NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanon Mariji Magdaleni

Troparь, glasъ №

Hrty, nasъ radi t dv7ы r0ždšemusz, čtcnaz magdali1na mRjz poslёdovala є3si2, togw2 njpravdanіz i3 zak0nы hransщi: tёmže dnesь vses™yю tvoю2 pamztь prazdnuющe, grэhHvъ razrešenіe mltvami tvoi1mi prіemlemъ. v7.

Slava, i3 nhnэ:

BGor0dičenъ: Gavrіi1lu vэщavšu tebЁ, dv7o, raduйsz, so glasomъ voploщašesz vsёhъ vLka, vъ tebЁ, s™ёmъ kіvHtэ, ćkože rečE prvdnый dv7dъ: kvi1lasz є3si2 ši1ršaz nb7sъ, ponosi1vši ziždi1telz tvoegw2. Slava vselьšemusz vъ tS, slava prošedšemu i3z8 tebє2, slava svobodi1všemu nasъ roždestv0mъ tvoi1mъ.

Pёsnь №

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtsninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

Pripёvъ: S™az ravnoapclьnaz mRje magdali1no, moli2 bGa nj nasъ.

B9estvennыmi ўkrašena dobr0tami, i3 svэtoli1tіi sіsющi b9estvennыmi, njčernevšee moE serdce tvoi1mi mltvami, mRje, njzari2.

S™az ravnoapclьnaz mRje magdali1no, moli2 bGa nj nasъ.

NJsvzti2 tS sl0vo dž§ee, t duhHvъ ѕl0bы i3zbavivъ ćvэ, є3myže ўčeni1ca bhvši, darovanій s™agw d¦a i3sp0lnilasz є3si2.

Slava: V0dъ i3sp0lnišisz životv0rnыhъ t i3st0čnika nezavi1stnagw, za miloserdіe na zemli2 ćvlьšagosz vladhki, grэhA mytnыz i3zsuši1la є3si2 t0ki.

I# nhnэ: Materь є3stestv0mъ sodёtelz poemъ tS, ntrokovi1ce, primiri1všuю bGu tpadšee є3stestvo2 člvёčeskoe, bGorodi1telьnice vsenepor0čnaz vLčice.

Moli2 bGa nj nasъ, s™az ravnoapclьnaz mRje magdali1no, ćkw mы2 ўserdnw kъ tebЁ pribэgaemъ, sk0roй pom0щnice i3 mltvenice nj dušahъ našihъ. Pokl0nъ.

Pёsnь G

Їrm0sъ: Nbcnagw kryga verhotv0rče, gDi, i3 cRkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne člvэkolю1bče.

S™az ravnoapclьnaz mRje magdali1no, moli2 bGa nj nasъ.

Vozlюbi1vši pervэe blgi1hъ vin0vnika, naše blgoserdnw є3stestvo2 njb9i1všagw, poslёdovala є3si2 є3mY ўserdnw, mRje, togw2 povinyvšisz b9estvennыmъ velёnіemъ. v7.

Slava: Rыdaющi, gr0ba i3zbaviteleva dosti1gla є3si2, pervэe vi1dэvši b9estvennoe, ntrokovi1ce, voskresenіe. Tёmže blgovёstnica kvi1lasz є3si2 vopію1щi: hrt0sъ vostA, rukami vospleщi1te.

I# nhnэ: Sp7saetъ mS sl0vo vopl0щšeesz, prečctaz, t tvoi1hъ prečctыhъ kroveй, bogatstvomъ blgosti, razrešaz njsuždenіe pervagw padenіz. E#g0že neprestannw moli1, sp7sti2 stado tvoE.

Moli2 bGa nj nasъ, s™az ravnoapclьnaz mRje magdali1no, ćkw mы2 ўserdnw kъ tebЁ pribэgaemъ, sk0roй pom0щnicэ i3 mltvenicэ nj dušahъ našihъ. Pokl0nъ.

GDi pomi1luй, G.

Sэdalenъ, glasъ }

NJbniщavšemu sl0vu, premn0gimъ miloserdіemъ, mRje magdali1no, ćve ćkw ўčeni1ca i4stinw posluži1la є3si: zrsщi že segw2 na krtЁ voznesena, i3 vo gr0bэ položena, rыdala є3si2 slezsщi. Tёmže tS počitaemъ, i3 tvoE soveršaemъ vёroю toržestvo2, mmron0sice slavnaz, moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe podati čtyщimъ lюb0vію s™yю pamztь tvoю1.

Slava, i3 nhnэ:

BGor0dičenъ: Ćkw dv7u i3 є3di1nu vъ ženahъ, tS bez8 sёmenє r0ždšuю bGa pl0tію, vsi2 ўblažaemъ r0di člvёčestіi, džgnь bo vseli1sz vъ tS b9estvA, i3 ćkw mladenca mlek0mъ pitaeši ziždi1telz i3 gDa. Tёmъ ѓgGlьskій i3 člvёčeskій r0dъ dost0йnw slavimъ pres™0e roždestvo2 tvoE i3 soglasnw vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa sogrэšenій njstavlenіe darovati poklansющimsz vёroю pres™0mu roždestvY tvoemY.

Pёsnь d7

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvoS, i3 proslavihъ tvoE b9estvo2.

S™az ravnoapclьnaz mRje magdali1no, moli2 bGa nj nasъ.

Bez8 smuщenіz i4muщi mіrskagw syetstva mhslь, prišedšemu mjrъ vёsь sp7sti2 t lesti posluži1la є3si2.

S™az ravnoapclьnaz mRje magdali1no, moli2 bGa nj nasъ.

Mhющisz slezami, gr0ba živon0snagw dosti1gši, ѓgGla ўzrёla є3si2, vozvэщaющa hrt0vo, mRje, voskresenіe.

Slava: Serdce tvoE nepor0čnoe vo njpravdanіzhъ hrt0vыhъ bhstь, i3 togw2 є3di1nagw voždelёla є3si2: krasnagw dobr0toю, dostoslavnaz.

I# nhnэ: Dremanіemъ lёnosti mS s0nъ grэh0vnый, ntrokovi1ce, posti1že: b0drennoю mltvoю tvoeю vozstavi mS kъ pokasnію.

Moli2 bGa nj nasъ, s™az ravnoapclьnaz mRje magdali1no, ćkw mы2 ўserdnw kъ tebЁ pribэgaemъ, sk0roй pom0щnicэ i3 mltvenicэ nj dušahъ našihъ. Pokl0nъ.

Pёsnь є7

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čyždaz tmA, njkasnnagw: No njbrati2 mS, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti2 moS napravi, molю1sz.

S™az ravnoapclьnaz mRje magdali1no, moli2 bGa nj nasъ.

Prababa, sію2 slovesы2 prelьsti1všagw, i3 i3zgnavšegw t raS drevlэ, zrsщi nogami popiraema či1stыhъ ženъ, nravъ myžeskій stzžavšihъ, sъ ni1mi vёčnw raduetsz.

S™az ravnoapclьnaz mRje magdali1no, moli2 bGa nj nasъ.

Ўmeršagw i3 vo gr0bэ zatvorennagw, vsёmъ ži1znь vdыhaющagw, ўzzvlsema lюb0vію, sladceй є3gw2 lюbvi2 prinošaeši mĐro, magdali1no, čtcnaz mRje, i3 sleznыz prolivaeši ґromatы.

Slava: Po strasti b9estvennэй, po strašnemъ sp7sovэ voznesenіi, preh0diši, sl0vo vsю1du čtcn0e vozvэщaющi, i3 mn0gi ўlovlsющi prelьщaющіzsz nevёdэnіemъ, ćkw sl0va ўčeni1ca slavnaz.

I# nhnэ: I#zbavlsetъ mS padšagw kъ grэh0vnыmъ mnogopletennыmъ padežєmъ, i4že i3z8 tebє2 rodi1tisz blgoizv0livый za bezmёrnuю mlctь, pres™az ntrokovi1ce. E#g0že ўmoli2 vsskagw vredA i3zbavitisz, vёroю poю1щimъ tS.

Moli2 bGa nj nasъ, s™az ravnoapclьnaz mRje magdali1no, ćkw mы2 ўserdnw kъ tebЁ pribэgaemъ, sk0roй pom0щnice i3 mltvenice nj dušahъ našihъ. Pokl0nъ.

Pёsnь ѕ7

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mn0ga bo bezzak0nіz moS, i3 i3z8 glubinh ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e sp7senіz moegw2.

S™az ravnoapclьnaz mRje magdali1no, moli2 bGa nj nasъ.

Glag0lъ tvoi1hъ njrošenіe, pečali varъ t8stъ ўčenikHvъ, čtcnaz, ćkwže vozopi1la є3si2: hrt0sъ vostA, živ0tъ kvi1sz, ćsnoe njblistA s0lnce. v7.

Slava: SE tvoS svэtozarnaz pamztь vozsіS, prosvэщaющi vёrnыz, vъ neй poю1щіz tS, i3 tmY tgonsщi lukavыhъ bэsHvъ i3skušenіz, dostočydnaz.

I# nhnэ: Sщ7enstva mhslennoe i3 neprikosnovennoe njčisti1liщe, svёщnikъ svэtovi6dэnъ kvi1lasz є3si2, i3 m0stъ kъ bGu prevodsй, i3spovёdaющimъ tS bcdu, prenepor0čnaz.

Moli2 bGa nj nasъ, s™az ravnoapclьnaz mRje magdali1no, ćkw mы2 ўserdnw kъ tebЁ pribэgaemъ, sk0roй pom0щnicэ i3 mltvenicэ nj dušahъ našihъ. Pokl0nъ.

GDi pomi1luй, G.

Slava, i3 nhnэ:

Kondakъ, glasъ G

Predstosщi preslavnaz ў krtA sp7sova so i3nhmi mn0gimi, i3 m™ri gDni sostražduщi, i3 slezы točaщi, sіE vъ pohvalY prinošaše, glag0lющi: čto2 sіE є4stь strannoe čydo, soderžaй vsю2 tvarь, postradati i3zv0li: slava deržavэ tvoeй.

Jkosъ:

VLka hrt0sъ i3 cRь sozdanіz, ne njstavlь nb7sA, sni1de, ćkwže i3zv0li, i3 pl0tь tlёnnuю vosprіstъ v0leю. E#g0že vi1dэvši m™i nepor0čnaz na krtЁ prigvoždaema, sъ dёvami čtcnhmi predstosщi, i3 magdali1na mRjz plačuщi. T0й bo tamw syщeй, i3 teplёйšuю vёru pokazyющeй, pri1snw poslёdovaše hrty, i3 gr0bъ zrsše, njžidaющi i3 vopію1щi: postradati i3zv0lilъ є3si2, slava deržavэ tvoeй.

Pёsnь z7

Їrm0sъ: DŽtrocы є3vreйstіi vъ peщi2 popraša plamenь derznovennw, i3 na r0su džgnь preloži1ša vopію1щe: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

S™az ravnoapclьnaz mRje magdali1no, moli2 bGa nj nasъ.

Nedygi tgnalA є3si2 razli1čnыz, spospёšestvuющagw tebЁ sl0va i4muщi, є3myže predstoi1ši nhnэ, vopію1щi, mmron0sice: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki. v7.

Slava: E#di1na vi1dэla є3si2 preždэ i3nёhъ, životA našegw, hrtA, vostavša, vertogradarz že togw2 nepщevala є3si2, vopію1щi: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

I# nhnэ: Ўstavila є3si2 tečenіe smertnoe, bezsmertnagw bGa ćkw začenši, i3 r0ždši, čctaz, є3myže vsi2 poi1mъ: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Moli2 bGa nj nasъ, s™az ravnoapclьnaz mRje magdali1no, ćkw mы2 ўserdnw kъ tebё pribэgaemъ, sk0roй pom0щnicэ i3 mltvenicэ nj dušahъ našihъ. Pokl0nъ.

Pёsnь }

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti1vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю sp7senы, sіS vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blgoslovi1te, sщ7ennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vsS vёki.

S™az ravnoapclьnaz mRje magdali1no, moli2 bGa nj nasъ.

Svёtlo kvi1sz žitіE tvoE, zarsmi njblistA, nj magdali1no, dobrodёtelьnыhъ dэsnій, b9estvennagw propovёdanіz, є4že kъ b9ію manovenію, i3 lučami ćže kъ ziždi1telю lюbvE, є3myže poeši so ѓgGlы: sщ7ennicы, p0йte, lю1dіe prevoznosi1te є3gw2 vo vёki. v7.

Slava: Ў krtA predstosla є3si2, zrsщi nepravednoe, slavnaz, zakolenіe, sebє2 i3zlіsvšagw za neizrečennuю mlctь, i3 stenanіi i3 slezami njblivaema, čto2 strannoe, vopіsla є3si2, mRje, čydo; kakw ўmerщvlsetsz i3 ўmiraetъ smertь ўmertvi1vый, živ0tъ shй є3stestv0mъ.

I# nhnэ: Ćkw b9ію m™rь tS є3dinomydrennw slavimъ, i3 tvari vhššuю, čctaz, nj tebЁ bo njsuždenіe є4že t ґdama potrebi1sz, i3 tstyplьšee prisv0isz člvёkwvъ suщestvo2, poю1щee: sщ7ennicы, blgoslovi1te, lю1dіe, prevoznosi1te є3gw2 vo vёki.

Moli2 bGa nj nasъ, s™az ravnoapclьnaz mRje magdali1no, ćkw mы2 ўserdnw kъ tebЁ pribэgaemъ, sk0roй pom0щnicэ i3 mltvenicэ nj dušahъ našihъ. Pokl0nъ.

Pёsnь f7

Їrm0sъ: Ўžasesz nj semъ nb7o, i3 zemli2 ўdivi1šasz koncы2, ćkw bGъ kvi1sz člvёkwmъ pl0tski i3 črevo tvoE bhstь prostrannэйšee nb7sъ. Tёmъ tS, bcdu, ѓgGlwvъ i3 člvёkъ činonačalіz veličaюtъ.

S™az ravnoapclьnaz mRje magdali1no, moli2 bGa nj nasъ.

Kъ b9estvenneй preloži1lasz є3si2 nhnэ radosti, kъ raйstэй širotЁ prostrannэй, kъ mhslennыmъ i3 premi1rnыmъ nbi1telєmъ, i3dёže prpdbnыhъ či1nove: i3dёže є4stь glasъ či1stъ svёtlo prazdnuющihъ, mRje bGon0snaz. Tёmže tS vsi2 ўblažaemъ.

S™az ravnoapclьnaz mRje magdali1no, moli2 bGa nj nasъ.

Ničt0že predpočlA є3si2 syщihъ na zemli2 pače lюbvE hrtA bGa, no togw2 є3di1nagw snэdaema dobr0tami, i3 neposredstvennw, vsečestnaz, posыlaemыmi lučami, stopamъ segw2, vopіsla є3si2, poslёduющi: tS veli1čaю, mnogomi1lostive.

Slava: NJb9enіe poluči1vši bGotv0rnoe, i3 pot0ka napi1všisz blgodati, i3 mzdы2 bolёzneй prіemši bGonačalьnw, i3 ґpclьskimъ či1nomъ sčetaema, magdali1no, ўčeni1ca sl0va, lюb0vію čtyщіz tS tvoi1mi mltvami sohrani2.

I# nhnэ: Ćkw m™i postradavšagw za nы2, dušetlёnnыhъ strasteй mS i3zbavi: ćkw mi1lostiva, razreši2 sogrэšenій moi1hъ plэni1cы: ćkw blga, ўblaži2 nhnэ njѕl0blennuю moю2 dyšu bэs0vskimi i3skušenіi, dv7o bcde, da poю2 tS vsepёtuю.

Moli2 bGa nj nasъ, s™az ravnoapclьnaz mRje magdali1no, ćkw mы2 ўserdnw kъ tebЁ pribэgaemъ, sk0roй pom0щnicэ i3 mltvenicэ nj dušahъ našihъ. Pokl0nъ.

Troparь, glasъ №

Hrty, nasъ radi t dv7ы r0ždšemusz, čtcnaz magdali1na mRjz poslёdovala є3si2, togw2 njpravdanіz i3 zak0nы hransщi: tёmže dnesь vses™yю tvoю2 pamztь prazdnuющe, grэhHvъ razrešenіe mltvami tvoi1mi prіemlemъ.

Slava:

Kondakъ, glasъ G:

Predstosщi preslavnaz ў krtA sp7sova, so i3nhmi mn0gimi, i3 m™ri gDni sostražduщi, i3 slezы točaщi, sіE vъ pohvalY prinošaše, glag0lющi: čto2 sіE є4stь strannoe čydo, soderžaй vsю2 tvarь, postradati i3zv0li; slava deržavэ tvoeй.

I# nhnэ:

BGor0dičenъ: TS hodataйstvovavšuю sp7senіe r0da našegw, vospэvaemъ, bcde dv7o, pl0tію bo t tebє2 vosprіstoю sn7ъ tv0й i3 bGъ našъ, krt0mъ vosprіi1mъ strastь, i3zbavi nasъ t tli2, ćkw člvэkolю1becъ.

Mltva №

Q, s™az mmron0sice i3 vsehvalьnaz ravnoapclьnaz hrt0va ўčeni1ce magdali1no mRje. Kъ tebЁ, ćkw vёrneй i3 m0щneй nj nasъ kъ bGu hodataice, mы2 grёšnіi i3 nedost0йnіi nhnэ ўserdnw pribэgaemъ i3 vъ sokrušenіi serdecъ našihъ moli1msz. Tы2 vъ žitіi2 tvoemъ strašnыz k0zni bэs0vskіz i3spыtala є3si2, no blgodatію hrt0voю ćvnw t tёhъ svobodi1lasz є3si2. I# nasъ mltvami tvoi1mi t sёti bэs0vskіz i3zbavi, da vsegdA, vo vsёmъ žitіi2 našemъ, dёlomъ, sl0vomъ, mhslію i3 taйnыmi pomыšlenьmi serdecъ našihъ vёrnw poslyžimъ є3di1nomu s™0mu vLcэ, bGu našemu. Tы2 pače vsёhъ blgъ zemnhhъ sladčaйšagw gDa ї}sa vozlюbi1la є3si2 i3 tomY črez8 vsE žitіE d0brэ poslёdovala є3si2, b9estvennыmi ўčenіi є3gw2 i3 blgodatію dyšu svoю2 pitaющi, i3 mn0žestvo člvёkъ t tmы2 kzhčeskіz ko hrtA čydnomu svёtu privodsщi. SіS ќbw vёduщe, m0limъ tS: i3sprosi2 namъ ў hrtA bGa blgodatь prosvэщaющuю i3 njsщ7aющuю nasъ, da є4ю njsэnsemi, vъ vёrэ i3 blgočestіi, vъ p0dvizэhъ že lюbvE i3 samotverženіz preuspэvati bydemъ, i3 bli1žnimъ služi1ti nelёnostnw potщi1msz, tvoegw2 člvэkolю1bіz džbrazъ pamztuющe. Tы2, q s™az mRje, b0drennw blgodatію b9jeю žitіE na zemli2 pretekši, vo nbi1teli nbcnыz raduющisz tšlA є3si2: moli2 ќbw hrtA sp7sa, da i3 nasъ spod0bitъ stranstvіe naše vъ seй ю3d0li plača nepretknovennw soverši1ti i3 vъ mi1rэ i3 pokasnіi žitіE naše skončati, da takw vo svstosti na zemli2 poži1vše, vёčnыz blžennыz ži1zni na nb7si2 spod0bimsz i3 tamw sъ tob0ю i3 vsemi s™hmi vkypэ voshvalimъ trbcu nerazdёlьnuю i3 vospoi1mъ є3di1nw b9estvo2 nc7A i3 sn7a, i3 d¦a vses™agw vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Mltva v7

Q, s™az mmron0sice, ravnoapclьnaz magdali1no mRje. Tы2 teploю lюb0vію tvoeю ko hrty bGu ѕlhz k0zni vražіz poprala є3si2, i3 bezcёnnый bi1serъ hrtA njbrёtši, crtva nbcnagw dosti1gla є3si2. Segw2 radi kъ tebЁ pripadaю ўmilennoю dušeю, i3 sokrušennыmъ serdcemъ vopію2 ti2: pri1zri sъ vыsotы2 nbcnыz na mS, grэh0vnыmi i3skušenьmi bori1magw: vi1ždь, k0lь mn0gimi grэhi2 i3 bэdami na vsskъ denь vragъ mS zapinaetъ, pogi1beli moeй i3skjй. Tёmže, q slavnaz i3 vsehvalьnaz ўčeni1ce hrt0va mRje, ўmoli2 vozlю1blennagw tob0ю i3 vozlюbi1všagw tS hrtA bGa, da podastъ mi2 njstavlenіe mn0gihъ moi1hъ pregrэšenій, da ўkrэpi1tъ mS blgodatію svoeю trezvennw i3 b0drennw šestvovati putemъ s™hhъ є3gw2 zapovэdeй i3 hramъ d¦a s™agw da sodёlaetъ. Da takw mnogotrydnoe žitіE moE na zemli2 skončavъ, vo svёtlыz i3 blžennыz nbi1tєli raz nbcnagw vseli1tisz spod0blюsz, i3dёže th so vsemi s™hmi radostnw slavosl0viši є3dinosyщnuю trbcu, nc7A i3 sn7a, i3 d¦a vses™agw, vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.