NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanon Veliki Pokajni

Pёsnь №

Їrm0sъ: Pom0щnikъ i3 pokrovi1telь bhstь mnЁ vo sp7senіe, seй m0й bGъ, i3 proslavlю є3go2, bGъ nc7A moegw2, i voznesY є3go2: slavnw bo proslavisz.

Pripёvъ: Pomi1luй mS, b9e, pomi1luй mS.

Kaіnovo prešedъ ўbjйstvo, proizvolenіemъ bhhъ ўbjйca s0vэsti duševnэй, njživi1vъ pl0tь, i3 voevavъ na nю2 lukavыmi moi1mi dэsnьmi.

Ѓvelevэ ї}se, ne ўpod0bihsz pravdэ, dara tebЁ prіstna ne prines0hъ kogdA, ni dэsnіz b9estvenna, ni žertvы či1stыz, ni žitіS nepor0čnagw.

Ćkw kaіnъ i3 mы2, dušE nkasnnaz, vsёhъ sodёtelю dэsnіz skvє1rnaz, i3 žertvu por0čnuю, i3 nepotrebnoe žitіE prines0homъ vkypэ: tёmže i3 njsudi1homsz.

Brenіe zdatelь živosozdavъ, vloži1lъ є3si2 mnЁ pl0tь i3 kHsti, i3 dыhanіe i3 ži1znь: no q tv0rče m0й, i3zbavitelю m0й i3 sudіE, kaющasz prіimi1 mz.

I#zvэщaю ti2 sp7se, grэhi2, ±že sodёzhъ, i3 duši2 i3 tёla moegw2 ćzvы, ±že vnytrь ўbjйstvennіi p0mыslы razb0йničeski na mS vozloži1ša.

Ѓщe i3 sogrэši1hъ, sp7se, no vёmъ, ćkw člvэkolю1becъ є3si2, nakazyeši mlctivnw, i3 mlcrdstvueši teplэ: slezsщa zri1ši, i3 pritekaeši ćkw nc7ъ, prizыvaz blydnago.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

Trbčenъ: Presyщnaz trbce, vo є3di1nicэ poklansemaz, vozmi2 bremz t menE tsžkoe grэh0vnoe, i3 ćkw blgoutr0bna, daždь mi2 slezы ўmilenіz.

I# nhnэ, i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

BGor0dičenъ: Bcde, nadežde i3 predstatelьstvo tebE poю1щihъ, vozmi2 bremz t menE tsžkoe grэh0vnoe, i3 ćkw vLčca čctaz, kaющasz prіimi1 mz.

Pёsnь v7

Їrm0sъ: Vonmi2 nb7o, i3 vozglag0lю, i3 vospoю2 hrtA, t dv7ы pl0tію prišedšago.

Sšivaše kHžnыz ri6zы grёhъ mnЁ, njbnaži1vый mS pervыz bGotkannыz ndeždы.

NJbloženъ є4smь njdэsnіemъ studA, ćkože li1stvіemъ smok0vnыmъ, vo njbličenіe moi1hъ samovlastnыhъ strasteй.

NJdёzhsz vъ sramnuю ri1zu, i3 njkrovavlennuю stydnw, tečenіemъ strastnagw i3 lюboslastnagw životA.

Vpad0hъ vъ strastnuю pagubu, i3 vъ veщestvennuю tlю2, i3 tt0lэ do nhnэ vragъ mnЁ dosaždaetъ.

Lюboveщnoe i3 lюboimёnnoe žitіE, nevozderžanіemъ sp7se predpočetъ nhnэ, tsžkimъ bremenemъ njbloženъ є4smь.

Ўkrasi1hъ plotskjй w4brazъ skvernыhъ pomыšlenій razli1čnыmъ njbloženіemъ, i3 njsuždaюsz.

Vnёšnimъ prilёžnw blgoukrašenіemъ є3di1nэmъ popek0hsz, vnytrennюю prezrёvъ bGowbraznuю ski1nію.

Pogreb0hъ pervagw w4braza dobr0tu sp7se strastьmi2, ю4že ćkw i3nogdA drahmu, vzыskavъ njbrsщi.

Sogrэši1hъ, ćkože bludni1ca vopію1 ti: є3di1nъ sogrэši1hъ tebЁ, ćkw mĐro prіimi2 sp7se i3 mo‰ slezы.

NJči1sti, ćkože mыtarь vopію1 ti, sp7se, njči1sti mS: nikt0že bo t syщihъ i3z8 ґdama, ćkože ѓzъ sogrэši1hъ tebЁ.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

Trbčenъ: E#di1nago tS vъ trіehъ li1cahъ, bGa vsёhъ poю2, nc7A, i3 sn7a, i3 d¦a s™ago.

I# nhnэ, i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

BGor0dičenъ: Prečctaz bcde dv7o, є3di1na vsepёtaz, moli2 prilёžnw, vo є4že sp7sti1sz namъ.

Pёsnь G

Їrm0sъ: Ўtverdi2 gDi na kameni zapovэdeй tvoi1hъ, podvi1gšeesz serdce moE, ćkw є3di1nъ s™ъ є3si2 i3 gDь.

I#st0čnikъ životA stzžahъ tebE, smerti nizloži1telz, i3 vopію1 ti t serdca moegw2 prežde koncA: sogrэši1hъ, njči1sti i3 sp7si1 mz.

Sogrэši1hъ, gDi, sogrэši1hъ tebЁ, njči1sti mS: nёstь bo i4že kto2 sogrэši2 vъ čelovёcэhъ, є3g0že ne prevzыd0hъ pregrэšenьmi.

Pri nHi, sp7se, blydstvovavšыz podražahъ, džnэhъ naslёdstvovavъ njsuždenіe, vъ pot0pэ pogruženіz.

Hama džnago dušE, ntceubjйce podražavši, srama ne pokrhla є3si2 i4skrennzgw, vspstь zrS vozvrati1všisz.

Zapalenіz ćkože lHtъ, bёgaй dušE moS grэhA: bёgaй sod0mы i3 gom0rrы, bёgaй plamene vsskagw bezslovesnagw želanіz.

Pomi1luй gDi, pomi1luй mS, vopію1 ti, є3gdA prіi1deši so ѓgGlы tvoi1mi, vozdati vsBmъ po dostosnію dэsnій.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

Trbčenъ: Trbce pr0staz, nesozdannaz, beznačalьnoe є3stestvo2, vъ trbcэ pэvaemaz v3postaseй, sp7si1 nы vёroю poklansющыzsz deržavэ tvoeй.

I# nhnэ, i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

BGor0dičenъ: T nc7A bezlёtna sn7a, vъ lёto bGorodi1telьnice, neiskusomyžnw rodilA є3si2, strannoe čydo, prebhvši dv7a dosщi.

Pёsnь d7

Їrm0sъ: Ўslhša prbr0kъ prišestvіe tvoE, gDi, i3 ўbossz, ćkw h0щeši t dv7ы rodi1tisz, i3 čelovёkwmъ kvi1tisz, i3 glag0laše: ўslhšahъ slyhъ tv0й i3 ўboshsz: slava si1le tvoeй gDi.

Bdi2 q dušE moS, i3zrsdstvuй ćkože drevle veli1kій vъ patrіarsэhъ, da stsžeši dэsnіe sъ razumomъ, da bydeši ќmъ zrsй bGa i3 dosti1gneši nezahodsщій mrakъ vъ vidёnіi, i3 bydeši veli1kій kupecъ.

Dvanadesztь patrіarhwvъ, veli1kій vъ patrіarsэhъ dэtotvori1vъ, taйnw ўtverdi2 tebЁ lёstvicu dёztelьnagw dušE moS voshoždenіz: dёti, ćkw njsnov†nіz: stepє1ni, ćkw voshoždє1nіz, premydrennw podloži1vъ.

I#sava voznenavi1dэnnagw podražala є3si2 dušE, tdalA є3si2 prelestniku tvoemY pervыz dobr0tы pervenstvo, i3 ntečeskіz mltvы tpala є3si2, i3 dvaždы popolznylasz є3si2 nkasnnaz, dэsnіemъ i3 razumomъ: tёmže nhnэ pokaйsz.

E#dHmъ i3savъ narečesz, kraйnzgw radi ženonei1stovnagw smэšenіz: nevozderžanіemъ bo pri1snw razžigaemь, i3 slastьmi2 njskvernsemь, є3dHmъ i3menovasz, є4že glag0letsz razžženіe duši2 lюbogrэh0vnыz.

Jwva na gn0iщi slhšavši, q dušE moS, njpravdavšagosz, togw2 myžestvu ne porevnovala є3si2, tverdagw ne i3mёla є3si2 predloženіz, vo vsёhъ ±že vёsi, i3 i4miže i3skusi1lasz є3si2, no kvi1lasz є3si2 neterpэli1va.

I$že pervэe na prest0lэ, nagъ nhnэ na gn0iщi gn0enъ, mn0gій vъ čadэhъ i3 slavnый, bezčadenъ i3 bezd0mokъ naprasnw: palatu ќbw gn0iщe, i3 bi1serіe strypы vmэnsše.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

Trbčenъ: Nerazdёlьnoe suщestv0mъ, nesli1tnoe li1cы bGosl0vlю tS, trbčeskoe є3di1no b9estvo2, ćkw є3dinocrtvennoe i3 soprt0lьnoe, vopію1 ti pёsnь veli1kuю, vъ vhšnihъ tregybw pэsnosl0vimuю.

I# nhnэ, i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

BGor0dičenъ: I# raždaeši, i3 dv7stvueši, i3 prebыvaeši nboю1du є3stestv0mъ dv7a: roždeйsz njbnovlsetъ zak0nы є3stestvA, ўtr0ba že raždaetъ neraždaющaz. BGъ i3dёže h0щetъ, pobэždaetsz є3stestvA či1nъ: tvori1tъ bo, є3li6ka h0щetъ.

Pёsnь є7

Їrm0sъ: T noщi2 ќtrenюющa, člvэkolю1bče, prosvэti2, molю1sz, i3 nastavi i3 menE na povelBnіz tvo‰: i3 nauči1 mz sp7se tvori1ti v0lю tvoю2.

Mwmseovъ slhšala є3si2 kovčežecъ dušE, vodami, volnami nosi1mъ rёčnыmi, ćkw vъ čert0zэ drevle bёgaющій dёla g0rьkagw sovёta farawni1tska.

Ѓщe b†bы slhšala є3si2, ўbivaющыz i3nogdA bezvozrastnoe myžeskoe, dušE nkasnnaz, cэlomydrіz dэsnіe, nhnэ ćkw veli1kій mwmseй, ssi2 premydrostь.

Ćkw mwmseй veli1kій є3gĐptznina, ўmA ўzzvi1vši nkasnnaz, ne ўbi1la є3si2 dušE: i3 kakw vseli1šisz, glag0li, vъ pusthnю strasteй pokasnіemъ;

Vъ pusthnю vseli1sz veli1kій mwmseй, grzdi2 ќbw podražaй togw2 žitіE, da i3 vъ kupinЁ bGozvlenіz dušE, vъ vidёnіi bydeši.

Mwmseovъ žezlъ vowbražaй dušE, ўdarsющій m0re, i3 njgustэvaющій glubinY, vo w4brazъ krtA b9estvennagw: i4mže m0žeši i3 tы2 veli6kaz soverši1ti.

ҐarHnъ prinošaše džgnь bGu, nepor0čnый, nelestnый: no nfni2 i3 fіneesъ, ćkw tы2 dušE, prinošahu čuždee bGu njskvernennoe žitіE.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

Trbčenъ: TS trbce slavimъ, є3di1nago bGa: s™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 dž§e, sn7e, i3 dš7e, pr0stoe suщestvo2, є3di1nice pri1snw poklansemaz.

I# nhnэ, i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

BGor0dičenъ: I#z8 tebE njblečesz vъ moE smэšenіe, netlёnnaz bezmyžnaz m™i dv7o, bGъ sozdavый vёki, i3 soedini2 sebЁ čelovёčeskoe є3stestvo2.

Pёsnь ѕ7

Їrm0sъ: Vozopi1hъ vsёmъ serdcemъ moi1mъ kъ щedromu bGu, i3 ўslhša mS t ѓda preisp0dnzgw, i3 vozvedE t tli2 živ0tъ m0й.

V0lnы sp7se pregrэšenій moi1hъ ćkw vъ m0ri čermnёmъ vozvraщaющesz, pokrhša mS vnezapu, ćkw є3gĐptznы i3nogdA, i3 trіstatы.

Nerazymnoe dušE proizvolenіe i3mёla є3si2, ćkw prežde ї}lь: b9estvennыz bo mannы predsudi1la є3si2 bezslovesnw, lюboslastnoe strasteй njb8zdenіe.

Kladencы2 dušE, predpočlA є3si2 hananeйskihъ mhsleй, pače ži1lы kamene, i3z8 negHže premydrosti rэkA, ćkw čaša prolivaetъ t0ki bGosl0vіz.

Svin†z mzsA i3 kotlы2, i3 є3gĐpetskuю pi1щu, pače nbcnыz predsudi1la є3si2 dušE moS, ćkože drevle nerazymnіi lю1dіe vъ pusthni.

Ćkw ўdari mwmseй rabъ tv0й žezl0mъ kamenь, njbraznw životvori6vaz rє1bra tvo‰ prowbrazovaše, i3z8 ni1hže vsi2 pitіE ži1zni sp7se, počerpaemъ.

I#spыtaй dušE i3 smotrsй, ćkože їisysъ navi1nъ njbэtovanіz zemlю, kakovA є4stь, i3 vseli1sz vъ nю2 blgozak0nіemъ.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

Trbčenъ: Trbca є4smь pr0sta, nerazdёlьna, razdёlьna li1čnэ, i3 є3di1nica є4smь, є3stestv0mъ soedinena, nc7ъ glag0letъ, i3 sn7ъ, i3 b9estvennый d¦ъ.

I# nhnэ, i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

BGor0dičenъ: Ўtr0ba tvoS bGa namъ rodi2, vowbraženna po namъ: є3g0že ćkw sozdatelz vsёhъ moli2 bcde, da mltvami tvoi1mi njpravdi1msz.

GDi pomi1luй, tri1ždы.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, i3 nhnэ, i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Kondakъ, glasъ ѕ7

DušE moS, dušE moS, vostani, čto2 spi1ši; konecъ približaetsz, i3 i4maši smuti1tisz: vosprzni2 ќbw, da poщadi1tъ tS hrt0sъ bGъ, vezdЁ shй, i3 vs‰ i3spolnszй.

Pёsnь z7

Їrm0sъ: Sogrэši1homъ, bezzak0nnovahomъ, nepravdovahomъ pred8 tob0ю, nižE soblюd0homъ, nižE sotvori1homъ, ćkože zapovёdalъ є3si2 namъ: no ne predaždь nasъ do koncA, ntcє1vъ b9e.

KіvHtъ ćkw nošašesz na kolesni1cэ, zanъ džnый, є3gdA prevraщšusz telьcY, t0čію kosnysz, b9іimъ i3skusi1sz gnёvomъ: no togw2 derznovenіz ўbэžavši dušE, počitaй b9estvєnnaz čestnэ.

Slhšala є3si2 ґvessalHma, kakw na є3stestvo2 vostA; poznala є3si2 togw2 skvє1rnaz dэ‰nіz, i4miže njskverni2 l0že dv7da ntcA: no tы2 podražala є3si2 togw2 str†stnaz i3 lюbosl†stnaz stremlє1nіz.

Pokori1la є3si2 nerab0tnoe tvoE dost0instvo tёlu tvoemY, i3n0go bo ґhіtofela njbrёtši vragA, dušE, snizšlA є3si2 segw2 sovёtwmъ: no sі‰ razshpa samъ hrt0sъ, da tы2 vsskw sp7sešisz.

SolomHnъ čydnый, i3 blgodati premydrosti i3sp0lnennый, seй lukavoe i3nogdA pred8 bGomъ sotvori1vъ, tstupi2 t negw2: є3myže tы2 proklstыmъ tvoi1mъ žitіemъ, dušE ўpod0bilasz є3si2.

Slastьmi2 vlek0mь strasteй svoi1hъ njskvernsšesz, ўvы2 mnЁ, rači1telь premydrosti, rači1telь blydnыhъ ženъ, i3 stranenъ t bGa: є3g0že tы2 podražala є3si2 ўm0mъ q dušE, sladostrastьmi skvernыmi.

Rovoamu porevnovala є3si2 ne poslyšavšemu sovёta dž§a, kypnw že i3 ѕlёйšemu rabY їerovoamu, prežnemu tstypniku dušE: no bёgaй podražanіz, i3 zovi2 bGu: sogrэši1hъ, ўщedri mS.

Slava nc7Y, i3 snu, i3 s™0mu d¦u.

Trbčenъ: Trbce pr0staz, nerazdёlьnaz, є3dinosyщnaz, i3 є3stestvo2 є3di1no, svёtove, i3 svёtъ, i3 s™a tri2, i3 є3di1no s™o poetsz bGъ trbca, no vosp0й, proslavi živ0tъ i3 životы2, dušE, vsёhъ bGa.

I# nhnэ, i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

BGor0dičenъ: Poemъ tS, blgoslovi1mъ tS, poklansemsz ti2 bGorodi1telьnice, ćkw nerazlyčnыz trbcы porodilA є3si2 є3di1nago hrtA bGa, i3 samA tverzla є3si2 namъ syщыmъ na zemli2 nbcnaz.

Pёsnь }

Їrm0sъ: E#g0že vHinstva nbcnaz slavztъ, i3 trepeщutъ heruvjmi i3 serafjmi, vssko dыhanіe i3 tvarь, p0йte, blgoslovi1te, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Tы2 nzji dušE porevnovavši, segw2 prokaženіe vъ sebЁ stzžala є3si2 sugybo: bezmBstnaz bo mhsliši, bezzakHnnaz že dёeši: njstavi ±že i4maši, i3 pritecы2 kъ pokasnію.

Nіnevjtznы dušE slhšala є3si2 kaющыzsz bGu, vretiщemъ i3 pepelomъ, si1hъ ne podražala є3si2: no kvi1lasz є3si2 ѕlёйšaz vsёhъ, prežde zak0na, i3 po zak0nэ pregrэši1všihъ.

Vъ r0vэ blata slhšala є3si2 їeremjю dušE, grada sіHnz rыdanьmi vopію1щa, i3 slezъ i4щuщa, podražaй segw2 plačevnoe žitіE i3 sp7sešisz.

ЇHna vъ farsjsъ pobэžE, prorazumёvъ njbraщenіe nіnevjtznwvъ, razumё bo ćkw prbr0kъ b9іe blgoutr0bіe: tёmže revnovaše prbr0čestvu ne solgatisz.

Danіi1la vъ r0vэ slhšala є3si2, kakw zagradi2 ўstA, q dušE, ѕvэreй, ўvёdэla є3si2, kakw džtrocы i5že nj ґzarіi, pogasi1ša vёroю peщi plamenь gorsщій.

Vethagw zavёta vs‰ prived0hъ ti2 dušE, kъ pod0bію, podražaй pravednыhъ bGolюbi6vaz dэ‰nіz, i3zbёgni že paki lukavыhъ grэhHvъ.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

Trbčenъ: Beznačalьne dž§e, sn7e sobeznačalьne, ўtёšitelю blgjй, dš7e pravый: sl0va b9іz rodi1telю, nc7A beznačalьna sl0ve, dš7e živhй, i3 zi1ždzй, trbce є3di1nice, pomi1luй mS.

I# nhnэ, i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

BGor0dičenъ: Ćkw t njbroщenіz červleni1cы prečctaz, ќmnaz bagrzni1ce є3mmanyileva, vnytrь vo črevэ tvoemъ pl0tь i3stkasz. Tёmže bcdu voi1stinnu tS počitaemъ.

Pёsnь f7

Їrm0sъ: Bezsёmennagw začatіz ržctvo2 neskazannoe, m™re bezmyžnыz netlёnenъ pl0dъ: b9іe bo roždenіe njbnovlsetъ є3stєstvA. Tёmže tS vsi2 r0di, ćkw bGonevёstnuю m™rь pravoslavnw veličaemъ.

Hrt0sъ i3skušašesz, dіavolъ i3skušaše, pokazyz kamenіe, da hlёbi bydutъ: na g0ru vozvedE vi1dэti vs‰ c†rstvіz mjra vo mgnovenіi: ўb0йsz q dušE lovlenіz, trezvi1sz, moli1sz na vsskій časъ bGu.

G0rlica pustыnolю1bnaz, glasъ vopію1щagw vozglasi2, hrt0vъ svэti1lьnikъ, propovёduzй pokasnіe, i4rwdъ bezzak0nnova so i3rwdіadoю. Zri2 dušE moS, da ne ўvszneši vъ bezzakHnnыz sBti, no njblobыzaй pokasnіe.

Vъ pusthnю vseli1sz blgodati p®teča, i3 їudea vsS i3 samarja slhšavše tečahu, i3 i3spovёdahu grэhi2 svo‰, kreщaющesz ўserdnw: i4hže tы2 ne podražala є3si2 dušE.

Brakъ ќbw čctnhй, i3 l0že neskverno, nboS bo hrt0sъ prežde blgoslovi2, pl0tію kdhй: i3 vъ kanэ že na bracэ v0du vъ vіno2 soveršaz, i3 pokazyz pervoe čydo: da tы2 i3zmeni1šisz q dušE.

Razslablennago stzgnY hrt0sъ, dždrъ vzemša, i3 ю4nošu ўmerša vozdvi1že, vdovi1če roždenіe, i3 s0tniča džtroka: i3 samarznhnэ kvi1sz, vъ d©э slyžbu tebЁ, dušE predživopisA.

Krovotoči1vuю i3scэli2 prikosnovenіemъ kraz ri1zna gDь: prokažє1nnыz njči1sti: slэpы6z i3 hrwmhz prosvэti1vъ, i3spravi: gluh‡z že i3 nэmы6z, i3 ničaщыz ni1zu i3scэli2 sl0vomъ: da tы2 sp7sešisz nkasnnaz dušE.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

Trbčenъ: Nc7A proslavimъ, sn7a prevoznesemъ, b9estvennomu d¦u vёrnw pokloni1msz, trbcэ nerazdёlьnэй, є3di1nicэ po suщestvY, ćkw svёtu i3 svёtwmъ, i3 životY i3 životHmъ: životvorsщemu, i3 prosvэщaющemu koncы2.

I# nhnэ, i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

BGor0dičenъ: Gradъ tv0й sohransй bGorodi1telьnice prečctaz: vъ tebё bo seй vёrnw carstvuzй, vъ tebЁ i3 ўtverždaetsz, i3 tob0ю pobэždazй, pobэždaetъ vsskoe i3skušenіe, i3 plэnsetъ ratniki, i3 proh0ditъ poslušanіe.

Prpdbne džtče ґndree, moli2 bGa nj nasъ.

Ґndree čctnhй, i3 džtče treblžennэйšій, pastыrю kri1tskій, ne prestaй molssz nj vospэvaющihъ tS, da i3zbavimsz vsi2 gnёva, i3 sk0rbi, i3 tlёnіz, i3 pregrэšenій bezmёrnыhъ, čtyщіi tvoю2 pamztь vёrnw.

Katavasіa: Bezsёmennagw začatіz ržctvo2 neskazannoe, m™re bezmyžnыz netlёnenъ pl0dъ: b9іe bo roždenіe njbnovlsetъ є3stєstvA. Tёmže tS vsi2 r0di, ćkw bGonevёstnuю m™rь pravoslavnw veličaemъ.

Komentarisanje nije više omogućeno.