NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanon Veliki Pokajni

Pёsnь №

Їrm0sъ: Pom0щnikъ i3 pokrovi1telь bhstь mnЁ vo sp7senіe, seй m0й bGъ, i3 proslavlю є3go2, bGъ nc7A moegw2, i voznesY є3go2: slavnw bo proslavisz.

Pripёvъ: Pomi1luй mS, b9e, pomi1luй mS.

Tkydu načnY plakati nkasnnagw moegw2 žitіS dэsnій; k0e li položY načalo, hrtE, nhnэšnemu rыdanію; no ćkw blgoutr0benъ, daždь mi2 pregrэšenій njstavlenіe.

Grzdi2 nkasnnaz dušE, sъ pl0tію tvoeю, ziždi1telю vsёhъ i3spovёždьsz, i3 njstanisz pr0čee preždnzgw bezslovesіz, i3 prinesi2 bGu vъ pokasnіi slezы.

Pervozdannagw ґdama prestuplenію porevnovavъ, poznahъ sebE njbnažena t bGa i3 prnosyщnagw crtvіz i3 sladosti, grBhъ radi moi1hъ.

Ўvы2 mnЁ nkasnnaz dušE, čto2 ўpod0bilasz є3si2 pervэй є4vэ; vi1dэla bo є3si2 ѕlЁ, i3 ўzzvi1lasz є3si2 g0rcэ, i3 kosnylasz є3si2 dreva, i3 vkusi1la є3si2 derzostnw bezslovesnыz snёdi.

Vmёstw є4vы čyvstvennыz mhslennaz mi2 bhstь є4va, vo pl0ti strastnый p0mыslъ, pokazyzй sl†dkaz, i3 vkušazй pri1snw g0rьkago napoenіz.

Dost0йno i3z8 є3dema i3zgnanъ bhstь, ćkw ne sohrani1vъ є3di1nu tvoю2, sp7se, zapovэdь ґdamъ: ѓzъ že čto2 postraždY, tmetaz vsegdA živHtnaz tvo‰ slovesA;

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

Trbčenъ: Presyщnaz trbce, vo є3di1nicэ poklansemaz, vozmi2 bremz t menE tsžkoe grэh0vnoe, i3 ćkw blgoutr0bna, daždь mi2 slezы ўmilenіz.

I# nhnэ, i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

BGor0dičenъ: Bcde, nadežde i3 predstatelьstvo tebE poю1щihъ, vozmi2 bremz t menE tsžkoe grэh0vnoe, i3 ćkw vLčca čctaz, kaющasz prіimi1 mS.

Pёsnь v7

Їrm0sъ: Vonmi2 nb7o, i3 vozglag0lю, i3 vospoю2 hrtA, t dv7ы pl0tію prišedšago.

Vonmi2 nb7o, i3 vozglag0lю, zemlE, vnušaй glasъ, kaющійsz kъ bGu i3 vospэvaющій є3go2.

Vonmi1 mi, b9e, sp7se m0й mlctivnыmъ tvoi1mъ džkomъ, i3 prіimi2 moE teploe i3spovёdanіe.

Sogrэši1hъ pače vsёhъ čelovBkъ, є3di1nъ sogrэši1hъ tebЁ: no ўщedri ćkw bGъ, sp7se, tvorenіe tvoE.

Vowbrazi1vъ moi1hъ strasteй bez8wbrazіe, lюboslastnыmi stremlenьmi pogubi1hъ ўmA krasotY.

Byrz mS ѕlhhъ njbderži1tъ, blgoutr0bne gDi: no ćkw petrY, i3 mnЁ ryku prostri2.

NJskverni1hъ pl0ti moeS ri1zu i3 njkalshъ є4že po w4brazu, sp7se, i3 po pod0bію.

NJmrači1hъ duševnuю krasotY strasteй slastьmi2, i3 vssčeski vesь ќmъ perstь sotvori1hъ.

Razdrahъ nhnэ ndeždu moю2 pervuю, ю4že mi2 i3ztkA ziždi1telь i3z načala, i3 ttydu ležY nagъ.

NJblek0hsz vъ razdrannuю ri1zu, ю4že i3ztka mi ѕmjй sovёtomъ, i3 stыždysz.

Slezы bludni1cы, щedre, i3 ѓzъ predlagaю: njči1sti mS, sp7se, blgoutr0bіemъ tvoi1mъ.

Vozzrёhъ na sad0vnuю krasotY, i3 prelьsti1hsz ўm0mъ: i3 ttydu ležY nagъ, i3 sramlsюsz.

Dёlaša na hrebtЁ moemъ vsi2 načalьnicы strasteй, prodolžaющe na mS bezzak0nіe i4hъ.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

Trbčenъ: E#di1nago tS vъ trіehъ li1cэhъ, bGa vsёhъ poю2, nc7A i3 sn7a i3 d¦a s™ago.

I# nhnэ, i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

BGor0dičenъ: Prečctaz bcde dv7o, є3di1na vsepёtaz, moli2 prilёžnw vo є4že sp7sti1sz namъ.

Pёsnь G

Їrm0sъ: Na nedvi1žimomъ, hrtE, kameni zapovэdeй tvoi1hъ ўtverdi2 moE pomыšlenіe.

gnь t gDa i3nogdA gDь njdoždi1vъ, zemlю sod0mskuю prežde popali2.

Na gorЁ sp7saйsz, dušE, ćkože lHtъ džnый, i3 vъ sigHrъ ўgonzaй.

Bёgaй zapalenіz, q dušE, bёgaй sod0mskagw gorёnіz, bёgaй tlёnіz bžcetvennagw plamene.

Sogrэši1hъ tebЁ є3di1nъ ѓzъ, sogrэši1hъ pače vsёhъ, hrtE sp7se, da ne prezriši menE.

Tы2 є3si2 pastыrь d0brый, vzыщi2 menE ѓgnca, i3 zablyždšagw da ne prezriši menE.

Tы2 є3si2 sladkій, ї}se, tы2 є3si2 sozdatelю m0й: vъ tebЁ, sp7se, njpravdaюsz.

I#spovёdaюsz tebЁ, sp7se: sogrэši1hъ, sogrэši1hъ ti2: no njslabi, njstavi mi2, ćkw blgoutr0benъ.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

Trbčenъ: Q trbce є3di1nice b9e! Sp7si2 nasъ t prelesti, i3 i3skušenій, i3 njbstosnій.

I# nhnэ, i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

BGor0dičenъ: Raduйsz, bGoprіstnaz ўtr0bo, raduйsz, prt0le gDnь, raduйsz, m™i ži1zni našez.

Pёsnь d7

Їrm0sъ: Ўslhša prbr0kъ prišestvіe tvoE, gDi, i3 ўbossz, ćkw h0щeši t dv7ы rodi1tisz, i3 čelovёkwmъ kvi1tisz, i3 glag0laše: ўslhšahъ slyhъ tv0й i3 ўboshsz: slava si1le tvoeй gDi.

Dёlъ tvoi1hъ da ne prezriši sozdanіz tvoegw, da ne njstaviši, pravosyde, ѓщe i3 є3di1nъ sogrэši1hъ, ćkw čelovёkъ, pače vsskagw čelovёka, člvэkolю1bče: no i4maši, ćkw gDь vsёhъ, vlastь njstavlsti grэhi2.

Približaetsz, dušE, konecъ, približaetsz, i3 neradi1ši, ni got0višisz, vremz sokraщaetsz: vostani, bli1zъ pri dverehъ sudіS є4stь. Ćkw s0nіe, ćkw cvёtъ, vremz žitіS tečetъ: čto2 vsye mztemsz;

Vosprzni2, q dušE moS, dэ‰nіz tvo‰, ±že sodёlala є3si2, pomыšlsй, i3 sі‰ pred8 licE tvoE prinesi2, i3 k†pli i3spusti2 slezъ tvoi1hъ: rcы2 so derznovenіemъ dэ‰nіz i3 pomыšlє1nіz hrtY, i3 npravdaйsz.

Ne bhstь vъ žitіi2 grэhA, ni dэsnіz, ni ѕl0bы, є3sže ѓzъ, sp7se, ne sogrэši1hъ ўm0mъ i3 sl0vomъ, i3 proizvolenіemъ i3 predloženіemъ, i3 mhslію i3 dэsnіemъ sogrэši1vъ, ćkw i4nъ nikt0že kogdA.

Tsю1du i3 njsuždenъ bhhъ, tsю1du preprёnъ bhhъ ѓzъ nkasnnый t svoeS s0vэsti, є3sže ničt0že vъ mjrэ nužnёйše: sudіE, i3zbavitelю m0й, i3 vёdče, poщadi2 i3 i3zbavi, i3 sp7si1 mz rabA tvoego2.

Lёstvica, ю4že vi1dэ drevle veli1kій vъ patrіarsэhъ, ўkazanіe є4stь dušE moS, dёztelьnagw voshoždenіz, razymnagw vozšestvіz: ѓщe h0щeši ќbw, dэsnіemъ, i3 razumomъ, i3 zrёnіemъ poži1ti, njbnovi1sz.

Zn0й dnevnhй preterpЁ lišenіz radi patrіarhъ, i3 mrazъ noщnhй ponesE, na vsskъ denь snabdBnіz tvorS, pashй, truždazйsz, rab0tazй, da dvЁ žєnЁ sočetaetъ.

Žєnh mi dvЁ razumёй, dэsnіe že i3 razumъ vъ zrёnіi, ljю ќbw dэsnіe, ćkw mnogočadnuю: rahi1lь že razumъ, ćkw mnogotrydnuю: i4bo kromЁ trudHvъ, ni dэsnіe, ni zrёnіe dušE, i3spravitsz.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

Trbčenъ: Nerazdёlьnoe suщestv0mъ, nesli1tnoe li1cы bGosl0vlю tS, trbčeskoe є3di1no b9estvo2, ćkw є3dinocrtvennoe i3 soprt0lьnoe, vopію1 ti pёsnь veli1kuю, vъ vhšnihъ tregybw pэsnosl0vimuю.

I# nhnэ, i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

BGor0dičenъ: I# raždaeši i3 dv7stvueši, i3 prebыvaeši nboю1du є3stestv0mъ dv7a, roždeйsz njbnovlsetъ zak0nы є3stestvA, ўtr0ba že raždaetъ, ne raždaющaz. BGъ i3dёže h0щetъ, pobэždaetsz є3stestvA či1nъ: tvori1tъ bo є3li6ka h0щetъ.

Pёsnь є7

Їrm0sъ: T noщi2 ќtrenюющa, člvэkolю1bče, prosvэti2 molю1sz, i3 nastavi i3 menE na povelBnіz tvo‰: i3 nauči1 mz sp7se, tvori1ti v0lю tvoю2.

Vъ noщi2 žitіE moE preid0hъ pri1snw, tьma bo bhstь, i3 glubokA mnЁ mglA, n0щь grэhA: no ćkw dnE shna sp7se pokaži1 mz.

Ruvjma podražaz nkasnnый ѓzъ, sodёzhъ bezzak0nnый i3 zakonoprestypnый sovёtъ na bGa vhšnzgo, njskverni1vъ l0že moE, ćkw džtčee džnъ.

I#spovёdaюsz tebЁ hrtE cRю: sogrэši1hъ, sogrэši1hъ, ćkw prežde їHsifa bratіz prodavšіi, čistotы2 pl0dъ i3 cэlomydrіz.

T sr0dnikwvъ prvdnaz dušA svzzasz, prodasz vъ rab0tu sladkій, vo w4brazъ gDnь: th že vsS dušE, prodalasz є3si2 ѕlhmi tvoi1mi.

ЇHsifa prvdnagw i3 cэlomydrennagw ўmA podražaй nkasnnaz, i3 neiskysnaz dušE, i3 ne njskvernsйsz bezslovesnыmi stremlenьmi pri1snw bezzak0nnuющi.

Ѓщe i3 vъ r0vэ poživE i3nogdA їHsifъ, vLko gDi, no vo w4brazъ pogrebenіz i3 vostanіz tvoegw2: ѓzъ že čto2 tebЁ kogdA sicev0e prinesY;

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

Trbčenъ: TS trbce slavimъ, є3di1nago bGa: s™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 dž§e, sn7e i3 dš7e, pr0stoe suщestvo2, є3di1nice pri1snw poklansemaz.

I# nhnэ, i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

BGor0dičenъ: I#z8 tebE njblečesz vъ moE smэšenіe, netlёnnaz, bezmyžnaz m™i dv7o, bGъ sozdavый vёki, i3 soedini2 sebЁ čelovёčeskoe є3stestvo2.

Pёsnь ѕ7

Їrm0sъ: Vozopi1hъ vsёmъ serdcemъ moi1mъ kъ щedromu bGu, i3 ўslhša mS t ѓda preisp0dnzgw, i3 vozvedE t tli2 živ0tъ m0й.

Slezы sp7se džčію moє1ю, i3 i3z8 glubinы2 vozdыh†nіz či1stэ prinošY, vopію1щu serdcu: b9e, sogrэši1hъ ti2 njči1sti mS.

Ўkloni1lasz є3si2 dušE, t gDa tvoegw2, ćkože dafanъ i3 ґvіrHnъ: no poщadi2, vozzovi2 i3z8 ѓda preisp0dnzgw, da ne pr0pastь zemnaz tebE pokrhetъ.

Ćkw ю4nica dušE razsvirёpэvšaz, ўpod0bilasz є3si2 є3fremu, ćkw serna t tenetъ sohrani2 žitіE, vperi1vši dэsnіemъ ќmъ, i3 zrёnіemъ.

RukA nasъ mwmseova da ўvёritъ dušE, kakw m0žetъ bGъ prokažennoe žitіE ўbэli1ti, i3 njči1stiti: i3 ne tčaйsz samA sebE, ѓщe i3 prokaženna є3si2.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

Trbčenъ: Trbca є4smь pr0sta, nerazdёlьna, razdёlьna li1čnэ, i3 є3di1nica є4smь є3stestv0mъ soedinena, nc7ъ glag0letъ, i3 sn7ъ, i3 b9estvennый d¦ъ.

I# nhnэ, i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

BGor0dičenъ: Ўtr0ba tvoS bGa namъ rodi2, vowbražena po namъ: є3g0že ćkw sozdatelz vsёhъ, moli2 bcde, da mltvami tvoi1mi njpravdi1msz.

GDi pomi1luй, tri1ždы.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, i3 nhnэ, i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Kondakъ, glasъ ѕ7

DušE moS, dušE moS, vostani, čto2 spi1ši; konecъ približaetsz, i3 i4maši smuti1tisz: vosprzni2 ќbw, da poщadi1tъ tS hrt0sъ bGъ, vezdЁ shй, i3 vs‰ i3spolnszй.

Pёsnь z7

Їrm0sъ: Sogrэši1homъ, bezzak0nnovahomъ, nepravdovahomъ pred8 tob0ю, nižE soblюd0homъ, nižE sotvori1homъ, ćkože zapovёdalъ є3si2 namъ: no ne predaždь nasъ do koncA, ntcє1vъ b9e.

Sogrэši1hъ, bezzak0nnovahъ, i3 tverg0hъ zapovэdь tvoю2, ćkw vo grэsёhъ proizved0hsz i3 priloži1hъ ćzvamъ strypы sebЁ: no samъ mS pomi1luй, ćkw blgoutr0benъ, ntcє1vъ b9e.

T†йnaz serdca moegw2 i3spovёdahъ tebЁ sudіi2 moemY, vi1ždь moE smirenіe, vi1ždь i3 sk0rbь moю2, i3 vonmi2 sudY moemY nhnэ, i3 samъ mS pomi1luй, ćkw blgoutr0benъ, ntcє1vъ b9e.

Saylъ i3nogdA ćkw pogubi2 ntcA svoegw2 dušE nsl‰ta, vnezapu carstvo njbrёte kъ proslytію: no blюdi2, ne zabыvaй sebE, skHtskіz p0hwti tvo‰ proizv0livši pače crtva hrt0va.

Dv7dъ i3nogdA bGootecъ, ѓщe i3 sogrэši2 sugybw dušE moS, strэl0ю ќbw ўstrэlenъ bhvъ prelюbodёйstva, kopіemъ že plэnenъ bhvъ ўbjйstva tomlenіemъ: no tы2 samA tzžčaйšimi dёlы nedygueši, samoh0tnыmi stremlenьmi.

Sovokupi2 ќbw dv7dъ i3nogdA bezzak0nію bezzak0nіe: ўbjйstvu že lюbodёйstvo rastvori1vъ, pokasnіe sugyboe pokazA ѓbіe: no sama tы lukavnэйšaz dušE sodёlala є3si2, ne pokazvšisz bGu.

Dv7dъ i3nogdA vowbrazi2, spisavъ ćkw na їkHnэ pёsnь, є4юže dэsnіe njbličaetъ, є4že sodёz, zovhй: pomi1luй mS. Tebё bo є3di1nomu sogrэši1hъ vsёhъ bGu, samъ njči1sti mS.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

Trbčenъ: Trbce pr0staz, nerazdёlьnaz, є3dinosyщnaz, i3 є3stestvo2 є3di1no, svёtove, i3 svёtъ, i3 s™a tri2, i3 є3di1no s™o poetsz bGъ trbca: no vosp0й, proslavi, živ0tъ i3 životы2, dušE, vsёhъ bGa.

I# nhnэ, i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

BGor0dičenъ: Poemъ tS, blgoslovi1mъ tS, poklansemsz ti2 bGorodi1telьnice, ćkw nerazdёlьnыz trbcы porodilA є3si2 є3di1nago hrtA bGa, i3 samA tverzla є3si2 namъ syщыmъ na zemli2 nbcnaz selenіz.

Pёsnь }

Їrm0sъ: E#g0že vHinstva nbcnaz slavztъ, i3 trepeщutъ heruvjmi i3 serafjmi, vssko dыhanіe i3 tvarь, p0йte, blgoslovi1te, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Sogrэši1vša sp7se pomi1luй, vozdvi1gni m0й ќmъ ko njbraщenію, prіimi1 mz kaющagosz, ўщedri vopію1щa: sogrэši1hъ ti2, sp7si2, bezzak0nnovahъ, pomi1luй mS.

Kolesni1čnikъ i3lіA, kolesni1ceю dobrodёteleй všedъ, ćkw na nb7sA, nošašesz prevhše i3nogdA t zemnhhъ: segw2 ќbw dušE moS, vosh0dъ pomыšlsй.

E#lіsseй i3nogdA prіemъ mi1lwtь i3lіinY, prіstъ sugybuю blgodatь t bGa: th že q dušE moS, seS ne pričasti1lasz є3si2 blgodati za nevozderžanіe.

Їordanova struS pervэe, mi1lwtію i3lіin0ю є3lіsseemъ, stA sю1du i3 sю1du: th že, q dušE moS, seS ne pričasti1lasz є3si2 blgodati za nevozderžanіe.

Swmanjtіda i3nogdA prvdnago ўčredi2, q dušE, nravomъ blgi1mъ: th že ne vvelA є3si2 vъ d0mъ, ni stranna, ni pytnika. Tёmže čert0ga i3zri1nešisz v0nъ, rыdaющi.

Gіezjevъ podražala є3si2 nkasnnaz razumъ skvernый vsegdA, dušE, є3gHže srebrolю1bіe tloži2 ponE na starostь: bёgaй geenskagw ngnS, tstupi1vši ѕlhhъ tvoi1hъ.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

Trbčenъ: Beznačalьne dž§e, sn7e sobeznačalьne, ўtёšitelю blgjй, dš7e pravый: sl0va b9іz rodi1telю, nc7A beznačalьna sl0ve, dš7e živhй i3 zi1ždaй, trbce є3di1nice pomi1luй mS.

I# nhnэ, i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

BGor0dičenъ: Ćkw t njbroщenіz červleni1cы prečctaz, ќmnaz bagrzni1ce є3mmanyileva, vnytrь vo črevэ tvoemъ pl0tь i3stkasz: tёmže bcdu voi1stinnu tS počitaemъ.

Pёsnь f7

Їrm0sъ: Bezsёmennagw začatіz ržctvo2 neskazannoe, m™re bezmyžnыz netlёnenъ pl0dъ: b9іe bo roždenіe njbnovlsetъ є3stєstvA. Tёmže tS vsi2 r0di, ćkw bGonevёstnuю m™rь pravoslavnw veličaemъ.

Ќmъ njstrupi1sz, tёlo njbolёznisz, nedyguetъ dyhъ, sl0vo i3znem0že, žitіE ўmertvi1sz, konecъ pri dverehъ. Tёmže moS nkasnnaz dušE, čto2 sotvori1ši, є3gdA prіi1detъ sudіS i3spыtati tvo‰;

Mwmseovo prived0hъ ti2 dušE, mіrobhtіe, i3 t togw2 vsE zavёtnoe pisanіe, povёdaющee tebЁ prvdnыz i3 nepravєdnыz: t ni1hže vtorы6z, q dušE, podražala є3si2, ґ ne pє1rvыz, vъ bGa sogrэši1vši.

Zak0nъ i3znem0že, prazdnuetъ є3đlіe, pisanіe že vsE vъ tebЁ nebreženo bhstь, prbr0cы i3znemog0ša, i3 vsE pravednoe sl0vo: strypi tvoi2, q dušE, ўmn0žišasz, ne syщu vračY i3scэlsющemu tS.

N0vagw privoždy ti pisanіz ўkaz†nіz, vvod‰щaz tS dušE ko ўmilenію: pravєdnыmъ ќbw porevnyй, grёšnыhъ že tvraщaйsz, i3 ўmi1lostivi hrtA, mltvami že i3 poщenьmi, i3 čistot0ю, i3 govёnіemъ.

Hrt0sъ vočlvёčisz, prizvavъ kъ pokasnію razb0йniki, i3 bludni6cы, dušE pokaйsz, dverь tverzesz crtvіz ўžE, i3 predvoshiщaюtъ є5 farіseє i3 mыtari2 i3 prelюbodёi kaющіisz.

Hrt0sъ vočlvёčisz, pl0ti prіwbщi1vsz mi2, i3 vs‰, є3li6ka sytь є3stestvA hotёnіemъ i3sp0lni grэhA kromЁ, pod0bіe tebЁ, q dušE, i3 w4brazъ predpokazyz tvoegw2 snizh0ždenіz.

Hrt0sъ volhvы2 sp7sE, pastыri sozvA, mladenєcъ mn0žєstva pokazA myčeniki, starcы proslavi, i3 st†rыz vdovi6cы, i4hže ne porevnovala є3si2 dušE, ni dэsnієmъ, ni žitію2: no g0re tebЁ, vnegdA bydeši sudi1tisz.

Posti1vsz gDь dnjй čethredesztь vъ pusthni, poslэdi2 vzalkA, pokazyz člvёčeskoe: dušE, da ne razlэni1šisz, ѓщe tebЁ priloži1tsz vragъ, mltvoю že i3 post0mъ t n0gъ tvoi1hъ da trazi1tsz.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

Trbčenъ: Nc7A proslavimъ, sn7a prevoznesemъ, b9estvennomu d¦u vёrnw pokloni1msz, trbcэ nerazdёlьnэй, є3di1nicэ po suщestvY, ćkw svёtu i3 svёtwmъ, i3 životY i3 životHmъ, životvorsщemu i3 prosvэщaющemu koncы2.

I# nhnэ, i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

BGor0dičenъ: Gradъ tv0й sohransй bGorodi1telьnice prečctaz, vъ tebё bo seй vёrnw carstvuzй, vъ tebЁ i3 ўtverždaetsz, i3 tob0ю pobэždazй, pobэždaetъ vsskoe i3skušenіe, i3 plэnsetъ ratniki, i3 proh0ditъ poslušanіe.

Prpdbne džtče ґndree, moli2 bGa nj nasъ.

Ґndree čestnhй, i3 džtče treblžennэйšій, pastыrю kri1tskій, ne prestaй molssz nj vospэvaющihъ tS: da i3zbavimsz vsi2 gnёva i3 sk0rbi, i3 tlёnіz, i3 pregrэšenій bezmёrnыhъ, čtyщіi tvoю2 pamztь vёrnw.

Katavasіa: Bezsёmennagw začatіz ržctvo2 neskazannoe, m™re bezmyžnыz netlёnenъ pl0dъ: b9іe bo roždenіe njbnovlsetъ є3stєstvA. Tёmže tS vsi2 r0di, ćkw bGonevёstnuю m™rь pravoslavnw veličaemъ.

Komentarisanje nije više omogućeno.