NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanon Veliki Pokajni

Pёsnь №, glasъ ѕ7

Їrm0sъ: Pom0щnikъ i3 pokrovi1telь bhstь mnЁ vo sp7senіe: seй m0й bGъ i3 proslavlю є3go2: bGъ ntcA moegw2, i3 voznesY є3go2: slavnw bo proslavisz:

Pripёvъ: Pomi1luй mS, b9e, pomi1luй mS.

Tkydu načnY plakati njkasnnagw moegw2 žitіS dэsnій; k0e li položY načalo, hrtE, nhnэšnemu rыdanію; no ćkw blgoutr0benъ, daždь mi2 pregrэšenій njstavlenіe.

Grzdi2 njkasnnaz dušE, sъ pl0tію tvoeю, ziždi1telю vsёhъ i3spovёždьsz, i3 njstanisz pr0čee preždnzgw bezslovesіz, i3 prinesi2 bGu vъ pokasnіi slezы.

Pervozdannagw ґdama prestuplenію porevnovavъ, poznahъ sebE njbnažena t bGa i3 prnosyщnagw crtvіz i3 sladosti, grBhъ radi moi1hъ.

Ўvы2 mnЁ njkasnnaz dušE, čto2 ўpod0bilasz є3si2 pervэй є4vэ; vi1dэla bo є3si2 ѕlЁ, i3 ўzzvi1lasz є3si2 g0rcэ, i3 kosnylasz є3si2 dreva i3 vkusi1la є3si2 derzostnw bezslovesnыz snёdi.

Vmёstw є4vы čyvstvennыz mhslennaz mi2 bhstь є4va, vo pl0ti strastnый p0mыslъ, pokazyzй sl†dkaz i3 vkušazй prnw g0rьkago napoenіz.

Dost0йno i3z8 є3dema i3zgnanъ bhstь, ćkw ne sohrani1vъ є3di1nu tvoю2, sp7se, zapovэdь ґdamъ: ѓzъ že čto2 postraždY, tmetaz vsegdA živHtnaz tvo‰ slovesA;

Kaіnovo prešedъ ўbjйstvo, proizvolenіemъ bhhъ ўbjйca s0vэsti duševnэй, njživi1vъ pl0tь, i3 voevavъ na nю2 lukavыmi moi1mi dэsnьmi.

Ѓvelevэ ї}se, ne ўpod0bihsz pravdэ, dara tebЁ prіstna ne prines0hъ kogdA, ni dэsnіz b9estvenna, ni žertvы či1stыz, ni žitіS nepor0čnagw.

Ćkw kaіnъ i3 mы2, dušE nkasnnaz, vsёhъ sodёtelю dэ‰nіz skvє1rnaz, i3 žertvu por0čnuю, i3 nepotrebnoe žitіE prines0homъ vkypэ: tёmže i3 njsudi1homsz.

Brenіe zdatelь živosozdavъ, vloži1lъ є3si2 mnЁ pl0tь i3 kHsti, i3 dыhanіe i3 ži1znь: no q tv0rče m0й, i3zbavitelю m0й, i3 sudіE kaющasz prіimi1 mz.

I#zvэщaю ti2 sp7se, grэhi2, ±že sodёzhъ, i3 duši2 i3 tёla moegw2 ćzvы, ±že vnytrь ўbjйstvennіi p0mыslы razb0йničeski na mS vozloži1ša.

Ѓщe i3 sogrэši1hъ, sp7se, no vёmъ, ćkw člvэkolю1becъ є3si2, nakazyeši mlctivnw, i3 mlserdstvueši teplэ: slezsщa zri1ši, i3 pritekaeši ćkw nc7ъ, prizыvaz blydnago.

Poveržena mS sp7se, pred8 vratы2 tvoi1mi, ponE na starostь ne tri1ni menE vo ѓdъ tщA, no prežde koncA, ćkw člvэkolю1becъ, daždь mi2 pregrэšenій njstavlenіe.

Vъ razb0йniki vpadhй ѓzъ є4smь, pomыšlenьmi moi1mi, vesь t ni1hъ ўzzvi1hsz nhnэ, i3 i3sp0lnihsz ranъ: no samъ mi2 predstavъ, hrtE sp7se i3scэli2.

Sщ7ennikъ mS predvi1dэvъ mi1mw i4de, i3 levjtъ vi1dz vъ lю1tыhъ naga prezrЁ: no i3z8 mRji vozsіsvый ї}se, tы2 predstavъ ўщedri mS.

Ѓgnče b9ій, vzemlzй grэhi2 vsёhъ, vozmi2 bremz t menE tsžkoe grэh0vnoe, i3 ćkw blgoutr0benъ, daždь mi2 slezы ўmilenіz.

Pokasnіz vremz, prihoždy ti sozdatelю moemY, vozmi2 bremz t menE tsžkoe grэh0vnoe, i3 ćkw blgoutr0benъ, daždь mi2 slezы ўmilenіz.

Ne vozgnušaйsz menE sp7se, ne tri1ni t tvoegw2 licA, vozmi2 bremz t menE tsžkoe grэh0vnoe i3, ćkw blgoutr0benъ, daždь mnЁ grэhopadenій njstavlenіe.

VHlьnaz, sp7se, i3 nevHlьnaz pregrэšє1nіz mo‰, kvlє1nnaz i3 sokrovє1nnaz i3 vёdwmaz i3 nevёdwmaz, vs‰ prosti1vъ, ćkw bGъ, njči1sti i3 sp7si1 mz.

T ю4nosti hrtE, zapwvэdi tvo‰ prestupi1hъ, vsestrastnw nebregjй, ўnhnіemъ preid0hъ žitіE. Tёmže zovy ti sp7se: ponE na konecъ sp7si1 mz.

Bogatstvo moE sp7se, i3znuri1vъ vъ bludЁ, pystъ є4smь plodHvъ blgočesti1vыhъ, ѓlčenъ že zovY: dž§e щedr0tъ, predvari1vъ th mz ўщedri.

TebЁ pripadaю ї}se, sogrэši1hъ ti2, njči1sti mS, vozmi2 bremz t menE tsžkoe grэh0vnoe, i3 ćkw blgoutr0benъ, daždь mi2 slezы ўmilenіz.

Ne vni1di so mn0ю vъ sydъ nosS mo‰ dэ‰nіz, slovesA i3zыskyz, i3 i3spravlsz stremlє1nіz: no vъ щedr0tahъ tvoi1hъ preziraz mo‰ lю6taz, sp7si1 mz vsesi1lьne.

Pripёvъ: Prpdbnaz mati marje, moli2 bGa nj nasъ.

Th mi daždь svэtozarnuю blgodatь t b9estvennagw svhše promыšlenіz, i3zbэžati strasteй njmračenіz, i3 pёti ўserdnw, tvoegw2 marje žitіS, kr†snaz i3spravlє1nіz.

Pripёvъ: Prpdbnaz mati marje, moli2 bGa nj nasъ.

Prikl0nьšisz hrtHvыmъ b9estvєnnыmъ zak0nwmъ, kъ semY pristupi1la є3si2, sladosteй neuderži6maz stremlє1nіz njstavivši, i3 vsskuю dobrodёtelь vseblgogovёйnw, ćkw є3di1nu i3spravila є3si2.

Ґndreю: Prpdbne džtče ґndree, moli2 bGa nj nasъ.

Mltvami tvoi1mi nasъ, ґndree, i3zbavi strasteй bezčestnыhъ i3 crtvіz nhnэ hrt0va džbщniki vёroю i3 lюb0vію vospэvaющіz tS, slavne, pokaži2, m0limsz.

Slava, trbčenъ: Presyщnaz trbce, vo є3di1nicэ poklansemaz, vozmi2 bremz t menE tsžkoe grэh0vnoe, i3 ćkw blgoutr0bna, daždь mi2 slezы ўmilenіz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Bcde, nadežde i3 predstatelьstvo tebE poю1щihъ, vozmi2 bremz t menE tsžkoe grэh0vnoe, i3 ćkw vLčca čctaz, kaющasz prіimi1 mz.

Pёsnь v7

Їrm0sъ: Vonmi2 nb7o, i3 vozglag0lю, i3 vospoю2 hrtA, t dv7ы pltію prišedšago.

Pripёvъ: Pomi1luй mS, b9e, pomi1luй mS.

Vonmi2 nb7o, i3 vozglag0lю, zemlE, vnušaй glasъ, kaющійsz kъ bGu i3 vospэvaющій є3go2.

Vonmi1 mi, b9e, sp7se m0й mlctivnыmъ tvoi1mъ džkomъ, i3 prіimi2 moE teploe i3spovёdanіe.

Sogrэši1hъ pače vsёhъ čelovBkъ, є3di1nъ sogrэši1hъ tebЁ: no ўщedri ćkw bGъ, sp7se, tvorenіe tvoE.

Byrz mS ѕlhhъ njbderži1tъ, blgoutr0bne gDi: no ćkw petrY, i3 mnЁ ryku prostri2.

Slezы bludni1cы, щedre, i3 ѓzъ predlagaю: njčcti mS, sp7se, blgoutr0bіemъ tvoi1mъ.

NJmrači1hъ duševnuю krasotY strasteй slastьmi2, i3 vssčeski vesь ќmъ perstь sotvori1hъ.

Razdrahъ nhnэ njdeždu moю2 pervuю, ю4že mi2 i3ztkA ziždi1telь i3značala, i3 ttydu ležY nagъ.

NJblek0hsz vъ razdrannuю ri1zu, ю4že i3ztka mi ѕmjй sovёtomъ, i3 stыždysz.

Vozzrёhъ na sad0vnuю krasotY i3 prelьsti1hsz ўm0mъ: i3 ttydu ležY nagъ, i3 sramlsюsz.

Dёlaša na hrebtЁ moemъ vsi2 nač†lьnicы strasteй, prodolžaющe na mS bezzak0nіe i4hъ.

Pogubi1hъ pervozdannuю dobr0tu i3 blgolёpіe moE, i3 nhnэ ležY nagъ, i3 stыždysz.

Sšivaše kHžnыz ri6zы grёhъ mnЁ, njbnaži1vый mS pervыz bGotkannыz ndeždы.

NJbloženъ є4smь njdэsnіemъ studA, ćkože li1stvіemъ smok0vnыmъ, vo njbličenіe moi1hъ samovlastnыhъ strasteй.

NJdёzhsz vъ sramnuю ri1zu, i3 njkrovavlennuю stydnw, tečenіemъ strastnagw i3 lюboslastnagw životA.

NJskverni1hъ pl0ti moeS ri1zu i3 njkalshъ є4že po w4brazu, sp7se, i3 po pod0bію.

Vpad0hъ vъ strastnuю pagubu i3 vъ veщestvennuю tlю2, i3 tt0lэ do nhnэ vragъ mnЁ dosaždaetъ.

Lюboveщnoe i3 lюboimёnnoe žitіE, nevozderžanіemъ sp7se predpočetъ nhnэ, tsžkimъ bremenemъ njbloženъ є4smь.

Ўkrasi1hъ plotskjй w4brazъ skvernыhъ pomыšlenій razli1čnыmъ njbloženіemъ, i3 njsuždaюsz.

Vnёšnimъ prilёžnw blgoukrašenіemъ є3di1nэmъ popek0hsz, vnytrennюю prezrёvъ bGowbraznuю ski1nію.

Vowbrazi1vъ moi1hъ strasteй bez8wbrazіe, lюboslastnыmi stremlenьmi pogubi1hъ ўmA krasotY.

Pogreb0hъ pervagw w4braza dobr0tu sp7se strastьmi2, ю4že ćkw i3nogdA drahmu, vzыskavъ njbrsщi.

Sogrэši1hъ, ćkože bludni1ca vopію1 ti: є3di1nъ sogrэši1hъ tebЁ, ćkw mĐro prіimi2 sp7se i3 mo‰ slezы.

Popolz0hsz ćkw dv7dъ blydnw, i3 njskverni1hsz: no njmhй i3 menE sp7se, slezami.

NJči1sti, ćkože mыtarь vopію1 ti, sp7se njči1sti mS: nikt0že bo syщihъ i3z8 ґdama, ćkože ѓzъ sogrэši1hъ tebЁ.

Ni slezъ, nižE pokasnіz i4mamъ, nižE ўmilenіz: samъ mi2 sі‰ sp7se, ćkw bGъ daruй.

Dverь tvoю2 ne zatvori2 mnЁ togdA, gDi, gDi: no tverzi mi2 sію2 kaющemusz tebЁ.

Člvэkolю1bče hotsй vsBmъ sp7sti1sz, tы2 vozzovi1 mz, i3 prіimi2 ćkw blgъ kaющagosz.

Vnuši2 vozdыh†nіz duši2 moeS, i3 džčію moє1ю prіimi2 k†pli sp7se, i3 sp7si1 mz.

Pripёvъ: Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

BGor0dičenъ: Prečctaz bcde dv7o, є3di1na vsepёtaz, moli2 prilёžnw vo є4že sp7sti1sz namъ.

Їrm0sъ: Vi1dite vi1dite, ćkw ѓzъ є4smь bGъ: mannu njdoždi1vый, i3 v0du i3z8 kamene i3stoči1vый drevle vъ pusthni lю1demъ moi6mъ desni1ceю є3di1noю, i3 krёpostію moeю.

Pripёvъ: Pomi1luй mS, b9e, pomi1luй mS.

Vi1dite vi1dite, ćkw ѓzъ є4smь bGъ: vnušaй dušE moS gDa vopію1щa, i3 ўdali1sz prežnzgw grэhA, i3 b0йsz ćkw neumhtnagw, i3 ćkw sudіi2 i3 bGa.

KomY ўpod0bilasz є3si2 mnogogrёšnaz dušE, t0kmw pervomu kaіnu, i3 lamehu džnomu, kamenovavšaz tёlo ѕlodёйstvы, i3 ўbi1všaz ќmъ bezslovesnыmi stremlenьmi.

Vs‰ prežde zak0na pretekši, q dušE! Si1fu ne ўpod0bilasz є3si2, ni є3nHsa podražala є3si2, ni є3nHha preloženіemъ, ni nHz: no kvi1lasz є3si2 ўb0ga pravednыhъ ži1zni.

E#di1na tverzla є3si2 hl‰bi gnёva, bGa tvoegw2, dušE moS, i3 potopi1la є3si2 vsю2, ćkože zemlю pl0tь, i3 dэ‰nіz i3 žitіE, i3 prebыlA є3si2 vnЁ sp7si1telьnagw kovčega.

Myža ўbi1hъ, glag0letъ, vъ ćzvu mnЁ, i3 ю4nošu vъ strypъ, lamehъ rыdaz vopіsše, th že ne trepeщeši q dušE moS, njkalsvši pl0tь, i3 ќmъ njskverni1vši.

Q kakw porevnovahъ lamehu, pervomu ўbjйcэ, dyšu ćkw myža, ќmъ ćkw ю4nošu, ćkw brata že moegw2 tёlo ўbi1vъ, ćkw kaіnъ ўbjйca, lюboslastnыmi stremlenьmi.

St0lpъ ўmudri1la є3si2 sozdati q dušE, i3 ўtverždenіe vodruzi1ti tvoi1mi pohotьmi2, ѓщe ne bы2 ziždi1telь ўderžalъ sovёtы tvo‰, i3 nizverglъ na zemlю ўhiщrє1nіz tvo‰.

Ўzzvi1hsz, ўranihsz, sE strёlы vr†žіz ўzzvi1všыz moю2 dyšu i3 tёlo: sE strypi, gnoє1nіz, njmračє1nіz, vopію1tъ r†nы samov0lьnыhъ moi1hъ strasteй.

NJdoždi2 gDь t gDa džgnь i3nogdA, na bezzak0nіe gnёvaющee sožegъ sod0mlznы: th že džgnь vžeglA є3si2 geenskій, vъ nemže i4maši, q dušE, sožeщi1sz.

Razumёйte i3 vi1dite, ćkw ѓzъ є4smь bGъ, i3spыtazй serdcA, i3 ўmyčazй mы6sli, njbličazй dэ‰nіz, i3 popalszй grэhi2, i3 sudsй si1ru, i3 smirenu, i3 ni1щu.

Pripёvъ: Prpdbnaz mati marje, moli2 bGa nj nasъ.

Prosterla є3si2 rycэ tvoi2 kъ щedromu bGu, marje, vъ bezdnэ ѕHlъ pogružaemaz: i3 ćkože petrY člvэkolю1bnw, ryku b9estvennuю prostrE, tvoE njbraщenіe vssčeski i3skjй.

Pripёvъ: Prpdbnaz mati marje, moli2 bGa nj nasъ.

Vsёmъ ўserdіemъ i3 lюb0vію priteklA є3si2 hrtY, pervый grэhA pytь tvraщši, i3 vъ pusthnzhъ neprohodi1mыhъ pitaющisz, i3 togw2 či1stэ soveršaющi b9estvєnnыz zapwvэdi.

Pripёvъ: Prpdbne džtče ґndree, moli2 bGa nj nasъ.

Vi1dimъ, vi1dimъ člvэkolю1bіe, q dušE, bGa i3 vLki; segw2 radi prežde koncA, tomY so slezami pripademъ vopію1щe: ґndrez mltvami, sp7se, pomi1luй nasъ.

Slava, trbčenъ: Beznačalьnaz, nesozdannaz trbce, nerazdёlьnaz є3di1nice, kaющasz mS prіimi2, sogrэši1vša sp7si2: tvoE є4smь sozdanіe, ne prezri, no poщadi2, i3 i3zbavi mS džgnennagw njsuždenіz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Prečctaz vLčce bGorodi1telьnice, nadeždo kъ tebЁ pritekaющihъ, i3 pristaniщe syщihъ vъ byri, mlctivago i3 sozdatelz, i3 sn7a tvoego2, ўmi1lostivi i3 mnЁ mltvami tvoi1mi.

Pёsnь G

Їrm0sъ: Na nedvi1žimэmъ, hrtE, kameni zapovэdeй tvoi1hъ ўtverdi2 moE pomыšlenіe.

Pripёvъ: Pomi1luй mS, b9e, pomi1luй mS.

gnь t gDa i3nogdA gDь njdoždi1vъ, zemlю sod0mskuю prežde popali2.

Na gorЁ spasaйsz, dušE, ćkože lHtъ džnый, i3 vъ sigHrъ ўgonzaй.

Bёgaй zapalenіz, q dušE, bёgaй sod0mskagw gorёnіz, bёgaй tlёnіz bžctvennagw plamene.

I#spovёdaюsz tebЁ, sp7se: sogrэši1hъ, sogrэši1hъ ti2: no njslabi, njstavi mi2, ćkw blgoutr0benъ.

Sogrэši1hъ tebЁ є3di1nъ ѓzъ, sogrэši1hъ pače vsёhъ, hrtE sp7se, da ne prezriši menE.

Tы2 є3si2 pastыrь d0brый, vzыщi2 menE ѓgnca, i3 zablyždšagw da ne prezriši menE.

Tы2 є3si2 sladkій, ї}se, tы2 є3si2 sozdatelь m0й: vъ tebЁ, sp7se, njpravdaюsz.

Slava, trbčenъ: Q trbce є3di1nice b9e! Sp7si2 nasъ t prelesti, i3 i3skušenій, i3 njbstosnій.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Raduйsz, bGoprіstnaz ўtr0bo, raduйsz, prt0le gDnь, raduйsz, m™i ži1zni našez.

Їrm0sъ: Ўtverdi2 gDi na kameni zapovэdeй tvoi1hъ, podvi1gšeesz serdce moE, ćkw є3di1nъ s™ъ є3si2 i3 gDь.

Pripёvъ: Pomi1luй mS, b9e, pomi1luй mS.

I#st0čnikъ životA stzžahъ tebE, smerti nizloži1telz, i3 vopію1 ti t serdca moegw2 prežde koncA: sogrэši1hъ, njči1sti i3 sp7si1 mz.

Pri nHi, sp7se, blydstvovavšыz podražahъ, džnэhъ naslёdstvovavъ njsuždenіe, vъ pot0pэ pogruženіz.

Sogrэši1hъ, gDi, sogrэši1hъ tebЁ, njči1sti mS: nёstь bo i4že kto2 sogrэši2 vъ čelovёcэhъ, є3g0že ne prevzыd0hъ pregrэšenьmi.

Hama džnago dušE, ntceubjйca podražavši, srama ne pokrhla є3si2 i4skrennzgw, vspstь zrS vozvrati1všisz.

Blgoslovenіz si1mova ne naslёdovala є3si2 dušE nkasnnaz: ni prostrannoe njderžanіe, ćkože їafefъ i3mёla є3si2 na zemli2 njstavlenіz.

T zemli2 harranъ, i3zhdi t grэhA dušE moS, grzdi2 vъ zemlю točaщuю prisnoživ0tnoe netlёnіe, є4že ґvraamъ naslёdstvova.

Ґvraama slhšala є3si2 dušE moS, drevle njstavlьša zemlю ntečestva, i3 bhvša prišelьca, segw2 proizvolenію podražaй.

Ў dyba mamvrjйskagw ўčredi1vъ patrіarhъ ѓgGlы, naslёdstvova po starosti njbэtovanіz lovi1tvu.

Їsaaka nkasnnaz dušE moS, razumёvši n0vuю žertvu, taйnw vsesožžennuю gDvi, podražaй є3gw2 proizvolenію.

Їsmaila slhšala є3si2, trezvi1sz dušE moS, i3zgnana ćkw rabhnino troždenіe, vi1ždь, da ne kakw pod0bno čto2 postraždeši laskoserdstvuющi.

Ґgarэ drevlэ dušE, є3gĐptznыnэ ўpod0bilasz є3si2, porab0tivšisz proizvolenіemъ, i3 r0ždši n0vago їsmaila, prez0rstvo.

Їakwvlю lёstvicu razumёla є3si2 dušE moS, kvlsemuю t zemli2 kъ nebesє1mъ, počto2 ne i3mёla є3si2 vosh0da tverda, blgočestіz;

Sщ7ennika b9іz, i3 cRS ўedinena, hrt0vo pod0bіe, vъ mi1rэ žitіS, vъ čelovёcэhъ podražaй.

Ne bydi st0lpъ slanый dušE, vozvrati1všisz vspstь: w4brazъ da ўstraši1tъ tS sod0mskій, gorЁ vъ sigHrъ sp7saйsz.

Zapalenіz ćkože lHtъ, bёgaй dušE moS grэhA: bёgaй sod0mы i3 gom0rrы, bёgaй plamene vsskagw bezslovesnagw želanіz.

Pomi1luй gDi, pomi1luй mS, vopію1 ti, є3gdA prіi1deši so ѓgGlы tvoi1mi, vozdati vsBmъ po dostosnію dэsnій.

Molenіz vLko, tebE poю1щihъ ne tverži: no ўщedri člvэkolю1bče, i3 podaždь vёroю prossщыmъ njstavlenіe.

Pripёvъ: Prpdbnaz mati marje, moli2 bGa nj nasъ.

Soderži1mь є4smь byreю, i3 trevolnenіemъ sogrэšenій, no sama mz mati nhnэ sp7si2, i3 kъ pristaniщu b9estvennagw pokasnіz vozvedi2.

Pripёvъ: Prpdbnaz mati marje, moli2 bGa nj nasъ.

Rabskoe molenіe i3 nhnэ prpdbnaz prinesši ko blgoutr0bnэй mltvami tvoi1mi bcdэ, tverzi mi2 b9estvєnnыz vh0dы.

Ґndreю: Prpdbne džtče ґndree, moli2 bGa nj nasъ.

Tvoi1mi mltvami daruй i3 mnЁ njstavlenіe dolgHvъ, q ґndree, kri1tskій predsэdatelю! Pokasnіz bo tы2 tai1nnikъ preizrsdnый.

Slava, trbčenъ: Trbce pr0staz, nesozdannaz, beznačalьnoe є3stestvo2, vъ trbcэ pэvaemaz v3postaseй, sp7si1 nы vёroю poklansющыzsz deržavэ tvoeй.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: T nc7A bezlёtna sn7a, vъ lёto bGorodi1telьnice, neiskusomyžnw rodilA є3si2, strannoe čydo, prebhvši dv7a, dosщi.

Katavasіa: Ўtverdi2 gDi na kameni zapovэdeй tvoi1hъ, podvi1gšeesz serdce moE, ćkw є3di1nъ s™ъ є3si2 i3 gDь.

Pёsnь d7

Їrm0sъ: Ўslhša prbr0kъ prišestvіe tvoE, gDi, i3 ўbossz, ćkw h0щeši t dv7ы rodi1tisz i3 čelovёkwmъ kvi1tisz, i3 glag0laše: ўslhšahъ slyhъ tv0й i3 ўboshsz: slava si1le tvoeй gDi.

Pripёvъ: Pomi1luй mS, b9e, pomi1luй mS.

Dёlъ tvoi1hъ da ne prezriši, sozdanіz tvoegw2 da ne njstaviši, pravosyde, ѓщe i3 є3di1nъ sogrэši1hъ, ćkw čelovёkъ, pače vsskagw čelovёka, člvэkolю1bče, no i4maši, ćkw gDь vsёhъ, vlastь njstavlsti grэhi2.

Približaetsz, dušE, konecъ, približaetsz, i3 neradi1ši, ni got0višisz: vremz sokraщaetsz, vostani, bli1zъ pri dverehъ sudіS є4stь: ćkw s0nіe, ćkw cvёtъ, vremz žitіS tečetъ: čto2 vsye mztemsz;

Vosprzni2, q dušE moS, dэ‰nіz tvo‰, ±že sodёlala є3si2, pomыšlsй, i3 sі‰ pred8 licE tvoE prinesi2, i3 k†pli i3spusti2 slezъ tvoi1hъ: rcы2 so derznovenіemъ dэ‰nіz i3 pomыšlє1nіz hrtY, i3 npravdaйsz.

Ne bhstь vъ žitіi2 grэhA, ni dэsnіz, ni ѕl0bы, є3sže ѓzъ, sp7se, ne sogrэši1hъ ўm0mъ i3 sl0vomъ, i3 proizvolenіemъ i3 predloženіemъ, i3 mhslію i3 dэsnіemъ sogrэši1vъ, ćkw i4nъ nikt0že kogdA.

Tsю1du i3 njsuždenъ bhhъ, tsю1du preprёnъ bhhъ ѓzъ njkasnnый t svoeS s0vэsti, є3sže ničt0že vъ mjrэ nyžnэйše: sudіE i3zbavitelю m0й, i3 vёdče, poщadi2 i3 i3zbavi, i3 sp7si1 mz rabA tvoego2.

Lёstvica, ю4že vi1dэ drevle veli1kій vъ patrіarsэhъ, ўkazanіe є4stь dušE moS, dёztelьnagw voshoždenіz, razymnagw vozšestvіz: ѓщe h0щeši ќbw, dэsnіemъ, i3 razumomъ, i3 zrёnіemъ poži1ti, njbnovi1sz.

Zn0й dnevnhй preterpЁ lišenіz radi patrіarhъ, i3 mrazъ noщnhй ponesE, na vsskъ denь snabdBnіz tvorS, pashй, truždazйsz, rab0tazй, da dvЁ žєnЁ sočetaetъ.

Žєnh mi dvЁ razumёй, dэsnіe že i3 razumъ vъ zrёnіi, ljю ќbw dэsnіe, ćkw mnogočadnuю: rahi1lь že razumъ, ćkw mnogotrydnuю: i4bo kromЁ trudHvъ, ni dэsnіe, ni zrёnіe dušE, i3spravitsz.

Bdi2, q dušE moS! I#zrsdstvuй ćkože drevle veli1kій vъ patrіarsэhъ, da stsžeši dэsnіe sъ razumomъ, da bydeši ќmъ zrsй bGa i3 dosti1gneši nezahodsщій mrakъ vъ vidёnіi, i3 bydeši veli1kій kupecъ.

Dvanadesztь patrіarhwvъ, veli1kій vъ patrіarsэhъ dэtotvori1vъ, taйnw ўtverdi2 tebЁ lёstvicu dёztelьnagw dušE moS voshoždenіz: dёti, ćkw njsnov†nіz: stepє1ni, ćkw voshoždє1nіz, premydrennw podloži1vъ.

I#sava voznenavi1dэnnago podražala є3si2 dušE, tdalA є3si2 prelestniku tvoemY pervыz dobr0tы pervenstvo, i3 ntečeskіz mltvы tpala є3si2, i3 dvaždы popolznylasz є3si2 nkasnnaz, dэsnіemъ i3 razumomъ: tёmže nhnэ pokaйsz.

E#dHmъ i3savъ narečesz, kraйnzgw radi ženonei1stovnagw smэšenіz: nevozderžanіemъ bo pri1snw razžigaemь, i3 slastьmi2 njskvernsemь, є3dHmъ i3menovasz, є4že glag0letsz razžženіe duši2 lюbogrэh0vnыz.

Jwva na gn0iщi slhšavši, q dušE moS, njpravdavšagosz, togw2 myžestvu ne porevnovala є3si2, tverdagw ne i3mёla є3si2 predloženіz, vo vsёhъ ±že vёsi, i3 i4miže i3skusi1lasz є3si2, no kvi1lasz є3si2 neterpэli1va.

I$že pervэe na prest0lэ, nagъ nhnэ na gn0iщi gn0enъ: mn0gій vъ čadэhъ i3 slavnый, bezčadenъ i3 bezd0mokъ naprasnw: palatu ќbw gn0iщe, i3 bi1serіe strypы vmэnsše.

Carskimъ dost0instvomъ, vэncemъ i3 bagrzni1ceю njdёznъ, mnogoimёnnый čelovёkъ i3 prvdnый, bogatstvomъ kipS i3 stadы, vnezapu bogatstva, slavы carstva njbniщavъ liši1sz.

Ѓщe pravedenъ bsše džnъ, i3 nepor0čenъ pače vsёhъ, i3 ne ўbэžE lovlenіz lьsti1vagw i3 sёti: th že grэholюbi1va syщi nkasnnaz dušE, čto2 sotvori1ši, ѓщe čes0mu nj nedovёdomыhъ sluči1tsz naiti2 tebЁ;

Tёlo njskverni1sz, dyhъ njkalssz, vesь njstrupi1hsz: no ćkw vračь hrtE, nbo‰ pokasnіemъ moi1mъ ўvračyй, njmhй, njči1sti, pokaži2 sp7se m0й, pače snёga čistёйša.

Tёlo tvoE i3 kr0vь raspinaemый nj vsёhъ položi1lъ є3si2 sl0ve: tёlo ќbw, da mS njbnovi1ši: kr0vь, da njmheši mS: dyhъ že predalъ є3si2, da mS privedeši hrtE, tvoemY rodi1telю.

Sodёlalъ є3si2 sp7senіe posredЁ zemli2 щedre, da sp7semsz. V0leю na drevэ raspslsz є3si2. E#demъ zatvorennый tverzesz, g0rnzz i3 d0lьnzz tvarь, kzhcы vsi2 sp7seni poklansюtsz tebЁ.

Da bydetъ mi2 kupёlь, kr0vь i3z8 rebrъ tvoi1hъ, vkypэ i3 pitіE, i3stoči1všee v0du njstavlenіz, da nboю1du njčiщaюsz, pomazyzsz i3 pіS: ćkw pomazanіe i3 pitіE sl0ve, životHčnaz tvo‰ slovesA.

Nagъ є4smь čert0ga, nagъ є4smь i3 braka, kypnw i3 večeri: svэti1lьnikъ ўgasE, ćkw bez8eleйnый, čert0gъ zaklюči1sz mnЁ spsщu, večerz snэdesz: ѓzъ že po rukY i3 nHgu svszanъ, v0nъ nizverženъ є4smь.

Čašu cRkovь stzžA, rє1bra tvo‰ živonHsnaz, i3z8 ni1hže sug{bыz namъ i3stoči2 t0ki, njstavlenіz i3 razuma, vo w4brazъ drevnzgw i3 n0vagw dvoi1hъ vkypэ zavёtwvъ, sp7se našъ.

Vremz životA moegw2 malo, i3 i3sp0lneno bolёzneй i3 lukavstva: no vъ pokasnіi mS prіimi2, i3 vъ razumъ prizovi2, da ne bydu stzžanіe, ni brašno čuždemu, sp7se, samъ mS ўщedri.

Vыsokoglag0livъ nhnэ є4smь, žest0kъ že i3 serdcemъ, votщE i3 vsye, da ne sъ farіseemъ njsydiši mS, pače že mыtarevo smirenіe podaždь mi2 є3di1ne щedre, pravosyde, i3 semy mz sočisli2.

Sogrэši1hъ, dosadi1vъ sosydu pl0ti moeS, vёmъ щedre: no vъ pokasnіi mS prіimi2, i3 vъ razumъ prizovi2, da ne bydu stzžanіe, ni brašno čuždemu, sp7se, samъ mS ўщedri.

Samoistukanъ bhhъ strastьmi2, dyšu moю2 vredS щedre, no vъ pokasnіi mS prіimi2, i3 vъ razumъ prizovi2, da ne bydu stzžanіe, ni brašno čuždemu, sp7se, samъ mS ўщedri.

Ne poslyšahъ glasa tvoegw2, preslyšahъ pisanіe tvoE zakonopol0žnika: no vъ pokasnіi mS prіimi2, i3 vъ razumъ prizovi2, da ne bydu stzžanіe, ni brašno čuždemu, sp7se, samъ mS ўщedri.

Pripёvъ: Prpdbnaz mati marje, moli2 bGa nj nasъ.

Bezpl0tnыhъ ži1telьstvo vъ pl0ti prehodsщi, blgodatь prpdbnaz kъ bGu velію voi1stinnu prіsla є3si2, vёrnw nj čtyщihъ tS predstatelьstvuй. Tёmže m0limъ tS, t vsskihъ napasteй i3 nasъ mltvami tvoi1mi i3zbavi.

Pripёvъ: Prpdbnaz mati marje, moli2 bGa nj nasъ.

Veli1kihъ bezmёstій vo glubinY nizvedšisz, newderži1ma bыlA є3si2, no vosteklA є3si2 p0mыslomъ lyčšimъ, kъ kraйnэй dэsnьmi ćvэ dobrodёteli preslavnw, ѓgGlьskoe є3stestvo2 marje, ўdivi1vši.

Ґndreю: Prpdbne džtče ґndree, moli2 bGa nj nasъ.

Ґndree, n§eskaz pohvalo2, mltvami tvoi1mi ne prestaй molssz, predstoS trbcэ preb9estvennэй, ćkw da i3zbavimsz mučenіz, lюb0vію predstatelz tS b9estvennago vseblženne prizыvaющіi, kri1tu ўdobrenіe.

Slava, trbčenъ: Nerazdёlьnoe suщestv0mъ, nesli1tnoe li1cы bGosl0vlю tS, trbčeskoe є3di1no b9estvo2, ćkw є3dinocarstvennoe i3 soprt0lьnoe, vopію1 ti pёsnь veli1kuю, vъ vhšnihъ tregybw pэsnosl0vimuю.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: I# raždaeši i3 dёvstvueši, i3 prebыvaeši nboю1du є3stestv0mъ dv7a: roždeйsz njbnovlsetъ zak0nы є3stestvA, ўtr0ba že raždaetъ, ne raždaющaz. BGъ i3dёže h0щetъ, pobэždaetsz є3stestvA či1nъ: tvori1tъ bo є3li6ka h0щetъ.

Pёsnь є7

Їrm0sъ: T noщi2 ќtrenюющa, člvэkolю1bče, prosvэti2 molю1sz, i3 nastavi i3 menE na povelBnіz tvo‰: i3 nauči1 mz sp7se, tvori1ti v0lю tvoю2.

Pripёvъ: Pomi1luй mS, b9e, pomi1luй mS.

Vъ noщi2 žitіE moE preid0hъ pri1snw, tьma bo bhstь i3 glubokA mnЁ mglA, n0щь grэhA: no ćkw dnE shna sp7se pokaži1 mz.

Ruvjma podražaz njkasnnый ѓzъ, sodёzhъ bezzak0nnый i3 zakonoprestypnый sovёtъ na bGa vhšnzgo, njskverni1vъ l0že moE, ćkw džtčee džnъ.

I#spovёdaюsz tebЁ hrtE cRю2, sogrэši1hъ, sogrэši1hъ, ćkw prežde їHsifa bratіz prodavšіi, čistotы2 pl0dъ i3 cэlomydrіz.

T sr0dnikwvъ pravednaz dušA svzzasz, prodasz vъ rab0tu sladkій, vo w4brazъ gDnь: th že vsS dušE, prodalasz є3si2 ѕlhmi tvoi1mi.

ЇHsifa pravednagw i3 cэlomydrennagw ўmA podražaй njkasnnaz, i3 neiskysnaz dušE, i3 ne njskvernsйsz bezslovesnыmi stremlenьmi pri1snw bezzak0nnuющi.

Ѓщe i3 vъ r0vэ poživE i3nogdA їHsifъ, vLko gDi, no vo w4brazъ pogrebenіz i3 vostanіz tvoegw2: ѓzъ že čto2 tebЁ kogdA sicev0e prinesY;

Mwmseovъ slhšala є3si2 kovčežecъ dušE, vodami, volnami nosi1mъ rёčnыmi, ćkw vъ čert0zэ drevle bёgaющій dёla g0rьkagw sovёta farawni1tska.

Ѓщe b†bы slhšala є3si2, ўbivaющыz i3nogdA bezvozrastnoe myžeskoe, dušE nkasnnaz, cэlomydrіz dэsnіe, nhnэ ćkw veli1kій mwmseй, ssi2 premydrostь.

Ćkw mwmseй veli1kій є3gĐptznina, ўmA ўzzvi1vši nkasnnaz, ne ўbi1la є3si2 dušE: i3 kakw vseli1šisz, glag0li, vъ pusthnю strasteй pokasnіemъ;

Vъ pusthnю vseli1sz veli1kій mwmseй, grzdi2 ќbw podražaй togw2 žitіE, da i3 vъ kupinЁ bGozvlenіz dušE, vъ vidёnіi bydeši.

Mwmseovъ žezlъ vowbražaй dušE, ўdarsющій m0re, i3 njgustэvaющій glubinY, vo w4brazъ krtA b9estvennagw: i4mže m0žeši i3 tы2 veli6kaz soverši1ti.

ҐarHnъ prinošaše džgnь bGu, nepor0čnый, nelestnый: no nfni2 i3 fіneesъ, ćkw tы2 dušE, prinošahu čuždee bGu njskvernennoe žitіE.

Ćkw tsžkій nravomъ, faraHnu g0rьkomu bhhъ vLko, їanni2, i3 їamvri2, dušeю i3 tёlomъ, i3 pogruženъ ўm0mъ: no pomozi1 mi.

Kalomъ smэsi1hsz njkasnnый ўm0mъ, njmhй mS vLko, baneю moi1hъ slezъ, molю1 tz, pl0ti moeS ndeždu ўbэli1vъ ćkw snёgъ.

Ѓщe i3spыtaю mo‰ dэlA sp7se, vsskago čelovёka prevozšedša grэhami sebE zrю2, ćkw razumomъ mydrstvuzй sogrэši1hъ, ne nevёdэnіemъ.

Poщadi2 poщadi2 gDi, sozdanіe tvoE, sogrэši1hъ, njslabi mi2, ćkw є3stestv0mъ čctый samъ shй є3di1nъ, i3 i4nъ razvэ tebE nikt0že є4stь kromЁ skvernы.

MenE radi bGъ shй, vowbrazi1lsz є3si2 vъ mS, pokazalъ є3si2 čudesA, i3scэli1vъ prokažє1nnыz, i3 razslablennago stzgnyvъ, krovotoči1vыz t0kъ ўstavilъ є3si2 sp7se, prikosnovenіemъ ri1zъ.

Krovotoči1vuю podražaй nkasnnaz dušE, pritecы2 ўderži2 nmetы hrtHvы, da i3zbavišisz ranъ, i3 ўslhšiši t negw2: vёra tvoS sp7se tz.

Ni1zu sničaщuю podražaй q dušE, prіidi2, pripadi2 kъ nogama ї}sovыma, da tS i3spravitъ, i3 da h0diši pravw stєzi2 gDni.

Ѓщe i3 kladzzь є3si2 glub0kій vLko, i3stoči1 mi v0du i3z8 preči1stыhъ tvoi1hъ ži1lъ, da ćkw samarznhnz, ne ktomY pіsй žaždu: ži1zni bo strui6 i3stočaeši.

Sіlwamъ da bydutъ mi2 slezы mo‰, vLko gDi, da ўmhю i3 ѓzъ zBnicы serdca, i3 vi1ždu tS ќmnw, svёta prevёčna.

Pripёvъ: Prpdbnaz mati marje, moli2 bGa nj nasъ.

Nesravnennыmъ želanіemъ vsebogataz, drevu vozželёvši pokloni1tisz živ0tnomu, spod0bilasz є3si2 želanіz, spod0bi ќbw i3 menE ўluči1ti vhšnіz slavы.

Pripёvъ: Prpdbnaz mati marje, moli2 bGa nj nasъ.

Strui6 їord†nskіz prešedši, njbrэlA є3si2 pok0й bezbolёznennый, pl0ti slasti i3zbэžavši, є3sže i3 nasъ i3zmi2 tvoi1mi mltvami prpdbnaz.

Ґndreю: Prpdbne džtče ґndree, moli2 bGa nj nasъ.

Ćkw pastыreй i3zrsdnэйša, ґndree premydre, i3zbranna syщa tS, lюb0vію velію i3 strahomъ molю2, tvoi1mi mltvami sp7senіe ўluči1ti, i3 ži1znь vёčnuю.

Slava, trbčenъ: TS trbce slavimъ, є3di1nago bGa: s™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 dž§e, sn7e i3 dš7e, pr0stoe suщestvo2, є3di1nice pri1snw poklansemaz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: I#z8 tebE njblečesz vъ moE smэšenіe, netlёnnaz, bezmyžnaz m™i dv7o, bGъ sozdavый vёki, i3 soedini2 sebЁ člvёčeskoe є3stestvo2.

Pёsnь ѕ7

Їrm0sъ: Vozopi1hъ vsёmъ serdcemъ moi1mъ kъ щedromu bGu, i3 ўslhša mS t ѓda preisp0dnzgw, i3 vozvedE t tli2 živ0tъ m0й.

Pripёvъ: Pomi1luй mS, b9e, pomi1luй mS.

Slezы sp7se džčію moє1ю, i3 i3z8 glubinы2 vozdыh†nіz či1stэ prinošY, vopію1щu serdcu: b9e, sogrэši1hъ ti2 njči1sti mS.

Ўkloni1lasz є3si2 dušE, t gDa tvoegw2, ćkože dafanъ i3 ґvіrHnъ: no poщadi2, vozzovi2 i3z8 ѓda preisp0dnzgw, da ne pr0pastь zemnaz tebE pokrhetъ.

Ćkw ю4nica dušE razsvirёpэvšaz, ўpod0bilasz є3si2 є3fremu, ćkw serna t tenetъ sohrani2 žitіE, vperi1vši dэsnіemъ ќmъ, i3 zrёnіemъ.

RukA nasъ mwmseova da ўvёritъ dušE, kakw m0žetъ bGъ prokažennoe žitіE ўbэli1ti, i3 njči1stiti: i3 ne tčaйsz samA sebE, ѓщe i3 prokaženna є3si2.

VHlnы sp7se pregrэšenій moi1hъ ćkw vъ m0ri čermnёmъ vozvraщaющesz, pokrhša mS vnezapu, ćkw є3gĐptznы i3nogdA, i3 trіstatы.

Nerazymnoe dušE proizvolenіe i3mёla є3si2, ćkw prežde ї}lь: b9estvennыz bo mannы predsudi1la є3si2 bezslovesnw, lюboslastnoe strasteй njb8zdenіe.

Kladencы2 dušE, predpočlA є3si2 hananeйskihъ mhsleй, pače ži1lы kamene, i3z8 negHže premydrosti rэkA, ćkw čaša prolivaetъ t0ki bGosl0vіz.

Svin†z mzsA i3 kotlы2, i3 є3gĐpetskuю pi1щu, pače nebesnыz predsudi1la є3si2 dušE moS, ćkože drevle nerazymnіi lю1dіe vъ pusthni.

Ćkw ўdari mwmseй rabъ tv0й žezl0mъ kamenь, njbraznw životvori6vaz rє1bra tvo‰ prowbrazovaše, i3z8 ni1hže vsi2 pitіE ži1zni sp7se, počerpaemъ.

I#spыtaй dušE i3 smotrsй, ćkože їisysъ navi1nъ njbэtovanіz zemlю, kakovA є4stь, i3 vseli1sz vъ nю2 blgozak0nіemъ.

Vostani i3 pobori2, ćkw їisysъ ґmali1ka, plotsk‡z str†sti, i3 gavawnjtы, lє1stnыz p0mыslы pri1snw pobэždaющi.

Preidi2 vremene tekyщee є3stestvo2, ćkw prežde kovčegъ, i3 zemli2 džnыz bydi vo njderžanіi njbэtovanіz dušE, bGъ povelэvaetъ.

Ćkw sp7slъ є3si2 petrA, vozopi1vša sp7si2, predvari1vъ mS sp7se t ѕvёrz i3zbavi, prosterъ tvoю2 ryku, i3 vozvedi2 i3z8 glubinы2 grэh0vnыz.

Pristaniщe tS vёmъ ўti1šnoe, vLko, vLko hrtE: no t nezahodi1mыhъ glubi1nъ grэhA, i3 tčaznіz mS predvari1vъ i3zbavi.

Ѓzъ є4smь, sp7se, ю4že pogubi1lъ є3si2 drevle carskuю drahmu: no vžegъ svэti1lьnikъ p®teču tvoego2 sl0ve, vzыщi2 i3 njbrsщi tv0й w4brazъ.

Pripёvъ: Prpdbnaz mati marje, moli2 bGa nj nasъ.

Da strasteй plamenь ўgasi1ši, slezъ k†pli i3stoči1la є3si2 pri1snw marje, dušeю raspalaema, i4hže blgodatь podaždь i3 mnЁ tvoemY rabY.

Pripёvъ: Prpdbnaz mati marje, moli2 bGa nj nasъ.

Bezstrastіe nbcnoe stzžala є3si2, kraйnimъ na zemli2 žitіemъ mati. Tёmže tebE poю1щыmъ, t strasteй i3zbavitisz mltvami tvoi1mi, moli1sz.

Ґndreю: Prpdbne džtče ґndree, moli2 bGa nj nasъ.

Kri1tskago tS pastыrz, i3 predsэdatelz, i3 vselennыz mltvennika vёdый, pritekaю ґndree, i3 vopію1 ti: i3zmi1 mz džtče, i3z8 glubinы2 grэhA.

Slava, trbčenъ: Trbca є4smь pr0sta, nerazdёlьna, razdёlьna li1čnэ, i3 є3di1nica є4smь є3stestv0mъ soedinena, nc7ъ glag0letъ, i3 sn7ъ, i3 b9estvennый d¦ъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Ўtr0ba tvoS bGa namъ rodi2, vowbražena po namъ: є3g0že ćkw sozdatelz vsёhъ, moli2 bcde, da mltvami tvoi1mi njpravdi1msz.

Kondakъ, glasъ ѕ7

DušE moS, dušE moS, vostani, čto2 spi1ši; konecъ približaetsz, i3 i4maši smuti1tisz: vosprzni2 ќbw, da poщadi1tъ tS hrt0sъ bGъ, vezdЁ shй, i3 vs‰ i3spolnszй.

Jkosъ

Hrt0vo vračevstvo2 vi1dz tversto, i3 t segw2 ґdamu i3stekaющee zdravіe, postradA, ўzzvi1sz dіavolъ, i3 ćkw bёdstvuz rыdaše, i3 svoi1mъ drugHmъ vozopi2: čto2 sotvorю2 sn7u mRjinu, ўbivaetъ mS vifleemlzninъ, i4že vezdЁ shй, i3 vs‰ i3spolnszй.

Pёsnь z7

Їrm0sъ: Sogrэši1homъ, bezzak0nnovahomъ, nepravdovahomъ pred8 tob0ю, nižE soblюd0homъ, nižE sotvori1homъ, ćkože zapovёdalъ є3si2 namъ: no ne predaždь nasъ do koncA, ntcє1vъ b9e.

Pripёvъ: Pomi1luй mS, b9e, pomi1luй mS.

Sogrэši1hъ, bezzak0nnovahъ, i3 tverg0hъ zapovэdь tvoю2, ćkw vo grэsёhъ proizved0hsz i3 priloži1hъ ćzvamъ strypы sebЁ: no samъ mS pomi1luй, ćkw blgoutr0benъ, ntcє1vъ b9e.

T†йnaz serdca moegw2 i3spovёdahъ tebЁ sudіi2 moemY, vi1ždь moE smirenіe, vi1ždь i3 sk0rbь moю2, i3 vonmi2 sudY moemY nhnэ, i3 samъ mS pomi1luй, ćkw blgoutr0benъ, ntcє1vъ b9e.

Saylъ i3nogdA ćkw pogubi2 ntcA svoegw2 dušE nsl‰ta, vnezapu crtvo njbrёte kъ proslytію: no blюdi2, ne zabыvaй sebE, skHtskіz p0hwti tvo‰ proizv0livši pače crtva hrt0va.

Dv7dъ i3nogdA bGootecъ, ѓщe i3 sogrэši2 sugybw dušE moS, strэl0ю ќbw ўstrэlenъ bhvъ prelюbodёйstva, kopіemъ že plэnenъ bhvъ ўbjйstva tomlenіemъ: no tы2 samA tzžčaйšimi dёlы nedygueši, samoh0tnыmi stremlenьmi.

Sovokupi2 ќbw dv7dъ i3nogdA bezzak0nію bezzak0nіe: ўbjйstvu že lюbodёйstvo rastvori1vъ, pokasnіe sugyboe pokazA ѓbіe: no sama tы luk†vnэйšaz dušE sodёlala є3si2, ne pokazvšisz bGu.

Dv7dъ i3nogdA vowbrazi2, spisavъ ćkw na їkHnэ pёsnь, є4юže dэsnіe njbličaetъ, є4že sodёz, zovhй: pomi1luй mS. Tebё bo є3di1nomu sogrэši1hъ vsёhъ bGu, samъ njči1sti mS.

KіvHtъ ćkw nošašesz na kolesni1cэ, zanъ džnый, є3gdA prevraщšusz telьcY, t0čію kosnysz, b9іimъ i3skusi1sz gnёvomъ: no togw2 derznovenіz ўbэžavši dušE, počitaй b9estvєnnaz čestnэ.

Slhšala є3si2 ґvessalHma, kakw na є3stestvo2 vostA; poznala є3si2 togw2 skvє1rnaz dэ‰nіz, i4miže njskverni2 l0že dv7da ntcA: no tы2 podražala є3si2 togw2 str†stnaz i3 lюbosl†stnaz stremlє1nіz.

Pokori1la є3si2 nerab0tnoe tvoE dost0instvo tёlu tvoemY: i3n0go bo ґhіtofela njbrёtši vragA, dušE, snizšlA є3si2 segw2 sovёtwmъ: no sі‰ razshpa samъ hrt0sъ, da tы2 vsskw sp7sešisz.

SolomHnъ čydnый, i3 blgodati premydrosti i3sp0lnennый, seй lukavoe i3nogdA pred8 bGomъ sotvori1vъ, tstupi2 t negw2: є3myže tы2 proklstыmъ tvoi1mъ žitіemъ, dušE ўpod0bilasz є3si2.

Slastьmi2 vlek0mь strasteй svoi1hъ njskvernsšesz, ўvы2 mnЁ, rači1telь premydrosti, rači1telь blydnыhъ ženъ, i3 stranenъ t bGa: є3g0že tы2 podražala є3si2 ўm0mъ q dušE, sladostrastьmi skvernыmi.

Rovoamu porevnovala є3si2 ne poslyšavšemu sovёta dž§a, kypnw že i3 ѕlёйšemu rabY їerovoamu, prežnemu tstypniku dušE: no bёgaй podražanіz, i3 zovi2 bGu: sogrэši1hъ, ўщedri mS.

Ґhaavwvыmъ porevnovala є3si2 skvernamъ, dušE moS, ўvы2 mnЁ, bыlA є3si2 plotski1hъ skvernъ prebыvaliщe, i3 sosydъ sramlenъ strasteй: no i3z8 glubinы2 tvoeS vozdohni2, i3 glag0li bGu grэhi2 tvo‰.

Popali2 i3lіA i3nogdA dvaщi pztьdesstъ їezavelinыhъ, є3gdA st{dnыz pror0ki pogubi2, vo njbličenіe ґhaavovo: no bёgaй podražanіz dvoю2 dušE, i3 ўkrэplsйsz.

Zaklюči1sz tebЁ nb7o dušE, i3 gladъ b9ій posti1že tS: є3gdA i3lіi2 fesvjtznina ćkože ґhaavъ, ne pokori1sz slovesє1mъ i3nogdA: no saraffіi ўpod0bivsz, napitaй prbr0ču dyšu.

Manassjeva sobralA є3si2 sogrэšє1nіz i3zvolenіemъ, postavlьši ćkw merzwsti str†sti, i3 ўmn0živši dušE negodovanіe: no togw2 pokasnію revnyющi teplэ, stzži2 ўmilenіe.

Pripadaю ti2, i3 prinošY tebЁ, ćkože slezы glag0lы mo‰: sogrэši1hъ, ćkw ne sogrэši2 bludni1ca, i3 bezzak0nnovahъ, ćkw i4nый nikt0že na zemli2: no ўщedri vLko, tvorenіe tvoE, i3 vozzovi1 mz.

Pogreb0hъ w4brazъ tv0й, i3 rastli1hъ zapovэdь tvoю2, vsS pomrači1sz dobr0ta, i3 strastьmi2 ўgasi1sz, sp7se, svэщA: no ўщedrivъ vozdaždь mi2 ćkože poetъ dv7dъ, radovanіe.

NJbrati1sz, pokaйsz, tkrhй sokrovє1nnaz, glag0li bGu vs‰ vёduщemu: tы2 vёsi mo‰ t†йnaz, є3di1ne sp7se: no samъ mS pomi1luй, ćkože poetъ dv7dъ po mlcti tvoeй.

I#sčez0ša dnje moi2, ćkw s0nіe vostaю1щagw: tёmže ćkw є3zekja slezю2 na l0ži moemъ, priloži1tisz mnЁ lёtwmъ životA. No kjй i3saіa predstanetъ tebЁ dušE, ѓщe ne vsёhъ bGъ;

Pripёvъ: Prpdbnaz mati marje, moli2 bGa nj nasъ.

Vozopi1vši kъ prečctэй bGom™ri, pervэe tri1nula є3si2 nei1stovstvo strasteй, nyžno stužaющihъ, i3 posrami1la є3si2 vragA zapenšago: no daždь nhnэ p0moщь t sk0rbi, i3 mnЁ rabY tvoemY.

Pripёvъ: Prpdbnaz mati marje, moli2 bGa nj nasъ.

E#g0že vozlюbi1la є3si2, є3g0že vozželёla є3si2, є3gHže radi pl0tь i3znuri1la є3si2 prpdbnaz, moli2 nhnэ hrtA nj rabёhъ: ćkw da mlctivъ bhvъ vsBmъ namъ, mi1rnoe sostosnіe daruetъ počitaющыmъ є3go2.

Ґndreю: Prpdbne džtče ґndree, moli2 bGa nj nasъ.

Na kameni mS vёrы mltvami tvoi1mi ўtverdi2 džtče, strahomъ mS b9estvennыmъ njgraždaz, i3 pokasnіe ґndree, podaždь mi2, molю1sz ti2: i3 i3zbavi mS t sёti vragHvъ i4щuщihъ mS.

Slava, trbčenъ: Trbce pr0staz, nerazdёlьnaz, є3dinosyщnaz, i3 є3stestvo2 є3di1no, svёtove, i3 svёtъ, i3 s™a tri2, i3 є3di1no s™o poetsz bGъ trbca: no vosp0й, proslavi, živ0tъ i3 životы2, dušE, vsёhъ bGa.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Poemъ tS, blgoslovi1mъ tS, poklansemsz ti2 bGorodi1telьnice, ćkw nerazdёlьnыz trbcы porodilA є3si2 є3di1nago hrtA bGa i3 samA tverzla є3si2 namъ syщыmъ na zemli2 nbcnaz.

Pёsnь }

Їrm0sъ: E#g0že vHinstva nbcnaz slavztъ, i3 trepeщutъ heruvjmi i3 serafjmi, vssko dыhanіe i3 tvarь, p0йte, blgoslovi1te, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pripёvъ: Pomi1luй mS, b9e, pomi1luй mS.

Sogrэši1vša sp7se pomi1luй, vozdvi1gni m0й ќmъ ko njbraщenію, prіimi1 mz kaющagosz, ўщedri vopію1щa: sogrэši1hъ ti2, sp7si2, bezzak0nnovahъ, pomi1luй mS.

Kolesni1čnikъ i3lіA, kolesni1ceю dobrodёteleй všedъ, ćkw na nb7sA, nošašesz prevhše i3nogdA t zemnhhъ: segw2 ќbw dušE moS, vosh0dъ pomыšlsй.

Їordanova struS pervэe, mi1lwtію i3lіin0ю є3lіsseemъ, stA sю1du i3 sю1du: th že, q dušE moS, seS ne pričasti1lasz є3si2 blgodati za nevozderžanіe.

E#lіsseй i3nogdA prіemъ mi1lwtь i3lіinY, prіstъ sugybuю blgodatь t bGa: th že q dušE moS, seS ne pričasti1lasz є3si2 blgodati za nevozderžanіe.

Swmanjtіda i3nogdA pravednago ўčredi2, q dušE, nravomъ blgi1mъ: th že ne vvelA є3si2 vъ d0mъ, ni stranna, ni pytnika. Tёmže čert0ga i3zri1nešisz v0nъ, rыdaющi.

Gіezjevъ podražala є3si2 nkasnnaz razumъ skvernый vsegdA dušE, є3gHže srebrolю1bіe tloži2 ponE na starostь: bёgaй geenskagw ngnS, tstupi1vši ѕlhhъ tvoi1hъ.

Tы2 nzji dušE porevnovavši, segw2 prokaženіe vъ sebЁ stzžala є3si2 sugybo: bezmBstnaz bo mhsliši, bezzakHnnaz že dёeši: njstavi ±že i4maši, i3 pritecы2 kъ pokasnію.

Nіnevjtznы dušE slhšala є3si2 kaющыzsz bGu, vretiщemъ i3 pepelomъ, si1hъ ne podražala є3si2: no kvi1lasz є3si2 ѕlёйšaz vsёhъ, prežde zak0na, i3 po zak0nэ pregrэši1všihъ.

Vъ r0vэ blata slhšala є3si2 їeremjю dušE, grada sіHnz rыdanьmi vopію1щa, i3 slezъ i4щuщa, podražaй segw2 plačevnoe žitіE i3 sp7sešisz.

ЇHna vъ farsjsъ pobэžE, prorazumёvъ njbraщenіe nіnevjtznwvъ, razumё bo ćkw prbr0kъ b9іe blgoutr0bіe: tёmže revnovaše prbr0čestvu ne solgatisz.

Danіi1la vъ r0vэ slhšala є3si2, kakw zagradi2 ўstA, q dušE ѕvэreй: ўvёdэla є3si2, kakw džtrocы i5že nj ґzarіi, pogasi1ša vёroю peщi plamenь gorsщій.

Vethagw zavёta vs‰ prived0hъ ti2 dušE, kъ pod0bію, podražaй pravednыhъ bGolюbi6vaz dэ‰nіz, i3zbёgni že paki lukavыhъ grэhHvъ.

Pravosyde sp7se pomi1luй, i3 i3zbavi mS ngnS, i3 preщenіz, є4že i4mamъ na sudЁ pravednw preterpёti: njslabi mi2 prežde koncA, dobrodёtelію i3 pokasnіemъ.

Ćkw razb0йnikъ vopію1 ti: pomzni1 mz. Ćkw petrъ plaču g0rcэ: njslabi mi2 sp7se. ZovY ćkw mыtarь: slezю2 ćkw bludni1ca. Prіimi2 moE rыdanіe, ćkože i3nogdA hananeino.

Gnoenіe, sp7se, i3scэli2 smirennыz moeS duši2: є3di1ne vračY, plastыrь mnЁ naloži2, i3 є3leй i3 vіno2, dэlA pokasnіz, ўmilenіe so slezami.

Hananeю i3 ѓzъ podražaz, pomi1luй mS, vopію2, sn7e dv7dovъ: kasaюsz kraz ri1zы, ćkw krovotoči1vaz: plaču, ćkw marfa i3 marja nad8 lazaremъ.

Sleznuю sp7se stklsnicu, ćkw mĐro i3stoщavaz na glavY, zovy ti ćkože bludni1ca, mlcti i4щuщaz, molьbY prinošY, i3 njstavlenіe prošY prіsti.

Ѓщe i3 nikt0že, ćkože ѓzъ sogrэši2 tebЁ, no nbače prіimi2 i3 menE, blgoutr0bne sp7se, strahomъ kaющasz, i3 lюb0vію zovyщa: sogrэši1hъ tebЁ є3di1nomu: pomi1luй mS mlctive.

Poщadi2 sp7se tvoE sozdanіe, i3 vzыщi2 ćkw pastыrь pogi1bšee, predvari2 zablyždšago, voshi1ti t v0lka, sotvori1 mz nvčA na pastvэ tvoi1hъ nvecъ.

E#gdA sudіE ssdeši ćkw blgoutr0benъ, i3 pokažeši strašnuю slavu tvoю2 sp7se: q kakovhй strahъ togdA! Peщi gorsщeй, vsBmъ bosщыmsz nesterpi1magw sudi1щa tvoegw2.

Pripёvъ: Prpdbnaz mati marje, moli2 bGa nj nasъ.

Svёta nezahodi1magw m™i, tS prosvэti1vši, t njmračenіz strasteй razrэši2. Tёmže všedši vъ d¦0vnuю blgodatь, prosvэti2 marje, tS vёrnw voshvalsющыz.

Pripёvъ: Prpdbnaz mati marje, moli2 bGa nj nasъ.

Čydo n0vo vi1dэvъ, ўžasašesz b9estvennый vъ tebЁ voi1stinnu mati zwsjma: ѓgGla bo zrsše vo pl0ti, i3 ќžasomъ vesь i3spolnsšesz, hrtA poS vo vёki.

Ґndreю: Prpdbne džtče ґndree, moli2 bGa nj nasъ.

Ćkw derznovenіe i3mhй ko gDu, ґndree kri1tskій čctnaz pohvalo2, molю2, moli1sz razrэšenіe t ќzъ bezzak0nіz nhnэ njbrэsti2 mnЁ moli1tvami tvoi1mi, ćkw pokasnіz ўči1telь, i3 prepod0bnыhъ slava.

Pripёvъ: Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

Trbčenъ: Beznačalьne dž§e, sn7e sobeznačalьne, ўtёšitelю blgjй, dš7e pravый: sl0va b9іz rodi1telю, nc7A beznačalьna sl0ve, dš7e živhй i3 zi1ždaй, trbce є3di1nice pomi1luй mS.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Ćkw t njbroщenіz červleni1cы prečctaz, ќmnaz bagrzni1ca є3mmanyileva, vnytrь vo črevэ tvoemъ pl0tь i3stkasz: tёmže bcdu voi1stinnu tS počitaemъ.

Hvalimъ, blgoslovi1mъ, poklansemsz gDvi, poю1щe i3 prevoznossщe vo vs‰ vёki.

Katavasіa: E#g0že vHinstva nbcnaz slavztъ, i3 trepeщutъ heruvjmi i3 serafjmi, vssko dыhanіe i3 tvarь, p0йte, blgoslovi1te, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7

Їrm0sъ: Bezsёmennagw začatіz ržctvo2 neskazannoe, m™re bezmyžnыz netlёnenъ pl0dъ, b9іe bo roždenіe njbnovlsetъ є3stєstvA. Tёmže tS vsi2 r0di, ćkw bGonevёstnuю m™rь pravoslavnw veličaemъ.

Pripёvъ: Pomi1luй mS, b9e, pomi1luй mS.

Ќmъ njstrupi1sz, tёlo njbolёznisz, nedyguetъ dyhъ, sl0vo i3znem0že, žitіE ўmertvi1sz, konecъ pri dverehъ. Tёmže moS nkasnnaz dušE, čto2 sotvori1ši, є3gdA prіi1detъ sudіS i3spыtati tvo‰;

Mwmseovo prived0hъ ti2 dušE, mіrobhtіe, i3 t togw2 vsE zavёtnoe pisanіe, povёdaющee tebЁ pravєdnыz i3 nepravєdnыz: t ni1hže vtorы6z, q dušE, podražala є3si2, ґ ne pє1rvыz, vъ bGa sogrэši1vši.

Zak0nъ i3znem0že, prazdnuetъ є3đlіe, pisanіe že vsE vъ tebЁ nebreženo bhstь, prbr0cы i3znemog0ša, i3 vsE pravednoe sl0vo: strypi tvoi2, q dušE, ўmn0žišasz, ne syщu vračY i3scэlsющemu tS.

N0vagw privoždy ti pisanіz ўkaz†nіz, vvod‰щaz tS dušE, ko ўmilenію: pravєdnыmъ ќbw porevnyй, grёšnыhъ že tvraщaйsz,i3 ўmlctivi hrtA mltvami že i3 poщenьmi, i3 čistot0ю, i3 govёnіemъ.

Hrt0sъ vočlvёčisz, prizvavъ kъ pokasnію razb0йniki, i3 bludni6cы: dušE pokaйsz, dverь tverzesz crtvіz ўžE, i3 predvoshiщaюtъ є5 farіseє i3 mыtari2 i3 prelюbodёi kaющіisz.

Hrt0sъ vočlvёčisz, pl0ti prіwbщi1vsz mi2, i3 vs‰, є3li6ka sytь є3stestvA hotёnіemъ i3sp0lni grэhA kromЁ, pod0bіe tebЁ, q dušE, i3 w4brazъ predpokazyz svoegw2 snizh0ždenіz.

Hrt0sъ volhvы2 sp7sE, pastыri sozvA, mladenєcъ mn0žєstva pokazA myčeniki, starcы proslavi, i3 st†rыz vdovi6cы, i4hže ne porevnovala є3si2 dušE, ni dэsnієmъ, ni žitію2: no g0re tebЁ, vnegdA bydeši sudi1tisz.

Posti1vsz gDь dnjй čethredesztь vъ pusthni, poslэdi2 vzalkA, pokazyz člvёčeskoe: dušE, da ne razlэni1šisz, ѓщe tebЁ priloži1tsz vragъ, mltvoю že i3 post0mъ t n0gъ tvoi1hъ da trazi1tsz.

Hrt0sъ i3skušašesz, dіavolъ i3skušaše, pokazyz kamenіe, da hlёbi bydutъ: na g0ru vozvedE vi1dэti vs‰ c†rstvіz mjra vo mgnovenіi. Ўb0йsz q dušE, lovlenіz, trezvi1sz moli1sz na vsskій časъ bGu.

G0rlica pustыnolю1bnaz, glasъ vopію1щagw vozglasi2, hrt0vъ svэti1lьnikъ, propovёduzй pokasnіe, i4rwdъ bezzak0nnova so i3rwdіadoю. Zri2 dušE moS, da ne ўvszneši vъ bezzakHnnыz sBti, no njblobыzaй pokasnіe.

Vъ pusthnю vseli1sz blgodati p®teča, i3 їudea vsS i3 samarja slhšavše tečahu, i3 i3spovёdahu grэhi2 svo‰, kreщaющesz ўserdnw: i4hže tы2 ne podražala є3si2 dušE.

Brakъ ќbw čestnhй, i3 l0že neskverno: nbo‰ bo hrt0sъ prežde blgoslovi2, pl0tію kdhй, i3 vъ kanэ že na bracэ v0du vъ vіno2 soveršaz, i3 pokazyz pervoe čydo: da tы2 i3zmeni1šisz q dušE.

Razslablennago stzgnY hrt0sъ, dždrъ vzemša, i3 ю4nošu ўmerša vozdvi1že, vdovi1če roždenіe, i3 s0tniča džtroka, i3 samarznhnэ kvi1sz, vъ d©э slyžbu tebЁ, dušE predživopisA.

Krovotoči1vuю i3scэli2 prikosnovenіemъ kraz ri1zna gDь: prokažє1nnыz njči1sti: slэpы6z i3 hrwmhz prosvэti1vъ, i3spravi: gluh‡z že i3 nэmы6z, i3 ničaщыz ni1zu i3scэli2 sl0vomъ: da tы2 sp7sešisz nkasnnaz dušE.

Nedygi i3scэlsz, ni1щыmъ blgovэstvovaše, hrt0sъ sl0vo, vrє1dnыz ўvračevA, sъ mыtari2 kdsše, so grёšniki besёdovaše, їajrovы dщere dyšu pred8umeršuю vozvrati2 njszzanіemъ ruki2.

Mыtarь sp7sašesz, i3 bludni1ca cэlomydrstvovaše, i3 farіseй hvalssz njsuždašesz: džvъ ќbw, njči1sti mS: džva že, pomi1luй mS. Seй že veličašesz vopіS: b9e, blgodarю1 tz: i3 pr0čыz bez{mnыz glag0lы.

Zakheй mыtarь bЁ, no nbače sp7sašesz, i3 farіseй sjmwnъ soblažnsšesz, i3 bludni1ca prіimaše njstavitєlьnaz razrэšє1nіz, t i3myщagw krёpostь njstavlsti grэhi2: ю4že dušE potщi1sz podražati.

Bludni1cэ, q nkasnnaz dušE moS, ne porevnovala є3si2, ćže prіi1mši mĐra ґlavastrъ, so slezami mazaše n0zэ sp7sovэ, njtre že vlasы2 drevnihъ sogrэšenій rukopisanіe razdiraющagw є3S.

Gradы, i5mže dadE hrt0sъ blgovёstіe, dušE moS, ўvёdala є3si2, kakw pr0klzti bhša. Ўb0йsz ўkazanіz, da ne bydeši ćkože džnы, i4hže sod0mlznwmъ vLko ўpod0bivъ, daže do ѓda njsudi2.

Da ne g0ršaz q dušE moS, kvi1šisz tčaznіemъ hananei vёru slhšavšaz, є3sže dщi2 sl0vomъ b9іimъ i3scэli1sz: sn7e dv7dovъ, sp7si2 i3 menE, vozzovi2 i3z8 glubinы2 serdca, ćkože nnA hrtY.

Ўmlcrdisz sp7si1 mz, sn7e dv7dovъ pomi1luй, bэsnyющыzsz sl0vomъ i3scэli1vый, glasъ že blgoutr0bnый ćkw razb0йniku mnЁ rcы2: ґmi1nь glag0lю tebЁ, so mn0ю bydeši vъ rai2, є3gdA prіidY vo slavэ moeй.

Razb0йnikъ njglag0lovaše tS, razb0йnikъ bGosl0vzše tS, džba bo na krtЁ svi1szsta: no q blgoutr0bne, ćkw vёrnomu razb0йniku tvoemY, poznavšemu tS bGa, i3 mnЁ tverzi dverь slavnagw crtvіz tvoegw2.

Tvarь sodrogašesz raspinaema tS vi1dzщi, g0rы i3 kamєnіz strahomъ raspadahusz, i3 zemlS sotrzsašesz, i3 ѓdъ njbnažašesz, i3 sowmračašesz svёtъ vo dni2, zrS tebE ї}se prigvoždena ko krestY.

Dost0йnыhъ pokasnіz plodHvъ ne i3stzži2 t menE: i4bo krёpostь moS vo mnЁ njskudЁ, serdce mnЁ daruй pri1snw sokrušennoe, niщety že d¦0vnuю, da sі‰ tebЁ prinesY, ćkw prіstnuю žertvu, є3di1ne sp7se.

SudіE m0й, i3 vёdče m0й, hotsй paki prіiti2 so ѓgGlы, sudi1ti mjru vsemY, mlctivnыmъ tvoi1mъ džkomъ togdA vi1dэvъ mS, poщadi2 i3 ўщedri mS ї}se, pače vsskagw є3stestvA čelovёča sogrэši1vša.

Pripёvъ: Prpdbnaz mati marje, moli2 bGa nj nasъ.

Ўdivi1la є3si2 vsёhъ strannыmъ žitіemъ tvoi1mъ, ѓgGlwvъ či1nы, i3 čelovёkwvъ sob0rы, neveщestvennw poži1vši, i3 є3stestvo2 prešedši: i4mže, ćkw neveщestvennыma nogama všedši marje, їordanъ prešlA є3si2.

Pripёvъ: Prpdbnaz mati marje, moli2 bGa nj nasъ.

Ўmi1lostivi sozdatelz nj hvalzщihъ tS, prpdbnaz mati, i3zbavitisz njѕloblenій i3 skorbeй džkrestъ napadaющihъ: da i3zbavivšesz t napasteй, vozveli1čimъ neprestannw proslavlьšago tS gDa.

Ґndreю: Prpdbne džtče ґndree, moli2 bGa nj nasъ.

Ґndree čestnhй, i3 džtče treblžennэйšій, pastыrю kri1tskій, ne prestaй molssz nj vospэvaющihъ tS: da i3zbavimsz vsi2 gnёva i3 sk0rbi, i3 tlёnіz, i3 pregrэšenій bezmёrnыhъ, čtyщіi tvoю2 pamztь vёrnw.

Slava, trbčenъ: Trbce є3dinosyщnaz, є3dinice trіmpostasnaz, tz vospэvaemъ, nc7A slavzщe, sn7a veličaющe, i3 d¦u poklansющesz, є3di1nomu є3stestvY voi1stinnu bGu, ži1zni že, i3 živyщemu crtvu bezkonečnomu.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Gradъ tv0й sohransй bGorodi1telьnice prečctaz, vъ tebё bo seй vёrnw carstvuzй, vъ tebЁ i3 ўtverždaetsz, i3 tob0ю pobэždazй, pobэždaetъ vsskoe i3skušenіe, i3 plэnsetъ ratniki, i3 proh0ditъ poslušanіe.

Katavasіa: Bezsёmennagw začatіz ržctvo2 neskazannoe, m™re bezmyžnыz netlёnenъ pl0dъ, b9іe bo roždenіe njbnovlsetъ є3stєstvA. Tёmže tS vsi2 r0di, ćkw bGonevёstnuю m™rь pravoslavnw veličaemъ.

Komentarisanje nije više omogućeno.