NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanon Svim Svetima

Pёsnь №, glasъ №

Їrm0sъ: Pёsnь vozslemъ lю1dіe čydnomu bGu našemu, svobodi1všemu ї}lz t rab0tы, pёsnь pobёdnuю poю1щe i3 vopію1щe: poi1mъ tebЁ є3di1nomu vLcэ.

Pripёvъ: Vsi2 s™ji, moli1te bGa nj nasъ.

Prbr0českій sob0re, ґpctolьskoe sosl0vіe, m§nkъ vHinstva, vLku vsёhъ moli1te, sp7sti1sz mnЁ, pregэšє1nіi mn0gimi njbderži1mu.

Vsi2 s™ji, moli1te bGa nj nasъ.

Їeraršeskій sob0re, prpdbnіi i3 prvdnіi vsi2, bl†gъ vёčnыhъ ўluči1ti moli1tesz, vёroю vasъ blžaщыmъ.

Slava: Vsёhъ s™hhъ tvoi1hъ, gDi, vospэvaemъ či1nы, ćkw mltvami i4hъ njzarseši dyšы naša: th bo є3si2 svёtъ nepristypnый, nevёdэnіz mrakъ tgonszй prisnosyщnыmi tvoi1mi svёtlostьmi.

I# nhnэ: Pres™az dv7o m™i, ćže pres™0e sl0vo rodilA є3si2, njs™i2 vsёhъ vёroю tS so vsёmi s™hmi slavzщihъ, m0limъ ti sz.

Pёsnь G

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ, gDi: tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 poetъ tS d¦ъ m0й.

Vsi2 s™ji, moli1te bGa nj nasъ.

Sщ7ennэйšій li1kъ vasъ b9estvennыhъ prbr0kъ veličaemъ, i3 m§nkъ mn0žestvo postradavšihъ krёpkw, počitaemъ molsщesz: da ю4že slavu poluči1ste, seS i3 mы2 prič†stnicы bhti spod0bimsz, vašimi mltvami.

Vsi2 s™ji, moli1te bGa nj nasъ.

S™ёйšіe hrtHvы їerarsi, i3 čctnji prpdbnыhъ sob0ri, so vsёmi s™hmi, nj vsёhъ nasъ člvэkolю1bca bGa moli1te, m0limъ vы2.

Slava: Zak0nu povinyющesz tvoemY ўg0dnikwvъ tvoi1hъ sob0ri, mnogowbraznыmi dobrodёtelьmi njsvэti1šasz segw2 radi naslBdnicы bhša nbi1teleй tvoi1hъ nbcnыhъ, vLko cRю2. i4hže mltvami, da i3 nasъ tamožde vseli1ši, vsemlctive.

I# nhnэ: BGoradovannaz čctaz, so vsёmi prbr0ki, mydrыmi ґpclы, sщ7ennom§nki, i3 so prvdnыmi, moli2 gDa, ćkw da soveršennoe razrэšenіe pregrэšenій prіi1memъ.

Pёsnь d7

Їrm0sъ: Ўslhšahъ gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE b9stvo2.

Vsi2 s™ji, moli1te bGa nj nasъ.

Voshvalsemъ vasъ bGoglag0livіi prbr0cы, i3 vospэvaemъ bGovi1dcы ґpcli, so vsёmi d0brэ nj gDe tečenіe soverši1všimi, ćkw da mltvami vašimi, i3 mы2 nastosщagw žitіS tečenіe bGoug0dnw soverši1ti vozm0žemъ.

Vsi2 s™ji, moli1te bGa nj nasъ.

Ćkw mnogosvBtlыz ѕvёzdы, dobrodёteleй svёtlostію njzarsete vёrnыhъ i3spolnє1nіz, prpdbnіi ntcы2 naši, i3 vsi2 b9іi ўgHdnicы: segw2 radi vasъ ўblažaemъ.

Slava: Sovokyplьsz sob0rъ s™hhъ tvoi1hъ, gDi, radi lюbvE i3 toS naslaždaющьsz, so ѓgGlы likyetъ nj tebЁ, vsevi1dče, gDi vsёhъ. є3g0že likovstvovanіz da i3 nasъ spod0biši, mltvami ўg0dnikwvъ tvoi1hъ, vsesi1lьne.

I# nhnэ: E#di1na bGa voploщennago r0ždši, vses™az, togo2 ўmoli2 vъ denъ strašnый vsёhъ nasъ sp7sti2, i3 ži1zni vёčnыz, i3 svёta spod0biti, є3g0že zrstъ vsi2, d0brэ ўgodi1všіi.

Pёsnь є7

Їrm0sъ: Ќtrenюющe vopіemъ ti2: gDi, sp7si1 nы, th bo є3si2 bGъ našъ, razvэ tebE i3n0gw ne znaemъ.

Vsi2 s™ji, moli1te bGa nj nasъ.

S™i1telіe, prbr0cы, prpdbnэйšіi ntcы2 i3 bGon0scы, lučami d¦a prosvэщaющe vsю2 tvarь, tьmY razorsйte strasteй našihъ, m0limъ vы2.

Vsi2 s™ji, moli1te bGa nj nasъ.

R†nы vaša i3 ćzvы, vragY kvi1šasz ćzvы neiscBlьnыz: ćzvы že nhnэ i3scэlsюtъ vsBmъ vBrnыmъ, stradalьcы gDni.

Slava: Їerarhi tvo‰ i3 sщ7ennom§nki, i3 vs‰ stы6z prosvэti1vый, gDi, tёhъ mltvami ўщedri mS, vёdый bezmBrnaz mo‰ pregrэšє1nіz.

I# nhnэ: Prečctaz dv7o, pohvalo2 m§nkovъ i3 prpdbnыhъ, i3 prvdnыhъ, i3 vsёhъ s™hhъ, t vsskagw muči1telьstva lukavagw i3zmi1 mz, molю1sz.

Pёsnь ѕ7

Їrm0sъ: Ri1zu mnE podaždь svёtlu, njdэsйsz svёtomъ ćkw ri1zoю, mnogomi1lctive hrtE b9e našъ.

Vsi2 s™ji, moli1te bGa nj nasъ.

Denni1ca svэtozarnaz, poznani bhste na zemli2, blgočestіz svёtomъ njzari1vše vBrnыz, preslavnіii hrtHvы nryžnicы, i3 s™i1telіe prvdnіi.

Vsi2 s™ji, moli1te bGa nj nasъ.

Ўmerщvleni bhvše r†nъ mn0gihъ navedenьmi, ži1znь i4stinnuю naslёdovaste, tёmže moli1te hrtA, sp7sti2 vs‰ vBrnыz, s™ji m§ncы.

Slava: Slava prem{drыmъ s™i1telєmъ i3 prpdbnыmъ, i3 vsBmъ s™ы6mъ, tы2 є3si2, hrtE: mltvami i4hъ lю1di ўщedri, i4hže svoeю kr0vію ćkw člvэkolю1becъ stzžalъ є3si2.

I# nhnэ: Vospэvaemъ tS vёrnіii, bGoradovannaz vLčce: prepёtago bo bGa rodilA є3si2, є3g0že moli2, prčctaz, gradu i3 lю1demъ tvoi6mъ vъ mi1rэ sp7sti1sz.

Kondakъ, glasъ }

Ćkw načatki є3stestvA, nasadi1telю tvari, vselennaz prin0sitъ ti2, gDi, bGonHsnыz m§nki: tёhъ mltvami vъ mi1rэ glub0cэ cRkovь tvoю2, ži1telьstvo tvoE bcdeю soblюdi2, mnogomltive.

Jkosъ

I$že po vseй zemli2 myčivšіisz, i3 na nb7sA preseli1všіisz: i4že strti hrt0vы podražavšіi, i3 str†sti naša temlющe, zdЁ dnesь sobiraюtsz, pervoroždennыhъ pokazyющe cRkovь, ćkw g0rnіz nj1brazъ soderžaщu, i3 hrtY vopію1щu: bGъ m0й є3si2 tы2, bcdeю soblюdi1 mz, mnogomlctive.

Pёsnь z7

Їrm0sъ: DŽtrocы blgočesti1vіe vъ vavmlHnэ, nj1brazu zlat0mu ne pokloni1šasz: no posredЁ džgnennыz peщi njrošaemi, pёsnь vospэvahu, glag0lющe: prevoznosi1mый ntcє1vъ i3 nasъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Vsi2 s™ji, moli1te bGa nj nasъ.

S™hhъ či1ni vo s™hhъ počivaющago nem0lčnw voshvalsющe, pi1щi nbcnыz naslaždaetesz, i3 raduющesz likyete poю1щe: ntcє1vъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Vsi2 s™ji, moli1te bGa nj nasъ.

Svэtozračnіi s™i1telіe, i3 prpdbnіi, i3 prbr0cы, sщ7ennom§nkъ dostočydnoe mn0žestvo, i3 vъ p0stničestve prosіsvšіi svёtlw, pri1snw nj nasъ moli1tesz, da pomi1lovani bydemъ, poю1щіi sъ vami: ntcє1vъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Slava: Raduющesz poemъ tvoi1hъ, gDi, vsёhъ s™hhъ sob0rъ, tvsю1du sobravšihsz, i3 r0dы vkypэ, i3 dostHinstva, i3 ži1telьstva, i3 sъ ni1mi poemъ zovyщe: ntcє1vъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

I# nhnэ: Sъ m§nki, prečctaz, sъ prpdbnыmi ntcы2, so prbr0ki, i3 so vsёmi s™hmi, vo s™hhъ є3di1nago počivaющago ўmoli2, vsёhъ njs™i1ti nasъ, slavosl0vzщihъ tS vo vs‰ vёki.

Pёsnь }

Їrm0sъ: BGoglag0livіi džtrocы vъ peщi2, so ngnemъ plamenь popiraющe, poshu: blgoslovi1te dэlA gDnz gDa.

Vsi2 s™ji, moli1te bGa nj nasъ.

S™i1telіe, prbr0cы, ґpcli m§ncы i3 vsi2 s™ji, p0dvigъ skončavše, sщ7ennoe ўluči1ste vodvorenіe so ѓgGlы: sъ ni1mže prosi1te njčiщenіz vsBmъ namъ, i3 velіz mlcti.

Vsi2 s™ji, moli1te bGa nj nasъ.

Ўmertvi1vše pl0tь bolёznьmi mn0gimi, ži1zni spod0bistesz byduщіz, prpdbnіi: ю4že poluči1ti i3 namъ moli1tesz, ўgHdnicы b9іi, m0limъ vы2.

Slava: Sщ7ennicы tvoi2, hrtE, pravdoю njblečeni prpdbnэ, i3 vsi2 s™ji t vёka nhnэ kypnw raduюtsz, tvoю2 dobr0tu zrsщe b9estvennuю ksnёйše: ю4že zrёti i3 nasъ, radi s™hhъ tvoi1hъ predstatelьstva, spod0bi, člvэkolю1bče.

I# nhnэ: BGrodi1telьnice čctaz, so vsёmi prbr0ki i3 m§nki, i3 prpdbnыmi, sщ7ennom§nki i3 so vsёmi s™hmi ўщedriti nasъ, vsemlctivago sp7sa moli2, m0limъ ti sz.

Pёsnь f7

Їrm0sъ: Voi1stinu bcdu tS i3spovёduemъ sp7senіi tob0ю dv7o čctaz, sъ bezpl0tnыmi li1ki tS veličaющe.

Vsi2 s™ji, moli1te bGa nj nasъ.

Vasъ sщ7ennodёйstvennіi pastыrіe, prbr0kъ s™hhъ li1kъ, prvdnыhъ bezči1slennoe mn0žestvo, m§nkъ sob0rъ, p0stnikwvъ, dёvstvennikwvъ i3 vsёhъ s™hhъ, sщ7ennыmi pёsnьmi ўblažaemъ: da m0lite vsёhъ vLku nj sp7senіi dyšъ našihъ.

Vsi2 s™ji, moli1te bGa nj nasъ.

Ćkw služi1telіe vLcэ, sщ7ennotai6nnicы ćvlьšesz, sovokupi1tesz služi1telєmъ nbcnыmъ: sъ ni1miže nj nasъ molє1nіz prinosi1te, m0limъ vasъ.

Slava: So sщ7ennom§nki kypnw, i3 so vsёmi prbr0ki, ўblažaemъ vs‰ prpdbnыz, i3 prvdnыz, dёvы i3 žєnы2 svёtlw d0blьstvovašыz, tёhъ molьbami, hrtE, i3zbavi geenы dyšы našz.

I# nhnэ: Щedrolюbi1vago bGa r0ždšaz pl0tію, so s™hmi vsёmi moli2 togo2 pri1snw, t bёdъ sp7ti2 nasъ, vsegdA tS veličaющihъ, m™i dv7o čctaz.

Mltva

B9e s™hй i3 na s™hhъ počivazй, tris™hmъ glasomъ na nb7si t ѓgGlъ vospэvaemый, na zemli2 t čelovёkъ vo s™hhъ svoi1hъ hvali1mый, davый s™hmъ tvoi1mъ d¦omъ komyždo blgodatь po mёrэ darovanіz hrt0va, i3 t0ю postavivый cRkvi tvoeй s™ёй, džvы ґpclы, džvы prbr0ki, džvы že blgovёstniki, džvы pastыri i3 ўči1teli, i4hže sl0vomъ pr0povэdi, tebЁ samomY dёйstvuющemu vs‰ vo vsёhъ mn0zi soverši1šasz s™ji, vъ k0emždo r0dэ i3 r0dэ, razli1čnыmi dobrodёtelьmi blgougodi1všіi tebЁ, i3 kъ tebЁ namъ nj1brazъ d0brыhъ p0dvigovъ svoi1hъ njstavivše, vъ radosti prišedšіi, got0vi, vъ nemže sami i3skušeni bhša, i3 namъ napastvuєmыmъ pomogati: si1hъ s™hhъ vsёhъ vospominaz, i3 i4hъ bGoug0dnoe pohvalsz žitіE, tebE samago, vъ ni1hъ dёйstvovavšago i3 є4že hotёti, i3 є4že tvori1ti, pohvalsю, i3 džnэhъ blgotvorenіz, tvo‰ darov†nіz bhti vёruz, prilёžnw molю1 tz, s™e s™hhъ: daždь mnЁ grёšnomu poslёdovati i4hъ ўčenію, žitію2, privёtu, vёrэ, dolgoterpёnію, lюbvi2, i3 i4hъ moli1tvennыmъ pos0bіemъ, pače že tvoeю vsedёйstvuющeю blgodatію nbcnыz sъ ni1mi spod0bitisz slavы, i3 hvali1ti pres™0e i4mz tvoE, nc7A, sn7a, i3 s™agw d¦a, vo vёki, ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.