NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanon Anđelu Čuvaru

Troparь, glasъ ѕ7

ЃgGle b9ій, hrani1telю m0й s™hй, živ0tъ m0й soblюdi2 vo strasэ hrtA bGa, ќmъ m0й ўtverdi2 vo i4stinnэmъ puti2, i3 kъ lюbvi2 g0rnэй ўzzvi2 dyšu moю2, da tob0ю napravlsemь, polučY t hrtA bGa velію mlctь.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, i3 nhnэ i3 prnw, i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

BGor0dičenъ

S™az vLčce, hrtA bGa našegw m™i, ćkw vsёhъ tvorcA nedoumёnnw r0ždšaz, moli2 blgostь є3gw2 vsegdA, so hrani1telemъ moi1mъ ѓgGlomъ, sp7sti2 dyšu moю2 strastьmi2 njderži1muю, i3 njstavlenіe grэhHvъ darovati mi2.

Pёsnь №

Їrm0sъ: Poi1mъ gDevi, provedšemu lю1di svo‰ skvozЁ čermn0e m0re, ćkw є3di1nъ slavnw proslavisz.

Ї}su: GDi ї}se hrtE b9e m0й, pomi1luй mS.

Pёsnь vospёti, i3 voshvali1ti sp7se, tvoego2 rabA dost0йnw spod0bi, bezpl0tnomu ѓgGlu, nastavniku i3 hrani1telю moemY.

Pripёvъ: S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

E#di1nъ ѓzъ vъ nerazymіi i3 vъ lёnosti nhnэ ležY, nastavniče m0й i3 hrani1telю, ne njstavi menE pogibaющa.

Slava: Ќmъ m0й tvoeю mltvoю napravi, tvori1ti mi2 b9іz povelBnіz, da polučY t bGa tdanіe grэhHvъ, i3 nenavi1dэti mi2 ѕlhhъ, nastavi mS, molю1sz ti2.

I# nhnэ: Moli1sz dv7ce nj mnЁ rabЁ tvoemъ ko blgodatelю, so hrani1telemъ moi1mъ ѓgGlomъ, i3 nastavi mS tvori1ti zapwvэdi sn7a tvoegw2, i3 tvorcA moegw2.

Pёsnь G

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ gDi, tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 poetъ tS dyhъ m0й.

VsE pomыšlenіe moE, i3 dyšu moю2 kъ tebЁ vozloži1hъ hrani1telю m0й, tы2 t vsskіz mS napasti vražіz i3zbavi.

Vragъ popiraetъ mS i3 njѕloblsetъ, i3 poučaetъ vsegdA tvori1ti svo‰ hotBnіz: no tы2, nastavniče m0й, ne njstavi menE pogibaющa.

Slava: Pёti pёsnь so blgodarenіemъ i3 ўserdіemъ tvorcY i3 bGu daždь mi2, i3 tebЁ blg0mu ѓgGlu hrani1telю moemY, i3zbavitelю m0й, i3zmi1 mz t vr†gъ njѕloblsющihъ mS.

I# nhnэ: I#scэli2, prečctaz, mo‰ mnogoned{žnыz strypы, ±že vъ duši2: proženi2 vragi2, i5že pri1snw b0rюtsz so mn0ю.

Sэdalenъ, glasъ v7

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щS:

T lюbvE duševnыz vopію1 ti, hrani1telю moeS duši2, vses™hй m0й ѓgGle: pokrhй mS i3 soblюdi2 t lukavagw lovlenіz vsegdA, i3 kъ ži1zni nastavi nbcnэй, vrazumlsz, i3 prosvэщaz i3 ўkrэplsz mS.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, i3 nhnэ i3 prnw, i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

BGor0dičenъ

Bcde beznevёstnaz prečctaz, ćže bez8 sёmene r0ždši vsёhъ vLku, togo2 so ѓgGlomъ hrani1telemъ moi1mъ moli2, i3zbaviti mi sz vsskagw nedoumёnіz, i3 dati ўmilenіe i3 svёtъ duši2 moeй, i3 sogrэšenієmъ njčiщenіe, ćže є3di1na vsk0rэ zastupaющi.

Pёsnь d7

Їrm0sъ: Ўslhšahъ gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE b9estvo2.

Moli2 člvэkolю1bca bGa, tы2 hrani1telю m0й, i3 ne njstavi menE: no pri1snw vъ mi1rэ žitіE moE soblюdi2, i3 podaždь mi2 sp7senіe newbori1moe.

Ćkw zastypnika i3 hrani1telz životY moemY prіemъ tS t bGa ѓgGle, molю1 tz s™hй: t vsskihъ mS bёdъ svobodi2.

Slava: Moю2 skvernostь tvoeю s™hneю njči1sti hrani1telю m0й, i3 t časti šyіz da tlučenъ bydu mltvami tvoi1mi, i3 pričastnikъ slavы kvlю1sz.

I# nhnэ: Nedoumёnіe predleži1tъ mi2 t njbыšedšihъ mS ѕHlъ prečctaz: no i3zbavi mS t ni1hъ sk0rw, kъ tebё bo є3di1nэй pribэg0hъ.

Pёsnь є7

Їrm0sъ: Ќtrenюющe vopіemъ ti2 gDi, sp7si1 nы: th bo є3si2 bGъ našъ, razvэ tebE i3n0gw ne vёmы.

Ćkw i3mёz derznovenіe kъ bGu, hrani1telю m0й s™hй, sego2 ўmoli2 t njskorblsющihъ mS ѕHlъ i3zbaviti.

Svёte svёtlый, svёtlw prosvэti2 dyšu moю2, nastavniče m0й i3 hrani1telю, t bGa dannый mi2 ѓgGle.

Slava: Spsщa mS ѕlЁ tzgot0ю grэh0vnoю ćkw bdsщa sohrani2, ѓgGle b9ій, i3 vozstavi mS na slavosl0vіe molenіemъ tvoi1mъ.

I# nhnэ: MRje, gpcžE bcde beznevёstnaz, nadeždo vёrnыhъ, vr†žіz voznošє1nіz nizloži2, poю1щыz že tS vozveseli2.

Pёsnь ѕ7

Їrm0sъ: Ri1zu mnЁ podaždь svёtlu, njdэsйsz svёtomъ ćkw ri1zoю, mnogomlctive hrtE b9e našъ.

Vsskihъ mS napasteй svobodi2, i3 t pečaleй sp7si2, molю1sz ti2 s™hй ѓgGle, dannый mi2 t bGa, hrani1telю m0й d0brый.

NJsvэti2 ќmъ m0й, blže, i3 prosvэti1 mz, molю1sz ti2 s™hй ѓgGle, i3 mhsliti mi2 polє1znaz vsegdA nastavi mS.

Slava: Ўstavi serdce moE t nastosщagw mzteža, i3 bdёti ўkrэpi1 mz vo blgi1hъ, hrani1telю m0й, i3 nastavi mS čydnw kъ tišinЁ živ0tnэй.

I# nhnэ: Sl0vo b9іe vъ tS vseli1sz bcde, i3 čelovёkwmъ tS pokazA nbcnuю lёstvicu: tob0ю bo kъ namъ vhšnій sošelъ є4stь.

Kondakъ, glasъ d7:

Kvi1sz mnЁ mlcrdъ s™hй ѓgGle gDenь, hrani1telю m0й, i3 ne tlučaйsz t menE skvernagw: no prosvэti1 mz svёtomъ neprikosnovennыmъ, i3 sotvori1 mz dost0йna crtvіz nbcnagw.

Jkosъ:

Ўničižennuю dyšu moю2 mn0gimi soblaznы, tы2, s™hй predstatelю, neizrečennыz slavы nbcnыz spod0bi, i3 pэvє1cъ sъ li6ki bezpl0tnыhъ si1lъ b9іihъ. Pomi1luй mS i3 sohrani2, i3 p0mыslы d0brыmi dyšu moю2 prosvэti2, da tvoeю slavoю ѓgGle m0й njbogaщysz, i3 nizloži2 ѕlomhslzщыz mnЁ vragi2, i3 sotvori1 mz dost0йna crtvіz nbcnagw.

Pёsnь z7

Їrm0sъ: T їudei došedše džtrocы, vъ vavmlHnэ i3nogdA, vёroю trbčeskoю plamenь peщnый popraša, poю1щe: ntcє1vъ b9e blgoslovenъ є3si2.

Mlctivъ bydi mi2, i3 ўmoli2 bGa gDenь ѓgGle: i3mёю bo tS zastypnika vo vsemъ životЁ moemъ, nastavnika že i3 hrani1telz, t bGa darovannago mi2 vo vёki.

Ne njstavi vъ pytь šestvuющіz duši2 moeS nkasnnыz ўbi1ti razb0йnikwmъ, s™hй ѓgGle, ćže ti2 t bGa predanA bhstь nepor0čnэ: no nastavi ю5 na pytь pokasnіz.

Slava: Vsю2 posramlenu dyšu moю2 privoždY t lukavыhъ mi2 pHmыslъ i3 dёlъ: no predvari2 nastavniče m0й, i3 i3scэlenіe mi2 podaždь blgi1mi p0mыslы, ўklonsti mi sz na pr†vыz stєzi2.

I# nhnэ: Premydrosti i3sp0lni vsёhъ i3 krёposti b9estvennыz, v3postasnaz premydroste vhšnzgw, bcdы radi, vёroю vopію1щihъ: ntє1cъ našihъ b9e blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }

Їrm0sъ: CRS nbcnago, є3g0že poю1tъ vHi ѓgGlьstіi, hvali1te i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

T bGa p0slannый, ўtverdi2 živ0tъ m0й rabA tvoegw2, preblgjй ѓgGle, i3 ne njstavi menE vo vёki.

ЃgGla tS syщa blga, duši2 moeS nastavnika i3 hrani1telz preblženne vospэvaю vo vёki.

Slava: Bydi mi2 pokr0vъ i3 zabralo, vъ denь i3spыtanіz vsёhъ čelovBkъ, v0nьže ngnemъ i3skušaюtsz dэlA blg†z že i3 ѕl†z.

I# nhnэ: Bydi mi2 pom0щnica i3 tišinA bcde prisnodv7o, rabY tvoemY, i3 ne njstavi menE lišena bhti tvoegw2 vLčestva.

Pёsnь f7

Їrm0sъ: Voi1stinnu bcdu tS i3spovёduemъ sp7sennіi tob0ю dv7o čctaz, sъ bezpl0tnыmi li6ki tS veličaющe.

Ї}su: GDi ї}se hrtE b9e m0й, pomi1luй mS.

Pomi1luй mS є3di1ne sp7se m0й, ćkw mlctivъ є3si2 i3 mlcrdъ, i3 prvdnыhъ likHvъ sotvori1 mz pričastnika.

Mhsliti mi2 pri1snw i3 tvori1ti gDenь ѓgGle, blg†z i3 polє1znaz daruй, ćkw si1lьna kvi2 vъ nemoщi i3 nepor0čna.

Slava: Ćkw i3mёz derznovenіe kъ cRю2 nbcnomu, togo2 moli2, sъ pr0čimi bezpl0tnыmi, pomi1lovati mS nkasnnago.

I# nhnэ: Mn0go derznovenіe i3myщi dv7o, kъ vopl0щšemusz i3z8 tebE, preloži1 mz t ќzъ, i3 razrэšenіe mi2 podaždь i3 sp7senіe mltvami tvoi1mi.

Mltva ko ѓgGlu hrani1telю

ЃgGle hrt0vъ s™hй, kъ tebЁ pripadaz molю1sz, hrani1telю m0й s™hй, pridannый mnЁ na soblюdenіe duši2 i3 tёlu moemY grёšnomu, t s™agw kRщenіz. Ѓzъ že svoeю lёnostію, i3 svoi1mъ ѕlhmъ nbhčaemъ, prognёvahъ tvoю2 prečctuю svёtlostь, i3 tgnahъ tS t sebE vsёmi stydnыmi dёlы: lžami, klevetami, zavistію, njsuždenіemъ, nepok0rstvomъ, prez0rstvomъ, bratonenavidёnіemъ i3 ѕlopomnёnіemъ, srebrolю1bіemъ, prelюbodэsnіemъ, ćrostію, skypostію, njb8zdenіemъ bez8 shtosti i3 njpi1vstvomъ, mnogoglag0lanіemъ, ѕlhmi p0mыslы i3 lukavыmi, g0rdыmъ nbhčaemъ i3 blydnыmъ vozbэšenіemъ, i3mhй samohotёnіe na vsskoe plotsk0e voždelёnіe. Q ѕl0e moE proizvolenіe, є3gHže i3 sk0ti bezslovesnіi ne tvorstъ! Da kakw vozm0žeši vozzrёti na mS, i3li2 pristupi1ti ko mnЁ, ѓki psY smerdsщemu; kot0rыma nči1ma ѓgGle hrt0vъ, vozzri1ši na mS, njpletšasz ѕlЁ vo gnysnыhъ dёlэhъ; da kakw ўžE vozmogY tpuщenіz prosi1ti, gHrьkimъ i3 ѕlы6mъ moi6mъ i3 luk†vыmъ dэsnієmъ, vъ nsže vpadaю po vs‰ dni6 i3 nHщi, i3 na vsskъ časъ. No molю1sz ti2 pripadaz, hrani1telю m0й s™hй, ўmlcrdisz na mS grёšnago i3 nedost0йnago rabA tvoego2, i4m>kъ, bydi mi2 pom0щnikъ i3 zastypnikъ na ѕlago moego2 soproti1vnika, s™hmi tvoi1mi mltvami, i3 crtvіz b9іz pričastnika mS sotvori2, so vsёmi s™hmi, vo vёki. Ґmi1nь.

Mltva i3naz

Q s™hй ѓgGle, hrani1telю i3 pokrovi1telю m0й blgjй! Sъ sokrušennыmъ serdcemъ i3 bolёznennoю dušeю predstoю1 ti, molssz: ўslhši mS grёšnago rabA svoego2 i4m>kъ, sъ v0plemъ krёpkimъ i3 plačemъ g0rьkimъ vopію1щago: ne pomzni2 moi1hъ bezzakHnій i3 nepravdъ, i5miže ѓzъ nkasnnый prognevlsю tS po vs‰ dni2 i3 časы2, i3 merzostna sebE tvorю2 pred8 sozdatelemъ našimъ gDemъ: kvi1sz mnE mlcrdъ i3 ne tlučaйsz menE skvernagw daže do konči1nы moeS: vozbudi1 mz t snA grэhovnagw i3 pos0bstvuй tvoi1mi mltvami pr0čee vremz životA moegw2 bez8 por0ka preйti2 i3 sotvori1ti plodы2 dost0йnы pokasnіz, pače že t smertnыhъ padenій grэh0vnыhъ soblюdi1 mz, da ne pogi1bnu vo tčaznіi, i3 da ne poraduetsz vragъ nj pogi1beli m0eй. Vёmъ voi1stinnu i3 ўstы2 i3spovёduю, ćko nikt0že tak0vъ drygъ i3 predstatelь, zaщi1titelь i3 pob0rnikъ, ćkože tы2, s™ый ѓgGle: predstos bo prt0lu gDnю, m0lišisz nj mnЁ nepotrebnэmъ i3 pače vsёhъ grёšnэйšemъ, da ne i3z8imetъ preblgjй duši2 moeS vъ denь nečaznіz moegw2 i3 vъ denь tvorenіz ѕl0bы. Ne prestaй ќbo ўmlctivlsz premlcrdago gDa i3 bGa moego2, da tpystitъ sogrэšenіz mo‰, ±že sotvori1hъ vo vsёmъ žitіi2 moemъ, dёlomъ, sl0vomъ i3 vsёmi moi1mi čyvstvы, i3 i5miže vestь sudьbami, da spasetъ mS: da nakažetъ mS zdЁ po svoeй neizrečennэй mlcti, no da ne njbliči1tъ i3 ne i3stsžetъ mS nnamw po svoemY neliceprіstnomu pravwsydію: da spod0bitъ mS pokasnіe prinesti2, sъ pokasnіemъ že b9estvennoe pričaщenіe dost0йnэ prіsti, nj semъ pače molю2 i3 takovago dara vseuserdnw želaю. Vъ strašnый že časъ smerti, netstypenъ bydi mi, blgjй hrani1telю m0й, progonsz mračnыz demwnы, i3myщыz ўstraši1ti pritrepetnuю dyšu m0ю: zaщiti1 mz t tёhъ lovlenіz, є3gdA i4mamъ prehodi1ti vozdyšnaz mыt†rstva, da hrani1mъ tob0ю, bez8bёdnw dosti1gnu raz mi2 voždelennagw, i3dёže li6cы s™ыhъ i3 gHrnihъ si1lъ neprestannw voshvalsюtъ vsečctn0e i3 velikolёpoe i4mz vъ trbcэ slavimagw bGa, nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, є3myže podobaetь čestь i3 poklonenіe, vo vёki vэk0vъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.