NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanon Srede uveče

Pёsnь №

Їrm0sъ: Ćkw po syhu pэšešestvovavъ ї}lь, po bezdnэ stopami, goni1telz faraHna vi1dz potoplsema, bGu pobёdnuю pёsnь poi1mъ, vopіsše.

Pripёvъ: Pomi1luй mS, b9e, pomi1luй mS.

Nhnэ pristupi1hъ ѓzъ grёšnый i3 njbremenennый kъ tebЁ vLcэ i3 bGu moemY: ne smёю že vzirati na nb7o, t0kmw molю1sz, glag0lz: daždь mi2, gDi, ќmъ, da plačusz dёlъ moi1hъ g0rьkw.

Pomi1luй mS, b9e, pomi1luй mS.

Q g0re mnЁ grёšnomu! Pače vsёhъ čelovBkъ nkasnenъ є4smь: pokasnіz nёstь vo mnЁ: daždь mi2, gDi, slezы, da plačusz dёlъ moi1hъ g0rьkw.

Pomi1luй mS, b9e, pomi1luй mS.

Bezymne nkasnne čelovёče, vъ lёnosti vremz gubi1ši: pomhsli žitіE tvoE, i3 njbrati1sz ko gDu bGu i3 plačisz nj dёlэhъ tvoi1hъ g0rьkw.

Pripёvъ: Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

M™i b9іz prečctaz, vozzri2 na mS grёšnago, i3 t sёti dіavoli i3zbavi mS, i3 na pytь pokasnіz nastavi mS, da plačusz dёlъ moi1hъ g0rьkw.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Sk0rbnыhъ navedє1nіz njburevaюtъ smirennuю moю2 dyšu, i3 napasteй džblacы moE pokrыvaюtъ serdce, bGonevёstnaz: no svёtъ r0ždšaz b9estvennый i3 prevёčnый, vozsіsй mnЁ svёtъ radostnый.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

T bezmёrnыhъ nyždeй i3 skorbeй, i3 t vragHvъ lю1tыhъ, i3 napasteй žiteйskihъ, i3zbavlьsz vseprečctaz, krёpkoю si1loю tvoeю, vospэvaю, veličaю bezmёrnuю tvoю2 mlctь, i3 є4že ko mnЁ tvoE ўtэšenіe.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Nhnэ nadёzsz, kъ tvoemY pribэg0hъ zastuplenію krёpkomu, i3 kъ tvoemY pokr0vu vsedyšnw pritek0hъ: i3 kolBna priklonsю vLčce, i3 plaču, i3 stenю2, ne prezri menE njkasnnago, hrtіanwmъ pribёžiщe.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Ne ўmolčY vopi1ti ksnёйše veli6čіz tvo‰: ѓщe bo ne tы2, ntrokovi1ce, vsegdA predstosla є3si2 nj mnЁ molsщi sn7a tvoego2, kt0 bы t toli1kіz byri, i3 lю1tыhъ bёdъ i3zbavilъ mS.

Ї}su: GDi i}se hrtE b9e m0й, pomi1luй mS.

Pёsnь vospёti, i3 voshvali1ti sp7se, tvoego2 rabA dost0йnw spod0bi, bezpl0tnomu ѓgGlu, nastavniku i3 hrani1telю moemY.

Pripёvъ: S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

E#di1nъ ѓzъ vъ nerazymіi i3 vъ lёnosti nhnэ ležY, nastavniče m0й i3 hrani1telю, ne njstavi menE pogibaющa.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

Ќmъ m0й tvoeю mltvoю napravi, tvori1ti mi2 b9іz povelBnіz, da polučY t bGa tdanіe grэhHvъ, i3 nenavi1dэti mi2 ѕlhhъ, nastavi mS, molю1sz ti2.

Pripёvъ: S™ji ґpccli, moli1te bGa nj nasъ.

B9estvennіi ўtёšitelz nrgani, vozglašaющіi sego2 b9estvennыmi vsegdA vdohnovenьmi, vospёša pёsnь namъ, ćkw voi1stinnu sp7si1telьnuю, blgoslavnіi hrtHvы ґpcli.

S™ji ґpccli, moli1te bGa nj nasъ.

Na ndrЁ lёnosti sležA, i3 vъ smerti grэh0vnэй nedygomъ duševnыmъ lю1tэ i3staemь, posэщenіz mS slavnіi hrtHvы samovi1dcы spod0bite.

Slava: I%že sl0vomъ bezslovesіe razrэši1vše kzhkwvъ ґpcli, t bezslovesnыhъ dэsnій lю1tэ njmračennoe serdce moE, ўtёšitelz blgodatію prosvэti1te ґpcli.

I# nhnэ: Dv7a po ržctvЁ netlёnna prebыlA є3si2, nasъ radi ćvlьšagosz na zemli2, pače sl0va r0ždšaz: є3g0že prilёžnw moli2, prosvэti1ti dyšы našz.

Pёsnь G

Їrm0sъ: Nёstь s™ъ, ćkože tы2, gDi b9e m0й, vozneshй r0gъ vёrnыhъ tvoi1hъ blže, i3 ўtverdi1vый nasъ na kameni i3spovёdanіz tvoegw2.

Pomi1luй mS, b9e, pomi1luй mS.

VnegdA postavleni bydutъ prest0li na sudi1щi strašnэmъ, togdA vsёhъ čelovBkъ dэlA njbličatsz: g0re tamw bydetъ grBšnыmъ, vъ myku tsыlaєmыmъ: i3 to2 vёduщi, dušE moS, pokaйsz t ѕlhhъ dёlъ tvoi1hъ.

Pomi1luй mS, b9e, pomi1luй mS.

Prvdnicы vozraduюtsz, ґ grёšnіi vosplačutsz: togdA nikt0že vozm0žetъ pomoщi2 namъ, no dэlA n†ša njsydztъ nasъ. Tёmže prežde koncA pokaйsz t ѕlhhъ dёlъ tvoi1hъ.

Pomi1luй mS, b9e, pomi1luй mS.

Ўvы2 mnЁ velikogrёšnomu! I$že dёlы i3 mhslьmi njskverni1vsz, ni kapli slezъ i3mёю t žestoserdіz, nhnэ vozni1kni t zemli2, dušE moS, i3 pokaйsz t ѕlhhъ dёlъ tvoi1hъ.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

SE vzыvaetъ, gpcžE, sn7ъ tv0й, i3 poučaetъ nasъ na d0broe, ѓzъ že grёšnый dobrA vsegdA bёgaю: no tы2, mlctivaz, pomi1luй mS, da pokaюsz t ѕlhhъ moi1hъ dёlъ.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Nedoumёvый t vsёhъ, bolёznennw zovy ti: predvari2 teploe predstatelьstvo, i3 tvoю2 p0moщь daždь mi2 rabY tvoemY smirennomu i3 njkasnnomu, tvoegw2 zastuplenіz i4щuщemu teplэ.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Ўdivi1la є3si2 voi1stinnu nhnэ na mnЁ vLčce, blgodэ‰nіz tvo‰ ntrokovi1ce, i3 mi1lwsti tvo‰. Tёmže slavlю tS, i3 vospэvaю, i3 počitaю mn0goe i3 bezmёrnoe smotrenіe tvoE.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Byrz mS njburevaetъ napasteй vLčce, i3 sk0rbnыhъ trevolnє1nіz pogružaюtъ: no predvari1vši ryku mi2 daždь p0moщi, teploe zastuplenіe, i3 predstatelьstvo tvoE.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

I$stinnuю bcdu i3spovёduю vLčce, tS smerti deržavu potrebi1všuю: ćkw bo njživlsющaz, t ќzъ ѓdovыhъ kъ životY vozvelA є3si2 mS, vъ zemlю tekšago.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

VsE pomыšlenіe moE, i3 dyšu moю2 kъ tebЁ vozloži1hъ hrani1telю m0й, tы2 t vsskіz mS napasti vražіz i3zbavi.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

Vragъ popiraetъ mS i3 njѕloblsetъ, i3 poučaetъ vsegdA tvori1ti svo‰ hotBnіz: no tы2, nastavniče m0й, ne njstavi menE pogibaющa.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

Pёti pёsnь so blgodarenіemъ i3 ўserdіemъ tvorcY i3 bGu daždь mi2, i3 tebЁ blg0mu ѓgGlu hrani1telю moemY, i3zbavitelю m0й, i3zmi1 mz t vr†gъ njѕloblsющihъ mS.

S™ji ґpccli, moli1te bGa nj nasъ.

Gradъ tv0й b9e, slovesnыhъ rёkъ tvoi1hъ tečє1nіz ўčєni1kъ, vLko, sщ7ennw vozveselsюtъ.

S™ji ґpccli, moli1te bGa nj nasъ.

Graždane nbcnіi, soslužє1bnicы mhslєnnыmъ činHmъ, vseslavnіi ґpcli, vsskіz nasъ sk0rbi i3zbavite.

Slava: Ўtverdi1vый hrtE, slovє1snыz tvo‰ nb7sA, ўtverdi1 mz tёhъ mltvami na kameni tvoi1hъ hotёnій, ćkw blgoutr0benъ.

I# nhnэ: Ćkw m™i tS m0litъ, sъ li1komъ ўčєni1kъ gDi, ćže tebE či1stw rodi1všaz: daruй namъ mlcti tvo‰.

GDi, pomi1luй, tri1ždы.

Kondakъ, glasъ v7:

Tvє1rdыz i3 bGovэщ†nnыz propovёdateli, verhъ ўčeni6kъ tvoi1hъ gDi, prіslъ є3si2 vъ naslaždenіe blgi1hъ tvoi1hъ i3 pok0й: bolBzni bo džnэhъ i3 smertь prіslъ є3si2, pače vsskagw vsepl0dіz, є3di1ne svёdый serdє1čnaz.

Jkosъ: Ўzsni1 mi ljzhkъ sp7se m0й, razširi1vъ mi2 ўstA i3 i3sp0lnivъ |, ўmili2 serdce moE, da ±že glag0lю, poslёduю, i3 ±že ўčY, sotvorю2 pervэe: vsskъ bo tvorS i3 ўčS, rečE, seй veli1kъ є4stь. ѓщe bo glag0lz ne tvorю2, ćkw mёdь zvэnsщaz vmэnю1sz. tёmže glag0lati mi2 podHbnaz, i3 tvori1ti polє1znaz nauči2, є3di1ne svёdый serdє1čnaz.

Sэdalenъ, glasъ ѕ7:

Pomыšlsю denь strašnый i3 plačusz dэsnій moi1hъ lukavыhъ: kakw tvэщaю bezsmertnomu cRю2; i3li2 k0imъ derznovenіemъ vozzrю2 na sudію2, blydnый ѓzъ; blgoutr0bnый dž§e, sn7e є3dinor0dnый i3 dš7e s™hй, pomi1luй mS.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

T lюbvE duševnыz vopію1 ti, hrani1telю moeS duši2, vses™hй m0й ѓgGle: pokrhй mS i3 soblюdi2 t lukavagw lovlenіz vsegdA, i3 kъ ži1zni nastavi nbcnэй, vrazumlsz, i3 prosvэщaz i3 ўkrэplsz mS.

I# nhnэ i3 prnw, i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь

Bcde beznevёstnaz prečctaz, ćže bez8 sёmene r0ždši vsёhъ vLku, togo2 so ѓgGlomъ hrani1telemъ moi1mъ i3 so s™hmi ґpcli moli2, i3zbaviti mi sz vsskagw nedoumёnіz, i3 dati ўmilenіe i3 svёtъ duši2 moeй, i3 sogrэšenієmъ njčiщenіe, ćže є3di1na vsk0rэ zastupaющi.

Pёsnь d7

Їrm0sъ: Hrt0sъ moS si1la, bGъ i3 gDь, čctnaz cRkovь bGolёpnw poetъ, vzыvaющi t smhsla či1sta, nj gDэ prazdnuющi.

Pomi1luй mS b9e, pomi1luй mS

Šir0kъ pytь zdЁ i3 ўg0dnый sl†sti tvori1ti, no g0rьkw bydetъ vъ poslёdnій denь, є3gdA dušA t tёla razlučatisz bydetъ: blюdi1sz t si1hъ, čelovёče, crtvіz radi b9іz.

Pomi1luй mS b9e, pomi1luй mS

Počto2 ўb0gago njbi1diši; mzdY naemniču ўderžueši; brata tvoego2 ne lю1biši; blydъ i3 g0rdostь g0niši; njstavi ќbw sі‰, dušE moS, i3 pokaйsz crtvіz radi b9іz.

Pomi1luй mS b9e, pomi1luй mS

Q bezymnый čelovёče, dok0lэ ўglэbaeši, ćkw pčelA, sobiraющi bogatstvo tvoE; vsk0rэ bo pogi1bnetъ ćkw prahъ i3 pepelъ: no b0lэe vzыщi2 crtvіz b9іz.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

GpcžE bcde, pomi1luй mS grёšnago, i3 vъ dobrodёteli ўkrэpi2, i3 soblюdi1 mz, da naglaz smertь ne pohi1titъ mS negot0vago, i3 dovedi1 mz, dv7o, crtvіz b9іz.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

I# gdЁ pr0čee i3n0e njbrsщu zastuplenіe; kamw pribёgnu; gdё že i3 sp7sysz; kyю tepluю voz8i1mamъ pom0щnicu, skorbьmi2 žiteйskimi i3 byrzmi, ўvы2 mnЁ, koleblemu; na tS є3di1nu ўpovaю, i3 derzaю, i3 hvalю1sz, i3 pritekaю kъ pokr0vu tvoemY, sp7si1 mz.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

RэkY sladkuю mlcti tvoeS, bogatыmi darmi2 njrosi1všuю vsewkasnnuю i3 smirennuю dyšu moю2, vsečctaz, napasteй i3 skorbeй peщію sožžennuю, veličaю, propovёduю: i3 pritekaю kъ pokr0vu tvoemY, sp7si1 mz.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

TS čctuю, tS dv7u i3 neskvernuю, є3di1nu i4mamъ stёnu newbori1muю, pribёžiщe, pokr0vъ krёpkій, nryžіe sp7senіz: ne prezri menE blydnagw, nadeždo nenadёemыhъ, nemoщstvyющihъ p0moщe, njskorblsemыhъ radoste i3 zastuplenіe.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Kakw i3zreщi2 tvo‰, po dost0instvu vozmogY, bezmBrnыz щedrHtы, q vLčce! ±že moю2 vsegdA dyšu lю1tэ njskorblsemuю, ćkw v0dы njbыšedšыz; no, q tvoegw2 pr0mыsla i3 blgodэsnіz, є3g0že bezymnw njkasnnый pogubi1hъ!

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

Moli2 člvэkolю1bca bGa, tы2 hrani1telю m0й, i3 ne njstavi menE: no pri1snw vъ mi1rэ žitіE moE soblюdi2, i3 podaždь mi2 sp7senіe newbori1moe.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

Ćkw zastypnika i3 hrani1telz životY moemY prіemъ tS t bGa ѓgGle, molю1 tz s™hй: t vsskihъ mS bёdъ svobodi2.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

Moю2 skvernostь tvoeю s™hneю njči1sti hrani1telю m0й, i3 t časti šyіz da tlučenъ bydu mltvami tvoi1mi, i3 pričastnikъ slavы kvlю1sz.

S™ji ґpccli, moli1te bGa nj nasъ.

Navelъ є3si2 na m0re k0ni tvo‰ i3zbr†nnыz, člvэkolю1bče, ѕlovёrіz v0dы vozmuщaющыz, i3 vsBmъ razumъ tv0й i4stinnый vozvэщaющыz.

S™ji ґpccli, moli1te bGa nj nasъ.

Ѕvёzdы prosvэti1vše blgočestіemъ mhslennuю tverdь cRk0vnuю, slavnіi ґpcli, t n0щi nevёdэnіz i3 pregrэšenій i3zbavite mS.

Slava: Ćvlьšesz ćkože strёlы i3z8wщreni ґpcli, vr†žіz razžžє1nnыz strёlы ѕl0bы moeS nhnэ ўgasi1te i3 pomыšlenіe moE ўtverdi1te.

I# nhnэ: Dyšu moю2 njgorčennuю ćdomъ, soproti1vnagw ўgrыzenіemъ, dёйstvennыmъ vračevanіemъ i3scэli2, mltvami hrtE, r0ždšіz tS, i3 sщ7ennыhъ ґpclъ tvoi1hъ.

Pёsnь є7

Їrm0sъ: B9іimъ svёtomъ tvoi1mъ, blže, ќtrenюющihъ ti2 dyšы lюb0vію njzari2, molю1sz: tS vёdэti, sl0ve b9ій, i4stinnago bGa, t mraka grэh0vnagw vzыvaющa.

Pomi1luй mS b9e, pomi1luй mS

Vospomzni2, nkasnnый čelovёče, kakw lžamъ, klevetamъ, razb0ю, nemoщemъ, lю6tыmъ ѕvэrє1mъ, grэhHvъ radi poraboщenъ є3si2; dušE moS grёšnaz, togH li voshotёla є3si2;

Pomi1luй mS b9e, pomi1luй mS

Trepeщutъ mi2 ќdi, vsёmi bo sotvori1hъ vinY: nči1ma vzirazй, ўši1ma slhšaй, ljzhkomъ ѕl†z glag0lzй, vsego2 sebE geennэ predasй: dušE moS grёšnaz, segH li voshotёla є3si2;

Pomi1luй mS b9e, pomi1luй mS

BludnikA i3 razb0йnika k†ющasz prіslъ є3si2, sp7se: ѓzъ že є3di1nъ lёnostію grэh0vnoю njtzgči1hsz, i3 ѕlы6mъ dэlHmъ porab0tihsz: dušE moS grёšnaz, segH li voshotёla є3si2;

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Di1vnaz i3 sk0raz pom0щnice vsBmъ čelovёkwmъ, m™i b9іz, pomozi2 mnЁ nedost0йnomu, duša bo moS grёšnaz togw2 voshotЁ.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Blgodarnw vopію1 ti: raduйsz, m™i dv7o: raduйsz, bGonevёsto: raduйsz, bžctvennый pokr0ve: raduйsz, nryžіe i3 stэno2 neruši1maz: raduйsz, predstatelьstvo i3 p0moщe i3 sp7senіe, i5že kъ tebЁ pritekaющыmъ vёroю.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Nenavi1dzщіi mS vsye, strёlы i3 meči2 i3 r0vъ ўgot0vaša, i3 i4щutъ vsewkasnnagw moegw2 tёla i3st0rgnuti, i3 nizvesti2 vъ zemlю želaюtъ: no t si1hъ čctaz predvari1vši, sp7si1 mz.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Kjй tebЁ darъ prinesY blgodarenіz, za ±že nasladi1hsz tvoi1hъ darovanій, i3 tvoeS bezmёrnыz blgosthni; tёmže ќbw slavlю, pэsnosl0vlю, i3 veličaю tvoю2 neizrečennuю ko mnЁ mlctь.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

Ćkw i3mёz derznovenіe kъ bGu, hrani1telю m0й s™hй, sego2 ўmoli2 t njskorblsющihъ mS ѕHlъ i3zbaviti.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

Svёte svёtlый, svёtlw prosvэti2 dyšu moю2, nastavniče m0й i3 hrani1telю, t bGa dannый mi2 ѓgGle.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

Spsщa mS ѕlЁ tzgot0ю grэh0vnoю ćkw bdsщa sohrani2, ѓgGle b9ій, i3 vozstavi mS na slavosl0vіe molenіemъ tvoi1mъ.

S™ji ґpccli, moli1te bGa nj nasъ.

LHzы živHtnыz, procvэtaющz gr0zdіe, napoi1ša vsёhъ vіnA mhslennagw veselіz, slavnіi ґpcli.

S™ji ґpccli, moli1te bGa nj nasъ.

Kъ svёtu zapovэdeй b9іihъ nastavite, ґpcli, i5že vo tьmЁ duševnagw ўnhnіz, bezymnw prebыvaющыz.

Slava: I#zbavite nasъ duševnыhъ pregrэšenій i3 sudA byduщagw, i3 tli2, i3 bёdъ, ґpcli blžennіi.

I# nhnэ: Sp7si1 mz b9e ćkw člvэkolю1becъ, sp7si1 mz molьbami neizrečennw tebE rodi1všіz, i3 vsёhъ b9estvennыhъ ґpclъ tvoi1hъ.

Pёsnь ѕ7

Їrm0sъ: Žiteйskoe m0re vozdvizaemoe zrS napasteй byreю, kъ ti1homu pristaniщu tvoemY pritekъ, vopію1 ti: vozvedi2 t tli2 živ0tъ m0й, mnogomlctive.

Pomi1luй mS b9e, pomi1luй mS

ŽitіE na zemli2 blydnw poži1hъ, i3 dyšu vo tьmY predahъ: nhnэ ќbw molю1 tz, mlctivый vLko: svobodi1 mz t rab0tы seS vražіz, i3 daždь mi2 razumъ, tvori1ti v0lю tvoю2.

Pomi1luй mS b9e, pomi1luй mS

Kto2 tvori1tъ takwvaz, ćkože ѓzъ; ćkože bo svinіS leži1tъ vъ kalY, takw i3 ѓzъ grэhY služY: no tы2, gDi, i3st0rgni mS t gnysa segw2, i3 daždь mi2 serdce, tvori1ti zapwvэdi tvo‰.

Pomi1luй mS b9e, pomi1luй mS

Vosprzni2, nkasnnый čelovёče, kъ bGu, vospomznyvъ svo‰ sogrэšє1nіz, pripadaz ko tvorcY, slezS i3 stenS, t0йže ćkw mlcrdъ, dastъ ti2 ќmъ, znati v0lю svoю2.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

blacы sk0rbnыhъ pokrhša njkasnnuю moю2 dyšu i3 serdce, i3 pomračenіe vv0dztъ mnЁ ntrokovi1ce: no r0ždšaz svёtъ nepristypnый, i3zženi2 sі‰ daleče, dohnovenіemъ b9estvennыz mltvы tvoeS.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Ўtэšenіe vъ sk0rbehъ vёmъ, i3 nedygwvъ vračA tS znaю, i3 vsesoveršennoe sokrušenіe smerti, i3 rэkY životA neizčerpaemuю, i3 vsёhъ syщihъ vъ napastehъ sk0roe i3 bhstroe zastuplenіe.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Ne skrыvaю glubinы2 tvoeS mlcti, i3 t0kъ bezmёrnыhъ čudesъ, i3 i3st0čnikъ prisnotekyщій voi1stinnu, ćže ko mnЁ mlcti tvoeS vLčce: no vsBmъ i3spovёduю, i3 vopію2, i3 propovёduю, i3 vэщaю.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

NJbыd0ša mS žitє1йskіz b{ri, ćkw pčelы s0tъ dv7o, i3 moE soderžaщыz serdce ўzzvlsюtъ strёlы skorbeй: no da njbrsщu tS pom0щnicu, i3 goni1telьnicu, i3 i3zbavitelьnicu, vseprečctaz.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

Vsskihъ mS napasteй svobodi2, i3 t pečaleй sp7si2, molю1sz ti2 s™hй ѓgGle, dannый mi2 t bGa, hrani1telю m0й d0brый.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

NJsvэti2 ќmъ m0й, blže, i3 prosvэti1 mz, molю1sz ti2 s™hй ѓgGle, i3 mhsliti mi2 polє1znaz vsegdA nastavi mS.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

Ўstavi serdce moE t nastosщagw mzteža, i3 bdёti ўkrэpi1 mz vo blgi1hъ, hrani1telю m0й, i3 nastavi mS čydnw kъ tišinЁ živ0tnэй.

S™ji ґpccli, moli1te bGa nj nasъ.

Pastыrz d0bragw bGoizbr†nnaz nvčata, razsBznnaz po mjru, volkHvъ vssko ѕvёrstvo vo džvčuю kr0tostь vёroю preloži1ša.

S™ji ґpccli, moli1te bGa nj nasъ.

B9estvennagw raS drevesA dobroplHdnaz, preokasnnыz duši2 moeS vsenepl0dstvo vo blgopl0dіe dobrodёtelьnagw nrava prevedi1te ґpcli.

Slava: Ўszvenъ bhhъ slasteй nryžіemъ, i3 ўmr0hъ: i5že t hrtA prіemše slavnіi blgodatь voskrešati mє1rtvыz, ўmerщvlennuю nkasnnuю moю2 dyšu njživi1te.

I# nhnэ: Ўtoli2 duši2 moeS svirёpuю byrю, b9e vsёhъ щedrый, molьbami r0ždšіz tS bcdы, ґpclъ že i3 m§nkъ tvoi1hъ.

GDi, pomi1luй, tri1ždы.

Kondakъ, glasъ ѕ7:

DušE moS, počto2 grэhami bogatёeši; počto2 v0lю dіavolю tvori1ši; vъ čes0mъ nadeždu polagaeši; prestani t si1hъ i3 njbrati1sz kъ bGu sъ plačemъ, zovyщi: mlcrde gDi, pomi1luй mS grёšnago.

Jkosъ: Pomhsli, dušE moS, g0rьkій časъ smerti, i3 strašnый sydъ tvorcA tvoegw2 i3 bGa: ѓgGli bo gr0znіi p0йmutъ tS, dušE, i3 vъ vёčnый džgnь vvedytъ: u5bo prežde smerti pokaйsz, vopію1щi: gDi, pomi1luй mS grёšnago.

Pёsnь z7

Їrm0sъ: Rosodatelьnu ќbw peщь sodёla ѓgGlъ prpdbnыmъ ntrokHmъ, haldє1i že njpalsющee velёnіe b9іe, muči1telz ўvэщA vopi1ti: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Pomi1luй mS b9e, pomi1luй mS

Ne nadёйsz, dušE moS, na tlёnnoe bogatstvo, i3 na nepravednoe sobranіe, vs‰ bo sі‰ ne vёsi komY njstaviši, no vozopjй: pomi1luй mS, hrtE b9e, nedost0йnago.

Pomi1luй mS b9e, pomi1luй mS

Ne ўpovaй, dušE moS, na tэlesnoe zdravіe, i3 na skoromimohodsщuю krasotY: vi1diši bo, ćkw si1lьnіi i3 mladji ўmiraюtъ, no vozopjй: pomi1luй mS, hrtE b9e, nedost0йnago.

Pomi1luй mS b9e, pomi1luй mS

Vospomzni2, dušE moS, vёčnoe žitіE, crtvo nbcnoe: ўgot0vannoe s™ы6mъ, i3 tьmY kromёšnюю, i3 gnёvъ b9ій ѕlы6mъ, i3 vozopjй: pomi1luй mS, hrtE b9e, nedost0йnago.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Pripadi2, dušE moS, kъ b9іeй m™ri, i3 pomoli1sz t0й, є4stь bo sk0raz pom0щnica kaющыmsz, ўm0litъ sn7a hrtA bGa, i3 pomi1luetъ mS nedost0йnago.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Svёtъ r0ždšaz bcde, pomračena mS n0щію grэhHvъ prosvэti2: tы2, svёta syщi prіsteliщe čctoe i3 nepor0čnoe: da lюb0vію tS slavlю.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Pokr0vъ bydi i3 predstatelьstvo, i3 zastuplenіe, i3 pohvalA dv7o, njbnaženu mnЁ nhnэ vsskіz p0moщi, bezpom0щnыhъ si1lo, i3 nadeždo nenadёemыhъ.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Vseю dušeю i3 mhslію, i3 serdcemъ i3 ўstnami, tS slavlю, nasladi1vsz tvoi1hъ veli1kihъ darovanій: no q tvoeS blgosthni, i3 bezmёrnыhъ tvoi1hъ čudesъ!

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Vi1ždь mlctivыmъ džkomъ tvoi1mъ, i3 posэti2 njѕloblenіe є4že i4mamъ: i3 lю1tыhъ napasteй, i3 vreda, i3 bёdъ, i3 t i3skušenій, mS i3zbavi bezmёrnoю mlctію tvoeю.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

Mlctivъ bydi mi2, i3 ўmoli2 bGa gDenь ѓgGle: i3mёю bo tS zastypnika vo vsemъ životЁ moemъ, nastavnika že i3 hrani1telz, t bGa darovannago mi2 vo vёki.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

Ne njstavi vъ pytь šestvuющіz duši2 moeS nkasnnыz ўbi1ti razb0йnikwmъ, s™hй ѓgGle, ćže ti2 t bGa predanA bhstь nepor0čnэ: no nastavi ю5 na pytь pokasnіz.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

Vsю2 posramlenu dyšu moю2 privoždY t lukavыhъ mi2 pHmыslъ i3 dёlъ: no predvari2 nastavniče m0й, i3 i3scэlenіe mi2 podaždь blgi1mi p0mыslы, ўklonstisz vsegdA na pr†vыz stєzi2.

S™ji ґpccli, moli1te bGa nj nasъ.

Krёpostію vses™hz pr0povэdi, nelestnіi ґpcli hrtHvы, prelesti zi1mu razruši1ste, i3 prosvэti1ste bGorazymіemъ vёrnыhъ mudrovanіe.

S™ji ґpccli, moli1te bGa nj nasъ.

MĐro blgouhannoe i3stočaющe vsegdA b9estvennіi ў§ncы2, mĐra ќmnagw blgov0nіz pritekaющihъ kъ vamъ i3sp0lnite, i3 ѕlosmr†dnыz str†sti tženi1te.

Slava: Rastlёvšago mS plotski1mi bezmёstіi, sl0va netlёnnagw slavnіi ў§ncы2, sp7si1te mS poю1щa: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS gDi.

I# nhnэ: Li1kъ ѓgGlьskій, li1kъ m§nkъ i3 ґpclъ tvoi1hъ, sl0ve, m0lztъ vsegdA mn0goe blgoutr0bіz tvoegw2 člvэkolю1bče: vsёhъ ўщedri bcdeю, ćkw blgoutr0benъ.

Pёsnь }

Їrm0sъ: I#z8 plamene prpdbnыmъ r0su i3stoči1lъ є3si2, i3 prvdnagw žertvu vod0ю popali1lъ є3si2: vs‰ bo tvori1ši, hrtE, t0kmw є4že hotёti. TS prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Pomi1luй mS b9e, pomi1luй mS

Kakw ne i4mamъ plakatisz, є3gdA pomыšlsю smertь; vi1dэhъ bo vo gr0bэ ležaщa brata moego2, bezslavna i3 bezwbrazna: čto2 ќbw čaю; i3 na čto2 nadёюsz; t0kmw daždь mi2, gDi, prežde koncA pokasnіe. Dvaždы.

Pomi1luй mS b9e, pomi1luй mS

Vёruю, ćkw prіi1deši sudi1ti živhhъ i3 mertvыhъ, i3 vsi2 vo svoemъ či1nu stanutъ, starіi i3 mladji, vladы6ki i3 knszi, dBvы i3 sщ7ennicы: gdЁ njbrsщusz ѓzъ; segw2 radi vopію2: daždь mi2, gDi, prežde koncA pokasnіe.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Prečctaz bcde, prіimi2 nedost0йnuю mltvu moю2, i3 sohrani1 mz t naglыz smerti: i3 daruй mi2 prežde koncA pokasnіe.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Blgoutr0bіz radi mlcti tvoeS dv7o, ne prezri čctaz, potoplsemago menE byreю žiteйskihъ v0lnъ: no daždь mi2 ryku p0moщi, ўtэsnsemu njѕloblenьmi žiteйskimi.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

NJbsto‰nіz i3 skHrbi i3 n{ždы, njbrэt0ša mS čctaz, i3 nap†sti žitє1йskіz, i3 i3skušє1nіz tvsю1du mS njbыd0ša: no predstani mi2, i3 zastupi1 mz krёpkimъ tvoi1mъ pokr0vomъ.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Vъ byrzhъ da njbrsщu tS pristaniщe, vъ pečalehъ radostь i3 veselіe, i3 vъ nedyzэhъ sk0ruю p0moщь, i3 vъ bэdahъ i3zbavitelьnicu, i3 predstatelьnicu vo i3skušenіihъ.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Raduйsz prt0le ngnewbraznый gDnь: raduйsz b9estvennaz i3 mannoprіemnaz ryčko: raduйsz zlathй svэti1lьniče, svэщE neugasi1maz: raduйsz dёvamъ slavo, i3 materemъ ўkrašenіe i3 pohvalo2.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

T bGa p0slannый, ўtverdi2 živ0tъ m0й rabA tvoegw2, preblgjй ѓgGle, i3 ne njstavi menE vo vёki.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

ЃgGla tS syщa blga, duši2 moeS nastavnika i3 hrani1telz preblženne vospэvaю vo vёki.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

Bydi mi2 pokr0vъ i3 zabralo, vъ denь i3spыtanіz vsёhъ čelovBkъ, v0nьže ngnemъ i3skušaюtsz dэlA blg†z že i3 ѕl†z.

S™ji ґpccli, moli1te bGa nj nasъ.

ЎstA ngnedohnovє1nnaz hrtHva, ±že bezdvє1rnaz ўstA zagradi1vše, i3 sp7si1telьnoe propovёdanіe povsю1du razsёzvše, t ќstъ v0lka mhslennagw i3zbaviste vopію1щыz: vs‰ dэlA gDa p0йte, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

S™ji ґpccli, moli1te bGa nj nasъ.

Vostrubi1te džkrestъ moeS ўmerщvlennыz duši2, blgoglasnіi trubы6 hrtHvы, ґpcli slavnіi: i3 t gr0ba tčaznіz i3 ўnhnіz lю1tagw sію2 vozdvi1gnite, vo є4že pёti: vs‰ dэlA gDa p0йte, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Slava: MenE, zak0nы tvo‰ hrtE popravšago, ўmA razvraщenіemъ: menE vLko blydnago, vo glubinY pop0lzšasz, i3 nbhčaю lukavomu pri1snw rab0taющa, ne prezri ў§nkHvъ tvoi1hъ molьbami.

I# nhnэ: MRje, gpcžE vssčeskihъ, njbladaema mS t ѕmjz, i3 sogrэšaющa vsegdA, svobodi2 mltvami tvoi1mi, i3 porab0ti hrtY vъ žitіi2 či1stэ, vospэvati: vs‰ dэlA gDa p0йte, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7

Їrm0sъ: BGa čelovёkwmъ nevozm0žno vi1dэti, na neg0že ne smёюtъ či1ni ѓgGlьstіi vzirati: tob0ю že, vsečctaz, kvi1sz čelovёkwmъ sl0vo voploщenno, є3g0že veličaющe, sъ nbcnыmi vHi, tS ўblažaemъ.

Pomi1luй mS b9e, pomi1luй mS

Nhnэ kъ vamъ pribэgaю, ѓgGli, ґrhagGli, i3 vs‰ nbcnыz si6lы, ў prt0la b9іz stosщіi, moli1tesz ko tvorcY svoemY, da i3zbavitъ dyšu moю2 t myki vёčnыz.

Pomi1luй mS b9e, pomi1luй mS

Nhnэ plačusz kъ vamъ, s™ji patrіarsi, carіe i3 prbr0cы, ґpcli, i3 s™i1teli, i3 vsi2 i3zbrannіi hrtHvы: pomozi1te mi2 na sudЁ, da sp7setъ dyšu moю2 t si1lы vražіz.

Pomi1luй mS b9e, pomi1luй mS

Nhnэ kъ vamъ vozdэžY rycэ, s™ji m§ncы, pustы6nnicы, dёvstvєnnicы, prvdnicы i3 vsi2 s™ji, molsщіisz ko gDu za vesь mjrъ, da pomi1luetъ mS vъ časъ smerti moeS.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

M™i b9іz, pomozi1 mi, na tS si1lьnэ nadёющemusz, ўmoli2 sn7a svoego2, da postavitъ mS nedost0йnago njdesnyю sebE, є3gdA ssdetъ sudsй živhhъ i3 mertvыhъ, ґmi1nь.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Kъ komY pribёgnu i3n0mu čctaz; gdЁ pritekY pr0čee i3 sp7sysz; kamw i3dY; k0e že njbrsщu pribёžiщe: k0e teploe zastuplenіe; kyю vъ sk0rbehъ pom0щnicu; na tS є3di1nu ўpovaю, i3 nj tebЁ є3di1nэй hvalю1sz, i3 na tS derzaz, pribэg0hъ.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Nёstь i3sči1sliti vozm0žno veli6čіz tvo‰ bGonevёsto, i3 glubinY neispыtatelьnu i3zreщi2, pače ўmA čudesъ tvoi1hъ, soveršennыhъ vhnu, lюb0vію tS čtyщыmъ, i3 vёroю poklansющыmsz, ćkw voi1stinnu bGa r0ždšeй.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Vъ pёsnehъ blgodarnыhъ slavosl0vlю, i3 počitaю bezmёrnuю mlctь, i3 mn0guю si1lu tvoю2 vsBmъ i3spovёduю, i3 blgodэ‰nіz tvo‰, ±že i3stoщi1la є3si2 na mS, propovёduю, veličaю dušeю že i3 serdcemъ, i3 mhslію, i3 ljzhkomъ vsegdA.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Molenіe moE prіimi2 ўb0goe, i3 plača moegw2 ne prezri, i3 slezъ, i3 stenanіz, no zastupi1 mz ćkw blgaz, i3 prošє1nіz i3sp0lni: m0žeši bo vs‰, ćkw vsem0щnagw vLki bGa m™i, ѓщe vozmagaeši t0kmw moemY njkasnnomu smirenію.

Ї}su: GDi ї}se hrtE b9e m0й, pomi1luй mS.

Pomi1luй mS є3di1ne sp7se m0й, ćkw mlctivъ є3si2 i3 mlcrdъ, i3 prvdnыhъ likHvъ sotvori1 mz pričastnika.

Hrani1telю: S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

Mhsliti mi2 pri1snw i3 tvori1ti gDenь ѓgGle, blg†z i3 polє1znaz daruй, ćkw si1lьna kvi2 vъ nemoщi i3 nepor0čna.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

Ćkw i3mёz derznovenіe kъ cRю2 nbcnomu, togo2 moli2, sъ pr0čimi bezpl0tnыmi, pomi1lovati mS nkasnnago.

S™ji ґpccli, moli1te bGa nj nasъ.

Kamenіe i3zbrannoe, položennagw vo glavY ќgla kamene, sozdaste vsёhъ vёrnыhъ serdcA, kamenemъ vёrы vr†žіz sozd†nіz ґpcli razvergšіi.

S™ji ґpccli, moli1te bGa nj nasъ.

Rэši1ti i3 vzzati t hrtA prіemše vlastь, razrэši1te ѕHlъ moi1hъ soyzъ, i3 kъ lюbvi2 b9іeй privzži1te, i3 crtvіz pričastnika b9estvennagw sodёlaйte ґpcli.

Slava: B9estvennіi vLki džblacы, i3zs0hšee moE serdce vsskimъ lukavыmъ dэsnіemъ, b9estvennыmi tyčami nhnэ nap0йte, i3 plodon0sno pokaži1te, ґpcli bGoblžennіi.

I# nhnэ: So s™hmi ѓgGlы, sъ b9estvennыmi ґpclы, sъ slavnыmi m§nki, tvoego2 moli2 sn7a i3 gDa bGorodi1telьnice prečctaz, t bёdъ i3zbaviti dyšы našz.

Mltva po kanHnэ

VLko hrtE b9e, i4že strtьmi2 tvoi1mi strasti mo‰ i3scэli1vый, i3 ćzvami tvoi1mi ćzvы mo‰ ўvračevavый, daruй mnЁ, mn0gw tebЁ pregrэši1všemu, slezы ўmilenіz, srastvori2 moemY tёlu, t njbonsnіz životvorsщagw tёla tvoegw2 i3 nasladi2 dyšu moю2 tvoeю čctn0ю kr0vію, t g0resti, є4юže mS soproti1vnikъ napoi2: vozvhsi m0й ќmъ kъ tebЁ, d0lu poni1kšій, i3 vozvedi2 t pr0pasti pogi1beli, ćkw ne i4mamъ pokasnіz, ne i4mamъ ўmilenіz, ne i4mamъ slezы2 ўtёšitelьnыz, vozvodsщіz č†da ko svoemY naslёdію. NJmrači1hsz ўm0mъ vъ žiteйskihъ strastehъ, ne mogY vozzrёti kъ tebЁ vъ bolёzni, ne mogY sogrёtisz slezami, ±že kъ tebЁ lюbvE. No vLko gDi ї}se hrtE, sokr0viщe blgi1hъ, daruй mnЁ pokasnіe vsecёloe, i3 serdce lюbotrydnoe vo vzыskanіe tvoE: daruй mnЁ blgodatь tvoю2, i3 njbnovi2 vo mnЁ zraki tvoegw2 w4braza. NJstavihъ tS, ne njstavi menE: i3zhdi na vzыskanіe moE: vozvedi1 kъ pažiti tvoeй, i3 sopričti1 mz nvcamъ i3zbrannagw tvoegw2 stada: vospitaй mS sъ ni1mi t ѕlaka b9estvennыhъ tvoi1hъ tainstvъ, mltvami prečctыz tvoeS m™re i3 vsёhъ s™hhъ tvoi1hъ. Ґmi1nь.

Mltvы ko pres™ёй bcdэ

CRi1ce moS preblagaz, nadeždo moS bcde, prіsteliщe si1rыhъ, i3 strannыhъ predstatelьnice, skorbsщihъ radoste, njbi1dimыhъ pokrovi1telьnice, zri1ši moю2 bэdY, zri1ši moю2 sk0rbь: pomozi1 mi ćkw nemoщnu, njkormi1 mz ćkw stranna: njbi1du moю2 vёsi, razrэši2 tY, ćkw v0liši: ćkw ne i4mamъ i3nhz p0moщi razvэ tebє2, ni i3nhz predstatelьnicы, ni blgjz ўtёšitelьnicы, t0kmw tebє2, q bGomati, ćkw da sohrani1ši mS i3 pokrheši vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Q, pres™az vLčce i3 gpcžE bcde, prіimi2 nedost0йnuю mltvu našu, i3 sohrani2 t navBtъ ѕlhhъ čelovBkъ, i3 t naprasnыz smerti, i3 daruй namъ prežde koncA pokasnіe. Na molenіe naše ўmlcrdisz, i3 radostь vmёstw pečali daruй. I# i3zbavi nasъ, gpcžE, t vsskіz bэdы2 i3 napasti, sk0rbi i3 bolёzni, i3 t vsskagw ѕlA: i3 spod0bi nasъ, grёšnыhъ rabHvъ tvoi1hъ, njdesnyю stati vo vtor0mъ prišestvіi sn7a tvoegw2 hrtA bGa našegw, i3 naslёdniki nasъ bhti spod0bi crtvіz nbcnagw, i3 ži1zni vёčnыz, so vsёmi s™hmi vъ bezkonečnыz vёki, ґmi1nь.

Mltva ko s™0mu ѓgGlu hrani1telю

ЃgGle hrt0vъ s™hй, kъ tebЁ pripadaz molю1sz, hrani1telю m0й s™hй, pridannый mnЁ na soblюdenіe duši2 i3 tёlu moemY grёšnomu, t s™agw kRщenіz. Ѓzъ že svoeю lёnostію, i3 svoi1mъ ѕlhmъ nbhčaemъ, prognёvahъ tvoю2 prečctuю svёtlostь, i3 tgnahъ tS t sebE vsёmi stydnыmi dёlы: lžami, klevetami, zavistію, njsuždenіemъ, nepok0rstvomъ, prez0rstvomъ, bratonenavidёnіemъ i3 ѕlopomnёnіemъ, srebrolю1bіemъ, prelюbodэsnіemъ, ćrostію, skypostію, njb8zdenіemъ bez8 shtosti i3 njpi1vstvomъ, mnogoglag0lanіemъ, ѕlhmi p0mыslы i3 lukavыmi, g0rdыmъ nbhčaemъ i3 blydnыmъ vozbэšenіemъ, i3mhй samohotёnіe na vsskoe plotsk0e voždelёnіe. Q ѕl0e moE proizvolenіe, є3gHže i3 sk0ti bezslovesnіi ne tvorstъ! Da kakw vozm0žeši vozzrёti na mS, i3li2 pristupi1ti ko mnЁ, ѓki psY smerdsщemu; kot0rыma nči1ma ѓgGle hrt0vъ, vozzri1ši na mS, njpletšasz ѕlЁ vo gnysnыhъ dёlэhъ; da kakw ўžE vozmogY tpuщenіz prosi1ti, gHrьkimъ i3 ѕlы6mъ moi6mъ i3 luk†vыmъ dэsnієmъ, vъ nsže vpadaю po vs‰ dni6 i3 nHщi, i3 na vsskъ časъ. No molю1sz ti2 pripadaz, hrani1telю m0й s™hй, ўmlcrdisz na mS grёšnago i3 nedost0йnago rabA tvoego2, i4m>kъ, bydi mi2 pom0щnikъ i3 zastypnikъ na ѕlago moego2 soproti1vnika, s™hmi tvoi1mi mltvami, i3 crtvіz b9іz pričastnika mS sotvori2, so vsёmi s™hmi, vo vёki. Ґmi1nь.

Mltva s™ы6mъ ґpclwmъ

VLko gDi, tv0й e4stь denь i3 tvos e4stь n0щь, tebё vss tvarь rab0taet, i3 vsskoe dыhanie slavit tS: ѓzъ že nkasnnый, vsE žitіE moE skončavъ blydnw, strahomъ njderži1mь e4smь, ćkw pomznyhъ dni6 pervыz, i3 do nhnэ, vъ nsže vs‰ bezmBstnaz sotvori1hъ ѕl†z: i3 togw2 radi ne i4mamъ kъ tebё derznoveniz, ćkw bezzakHniz mo‰ veli6ka, i3 bezmёrnіi grэsi2 moi2, vrazi1 že vsegdA stužaюtъ mi2. No, gDi m0й, gDi, tverzый ўstnЁ nэm0mu, i3 mo‰ ўstA tverzi, da glag0lю vъ mltvэ ўgHdnaz tebЁ: se bo dušA moS ćkw zemlS bezv0dnaz njstA, i3 ne m0žetъ prinosi1ti nj sebЁ plodA: no daždь mi2 t sёmene s™ago tvoegw2 d¦a, i3 nap0й mS ros0ю blgodati tvoeS, da prinesY tebЁ pl0dъ pokasniz. GDi ї}se hrtE, hotsй vsBm čelovёkomъ sp7sti1sz, ўslhši mltvu moю2, mltvami s™hh ґpclъ tvoi1hъ, ćkw tji m0lztsz za nы2, i3 ѓzъ tёmi ў tebE prošY proщeniz, ćkw tёhъ mltvы pri1snw poslyšaeši: molenіemъ i4hъ sp7si1 mz grёšnago, i3scэli2 bolёzni serdca moegw2, ўvračyй strypы duši2 moeS, razžzi2 ўtrHbы mo‰ plamenemъ straha tvoegw2, da posst ternіe grэhHvъ moi1hъ, i3 dyšu moю2 lюb0vію prohladi2: kъ tebё bo želaю, i4stinnomu svёtu i3 podatelю svёta, ў tebE e3di1nagw prošY mlcti, sp7si1 mS: nashti ѓlčuщuю, i3 nap0й žažduщuю dyšu moю2, t pot0ka bezči1slennagw mlcrdіz tvoegw2: pokrhй mS blgodatію tvoegw2 člvэkolю1biz t vsskagw ѕlA, da tob0ю hrani1mь, i3zbavlюsz mn0gihъ sёteй lukavagw, po vs‰ dni6 na mS propinaemыhъ, i3 da ne pohvalztsz vrazi2 moi2 nj mnЁ rabЁ tvoemъ, ўpovaющemъ na tS: sp7si1 mS po mlcti tvoeй, da vozdamъ nbёtы mo‰, do poslёdnzgo i3zdыhanіz kazйsz nj svoi1hъ sogrёšenіihъ, i3 proslavlю pres™0e i4mz tvoE, so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, nhnё i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.