NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanon Pokajni Bogorodici

Pёsnь №

Їrm0sъ: Ćkw po syhu pэšešestvovavъ ї}lь, po bezdnэ stopami, goni1telz faraHna vi1dz potoplsema, bGu pobёdnuю pёsnь poi1mъ, vopіsše.

Vsskw moegw2 rыdaю žitіS skvernagw, i3 mn0žestva bezmёrnыhъ mi2 ѕHlъ: čt0 že i3spovёmъ ti2, čctaz; nedoumёю i3 ўžasaюsz: no pomozi1 mi, vLčce.

Tkydu načnY glag0lati luk†vaz i3 lю6taz mo‰ padє1nіz, strastnый ѓzъ; ўvы2 mnЁ, čto2 bydu pr0čee; no vLčce, prežde koncA ўщedri mS.

Smertnый ќbw časъ, i3 sudi1щe strašnoe vsegdA pomыšlsю, prečctaz: njbhčaemъ že vseѕlhmъ prelьщaюsz lю1tэ: no pomozi1 mi.

Blgi1hъ tli1telь smotrsz mS nhnэ naga b9estvennыhъ dobrodёteleй, i3 daleče tstyplьša i3 tčuždena t bGa, pogloti1ti mS ўstremlsetsz: vLčce, predvari2.

Pёsnь G

Їrm0sъ: Nёstь s™ъ, ćkože tы2 gDi b9e m0й, vozneshй r0gъ vёrnыhъ tvoi1hъ blže, i3 ўtverdi1vый nasъ na kameni i3spovёdanіz tvoegw2.

Dyšu njkalshъ skvernw t bezmёrnыhъ ѕHlъ moi1hъ strastnый ѓzъ, bcde vLčce: i3 kamw pr0čee poйdY, tčaznіemъ vesь njderži1mь;

I# є4že po w4brazu sebE njkalshъ blydnago, ўvы2 mnЁ čctaz, vыsokomydrennoю v0leю: po pod0bію bo i3 dёlomъ, i3 sl0vomъ, i3 p0mыslomъ sodёzhъ bezmBstnaz.

Nёstь i4nъ vъ čelovёcэhъ, i4že nepodHbnaz sodёzvъ, ni rodi1sz vъ mjrэ, ćkože ѓzъ, blgaz, pomračenъ ўm0mъ: i4bo kreщenіe b9estvennoe njskverni1hъ.

Na konecъ dostig0hъ ѕlhhъ, pres™az dv7o, tы2 pomozi1 mi vsk0rэ: nb7o i3 zemlS vopію1tъ g0rcэ, t bezmёstnыhъ dэsnій nepod0bnыhъ.

Pёsnь d7

Їrm0sъ: Hrt0sъ moS si1la, bGъ i3 gDь, čctnaz cRkovь bGolёpnw poetъ, vzыvaющi t smhsla či1sta, nj gDэ prazdnuющi.

ЃgGlьstіi či1nove, i3 vHinstva nbcnыhъ si1lъ tvoegw2 shna ўžasaюtsz deržavы, čctaz: nhnэ že ѓzъ tčazvsz, bezstrašіemъ njderži1mь є4smь.

Ўdivi1sz vsS zemlS i3 ўžasesz, zrsщi lю6taz i3 ѕl†z tvorsщu mi2, i3 bezmBstnaz: i3 tvoegw2 sn7a mn0gomu mlcrdію čudi1tsz.

Cerkovь njskverni1hъ ѕlЁ tэlesnuю, i3 cRkovь gDnю, vъ nю1že čelovёcы trepeщuщe vh0dztъ: ѓzъ že blydnый bez8 studA vhoždY, ўvы2 mnЁ!

Ne kvi2 vLčce, ne kvi2 stranna mS ўstranšasz kr0va sn7a tvoegw2, vsskw nedost0йnagw: no njmhй menE t skvernы pregrэšenій moi1hъ.

Pёsnь є7

Їrm0sъ: B9іimъ svёtomъ tvoi1mъ blže, ќtrenюющihъ ti2 dyšы lюb0vію njzari2, molю1sz: tS vёdэti, sl0ve b9ій, i4stinnago bGa, t mraka grэh0vnagw vzыvaющa.

B9estvennыmъ sіsnіemъ tvoi1mъ, blgaz, i3scэli2 dušє1vnыz mo‰ str†sti, ±že mi2 tli1telь vsёz, i3 i3zbavi mS segw2 plэnenіz g0rьkagw: smэetsz bo, zrS menE bez8 zastuplenіz.

Ґdamъ prestupi2 ќbw zapovэdь є3di1nu sn7a tvoegw2 dv7o, i3 vo i3zgnanіe vpadE: kakw že rыdaю pregrэšenій moi1hъ bezdnu, ѓzъ prestypnый, i3 tstypnikъ є3gw2;

Ўbjйca ќbw ćvlьsz drevle, i3 bratoubjйca kaіnъ, bGomъ proklstъ bhstь: čt0 že sotvorю2 ѓzъ vsederzый, dyšu ќbw ўbi1vъ nhnэ, i3 ne stыždysz;

I#savu porevnovahъ lю1tomu, črevowb8zdenіemъ, i3 shtostію vesь. Dyšu njskverni1hъ pіsnstvomъ, i3 laskoserdstvomъ žitіE moE: i3 kto2 menE ne plačetъ strastnagw; ўvы2 mnЁ!

Pёsnь ѕ7

Їrm0sъ: Žiteйskoe m0re vozdvizaemoe zrS napasteй byreю, kъ ti1homu pristaniщu tvoemY pritekъ, vopію1 ti: vozvedi2 t tli2 živ0tъ m0й, mnogomlctive.

ŽitіE moE blydno, dušA moS skvernava, i3 živ0tъ vesь njkasnenъ, tёlo že moE vsE vo ѕlhhъ lю1tэ njkalshъ. Tёmže potщi1sz dv7o, pomoщi1 mi.

Konecъ predstA, i3 ne terplю2, blgaz. S0vэstь njbličaetъ mS: predstostъ bo mi2 dэ‰nіz luk†vaz, i3 žitіS blydnoe: i3 sudi1щa ўžasaюsz sn7a tvoegw2, čctaz.

Pl0ti moeS razžženіe, rэkA džgnennaz strašna i3 neugasi1ma ždetъ voi1stinnu, i3 červь neusыpazй: no ўgasi2 mi2 sі‰ mltvami tvoi1mi, prečctaz.

Nhnэ trepetomъ njderži1mь є4smь, blgaz: i3 ўžasaюsz lukavagw lovlenіz. Prežde bo koncA h0щetъ mS tli1telь ўbi1ti, derža mz ćkw plэnena vsego2, i3 naga dobrodёteleй.

Stіhi1ra pres™ёй bcdэ, glasъ }

Na sp7senіz stєzi2 nastavi mS bcde, stydnыmi bo njkalshъ dyšu grэhmi2, i3 vъ lёnosti vsE žitіE moE i3ždi1hъ: no tvoi1mi mltvami i3zbavi mS t vsskіz nečistotы2.

Pёsnь z7

Їrm0sъ: Rosodatelьnu ќbw peщь sodёla ѓgGlъ prpdbnыmъ ntrokHmъ, haldє1i že njpalsющee velёnіe b9іe, muči1telz ўvэщA vopi1ti: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Sedmь sedmeri1ceю plamenь razžže mi strastьmi2 lukavый, lюbodэsnьmi serdce moE vsegdA ўmerщvlsetъ: tёmže t0kami moi1hъ slezъ ўgasi2 є3go2, m™i b9іz, i3 sp7si1 mz.

NJkalsema ti1noю pregrэšenій moi1hъ, ne tri1ni menE, vLčce blgaz: i4bo zrs mz vo tčaznіi syщa, smэetsz prelukavый vragъ: no samA tvoeю deržavnoю ruk0ю vozstavi.

Strašnoe ќbw sudi1щe, strastnaz dušE moS i3 nečyvstvennaz, i3 mučenіe že neskončaemoe i3 gr0znoe: no nbače nhnэ pripadi2 kъ m™ri sudіi2 tvoegw2 i3 bGa, i3 ne tčaйsz samA.

NJmrači1hsz strastnый mn0žestvomъ bezmёrnыhъ ѕHlъ, i3 njskverni1hъ dyšu i3 tёlo že i3 ќmъ: tёmže prečctaz, svёtomъ tvoi1hъ sіsnій, kъ bezstrastію sladosti sk0rw vvedi1 mz.

Pёsnь }

Їrm0sъ: I#z8 plamene prpdbnыmъ r0su i3stoči1lъ є3si2, i3 prvdnagw žertvu vod0ю popali1lъ є3si2: vs‰ bo tvori1ši, hrtE, t0kmw є4že hotёti. TS prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Ćže t trbcы є3di1nago bGa r0ždšaz, i3 na rukY nosi1všaz, dv7o m™i, ўgasi2 strasteй ngnepalьnuю peщь, i3 sleznыmi tHki njmhй dyšu moю2.

Prih0da smertnagw ўžasaюsz, prečctaz, i3 sudA džnagw, vesь nhnэ ўboshsz, dёz že ѕl†z, nikakože stыždysz: ўщedri mS prežde koncA mltvami tvoi1mi, dv7o.

Sten†nіz nemHlčnaz vLčce daruй mi2, i3 slezъ tyčы daždь, da tmhю mo‰ pregrэšє1nіz mnHgaz, i3 neiscBlьnыz ćzvы: ćkw da ўlučY ži1znь vёčnuю.

ЅHlъ moi1hъ mn0žestvo tebЁ i3spovёdahъ, vLčce: ćkw ni є3di1nъ vъ mjrэ i4nъ prognёva takw bGa, sn7a i3 gDa tvoego. Sego2 mi2 na mlctь vsk0rэ premэni2, dv7o.

Pёsnь f7

Їrm0sъ: BGa čelovёkwmъ ne vozm0žno vi1dэti, na neg0že ne smёюtъ či1ni ѓgGlьstіi vzirati: tob0ю že, vsečtcaz, kvi1sz čelovёkwmъ sl0vo voploщenno: є3g0že veličaющe, sъ nbcnыmi vHi, tS ўblžaemъ.

SE prihoždY ti,2 prečctaz, so strahomъ mn0gimъ i3 lюb0vію, krёpostь vёdый mn0guю mltvы tvoeS rabъ tv0й: mn0gw bo m0žetъ voi1stinnu vLčce, molьbA m™rnz kъ sn7u: mlcrdіemъ bo preklonsetsz.

Li1ki prіimi2 ґrh†gGlъ že, i3 mn0žestvo vhšnihъ v0instvъ ziždi1telz moegw2, ґpclъ že i3 prbrHkъ sob0rы, i3 m§nki, i3 prpdbnыz, i3 sщ7ennom§niki: i3 mltvu sotvori2, čctaz, za nasъ kъ bGu.

I# nhnэ, i3 togdA tvoю2 p0moщь da njbrsщu, čctaz: vъ časъ, v0nьže i3zhdetъ dyhъ m0й, vsk0rэ i3z8imaющi, i3zbavi mS bэs0vskagw muči1telьstva, prenepor0čnaz: i3 ne njstavi menE, blgaz, predanu bhti i5mъ.

Sudіi2 щedragw čaю, i3 člvэkolюbi1vagw tvoegw2 sn7a: čctaz, ne prezri menE, no togo2 mi2 sotvori2 blgopremёnna, postaviti menE njdesnyю togdA, vsenepor0čnaz, prečctomu sudi1щu є3gw2: na ts bo ўpovahъ

Mltva ko pres™ёй bcdэ

Neskvernaz, neblaznaz, netlёnnaz, prečctaz, čctaz dv7o, bGonevёsto vLčce, ćže bGa sl0va čelovёkwmъ preslavnыmъ tvoi1mъ ržctv0mъ soedini1všaz, i3 tri1nuvšeesz є3stestvo2 r0da našegw nbcnыmъ sovokyplьšaz: ćže nenadežnыhъ є3di1na nadežda, i3 bori1mыhъ p0moщe, got0voe zastuplenіe kъ tebЁ pritekaющihъ, i3 vsёhъ hrtіanъ pribёžiщe. Ne gnušaйsz menE grёšnagw, skvernagw, skvernыmi p0mыslы, i3 slovesы2, i3 dэsnьmi vsego2 sebE nepotrebna sotv0rša, i3 razumomъ lёnosti slasteй žitіS rabA bhvša: no ćkw člvэkolюbi1vagw bGa m™i, člvэkolю1bnэ ўmiloserdisz nj mnЁ grёšnэmъ i3 blydnэmъ, i3 prіimi2 moE, є4že t skvernыhъ ўstenъ prinosi1moe tebЁ molenіe: i3 tvoego2 sn7a, i3 našego vLku i3 gDa, maternee tvoE derznovenіe ўpotreblsющi, moli2, da tverzetъ i3 mnЁ člvэkolю6bnыz ўtrHbы svoeS blgosti, i3 prezrёvъ mo‰ bezči1slєnnaz pregrэšє1nіz, njbrati1tъ mS kъ pokasnію, i3 svoi1hъ zapovэdeй dёlatelz i3skysna kvi1tъ mS. I# predstani mnЁ pri1snw, ćkw mlctivaz, i3 mlcrdaz, i3 blgolюbi1vaz, vъ nastosщemъ ќbw žitіi2 teplaz predstatelьnice i3 pom0щnice, soproti1vnыhъ našє1stvіz tgonsющi, i3 ko sp7senію nastavlsющi mS: i3 vo vremz i3sh0da moegw2 njkasnnuю moю2 dyšu soblюdaющi, i3 tє1mnыz zraki lukavыhъ bэsHvъ daleče t neS tgonsющi: vъ strašnый že denь sudA vёčnыz mS i3zbavlsющi myki, i3 neizrečennыz slavы tvoegw2 sn7a i3 bGa našegw naslёdnika mS pokazyющi: ю4že i3 da ўlučY vLčce moS, pres™az bcde, tvoi1mъ hodataйstvomъ i3 zastuplenіemъ: blgodatію i3 člvэkolю1bіemъ є3dinor0dnagw sn7a tvoegw2, gDa i3 bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA: є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, i3 pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.