NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanon Pokajni

Pёsnь №

Їrm0sъ: Ćkw po syhu pэšešestvovavъ ї}lь, po bezdnэ stopami, goni1telz faraHna vi1dz potoplsema, bGu pobёdnuю pёsnь poi1mъ, vopіsše.

Pripёvъ: Pomi1luй mS, b9e, pomi1luй mS.

Nhnэ pristupi1hъ ѓzъ grёšnый i3 njbremenennый kъ tebЁ vLcэ i3 bGu moemY: ne smёю že vzirati na nb7o, t0kmw molю1sz, glag0lz: daždь mi2, gDi, ќmъ, da plačusz dёlъ moi1hъ g0rьkw.

Q g0re mnЁ grёšnomu! Pače vsёhъ čelovBkъ nkasnenъ є4smь: pokasnіz nёstь vo mnЁ: daždь mi2, gDi, slezы, da plačusz dёlъ moi1hъ g0rьkw.

Slava: Bezymne nkasnne čelovёče, vъ lёnosti vremz gubi1ši: pomhsli žitіE tvoE, i3 njbrati1sz ko gDu bGu i3 plačisz nj dёlэhъ tvoi1hъ g0rьkw.

I# nhnэ: M™i b9іz prečctaz, vozzri2 na mS grёšnago, i3 t sёti dіavoli i3zbavi mS, i3 na pytь pokasnіz nastavi mS, da plačusz dёlъ moi1hъ g0rьkw.

Pёsnь G

Їrm0sъ: Nёstь s™ъ, ćkože tы2, gDi b9e m0й, vozneshй r0gъ vёrnыhъ tvoi1hъ, blže, i3 ўtverdi1vый nasъ na kameni i3spovёdanіz tvoegw2.

VnegdA postavleni bydutъ prest0li na sudi1щi strašnэmъ, togdA vsёhъ čelovBkъ dэlA njbličatsz: g0re tamw bydetъ grBšnыmъ, vъ myku tsыlaєmыmъ: i3 to2 vёduщi, dušE moS, pokaйsz t ѕlhhъ dёlъ tvoi1hъ.

Prvdnicы vozraduюtsz, ґ grёšnіi vosplačutsz: togdA nikt0že vozm0žetъ pomoщi2 namъ, no dэlA n†ša njsydztъ nasъ. Tёmže prežde koncA pokaйsz t ѕlhhъ dёlъ tvoi1hъ.

Slava: Ўvы2 mnЁ velikogrёšnomu! I$že dёlы i3 mhslьmi njskverni1vsz, ni kapli slezъ i3mёю t žestoserdіz, nhnэ vozni1kni t zemli2, dušE moS, i3 pokaйsz t ѕlhhъ dёlъ tvoi1hъ.

I# nhnэ: SE vzыvaetъ, gpcžE, sn7ъ tv0й, i3 poučaetъ nasъ na d0broe, ѓzъ že grёšnый dobrA vsegdA bёgaю: no tы2, mlctivaz, pomi1luй mS, da pokaюsz t ѕlhhъ moi1hъ dёlъ.

Sэdalenъ, glasъ ѕ7

Pomыšlsю denь strašnый i3 plačusz dэsnій moi1hъ lukavыhъ: kakw tvэщaю bezsmertnomu cRю2; i3li2 k0imъ derznovenіemъ vozzrю2 na sudію2, blydnый ѓzъ; blgoutr0bnый dž§e, sn7e є3dinor0dnый i3 dš7e s™hй, pomi1luй mS.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, i3 nhnэ i3 prnw, i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

BGor0dičenъ

Svszanъ mn0gimi nhnэ pleni1cami grэhHvъ, i3 soderži1mь lю1tыmi strastьmi2 i3 bэdami, kъ tebЁ pribэgaю moemY sp7senію i3 vopію2: pomozi1 mi, dv7o, m™i b9іz.

Pёsnь d7

Їrm0sъ: Hrt0sъ moS si1la, bGъ i3 gDь, čctnaz cRkovь bGolёpnw poetъ, vzыvaющi t smhsla či1sta, nj gDэ prazdnuющi.

Šir0kъ pytь zdЁ i3 ўg0dnый sl†sti tvori1ti, no g0rьkw bydetъ vъ poslёdnій denь, є3gdA dušA t tёla razlučatisz bydetъ: blюdi1sz t si1hъ, čelovёče, crtvіz radi b9іz.

Počto2 ўb0gago njbi1diši; mzdY naemniču ўderžueši; brata tvoego2 ne lю1biši; blydъ i3 g0rdostь g0niši; njstavi ќbw sі‰, dušE moS, i3 pokaйsz crtvіz radi b9іz.

Slava: Q bezymnый čelovёče, dok0lэ ўglэbaeši, ćkw pčelA, sobiraющi bogatstvo tvoE; vsk0rэ bo pogi1bnetъ ćkw prahъ i3 pepelъ: no b0lэe vzыщi2 crtvіz b9іz.

I# nhnэ: GpcžE bcde, pomi1luй mS grёšnago, i3 vъ dobrodёteli ўkrэpi2, i3 soblюdi1 mz, da naglaz smertь ne pohi1titъ mS negot0vago, i3 dovedi1 mz, dv7o, crtvіz b9іz.

Pёsnь є7

Їrm0sъ: B9іimъ svёtomъ tvoi1mъ, blže, ќtrenюющihъ ti2 dyšы lюb0vію njzari2, molю1sz: tS vёdэti, sl0ve b9ій, i4stinnago bGa, t mraka grэh0vnagw vzыvaющa.

Vospomzni2, nkasnnый čelovёče, kakw lžamъ, klevetamъ, razb0ю, nemoщemъ, lю6tыmъ ѕvэrє1mъ, grэhHvъ radi poraboщenъ є3si2; dušE moS grёšnaz, togH li voshotёla є3si2;

Trepeщutъ mi2 ќdi, vsёmi bo sotvori1hъ vinY: nči1ma vzirazй, ўši1ma slhšaй, ljzhkomъ ѕl†z glag0lzй, vsego2 sebE geennэ predasй: dušE moS grёšnaz, segH li voshotёla є3si2;

Slava: BludnikA i3 razb0йnika k†ющasz prіslъ є3si2, sp7se: ѓzъ že є3di1nъ lёnostію grэh0vnoю njtzgči1hsz, i3 ѕlы6mъ dэlHmъ porab0tihsz: dušE moS grёšnaz, segH li voshotёla є3si2;

I# nhnэ: Di1vnaz i3 sk0raz pom0щnice vsBmъ čelovёkwmъ, m™i b9іz, pomozi2 mnЁ nedost0йnomu, duša bo moS grёšnaz togw2 voshotЁ.

Pёsnь ѕ7

Їrm0sъ: Žiteйskoe m0re vozdvizaemoe zrS napasteй byreю, kъ ti1homu pristaniщu tvoemY pritekъ, vopію1 ti: vozvedi2 t tli2 živ0tъ m0й, mnogomlctive.

ŽitіE na zemli2 blydnw poži1hъ, i3 dyšu vo tьmY predahъ: nhnэ ќbw molю1 tz, mlctivый vLko: svobodi1 mz t rab0tы seS vražіz, i3 daždь mi2 razumъ, tvori1ti v0lю tvoю2.

Kto2 tvori1tъ takwvaz, ćkože ѓzъ; ćkože bo svinіS leži1tъ vъ kalY, takw i3 ѓzъ grэhY služY: no tы2, gDi, i3st0rgni mS t gnysa segw2, i3 daždь mi2 serdce, tvori1ti zapwvэdi tvo‰.

Slava: Vosprzni2, nkasnnый čelovёče, kъ bGu, vospomznyvъ svo‰ sogrэšє1nіz, pripadaz ko tvorcY, slezS i3 stenS, t0йže ćkw mlcrdъ, dastъ ti2 ќmъ, znati v0lю svoю2.

I# nhnэ: Bcde dv7o, t vi1dimagw i3 nevi1dimagw ѕlA sohrani1 mz, prečtcaz, i3 prіimi2 mltvы mo‰, i3 donesi2 | sn7u tvoemY, da dastъ mi2 ќmъ tvori1ti v0lю є3gw2.

Kondakъ, glasъ ѕ7

DušE moS, počto2 grэhami bogatёeši; počto2 v0lю dіavolю tvori1ši; vъ čes0mъ nadeždu polagaeši; prestani t si1hъ i3 njbrati1sz kъ bGu sъ plačemъ, zovyщi: mlcrde gDi, pomi1luй mS grёšnago.

Jkosъ: Pomhsli, dušE moS, g0rьkій časъ smerti, i3 strašnый sydъ tvorcA tvoegw2 i3 bGa: ѓgGli bo gr0znіi p0йmutъ tS, dušE, i3 vъ vёčnый džgnь vvedytъ: u5bo prežde smerti pokaйsz, vopію1щi: gDi, pomi1luй mS grёšnago.

Pёsnь z7

Їrm0sъ: Rosodatelьnu ќbw peщь sodёla ѓgGlъ prpdbnыmъ ntrokHmъ, haldє1i že njpalsющee velёnіe b9іe, muči1telz ўvэщA vopi1ti: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Ne nadёйsz, dušE moS, na tlёnnoe bogatstvo, i3 na nepravednoe sobranіe, vs‰ bo sі‰ ne vёsi komY njstaviši, no vozopjй: pomi1luй mS, hrtE b9e, nedost0йnago.

Ne ўpovaй, dušE moS, na tэlesnoe zdravіe, i3 na skoromimohodsщuю krasotY: vi1diši bo, ćkw si1lьnіi i3 mladji ўmiraюtъ, no vozopjй: pomi1luй mS, hrtE b9e, nedost0йnago.

Slava: Vospomzni2, dušE moS, vёčnoe žitіE, crtvo nbcnoe: ўgot0vannoe s™ы6mъ, i3 tьmY kromёšnюю, i3 gnёvъ b9ій ѕlы6mъ, i3 vozopjй: pomi1luй mS, hrtE b9e, nedost0йnago.

I# nhnэ: Pripadi2, dušE moS, kъ b9іeй m™ri, i3 pomoli1sz t0й, є4stь bo sk0raz pom0щnica kaющыmsz, ўm0litъ sn7a hrtA bGa, i3 pomi1luetъ mS nedost0йnago.

Pёsnь }

Їrm0sъ: I#z8 plamene prpdbnыmъ r0su i3stoči1lъ є3si2, i3 prvdnagw žertvu vod0ю popali1lъ є3si2: vs‰ bo tvori1ši, hrtE, t0kmw є4že hotёti. TS prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Kakw ne i4mamъ plakatisz, є3gdA pomыšlsю smertь; vi1dэhъ bo vo gr0bэ ležaщa brata moego2, bezslavna i3 bezwbrazna: čto2 ќbw čaю; i3 na čto2 nadёюsz; t0kmw daždь mi2, gDi, prežde koncA pokasnіe. Dvaždы.

Slava: Vёruю, ćkw prіi1deši sudi1ti živhhъ i3 mertvыhъ, i3 vsi2 vo svoemъ či1nu stanutъ, starіi i3 mladji, vladы6ki i3 knszi, dBvы i3 sщ7ennicы: gdЁ njbrsщusz ѓzъ; segw2 radi vopію2: daždь mi2, gDi, prežde koncA pokasnіe.

I# nhnэ: Prečctaz bcde, prіimi2 nedost0йnuю mltvu moю2, i3 sohrani1 mz t naglыz smerti: i3 daruй mi2 prežde koncA pokasnіe.

Pёsnь f7

Їrm0sъ: BGa čelovёkwmъ ne vozm0žno vi1dэti, na neg0že ne smёюtъ či1ni ѓgGlьstіi vzirati: tob0ю že, vsečtcaz, kvi1sz čelovёkwmъ sl0vo voploщenno: є3g0že veličaющe, sъ nbcnыmi vHi, tS ўblžaemъ.

Nhnэ kъ vamъ pribэgaю, ѓgGli, ґrhagGli, i3 vs‰ nbcnыz si6lы, ў prt0la b9іz stosщіi, moli1tesz ko tvorcY svoemY, da i3zbavitъ dyšu moю2 t myki vёčnыz.

Nhnэ plačusz kъ vamъ, s™ji patrіarsi, carіe i3 prbr0cы, ґpcli, i3 s™i1teli, i3 vsi2 i3zbrannіi hrtHvы: pomozi1te mi2 na sudЁ, da sp7setъ dyšu moю2 t si1lы vražіz.

Slava: Nhnэ kъ vamъ vozdэžY rycэ, s™ji m§ncы, pustы6nnicы, dёvstvєnnicы, prvdnicы i3 vsi2 s™ji, molsщіisz ko gDu za vesь mjrъ, da pomi1luetъ mS vъ časъ smerti moeS.

I# nhnэ: M™i b9іz, pomozi1 mi, na tS si1lьnэ nadёющemusz, ўmoli2 sn7a svoego2, da postavitъ mS nedost0йnago njdesnyю sebE, є3gdA ssdetъ sudsй živhhъ i3 mertvыhъ, ґmi1nь.

Mltva po kanHnэ

VLko hrtE b9e, i4že strtьmi2 tvoi1mi strasti mo‰ i3scэli1vый, i3 ćzvami tvoi1mi ćzvы mo‰ ўvračevavый, daruй mnЁ, mn0gw tebЁ pregrэši1všemu, slezы ўmilenіz, srastvori2 moemY tёlu, t njbonsnіz životvorsщagw tёla tvoegw2 i3 nasladi2 dyšu moю2 tvoeю čctn0ю kr0vію, t g0resti, є4юže mS soproti1vnikъ napoi2: vozvhsi m0й ќmъ kъ tebЁ, d0lu poni1kšій, i3 vozvedi2 t pr0pasti pogi1beli, ćkw ne i4mamъ pokasnіz, ne i4mamъ ўmilenіz, ne i4mamъ slezы2 ўtёšitelьnыz, vozvodsщіz č†da ko svoemY naslёdію. NJmrači1hsz ўm0mъ vъ žiteйskihъ strastehъ, ne mogY vozzrёti kъ tebЁ vъ bolёzni, ne mogY sogrёtisz slezami, ±že kъ tebЁ lюbvE. No vLko gDi ї}se hrtE, sokr0viщe blgi1hъ, daruй mnЁ pokasnіe vsecёloe, i3 serdce lюbotrydnoe vo vzыskanіe tvoE: daruй mnЁ blgodatь tvoю2, i3 njbnovi2 vo mnЁ zraki tvoegw2 w4braza. NJstavihъ tS, ne njstavi menE: i3zhdi na vzыskanіe moE: vozvedi1 kъ pažiti tvoeй, i3 sopričti1 mz nvcamъ i3zbrannagw tvoegw2 stada: vospitaй mS sъ ni1mi t ѕlaka b9estvennыhъ tvoi1hъ tainstvъ, mltvami prečctыz tvoeS m™re i3 vsёhъ s™hhъ tvoi1hъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.