NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanon Pajsiju Velikom

Troparь, glasъ v7

B9estvennoю lюb0vію t ю4nosti raspalsemь, prpdbne, vsS krasnaz ćže vъ mjrэ voznenavi1dэ, hrtA є3di1nagw vozlюbi1lъ є3si2, segw2 radi vъ pusthnю vseli1lsz, i3dёže spod0bisz b9estvennagw posэщenіz, є3g0že neud0bь zrёti i3 ѓgGlьskima nči1ma, padE pokloni1sz. Veli1kій že darodatelь, ćkw člvэkolю1becъ, rečE kъ tebЁ: ne ўžasaйsz, vozlю1blennый m0й, dэlA tvoS ўg0dna mnЁ. SE, daю2 tebЁ darъ: nj k0emъ li1bo grёšnicэ pom0lišisz, tpystztsz є3mY grэsi2. Th že vъ čctotЁ serdca tvoegw2 vozgorёsz, prіemъ v0du i3 prikosnysz neprikosnovennomu, ўmы2 n0zэ є3gw2, i3 v0du pi1vъ, daromъ čudesъ njbogati1sz, bolsщыz i3scэlsti, bёsы t člvёkъ tgonsti i3 grёšniki t myki moli1tvoю svoeю i3zbavlsti. Q, prpdbne džtče pajsіe, molю2 tS, da ўm0liši i3 nj mnЁ, ćkw že tebЁ bGъ nbэtovA, i4bo t si1hъ grёšnikъ pervый ѓzъ є4smь, da dastъ mi2 gDь vremz pokasnіz, i3 prosti1tъ moE sogrэšenіe, ćkw blgjй i3 člvэkolю1becъ, da so vsёmi i3 ѓzъ vospoю2 є3mY: Ґllilyіa.

Pёsnь №

Їrm0sъ: Pom0щnikъ i3 pokrovi1telь bhstь mnЁ vo sp7senіe, seй m0й bGъ, i3 proslavlю є3gw2, bGъ ntcA moegw2 i3 voznesY є3gw2, slavno bo proslavisz.

Pripёvъ: Prpdbne džtče pajsіe veli1kій, moli2 bGa nj nasъ.

I$že vsS ўmudrsющemu bGu moli1sz, prpdbne džtče, nj rabЁ svoemъ, da tverzetъ mi2 ўstnЁ nedost0йnіi, i3 dvi1gnetъ mi2 ljzhkъ nedoumёnnый, tesnotY že i3 hudoglasіe, džtče, razverzi blgodatію, i4že vъ tebЁ s™agw d¦a kъ pёnію čudesъ tvoi1hъ.

Prpdbne džtče pajsіe veli1kій, moli2 bGa nj nasъ.

NačnY ќbw dostohvalьnoe i3 dušepoleznoe žitiE tvoE t mladenstva, i4že drevlэ є3gĐpetъ veli1kagw vo prbr0cэhъ proiznese mwmsez, i4že kъ bGu prisvoenіemъ i3 veli1kimi čudesы2 proslavisz, takw i3 nhnэ vtori1ceю proslavlenъ pokazasz є3gĐpetъ tebЁ radi, džtče pajsіe, čtcnhmъ i4menemъ tvoi1mъ i3 mn0gimi dobrodёtelьmi njbogati1sz, є4že darovA tebЁ gDь, є3g0že moli2, da sp7setъ dyši naša.

Slava: Vъ crtvo nbcnoe všedъ ќzkimъ putemъ i3 prisk0rbnыmъ po zapovэdi vLki svoegw2, hrtA, prpdbne džtče pajsіe, šir0kій i3 prostrannый putь voznenavi1dэvъ, rasprostranivšійsz mrakъ ўmA moegw2 tženi2, da vozmogY maloe moE molenіe prinesti2 vъ prečtcnyю pamztь tvoю2.

I# nhnэ: D¦ъ sokrušenъ podaždь mi2, blgaz, smirennw serdce, ўmY že čctotY i3 žitію2 i3spravlenіe, i3 pregrэšenієmъ njstavlenіe.

Pёsnь G

Їrm0sъ: Ўtverdi2, gDi, na kameni zapovэdeй tvoi1hъ podvi1gšeesz serdce moE, ćkw є3di1nъ s™ъ є3si2 i3 gDь.

Prpdbne džtče pajsіe veli1kій, moli2 bGa nj nasъ.

Kamenю vёrы petrY ґpclu ўpod0bilsz є3si2, raspstьsz mjrovi vo vsёй ži1zni svoeй, prpdbne pajsіe, i3 n0zэ svoi2 nevozvratnw kъ nbcnomu šestvію ўpravilъ є3si2, i3 g0rnzgw їerli1ma dosti1glъ є3si2, so s™hmi predstoS s™ёй trbcэ, moli2 nj mnЁ є3di1nagw blgagw člvэkolю1bca.

Prpdbne džtče pajsіe veli1kій, moli2 bGa nj nasъ.

Blgočesti1vagw k0rene presvёtlaz traslь, tebЁ i3zbrA gDь, ѓgGlъ rečE materi tvoeй: seй bGu ўg0denъ. Th že t mladenstva krestъ sv0й vzemь, nevozvratnыmъ putemъ tomY poslёdova, i3 vozrastaše lёtы i3 razumomъ, kypnw i3 blgodatію b9іeю. Moli2 dati mi tpuщenіe grэhHvъ.

Slava: Q, vLko gDi ї}se hrtE, kto2 ne ўdivi1tsz tvoemY člvэkolю1bію, є3gdA prіi1de želanіe prpdbnomu i4nočeskoe žitіE poluči1ti kъ dёlanію zapovэdій tvoi1hъ, tvoeю blgodatію, ćkw ѓgnecъ nepor0čenъ, i3zvedesz vъ pusthnю, i3 dosti1že slovesnыhъ nvє1cъ, i3 vvedesz kъ pastыrю, blžennomu pamvэ, i3 njblečesz vъ i4nočeskій džbrazъ, vъ nemže ўtverdi2 i3 menE, gDi, moli1tvami prpdbnagw pajsіz, kъ dёlanію zapovэdій tvoi1hъ.

I# nhnэ: Lю1tыhъ mS mykъ, i3 tmы2 kromёšnыz i3 geennы tvoi1mi moli1tvami svobodi2, dv7o, i4maši bo v0lю i3 si1lu, gDa r0ždšaz є3di1nagw preblgagw.

Sэdalenъ, glasъ v7

Dyšu svzzavъ lюb0vію hrt0voю i3 zemnaz voznenavi1dэvъ vsS, mydrэ, vodvori1lsz є3si2, džtče prpdbne, vъ pusthnzhъ i3 gorahъ, razymnagw dreva vkusi1vъ є3si2, slavnэ, ѓgGlьski prosіslъ є3si2. Tёmže i3 mrakъ prošedъ pl0ti svoeS, tmY tgnalъ є3si2 bёswvъ, pajsіe, i4nokuющimъ pervый, moli2 hrtA bGa grэhHvъ njstavlenіe podati čtyщыmъ lюb0vію s™yю pamztь tv0ю.

Pёsnь d7

Їrm0sъ: Ўslhša prbr0kъ prišestvіe tvoE, gDi, i3 ўbossz, ćkw h0щeši t dv7ы rodi1tisz i3 člvёkwmъ kvi1tisz, i3 glag0laše: ўslhšahъ slyhъ tv0й i3 ќboshsz, slava si1lэ tvoeй, gDi.

Prpdbne džtče pajsіe veli1kій, moli2 bGa nj nasъ.

Zakonostradalьčeskoe žitіE t msgkihъ nogteй vosprіi1mъ, bGomydre pajsіe, daže do koncA prebhlъ є3si2 b9estvenэnъ d0blestvennikъ, vэnecъ prіslъ є3si2 pobёdы t vsёhъ crtvuющagw moli1tvami svoi1mi i3zbavlsti t myki grёšniki, t ni1hъ že pervый є4smь ѓzъ, ne zabydi menE.

Prpdbne džtče pajsіe veli1kій, moli2 bGa nj nasъ.

I$muщi tS moli1tvennika krёpka, blženne pajsіe, i3 nbёщnika pečalьnыmъ, predstatelz i3 pob0rnika i3 hodataz blgočestna, t vsskihъ sp7saemsz bёdъ, napasteй i3 njbstosnій.

Slava: Velію sudebъ bezdnu i3mёzй, toS tebЁ rečE: sE, bo daю6 ti6 darъ, da vs‰ є4že pr0siši t nc7A moegw2 vo i4mz moE, dastsz tebЁ, nj k0emъ li1bo grёšnikэ pom0lišisz, njstavztsz grэsi2 togw2: segw2 radi pripadaю ti2, džtče pajsіe, i3mёz bezdnu sogrэšenій, da tpystitъ tvoi1mi moli1tvami i4že tebЁ nbэtovA, ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ.

I# nhnэ: Glag0lъ provэщaй, є3gdA pravo i4mamъ sudi1tisz, bGorodi1telьnice, kъ sn7u tvoemY, prenepor0čnaz, da nbrsщu tS togdA pribёžiщe i3 zastuplenіe, mykъ vsёhъ i3zbavlsющi.

Pёsnь є7

Їrm0sъ: I#z8 n0щi ўtrennюющa, člvэkolю1bče, prosvэti2, molю1sz, i3 nastavi mS na povelёnіz tvoS, i3 nauči2 mS, sp7se, tvori1ti v0lю tvoю2.

Prpdbne džtče pajsіe veli1kій, moli2 bGa nj nasъ.

Post0mъ ўdručaz tёlo svoE džtče pajsіe, i3nogdA po pričaщenіi tёla i3 kr0vi hrt0vы, ćkw ѓgGlъ sedmьdesztъ dneй bez8 pi1щi tэlesnыz prebhlъ є3si2, b9estvennuю deržavu neizrečennuю i3mёz, i3 vozm0gъ vъ sebE živ0tnuю soderžati si1lu blgodatію, pače pi1щnagw ўkrэplenіz, slava deržavэ tvoeй, gDi.

Prpdbne džtče pajsіe veli1kій, moli2 bGa nj nasъ.

Ćkw їwannъ krti1telь ќzkimъ i3 prisk0rbnыmъ putemъ hodi1ti proizv0lilъ є3si2. No t0й na їordanэ, ўzrёvъ ziždi1telz svoegw2, ўstraši1sz i3 vopіsše: ne smёю pristupi1te segw2 ngnю2: th že, džtče pajsіe, vъ pusthnэ i3nogdA ćvlьšagosz gDa, ne mogjй preči1stagw licA є3gw2 zrёti, padE, trepetomъ njderži1mъ. DŽnъ že ti2 rečE: ne ўstrašaйsz, sію2 pusthnю nap0lnю sp0stniki tebЁ. Sъ ni1miže m0limъ, džtče, ne zabydi nasъ, moli1tvennikъ tvoi1hъ, pomi1lovannыmъ bhti.

Slava: Ѓzъ bo vъ načalэ moS pred8 tob0ю zrю2 sogrэšenіz, i3 nj moi1hъ bezzak0nіihъ molю2 tvoE miloserdіe, da prosti1ši i3 pokrheši blgoutr0bіemъ tvoi1mъ mn0žestvo grэhHvъ moi1hъ, i3 daždь mi2 pr0čee ži1zni seS vremz bezgrёšnw provodi1ti, da, ўd0bь na sp7senіz stezю2 potekъ, bezpretknovennw kъ d0bromu koncY dosti1gnu tvoeю p0moщію, kromЁ bo tvoeS p0moщi i3 nastavlenіz ničt0že blgo soverši1ti, i3 mi1lostь ў tebЁ poluči1ti kto2 m0žetъ.

I# nhnэ: Rabskoe prinošY ti2 molenіe, nerazymnый ѓzъ, i3 kъ tvoemY pribэgaю blgoutr0bnomu miloserdію, ne tvrati2 menE, čctaz, posramlena.

Pёsnь ѕ7

Їrm0sъ: Vozopi1hъ vsёmъ serdcemъ moi1mъ kъ щedromu bGu, i3 ўslhša mS t ѓda preisp0dnzgw, i3 vozvedE t tli2 živ0tъ m0й.

Prpdbne džtče pajsіe veli1kій, moli2 bGa nj nasъ.

Bezdyšnaz tvarь, їordanъ, svoegw2 tvorcA ўstыdёsz, vopіsše: ne mogY bezgrёšnagw njmhti. S™hй že vi1dэ gDa, prіemъ v0du, prikosnysz neprikosnovennomu, ўmы2 n0zэ є3gw2. I# pi1vъ v0du, prіS darъ cэli1ti nedygi i3 progonsti t člvёkъ bёsы. Segw2 radi i3 mы2 pripadaemъ ti2, džtče: moli1tvami tvoi1mi pomi1luй nasъ t vsskihъ bэsHvskihъ navedenій.

Prpdbne džtče pajsіe veli1kій, moli2 bGa nj nasъ.

Po sl0vu gDa našegw ї}sa hrtA, njbrэt0homъ tS, džtče pajsіe, veli1koe pribёžiщe, i3 zastypnika i3 tepla moli1tvennika nj grэsёhъ našihъ, ćkw že pervee ne tverže i4noka prestavlьšasz, i3 hrtіanstva tčuždi1šasz i3 vo glubinY ѓdovu pagubnыmъ bezvёrіemъ nizvedsz, i3 є3gdA njщuti1vsz pritekša kъ tebЁ, da ўm0liši vsemi1lostivagw. Щedrый že gDь kvi1sz tebЁ i3 glag0la: ўg0dniče moй, dobro2 є4stь moeй lюbvi2 pod0bzsz, pečešisz nj grёšnыhъ, i3zvolzS myki prіsti za i5hъ i3zbavlenіe.

Prpdbne džtče pajsіe veli1kій, moli2 bGa nj nasъ.

Prinesesz moli1tva tvoS i3 slezы kъ bGu, ćkw blgov0nnый fmmіamъ i3 žertva nepor0čna i3 blgoprіstna, i3 menE ne zabydi hodataйstvomъ tvoi1mъ ko pres™ёй bcdэ, slezы ўmilenіz dati mi2, njmhй grэhHvъ moi1hъ bezdnu, i3zbavi mS t smertnыz glubi1nы, i3 ne nadёющimsz podaždь velію mi1lostь, i3 prosti2 i4mъ sogrэšenіz.

Slava: Vesь nedoumёnіemъ derži1mъ є4smь, є3gdA prіimY vo ўmЁ t0й časъ strašnый i3spыtanіz sudіi2 i3 bGa, i3 plačusz, i3 sёtuю, i3 rыdaю, pominaz bezdnu ѕHlъ moi1hъ. Tёmže sp7si2, člvэkolю1bče, moli1tvami tvoegw2 ўg0dnika prpdbnagw pajsіz i3 i3zbavi mS myki, ćkw blgoutr0benъ.

I# nhnэ: T serdca stenanіz prinošaю ti2, prenepor0čnaz, tvoE prosS blgoprebhtnoe zastuplenіe. Pomi1luй vsestrastnuю moю2 dyšu, ўmiloserdisz, m™i mnogomi1lostivagw bGa, i3zbaviti mS sudA i3 є4zera džgnennagw.

GDi, pomi1luй (tri1ždы).

Kondakъ, glasъ v7:

Žiteйskihъ mHlvъ njstavlь, bezm0lvnoe žitіE vozlюbi1lъ є3si2, krti1telю pod0bzsz vsemi džbrazы, sъ ni1mže tS počitaemъ, džtče ntcє1vъ pajsіe.

Jkosъ:

Hrt0vъ glasъ ўslhšavъ, šestvovalъ є3si2 vo slёdъ togw2 zapovэdeй, nagъ žitіS bhvъ, tvergъ popečenіz, i3 vsS stzžanіz, i3 i3mёnіz, i3 bratій svoi1hъ, i3 lюbvЁ matere, bGon0sne pajsіe, є3di1nъ vъ pusthnzhъ bGovi besёduz razumomъ, darovanіz prіslъ є3si2, є4že mi2 posli2 vъ pёsnэhъ poю1щemu, ntcє1vъ načalьniče, pajsіe.

Pёsnь z7

Їrm0sъ: Sogrэši1homъ, bezzak0nnovahomъ, nepravdovahomъ pred8 tob0ю, nižE soblюd0homъ, nižE sotvori1homъ, ćkože zapovёdalъ є3si2 namъ, no ne predaždь nasъ do koncA, ntcє1vъ b9e.

Prpdbne džtče pajsіe veli1kій, moli2 bGa nj nasъ.

Mn0gihъ grэhHvъ i3sp0lnenъ ѓzъ, i3 tvoS moli1tva ćkw kadi1lo blgov0nnw i3spravisz, džtče. Bezdnu grэhHvъ moi1hъ potrebi2, i3 busющee m0re ѕlagw žitіS i3zsuši2, i3 napoenіe gnёvnoe tženi2, i3 cэlomydrennый ќmъ moli1tvami tvoimi2 ўtverdi2, džtče pajsіe.

Prpdbne džtče pajsіe veli1kій, moli2 bGa nj nasъ.

Nastavnika tS i3 moli1tvennika tepla i4muщi, i3 sk0ragw pom0щnika, ćkw stёnu tverdu i3 zabralo nedvi1žimo i3 voev0du krёpka i3 nepobэdi1ma, m0limъ tS: ne zabydi moli1tvennikъ tvoi1hъ, i3zbavlsz t vsskіz pečali i3 navёtъ vražіihъ.

Prpdbne džtče pajsіe veli1kій, moli2 bGa nj nasъ.

Q, čydo velіe, vo є3di1nъ t dneй sэdsщu ti2, džtče pajsіe, vъ peщerэ, bhstь ti2 glasъ glag0lzй: mi1rъ tebЁ, vozlю1blennomu moemY ўg0dniku, th že vozstavъ so strahomъ i3 trepetomъ njderži1mь, padE, pokloni1sz i3 rečE: sE rabъ tv0й, gDi. Segw2 radi m0limъ tS: moli2 člvэkolю1bca, da sp7setъ dyši naša.

Slava: Daždь mi2, hrtE, razumъ i3 terpёnіe, є4že ne njsuždati sogrэšaющihъ sъ kičenіemъ farіseйskimъ, no ćkw mыtarevo pokasnіe prіimi2, i3 ćkw blydnagw shna, b9e, večeri tvoeS dost0йna mS kvi2, moli1tvami prpdbnagw pajsіz, i3 grэhHvъ proщenіe mi2 daruй.

I# nhnэ: Vozni1kni, q, strastnaz dušE, vozstani njkasnnaz, bjй i3z8 glubinы2 vъ persi, i3 i3spusti2 slє1zъ i3st0čniki, da tS pomi1luetъ, njkasnnuю, miloserdaz m™i hrtA bGa.

Pesnь }

Їrm0sъ: E#g0že v0instva nbcnaz slavztъ i3 trepeщutъ heruvjmi i3 serafjmi, vsskw dыhanіe i3 tvarь, p0йte, blgoslovi1te i3 prevoznosi1te vo vsS vёki.

Prpdbne džtče pajsіe veli1kій, moli2 bGa nj nasъ.

Blgodarnw prinosi1moe tebЁ pёnіe sіE ne prezri, džtče pajsіe, no pače prіimi2 i3 radosti duh0vnыz i3sp0lni, da bez8 zakosnenіz poklonю1sz tvoemY džbrazu, i3dёže є4stь napi1sanъ, i3scэlenіz vsёmъ podavaющъ.

Prpdbne džtče pajsіe veli1kій, moli2 bGa nj nasъ.

Vsepremydromu žitію2 porevnovavъ bGoug0dnыhъ ntє1cъ, i4že t vёka poži1všihъ, džtče pajsіe, vo smirenіi i3 p0stničestve hrtA radi vsю2 ži1znь svoю2 myčeničeski skončalъ є3si2, i3 t bёswvъ napadenіz mn0gw preterpёlъ є3si2, i3 si1hъ pobэdi1vъ. Segw2 radi molю2 tS, džtče: byйstvo, ćrostь i3 nebreženіe moli1tvami tvoi1mi tri1ni t menE.

Prpdbne džtče pajsіe veli1kій, moli2 bGa nj nasъ.

VLko hrtE b9e vseщedrый, i4miže vesi sudьbami, daždь mi2 nenavi1dэti dэsnіi lukavagw, th bo є3si2 bGъ našъ, rekjй: prosi1te i3 prіi1mete. Daždь lюb0vь t vseS duši2 moeS, moli1tvami prpdbnago ntcA pajsіz, tvori1ti v0lю tvoю2 sp7si1telьnuю.

Slava: Molю1ti sS, na mnЁ, grёšnemъ, dolgoterpi2, vLko, i3 ne posэcы2 menE ćkw nepl0dnoe drevo, posэčenіemъ smertnыmъ vo džgnь tsыlaz, no plodon0sna mS sotvori2, moli1tvami prpdbnagw ўmolenъ bыvaz, vremz pokasnіz mi2 daždь, ćkw člvэkolю1becъ.

I# nhnэ: Stryi nizposli2 slezъ i3 stenanіz t duši2 sotvori2 mi2, čctaz, vnegdA pripadati tvoemY pokr0vu, ćkw da nbrsщu razrešenіe grэhHvъ moi1hъ tvoeю mi1lostію.

Pёsnь f7

Їrm0sъ: E$že raduйsz t ѓgGla prіi1mšaz, i3 r0ždšaz sozdatelz svoegw2, dv7o, sp7saй, tS veličaющіz.

Prpdbne džtče pajsіe veli1kій, moli2 bGa nj nasъ.

Sk0rый pom0щnikъ bhlъ є3si2, prpdbne, є3щE vъ ži1zni seй, i3nogdA ў prpdbnagw starca ўčenikY vъ preslušanіi ўmeršu, i3 vedenu vo ѓdъ, džnъ že pripadaše, prosS, da ўm0liši vseщedragw nj ўčenicЁ є3gw2. Th že, ćkw sk0rый poslyšnikъ i3 lюbvЁ hrani1telь, nadeždu vozloži2 ko vseщedromu bGu prostresz na moli1tvu, i3 t0й mnogomi1lostivъ i3 vo nbёtэhъ nel0žnый, v0lю kъ bosщimsz є3gw2 sotvori2, i3 moli1tvu tvoю2 ўslhšavъ, i3zvedE dyšu t ѓda. Togw2 radi i3 ѓzъ nedost0йnый, pripadaz, molю2 tS, džtče prpdbne, moli1tvami tvoi1mi i3zbavi mz myki i3 ngnS negasi1magw.

Prpdbne džtče pajsіe veli1kій, moli2 bGa nj nasъ.

Bhvša mS bёswmъ smёhъ, člvёkwmъ ўničiženіe, pravednыmъ rыdanіe, ѓgGlwmъ plačъ, njskvernenіe vozdyhu, i3 zemli2, i3 vodamъ, tёlo njkalshъ i3 ќmъ njskverni1hъ pače sl0va dэsnьmi, ѓzъ vragъ bGu bhhъ. Ўvы2 mnЁ, sogrэši1hъ. Moli1tvami prpdbnagw pajsіz prosti2 mS.

Slava: Ćkw vpadhй vъ razb0йniki i3 ўszvenъ, takw i3 ѓzъ vpad0hъ t mn0gihъ grэhHvъ i3 ўszvena mi2 є4stь dušA. Kъ komY pribёgnu povi1nnый, t0kmw kъ tebЁ, miloserdnomu dušamъ vračY, prіimi2 molebnika tepla prpdbnagw pajsіz, i3 moli1tvami є3gw2 i3zleй na mS velikuю tvoю2 mi1lostь.

I# nhnэ: Pregrэšenіi moi2 ўmn0žiša, prošenію i3 sudY dost0inъ, čctaz, pripadaz zovY ti2: preždэ koncA podaždь mi2 njčiщenіe i3 ўmilenіe, i3 nravwmъ i3spravlenіe.

Mltva №

Prpdbne džtče pajsіe. Vozzri2 na nasъ mi1lostivnw i3 kъ zemli2 priveržennыhъ vozvedi2 kъ vыsotЁ nb7sneй. Tы2 gorЁ na nb7si2, mh na zemli2 nizY, ўdalenы t tebE, ne toli1ko mёstomъ, є3li1ko grэhmi2 svoi1mi i3 bezzakHnіi, no kъ tebЁ pribэgaemъ i3 vzыvaemъ: nastavi nasъ hodi1ti putemъ tvoi1mъ, vrazumi2 i3 rukov0dstvuй. VsS tvoS s™az ži1znь bhstь zercalomъ vsskіz dobrodёteli. Ne prestani, ўg0dniče b9iй, nj nasъ vopіS ko gpcdu. I#sprosi2 predstatelьstvomъ svoi1mъ ў vsemi1lostivagw bGa našegw mi1rъ cRkvi є3gw, pod8 znamenіemъ krtA voi1nstvuющeй, soglasіe vъ vёrэ i3 є3dinomydrіe, suemydrіz že i3 rask0lwvъ i3streblenіe, ўtverždenіe vo blgi1hъ dэlёhъ, bolьnhmъ i3scэlenіe, pečalьnыmъ ўtэšenіe, njbi1žennыmъ zastuplenіe, bёdstvuющimъ p0moщь. Ne posrami2 nasъ, kъ tebЁ sъ vёroю pritekaющihъ. Vsi2 pravoslavnіi hrtіane, tvoi1mi čudesы2 i3sp0lnennіi i3 mi1lostzmi njblgodёtelьstvovannіi, i3spovёduюtъ tS bhti svoegw2 pokrovi1telz i3 zastypnika. Ćvi drevnіz mi1losti tvoS, i3 i5hže ntcє1mъ vsepomoщestvovalъ є3si2, ne tri1ni i3 nasъ, čadъ i5hъ, stopami i5hъ kъ tebЁ šestvuющihъ. Predstosщe vsečtcnёй їkHnэ tvoeй, ćkw tebЁ ži1vu syщu, pripadaemъ i3 m0limsz: prіimi2 molє1nіz naša i3 voznesi2 i5hъ na žertvennikъ blgoutr0bіz b9іz, da prіi1memъ tob0ю blgodatь i3 blgovremennuю vъ nyždэhъ našihъ p0moщь. Ўkrэpi2 naše malodyšіe i3 ўtverdi2 nasъ vъ vёrэ, da nesomnennw ўpovaemъ poluči1ti vsS blgaz t blgoserdіz vLki moli1tvami tvoi1mi.

Q, preveli1kiй ўg0dniče b9ій. Vsёmъ namъ, sъ vёroю pritekaющimъ kъ tebЁ, pomozi2 predstatelьstvomъ tvoi1mъ ko gpcdu, i3 vsёhъ nasъ ўpravi vъ mi1rэ i3 pokasnіi skončati živ0tъ našъ i3 preseli1tisz so ўpovanіemъ vъ blžennыz nёdra ґvraamova, i3dёže tы2 radostnw vo trudёhъ i3 p0dvizэhъ nhnэ počivaeši, proslavlsz so vsemi s™hmi bGa, vъ trbcэ slavimagw, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Mltva v7

Q, sщ7ennaz glavo2, prpdbne džtče, preblženne ѓvvo pajsіe, ne zabydi ўb0gihъ tvoi1hъ do koncA, no pominaй nasъ vsegdA vo s™hhъ tvoi1hъ i3 blgoprіstnыhъ moli1tvahъ kъ bGu. Pomzni2 stado tvoE, є4že samъ ўpaslъ є3si2, i3 ne zabydi posэщati čadъ tvoi1hъ. Moli2 za nы2, džtče sщ7ennый, za dёti tvoS duh0vnыz, ćkw i3mёzй derznovenіe kъ nbcnomu cRю2, ne premolči2 za nh ko gDu, i3 ne prezri nasъ, vёroю i3 lюb0vію čtyщihъ tS. Pominaй nasъ nedost0йnыhъ ў prt0la vsederži1televa, i3 ne prestaй molssz nj nasъ ko hrtY bGu, i4bo danA tebЁ bhstь blgodatь za nы2 moli1tisz. Ne mni1mъ bo tS syщa mertva, ѓщe bo tёlomъ i3 prestavilsz є3si2 t nasъ, no i3 po smerti ži1vъ shй prebыvaeši. Ne tstupaй t nasъ dyhomъ, sohransz nasъ t strёlъ vražіihъ i3 vsskіz prelesti bэs0vskіz i3 k0zneй dіavolьskihъ, pastыrю našъ d0brый. Ѓщe bo i3 moщeй tvoi1hъ raka pred8 nči1ma našima vi1dima є4stь vsegdA, no s™az tvoS dušA so ѓgGlьskimi v0instvы, so bezpl0tnыmi li1ki, sъ nbcnыmi si1lami, ў prt0la vsederži1televa predstosщi, dost0йnw veseli1tsz. Vёduщe ќbw tS voi1stinu i3 po smerti ži1va syщa, tebЁ pripadaemъ i3 tebЁ m0limsz: moli1sz nj nasъ vsesi1lьnomu bGu, nj p0lьzэ dyšъ našihъ, i3 i3sprosi2 namъ vremz na pokasnіe, da nevozbrannw preйdemъ t zemli2 na nb7o, t mыtarstvъ že g0rьkihъ, bёswvъ vozdyšnыhъ knszeй i3 t vёčnыz myki da i3zbavimsz, i3 nbcnagw crtvіz naslёdnicы da bydemъ so vsemi pravednыmi, t vёka ўgodi1všimi gDu našemu ї}su hrtY, є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ i3 sъ pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.