NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanon Nikolaju Čudotvorcu

Troparь, glasъ d7

Pravilo vёrы i3 džbrazъ kr0tosti, vozderžanіz ўči1telz kvi1 tz stadu tvoemY ćže veщeй i4stina. Segw2 radi stzžalъ є3si2 smirenіemъ vыsHkaz, niщet0ю bog†taz: dž§e svzщennonačalьniče nіk0lae, moli2 hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Pёsnь №, glasъ d7

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰ i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2, raduzsz, toS čudesA.

Pripёvъ: S™i1telю dž§e nіk0lae, moli2 bGa nj nasъ.

Pastыrю d0brый hrt0va stada, raduйsz, nіk0lae, ćkw mĐrznwmъ ntecъ čestenъ i3 ўči1telь bhlъ є3si2: i3 mnЁ podaždь, raduйsz tebЁ prinosi1ti.

Pripёvъ: S™i1telю dž§e nіk0lae, moli2 bGa nj nasъ.

R0di zemnji stecemsz, raduйsz prinosi1ti s™i1telю, radostь bo prin0sitъ vselennэй newskydnw.

Slava: I#zbavlьšemu tri2 voevHdы t ўbіenіz nepravednagw vopіemъ ti2: raduйsz, nіk0lae, zastypniče pribэgaющыmъ pod8 kr0vъ tv0й.

I# nhnэ: Bcde dv7o, raduйsz, radostь t ѓgGla prіemšaz, i3 sp7si2 tebE veličaющihъ.

Pёsnь G

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы, bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz d¦0vnw ўtverdi2, vъ bžctvennэй tvoeй slavэ vэncє1vъ slavы spod0bi.

Pripёvъ: S™i1telю dž§e nіk0lae, moli2 bGa nj nasъ.

Nikt0že pribэgazй pod8 kr0vъ nadeždы tvoeS, dž§e, t0щь t tebE i3sh0ditъ: no raduйsz prinoss ti2, p0moщь prіemletъ, nіk0lae, ю4že i3 mnЁ podaždь, vseblženne.

Pripёvъ: S™i1telю dž§e nіk0lae, moli2 bGa nj nasъ.

ЃgGli divstsz tvoemY, prpdbne, teplomu zastuplenію, čelovёcы že raduюtsz, prіemlющe mltvami tvoi1mi i3zbavlenіe t napasteй bэs0vskihъ: tёmže raduйsz, prin0simъ ti2, nіk0lae prehvalьne.

Slava: Šlemъ, i3 nryžіe nepobэdi1moe na dіavola tы2 є3si2, hrtіanwmъ že ўtverždenіe, i3 їerarhwmъ ўdobrenіe, nіk0lae čydne: raduйsz, čudotv0rče veli1kій, njburevaєmыmъ ti1hoe pristaniщe.

I# nhnэ: Začenši ziždi1telz svoego2, bcde, rodilA є3si2 tvorcA vsёhъ i3 gDa, togo2 moli2 i3zbaviti nasъ t napasteй: e3li6ka bo h0щeši, vs‰ m0žeši, ćkw blgaz blgagw že rodi1telьnica.

GDi, pomi1luй, tri1ždы.

Sэdalenъ, glasъ }:

Pod0benъ: Premydrosti:

Vozšedъ na vыsotY dobrodёteleй, i3 bžctvennыmi ttydu, dž§e, njzari1vsz sі‰nіi čudesъ, presvёtelъ voi1stinnu kvi1lsz є3si2 mjrovi pastыrь, namъ vъ napastehъ shй predstatelь nepobэdi1mь: tёmže, preslavnw vragA pobэdi1vъ, lžY tgnalъ є3si2, i3 čelovёki spaslъ є3si2 t smerti, nіk0lae, moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

Slava, drugjй sэdalenъ, glasъ t0йže:

RэkY i3scэlenій nbi1lьnэ i3zlivaющuю i3 i3st0čnikъ tS čudesъ newskydnый pokazA, nіk0lae, mi1losti bezdna: tsžkimi bo nedygami g0rcэ druči1mіi, i3 ѕloklюčenьmi žitіS lю1tэ myčimіi, vs‰kіz skHrbi cэlebnuю voi1stinnu njbrэtaюtъ lэčbY, teploe tvoE zaщiщenіe. Segw2 radi vopіemъ ti2: moli1sz hrtY bGu, pregrэšenій njstavlenіe darovati prazdnuющыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw dv7u i3 є3di1nu vъ ženahъ, tS bezъ sёmene r0ždšuю bGa pl0tію, vsi2 ўblžaemъ r0di čelovёčestіi: džgnь bo vseli1sz vъ tS b9estvA, i3 ćkw mLnca doi1ši ziždi1telz i3 gDa. Tёmъ ѓgGlьskій i3 čelovёčeskій r0dъ, dost0йnw slavimъ pres™0e ržctvo2 tvoE, i3 soglasnw vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati poklansющыmsz vёroю pres™0mu ržctvY tvoemY.

Pёsnь d7

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ na prt0lэ bžctvA, vo džblacэ legcэ, prіi1de ї}sъ prebžctvennый, netlёnnoю dlanію, i3 spasE zovyщыz: slava, hrtE, si1lэ tvoeй.

Pripёvъ: S™i1telю dž§e nіk0lae, moli2 bGa nj nasъ.

Ґpclwmъ ravnoprt0lьne, raduйsz, nіk0lae, ćkw ѓrіevu є4resь posrami1lъ є3si2, i3 velіarwva šat†nіz nizloži1lъ є3si2, tvoi1mi mltvami: ne prestaй molS nj rabёhъ tvoi1hъ.

Pripёvъ: S™i1telю dž§e nіk0lae, moli2 bGa nj nasъ.

Ю$nošu džnago t ruki2 ґmi1rы srachnskagw i3zbavilъ є3si2, rodi1telєmъ že є3gw2 radostь darovalъ є3si2: tёmъ ti2 sъ ni1mi i3 mы2 raduйsz prin0simъ, nіk0lae prpdbne.

Slava: Tri2 voev0dы t ўbіenіz nepravednagw, čudotv0rče, sp7slъ є3si2, ćvlьsz vo snЁ carю2 blgočesti1vomu, i3 zapreti1vъ є3mY, i3 t ni1hъ raduйsz, prіslъ є3si2, nіk0lae: i3 menE ўkrэpi2 tvoi1mi mltvami.

I# nhnэ: Preblgoslovennaz bcde, raduйsz, ćkw є3si2 cRS vsёhъ prt0lъ, heruvjmwvъ vhššій: ne zakosni2, molS svoego2 sn7a i3 bGa našego, nj čtyщihъ tS pri1snw, sъ nіkolaemъ blžennыmъ.

Pёsnь є7

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj b9estvennэй slavэ tvoeй: th bo, neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

Pripёvъ: S™i1telю dž§e nіk0lae, moli2 bGa nj nasъ.

Ґpclwvъ tezoimenne, so ѓgGlы ravnostostelю prt0la vldčnz netstypnэ, ѓrіa bezymnovavšago posrami1lъ є3si2: segw2 radi vopіemъ ti2, nіk0lae, raduйsz, s™i1telєmъ ўdobrenіe i3 st0lpe cRk0vnый.

Pripёvъ: S™i1telю dž§e nіk0lae, moli2 bGa nj nasъ.

Ryku mi2 daždь, nіk0lae, p0moщi, molssz ko gDu, zaneže byrz potoplsetъ mS grэh0vnaz: i3 privedi2 kъ ti1homu pristaniщu pokasnіz, dž§e, tvoi1mi mltvami.

Slava: Ѓщe i3 mn0gw bezzak0nnovahъ, nіk0lae, no ne tstupaю nadeždы pokr0va tvoegw2, vsegdA raduйsz, prinosS ti2: tы2 mS i3zbavi t vsskіz sk0rbi i3 bэdы2, e3li6ka bo h0щeši, vs‰ m0žeši.

I# nhnэ: DŽblače prevhššій nb7sъ, raduйsz, i3skapaющій namъ kaplю, bcde vseblgaz, podaždь t bGa lю1demъ našimъ pobёdu na varvarы, so їerarhomъ nіkolaemъ togo2 molS.

Pёsnь ѕ7

Їrm0sъ: Bžctvennoe sіE i3 vsečctn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGomatere, prіidi1te, rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

Pripёvъ: S™i1telю dž§e nіk0lae, moli2 bGa nj nasъ.

Drygъ hrt0vъ i3 vtorhй petrъ, kvi1lsz є3si2, dž§e, raduйsz, ćkw є3si2 st0lpъ cRk0vnый, i3 čudesnый nrganъ, d¦omъ s™hmъ čudodёйstvuzй i3 brzcazй: tёmže, nіk0lae, raduйsz prin0simъ ti2 vsegdA.

Pripёvъ: S™i1telю dž§e nіk0lae, moli2 bGa nj nasъ.

Ўslhšavъ kwnstantjnъ cRь blgočesti1vый vo snЁ preщє1nіz tvolj, so ґvlavіemъ є3parhomъ, nj mužehъ džnэhъ nepravednw i3mёvšihъ pogi1bnuti, vsk0rэ povelЁ tpusti1ti i5hъ: tebЁ že raduйsz vopіsše, nіk0lae.

Slava: Korablю2 džnomu potopaющu vъ m0ri tы2, dž§e, bhl є3si2 k0rmčій: i3 mnЁ lю1tэ njburevaemu t pomыšlenій bэs0vskihъ, daždь ćdrilo blgagw razuma vo ўmЁ i3 vъ serdcэ, ćkw da vsegdA raduйsz prinošY ti2, nіk0lae prehvalьne.

I# nhnэ: Raduйsz, prečctaz dv7o, raduйsz, mjru ўtverždenіe. Raduйsz, ćkw rodilA є3si2 sn7a, vsёhъ bGa: togo2 moli2, bcde prenepor0čnaz, sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Kondakъ, glasъ G:

Pod0benъ: Dv7a dnesь:

Vъ mĐrэhъ, svste, svzщennodёйstvitelь pokazalsz є3si2, hrt0vo bo, prpdbne, є3đlіe i3sp0lnivъ, položi1lъ є3si2 dyšu tvoю2 nj lю1dehъ tvoi1hъ, i3 spaslъ є3si2 nepovi6nnыz t smerti. Segw2 radi njsvzti1lsz є3si2, ćkw veli1kій tai1nnikъ b9іz blgodati.

Jkosъ: Vospoi1mъ nhnэ s™i1telz pёsnьmi, m›rskimъ lю1demъ pastыrz i3 ўči1telz, da moli1tvami є3gw2 prosvэti1msz: se bo kvi1sz či1stъ vesь, netlёnenъ dyhomъ, hrtY prinosS žertvu nepor0čnu, či1stu, bGu blgoprіstnu, ćkw s™i1telь njčiщenъ i3 dušeю i3 tёlomъ. Tёmže shй i4stinnw cRkve predstatelь i3 pob0rnikъ seS, ćkw veli1kій tai1nnikъ b9іz blgodati.

Pёsnь z7

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый nc7є1vъ gDь i3 bGъ, blgoslovenъ є3si2.

Pripёvъ: S™i1telю dž§e nіk0lae, moli2 bGa nj nasъ.

S™e nіk0lae, s™i1telю hrt0vъ raduйsz, tы2 bo є3si2 radostь vsBmъ neizglag0lannaz, i3 mnЁ podaždь ryku p0moщi, da glag0lю ti2: raduйsz, vseblženne.

Pripёvъ: S™i1telю dž§e nіk0lae, moli2 bGa nj nasъ.

E#gdA ўslhšaša voevHdы tpuщenіe i3z8 temni1cы povelёnіemъ tvoi1mъ, vzemše svёщniki prines0ša ti2 so svэщami, velіimъ vopію1щe glasomъ: raduйsz, dž§e prpdbne, i3zbavlenіe naše.

Slava: Nёkogda ўslhšalъ є3si2 vъ temni1cэ svljzannыz, ўslhši i3 menE, nіk0lae, raduйsz prinossщa ti2, i3 i3shi1ti mS ngnS geenskagw.

I# nhnэ: MRje gpcžE, m™i i3zbavitelz, prіimi1 mS, kaющagosz, i3 pribэgaющago pod8 kr0vъ tv0й, ćkw da ne prestaS vopію2 kъ tebЁ: raduйsz, blgodatnaz bcde prisnodv7o.

Pёsnь }

Їrm0sъ: DŽtroki blgočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь, togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Pripёvъ: S™i1telю dž§e nіk0lae, moli2 bGa nj nasъ.

Ґpclwvъ soprt0lьniče, so ѓgGlы služi1telю s™ёй trbcэ, nіk0lae prehvalьne, raduйsz: i3 mnЁ daruй radostь mltvami tvoi1mi.

Pripёvъ: S™i1telю dž§e nіk0lae, moli2 bGa nj nasъ.

K0rmčій njburevaemыhъ, nіk0lae, raduйsz: i3 byrю moi1hъ strasteй, ćže t pril0ga bэs0vskagw, ўti1ši, ćkw pr0čee ne mogY terpёti, no vopію2: raduйsz, pom0щniče m0й i3 teplый predstatelю.

Slava: Q koli1ka tugA njbderži1tъ mS t strэlsnій bэs0vskihъ: i3 ćzvы terpёti mi2 nёstь m0щno, plastыrz priloži1ti nёstь vračA: no tы2 mi2 priloži2 plastыrь, i3 є3leй mltvъ tvoi1hъ, nіk0lae, da zovY ti2: raduйsz, dž§e prpdbne.

I# nhnэ: Kupino2 neopali1maz, raduйsz, ю4že mwmseй vi1dэ na sіnai, i3 lёstvice, ю4že їakwvъ vi1dэ, preblgoslovennaz bcde prisnodv7o.

Pёsnь f7

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz d¦omъ prosvэщaemъ, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee sщ7ennoe toržestvo2 bGomatere, i3 da vopіetъ: raduйsz, vseblžennaz bcde, či1staz prisnodv7o.

Pripёvъ: S™i1telю dž§e nіk0lae, moli2 bGa nj nasъ.

Lьsti1vago strэl‰nіz njbderžatъ mS, i3 stremlє1nіz grэhHvnaz: no nadёzsz na pokr0vъ tv0й, kъ tebЁ pribэgaю, dž§e, ćkw da tženeši t menE vs‰ lesti lukavagw, da zovY ti2: raduйsz, nіk0lae.

Pripёvъ: S™i1telю dž§e nіk0lae, moli2 bGa nj nasъ.

Ѓrіa bezymnovavšago posrami1lъ є3si2, plamenь že є3reseй ўgasi1lъ є3si2, voevHdы vъ temni1cэ svszannыz ўslhšalъ є3si2, i3 t ni1hъ raduйsz prіslъ є3si2: i3 mы2 vopіemъ ti2, nіk0lae: raduйsz, vseblženne.

Slava: Ѓgrika džnago ўslhšavый, i3 shna є3gw2 vasjlіa t ґmi1rы voshi1tivый, i3 predstavivый rodi1telєmъ zdrava vo є3di1nъ časъ t srachnъ, i3 mnЁ molsщusz, i3shi1ti nedyguщuю moю2 dyšu, i3 grэhi2 njbložennuю, t ngnS geenskagw, nіk0lae.

I# nhnэ: CRi1ce, vsёhъ cRS r0ždšaz i3 nosi1všaz nossщago vsю2 tvarь, sp7si2 mS, veličaющago tS, pres™az vLčce.

Svэti1lenъ

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite.

Veli1kago ґrhіpastыrz i3 їerarha vsi2, predsэdatelz mmrlmkjйskago nіkolaa voshvalimъ: mn0gi bo myžы spasE, nepravednw ўmreti i3myщыz, i3 carю2 kvlsetsz so ґvlavіemъ vo snЁ, rэšS nepravednый sydъ.

Slava: Velьmi1 tz proslavi vъ čudesёhъ gDь, i3 ži1va i3 po koncЁ, їerarše nіk0lae: kt0 bo t lюbvE vёrы t0kmw s™0e tvoE i4mz prizovetъ, i3 ne ѓbіe ўslhšanъ, tepla tS predstatelz njbrэtaetъ;

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Mydrostь v3postasnuю, i3 sl0vo presyщestvennoe, i3 vračA vsёhъ hrtA r0ždši, dv7o, gnoє1nіz i3 ćzvы duši2 moeS i3scэli2 lю6tыz i3 mnogovremєnnыz, i3 s®ca moegw2 str†stnaz pomыšlє1nіz ўmertvi2.

Mltva №

Q vsehvalьnый i3 vsečtcnhй ґrhіereю, veli1kій čudotv0rče, s™i1telю hrt0vъ, džtče nіk0lae, čelovёče b9ій i3 vёrnый rabe, myžu želanій, sosyde i3zbrannый, krёpkій st0lpe cRk0vnый, svэti1lьniče presvёtlый, ѕvэzdo2 njsіzvaющaz i3 njsvэщaющaz vsю2 vselennuю! Tы2 є3si2 prvdnikъ, ćkw fjnіxъ procvэthй, nasaždennый vo dv0rэhъ gDa svoegw2: živhй vъ mĐrэhъ, mĐromъ njblgouhalъ є3si2, i3 mĐro prisnotekyщee blgodati b9іz i3stočaeši: tvoi1mъ šestvіemъ, pres™hй džtče, m0re njs™i1sz, є3gdA mnogočudє1snыz tvo‰ m0щi šestvovahu vo gradъ barskій, t vost0ka do zapada hvali1ti i4mz gDne. Q preizsщnый i3 predi1vnый čudotv0rče, sk0rый pom0щniče, teplый zastypniče, pastыrю pred0brый, sp7sazй slovesnoe stado t vsskihъ bёdъ! TebE proslavlsemъ i3 tebE veličaemъ, ćkw nadeždu vsёhъ hrtіanъ, i3st0čnika čudesъ, zaщi1titelz vёrnыhъ, premydrago ўči1telz, ѓlčuщihъ kormi1telz, plačuщihъ veselіe, nagi1hъ njdэsnіe, bolsщihъ vračA, po m0rю plavaющihъ ўpravitelz, plёnnikwvъ svobodi1telz, vdHvъ i3 sir0tъ pitatelz i3 zastypnika, cэlomydrіz hrani1telz, mladencєvъ kr0tkago nakazatelz, starыhъ ўkrэplenіe, p0stnikwvъ nastavnika, truždaющihsz ўpokoenіe, ni1щihъ i3 ўb0gihъ i3z8obi1lьnoe bogatstvo. Ўslhši nasъ molsщihsz tebЁ i3 pribэgaющihъ pod8 kr0vъ tv0й, kvi2 predstatelьstvo tvoE nj nasъ kъ vhšnemu, i3 i3shodataйstvuй tvoi1mi bGoprіstnыmi mltvami vs‰ polє1znaz ko sp7senію dyšъ i3 tэlesъ našihъ: sohrani2 s™yю njbi1telь sію2 i3li2 hramъ seй vsskій gradъ i3 vesь, i3 vsskuю stranY hrtіanskuю, i3 lю1di živyщыz, t vsskagw njѕloblenіz p0moщію tvoeю. Vёmы bo, vёmы, ćkw mn0gw m0žetъ mltva prvdnagw, pospэšestvyющaz vo blg0e: tebe že prvdnago, po preblgoslovennэй dv7э mRji, predstatelz ko vsemlctivomu bGu i4mamы, i3 ko tvoemY, preblgjй džtče, teplomu hodataйstvu i3 zastuplenію smirennw pritekaemъ. Tы2 nasъ soblюdi2, ćkw b0drый i3 d0brый pastыrь, t vsskihъ vragHvъ, gubi1telьstva, trysa, grada, glada, pot0pa, ngnS, mečA, našestvіz i3noplemennikwvъ, i3 vo vsёhъ bэdahъ i3 sk0rbehъ našihъ podavaй namъ ryku p0moщi, i3 tverzi dvє1ri miloserdіz b9іz: poneže nedost0йni є3smы2 zrёti vыsotY nbcnuю, t mn0žestva nepravdъ našihъ: svszani є3smы2 ќzami grэh0vnыmi, i3 nikoli1že v0li sozdatelz našegw sotvori1homъ, ni sohrani1homъ povelёnій є3gw2. Tёmže preklonsemъ kolBna sokrušennagw i3 smirennagw serdca našegw kъ ziždi1telю svoemY, i3 tvoegw2 ntečeskagw zastuplenіz kъ nemY pr0simъ: pomozi2 namъ, ўg0dniče b9ій, da ne pogi1bnemъ so bezzakHnіi našimi: i3zbavi nasъ t vsskagw ѕlA i3 t vsskіz veщi soproti1vnыz, ўpravi ќmъ našъ, i3 ўkrэpi2 serdce naše vъ pravoй vёrэ, vъ neйže tvoi1mъ predstatelьstvomъ i3 hodataйstvomъ, ni ranami, ni preщenіemъ, ni m0romъ, ni k0imъ gnёvomъ t sozdatelz svoegw2 ўmaleni bydemъ, no mi1rnoe zdЁ poživemъ žitіE, i3 da spod0bimsz vi1dэti blg†z na zemli2 živhhъ, slavzщe nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, є3di1nago vъ trbcэ slavimago i3 poklansemago bGa, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Mltva v7

Q vses™hй nіk0lae, ўg0dniče preizrsdnый gDnь, teplый našъ zastypniče, i3 vezdЁ vъ sk0rbehъ sk0rый pom0щniče! Pomozi2 mnЁ grёšnomu i3 ўnhlomu, vъ nastosщemъ semъ žitіi2, ўmoli2 gDa bGa darovati mi2 njstavlenіe vsёhъ moi1hъ grэhHvъ, є3li1kw sogrэši1hъ t ю4nosti moeS, vo vsemъ žitіi2 moemъ, dёlomъ, sl0vomъ, pomыšlenіemъ i3 vsёmi moi1mi čyvstvы: i3 vo i3sh0dэ duši2 moeS pomozi1 mi nkasnnomu, ўmoli2 gDa bGa vseS tvari sodёtelz, i3zbaviti mS vozdyšnыhъ mыtarstvъ i3 vёčnagw mučenіz: da vsegdA proslavlsю nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, i3 tvoE mlctivnoe predstatelьstvo, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Mltva G

Q vseblgjй džtče nіk0lae, pastыrю i3 ўči1telю vsёhъ, vёroю pritekaющihъ ko tvoemY zastuplenію i3 teploю mltvoю tebE prizыvaющihъ! Sk0rw potщi1sz i3 i3zbavi hrt0vo stado t volkHvъ gubsщihъ є5: i3 vssku stranY hrtіanskuю njgradi2 i3 sohrani2 s™hmi tvoi1mi mltvami t mіrskagw mzteža, trysa, našestvіz i3noplemennikwvъ i3 meždous0bnыz brani, t glada, pot0pa, ngnS, mečA i3 vnezapnыz smerti. I# ćkože pomi1lovalъ є3si2 trіehъ mužeй vъ temni1cэ sэdsщihъ, i3 i3zbavilъ є3si2 i5hъ t careva gnёva i3 posэčenіz mečnagw: takw pomi1luй i3 menE, ўm0mъ, sl0vomъ i3 dёlomъ vo tьmЁ grэhHvъ syщa, i3 i3zbavi mS t gnёva b9іz i3 vёčnыz kazni: ćkw da tvoi1mъ hodataйstvomъ i3 p0moщію, svoi1mъ že miloserdіemъ i3 blgodatію, hrt0sъ bGъ ti1hoe i3 bezgrёšnoe žitіE dastъ mi2 poži1ti vъ vёcэ semъ, i3 i3zbavitъ mS t šyіzgw stosnіz, spod0bitъ že desnagw so vsёmi s™hmi vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.