NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Jutarnje molitve

Jutarnje molitve

Mltva ѕ7, togHžde s™agw

TS blgoslovi1mъ, vhšnій b9e i3 gDi mlcti, tvorsщago pri1snw sъ nami veli6kaz že i3 neizslёdwvannaz, sl†vnaz že i3 ўž†snaz, i4hže nёstь čislA, podavšago namъ s0nъ vo ўpokoenіe nemoщi našez, i3 njslablenіe trudHvъ mnogotrydnыz pl0ti. Blgodari1mъ tS, ćkw ne pogubi1lъ є3si2 nasъ so bezzak0nьmi našimi, no člvэkolю1bstvovalъ є3si2 nbhčnw, i3 vъ nečaznіi ležaщыz nы2 vozdvi1glъ є3si2, vo є4že slavosl0viti deržavu tvoю2. Tёmže m0limъ bezmёrnuю tvoю2 blgostь, prosvэti2 našz mы6sli, nčesA, i3 ќmъ našъ t tsžkagw snA lёnosti vozstavi: tverzi n†ša ўstA, i3 i3sp0lni | tvoegw2 hvalenіz, ćkw da vozm0žemъ nepokoleblemw pёti že i3 i3spovёdatisz tebЁ, vo vsёhъ i3 t vsёhъ slavimomu bGu, beznačalьnomu nc7Y, so є3dinor0dnыmъ tvoi1mъ sn7omъ, i3 vses™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.