NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Jutarnje molitve

Jutarnje molitve

Mltva є7, st7agw vasjlіa veli1kagw

GDi vsederži1telю, b9e si1lъ i3 vsskіz pl0ti, vъ vhšnihъ živhй i3 na smirє1nnыz prizirazй, serdca že i3 ўtrHbы i3spыtyzй, i3 sokrovє1nnaz čelovёkwvъ ćvэ predvёdый, beznačalьnый i3 prisnosyщnый svёte, ў negHže nёstь premэnenіe, i3li2 preloženіz njsэnenіe: samъ, bezsmertnый cRю2, prіimi2 molє1nіz n†ša, ±že vъ nastosщee vremz, na mn0žestvo tvoi1hъ щedr0tъ derzaющe, t skvernыhъ kъ tebЁ ўstenъ tvori1mъ: i3 njstavi namъ pregrэšє1nіz n†ša, ±že dёlomъ, i3 sl0vomъ, i3 mhslію, vёdэnіemъ i3li2 nevёdэnіemъ sogrэšє1nnaz nami, i3 njči1sti nы2 t vsskіz skvernы pl0ti i3 dyha, i3 daruй namъ b0drennыmъ s®cemъ i3 trezvennoю mhslію vsю2 nastosщagw žitіS n0щь preйti2, njžidaющыmъ prišestvіz svёtlagw i3 kvlennagw dnE є3dinor0dnagw tvoegw2 sn7a, gDa i3 bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA, v0nьže so slavoю sudіS vsёhъ prіi1detъ, komyždo vozdati po dэlHmъ є3gw2: da ne padše i3 njblэni1všesz, no b0drstvuющe i3 vozdvi1ženi vъ dёlanіe njbrsщemsz got0vi, vъ radostь i3 bžctvennый čert0gъ slavы є3gw2 sovni1demъ, i3dёže prazdnuющihъ glasъ neprestannый, i3 neizrečennaz sladostь zrsщihъ tvoegw2 licA dobr0tu neizrečennuю. Th bo є3si2 i4stinnый svёtъ, prosvэщazй i3 njsщ7azй vssčєskaz, i3 tS poetъ vsS tvarь vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.