NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Dopolniteljni trebnik

Dopolniteljni trebnik

W#GLAVLE~NІE

 

Či1nъ blgoslovenіz svёщъ, na srёtenіe gDne
Či1nъ blgoslovenіz suprygwvъ, proži1všihъ mn0go lёtъ bez8 cRk0vnagw blgoslovenіz
Moli1tva na blgcvenіe čert0ga
Poslёdovanіe molebna boln0mu pred8 hіrurgi1českimъ dёйstvіemъ
Či1nъ blgoslovenіz n0vagw kіvHta, i3li2 i3nagw k0egw sosyda, i3li2 k0egw li1bo hrani1liщa krtowbraznw i3li2 i4nakw kъ hranenію moщeй s™hhъ sowružennagw
Moli1tva na blgcvenіe n0vagw meda
Poslёdovanіe molebna za bolsщago
Poslёdovanіe malagw njsщ7enіz hrama
Či1nъ malagw njsщ7enіz vodы2 vъ kratcэ
Či1nъ malagw njsщ7enіz vodы2 vъ kratcэ
Molebnoe pёnіe nj prizыvanіi p0moщi s™agw d¦a pred8 načalomъ vsskagw d0bragw dёla
Blgodarenіe nj polučenіi prošenіz i3 nj vsskomъ blgodэsnіi b9іi
Či1nъ blgoslovenіz vъ pytь
Či1nъ blgoslovenіz i3 njsщ7enіz nadgr0bnagw krtA
Či1nъ blagoslovenіz i# njsvzщenіz mёsta, i3dёže pogrebatisz bydutъ tэlesA skončavšihsz hristіanъ, sіestь grobіz
Molebnoe pёnіe nj nedyžnыhъ mn0gihъ, i3li2 nj є3di1nomъ
Poslёdovanіe njsщ7enіz čas0vni
Poslёdovanіe njsщ7enіz čas0vni
Poslёdovanіe molebna ženЁ pred8 poroždenіemъ
Či1nъ blagoslovenіz vъ vozdyšnoe putešestvіe
Či1nъ blagoslovenіz hotsщыmъ po vodamъ plhti
Molebnoe pёnіe pri načatіi ўčenіz ntrokHvъ
Poslёdovanie nj neud0bэ učaщihsz
Slyžba nj umnoženii lюbvE, i3 i3skwrenenii nenavisti i3 vsskiz ѕl0bы
Slyžba nj vъ temni1cahъ i3 vъ zatočenii syщihъ mn0gihъ, i3li nj є3di1nomъ
Moli1tva nj syщihъ vъ zapreщenіihъ, i3 sebE klstvoю svzzyющihъ
Moli1tva na branь bludA
Moli1tva na tverzenіe hrama njskvernšagwsz t kzhkwvъ, є3щe že i3 є3retіkHvъ
Moli1tvы njčisti1telьnыz, nj t tverženіz njbraщaющemsz ko i4stinnёй vёrэ
Či1nъ kakw prіimati prihodsщihъ ko pravoslavnэй cerkvi t ri1msko-latjnskagw vэroispovёdanіz
Či1nъ kakw prіimati prihodsщihъ ko pravoslavnэй cerkvi t lюteranskagw vэroispovёdanіz
Či1nъ kakw prіimati prihodsщihъ t їudeйskіz vёrы ko svztёй našeй cerkvi
Či1nъ kakw prіimati prihodsщihъ t magometanъ ko svztёй našeй cerkvi
Či1nъ, kakw prіimati kъ pravoslavnoй vёrэ prihodsщihъ, i5že nikoli1že bhša pravovёrnіib no kreщenіe i4stinnoe i3myщihъ
Či1nъ є4že kakw mĐromъ pomazati t є3retjkъ kъ pravoslavnoй vёrэ prihodsщihъ i3 cerkvi sob0rnoй soedinsющihsz
Vospolnenіe t їerez či1na svztagw kreщenіz, ѓщe soveršeno2 bhlo džnoe mіrzni1nomъ
Poslёdovaniіe molebnoe nj nemoщnhhъ, wburevaemыhъ t dyhwvъ neči1stыhъ, i3 stužaemыhъ
Či1nъ njbhoždenіz poleй nasёznnыhъ
Poslёdovanіe molebnagw pёnіz, pэvaemagw vo vremz bezd0ždіz
Poslёdovanie molebnagw pёniz ko gDu bGu našemu ї}su hrtY, pэvaemagw vo vremz bezvedrіz, є3gdA d0ždь mn0gій bezg0dnw i4detъ
Molebnoe pёnіe vo vremz gubi1telьnagw povёtrіz i3 smerton0snыz zarazы
Či1nъ moli1tvennый vo vremz gubi1telьnagw m0ra skotHvъ
Moli1tva na blagoslovenіe vaіa
Či1nъ blagoslovenіz i rёzanіz kolačA
Či1nъ njsvzщenіz samoleta
Či1nъ njsvzщenіz v0inskagw znamenіz, є4že є4stь horygvi, i3 vo3emъ bl7goslovenіz na branь
Či1nъ blagoslovenіz voi1nskihъ nryžій
Molebenъ na s™yю pashu
Poslёdovanіe s™agw є3lea, pэvaemoe p0skoru
Kratkій či1nъ є3leosщ7enіz, soveršaemый є3di1nыmъ sщ7ennikomъ vъ bolьni1cэ i3li2 na domY (rysskoй cr7kovію zagrani1ceю ўpotreblsemый)

 

INTERNET IZDANJE
Objavljeno:
8. septembra 2018.
Izvor:
www.alexsem.org

 

Komentarisanje nije više omogućeno.