NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

Sob0rnoe poslanіe pervoe s™agw ґpcla petrA

Znamen†nіz petr0vы є3pіst0lіi pervыz.

(№) NJ pakibыtіi2 nj hrtЁ, i3 nj terpёnіi napasti, i3 nj spasenіi, vёrэ propovёdannэй pror0ki.

(v7) NJ ўpovanіi, i3 s™hni, i3 nj d0lžnomъ kъ sn7opoloženію, i3 krёpkomъ ži1telьstvэ.

(G) NJ є4že dost0йnw sыnovlenію nj hrtЁ ži1telьstvovati, vъ slavu bGu, i3 p0lьzu vnёšnihъ.

(d7) NJ є4že kъ načalьstvuющыmъ povinovanіi, i3 nj bratolю1bіi, i3 blgočestіi.

(№) Vъ nemže nj pokorenіi r†bъ, i3 neѕloimёtelьnэ terpёnіi hrtA radi.

(v7) NJ pokorenіi ženъ, i3 sočetanіi kъ mužє1mъ, i3 spasenіi d¦0vnэmъ vo džbrazъ sarrinъ.

(G) NJ pomoganіi mužeй kъ ženamъ.

(d7) NJ poslušanіi i3 neѕl0bіi ko vsBmъ, є3gHže džbrazъ čelovэkolю1bіe b9іe, є4že pri nHi, na nasъ že mi1lostь є4stь kreщenіemъ hrt0vыmъ.

(є7) NJ tloženіi ѕlhhъ dэsnій, i3 vosprіstіi d¦0vnыhъ plodHvъ, po razli1čію darHvъ.

(ѕ7) Ćkw soobщenіemъ є4že vo hrtA, njdolёti podobaetъ strastemъ.

(№) Ўčenіe presvĐterwmъ, nj blюdenіi stada.

(v7) Vъ nemže nj nbщenіi i3 smirenomydrіi ko vsskomu, na pobёdu dіavola.

(G) Moli1tva nj soveršenіi vёruющihъ.

Skazanіe pervagw poslanіz s™agw ґpcla petrA.

SіE pi1šetъ blžennый petrъ poslanіe ўči1telьno syщыmъ vъ razsёznіi їudeєmъ, i3 bhvšыmъ hrіstіanwmъ: poneže bo t їudє1й vёrovaša, ўtverždaetъ i5hъ. I# pervэe ќbw povёduetъ i3 skazyetъ, ćkw ćže vo hrtA vёra t prorHkъ vozvэsti1sz, i3 tёmi i3z8zsni1sz, є4že kr0vію є3gw2 i3zbavlenіe: i3 ćkw tёmi i3 kzhkwmъ blagovэsti1šasz vs‰, vъ nsže želaюtъ ѓgGli prini1knuti. Taže sovэщavъ dost0йnw zvavšemu ži1telьstvovati, povelэvaetъ i3 cRS počitati: ženamъ že i3 mužє1mъ є3dinomhslіe zavэщavaetъ. I# nj nravэhъ nakazavъ malw, povёduetъ, ćkw i3 vo ѓdэ bhstь t gDa pr0povэdь spasenіz i3 voskresenіz, da i3 prežde ўmeršіi voskresnutъ, i3 sydztsz ќbw sъ pl0tію: blagodatію že voskresenіz prebydutъ, i3 ćkw konči1na vsёhъ ўžE pribli1žisz: i3 podobaetъ vsёmъ gotHvыmъ bhti, ćkw sl0vo tdati sudіi2. I# takw skončavaetъ poslanіe.

GlavA pervaz.

(za? n7i) s< № Petrъ ґpclъ* (Vъ pzt0kъ lv-z nedёli: Petrъ ґpclъ*) ї}sъ hrt0vъ, i3zbrannыmъ prišelьcєmъ razsёznіz, p0nta, galatji, kappadokji, ґsji i3 vіfmnji, v7 Po prozrёnію bGa nc7A, vo s™hnю d¦a, vъ poslušanіe i3 kroplenіe kr0ve ї}sъ hrt0vы blagodatь vamъ i3 mi1rъ da ўmn0žitsz.

Prestupi2 pztkY.

(za?) (№) G Blgcvenъ bGъ* (ParemіA pervaz na pamztь s™hhъ ґpclъ petrA i3 pavla: Bratіe, blgoslovenъ bGъ*) i3 nc7ъ gDa našegw ї}sъ hrtA, i4že po mn0zэй svoeй mlcti poroždeй nasъ vo ўpovanіe ži1vo, voskrnіemъ ї}sъ hrt0vыmъ t mertvыhъ, d7 Vъ naslёdіe netlёnno, i3 neskverno, i3 neuvzdaemo, soblюdeno na nb7sёhъ vasъ radi: є7 I%že si1loю b9іeю soblюdeni vёroю, vo spasenіe got0voe kvi1tisz vo vremz poslёdnee. ѕ7 NJ nemže raduйtesz, malw nhnэ, ѓщe lёpo є4stь, prisk0rbni bhvše vъ razli1čnыhъ napastehъ: z7 Da i3skušenіe vašez vёrы, mnogočestnёйše zlata gi1bnuщa, ngnemъ že i3skušena, njbrsщetsz vъ pohvalY i3 čestь i3 slavu, vo tkrovenіi ї}sъ hrt0vэ. } E#g0že ne vi1dэvše lю1bite, i3 na neg0že nhnэ ne zrsщe, vёruющe že, raduetesz radostію neizglag0lainoю i3 proslavlennoю: f7 Prіemlющe konči1nu vёrэ vašeй, spasenіe dušamъ.

Konecъ paremіi2 pervыz.

Čti2 pztkY:

NJ nemže spasenіi vzыskaša i3 i3spыtaša prbr0cы, i5že nj vašeй blgodati prorek0ša: №i I#spыtaющe, vъ kakovo2 i3li2 vъ k0e vremz kvlsše vъ ni1hъ d¦ъ hrt0vъ, prežde svidёtelьstvuz nj hrt0vыhъ strtehъ, i3 ±že po si1hъ slavahъ. v7i I%mže tkrhsz, ćkw ne i5mъ samёmъ, no namъ služahu sі‰, ±že nhnэ vozvэsti1šasz vamъ blagovэstvovavšimi vamъ d¦omъ s™hmъ, p0slannыmъ sъ nb7sE, vъ nsže želaюtъ ѓgGli prini1knuti.

Prestupi2 pztkY.

(za?) (v7) Gi Tёmže vozlю1blennіi prepossavše* (ParemіA v7-z: Vozlю1blennіi, prepossavše*) čresla pomыšlenіz vašegw, trezvsщesz, soveršennэ ўpovaйte na prinosi1muю vamъ blagodatь, tkrovenіemъ ї}sъ hrt0vыmъ: d7i Ćkw č†da poslušanіz, ne prewbrazyющesz pervыmi nevёdэnіz vašegw pohotёnіi: є7i No po zvavšemu vы2 s™0mu, i3 sami s™i vo vsemъ žitіi2 bydite. ѕ7i ZanE pi1sano є4stь: s™i bydite, ćkw ѓzъ s™ъ є4smь. z7i I# ѓщe nc7A nazыvaete nelicemёrnw sudsщa komyždo po dёlu, so strahomъ žitіS vašegw vremz ži1telьstvuйte: }i Vёdzщe, ćkw ne i3stlёnnыmъ srebr0mъ, i3li2 zlatomъ i3zbavistesz t syetnagw vašegw žitіS nc7ы2 predannagw: f7i No čestn0ю kr0vію, ćkw ѓgnca nepor0čna, i3 preči1sta hrtA.

Konecъ paremіi2 vtorhz.

k7 Pred8uvёdena ќbw prežde složenіz mjra, ćvlьšasz že vъ poslёdnzz lёta vasъ radi, k7a I%že є3gw2 radi vёruete vъ bGa, vozdvi1gšago є3go2 i3z8 mertvыhъ, i3 slavu є3mY davša, ćkw da vёra vaša, i3 ўpovanіe bydetъ na bGa. k7v Dyšы vašz njči1stivše vъ poslušanіe i4stinы d¦omъ, vъ bratolю1bіe nelicemёrno, t či1sta serdca drugъdryga lюbi1te prilёžnw. k7g Poroždeni ne t sёmene i3stlёnna, no neistlёnna, sl0vomъ živagw bGa, i3 prebыvaющa vo vёki. k7d ZanE vsska pl0tь ćkw travA, i3 vsska slava čelovёča ćkw cvёtъ travnhй. I$zsše travA, i3 cvёtъ є3S tpadE: k7є Glag0lъ že gDnь prebыvaetъ vo vёki: se že є4stь glag0lъ blgovэstvovannый vъ vasъ.

GlavA vtoraz.

(G) s< № Tl0žše u5bo vssku ѕl0bu, i3 vssku lestь, i3 licemёrіe, i3 zavistь, i3 vsS klevєtы2, v7 Ćkw novoroždeni mladencы, slovesnoe i3 nelestnoe mleko2 vozlюbi1te, ćkw da nj nemъ vozrastete vo spasenіe. G Poneže vkusi1ste, ćkw blgъ gDь. d7 Kъ nemyže prihodsщe, kameni ži1vu, t čelovBkъ ќbw ўničiženu, t bGa že i3zbrannu, čestnu: є7 I# sami ćkw kamenіe ži1vo ziždi1tesz vo hramъ duh0venъ, svzti1telьstvo s™o, voznosi1ti žє1rtvы duh0vnы, blagoprіstnы bGovi ї}sъ hrt0mъ.

Čti2 pztkY:

ѕ7 ZanE pi1sano є4stь vъ pisanіi: sE polagaю vъ sіHnэ kamenь kraeug0lenъ, i3zbranъ, čestenъ: i3 vёruzй v0nь, ne postыdi1tsz. z7 Vamъ ќbw čestь vёruющыmъ: ґ proti1vzщыmsz kamenь, є3gHže nebreg0ša zi1žduщіi, seй bhstь vo glavY ќgla, i3 kamenь pretыkanіz, i3 kamenь soblazna: } NJ nemže i3 pretыkaюtsz, sl0vu protivlsющіisz, na neže i3 položeni bhša. f7 Vh že r0dъ i3zbranъ, crkoe svzщenіe kzhkъ s™ъ, lю1dіe njbnovlenіz: ćkw da dobrodёtєli vozvэstitE, i3z8 tmы2 vasъ prizvavšagw vъ čydnый є3gw2 svёtъ: ‹ I%že i3nogdA ne lю1dіe, nhnэ že lю1dіe b9іi: i5že ne pomi1lovani, nhnэ že pomi1lovani bhste.

Konecъ pztkY.

(za?) №i Vozlю1blennіi, molю2* (ParemіA G-z: Vozlю1blennіi, molю2*) ćkw prišelьcы i3 stranniki, njgrebatisz t plotski1hъ pohoteй, ±že voю1юtъ na dyšu: (vto>) v7i ŽitіE vaše i3myщe dobr0 bo kzhcэhъ: da nj nemže kleveщutъ vasъ, ѓki ѕlodёєvъ, t d0brыhъ dёlъ vi1dэvše, proslavztъ bGa vъ denь posэщenіz. (d7) Gi Povini1tesz u5bo vsskomu čelovёču °sozdanію° (°načalьstvu°), gDa radi: ѓщe carю2, ćkw prewbladaющu: d7i Ѓщe li že knzzє1mъ, ćkw t negw2 pHslannыmъ, vo tmщenіe ќbw ѕlodёєmъ, vъ pohvaly že blgotv0rcєmъ. є7i Ćkw takw є4stь v0lz b9іz, blgotvorsщыmъ njbuzdovati bezymnыhъ čelovBkъ nevёžstvo: ѕ7i Ćkw svob0dni, ґ ne ćkw prikrovenіe i3myщe ѕl0bы svob0du, no ćkw rabi2 b9іi. z7i Vsёhъ počitaйte: bratstvo vozlюbi1te: bGa b0йtesz: carS čti1te. (№) }i Rabi2, povinyйtesz vo vsskomъ strasэ vladhkamъ, ne t0kmw blagi1mъ i3 krHtkimъ, no i3 stropti6vыmъ. f7i Se bo є4stь ўg0dno pred8 bGomъ, ѓщe s0vэsti radi b9іz terpi1tъ kto2 skHrbi, straždA bez8 pravdы. k7 Kaz bo pohvalA, ѓщe sogrэšaющe myčimi terpitE; no ѓщe dobro2 tvorsщe, i3 stražduщe terpitE, sіE ўg0dno pred8 bGomъ: k7v Na sіe bo i3 zvani bhste.

(za? n7f) ZanE i3 hrt0sъ* (Vъ ponedёlьnikъ lg-z nedёli: Vozlю1blennіi, hrt0sъ*) postradA po nasъ, namъ njstavlь džbrazъ, da poslёduemъ stopamъ є3gw2. k7v I$že grэhA ne sotvori2, ni njbrёtesz lestь vo ўstёhъ є3gw2: k7g I$že ўkorsemь, proti1vu ne ўkorsše: straždA ne preщaše: predasše že sudsщemu pravednw. k7d I$že grэhi2 našz samъ voznesE na tёlэ svoemъ na drevo: da t grBhъ i3zbhvše, pravdoю poživemъ:

Konecъ paremіi2 G-z.

E#gHže ćzvoю i3scэlёste. k7є Bёste bo ćkw džvcы zablyždšыz, ne i3myщz pastыrz: no vozvrati1stesz nhnэ kъ pastыrю i3 posэti1telю dyšъ vašihъ.

GlavA tretіz.

(v7) s< № Takožde že i3 žєnы2, povinyющzsz svoi1mъ mužє1mъ, da i3 ѓщe nёcыi ne povinyюtsz sl0vu, ženskimъ žitіemъ bez8 sl0va plэneni bydutъ: v7 Vi1dэvše є4že so strahomъ či1sto žitіE vaše, G I%mže da є4stь ne vnёšnzz pletє1nіz vl†sъ, i3 njbložє1nіz zlata, i3li2 njdэ‰nіz ri1zъ lёpota. d7 No potaenый serdca čelovёkъ, vъ neistlёnіi kr0tkagw i3 molčali1vagw d¦a, є4že є4stь pred8 bGomъ mnogocёnno. є7 Takw bo i3nogdA i3 s™hz žєnы2, ўpovaющыz na bGa, ўkrašahu sebE, povinyющzsz svoi1mъ mužє1mъ: ѕ7 Ćkože sarra poslyšaše ґvraama, gospodi1na togo2 zovyщi: є3sže bhste č†da, blagotvorsщz, i3 ne bosщzsz ni є3di1nagw straha. (G) z7 Myžіe takožde, vkypэ živyщe sъ svoi1mi ženami po razumu, ćkw nemoщnёйšu sosydu ženskomu vozdaю1щe čestь, ćkw i3 snaslёdnicы blgodatnыz ži1zni, vo є4že ne prekraщatisz moli1tvamъ vašыmъ. (d7) } Konecъ že, vsi2 є3dinomydreni bydite, mi1lostivi, bratolю1bcы, miloserdi, blagoutr0bni, mudrolю1bcы, smirenomydri: f7 Ne vozdaю1щe ѕlA za ѕlo2, i3li2 dosaždenіz za dosaždenіe, soproti1vnoe že blagoslovsщe: vёdzщe, ćkw na sE zvani bhste, da blagoslovenіe naslёdite.

Konecъ ponedёlьniku.

(za? …)Hotsй bo* (Vo vt0rnikъ lg-z nedёli: Vozlю1blennіi, hotsй*) živ0tъ lюbi1ti, i3 vi1dэti dni2 blagi, da ўderži1tъ ljzhkъ sv0й t ѕlA, i3 ўstnЁ svoi2 є4že ne glag0lati lьsti2: №i Da ўkloni1tsz t ѕlA, i3 da sotvori1tъ blago, da vzhщetъ mi1ra, i3 da derži1tsz є3gw2: v7i ZanE džči gDni na pravєdnыz, i3 ќši є3gw2 vъ moli1tvu i4hъ: lice že gDne na tvorsщыz ѕl†z, є4že potrebi1ti i5hъ t zemli2. Gi I# kto2 njѕl0bitъ vasъ, ѓщe blag0mu pod0bnicы bydete; d7i No ѓщe i3 straždete pravdы radi, blaženi є3stE: straha že i4hъ ne ўb0йtesz, nižE smuщaйtesz. є7i GDa že bGa njsvzti1te vъ s®cahъ vašihъ: got0vi že pri1snw ko tvёtu vsskomu voprošaющemu vы2 sl0vo nj vašemъ ўpovanіi, ѕ7i Sъ kr0tostію i3 strahomъ, s0vэstь i3myщe blagu: da nj nemže kleveщutъ vasъ ѓki ѕlodёєvъ, postыdstsz ѕlosl0vzщіi vaše blag0e nj hrtЁ žitіE. z7i Lyčše bo є4stь blag0e tvorsщыmъ, (ѓщe h0щetъ v0lz b9іz,) postradati, neželi ѕlo2 tvorsщыmъ. }i ZanE i3 hrt0sъ є3di1noю nj grэsёhъ našihъ postradA, prvdnikъ za nepravedniki, da privedetъ nы2 bGovi: ўmerщvlenъ ќbw bhvъ pl0tію, njži1vъ že d¦omъ: f7i NJ nemže i3 syщыmъ vъ temni1cэ duhovHmъ sošedъ propovёda, k7 Proti1vlьšыmsz i3nogdA, є3gdA njžidaše b9іe dolgoterpёnіe, vo dni2 nHevы dёlaemu kovčegu, vъ nemže malw, si1rэčь džsmь dyšъ, spas0šasz t vodы2. k7a E#gHže vowbraženіe nhnэ i3 nasъ spasaetъ kreщenіe, ne plotskjz tloženіe skvernы, no s0vэsti blagi voprošenіe ў bGa, voskrnіemъ ї}sъ hrt0vыmъ: k7v I$že є4stь njdesnyю bGa, vozšedъ na nb7o, pok0ršыmsz є3mY ѓgGlwmъ, i3 vlastє1mъ i3 si1lamъ.

Konecъ vt0rniku.

GlavA četvertaz.

(za? …a) (є7) s< № HrtY* (Vъ sredu lg-z nedёli: Vozlю1blennіi, hrtY*) ќbw postradavšu za nы2 pl0tію, i3 vы2 vъ ty že mhslь vowruži1tesz: zanE postradavый pl0tію, prestA t grэhA, v7 Vo є4že ne ktomY vъ čelovёčeskіz p0hwti, no vъ v0lю b9ію pr0čee vo pl0ti ži1ti vremz. G Dovlёetъ bo vamъ mimošedšee vremz žitіS, v0lю kzhčeskuю tvori1všыmъ, h0ždšыmъ vъ nečistotahъ, vъ p0hotehъ, vъ skotol0žstvэ, vъ p0mыslэhъ, vъ pіsnstvэ, vъ kozloglasovanіihъ, vъ lihoimanіihъ, i3 bGomerzskihъ їdwlosluženіihъ. d7 NJ nemže divstsz, ne shodsщыmsz vamъ vъ t0 že bludA razlіsnіe, hylzщe: є7 I%že vozdadstъ sl0vo got0vu syщemu sudi1ti živы6mъ i3 mє1rtvыmъ. ѕ7 Na se bo i3 mє1rtvыmъ blagovэsti1sz, da sydъ ќbw prіi1mutъ po čelovёku pl0tію, poživytъ že po bz7э d¦omъ. } VsBmъ že konči1na pribli1žisz. Ўcэlomydritesz u5bo, i3 trezvi1tesz vъ moli1tvahъ. } Prežde že vsёhъ drygъ ko drygu lюb0vь prilёžnu i3mёйte: zanE lюb0vь pokrыvaetъ mn0žestvo grэhHvъ. f7 Strannolю1bcы drygъ ko drygu, bez8 roptanій. ‹ K0ždo ćkože prіstъ darovanіe, meždY sebE si1mъ služaщe, ćkw d0brіi stroi1telіe razli1čnыz blagodati b9іz. №i Ѓщe kto2 glag0letъ, ćkw slovesA b9іz: ѓщe kto2 slyžitъ, ćkw t krёposti, ю4že podaetъ bGъ: da nj vsemъ slavitsz bGъ ї}sъ hrt0mъ, є3myže є4stь slava i3 deržava vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Konecъ sredЁ.

(za? …v) (ѕ7) v7i Vozlю1blennіi, ne divi1tesz* (Vъ četvert0kъ lg-z nedёli: Vozlю1blennіi, ne divi1tesz*) є4že vъ vasъ raždeženію, ko i3skušenію vamъ bыvaemu, ćkw čyždu vamъ slučaющusz. Gi No poneže prіwbщaetesz hrt0vыmъ strastemъ, raduйtesz, ćkw da i3 vъ kvlenіe slavы є3gw2 vozraduetesz veselsщesz. d7i Ѓщe ўkorsemi bыvaete nj i4meni hrt0vэ, blaženi є3stE: ćkw slavы, i3 b9ій d¦ъ na vasъ počivaetъ: džnэmi ќbw hylitsz, ґ vami proslavlsetsz. є7i Da ne kto2 u5bo t vasъ postraždetъ ćkw ўbjйca, i3li2 ćkw tatь, i3li2 ćkw ѕlodёй, i3li2 ćkw čyždь posэti1telь. ѕ7i Ѓщe li že ćkw hrіstіaninъ, da ne stыdi1tsz: da proslavlsetъ že bGa vъ časti seй. z7i Ćkw vremz načati sydъ t d0mu b9іz: ѓщe li prežde t vasъ, kaz konči1na proti1vzщыmsz b9ію є3đlію; }i I# ѓщe pravednikъ є3dvA spasetsz, nečesti1vый i3 grёšnый gdЁ kvi1tsz; f7i Tёmže i3 stražduщіi po v0li b9іeй, ćkw vёrnu ziždi1telю, da predadstъ dyšы svoS vo blagotvorenіe.

GlavA pstaz.

(№) s< № Starcы ±že vъ vasъ molю2, ćkw starecъ shй i3 svidёtelь hrt0vыmъ strastemъ, i4že i3 hotsщeй slavэ kvi1tisz džbщnikъ: v7 Pasi1te є4že vъ vasъ stado b9іe, posэщaющe ne nyždeю, no v0leю, i3 po bz7э: nižE nepravednыmi pribhtki, no ўserdnw: G Ni ćkw njbladaющe pri1čtu, no džbrazi bыvaйte stadu. d7 I# ćvlьšusz pastыrenačalьniku, prіi1mete neuvzdaemый slavы vэnecъ. (v7) є7 Takože ю4nіi povini1tesz starcєmъ: vsi1 že drugъdrygu povinyющesz, smirenomydrіe stzži1te: zanE bGъ gHrdыmъ proti1vitsz, smirє1nnыmъ že daetъ blgodatь.

Konecъ četvertkY.

(za? …g) (s®e) ѕ7 Smiri1tesz u5bo* (E#đljstu marku: Bratіe, smiri1tesz*) pod8 krёpkuю ryku b9ію, da vы2 voznesetъ vo vremz: z7 Vsю2 pečalь vašu vozvergše nanь, ćkw t0й pečetsz nj vasъ. } Trezvi1tesz, b0drstvuйte, zanE supostatъ vašъ dіavolъ, ćkw levъ rыkaz h0ditъ, i3skjй kogo2 pogloti1ti: f7 E#myže proti1vitesz tverdi vёroю vёduщe, ćkw tёže str†sti slučaюtsz vašemu bratstvu, є4že vъ mjrэ. (G) ‹ BGъ že vsskіz blgodati, prizvavый vasъ vъ vёčnuю svoю2 slavu nj hrtЁ ї}sэ, malw postradavšыz, t0й da soverši1tъ vы2, da ўtverdi1tъ, da ўkrэpi1tъ, da njsnuetъ. №i TomY slava i3 deržava, vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь. v7i Sіluanomъ vamъ vёrnыmъ bratomъ. Ćkw nepщyю, vmalэ napisahъ, molS i3 zasvidёtelьstvuz, seй bhti i4stinnэй blgdti b9іeй, vъ neйže stoitE. Gi Cэlyetъ vы2 ćže vъ vavmlHnэ soizbrannaz, i3 marko shnъ m0й. d7i Cэlyйte drugъdryga lobzanіemъ lюbvE: mi1rъ vamъ vsёmъ nj hrtЁ ї}sэ. Ґmi1nь.

Konecъ ґp0stolu marku.

Konecъ sob0rnagw poslanіz pervagw s™agw ґpcla petrA, є4že pisA t ri1ma: i3myщagw vъ sebЁ glavъ є7: zač†lъ cRk0vnыhъ ѕ7: stіhHvъ Rє: znamenanій černыhъ ѕ7: poslёduющihъ že i5mъ červlenыhъ z7.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.