NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

Sob0rnoe poslanіe їakwvle

Znamєnanіz їakwvlz poslanіz.

(№) NJ terpёnіi i3 vёrэ nesumnёnnэй, i3 nj smirennэй mydrosti kъ bog†tыmъ.

(№) Vъ nemže nj raždeženіi syщemъ vъ nasъ, i3 strastehъ ±že t negw2, ćkw ne t bGa vinA, no є4že vo blago čto2 namъ t negw2.

(v7) NJ kr0tosti i3 čistotЁ tёla, i3 dэsnіi blazэ podannэ na blaženstvo, i3 nj mydrosti, i3 mi1rnэ slovesi2.

(G) NJ lюbvi2 syщeй komyždo nelicemёrnэ po zak0nu. Ćkw ne t vёrы t0kmw, ni t dёlъ є3di1nыhъ, no t nboю2 kypnw njpravdaetsz čelovёkъ.

(d7) Ćkw derzъ i3 bezči1nenъ ljzhkъ, ўmerщvlsetъ i3myщago i5: є3g0že deržati potreba na pohvalY i3 slavu b9ію.

(№) Vъ nemže nj blazёmъ žitіi2, i3 nesvarli1vэmъ vъ sebЁ t slavoh0tіz, syщagw t premydrosti čelovёčeskіz.

(v7) NJ b9іeй premydrosti, ćže svhše.

(G) Ćkw t ўnhnіz i3 slastolю1bіz, ratь i3 nestroenіe, i3 vraždA na bGa bыvaetъ.

(d7) NJ pokasnіi na spasenіe i3 ne njsuždati i4skrennzgw.

(ѕ7) Ćkw ne nj čelovёcэ, no nj bz7э stup†nіz myževi ўpravlsюtsz.

(№) Vъ nemže nj lihoimanіi bogatыhъ, i3 nj pi1щi i4hъ ćže vъ mjrэ, i3 nj pravednэmъ sudЁ b9іi.

(v7) Vъ dolgoterpёnіi i3 nj preterpёnіi strasteй, i3 nj i4stinэ.

(G) Poučenіe komyždo pod0bno syщe sъ vёroю.

(d7) Ćkw služi1ti podobaetъ spasenію i4skrennzgw.

Skazanіe їakwvlz sob0rnagw poslanіz.

(nd\lz) Poneže samъ їakwvъ sіE pi1šetъ, syщыmъ t nboюnadeszte kolBnu razsёzvšыmsz, i3 vёrovavšыmъ vъ gDa našego ї}sa hrtA. Pi1šetъ že ўči1telьnoe poslanіe, ўčS nj razli1čnыhъ i3skušenіihъ: k0e ќbw є4stь t bGa, k0e že t svoegw2 serdca čelovёkwmъ: i3 ćkw ne sl0vomъ t0kmw, no i3 dёlomъ pokazati vёru podobaetъ: ćkw ne slhšatelіe zak0na, no tvorcы2 njpravdaюtsz. NJ bogatыhъ že zavэщavaetъ, da ne lyčše tvorstsz bogatіi ni1щihъ vъ cerkvahъ, no pače i3 ўzzvlsюtsz ćkw prez0rivi. I# vъ konecъ ўtэšaz njbi6dimыz, i3 predpovelэvaz i5mъ dolgoterpёti do prišestvіz hrt0va. I# nauči1vъ nj terpёnіi, t jwvleva blagagw terpёnіz, povelэvaetъ prizvati svzщenniki kъ bolsщыmъ, i3 tщatisz njbraщati zablyždšыz ko i4stinэ: bhti bo nj semъ vozmezdію t gDa, njstavlenіz grэhHvъ. I# si1ce skončavaetъ poslanіe.

GlavA pervaz.

(za? n7) (№) s< № Їakwvъ, (Vъ sredu la-z nedёli:) bGu i3 gDu ї}su hrtY rabъ, nbэmanadeszte kolёnoma, i5že vъ razsёznіi, radovatisz. v7 Vssku radostь i3mёйte bratіe moS, є3gdA vo i3skušє1nіz vpadaete razli6čna, G Vёdzщe, ćkw i3skušenіe vašez vёrы sodёlovaetъ terpёnіe: d7 Terpёnіe že dёlo soveršeno da i4matь, ćkw da bydete soveršeni i3 vsecёli, ni vъ čemъ že lišeni. є7 Ѓщe že kto2 t vasъ lišenъ є4stь premydrosti, da pr0sitъ t daю1щagw bGa vsBmъ vkypэ, i3 ne ponošaющagw: i3 dastsz є3mY. z7 Da pr0sitъ že vёroю, ničt0že sumnssz: sumnsй bo sz ўpod0bisz volnenію morsk0mu, vёtrы vozmetaemu i3 razvэvaemu. z7 Da ne mni1tъ čelovёkъ džnъ, ćkw prіi1metъ čto2 t bGa. } Myžъ dvoedyšenъ, neustr0enъ vo vsёhъ putehъ svoi1hъ. f7 Da hvalitsz že bratъ smirennый vъ vыsotЁ svoeй. ‹ Bogatый že vo smirenіi svoemъ: zanE ćkože cvёtъ travnhй mi1mw i4detъ. №i Vozsіs bo s0lnce so zn0emъ, i3 i3zsuši2 travY, i3 cvёtъ є3S tpadE, i3 blagolёpіe licA є3S pogi1be: si1ce i3 bogatый vъ hoždenіi svoemъ ўvzdaetъ. v7i Blaženъ myžъ, i4že preterpi1tъ i3skušenіe, zanE i3skysenъ bhvъ, prіi1metъ vэnecъ ži1zni, є3g0že njbэщA bGъ lю1bzщыmъ є3go2. (№) Gi Nikt0že i3skušaemь da glag0letъ, ćkw t bGa i3skušaemь є4smь: bGъ bo nёstь °i3skusi1telь ѕlы6mъ° (°i3skušaemь ѕlhmi°), ne i3skušaetъ že t0й nikog0že. d7i K0ždo že i3skušaetsz, t svoeS p0hoti vlek0mь i3 prelьщaemь. є7i Taže p0hotь začenši raždaetъ grёhъ: grёhъ že sodёznъ raždaetъ smertь. ѕ7i Ne lьsti1tesz bratіe moS vozlю1blєnnaz: z7i Vssko dasnіe blago, i3 vsskъ darъ soveršenъ svhše є4stь, shodsй t nc7A svёtwvъ, ў negHže nёstь premэnenіz, i3li2 preloženіz stёnь. }i Voshotёvъ bo porodi2 nasъ sl0vomъ i4stinы, vo є4že bhti namъ načatokъ nёkій sozdanієmъ є3gw2.

Konecъ sredЁ.

(za? n7a) (v7) f7i Tёmže bratіe moS vozlю1blєnnaz,* (Vъ četvert0kъ la-z nedёli: Bratіe moS vozlю1blєnnaz,*) da bydetъ vsskъ čelovёkъ sk0rъ ўslhšati, i3 k0senъ glag0lati, k0senъ vo gnёvъ. k7 Gnёvъ bo myža, pravdы b9іz ne sodёlovaetъ. k7a Segw2 radi tl0žše vssku skvernu, i3 i3zbhtokъ ѕl0bы, vъ kr0tosti prіimi1te vsaždennoe sl0vo, mogyщee spasti2 dyšы vašz. k7v Bыvaйte že tvorcы2 sl0va, ґ ne t0čію slhšateli, prelьщaющe sebE samёhъ. k7g ZanE ѓщe kto2 є4stь slhšatelь sl0va, ґ ne tvorecъ, takovhй ўpod0bisz myžu smotrsющu licE bыtіS svoegw2 vъ zercalэ: k7d Ўsmotri1 bo sebE, i3 ti1de, i3 ѓbіe zabы2, kak0vъ bЁ. k7є Prini1kій že vъ zak0nъ soveršenъ svob0dы, i3 prebhvъ: seй ne slhšatelь zabhtlivъ bhvъ, no tvorecъ dёla, seй blaženъ vъ dёlanіi svoemъ bydetъ. k7ѕ Ѓщe kto2 mni1tsz vёrenъ bhti vъ vasъ, i3 ne njbuzdovaetъ ljzhka svoegw2, no lьsti1tъ serdce svoE, segw2 syetna є4stь vёra. k7z Vёra bo čistA i3 neskverna pred8 bGomъ i3 nc7emъ sіS є4stь, є4že posэщati si1rыhъ i3 vdovi1cъ vъ sk0rbehъ i4hъ, i3 neskverna sebE blюsti2 t mjra.

Konecъ četvertkY.

GlavA vtoraz.

(za? n7v) (G) s< № Bratіe moS, ne na licA* (Vъ pzt0kъ la-z nedёli: Bratіe, ne na licA*) zrsщe i3mёйte vёru gDa našegw ї}sa hrtA slavы. v7 Ѓщe bo vni1detъ vъ s0nmiщe vaše myžъ, zlatъ perstenь nosS, vъ ri1zэ svёtlэ, vni1detъ že i3 ni1щъ vъ hydэ ndeždэ: G I# vozzritE na nossщago ri1zu svёtlu, i3 rečete є3mY, tы2 ssdi zdЁ d0brэ: i3 ni1щemu rečete, tы2 stani tamw, i3li2 ssdi zdЁ na podn0žіi moemъ: d7 I# ne razsmotri1ste vъ sebЁ, i3 bhste sudіi6 pomыšlenій ѕlhhъ. є7 Slhšite, bratіe moS vozlю1blєnnaz, ne bGъ li i3zbrA ni1щыz mjra segw2 bogatы vъ vёrэ, i3 naslёdniki carstvіz, є4že njbэщA lю1bzщыmъ є3go2; ѕ7 Vh že ўkori1ste ni1щago. Ne bogatіi li nasi1luюtъ vamъ, i3 tji vlekytъ vы2 na sudi6щa; z7 Ne tji li hylztъ d0broe i4mz narečennoe na vasъ; } Ѓщe ќbw zak0nъ soveršaete carskій, po pisanію: vozlю1biši i4skrennzgo svoego2 ćkože sebE samago: d0brэ tvoritE. f7 Ѓщe li na licA zritE, to grёhъ sodэvaete, njbličaemi t zak0na ćkože prestypnicы. ‹ I$že bo vesь zak0nъ soblюdetъ, sogrэši1tъ že vo є3di1nomъ, bhstь vsBmъ povi1nenъ. №i Rekjй bo, ne prelюbы2 sotvori1ši: reklъ є4stь, i3 ne ўbіeši. Ѓщe li ne prelюbы2 sotvori1ši, ўbіeši že, bhstь prestypnikъ zak0na. v7i Takw glag0lite, i3 takw tvori1te, ćkw zak0nomъ svob0dnыmъ hotsщe sydъ prіsti. Gi Sydъ bo bez8 mi1losti ne sotv0ršemu mi1losti: i3 hvalitsz mi1lostь na sudЁ.

Konecъ pztkY.

(za? n7g) (d7) d7i Kaz p0lьza bratіe moS,* (Vъ ponedёlьnikъ lv-z nedёli: Bratіe, kaz p0lьza є4stь,*) ѓщe vёru glag0letъ kto2 i3mёti, dёlъ že ne i4matь; є3dA m0žetъ vёra spasti2 є3go2; є7i Ѓщe že bratъ i3li2 sestrA naga bydeta, i3 lišena bydeta dnevnhz pi1щi: ѕ7i Rečetъ že i4ma kto2 t vasъ: i3di1ta sъ mi1romъ, grёйtasz i3 nasыщaйtasz, ne dastъ že i4ma trebovanіz tэlesnagw, kaz p0lьza; z7i Takožde i3 vёra, ѓщe dёlъ ne i4matь, mertvA є4stь nj sebE. }i No rečetъ kto2: tы2 vёru i4maši, ѓzъ že dэlA i4mamъ: pokaži1 mi vёru tvoю2 t dёlъ tvoi1hъ, i3 ѓzъ tebЁ pokažY t dёlъ moi1hъ vёru moю2. f7i Tы2 vёrueši, ćkw bGъ є3di1nъ є4stь, d0brэ tvori1ši: i3 bёsi vёruюtъ, i3 trepeщutъ. k7 H0щeši že li razumёti, q čelovёče syetne, ćkw vёra bez8 dёlъ mertvA є4stь; k7a Ґvraamъ nc7ъ našъ ne t dёlъ li njpravdasz, voznesъ їsaaka shna svoego2 na žertvennikъ; k7v Vi1diši li, ćkw vёra pospёšestvovaše dэlHmъ є3gw2, i3 t dёlъ soverši1sz vёra; k7g I# soverši1sz pisanіe glag0lющee: vёrova že ґvraamъ bGovi, i3 vmэni1sz є3mY vъ pravdu, i3 drygъ b9ій narečesz. k7d Zrite li u5bo, ćkw t dёlъ njpravdaetsz čelovёkъ, ґ ne t vёrы є3di1nыz; k7є Takožde že i3 raavъ bludni1ca ne t dёlъ li njpravdasz, prіemši sh0dniki, i3 i3nhmъ putemъ i3zvedši i5hъ; k7ѕ Ćkože bo tёlo bez8 dyha mertvo2 є4stь, takw i3 vёra bez8 dёlъ mertvA є4stь.

Konecъ ponedёlьniku.

GlavA tretіz.

(za? n7d) (є7) s< № Ne mn0zi ўči1teli bыvaйte, bratіe moS,* (Vo vt0rnikъ lv-z nedёli: Bratіe, ne mn0zi ўči1teli bыvaйte,*) vёdzщe, ćkw b0lьšee njsuždenіe prіi1memъ: v7 Mn0gw bo sogrэšaemъ vsi2. Ѓщe kto2 vъ sl0vэ ne sogrэšaetъ, seй soveršenъ myžъ, si1lenъ njbuzdati i3 vsE tёlo. G Se bo i3 k0nєmъ ўzdы6 vo ўstA vlagaemъ, da povinyюtsz namъ, i3 vsE tёlo i4hъ njbraщaemъ. d7 SE i3 korabli2 veli1cы syщe, i3 t žest0kihъ vёtrwvъ zatočaemi, njbraщaюtsz malыmъ kormi1lьcemъ, ѓmože stremlenіe pravzщagw h0щetъ. є7 Takožde že i3 ljzhkъ malъ ќdъ є4stь, i3 velьmi2 hvalitsz: sE malъ džgnь, i3 k0lь veli1ki vє1щi sožigaetъ. ѕ7 I# ljzhkъ džgnь, lёpota nepravdы: si1ce i3 ljzhkъ vodvorsetsz vo ќdэhъ našihъ, skvernS vsE tёlo, i3 palS k0lo roždenіz našegw, i3 njpalszsz t geennы. z7 Vssko bo є3stestvo2 ѕvэreй že i3 pti1cъ, g†dъ že i3 rhbъ, ўkročaetsz, i3 ўkroti1tsz є3stestv0mъ čelovёčeskimъ: } LJzhka že nikt0že m0žetъ t čelovBkъ ўkroti1ti, neuderži1mo bo ѕlo2, i3sp0lnь ćda smerton0sna. f7 Tёmъ blagoslovlsemъ bGa i3 nc7A, i3 tёmъ klenemъ čelovёki, bhvšыz po pod0bію b9ію: ‹ T tёhъ že ќstъ i3sh0ditъ blagoslovenіe i3 klstva. Ne podobaetъ bratіe moS vozlю1blєnnaz, si6mъ takw bыvati.

Konecъ vt0rniku.

(za? n7є) №i E#dA ќbw i3st0čnikъ* (Vъ sredu lv-z nedёli: Bratіe, є3dA i3st0čnikъ*) t є3di1nagw ќstіz i3stočaetъ sladkoe i3 g0rьkoe; v7i E#dA m0žetъ, bratіe moS, smok0vnica m†slinы tvori1ti, i3li2 vіnogradnaz lozA smHkvы; takože ni є3di1nъ i3st0čnikъ slanu i3 sladku tvori1tъ v0du. (№) Gi Kto2 premydrъ i3 hud0gъ vъ vasъ, da pokažetъ t d0bragw žitіS dэlA svoS, vъ kr0tosti i3 premydrosti. d7i Ѓщe že zavistь g0rьku i4mate i3 rvenіe vъ serdcahъ vašihъ, ne hvali1tesz, ni lži1te na i4stinu. є7i Nёstь sіS premydrostь svhše nizhodsщi, no zemna, duševna, bэs0vska. ѕ7i I#dёže bo zavistь i3 rvenіe, tY nestroenіe i3 vsska ѕlA veщь. (v7) z7i Ґ ćže svhše premydrostь, pervэe ќbw čistA є4stь, pot0mъ že mi1rna, krotkA, blagopokorli1va, i3sp0lnь mi1losti i3 plodHvъ blagi1hъ, nesumnёnna, i3 nelicemёrna. }i Pl0dъ že pravdы vъ mi1rэ sёetsz tvorsщыmъ mi1rъ.

GlavA četvertaz.

(G) s< № Tkydu br†ni i3 sv†rы vъ vasъ; ne tsю1du li, t slasteй vašihъ voю1ющihъ vo ќdэhъ vašihъ; v7 Želaete, i3 ne i4mate: ўbivaete i3 zavi1dite, i3 ne m0žete ўluči1ti: svarsetesz i3 b0rete, i3 ne i4mate, zanE ne pr0site. G Pr0site, i3 ne prіemlete, zanE ѕlЁ pr0site, da vъ slastehъ vašihъ i3ždivete. d7 Prelюbodёi i3 prelюbodёйcы, ne vёste li, ćkw lюbы2 mjra segw2 vraždA bGu є4stь; i4že bo vosh0щetъ drygъ bhti mjru, vragъ b9ій bыvaetъ. (pnde) є7 I#li2 mnitE, ćkw vsye pisanіe glag0letъ: kъ zavisti želaetъ dyhъ, i4že vseli1sz vъ nы2; ѕ7 B0lьšuю že daetъ blagodatь. Tёmže glag0letъ: gDь gHrdыmъ proti1vitsz, smirє1nnыmъ že daetъ blagodatь.

Konecъ sredЁ.

(za? n7ѕ) (d7) z7 Povini1tesz u5bo* (Vъ četvert0kъ lv-z nedёli: Vozlю1blennіi, povini1tesz*) bGu, proti1vitesz že dіavolu, i3 bэži1tъ t vasъ. } Pribli1žitesz bGu, i3 pribli1žitsz vamъ: njči1stite rycэ grёšnicы, i3spravite serdcA vaša dvoedyšnіi. f7 Postraždi1te, i3 slezi1te i3 plačitesz: smёhъ vašъ vъ plačь da njbrati1tsz, i3 radostь vъ sёtovanіe. ‹ Smiri1tesz pred8 gDemъ, i3 voznesetъ vы2. №i Ne njklevetaйte drugъdryga bratіe: njklevetazй bo brata, i3li2 njsuždazй brata svoego2, njklevetaetъ zak0nъ, i3 njsuždaetъ zak0nъ. Ѓщe li zak0nъ njsuždaeši, nёsi tvorecъ zak0na, no sudіS. v7i E#di1nъ є4stь zakonopol0žnikъ i3 sudіS, mogjй spasti2 i3 pogubi1ti: th že kto2 є3si2 njsuždazй dryga; (ѕ7) Gi Slhšite nhnэ glag0lющіi: dnesь i3li2 ќtrэ p0йdemъ vo džnъ gradъ, i3 sotvori1mъ tY lёto є3di1no, i3 kyplю dёemъ, i3 prіwbrёtenіe: d7i I%že ne vёste, čto2 ќtrэ sluči1tsz. Kaz bo ži1znь vaša; para bo є4stь, ćže vmalэ kvlsetsz, pot0mъ že i3sčezaetъ. є7i Vmёstw є4že bы glag0lati vamъ: ѓщe gDь vosh0щetъ, i3 ži1vi bydemъ, i3 sotvori1mъ sіE i3li2 džno. ѕ7i Nhnэ že hvalitesz vъ gordhnzhъ vašihъ: vsska hvalA takovA ѕlA є4stь. z7i Vёduщemu ќbw dobro2 tvori1ti, i3 ne tvorsщemu, grёhъ є3mY є4stь.

GlavA pstaz.

(№) s< № Prіidi1te nhnэ bogatіi, plačitesz i3 rыdaйte nj lю1tыhъ sk0rbehъ vašihъ grzdyщihъ na vы2. v7 Bogatstvo vaše i3zgni2, i3 ri6zы vašz m0lіe pozd0ša. G Zlato vaše i3 srebro2 i3zoržavэ, i3 ržA i4hъ vъ poslušestvo2 na vasъ bydetъ, i3 snёstь plHti vašz ѓki džgnь, є3g0že sniskaste vъ poslёdnіz dni2. d7 SE mzdA dёlateleй dёlavšihъ ni6vы vašz, ўderžanaz t vasъ, vopіetъ: i3 vopіє1nіz žavšihъ vo ќši gDa savaHfa vnid0ša. є7 Vozveseli1stesz na zemli2, i3 nasladi1stesz ўpitaste serdcA vaša ѓki vъ denь zakolenіz. ѕ7 NJsudi1ste, ўbi1ste pravednago, ne proti1vitsz vamъ. z7 Dolgoterpi1te u5bo bratіe moS, do prišestvіz gDnz: sE zemledёlecъ ždetъ čctnagw plodA t zemli2, dolgoterpS nj nemъ, d0ndeže prіi1metъ d0ždь ranъ i3 p0zdenъ. } Dolgoterpi1te u5bo i3 vы2, ўtverdi1te serdcA vaša, ćkw prišestvіe gDne pribli1žisz. f7 Ne vozdыhaйte drygъ na dryga bratіe, da ne njsuždeni bydete: sE sudіS pred8 dverьmi stoi1tъ.

Konecъ četvertkY.

(za? n7z) (v7)W4brazъ prіimi1te, bratіe moS,* (Їylіa k7, pror0ku i3lіi2: Bratіe, džbrazъ prіimi1te* Sіe že i3 nad8 bolsщimъ, i3 nj bezd0ždіi.) ѕlostradanіz i3 dolgoterpёnіz, pror0ki, i5že glag0laša i4menemъ gDnimъ. №i SE blaži1mъ terpsщыz: terpёnіe jwvle slhšaste, i3 konči1nu gDnю vi1dэste, ćkw mnogomlctivъ є4stь gDь, i3 щedrъ. v7i Prežde že vsёhъ bratіe moS, ne kleni1tesz ni nb7omъ, ni zemleю: ni i3n0ю k0eю klstvoю: bydi že vamъ, є4že є4й, є4й: i3 є4že ni2, ni2: da ne vъ licemёrіe vpadete. Gi Ѕlostraždetъ li kto2 vъ vasъ: da moli1tvu dёetъ. Blagodyšstvuetъ li kto2: da poetъ. d7i Boli1tъ li kto2 vъ vasъ: da prizovetъ presvĐterы cRk0vnыz, i3 da moli1tvu sotvorstъ nad8 ni1mъ, pomazavše є3go2 є3leemъ vo i4mz gDne: є7i I# moli1tva vёrы spasetъ bolsщago, i3 vozdvi1gnetъ є3go2 gDь: i3 ѓщe grэhi2 bydetъ sotvori1lъ, tpystztsz є3mY. (G) ѕ7i I#spovёdaйte u5bo drygъ drygu sogrэšє1nіz, i3 moli1tesz drygъ za dryga, ćkw da i3scэlёete: mn0gw bo m0žetъ mltva pravednagw pospэšestvyema.

Konecъ nad8 bolsщimъ.

Čti2 pror0ku, i3 bezd0ždію:

z7i I#lіA čelovёkъ bЁ podobostrastenъ namъ, i3 moli1tvoю pomoli1sz, da ne bydetъ d0ždь: i3 ne njdoždi2 po zemli2 lёta tri2 i3 mBszcъ šestь. }i I# paki pomoli1sz, i3 nb7o d0ždь dadE, i3 zemlS prozzbE pl0dъ sv0й. (d7) f7i Bratіe, ѓщe kto2 vъ vasъ zablyditъ t puti2 i4stinы, i3 njbrati1tъ kto2 є3go2: k7 Da vёstь, ćkw njbrati1vый grёšnika t zabluždenіz puti2 є3gw2, spasetъ dyšu t smerti, i3 pokrhetъ mn0žestvo grэhHvъ.

Konecъ pror0ku i3lіi2, i3 bezd0ždію.

Konecъ їakwvlz sob0rnagw poslanіz. I#myщagw vъ sebЁ glavъ є7: začalъ cRk0vnыhъ }: stіhHvъ Ri: znamenanій černыhъ ѕ7: poslёduющihъ že i5mъ červlenыhъ f7.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.