NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

Prokjmeni, ґpcli i3 ґlliluіarє, na vssku potrebu razli1čnіi

Na njsщ7enіe є3lea, sedmь їereєvъ.

Pervый їereй glag0letъ:

Prokjmenъ, glasъ №: Bydi gDi mlctь tvoS na nasъ, ćkože ўpovahomъ na tS.

Stjhъ: Raduйtesz pravednіi nj gDэ, pr†vыmъ podobaetъ pohvalA.

Ґp0stolъ t їakwvlz poslanіz, začalo n7z.

Ґllilyіa, glasъ }: Mi1lostь i3 sydъ vospoю2 tebЁ gDi.

Vtorhй їereй glag0letъ:

Prokjmenъ, glasъ v7: Krёpostь moS i3 pёnіe moE gDь, i3 bhstь mnЁ vo spasenіe.

Stjhъ: Nakazyz nakaza mz gDь, smerti že ne predade mz.

Ґpclъ kъ ri1mlznwmъ, začalo rѕ7i.

Ґllilyіa, glasъ є7: Mlcti tvoS gDi, vo vёkъ vospoю2.

Tretій їereй glag0letъ:

Prokjmenъ, glasъ G: GDь prosvэщenіe moE i3 sp7si1telь m0й, kogw2 ўboю1sz;

Stjhъ: GDь zaщi1titelь životA moegw2, t kogw2 ўstrašysz;

Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rn7g.

Ґllilyіa, glasъ v7: Na tS gDi ўpovahъ, da ne postыžysz vo vёkъ.

Četvertый їereй glag0letъ:

Prokjmenъ, glasъ d7: V0nьže ѓщe denь prizovy tz, sk0rw ўslhši mS.

Stjhъ: GDi, ўslhši moli1tvu moю2, i3 v0plь m0й kъ tebЁ da prіi1detъ.

Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rp7v t polY.

Ґllilyіa, glasъ v7: TerpS poterpёhъ gDa, i3 vnstъ mi2.

Pstый їereй glag0letъ:

Prokjmenъ, glasъ є7: Tы2 gDi sohrani1ši nы2, i3 soblюdeši nы2 t r0da segw2, i3 vo vёkъ.

Stjhъ: Spasi1 mz gDi, ćkw njskudЁ prepod0bnый.

Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo r…i.

Ґllilyіa, glasъ є7: Mi1lwsti tvoS gDi vo vёkъ vospoю2.

Šesthй їereй glag0letъ:

Prokjmenъ, glasъ ѕ7: Pomi1luй mS b9e, po veli1cэй mlcti tvoeй.

Stjhъ: Serdce či1sto sozi1ždi vo mnЁ b9e, i3 dyhъ pravъ njbnovi2 vo ўtr0bэ moeй.

Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Sedmhй їereй glag0letъ:

Prokjmenъ, glasъ z7: GDi, da ne ćrostію tvoeю njbliči1ši menE, nižE gnёvomъ tvoi1mъ nakažeši menE.

Stjhъ: Pomi1luй mS gDi, ćkw nemoщenъ є4smь.

Ґpclъ kъ solynznwmъ, začalo so7g.

Ґllilyіa, glasъ z7: Ўslhšitъ tS gDь vъ denь pečali, zaщi1titъ tS i4mz bGa їakwvlz.

Ѓvgusta vъ № denь na njsщ7enіe vodы2.

Prokjmenъ, glasъ G: GDь prosvэщenіe moE, i3 sp7si1telь m0й, kogw2 ўboю1sz;

Stjhъ: GDь zaщi1titelь životA moegw2, t kogw2 ўstrašysz;

Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo ™ѕ.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Trhgnu s®ce moE sl0vo blgo.

Stjhъ: Glag0lю ѓzъ dэlA moS cRevi.

Na njsщ7enіe cRkve.

Prokjmenъ, glasъ d7: D0mu tvoemY podobaetъ s™hnz gDi, vъ dolgotY dnjй.

Stjhъ: GDь vocRi1sz, vъ lёpotu njblečesz, njblečesz gDь vъ si1lu i3 prepossasz.

Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo ™z.

Ґllilyіa, glasъ №: NJsnov†nіz є3gw2 na gorahъ s™hhъ, lю1bitъ gDь vratA sіHnz pače vsёhъ selenій їakwvlihъ.

Stjhъ: Presl†vnaz glag0lašasz nj tebЁ, grade b9ій.

Pričastnый: GDi, vozlюbi1hъ blgolёpіe d0mu tvoegw2, i3 mёsto selenіz slavы tvoeS.

Ґllilyіa, tri1ždы.

Na njsnovanіe i3 na njbnovlenіe grada.

Prokjmenъ, glasъ d7: D0mu tvoemY podobaetъ s™hnz gDi, vъ dolgotY dnjй.

Stjhъ: I$bo ўtverdi2 vselennuю, ćže ne podvi1žitsz.

Ґpclъ vъ dэsnіihъ, začalo m7 t polY.

Ґllilyіa, glasъ v7: NJsnov†nіz є3gw2 na gorahъ s™hhъ, lю1bitъ gDь vratA sіHnz pače vsёhъ selenій їakwvlihъ.

Stjhъ: Presl†vnaz glag0lašasz nj tebЁ grade b9ій.

Pričastnый: GDi, vozlюbi1hъ blgolёpіe d0mu tvoegw2, i3 mёsto selenіz slavы tvoeS.

Poslёdovanіe vъ bezd0ždіe.

Prokjmenъ, glasъ d7: Brazdы6 zemnhz ўp0й, i3 ўmn0ži ži6ta є3S.

Stjhъ: Vъ kaplzhъ є3S vozveseli1tsz vozsіsющi.

Ґpclъ їakwvlz poslanіz, začalo n7z.

Ґllilyіa, glasъ }: Blgoslovi1ši vэnecъ lёta blgosti tvoeS, i3 polS tvoS i3sp0lnztsz tyka.

Stjhъ: Razbotёюtъ kr†snaz pusthni, i3 radostію h0lmi preposšutsz.

Pričastnый: Čašu spasenіz prіimY:

Vo vremz bezvedrіz.

Prokjmenъ, glasъ d7: Spasi1 mz b9e, ćkw vnid0ša v0dы do duši2 moeS.

Stjhъ: Ўglэb0hъ vъ timёnіi glubinы2, i3 nёstь postosnіz.

Ґp0stolъ kъ ri1mlznwmъ, začalo §i.

Ґllilyіa, glasa: Spasi1 mz t brenіz, da ne ўglёbnu, i3 t glub0kihъ v0dъ.

Stjhъ: Da ne potopi1tъ menE byrz vodnaz, nižE da požretъ menE glubinA.

Vo strahъ trysa.

Prokjmenъ, glasъ }: GDi, da ne ćrostію tvoeю njbliči1ši menE:

Stjhъ: Ne tvrati2 licA tvoegw2 t džtroka tvoegw2.

Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo tla t polY.

Ґllilyіa, glasъ є7: B9e, tri1nulъ nы2 є3si2, i3 nizloži1lъ є3si2 nasъ.

Stjhъ: Strsslъ є3si2 zemlю, i3 smuti1lъ є3si2 ю5: i3scэli2 sokrušenіe є3S, ćkw podvi1žesz.

Pričastnый: Prizirazй na zemlю, i3 tvorsй ю5 trzsti1sz.

Poslёdovanіe za lю1di vo vremz brani.

Prokjmenъ, glasъ d7: GDi, si1loю tvoeю vozveseli1tsz cRь, i3 nj spasenіi tvoemъ vozraduetsz ѕэlw2.

Stjhъ: Želanіe s®ca є3gw2 dalъ є3si2 є3mY, i3 hotёnіz ўstnY є3gw2 nёsi liši1lъ є3go2.

Ґpclъ ko є3feseєmъ, začalo slg.

Ґllilyіa, glasъ v7: Ўslhšitъ tS gDь vъ denь pečali, zaщi1titъ tS i4mz bGa їakwvlz.

Stjhъ: GDi, spasi2 cRS, i3 ўslhši nы2, v0nьže ѓщe denь prizovemъ tS.

Pričastnый: Hvali1te gDa sъ nb7sъ:

Vъ našestvіi brani.

Prokjmenъ, glasъ №: GDь krёpokъ i3 si1lenъ, gDь si1lenъ vъ brani.

Stjhъ: GDnz zemlS i3 i3spolnenіe є3S, vselennaz i3 vsi2 živyщіi na neй.

Ґpclъ ko є3feseєmъ, začalo ©k.

Ґllilyіa, glasъ }: GDь si1lъ sъ nami, zastypnikъ našъ bGъ їakwvlь.

Stjhъ: BGъ namъ pribёžiщe i3 si1la, pom0щnikъ vъ sk0rbehъ, njbrёtšihъ nы2 ѕэlw2.

Pričastnый: Hvali1te gDa sъ nb7sъ:

Vъ našestvіi v†rvarъ.

Prokjmenъ, glasъ d7: Da voskrnetъ bGъ, i3 rastočatsz vrazi2 є3gw2.

Stjhъ: Ćkw i3sčezaetъ dhmъ, da i3sčeznutъ.

Ґpclъ ko є3feseєmъ, začalo ©k.

Ґllilyіa, stjhъ: GDь sokrušazй br†ni:

Pričastnый: GDь krёpokъ i3 si1lenъ, gDь si1lenъ vъ brani.

Vъ zapalenіi ngnS.

Prokjmenъ, glasъ №: Bydi gDi mlctь tvoS na nasъ, ćkože ўpovahomъ na tS.

Stjhъ: SE džči gDni na bosщыzsz є3gw2, i3 ўpovaющыz na mlctь є3gw2.

Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo tlv.

Ґllilyіa: Щedrъ i3 mi1lostivъ gDь vsёmъ prizыvaющыmъ є3go2.

Nad8 bolsщimъ.

Prokjmenъ, glasъ №: Ѓzъ rёhъ: gDi, pomi1luй mS, i3scэli2 dyšu moю2, ćkw sogrэši1hъ tebЁ.

Stjhъ: Blženъ razumэvazй na ni1щa i3 ўb0ga, vъ denь lю1tъ i3zbavitъ є3go2 gDь.

Ґpclъ їakwvlz poslanіz, začalo n7z.

Ґllilyіa, glasъ }: Pri1zri na mS, i3 pomi1luй mS.

Pričastnый: Čašu spasenіz prіimY:

Na postriženіe monahwvъ.

Prokjmenъ, glasъ G: GDь prosvэщenіe moE i3 sp7si1telь m0й, kogw2 ўboю1sz;

Stjhъ: GDь zaщi1titelь životA moegw2, t kogw2 ўstrašysz;

Ґpclъ kъ є3feseєmъ, začalo slg.

Ґllilyіa, glasъ №: Seй ni1щій vozzvA, i3 gDь ўslhša i5, i3 t vsёhъ skorbeй є3gw2 spasE i5.

Pričastnый: Čašu spasenіz prіimY:

Na kreщenіe člvёkwvъ.

Prokjmenъ, glasъ G: GDь prosvэщenіe moE i3 sp7si1telь m0й, kogw2 ўboю1sz;

Stjhъ: GDь zaщi1titelь životA moegw2, t kogw2 ўstrašysz;

Ґpclъ kъ ri1mlznwmъ, začalo §a.

Vo vremz braka.

Prokjmenъ, glasъ }: Položi1lъ є3si2 na glavahъ i4hъ vэncы2, t kameneй čestnhhъ: životA prosi1ša ў tebE, i3 dalъ є3si2 i5mъ.

Stjhъ: Ćkw dasi i5mъ blagoslovenіe vo vёkъ vёka, vozveseli1ši | radostію sъ licemъ tvoi1mъ.

Ґpclъ kъ є3feseєmъ, začalo ©l.

Ґllilyіa, glasъ є7:

Stjhъ: Tы2 gDi sohrani1ši nы2, i3 soblюdeši nы2 t r0da segw2 i3 vo vёkъ.

Na pogrebenіe mіrsnъ.

Prokjmenъ, glasъ ѕ7: Blženъ pytь, v0nьže i4deši dnesь dušE, ćkw ўgot0vasz tebЁ mёsto ўpokoenіz.

Stjhъ: NJbrati1sz dušE moS, vъ pok0й tv0й, ćkw gDь blgodёйstvova tS.

Ґpclъ kъ solynznwmъ, začalo ©o.

Ґllilyіa: Blaženъ, є3g0že i3zbralъ i3 prіslъ є3si2 gDi.

Na pogrebenіe monahwvъ.

Prokjmenъ, glasъ ѕ7: Blženъ pytь, v0nьže i4deši, brate, dnesь, ćkw ўgot0vasz tebЁ mёsto pok0z.

Stjhъ: NJbrati1sz dušE moS, vъ pok0й tv0й, ćkw gDь blgodёйstvova tS.

Ґpclъ kъ solynznwmъ, začalo ©o.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blženъ, є3g0že i3zbralъ i3 prіslъ є3si2 gDi.

Na pogrebenіe sщ7ennikwvъ.

Prokjmenъ, glasъ ѕ7: Blženъ pytь, v0nьže i4deši dnesь dušE, ćkw ўgot0vasz tebЁ mёsto ўpokoenіz.

Stjhъ: NJbrati1sz, dušE moS, vъ pok0й tv0й, ćkw gDь blgodёйstvova tS.

Ґpclъ kъ solynznwmъ, začalo ©o.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blženъ, є3g0že i3zbralъ i3 prіslъ є3si2 gDi.

Vtorhй prokjmenъ, glasъ ѕ7: Blženъ, є3g0že i3zbralъ i3 prіslъ є3si2 gDi.

Stjhъ: TebЁ podobaetъ pёsnь b9e vъ sіHnэ.

Ґpclъ kъ ri1mlznwmъ, začalo p7f.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blženъ, є3g0že i3zbralъ i3 prіslъ є3si2 gDi.

Tretій prokjmenъ, glasъ ѕ7: Blženъ, є3g0že i3zbralъ i3 prіslъ є3si2 gDi.

Stjhъ: Pamztь є3gw2 vъ r0dъ i3 r0dъ.

Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rn7i.

Ґllilyіa.

Stjhъ: Blženъ, є3g0že i3zbralъ i3 prіslъ є3si2 gDi.

Četvertый prokjmenъ, glasъ ѕ7: DušA є3gw2 vo blgi1hъ vodvori1tsz.

Stjhъ: Kъ tebЁ gDi vozzovY:

Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo Rx.

Ґllilyіa.

Blženъ myžъ bosйsz gDa.

Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2:

Pstый prokjmenъ, glasъ ѕ7: Blženъ, є3g0že i3zbralъ i3 prіslъ є3si2 gDi.

Stjhъ: DušA є3gw2 vo blgi1hъ vodvori1tsz.

Ґpclъ kъ ri1mlznwmъ začalo rGi.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blženъ, є3g0že i3zbralъ i3 prіslъ є3si2 gDi.

Stjhъ: DušA є3gw2 vo blgi1hъ vodvori1tsz.

Na pogrebenіi mladencєvъ.

Prokjmenъ, glasъ ѕ7: Blženъ pytь, v0nьže p0йdeši dušE, ćkw ўgot0vasz tebЁ mёsto ўpokoenіz.

Stjhъ: NJbrati1sz dušE moS, vъ pok0й tv0й:

Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo r…v.

Ґllilyіa.

Stjhъ: Blženъ, є3g0že i3zbralъ i3 prіslъ є3si2 gDi.

Stjhъ: DušA є3gw2 vo blagi1hъ vodvori1tsz.

Poslёdovanіe vъ mi1rъ.

Prokjmenъ, glasъ d7: Mi1rъ mn0gъ lю1bzщыmъ tS, gDi.

Stjhъ: Čazhъ bGa spasaющagw mS.

Ґpclъ ko є3feseєmъ, začalo sk7a.

Ґllilyіa, glasъ d7: Voprosi1te ±že nj mi1rэ їerusali1ma.

Pričastnый: Čašu spasenіz:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.