NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

Sob0rnikъ dvunadeszti mёszceй, mёszcъ їylій

(z) S™hhъ i3 čudotv0rcєvъ bezsrebrenikwvъ, kosmы2 i3 damіana, vъ ri1mэ postradavšihъ. Prokjmenъ, glasъ d7: S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vs‰ hotBnіz svoS vъ ni1hъ. Stjhъ: Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu, ćkw njdesnyю menE є4stь, da ne podvi1žusz. Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rn7g. Ґllilyіa, glasъ v7: SE čto2 dobro2, i3li2 čto2 krasno2, no є4že ži1ti bratіi vkypэ. Pričastnый: Raduйtesz:

v7 (ѕ) Položenіe čestnhz ri1zы pres™hz vLčcы našez bcdы, vo vlahernэ. Prokjmenъ, glasъ G, pёsnь bcdы: Veli1čitъ dš7A moS gDa, i3 vozradovasz d¦ъ m0й nj bz7э sp7sэ moemъ. Stjhъ: Ćkw prizrЁ na smirenіe rabы2 svoeS, se bo t nhnэ ўblažatъ mS vsi2 r0di. Ґp0stolъ no є3vreєmъ, začalo ™k. Ґllilyіa, glasъ }: Slhši dщi2 i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE. Stjhъ: LicY tvoemY pom0lztsz bogatіi lю1dstіi. Pričastnый: Čašu spasenіz prіimY:

G (є) S™agw myčenika v3akjnfa: I# prenesenіe moщeй vo s™hhъ nc7A našegw fіljppa, mitropoljta mosk0vskagw i3 vseS rwssji čudotv0rca. Slyžba s™i1telьskaz. Ґp0stolъ ko є3vreєmъ, začalo tlє.

d7 (d) I$že vo s™hhъ nc7A našegw ґndrea, ґrhіepckpa kri1tskagw, їerosolmmjta. I# prpdbnыz marfы, m™re s™agw smmeHna divnog0rca. Prokjmenъ, glasъ z7: Voshvalztsz prepod0bnіi vo slavэ, i3 vozraduюtsz na l0žahъ svoi1hъ. Stjhъ: Vosp0йte gDvi pёsnь n0vu, hvalenіe є3gw2 vъ cerkvi prepod0bnыhъ. Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo t}i, t polY. Ґllilyіa, glasъ v7: Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prepod0bnіi tvoi2 vozraduюtsz. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

є7 (g) Prpdbnagw i3 bGon0snagw nc7A našegw ґfanasіa ґfHnskagw: Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi. Ґp0stolъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa: Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю: I# njbrёtenіe čestnhhъ moщeй prepod0bnagw i3 bGon0snagw nc7A našegw sergіa i3gymena, radonežskagw čudotv0rca. Slyžba ćže i3 ґfanasію.

ѕ7 (v) Prepod0bnagw nc7A našegw sіsHa veli1kagw.

z7 (a) Prepod0bnыhъ nc7ъ našihъ, fwmы2, i4že vъ malei: I# ґkakіa, i4že vъ lёstvicэ.

} (z) S™agw velikom§nka prok0pіa: Prokjmenъ, glasъ d7: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ. Stjhъ: Vъ cRkvahъ blgoslovi1te bGa, gDa t i3stHčnikъ ї}levыhъ. Ґpclъ kъ tіmofeю, začalo s§v. Ґllilyіa, glasъ d7: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ i4že vъ lіvanэ ўmn0žitsz. Pričastnый: Vъ pamztь: I# s™agw prok0pіa, hrtA radi ю3r0divagw, ќstюžskagw čudotv0rca: Slyžba prpdbničeskaz. Vъ sjй denь kvlenіe їkHnы pres™hz vLčcы našez bcdы, vo gradэ kazani. Prokjmenъ, glasъ G. Pёsnь bcdы: Veli1čitъ dš7A moS gDa, i3 vozradovasz d¦ъ m0й nj bz7э sp7sэ moemъ. Stjhъ: Ćkw prizrЁ na smirenіe rabы2 svoeS: se bo t nhnэ ўblažatъ mS vsi2 r0di. Ґpclъ kъ fіlіppisjєmъ, začalo ©m. Ґllilyіa, glasъ }: Slhši dщi2 i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE. Stjhъ: LicY tvoemY pom0lztsz bogatіi lю1dstіi. Pričastnый: Čašu spasenіz prіimY, i3 i4mz gDne prizovY.

f7 (ѕ) S™agw sщ7ennom§nka pagkratіa, є3pckpa tavromenjйskagw.

(є) S™hhъ m7є myčenikъ, i5že vъ nіkop0li ґrmenstэй: Vъ t0йže denь prazdnuemъ položenіe čestnhz i3 mnogocэlebnыz ri1zы gDa bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA: Na lіturgji, ґntіfHnъ №, pal0mъ k7a, glasъ ‹. Stjhъ №: B9e, b9e m0й vonmi1 mi, vskyю njstavilъ mS є3si2; Mltvami bcdы, sp7se spasi2 nasъ. Stjhъ v7: Daleče t spasenіz moegw2 slovesA grэhopadenій moi1hъ. Mltvami bcdы, sp7se spasi2 nasъ. Stjhъ G: B9e m0й, vozzovY vo dni2, i3 ne ўslhšiši, i3 vъ noщi2, i3 ne vъ bezymіe mnЁ. Mltvami bcdы sp7se spasi2 nasъ. Stjhъ d7: Th že vo s™ёmъ živeši, hvalo2 ї}leva. Mltvami bcdы sp7se spasi2 nasъ. Slava, i3 nhnэ: Mltvami bcdы sp7se spasi2 nasъ. ҐntіfHnъ v7, pal0mъ o7g, glasъ t0йže. Stjhъ №: Vskyю b9e, tri1nulъ є3si2 do koncA; Spasi1 nы sn7e b9ій, pl0tію raspnhйsz, poю1щыz ti2: Ґllilyіa: Stjhъ v7: Pomzni2 s0nmъ tv0й, є3g0že stzžalъ є3si2 i3sperva. Spasi1 nы sn7e b9ій: Stjhъ G: GorA sіHnъ sіS, vъ neйže vseli1lsz є3si2. Spasi1 nы sn7e b9ій: Stjhъ d7: BGъ že cRь našъ prežde vёka, sodёla sp7senіe posredЁ zemli2. Spasi1 nы sn7e b9ій: Slava, i3 nhnэ: E#dinor0dnый sn7e: džba li1ka vkypэ. ҐntіfHnъ G, pal0mъ §i, glasъ №. Stjhъ №: GDь vocRi1sz, da gnёvaюtsz lю1dіe. Troparь: Spasi2 gDi lю1di tvoS, i3 blgcvi2 dostosnіe tvoE, pobёdы na soproti6vnыz daruz, i3 tvoE sohransz krt0mъ tvoi1mъ ži1telьstvo. Stjhъ v7: GDь vocRi1sz, da gnёvaюtsz lю1dіe: sэdsй na heruvjmэhъ, da podvi1žitsz zemlS. Troparь: Spasi2 gDi lю1di tvoS: Stjhъ G: GDь vъ sіHnэ veli1kъ, i3 vыs0kъ є4stь nad8 vsёmi lюdьmi2. Sp7si2 gDi lю1di tvoS: Stjhъ d7: Pokloni1tesz gDvi vo dvorЁ s™ёmъ є3gw2. Spasi2 gDi lю1di tvoS: Vh0dnoe: Voznosi1te gDa bGa našego, i3 poklansйtesz podn0žію nHgu є3gw2, ćkw s™o є4stь. Troparь: Spasi2 gDi lю1di tvoS: Slava, i3 nhnэ: Kondakъ, glasъ d7: Vozneshйsz na krtъ v0leю, tezoimeni1tomu tvoemY n0vomu ži1telьstvu щedrHtы tvoS daruй hrtE b9e, vozveseli2 nasъ si1loю tvoeю pobBdы daS namъ na sopostatы, pos0bіe i3myщu tvoE nryžіe mi1ra, nepobэdi1muю pobёdu. Vmёstw že trtagw: KrtY tvoemY poklansemsz vLko, i3 s™0e voskrnіe tvoE slavimъ. Prokjmenъ, glasъ z7: Voznosi1te gDa bGa našego, i3 poklansйtesz podn0žію nHgu є3gw2, ćkw s™o є4stь. Stjhъ: GDь vocari1sz, da gnёvaюtsz lю1dіe. Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rk7є. Ґllilyіa, glasъ №: Pomzni2 s0nmъ tv0й, є3g0že stzžalъ є3si2 i3sperva. Stjhъ: BGъ že cRь našъ prežde vёka, sodёla spasenіe posredЁ zemli2. Pričastnый: Znamenasz na nasъ svёtъ licA tvoegw2 gDi. Vъ t0йže denь večera, prokjmenъ veli1kій, glasъ z7: BGъ našъ na nb7si2 i3 na zemli2, vs‰ є3li6ka voshotЁ, sotvori2. Stjhъ: Vo i3sh0dэ ї}levэ t є3gĐpta, d0mu їakwvlz i3z8 lюdeй v†rvarъ, bhstь їudea s™hnz є3gw2. Stjhъ: M0re vi1dэ i3 pobэžE, їordanъ vozvrati1sz vspstь. Stjhъ: Čt0 ti є4stь m0re, ćkw pobёglo є3si2; i3 tebЁ їordane, ćkw vozvrati1lsz є3si2 vspstь; Taže: BGъ našъ na nb7si2 i3 na zemli2: I# prepod0bnagw nc7A našegw ґntHnіa pečerskagw kjevskagw: Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi. Ґp0stolъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa: Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю: I# prazdnovanіe pres™ёй bcdэ, radi čudotv0rnыz є3S їkHnы vъ konevskoй nbi1teli.

№i (d) S™hz m§ncы i3 prehvalьnыz є3vfĐmіi: Prokjmenъ, glasъ d7: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ. Stjhъ: Vъ cRkvahъ blgoslovi1te bGa, gDa t i3stHčnikъ ї}levыhъ. Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rp7a. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: TerpS poterpёhъ gDa, i3 vnstъ mi2, i3 ўslhša mltvu moю2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю: I# prestavlenіe blažennыz džlьgi, kn7gi1ni rwssjйskіz, vo s™0mъ kreщenіi narečennыz є3lenы.

v7i (g) S™hhъ myčєnikъ, pr0kla i3 їlarіa: I# prepod0bnagw nc7A našegw mіhai1la maleinA.

Gi (v) Sob0rъ s™agw ґrhagGla gavrіi1la: Prokjmenъ, glasъ d7: Tvorsй ѓgGlы svoS d¦i, i3 slugi2 svoS plamenь džgnennый. Stjhъ: Blgoslovi2 dušE moS gDa, gDi b9e m0й, vozveliči1lsz є3si2 ѕэlw2. Ґpclъ kъ є3vreєmъ, začalo ™є. Ґllilyіa, glasъ є7: Hvali1te gDa vsi2 ѓgGli є3gw2. Stjhъ: Ćkw t0й rečE, i3 bhša: t0й povelЁ, i3 sozdašasz. Pričastnый: Tvorsй ѓgGlы svoS d¦i: I# prepod0bnagw nc7A našegw stefana savvajta.

d7i (a) S™agw ґp0stola ґkĐlы.

є7i (z) S™hhъ myčєnikъ, ki1rmka i3 їuljttы m™re є3gw2. Prokjmenъ, glasъ d7: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ: Stjhъ: Vъ cRkvahъ blgoslovi1te bGa, gDa t i3stHčnikъ ї}levыhъ. Ґp0stolъ kъ korjnfznwmъ, začalo rn7d t polY. Ґllilyіa, glasъ z7: I#zoystъ mladenєcъ, i3 ssyщihъ soverši1lъ є3si2 hvalY. Pričastnый: Raduйtesz: I# s™agw ravnoapcla, veli1kagw kn7zz vladi1mіra, narečennagw vo s™0mъ kRщenіi vasjlіa. Prokjmenъ, glasъ G: P0йte bGu našemu, p0йte, p0йte cRevi našemu, p0йte. Stjhъ: Vsi2 kzhcы vospleщi1te rukami, voskli1knite bGu glasomъ radovanіz. Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo ©. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Voznes0hъ i3zbrannago t lюdeй moi1hъ: Stjhъ: I$bo rukA moS zastypitъ є3go2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

ѕ7i (ѕ) S™agw sщ7ennom§nka ґfinogena, i3 deszti2 ўčєni1kъ є3gw2. Vъ nedёlю po šestomnadesztь čislЁ nastosщagw mcca, pamztь soveršaemъ šesti2 sob0rwvъ s™hhъ nc7ъ. Prokjmenъ, glasъ d7. Pёsnь nc7є1vъ: Blgcvenъ є3si2 gDi b9e nc7ъ našihъ, i3 hvalьno i3 proslavleno i4mz tvoE vo vёki. Stjhъ: Ćkw pravedenъ є3si2 nj vsёhъ, ±že sotvori1lъ є3si2 namъ. Ґp0stolъ ko є3vreєmъ, začalo tld. Ґllilyіa, glasъ №: BGъ bogHvъ gDь glag0la, i3 prizvA zemlю t vostHkъ s0lnca do z†padъ. Stjhъ: Soberi1te є3mY prpdbnыz є3gw2, zavэщaющыz zavёtъ є3gw2 nj žertvahъ. Pričastnый: Raduйtesz pravednіi nj gDэ:

z7i (є) S™hz velikom§ncы marjnы. Prokjmenъ, glasъ d7: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ. Stjhъ: Vъ cRkvahъ blgoslovi1te bGa, gDa t i3stHčnikъ ї}levыhъ. Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rp7a. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: TerpS poterpёhъ gDa, i3 vnstъ mi2, i3 ўslhša mltvu moю2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

}i (d) S™agw myčenika v3akjnfa, i4že vo ґmastrjdэ: I# s™agw myčenika є3mіlіana.

f7i (g) Prepod0bnыz matere našez makrjnы, sestrы2 veli1kagw vasjlіa: I# prepod0bnagw nc7A našegw dja.

k7 (v) S™agw slavnagw pror0ka i3lіi2. Prokjmenъ, glasъ d7: Tы2 їereй vo vёkъ po či1nu melhіsedekovu. Stjhъ: RečE gDь gDvi moemY: sэdi2 njdesnyю menE, d0ndeže položY vragi2 tvoS podn0žіe n0gъ tvoi1hъ. Ґp0stolъ t їakwvlz poslanіz, začalo n7z. Ґllilyіa, glasъ }: Mwmseй i3 ґarHnъ vo їereehъ є3gw2, i3 samyilъ vъ prizыvaющihъ i4mz є3gw2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

k7a (a) Prepod0bnыhъ nc7ъ našihъ, smmeHna, hrtA radi ю3r0divagw: I# їwanna sp0stnika є3gw2: I# s™agw pror0ka їezekjilz.

k7v (z) S™hz mmron0sicы, i3 ravnoapclьnыz marji magdali1nы: I# vozvraщenіe moщeй s™agw sщ7ennom§nka fHki. Prokjmenъ, glasъ d7: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ. Stjhъ: Vъ cRkvahъ blgoslovi1te bGa, gDa t i3stHčnikъ ї}levыhъ. Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rm7a. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: TerpS poterpёhъ gDa, i3 vnstъ mi2, i3 ўslhša mltvu moю2. Pričastnый: Raduйtesz pravednіi:

k7g (ѕ) S™hhъ myčєnikъ, trofjma i3 fe0fіla, i3 i5že sъ ni1mi.

k7d (є) S™hz myčenicы hrіstjnы: Prokjmenъ, glasъ d7: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ. Stjhъ: Vъ cRkvahъ blgoslovi1te bGa, gDa t i3stHčnikъ ї}levыhъ. Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rp7a. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: TerpS poterpёhъ gDa, i3 vnstъ mi2, i3 ўslhša mltvu moю2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю: I# s™hhъ myčєnikъ, bori1sa i3 glёba, narečennыhъ vo s™0mъ kreщenіi rwmana i3 dv7da. Slyžba myčenikwvъ džbщa.

k7є (d) Ўspenіe s™hz ѓnnы, m™re pres™hz bcdы: Prokjmenъ prazdnika, i3 do tdanіz. I# s™hhъ, glasъ d7: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ: Stjhъ: Vъ cRkvahъ blagoslovi1te bGa: Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo ©i t polY. Ґllilyіa, glasъ №: Spasenіe pravєdnыmъ t gDa: Pričastenъ: Raduйtesz pravednіi nj gDэ: I# pamztь s™hhъ ženъ, nlmmpіadы i3 є3vpraxji: I# prepod0bnagw nc7A našegw makarіa ќnžeskagw. Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi. Ґp0stolъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa: Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

k7ѕ (g) S™agw sщ7ennomyčenika є3rmolaa, i3 i5že sъ ni1mъ: I# s™hz prepodobnomyčenicы paraskevi.

k7z (v) S™agw velikomyčenika i3 cэli1telz pantelei1mona. Prokjmenъ, glasъ d7: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ. Stjhъ: Vъ cRkvahъ blgoslovi1te bGa, gDa t i3stHčnikъ ї}levыhъ. Ґpclъ kъ tіmofeю, začalo s§v. Ґllilyіa, glasъ d7: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ i4že vъ lіvanэ ўmn0žitsz. Pričastnый: Vъ pamztь:

k7i (a) S™hhъ ґpclъ i3 dіakonwvъ, pr0hwra, nіkan0ra, tjmwna i3 parmena: Vъ sjй denь prazdnuemъ kvlenіe їkHnы smolenskіz pres™hz vLčcы našez bcdы, ndіgi1trіi. Prokjmenъ, glasъ G. Pёsnь bcdы: Veli1čitъ dš7A moS gDa, i3 vozradovasz d¦ъ m0й nj bz7э sp7sэ moemъ. Stjhъ: Ćkw prizrЁ na smirenіe rabы2 svoeS: se bo t nhnэ ўblažatъ mS vsi2 r0di. Ґpclъ kъ fіlіppisjєmъ, začalo ©m. Ґllilyіa, glasъ }: Slhši dщi2 i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE. Stjhъ: LicY tvoemY pom0lztsz bogatіi lю1dstіi. Pričastnый: Čašu spasenіz prіimY, i3 i4mz gDne prizovY.

k7f (z) S™agw myčenika kallіnjka.

l (ѕ) S™hhъ ґpclъ, sjlы i3 sіluana, i3 i5že sъ ni1mi.

la (є) Predprazdnstvo proishoždenіz čestnagw i3 životvorsщagw krtA gDnz: I# s™agw i3 pravednagw є3vdokjma. Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi. Ґp0stolъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa: Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.