NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

Sob0rnikъ dvunadeszti mёszceй, mёszcъ їynій

(v) S™agw m§nka їustjna fіlos0fa: I# drugagw m§nka їustjna, i3 i5že sъ ni1mi: I# prepod0bnagw nc7A našegw dіonĐsіa, gluši1ckagw čudotv0rca. Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa: Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2: Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

v7 (a) I$že vo svzthhъ nc7A našegw nіki1fora, patrіarha kwnstantjnz grada i3spovёdnika: I# svztagw velikomyčenika їwanna n0vagw, myčenagw vъ vэlЁ gradэ. Prokjmenъ, glasъ z7: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2. Stjhъ: Ўslhši b9e glasъ m0й, vnegdA moli1ti mi sz kъ tebЁ. Ґpclъ ko є3feseєmъ, začalo slg. Ґllilyіa, glasъ d7: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ i4že vъ lіvanэ ўmn0žitsz. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

G (z) S™agw myčenika lukіllіana.

d7 (ѕ) I$že vo svzthhъ nc7A našegw mitrofana, patrіarha kwnstantjnz grada.

є7 (є) Svztagw svzщennomyčenika dwrofea є3pckpa tĐrskagw: I# prestavlenіe svztagw blagovёrnagw veli1kagw kn7zz fe0dwra kroslaviča.

ѕ7 (d) Prepod0bnagw nc7A našegw visarіHna čudotv0rca: I# prepod0bnagw їlarіHna n0vagw nbi1teli dalmatskіz.

z7 (g) S™agw sщ7ennomyčenika feod0ta, є3pckpa ґgkĐrskagw.

} (v) S™agw velikomyčenika fe0dwra stratilata. Prokjmenъ, glasъ z7: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2. Stjhъ: Ўslhši b9e glasъ m0й, vnegdA moli1ti mi sz kъ tebЁ. Ґpclъ kъ tіmofeю, začalo s§v. Ґllilyіa, glasъ d7: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ i4že vъ lіvanэ ўmn0žitsz. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

f7 (a) I$že vo s™hhъ nc7A našegw kmrjlla, ґrhіepckpa ґlexandrjйskagw: Prokjmenъ, glasъ №: ЎstA moS vozglag0lюtъ premydrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ. Stjhъ: Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы, vnuši1te vsi2 živyщіi po vselennэй. Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo tld. Ґllilyіa, glasъ v7: ЎstA pravednagw poučatsz premydrosti, i3 ljzhkъ є3gw2 vozglag0letъ sydъ. Stjhъ: Zak0nъ bGa є3gw2 vъ serdcэ є3gw2, i3 ne zapnutsz stwpы2 є3gw2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю: I# prpdbnagw nc7A našegw kmrjlla, bэloezerskagw čudotv0rca. Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa: Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2: Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

(z) S™agw sщ7ennomyčenika tіmofea, є3pckpa prysskagw.

№i (ѕ) S™hhъ ґpclъ, varfolomea i3 varnavы. Prokjmenъ, glasъ }: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glы i4hъ. Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію: Ґpclъ vъ dэsnіihъ, začalo k7i. Ґllilyіa, glasъ №: I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvoS gDi. Stjhъ: BGъ proslavlsemь vъ sovёtэ s™hhъ: Pričastnый: Vo vsю2 zemlю i3zhde:

v7i (є) Prepod0bnagw nc7A našegw nnyfrіa veli1kagw: I# prepod0bnagw nc7A našegw petrA ґfHnskagw. Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa: Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2: Pričastnый: Raduйtesz pravednіi nj gDэ: I# pamztь prepod0bnagw nc7A našegw ґrsenіa, konevskagw čudotv0rca.

Gi (d) S™hz myčenicы ґkmljnы: I# i4že vo s™hhъ nc7A našegw trіfĐllіa, є3pckpa levkusji kĐprskіz.

d7i (g) S™agw pror0ka є3lіssea: I# i4že vo s™hhъ nc7A našegw mef0dіa patrіarha kwnstantjnz grada. Prokjmenъ, glasъ d7: Tы2 їereй vo vёkъ po či1nu melhіsedekovu. Stjhъ: RečE gDь gDvi moemY: sэdi2 njdesnyю menE, d0ndeže položY vragi2 tvoS podn0žіe n0gъ tvoi1hъ. Ґp0stolъ t їakwvlz poslanіz, začalo n7z. Ґllilyіa, glasъ }: Mwmseй i3 ґarHnъ vo їereehъ є3gw2, i3 samyilъ vъ prizыvaющihъ i4mz є3gw2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

є7i (v) S™agw pror0ka ґmHsa: I# i4že vo s™hhъ nc7A našegw їHnы mitropoljta mosk0vskagw, i3 vseS rwssji čudotv0rca. Prokjmenъ, glasъ №: ЎstA moS vozglюtъ premydrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ. Stjhъ: Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы: Ґp0stolъ ko є3vreєmъ, začalo t}i. Ґllilyіa, glasъ v7: ЎstA pravednagw poučatsz premydrosti, i3 ljzhkъ є3gw2 vozglag0letъ sydъ. Stjhъ: Zak0nъ bGa є3gw2 vъ serdcэ є3gw2, i3 ne zapnutsz stwpы2 є3gw2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

ѕ7i (a) S™agw i3 čudotv0rca tĐhwna ґmafyntskagw.

z7i (z) S™hhъ myčєnikъ, manyila, savela i3 їsmaila. Prokjmenъ, glasъ d7: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ. Stjhъ: Vъ cRkvahъ blagoslovi1te bGa, gDa t i3stHčnikъ ї}levыhъ. Ґpclъ ko є3feseєmъ, začalo slg. Ґllilyіa, glasъ d7: Vozzvaša pravednіi, i3 gDь ўslhša i5hъ. Pričastnый: Raduйtesz:

}i (ѕ) S™agw myčenika le0ntіa. Prokjmenъ, glasъ z7: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2. Stjhъ: Ўslhši b9e glasъ m0й, vnegdA moli1ti mi sz kъ tebЁ. Ґpclъ vъ dэsnіihъ, začalo k7f. Ґllilyіa, glasъ d7: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ i4že vъ lіvanэ ўmn0žitsz. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

f7i (є) S™agw ґpcla їydы, brata gDnz po pl0ti. Prokjmenъ, glasъ }: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ. Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію: Ґpclъ t їydina sob0rnago poslanіz, začalo o7ѕ. Ґllilyіa, glasъ №: I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvoS gDi. Stjhъ: BGъ proslavlsemь vъ sovёtэ s™hhъ. Pričastnый: Vo vsю2 zemlю:

k7 (d) S™agw svzщennomyčenika mef0dіa є3pjskopa patarskagw.

k7a (g) S™agw myčenika їulіana tarszni1na. Prokjmenъ, glasъ d7: S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vsS hotBnіz svoS vъ ni1hъ. Stjhъ: Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu, ćkw njdesnyю menE є4stь, da ne podvi1žusz. Ґpclъ kъ є3feseєmъ, začalo slg. Ґllilyіa, glasъ d7: Vozzvaša prvdnіi, i3 gDь ўslhša i5hъ. Stjhъ: MnHgi skHrbi prvdnыmъ, i3 t vsёhъ i4hъ i3zbavitъ | gDь. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

k7v (v) S™agw svzщennomyčenika є3vsevіa, є3pckpa samosatskagw.

k7g (a) S™hz myčenicы ґgrmppjnы: Vъ sjй denь prazdnuemъ srёtenіe pres™hz bcdы čudotv0rnыz їkHnы vladi1mіrskіz. Prokjmenъ, glasъ G. Pёsnь bcdы: Veli1čitъ dš7A moS gDa, i3 vozradovasz d¦ъ m0й nj bz7э sp7sэ moemъ. Stjhъ: Ćkw prizrЁ na smirenіe rabы2 svoeS: se bo t nhnэ ўblažatъ mS vsi2 r0di. Ґpclъ kъ fіlіppisjєmъ, začalo ©m. Ґllilyіa, glasъ }: Slhši dщi2 i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE. Stjhъ: LicY tvoemY pom0lztsz bogatіi lю1dstіi. Pričastnый: Čašu spasenіz prіimY, i3 i4mz gDne prizovY.

k7d (z) Ržctvo2 čestnagw slavnagw pror0ka, predteči i3 kresti1telz їwanna. Prokjmenъ, glasъ z7: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2. Stjhъ: Ўslhši b9e glasъ m0й, vnegdA moli1ti mi sz kъ tebЁ. Ґpclъ kъ ri1mlznwmъ, začalo rv7i. Ґllilyіa, glasъ G: Blagoslovenъ gDь bGъ ї}levъ, ćkw posэti2 i3 sotvori2 i3zbavlenіe lю1demъ svoi1mъ. Stjhъ: I# tы2 ntročA pror0kъ vhšnzgw narečešisz. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

k7є (ѕ) S™hz prpdbnom§ncы fevrHnіi. Prokjmenъ, glasъ d7: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ. Stjhъ: Vъ cRkvahъ blgoslovi1te bGa, gDa t i3stHčnikъ ї}levыhъ. Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rp7a. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: TerpS poterpёhъ gDa, i3 vnstъ mi2, i3 ўslhša mltvu moю2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю: Vъ t0йže denь s™hhъ čudotv0rcєvъ myromskihъ, blgovёrnagw kn7zz petrA narečennagw vo i4nocэhъ dv7da, i3 blagovёrnыz kn7gi1ni fevrHnіi, narečennыz vo i4nokinzhъ є3vfrosĐnіi. Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa: Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2: Pričastnый: Raduйtesz prvdnіi:

k7ѕ (є) Prepod0bnagw nc7A našegw dv7da, i4že vъ selynэ: I# kvlenіe їkHnы pres™hz vLčcы našez bcdы i3 prnodv7ы mRji, ti1hfinskіz. Prokjmenъ, glasъ G. Pёsnь bcdы: Veli1čitъ dš7A moS gDa, i3 vozradovasz d¦ъ m0й nj bz7э sp7sэ moemъ. Stjhъ: Ćkw prizrЁ na smirenіe rabы2 svoeS: se bo t nhnэ ўblažatъ mS vsi2 r0di. Ґpclъ kъ fіlіppisjєmъ, začalo ©m. Ґllilyіa, glasъ }: Slhši dщi2 i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE. Stjhъ: LicY tvoemY pom0lztsz bogatіi lю1dstіi. Pričastnый: Čašu spasenіz prіimY, i3 i4mz gDne prizovY.

k7z (d) Prpdbnagw nc7A našegw sampHna strannoprіi1mca: Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa: Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2: Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю: I# prazdnikъ nj pobёdэ bGomъ darovannoй nad8 švedskimъ korolemъ kar0lomъ vtorыmnadesztь pod8 poltavoю, lёta t voploщenіz gDnz ¤ap7f. Prokjmenъ, glasъ z7: GDь krёpostь lю1demъ svoi1mъ dastъ, gDь blgoslovi1tъ lю1di svoS mi1romъ. Stjhъ: Krёpostь moS i3 pёnіe moE gDь, i3 bhstь mnЁ vo spasenіe. I#li2: Kto2 bGъ velій, ćkw bGъ našъ, tы2 є3si2 bGъ tvorsй čudesA. Ґp0stolъ, začalo §f. Ґllilyіa. Stjhъ: GDь si1lъ sъ nami, zastypnikъ našъ bGъ їakwvlь. v7: BGъ namъ pribёžiщe i3 si1la: Pričastnый: Hvali1te gDa sъ nb7sъ:

k7i (g) S™hhъ čudotv0rcєvъ i3 bezsrebrenikwvъ, kĐra i3 їwanna: Prokjmenъ, glasъ d7: S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vs‰ hotBnіz svoS vъ ni1hъ. Stjhъ: Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu, ćkw njdesnyю menE є4stь, da ne podvi1žusz. Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rn7g. Ґllilyіa, glasъ v7: SE čto2 dobro2, i3li2 čto2 krasno2, no є4že ži1ti bratіi vkypэ. Pričastnый: Raduйtesz: I# pamztь prepod0bnыhъ nc7ъ, sergіa i3 germana, valaamskihъ čudotv0rcєvъ.

k7f (v) S™hhъ slavnыhъ i3 vsehvalьnыhъ pervoverh0vnыhъ ґp0stwlъ, petrA i3 pavla. Prokjmenъ, glasъ }: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ: i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ. Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію, tvorenіe že rukY є3gw2 vozvэщaetъ tverdь. Ґp0stolъ kъ korjnfznwmъ, začalo r§g. Ґllilyіa, glasъ №: I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvoS gDi. Stjhъ: BGъ proslavlsemь vъ sovёtэ s™hhъ. Pričastnый: Vo vsю2 zemlю:

l (a) Sob0rъ s™hhъ slavnыhъ i3 vsehvalьnыhъ ґpclъ v7i. Prokjmenъ, glasъ }: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ: i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ. Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію, tvorenіe že rukY є3gw2 vozvэщaetъ tverdь. Ґp0stolъ kъ korjnfznwmъ, začalo rla. Ґllilyіa, glasъ №: I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvoS gDi. Stjhъ: BGъ proslavlsemь vъ sovёtэ s™hhъ. Pričastnый: Vo vsю2 zemlю:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.