NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

Sob0rnikъ dvunadeszti mёszceй, mёszcъ maій

(є) S™agw pror0ka їeremji: Prokjmenъ, glasъ d7: Tы2 їereй vo vёkъ po či1nu melhіsedekovu. Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rn7ѕ. I# prestavlenіe prpdbnagw nc7A našegw pafnytіa, b0rovskagw čudotv0rca. Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa. Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

v7 (d) Prenesenіe moщeй i4že vo s™hhъ nc7A našegw ґfanasіa veli1kagw, patrіarha ґlexandrjйskagw. Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo t}i. Ґllilyіa, glasъ v7: Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

G (g) S™hhъ m§nkъ, tіmofea i3 mavrы: I# prestavlenіe prpdbnagw nc7A našegw feod0sіa, i3gymena monastыrS pečerskagw, načalьnika vъ rwssjйstэй zemli2 monašeskagw džbщagw žitіS. Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґp0stolъ ko є3vreєmъ, začalo tld. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa. Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

d7 (v) S™hz prepodobnomyčenicы pelagji.

є7 (a) S™hz i3 slavnыz myčenicы їri1nы.

ѕ7 (z) S™agw i3 pravednagw jwva mnogostradalьnagw. Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa. Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

z7 (ѕ) Vospominanіe na nb7si2 ćvlьšagwsz znamenіz čctnagw i3 životvorsщagw krtA, vo s™ёmъ gradэ їerusali1mэ, vъ G časъ dnE, pri carЁ kwnstantіi, shnэ veli1kagw kwnstantjna: Na lіturgji, ґntіfHnъ №, pal0mъ k7a, glasъ ‹. Stjhъ №: B9e, b9e m0й vonmi1 mi, vskyю njstavilъ mS є3si2; Mltvami bcdы, sp7se spasi2 nasъ. Stjhъ v7: Daleče t spasenіz moegw2 slovesA grэhopadenій moi1hъ. Mltvami bcdы, sp7se spasi2 nasъ. Stjhъ G: B9e m0й, vozzovY vo dni2, i3 ne ўslhšiši, i3 vъ noщi2, i3 ne vъ bezymіe mnЁ. Mltvami bcdы sp7se spasi2 nasъ. Stjhъ d7: Th že vo s™ёmъ živeši, hvalo2 ї}leva. Mltvami bcdы sp7se spasi2 nasъ. Slava, i3 nhnэ: Mltvami bcdы sp7se spasi2 nasъ. ҐntіfHnъ v7, pal0mъ o7g, glasъ t0йže. Stjhъ №: Vskyю b9e, tri1nulъ є3si2 do koncA; Spasi1 nы sn7e b9ій, pl0tію raspnhйsz, poю1щыz ti2: Ґllilyіa. Stjhъ v7: Pomzni2 s0nmъ tv0й, є3g0že stzžalъ є3si2 i3sperva. Spasi1 nы sn7e b9ій: Stjhъ G: GorA sіHnъ sіS, vъ neйže vseli1lsz є3si2. Spasi1 nы sn7e b9ій: Stjhъ d7: BGъ že cRь našъ prežde vёka, sodёla sp7senіe posredЁ zemli2. Spasi1 nы sn7e b9ій: Slava, i3 nhnэ: E#dinor0dnый sn7e: džba li1ka vkypэ. ҐntіfHnъ G, pal0mъ §i, glasъ №. Stjhъ №: GDь vocRi1sz, da gnёvaюtsz lю1dіe. Troparь: Spasi2 gDi lю1di tvoS, i3 blgcvi2 dostosnіe tvoE, pobёdы na soproti6vnыz daruz, i3 tvoE sohransz krt0mъ tvoi1mъ ži1telьstvo. Stjhъ v7: GDь vocRi1sz, da gnёvaюtsz lю1dіe: sэdsй na heruvjmэhъ, da podvi1žitsz zemlS. Troparь: Spasi2 gDi lю1di tvoS: Stjhъ G: GDь vъ sіHnэ veli1kъ, i3 vыs0kъ є4stь nad8 vsёmi lюdьmi2. Sp7si2 gDi lю1di tvoS: Stjhъ d7: Pokloni1tesz gDvi vo dvorЁ s™ёmъ є3gw2. Spasi2 gDi lю1di tvoS: Vh0dnoe: Voznosi1te gDa bGa našego, i3 poklansйtesz podn0žію nHgu є3gw2, ćkw s™o є4stь. Troparь: Spasi2 gDi lю1di tvoS: Slava, i3 nhnэ: Kondakъ, glasъ d7: Vozneshйsz na krtъ v0leю, tezoimeni1tomu tvoemY n0vomu ži1telьstvu щedrHtы tvoS daruй hrtE b9e, vozveseli2 nasъ si1loю tvoeю pobBdы daS namъ na sopostatы, pos0bіe i3myщu tvoE nryžіe mi1ra, nepobэdi1muю pobёdu. Vmёstw že trtagw: KrtY tvoemY poklansemsz vLko, i3 s™0e voskrnіe tvoE slavimъ. Prokjmenъ, glasъ z7: Voznosi1te gDa bGa našego, i3 poklansйtesz podn0žію nHgu є3gw2, ćkw s™o є4stь. Stjhъ: GDь vocari1sz, da gnёvaюtsz lю1dіe. Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rk7є. Ґllilyіa, glasъ №: Pomzni2 s0nmъ tv0й, є3g0že stzžalъ є3si2 i3sperva. Stjhъ: BGъ že cRь našъ prežde vёka, sodёla spasenіe posredЁ zemli2. Pričastnый: Znamenasz na nasъ svёtъ licA tvoegw2 gDi. Vъ t0йže denь večera, prokjmenъ veli1kій, glasъ z7: BGъ našъ na nb7si2 i3 na zemli2, vs‰ є3li6ka voshotЁ, sotvori2. Stjhъ: Vo i3sh0dэ ї}levэ t є3gĐpta, d0mu їakwvlz i3z8 lюdeй v†rvarъ, bhstь їudea s™hnz є3gw2. Stjhъ: M0re vi1dэ i3 pobэžE, їordanъ vozvrati1sz vspstь. Stjhъ: Čt0 ti є4stь m0re, ćkw pobёglo є3si2; i3 tebЁ їordane, ćkw vozvrati1lsz є3si2 vspstь; Taže: BGъ našъ na nb7si2 i3 na zemli2: I# s™agw myčenika ґkakіa.

} (є) S™agw slavnagw i3 vsehvalьnagw ґp0stola i3 є3đljsta їwanna bGosl0va: I# prepod0bnagw nc7A našegw ґrsenіa veli1kagw. Prokjmenъ, glasъ }: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ. Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію, tvorenіe že rukY є3gw2 vozvэщaetъ tverdь. Ґp0stolъ, začalo …i. Ґllilyіa, glasъ №: I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvoS gDi, i4bo i4stinu tvoю2 vъ cRkvi svzthhъ. Stjhъ: BGъ proslavlsemь vъ sovёtэ s™hhъ. Pričastnый: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ.

f7 (d) S™agw pror0ka i3saіi: I# s™agw myčenika hrіstof0ra: I# prenesenіe čctnhhъ moщeй, i4že vo s™hhъ nc7A našegw nіkolaa čudotv0rca, t mĐrъ vъ barъ gradъ. Prokjmenъ, glasъ z7: Voshvalztsz prepod0bnіi vo slavэ, i3 vozraduюtsz na l0žahъ svoi1hъ. Stjhъ: Vosp0йte gDvi pёsnь n0vu, hvalenіe є3gw2 vъ cRkvi prepod0bnыhъ. Ґp0stolъ ko є3vreєmъ, začalo tlє. Ґllilyіa, glasъ v7: Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prepod0bnіi tvoi2 vozraduюtsz. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

(g) S™agw ґpcla sjmwna zilHta. Prokjmenъ, glasъ }: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glы i4hъ. Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію: Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rla. Ґllilyіa, glasъ №: I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvoS gDi. Stjhъ: BGъ proslavlsemь vъ sovёtэ s™hhъ: Pričastnый: Vo vsю2 zemlю i3zhde:

№i (v) NJbnovlenіe cRS grada: I# s™agw sщ7ennomyčenika mwkja: Prokjmenъ, glasъ z7: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2. Stjhъ: Ўslhši b9e glasъ m0й, vnegdA moli1ti mi sz kъ tebЁ. Ґp0stolъ kъ tіmofeю, začalo s§v. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю: I# i4že vo s™hhъ nc7ъ našihъ, ravnoapclьnыhъ mef0dіa i3 kmrjlla, ўči1teleй slovenskihъ. Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo t}i. Ґllilyіa, glasъ v7: Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz. Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю:

v7i (a) I$že vo s™hhъ nc7ъ našihъ, є3pіfanіa, ґrhіepjskopa kĐprskagw, i3 germana, patrіarha kwnstantjnz grada. Prokjmenъ, glasъ №: ЎstA moS vozglag0lюtъ premdrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ. Stjhъ: Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы, vnuši1te vsi2 živyщіi po vselennэй. Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo t}i. Ґllilyіa, glasъ v7: ЎstA pravednagw poučatsz premydrosti, i3 ljzhkъ є3gw2 vozglag0letъ sydъ. Stjhъ: Zak0nъ bGa є3gw2 vъ serdcэ є3gw2: Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

Gi (z) S™hz myčenicы glmkerіi.

d7i (ѕ) S™agw myčenika їsjdwra: I# s™agw їsjdwra hrtA radi ю3r0divagw, rost0vskagw čudotv0rca. Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa. Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

є7i (є) Prepod0bnagw nc7A našegw pahHmіa veli1kagw. Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґp0stolъ kъ korjnfznwmъ, začalo ro7ѕ. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa. Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю: I# i4že vo s™hhъ nc7A našegw i3saіi є3pckpa, rost0vskagw čudotv0rca. Prokjmenъ, glasъ №: ЎstA moS vozglюtъ premdrostь: Stjhъ: Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы, vnuši1te vsi2 živyщіi po vselennэй. Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo tlє. Ґllilyіa, glasъ v7: ЎstA prvdnagw poučatsz premydrosti, i3 ljzhkъ є3gw2 vozglag0letъ sydъ. Stjhъ: Zak0nъ bGa є3gw2 vъ serdcэ є3gw2. Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ: Vъ t0йže denь ўbіenіe blgovёrnagw cReviča kn7zz dimi1trіa, mosk0vskagw i3 vseS rwssji čudotv0rca. Prokjmenъ, glasъ ѕ7: Spasi2 gDi lю1di tvoS, i3 blgcvi2 dostosnіe tvoE. Stjhъ, glasъ z7: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2. Ґpclъ s™agw, kъ tіmofeю, začalo s§v. Ґllilyіa, glasъ d7: B9e, tri1nulъ nы2 є3si2, i3 nizloži1lъ є3si2 nasъ. Stjhъ: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ i4že vъ lіvanэ ўmn0žitsz. Drugjй: Vъ pamztь vёčnuю:

ѕ7i (d) Prpdbnagw nc7A našegw fe0dwra njsщ7ennagw, ў§nkA s™agw pahHmіa: I# prpdbnagw nc7A našegw є3frema perek0mskagw, novogor0dskagw čudotv0rca. Slyžba prepod0bničeskaz.

z7i (g) S™agw ґpcla ґndronjka, i3 i5že sъ ni1mъ.

}i (v) S™agw m§nka feod0ta, i4že vo ґgkĐrэ: I# s™hhъ m§nkъ petrA i3 dіonĐsіa, i3 i5že sъ ni1mi: I# s™hhъ sedmi2 dёvъ.

f7i (a) S™agw sщ7ennomyčenika patrіkja, є3pjskopa prysskagw, i3 i5že sъ ni1mъ: I# prpdbnagw nc7A našegw korni1lіa, komelьskagw čudotv0rca. Slyžba prepod0bničeskaz.

k7 (z) S™agw myčenika falalea: I# njbrёtenіe čestnhhъ moщeй, vo s™hhъ nc7A našegw ґlexja mitropoljta mosk0vskagw, i3 vseS rwssji čudotv0rca. Prokjmenъ, glasъ №: ЎstA moS vozglag0lюtъ premydrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ. Stjhъ: Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы, vnuši1te vsi2 živyщіi po vselennэй. Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo tlє. Ґllilyіa, glasъ v7: ЎstA pravednagw poučatsz premydrosti, i3 ljzhkъ є3gw2 vozglag0letъ sydъ. Stjhъ: Zak0nъ bGa є3gw2 vъ serdcэ є3gw2, i3 ne zapnutsz stwpы2 є3gw2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

k7a (ѕ) S™hhъ veli1kihъ cReй i3 ravnoapclwvъ kwnstantjna i3 є3lenы. Prokjmenъ, glasъ }: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ: Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію: Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo ©. Ѓщe li priluči1tsz vnytrь n7-cы: Ґpclъ vъ dэsnіihъ, začalo m7f. Ґllilyіa, glasъ №: Voznes0hъ i3zbrannago t lюdeй moi1hъ. Stjhъ: GDi, si1loю tvoeю vozveseli1tsz cRь: Pričastenъ: Vo vsю2 zemlю: Vъ t0йže denь prazdnuemъ srёtenіe čudotv0rnыz їkHnы pres™hz bcdы vladi1mіrskіz. Prokjmenъ, glasъ G. Pёsnь bcdы: Veli1čitъ dš7A moS gDa, i3 vozradovasz d¦ъ m0й nj bz7э sp7sэ moemъ. Stjhъ: Ćkw prizrЁ na smirenіe rabы2 svoeS: se bo t nhnэ ўblažatъ mS vsi2 r0di. Ґpclъ kъ fіlіppisjєmъ, začalo ©m. Ґllilyіa, glasъ }: Slhši dщi2 i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE. Stjhъ: LicY tvoemY pom0lztsz bogatіi lю1dstіi. Pričastnый: Čašu spasenіz prіimY, i3 i4mz gDne prizovY. I# pamztь svztagw blagovёrnagw kn7zz kwnstantjna, i3 čadъ є3gw2 mіhai1la i3 fe0dwra, myromskihъ čudotv0rcєvъ.

k7v (є) S™agw myčenika vasіljska.

k7g (d) Prpdbnagw nc7A našegw i3 i3spovёdnika, mіhai1la smnadskagw: I# njbrёtenіe čestnhhъ moщeй i4že vo s™hhъ nc7A našegw le0ntіa є3pckpa, rost0vskagw čudotv0rca. Prokjmenъ, glasa №: ЎstA moS vozglag0lюtъ premydrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ. Stjhъ: Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы, vnuši1te vsi2 živyщіi po vselennэй. Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo t}i t polY. Ґllilyіa, glasъ v7: ЎstA prvdnagw poučatsz premydrosti, i3 ljzhkъ є3gw2 vozglag0letъ sydъ. Stjhъ: Zak0nъ bGa є3gw2 vъ serdcэ є3gw2, i3 ne zapnutsz stwpы2 є3gw2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

k7d (g) Prepod0bnagw nc7A našegw smmeHna st0lpnika, i4že na di1vnэй gorЁ. Prokjmenъ, glasъ z7: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2. Stjhъ: Ўslhši b9e glasъ m0й, vnegdA moli1ti mi sz kъ tebЁ. Ґpclъ kъ kolossaєmъ, začalo sn7i. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blženъ myžъ bosйsz gDa: Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю: I# pamztь prepod0bnagw nc7A našegw nіki1tы st0lpnika, pereaslavskagw čudotv0rca. Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa. Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

k7є (v) Tretіe njbrёtenіe čestnhz glavы2, čestnagw i3 slavnagw pror0ka i3 predteči, kresti1telz gDnz їwanna. Prokjmenъ, glasъ z7: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2. Stjhъ: Ўslhši b9e glasъ m0й, vnegdA moli1ti mi sz kъ tebЁ. Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo ro7ѕ. Ґllilyіa, glasъ є7: Svёtъ vozsіS pravedniku, i3 pr†vыmъ serdcemъ veselіe. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

k7ѕ (a) S™agw ґpcla karpa, є3di1nagw t sedmi1deszti: Vъ t0йže denь s™agw velikomyčenika geHrgіa n0vagw. Slyžba myčeničeskaz.

k7z (z) Svztagw svzщennomyčenika ferap0nta: I# njbrёtenіe moщeй prepod0bnagw nc7A našegw njla, i4že na є4zerэ seligerэ, na džstrovэ zov0momъ stolobn0e, n0vagw čudotv0rca: Slyžba prepod0bničeskaz.

k7i (ѕ) Prepod0bnagw nc7A našegw nіki1tы, є3pckpa halkid0nskagw: I# pamztь i4že vo s™hhъ nc7A našegw їgnatіa є3pckpa, rost0vskagw čudotv0rca. Slyžba s™i1telьskaz.

k7f (є) S™hz prepodobnomyčenicы feod0sіi dv7ы: I# prestavlenіe svztagw i3 blažennagw їwanna, hrtA radi ю3r0divagw, ќstюžskagw čudotv0rca. Slyžba є3mY prepod0bničeskaz.

l (d) Prepod0bnagw nc7A našegw їsaakіa dalmatskagw.

la (g) Svztagw ґpcla є3rmja: I# svztagw sщ7ennomyčenika є3rmea.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.