NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

Sob0rnikъ dvunadeszti mэ1szceй, mёszcъ martъ

(g) S™hz prepodobnomyčenicы є3vdokji.

v7 (v) S™agw sщ7ennomyčenika feod0ta, є3pjskopa kmrineйskagw: I# prestavlenіe i4že vo s™hhъ nc7A našegw ґrsenіa, є3pjskopa tferskagw. Slyžba s™i1teleй džbщa. Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo t№i t polY.

G (a) S™hhъ myčєnikъ, є3vtr0pіa, kleonjka i3 vasіljska.

d7 (z) Prepod0bnagw nc7A našegw gerasіma, i4že na їordanэ.

є7 (ѕ) S™agw myčenika k0nwna gradarS.

ѕ7 (є) S™hhъ myčєnikъ, čethredeszti dvY, i5že vo ґmmwrji.

z7 (d) S™hhъ sщ7ennomyčєnikъ vъ hersHnэ є3pckpstvovavšihъ, vasjlіa, є3frema, є3vgenіa, kapjtwna, є3ferіa, i3 pr0čihъ.

} (g) Prepod0bnagw nc7A našegw i3 i3spovёdnika feofmlakta, є3pjskopa nіkomidjйskagw.

f7 (v) S™hhъ velikomyčєnikъ čethredeszti, i5že vъ sevastji. Prokjmenъ, glasъ є7: Tы2 gDi sohrani1ši nы2, i3 soblюdeši nы2 t r0da segw2 i3 vo vёkъ. Stjhъ: Spasi1 mz gDi, ćkw njskudЁ prepod0bnый. Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo tla. Ґllilyіa, glasъ d7: Voskli1knite gDvi vsS zemlS, p0йte že i4meni є3gw2: Stjhъ: Ćkw i3skusi1lъ nы2 є3si2 b9e, razžeglъ nы2 є3si2, ćkože razžizaetsz srebro2. Pričastnый: Raduйtesz pravednіi nj gDэ:

(a) S™agw myčenika kodrata, i3 i5že sъ ni1mъ.

№i (z) I$že vo s™hhъ nc7A našegw swfr0nіa, patrіarha їerli1mskagw: I# prestavlenіe i4že vo s™hhъ nc7A našegw є3vfĐmіa ґrhіepjskopa novogor0dskagw čudotv0rca. Prokjmenъ, glasъ №: ЎstA moS vozglюtъ premydrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ. Stjhъ: Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы, vnuši1te vsi2 živyщіi po vselennэй. Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo t}i. Ґllilyіa, glasъ v7: ЎstA prvdnagw poučatsz premydrosti, i3 ljzhkъ є3gw2 vozglag0letъ sydъ. Stjhъ: Zak0nъ bGa є3gw2 vъ serdcэ є3gw2: Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

v7i (ѕ) Prpdbnagw nc7A našegw i3 i3spovёdnika feofana sіgrіanskagw.

Gi (є) Prenesenіe moщeй, i4že vo s™hhъ nc7A našegw nіki1fora, patrіarha cRzgrada.

d7i (d) Prepod0bnagw nc7A našegw venedjkta.

є7i (g) S™agw myčenika ґgapіa, i3 sъ ni1mъ šesti2 myčєnikъ.

ѕ7i (v) S™hhъ myčєnikъ, savjna i3 papы.

z7i (a) Prpdbnagw nc7A našegw ґlexja člvёka b9іz: I# prestavlenіe prpdbnagw nc7A našegw makarіa, kolszinskagw čudotv0rca. Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blženъ myžъ bosйsz gDa: Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

}i (z) I$že vo s™hhъ nc7A našegw kmrjlla, ґrhіepckpa їerli1mskagw.

f7i (ѕ) S™hhъ myčєnikъ, hrmsanfa i3 darіi.

k7 (є) Prepod0bnыhъ nc7ъ našihъ, vo nbi1teli s™agw savvы i3zbіennыhъ t srachnъ.

k7a (d) Prepod0bnagw nc7A našegw i3 i3spovёdnika їakwva є3pckpa.

k7v (g) S™agw sщ7ennomyčenika vasjlіa, presvĐtera ґgkĐrskіz cRkve.

k7g (v) S™agw prpdbnomyčenika njkwna, i3 dvY stY ўčєni1kъ є3gw2, sъ ni1mъ myčivšihsz.

k7d (a) Predprazdnstvo blgovёщenіz pres™hz bcdы: I# prepod0bnagw nc7A našegw zaharіi.

k7є (z) Blgovёщenіe pres™hz vLčcы našez bcdы, i3 prisnodv7ы mRji. Prokjmenъ, glasъ d7: Blgovэsti1te denь t dnE spasenіe bGa našegw. Stjhъ: Vosp0йte gDvi pёsnь n0vu, vosp0йte gDvi vsS zemlS. Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo ™ѕ. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Sni1detъ ćkw d0ždь na runo2, i3 ćkw kaplz kaplющaz na zemlю. Stjhъ: Bydetъ i4mz є3gw2 blgcveno vo vёki, prežde s0lnca prebыvaetъ i4mz є3gw2. Pričastnый: I#zbrA gDь sіHna, i3 i3zv0li є3go2 vъ žili1щe sebЁ.

k7ѕ (ѕ) Sob0rъ ґrhіstrati1ga gavrіi1la. Slyžba septemvrіa vъ ѕ7 denь.

k7z (є) S™hz myčenicы matrHnы, ćže vъ solynэ.

k7i (d) Prepod0bnagw nc7A našegw їlarіHna n0vagw: I# s™agw stefana čudotv0rca.

k7f (g) Prepod0bnagw nc7A našegw marka, є3pckpa ґrefusjйskagw, i3 i5že sъ ni1mъ.

l (v) Prepod0bnagw nc7A našegw їwanna, spisatelz lёstvicы.

la (a) Prepod0bnagw nc7A našegw v3patіa čudotv0rca, є3pckpa i4že vъ gaggrэhъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.