NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

Sob0rnikъ dvunadeszti mэ1szceй, mёszcъ fevruarій

(v) Predprazdnstvo srёtenіz gDa našegw ї}sa hrtA: I# s™agw myčenika trĐfwna. Prokjmenъ, glasъ z7: Vozveseli1tsz prvdnikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2. Stjhъ: Ўslhši b9e, glasъ m0й, vnegdA moli1ti mi sz kъ tebЁ. Ґpclъ kъ ri1mlznwmъ, začalo §f. Ґllilyіa, glasъ d7: Prvdnikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ i4že vъ lіvanэ ўmn0žitsz. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

v7 (a) Srёtenіe gDa bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA. Na lіturgji, vh0dnoe: SkazA gDь spasenіe svoE, pred8 kzhki tkrы2 pravdu svoю2. Taže troparь: Raduйsz blgdtnaz: Prokjmenъ, glasъ G: Pёsnь bcdы: Veli1čitъ dušA moS gDa, i3 vozradovasz d¦ъ m0й nj bz7э sp7sэ moemъ. Stjhъ: Ćkw prizrЁ na smirenіe rabы2 svoeS: se bo t nhnэ ўblažatъ mS vsi2 r0di. Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo tѕ7i. Ґllilyіa, glasъ }: Nhnэ tpuщaeši rabA tvoegw2 vLko, po glag0lu tvoemY sъ mi1romъ. Stjhъ: Svёtъ vo tkrovenіe kzhkwvъ, i3 slavu lюdeй tvoi1hъ ї}lz. Pričastnый: Čašu spasenіz prіimY:

G (z) S™agw i3 prvdnagw smmeHna bGoprіi1mca i3 ѓnnы pror0čicы. Prokjmenъ prazdnika, i3 s™agw, glasъ z7: Vozveseli1tsz prvdnikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2. Stjhъ: Ўslhši b9e glasъ m0й, vnegdA moli1ti mi sz kъ tebЁ. Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo tk7a, t polY. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Svёtъ vozsіS pravedniku: Pričastnый prazdnika, i3 s™agw: Vъ pamztь vёčnuю:

d7 (ѕ) Prpdbnagw nc7A našegw їsjdwra pilusіHta: I# vёrnagw veli1kagw kn7zz geHrgіa. Slyžba m§nkwvъ džbщa. Ґpclъ kъ є3feseєmъ, začalo slg. I# prpdbnagw nc7A našegw kmrjlla, novoezerskagw čudotv0rca. Slyžba prpdbnыhъ džbщa.

є7 (є) S™hz myčenicы ґgafіi.

ѕ7 (d) Prepod0bnagw nc7A našegw vuk0la, є3pjskopa smĐrnskagw.

z7 (g) Prpdbnagw nc7A našegw parfenіa, є3pjskopa lampakjйskagw: I# prepod0bnagw luki2, i4že vo є3lladэ.

} (v) S™agw velikom§nka fe0dwra stratilata: I# s™agw prbr0ka zaharіi. Prokjmenъ, glasъ z7: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2. Stjhъ: Ўslhši b9e glasъ m0й, vnegdA moli1ti mi sz kъ tebЁ. Ґpclъ kъ tіmofeю, začalo s§v. Ґllilyіa, glasъ d7: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ i4že vъ lіvanэ ўmn0žitsz. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

f7 (a) S™agw myčenika nіki1fora: Vъ sjй denь tdaetsz prazdnikъ srёtenіz.

‹ (z) S™agw myčenika haralampіa.

№i (ѕ) S™agw svzщennomyčenika vlasіa, є3pjskopa sevastjйskagw: I# pamztь prepod0bnagw nc7A našegw dimi1trіa, v0logodskagw čudotv0rca. Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ: Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ: Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blženъ myžъ bosйsz gDa: Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю: I# prestavlenіe s™agw blgovёrnagw veli1kagw knszz vsevoloda, pskovskagw čudotv0rca. Prokjmenъ, glasъ z7: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2. Stjhъ: Ўslhši b9e glasъ m0й, vnegdA moli1ti mi sz kъ tebЁ. Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo tlє. Ґllilyіa, glasъ d7: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ i4že vъ lіvanэ ўmn0žitsz. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

v7i (є) I$že vo s™hhъ nc7A našegw meletіa, ґrhіepckpa ґntіohjйskagw: I# prestavlenіe vo s™hhъ nc7A našegw ґlexja, mitropoljta mosk0vskagw i3 vseS rwssji čudotv0rca. Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь: Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ: Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo tlє. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Vozzvaša prvdnіi, i3 gDь ўslhša i5hъ: Stjhъ: Mn0gi skHrbi pravєdnыmъ, i3 t vsёhъ i4hъ i3zbavitъ | gDь. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

Gi (d) Prepod0bnagw nc7A našegw martіnіana.

d7i (g) Prepod0bnagw nc7A našegw ґvxentіa. I# prepod0bnagw nc7A našegw kwnstantjna fіl0sofa, vo mnjsэhъ kmrjlla, ўči1telz slovenskagw.

є7i (v) S™agw ґpcla nni1sіma.

ѕ7i (a) S™hhъ myčєnikъ, pamfjla i3 porfĐrіa, i3 i5že sъ ni1mi.

z7i (z) S™agw velikom§nka fe0dwra tĐrwna. Prokjmenъ, glasъ z7: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2. Stjhъ: Ўslhši b9e glasъ m0й, vnegdA moli1ti mi sz kъ tebЁ. Ґpclъ kъ tіmofeю, začalo s§v. Ґllilyіa, glasъ d7: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ i4že vъ lіvanэ ўmn0žitsz. Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni, vo dv0rэhъ bGa našegw procvэtytъ: Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

}i (ѕ) I$že vo s™hhъ nc7A našegw lьvA papы ri1mskagw.

f7i (є) S™hhъ ґpclъ, ґrhjppa, fіlim0na i3 ґpfji.

k7 (d) I$že vo s™hhъ nc7A našegw lьvA, є3pjskopa katanskagw.

k7a (g) Prepod0bnagw nc7A našegw tіmofea, i4že vъ smmv0lэhъ: I# i4že vo s™hhъ nc7A našegw є3vstafіa, ґrhіepjskopa veli1kіz ґntіohji.

k7v (v) NJbrёtenіe čctnhhъ moщeй s™hhъ m§nkъ, i5že vo є3vgenіi.

k7g (a) S™agw sщ7ennomyčenika polmkarpa, є3pjskopa smĐrnskagw.

k7d z) Pervoe i3 vtor0e njbrёtenіe čestnhz glavы2 čestnagw i3 slavnagw prbr0ka i3 predteči, krti1telz gDnz їwanna. Prokjmenъ, glasъ z7: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2. Stjhъ: Ўslhši b9e glasъ m0й, vnegdA moli1ti mi sz kъ tebЁ. Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo ro7ѕ. Ґllilyіa, glasъ d7: Prvdnikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ i4že kъ lіvanэ ўmn0žitsz. Stjhъ: I$stina t zemli2 vozsіS, i3 pravda sъ nb7sE prini1če. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

k7є (ѕ) I$že vo s™hhъ nc7A našegw tarasіa, ґrhіepjskopa kwnstantjnz grada.

k7ѕ (є) I$že vo s™hhъ nc7A našegw porfĐrіa, ґrhіepjskopa gazskagw.

k7z (d) Prpdbnagw nc7A našegw i3 i3spovёdnika, prok0pіa dekapoljta.

k7i (g) Prepod0bnagw nc7A našegw i3 i3spovёdnika vasjlіa, sp0stnika prok0pіeva.

k7f (v) Prpdbnagw nc7A našegw i3 i3spovёdnika, kassіana ri1mlznina.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.