NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

Sob0rnikъ dvunadeszti mэ1szceй, mёszcъ dekemvrій

(a) S™agw pror0ka nayma: I# s™agw fіlareta mi1lostivagw.

v7 (z) S™agw pror0ka ґvvakyma.

G (ѕ) S™agw pror0ka sof0nіa: I# prepod0bnagw nc7A našegw savvы storoževskagw. Prokjmenъ prepod0bnomu, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa: Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2: Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

d7 (є) S™hz velikom§ncы varvarы: I# prepod0bnagw nc7A našegw їwanna damaskinA. Prokjmenъ, glasъ d7: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ. Stjhъ: Vъ cRkvahъ blagoslovi1te bGa: Ґp0stolъ kъ galatwmъ, začalo ©i. Ґllilyіa, glasъ №: TerpS poterpёhъ gDa, i3 vnstъ mi2, i3 ўslhša moli1tvu moю2. Pričastnый: Raduйtesz:

є7 (d) Prpdnagw i3 bGon0snagw nc7A našegw, savvы njsvzщennagw. Prokjmenъ prepod0bnomu, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa: Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2: Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

ѕ7 (g) I$že vo s™hhъ nc7A našegw nіkolaa ґrhіepckpa, mĐrъ lmkjйskihъ čudotv0rca. Prokjmenъ, glasъ z7: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2. Stjhъ: Ўslhši b9e glasъ m0й: Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo tlє. Ґllilyіa, glasъ d7: Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu: Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю:

z7 (v) I$že vo s™hhъ nc7A našegw ґmvr0sіa, є3pckpa medіolanskagw: I# prpdbnagw nc7A našegw ґntHnіa, sjйskagw čudotv0rca: I# prestavlenіe prepod0bnagw nc7A našegw njla, i4že na є4zerэ seligerэ, na džstrovэ zov0momъ stolobn0e, n0vagw čudotv0rca. Slyžba prepod0bničeskaz.

} (a) Prepod0bnagw nc7A našegw patapіa.

f7 (z) Začatіe s™hz ѓnnы, є3gdA začatъ s™yю bcdu. Prokjmenъ: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ: Stjhъ: Vъ cRkvahъ blagoslovi1te bGa: Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo ©i t polY. Ґllilyіa, glasъ №: Spasenіe pravєdnыmъ t gDa: Pričastenъ: Raduйtesz pravednіi nj gDэ:

(ѕ) S™hhъ myčєnikъ, mi1nы, є3rmogena i3 є3vgrafa. Prokjmenъ, glasъ d7: S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vs‰ hotBnіz svoS vъ ni1hъ. Stjhъ: Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu, ćkw njdesnyю menE є4stь, da ne podvi1žusz. Ґp0stolъ kъ є3feseєmъ, začalo slg. Ґllilyіa, glasъ d7: Vozzvaša prvdnіi, i3 gDь ўslhša i5hъ. Stjhъ: Mn0gi skHrbi pravєdnыmъ, i3 t vsёhъ i4hъ i3zbavitъ | gDь. Pričastnый: Raduйtesz:

№i (є) Prepod0bnagw nc7A našegw danіi1la st0lpnika.

v7i (d) Prepod0bnagw nc7A našegw spmrіdHna čudotv0rca, є3pjskopa trіmmfjйskagw. Prokjmenъ, glasъ №: ЎstA moS vozglюtъ premdrostь: Stjhъ: Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы, vnuši1te vsi2 živyщіi po vselennэй. Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo tlє. Ґllilyіa, glasъ v7: ЎstA prvdnagw poučatsz premydrosti, i3 ljzhkъ є3gw2 vozglag0letъ sydъ. Stjhъ: Zak0nъ bGa є3gw2 vъ serdcэ є3gw2. Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

Gi (g) Svzthhъ velikomyčєnikъ: є3vstratіa, ґvxentіa, є3vgenіa, mardarіa i3 nresta: I# s™hz myčenicы lukji dэvi1cы. Prokjmenъ, glasъ d7: S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vs‰ hotBnіz svoS vъ ni1hъ. Stjhъ: Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu, ćkw njdesnyю menE є4stь, da ne podvi1žusz. Ґp0stolъ kъ є3feseєmъ, začalo slg. Ґllilyіa, glasъ d7: Vozzvaša prvdnіi, i3 gDь ўslhša i5hъ. Stjhъ: Mn0gi skHrbi pravєdnыmъ, i3 t vsёhъ i4hъ i3zbavitъ | gDь. Pričastnый: Raduйtesz:

d7i (v) S™hhъ m§nkъ, fĐrsa, levkja, fіlim0na, i3 i5že sъ ni1mi.

є7i (a) S™agw sщ7ennom§nka є3levferіa: I# prpdbnagw nc7A našegw pavla, i4že vъ latrэ: I# i4že vo s™hhъ nc7A našegw stefana i3spovёdnika, ґrhіepckpa sur0žskagw. Prokjmenъ, glasъ №: ЎstA moS vozglюtъ premdrostь: Stjhъ: Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы, vnuši1te vsi2 živyщіi po vselennэй. Ґp0stolъ ko є3vreєmъ, začalo t}i. Ґllilyіa, glasъ v7: ЎstA prvdnagw poučatsz premydrosti, i3 ljzhkъ є3gw2 vozglag0letъ sydъ. Stjhъ: Zak0nъ bGa є3gw2 vъ serdcэ є3gw2. Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

ѕ7i (z) S™agw pror0ka ґggea.

z7i (ѕ) S™agw pror0ka danіi1la: I# s™hhъ trіehъ ntrokHvъ, ґnanіi, ґzarіi i3 mіsai1la. Prokjmenъ, glasъ d7: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ. Stjhъ: Vъ cRkvahъ blagoslovi1te bGa, gDa t i3stHčnikъ ї}levыhъ. Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo ™a. Ґllilyіa, glasъ d7: Vozzvaša pravednіi, i3 gDь ўslhša i5hъ. Stjhъ: Mn0gi skHrbi pravєdnыmъ, i3 t vsёhъ i4hъ i3zbavitъ | gDь. Pričastnый: Raduйtesz pravednіi:

(zri2) Nedёlz s™hhъ pr†oc7ъ. Prokjmenъ, glasъ d7. Pёsnь nc7є1vъ: Blgcvenъ є3si2 gDi b9e nc7ъ našihъ, i3 hvalьno i3 proslavleno i4mz tvoE vo vёki. Stjhъ: Ćkw pravedenъ є3si2 nj vsёhъ, ±že sotvori1lъ є3si2 namъ. Ґpclъ kъ kolossaєmъ, začalo sn7z. Ґllilyіa, glasъ d7: Mwmseй i3 ґarHnъ vo їereehъ є3gw2, i3 samyilъ vъ prizыvaющihъ i4mz є3gw2. Stjhъ: Prizыvahu gDa, i3 t0й poslyšaše i5hъ. Pričastnый: Raduйtesz:

(zri2) SubbHta pred8 ržctv0mъ hrt0vыmъ. Prokjmenъ dnE, ґpclъ kъ galatwmъ, začalo ©є.

(zri2) Nedёlz pred8 ržctv0mъ hrt0vыmъ, s™hhъ nc7ъ. Prokjmenъ, glasъ d7. Pёsnь nc7є1vъ: Blgcvenъ є3si2 gDi b9e nc7ъ našihъ, i3 hvalьno i3 proslavleno i4mz tvoE vo vёki. Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo tk7i. Ґllilyіa, glasъ d7: B9e, ўši1ma našima ўslhšahomъ, i3 nc7ы2 naši vozvэsti1ša namъ. Stjhъ: Spaslъ є3si2 nasъ t stužaющihъ namъ, i3 nenavi1dzщыz nasъ posrami1lъ є3si2. Pričastenъ: Hvali1te gDa sъ nb7sъ: Drugjй: Raduйtesz pravednіi nj gDэ:

}i (є) S™agw myčenika sevastіana, i3 druži1nы є3gw2.

f7i (d) S™agw myčenika vonіfatіa.

k7 (g) Predprazdnstvo є4že po pl0ti ržctvA gDa bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA: I# s™agw sщ7ennom§nka їgnatіa bGon0sca, ґrhіepckpa ґntіohjйskagw. Prokjmenъ, glasъ z7: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2. Stjhъ: Ўslhši b9e glasъ m0й, vnegdA moli1ti mi sz kъ tebЁ. Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo t№i. Ґllilyіa, glasъ d7: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ i4že vъ lіvanэ ўmn0žitsz. Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni: Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

k7a (v) Predprazdnstvo hrt0va ržctvA: I# s™hz m§ncы їulіanji, ćže vъ nіkomidji: I# prestavlenіe vo s™hhъ nc7A našegw petrA mitropoljta, vseS rwssji čudotv0rca. Prokjmenъ, glasъ №: ЎstA moS vozglag0lюtъ premdrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ. Stjhъ: Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы, vnuši1te vsi2 živyщіi po vselennэй. Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo t}i. Ґllilyіa, glasъ v7: ЎstA pravednagw poučatsz premydrosti, i3 ljzhkъ є3gw2 vozglag0letъ sydъ. Stjhъ: Zak0nъ bGa є3gw2 vъ serdcэ є3gw2: Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

k7v (a) Predprazdnstvo hrt0va ržctvA: I# s™hz velikomyčenicы ґnastasji ўzorэši1telьnicы. Prokjmenъ, glasъ d7: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ. Stjhъ: Vъ cRkvahъ blagoslovi1te bGa, gDa t i3stHčnikъ ї}levыhъ. Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo ©i. Ґllilyіa, glasъ №: TerpS poterpёhъ gDa, i3 vnstъ mi2, i3 ўslhša moli1tvu moю2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

k7g (z) Predprazdnstvo hrt0va ržctvA: I# s™hhъ m§nkъ deszti2, i5že vъ kri1tэ. Prokjmenъ, glasъ d7: S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vs‰ hotBnіz svoS vъ ni1hъ. Stjhъ: Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu, ćkw njdesnyю menE є4stь, da ne podvi1žusz. Ґp0stolъ kъ є3feseєmъ, začalo slg. Ґllilyіa, glasъ d7: Vozzvaša prvdnіi, i3 gDь ўslhša i5hъ. Stjhъ: Mn0gi skHrbi pravєdnыmъ, i3 t vsёhъ i4hъ i3zbavitъ | gDь. Pričastnый: Raduйtesz:

k7d (ѕ) Predprazdnstvo hrt0va ržctvA: I# s™hz prepodobnom§ncы є3vgenіi.

Vъ navečerіi ržctvA hrt0va:

Na №-mъ časЁ, ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo ™g.

Na G-mъ časЁ, ґpclъ kъ galatwmъ, začalo ©i.

Na ѕ7-mъ časЁ, ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo ™d.

Na f7-mъ časЁ, ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo ™ѕ.

Na lіturgji prokjmenъ, glasъ №: GDь rečE ko mnЁ: sn7ъ m0й є3si2 tы2, ѓzъ dnesь rodi1hъ tS. Stjhъ: Prosi2 t menE, i3 damъ ti2 kzhki dostosnіe tvoE, i3 njderžanіe tvoE koncы2 zemli2. Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo ™g. Ґllilyіa, glasъ є7: RečE gDь gDvi moemY: sэdi2 njdesnyю menE, d0ndeže položY vragi2 tvoS podn0žіe nogama tvoi1ma. Stjhъ: Žezlъ si1lы p0sletъ ti2 gDь t sіHna, i3 gDьstvuй posredЁ vragHvъ tvoi1hъ. Stjhъ: I#z8 čreva prežde denni1cы rodi1hъ tS, klstsz gDь, i3 ne raskaetsz. Pričastenъ: Hvali1te gDa: Ѓщe priluči1tsz subbHta, i3li2 nedёlz, ґpclъ kъ galatwmъ, začalo ©z.

k7є (є) E$že po pl0ti ržctvo2 gDa bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA: Na lіturgji, ґntіfHnъ №, pal0mъ Ri, glasъ v7. Stjhъ №: I#spovёmsz tebЁ gDi, vsёmъ s®cemъ moi1mъ, povёmъ vsS čudesA tvoS. Mltvami bcdы, sp7se, spasi2 nasъ. Stjhъ v7: Vъ sovёtэ pravыhъ i3 s0nmэ, vє1lіz dэlA gDnz. Mltvami bcdы, sp7se, spasi2 nasъ. Stjhъ G: I#zhskana vo vsёhъ v0lzhъ є3gw2. Mltvami bcdы sp7se, spasi2 nasъ. Stjhъ d7: I#spovёdanіe i3 velikolёpіe dёlo є3gw2, i3 pravda є3gw2 prebыvaetъ vo vёkъ vёka. Mltvami bcdы sp7se, spasi2 nasъ. Taže džba li1ka: Slava, i3 nhnэ: Mltvami bcdы sp7se, spasi2 nasъ. ҐntіfHnъ v7, pal0mъ r№i, glasъ v7. Stjhъ №: Blaženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2. Sp7si1 nы sn7e b9ій, roždeйsz t dv7ы poю1щыz ti2: ґllilyіa. Stjhъ v7: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2, r0dъ pravыhъ blagoslovi1tsz. Spasi1 nы sn7e b9ій, roždeйsz t dv7ы: Stjhъ G: Slava i3 bogatstvo vъ domY є3gw2, i3 pravda є3gw2 prebыvaetъ vo vёkъ vёka. Spasi1 nы sn7e b9ій, roždeйsz t dv7ы: Stjhъ d7: VozsіS vo tmЁ svёtъ pr†vыmъ, mlctivъ i3 щedrъ i3 prvdnъ. Spasi1 nы sn7e b9ій, roždeйsz t dv7ы: Taže džba li1ka vkypэ: Slava, i3 nhnэ: E#dinor0dnый sn7e i3 sl0ve b9ій: ҐntіfHnъ G, pal0mъ Rf, glasъ d7. Stjhъ №: RečE gDь gDvi moemY: sэdi2 njdesnyю menE. Troparь: Ržctvo2 tvoE hrtE b9e našъ, vozsіS mjrovi svёtъ razuma: vъ nemъ bo ѕvэzdamъ služaщіi, ѕvэzd0ю ўčahusz, tebЁ klanztisz slncu pravdы, i3 tebE vёdэti sъ vыsotы2 vost0ka: gDi slava tebЁ. Stjhъ: D0ndeže položY vragi2 tvoS podn0žіe n0gъ tvoi1hъ. Ržctvo2 tvoE hrtE b9e našъ: Stjhъ G: Žezlъ si1lы p0sletъ ti2 gDь t sіHna, i3 gDьstvuй posredЁ vragHvъ tvoi1hъ. Ržctvo2 tvoE hrtE b9e našъ: Stjhъ d7: Sъ tob0ю načalo vъ denь si1lы tvoeS, vo svёtlostehъ s™hhъ tvoi1hъ. Ržctvo2 tvoE hrtE b9e našъ: Vh0dnoe: I#z8 čreva prežde denni1cы rodi1hъ tS, klstsz gDь, i3 ne raskaetsz: tы2 їereй vo vёkъ po či1nu melhіsedekovu. Troparь: Ržctvo2 tvoE hrtE b9e našъ: Slava, i3 nhnэ: Kondakъ, glasъ G: Dv7a dnesь presyщestvennago raždaetъ, i3 zemlS vertepъ nepristypnomu prin0sitъ: ѓgGli sъ pastыrьmi slavosl0vztъ, volsvi1 že so ѕvэzd0ю putešestvuюtъ. Nasъ bo radi rodi1sz ntročA mlado, prevёčnый bGъ. Vmёstw že tris™agw: E#li1cы vo hrtA kresti1stesz, vo hrtA njblek0stesz. Ґllilyіa. Prokjmenъ, glasъ G: VsS zemlS da pokl0nitsz tebЁ, i3 poetъ tebЁ, da poetъ že i4meni tvoemY vhšnій. Stjhъ: Voskli1knite gDvi vsS zemlS, p0йte že i4meni є3gw2, dadi1te slavu hvalЁ є3gw2. Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo ©f. Ґllilyіa, glasъ №: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію, tvorenіe že rukY є3gw2 vozvэщaetъ tverdь. Stjhъ: Denь dni2 trыgaetъ glag0lъ, i3 n0щь n0щi vozvэщaetъ razumъ. Pričastenъ: I#zbavlenіe poslA gDь lю1demъ svoi1mъ. Ґllilyіa. Vъ t0йže denь večera, prokjmenъ veli1kій, glasъ z7: Kto2 bGъ velій, ćkw bGъ našъ: tы2 є3si2 bGъ tvorsй čudesA. Stjhъ: Skazalъ є3si2 vъ lю1dehъ si1lu tvoю2, i3zbavilъ є3si2 mhšceю tvoeю lю1di tvoS. Stjhъ: I# rёhъ: nhnэ načahъ, sіS i3zmёna desni1cы vhšnzgw. Stjhъ: Pomznyhъ dэlA gDnz, ćkw pomznY t načala čudesA tvoS. Taže: Kto2 bGъ velій: Ѓщe li є4stь subbHta, glag0lemъ prokjmenъ: GDь vocRi1sz, vъ lёpotu njblečesz. So stіhi2 є3gw2.

k7ѕ (d) Sob0rъ pres™hz bcdы: I# pamztь s™agw sщ7ennomyčenika є3vfĐmіa, є3pjskopa sardjйskagw. Vh0dnoe: Spasi1 nы sn7e b9ій, roždeйsz t dv7ы, poю1щыz ti2: ґllilyіa. Si1ce poemъ i3 do tdanіz. Prokjmenъ, glasъ G, pёsnь bcdы: Veli1čitъ dš7A moS gDa, i3 vozradovasz d¦ъ m0й nj bz7э sp7sэ moemъ. Stjhъ: Ćkw prizrЁ na smirenіe rabы2 svoeS, se bo t nhnэ ўblažatъ mS vsi2 r0di. Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo ™ѕ. Ґllilyіa, glasъ }: Voskrni2 gDi, vъ pok0й tv0й, tы2 i3 kіvHtъ s™hni tvoeS. Stjhъ: Klstsz gDь dv7du i4stinoю, i3 ne tveržetsz є3S. Pričastnый: I#zbavlenіe poslA gDь lю1demъ svoi1mъ. Ґllilyіa.

(zri2) SubbHta, po ržctvЁ hrt0vэ. Prokjmenъ, glasъ d7: PomznY i4mz tvoE vo vsskomъ r0dэ i3 r0dэ. Stjhъ: Slhši dщi2 i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE. Ґpclъ kъ tіmofeю, začalo sp7i. Ґllilyіa, glasъ }: Voskrni2 gDi, vъ pok0й tv0й, tы2, i3 kіvHtъ s™hni tvoeS. Stjhъ: Klstsz gDь dv7du i4stinoю, i3 ne tveržetsz є3S. Pričastnый: Čašu spasenіz:

(zri2) Nedёlz po ržctvЁ hrt0vэ: Prokjmenъ, glasъ d7: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ. Stjhъ: Vъ cRkvahъ blagoslovi1te bGa, gDa nj i3stHčnikъ ї}levыhъ. Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo ©. Ґllilyіa, glasъ d7: Pomzni2 gDi dv7da i3 vsю2 kr0tostь є3gw2. Pričastnый: Hvali1te gDa sъ nb7sъ: Drugjй: Raduйtesz pravednіi nj gDэ:

k7z (g) S™agw ґpcla pervom§nka i3 ґrhіdіakona stefana: I# prpdbnagw nc7A našegw i3 i3spovёdnika fe0dwra načertannagw, brata feofana tvorcA kanHnwvъ. Prokjmenъ prazdnika i3 do tdanіz, i3 pričastnый. I# s™agw, glasъ }: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ. Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію, tvorenіe že rukY є3gw2 vozvэщaetъ tverdь. Ґpclъ vъ dэsnіihъ, začalo z7i. Ґllilyіa, glasъ №: I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvoS gDi. Stjhъ: BGъ proslavlsemь vъ sovёtэ s™hhъ. Pričastnый: Vo vsю2 zemlю:

k7i (v) S™hhъ myčєnikъ dvY tmY, vъ nіkomidji sožžennыhъ. Prokjmenъ, glasъ є7: Tы2 gDi, sohrani1ši nы2, i3 soblюdeši nы2 t r0da segw2 i3 vo vёkъ. Stjhъ: Spasi1 mz gDi, ćkw njskudЁ prepod0bnый. Ґpclъ kъ ri1mlznwmъ, začalo §ѕ t polY. Ґllilyіa, glasъ d7: Voskli1knite gDvi vsS zemlS: Pričastnый: Raduйtesz pravednіi nj gDэ:

k7f (a) S™hhъ mladenєcъ d7i thszщъ, hrtA radi i3zbіennыhъ t i4rwda vъ vifleemэ: I# prpdbnagw nc7A našegw markella, i3gymena nbi1teli neusыpaemыhъ. Prokjmenъ, glasъ ѕ7: Hvali1te džtrocы gDa, hvali1te i4mz gDne. Stjhъ: Vselszй nepl0dovь vъ d0mъ, materь nj čadэhъ veselsщusz. Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo Rp. Ґllilyіa, glasъ є7: Prolіsša kr0vь i4hъ ćkw v0du. Pričastnый: Raduйtesz prvdnіi nj gDэ:

l (z) S™hz myčenicы ґnĐsіi: I# s™agw myčenika i3 presvĐtera zHtіka, sirotokormi1telz.

la (ѕ) Prepod0bnыz matere našez melanіi ri1mlznыni: Vъ t0йže denь tdaetsz prazdnikъ hrt0va ržctvA. Prokjmenъ, ґllilyіa, i3 pričastenъ prazdnika. Ґpclъ dnE.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.