NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

Sob0rnikъ dvunadeszti mёszceй, mёszcъ noemvrій

(g) S™hhъ i3 čudotv0rcєvъ bezsrebrenikwvъ kosmы2 i3 damіana, i5že t ґsji. Prokjmenъ, glasъ d7: S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vs‰ hotBnіz svoS vъ ni1hъ. Stjhъ: Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu, ćkw njdesnyю menE є4stь, da ne podvi1žusz. Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rn7g. Ґllilyіa, glasъ v7: SE čto2 dobro2, i3li2 čto2 krasno2, no є4že ži1ti bratіi vkypэ. Pričastnый: Raduйtesz:

v7 (v) S™hhъ myčєnikъ: ґkіndĐna, pigasіa, ґff0nіa, є3lpіdіf0ra i3 ґnempodjsta. Prokjmenъ, glasъ d7: S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vs‰ hotBnіz svoS vъ ni1hъ. Stjhъ: Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu, ćkw njdesnyю menE є4stь: Ґpclъ kъ є3feseєmъ, začalo slg. Ґllilyіa, glasъ d7: Vozzvaša pravednіi, i3 gDь ўslhša i5hъ: Stjhъ: MnHgi skHrbi pravєdnыmъ: Pričastnый: Raduйtesz:

G (a) S™hhъ myčєnikъ, ґkepĐmы є3pckpa, їHsifa presvĐtera, i3 ґіfalA dіakona. I# njbnovlenіe hrama, s™agw velikomyčenika geHrgіa, i4že vъ lĐdэ, i3dёže položeno2 čctn0e tёlo є3gw2. Prokjmenъ, glasъ d7: S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vs‰ hotBnіz svoS vъ ni1hъ. Stjhъ: Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu, ćkw njdesnyю menE є4stь: Ґpclъ kъ є3feseєmъ, začalo slg. Ґllilyіa, glasъ d7: Vozzvaša pravednіi, i3 gDь ўslhša i5hъ: Stjhъ: MnHgi skHrbi pravєdnыmъ: Pričastnый: Raduйtesz: Ѓщe hramъ, i3li2 nastostelь i3zv0litъ prazdnovati geHrgію: Prokjmenъ, glasъ z7: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2. Stjhъ: Ўslhši b9e glasъ m0й, vnegdA moli1ti mi sz kъ tebЁ. Ґp0stolъ dэsnій, začalo k7f. Ґllilyіa, glasъ d7: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ, i4že vъ lіvanэ, ўmn0žitsz. Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni, vo dv0rэhъ bGa našegw procvэtytъ. Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

d7 (z) Prepod0bnagw nc7A našegw їwannjkіa veli1kagw: I# s™hhъ myčєnikъ, nіkandra є3pckpa mĐrskagw, i3 є3rmja presvĐtera. Prokjmenъ prepod0bnomu, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa: Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2: Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

є7 (ѕ) S™hhъ myčєnikъ, galaktіHna i3 є3pіsti1mi: I# prestavlenіe i4že vo s™hhъ nc7A našegw їHnы ґrhіepckpa, novogor0dskagw čudotv0rca. Slyžba є3mY s™i1telьskaz.

ѕ7 (є) I$že vo s™hhъ nc7A našegw pavla i3spovёdnika, patrіarha carzgrada: I# prpdbnagw i3 bGon0snagw nc7A našegw varlaama novogor0dskagw čudotv0rca, i4že na hytыnэ. Prokjmenъ i3spovёdniku, glasъ z7: Voshvalztsz prepod0bnіi vo slavэ, i3 vozraduюtsz na l0žahъ svoi1hъ. Stjhъ: Vosp0йte gDvi pёsnь n0vu. Ґpclъ kъ є3vreєmъ, začalo tn7e t polY. Ґllilyіa, glasъ v7: Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prepod0bnіi tvoi2 vozraduюtsz. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю: Prokjmenъ prepod0bnomu, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa: Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2: Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

z7 (d) S™hhъ m§nkъ lg, i5že vъ melіtjnэ: I# prpdbnagw nc7A našegw i3 čudotv0rca lazarz, vъ galіsjйstэй gorЁ posti1všagwsz. Prokjmenъ prepod0bnomu, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa: Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2: Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

} (g) Sob0rъ s™agw ґrhіstrati1ga mіhai1la, i3 pr0čihъ bezpl0tnыhъ si1lъ. Prokjmenъ, glasъ d7: Tvorsй ѓgGlы svoS d¦i, i3 slugi2 svoS plamenь džgnennый. Stjhъ: Blgoslovi2 dušE moS gDa, gDi b9e m0й, vozveliči1lsz є3si2 ѕэlw2. Ґpclъ kъ є3vreєmъ, začalo ™є. Ґllilyіa, glasъ є7: Hvali1te gDa vsi2 ѓgGli є3gw2. Stjhъ: Ćkw t0й rečE, i3 bhša: t0й povelЁ, i3 sozdašasz. Pričastnый: Tvorsй ѓgGlы svoS d¦i:

f7 (v) S™hhъ myčєnikъ, nnisjfora i3 porfĐrіa: I# prpdbnыz m™re našez matrHnы: I# prpdbnыz feoktjstы, ćže t lezvы.

(a) S™hhъ ґpctwlъ: є3rasta, nlĐmpa, rwdі0na i3 swsіpatra, i3 pr0čihъ.

№i (z) S™hhъ myčєnikъ, mi1nы, vjktora i3 vіkentіa: I# s™hz m§ncы stefanjdы: I# prpdbnagw nc7A našegw i3 i3spovёdnika fe0dwra studjйskagw. Prokjmenъ m§nkwmъ, glasъ d7: S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vs‰ hotBnіz svoS vъ ni1hъ. Stjhъ: Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu, ćkw njdesnyю menE є4stь. Ґpclъ kъ є3feseєmъ, začalo slg. I# prpdbnomu, ґpclъ kъ є3vreєmъ, začalo tlє. Ґllilyіa, glasъ d7: Vozzvaša prvdnіi, i3 gDь ўslhša i5hъ. Stjhъ: Blženъ myžъ bosйsz gDa: Pričastenъ: Raduйtesz pravednіi nj gDэ: I# prestavlenіe s™agw i3 blžennagw maxjma, hrtA radi ю3r0divagw, mosk0vskagw čudotv0rca. Prokjmenъ prepod0bnomu, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa: Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2: Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

v7i (ѕ) I$že vo s™hhъ nc7A našegw їwanna mi1lostivagw, ґrhіepckpa ґlexandrjйskagw: I# prpdbnagw nc7A našegw njla. Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ: Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi: Ґpclъ kъ є3vreєmъ, začalo t№i. Ґllilyіa, glasъ v7: ЎstA pravednagw poučatsz premydrosti, i3 ljzhkъ є3gw2 vozglag0letъ sydъ. Stjhъ: Zak0nъ bGa є3gw2 vъ serdcэ є3gw2: Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

Gi (є) I$že vo stjhъ nc7A našegw їwanna, ґrhіepckpa kwnstantjnz grada, zlatoystagw. Prokjmenъ, glasъ №: ЎstA moS vozglag0lюtъ premydrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ. Stjhъ: Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы, vnuši1te vsi2 živyщіi po vselennэй. Ґpclъ kъ є3vreєmъ, začalo t}i. Ґllilyіa, glasъ v7: ЎstA pravednagw poučatsz premydrosti: Stjhъ: Zak0nъ bGa є3gw2 vъ serdcэ є3gw2, i3 ne zapnutsz stwpы2 є3gw2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

d7i (d) S™agw i3 vsehvalьnagw ґpcla fіljppa. Prokjmenъ, glasъ }: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ: Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію, tvorenіe že rukY є3gw2 vozvэщaetъ tverdь. Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rla. Ґllilyіa, glasъ №: I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvoS gDi. Stjhъ: BGъ proslavlsemь vъ sovёtэ s™hhъ. Pričastnый: Vo vsю2 zemlю:

є7i (g) S™hhъ myčєnikъ i3 i3spovёdnikъ, gyrіa, samHna i3 ґvjva. Prokjmenъ, glasъ d7: S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vs‰ hotBnіz svoS vъ ni1hъ. Stjhъ: Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu, ćkw njdesnyю menE є4stь, da ne podvi1žusz. Ґpclъ kъ є3feseєmъ, začalo slg. Ґllilyіa, glasъ d7: Vozzvaša pravednіi, i3 gDь ўslhša i5hъ. Stjhъ: MnHgi skHrbi pravєdnыmъ: Pričastnый: Raduйtesz:

ѕ7i (v) S™agw ґpcla i3 є3đljsta matfea. Prokjmenъ, glasъ }: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ: Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію, tvorenіe že rukY є3gw2 vozvэщaetъ tverdь. Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rla. Ґllilyіa, glasъ №: I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvoS gDi. Stjhъ: BGъ proslavlsemь vъ sovёtэ s™hhъ. Pričastnый: Vo vsю2 zemlю:

z7i (a) I$že vo s™hhъ nc7A našegw grig0rіa є3pckpa, neokesarjйskagw čudotv0rca: Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rn7a. Ґllilyіa, glasъ v7: Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю: I# prepod0bnagw nc7A našegw njkwna čudotv0rca, ўčenikA s™agw sergіa. Prokjmenъ prepod0bnomu, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa: Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2: Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

}i (z) S™hhъ myčєnikъ, platHna i3 rwmana.

f7i (i) S™agw pror0ka ґvdja: I# s™agw myčenika varlaama: I# prepod0bnыhъ nc7ъ našihъ, varlaama i3 їwasafa cReviča veli1kіz їndji. Na lіturgji, prokjmenъ, glasъ z7: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2. Stjhъ: Ўslhši b9e glasъ m0й, vnegdA moli1ti mi sz kъ tebЁ. Ґpclъ kъ kolossaєmъ, začalo ©n. Ґllilyіa, glasъ є7: Vozzvaša pravednіi: Stjhъ: Mn0gi skHrbi pravєdnыmъ: Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

k7 (є) Predprazdnstvo vh0da vъ hramъ pres™hz bcdы: I# prpdbnagw nc7A našegw grig0rіa dekapoljta: I# i4že vo s™hhъ nc7A našegw pr0kla, patrіarha cRS grada. Prokjmenъ, glasъ №: ЎstA moS vozglag0lюtъ premydrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ. Stjhъ: Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы, vnuši1te vsi2 živyщіi po vselennэй. Ґpclъ kъ є3vreєmъ, začalo t}i. Ґllilyіa, glasъ v7: ЎstA pravednagw poučatsz premydrosti: Stjhъ: Zak0nъ bGa є3gw2 vъ serdcэ є3gw2, i3 ne zapnutsz stwpы2 є3gw2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

k7a (d) Vh0dъ vo hramъ pres™hz bcdы. Prokjmenъ, glasъ G, pёsnь bcdы: Veli1čitъ dš7A moS gDa, i3 vozradovasz d¦ъ m0й nj bz7э sp7sэ moemъ. Stjhъ: Ćkw prizrЁ na smirenіe rabы2 svoeS, se bo t nhnэ ўblažatъ mS vsi2 r0di. Ґp0stolъ no є3vreєmъ, začalo ™k. Ґllilyіa, glasъ }: Slhši dщi2 i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE. Stjhъ: LicY tvoemY pom0lztsz bogatіi lю1dstіi. Pričastnый: Čašu spasenіz prіimY:

k7v (g) S™agw ґpcla fіlim0na, i3 i5že sъ ni1mъ: Prokjmenъ, glasъ }: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ: Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію, tvorenіe že rukY є3gw2 vozvэщaetъ tverdь. Ґpclъ kъ fіlim0nu, poslэdi2 ™v-gw začala. Ґllilyіa, glasъ №: I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvoS gDi. Stjhъ: BGъ proslavlsemь vъ sovёtэ s™hhъ. Pričastnый: Vo vsю2 zemlю: I# ўbіenіe svztagw blagovёrnagw veli1kagw kn7zz mіhai1la tferskagw. Prokjmenъ, glasъ z7: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2. Stjhъ: Ўslhši b9e glasъ m0й, vnegdA moli1ti mi sz kъ tebЁ. Ґpclъ kъ ri1mlznwmъ, začalo §f. Ґllilyіa, glasъ d7: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ, i4že vъ lіvanэ, ўmn0žitsz. Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni: Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

k7g (v) I$že vo svzthhъ nc7ъ našihъ ґmfіl0hіa, є3pjskopa їkonjйskagw: I# grig0rіa, є3pckpa ґkragantjйskagw: Prokjmenъ prepod0bnomu, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґp0stolъ ko є3vreєmъ, začalo tld. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa: Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2: Pričastenъ: Raduйtesz: I# s™agw blagovёrnagw veli1kagw kn7zz ґlexandra nevskagw: Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa: Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2: Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю: I# pamztь pervagw vor0nežskagw s™i1telz mitrofana, vъ shimonasэhъ makarіa.

k7d (a) Svzthz velikomyčenicы є3katerjnы: I# svztagw myčenika merkyrіa: Prokjmenъ, glasъ d7: Di1venъ bGъ vo svzthhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ. Stjhъ: Vъ cRkvahъ blgcvi1te bGa, gDa t i3stHčnikъ ї}levыhъ. Ґp0stolъ kъ є3feseєmъ, začalo slg. Ґllilyіa, glasъ №: Vozzvaša pravednіi, i3 gDь ўslhša i5hъ. Pričastnый: Raduйtesz pravednіi nj gDэ: I# s™agw myčenika merkyrіa smolenskagw. Slyžba є3mY myčeničeskaz.

k7є (z) I%že vo svzthhъ nc7ъ našihъ i3 svzщennomyčєnikъ, kli1menta, papы ri1mskagw, i3 petrA ґlexandrjйskagw: Vъ seй že denь tdaetsz prazdnikъ vh0da pres™hz bcdы. Prokjmenъ, ґpclъ, ґllilyіa, i3 pričastnый prazdnika, i3 s™ы6mъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґp0stolъ kъ fіlіppisjєmъ, začalo sm7ѕ. Stjhъ: Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prepod0bnіi tvoi2 vozraduюtsz. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

k7ѕ (ѕ) Prepod0bnagw nc7A našegw ґlĐpіa st0lpnika: I# njsvzщenіe hrama svztagw velikomyčenika geHrgіa, i4že vъ kjevэ, pred8 vratы2 svzthz sofji: I# pamztь prestavlenіz svzti1telz їnnokentіa, pervagw є3pckpa їrkytskagw, čudotv0rca. Na lіturgji, prokjmenъ, glasъ z7: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2. Stjhъ: Ўslhši b9e glasъ m0й, vnegdA moli1ti mi sz kъ tebЁ. Ґp0stolъ kъ tіmofeю, začalo s§v. Ґllilyіa, glasъ d7: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ i4že vъ lіvanэ ўmn0žitsz. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

k7z (є) Svztagw velikomyčenika їakwva persznina: Prokjmenъ, glasъ d7: S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vs‰ hotBnіz svoS vъ ni1hъ. Stjhъ: Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu, ćkw njdesnyю menE є4stь: Ґpclъ kъ є3feseєmъ, začalo slg. Ґllilyіa, glasъ d7: Vozzvaša pravednіi, i3 gDь ўslhša i5hъ: Stjhъ: MnHgi skHrbi pravєdnыmъ: Pričastnый: Raduйtesz: Vъ t0йže denь prazdnuemъ nj bz7э bhvšee znamenіe pres™hz bcdы, є4že vъ veli1komъ novЁ gradэ: Prokjmenъ, glasъ G, pёsnь bcdы: Veli1čitъ dš7A moS gDa, i3 vozradovasz d¦ъ m0й nj bz7э sp7sэ moemъ. Stjhъ: Ćkw prizrЁ na smirenіe rabы2 svoeS, se bo t nhnэ ўblažatъ mS vsi2 r0di. Ґp0stolъ no є3vreєmъ, začalo ™k. Ґllilyіa, glasъ }: Slhši dщi2 i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE. Stjhъ: LicY tvoemY pom0lztsz bogatіi lю1dstіi. Pričastnый: Čašu spasenіz prіimY:. I# vo s™hhъ nc7A našegw їakwva є3pckpa, rost0vskagw čudotv0rca. Slyžba є3mY vsS s™i1telьskaz.

k7i (d) S™agw prpdbnom§nka stefana n0vagw. Prokjmenъ, glasъ z7: Voshvalztsz prepod0bnіi vo slavэ, i3 vozraduюtsz na l0žahъ svoi1hъ. Stjhъ: Vosp0йte gDvi pёsnь n0vu: Ґp0stolъ kъ tіmofeю, začalo s§a. Ґllilyіa, glasъ }: Blaženъ myžъ bosйsz gDa: Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

k7f (g) S™agw myčenika param0na: I# s™agw myčenika fіlumena: I# prpdbnagw ґkakіa, i4že vъ lёstvicэ svidёtelьstvovannagw.

l (v) Svztagw ґp0stola ґndrea pervozvannagw. Prokjmenъ, glasъ }: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ: Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію, tvorenіe že rukY є3gw2 vozvэщaetъ tverdь. Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rla. Ґllilyіa, glasъ №: I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvoS gDi. Stjhъ: BGъ proslavlsemь vъ sovёtэ s™hhъ. Pričastnый: Vo vsю2 zemlю:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.