NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

Sob0rnikъ dvunadeszti mёszceй, mёszcъ nktHvrій

(ѕ) Pokr0vъ pres™hz bcdы: I# svztagw ґpcla ґnanіi, є3di1nagw t o7: I# prpdbnagw nc7A rwmana sladkopёvca: Prokjmenъ, glasъ G. Pёsnь bcdы: Veli1čitъ dš7A moS gDa, i3 vozradovasz d¦ъ m0й nj bz7э sp7sэ moemъ. Stjhъ: Ćkw prizrЁ na smirenіe rabы2 svoeS, se bo t nhnэ ўblažatъ mS vsi2 r0di. I# ґpclu, glasъ }: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ: Ґpclъ kъ є3vreєmъ, začalo ™k. I# ґpclu vъ dэsnіihъ, začalo k7a t polY. Ґllilyіa, glasъ }: Slhši dщi2 i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE. Stjhъ: LicY tvoemY pom0lztsz bogatіi lю1dstіi. I# ґpclu glasъ №: I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvoS gDi. Stjhъ: BGъ proslavlsemь vъ sovёtэ s™hhъ. Pričastnый: Čašu spasenіz: Drugjй: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ: I# prepod0bnagw nc7A našegw savvы, vi1šerskagw čudotv0rca. Slyžba є3mY prepod0bničeskaz.

v7 (є) S™agw sщ7ennomyčenika kmprіana: I# s™hz m§ncы їustjnы: Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґpclъ kъ tіmofeю, začalo ©p. Ґllilyіa, glasъ v7: Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prepod0bnіi tvoi2 vozraduюtsz. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю: I# s™agw ґndrea ю3r0divagw.

G (d) S™agw sщ7ennomyčenika dіonĐsіa ґreopagjta. Prokjmenъ, glasъ z7: Voshvalztsz prpdbnіi vo slavэ, i3 vozraduюtsz na l0žahъ svoi1hъ. Stjhъ: Vosp0йte gDvi pёsnь n0vu. Ґpclъ vъ dэsnіihъ, začalo m7. Ґllilyіa, glasъ v7: Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prepod0bnіi tvoi2 vozraduюtsz. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

d7 (g) S™agw sщ7ennomyčenika їerofea, є3pckpa ґfi1nskagw. I# njbrёtenіe čestnhhъ moщeй, i4že vo s™hhъ nc7ъ našihъ gyrіa i3 varson0fіa kazanskihъ. Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo tlє. Ґllilyіa, glasъ v7: Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu: Stjhъ: Blženъ myžъ bosйsz gDa: Pričastnый: Raduйtesz pravednіi nj gDэ:

є7 (v) S™hz m§ncы harіtjnы: I# s™hhъ s™i1teleй, petrA, ґlexja, їHnы i3 fіljppa, mitropoljtwvъ mosk0vskihъ, i3 vseS rwssji čudotv0rcєvъ. Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo tlє. Ґllilyіa, glasъ v7: Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu: Stjhъ: Blženъ myžъ bosйsz gDa: Pričastnый: Raduйtesz pravednіi nj gDэ:

ѕ7 (a) S™agw i3 slavnagw ґpcla fwmы2: Prokjmenъ, glasъ }: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ. Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію: Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rla. Ґllilyіa, glasъ №: I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvoS gDi. Stjhъ: BGъ proslavlsemь vъ sovёtэ s™hhъ. Pričastnый: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ:

z7 (z) S™hhъ myčєnikъ, sergіa i3 vakha. Prokjmenъ, glasъ d7: S™ы6mъ i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vsS hotBnіz svoS vъ ni1hъ. Stjhъ: Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu, ćkw njdesnyю menE є4stь, da ne podvi1žusz. Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo ™l. Ґllilyіa, glasъ v7: SE čto2 dobro2, i3li2 čto2 krasno2, no є4že ži1ti bratіi vkypэ; Pričastnый: Raduйtesz:

} (ѕ) Prepod0bnыz matere našez pelagji.

f7 (є) S™agw ґpcla їakwva ґlfeova: I# prepod0bnagw nc7A našegw ґndronjka, i3 ženы2 є3gw2 ґfanasіi. Prokjmenъ, glasъ }: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ. Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію, tvorenіe že rukY є3gw2 vozvэщaetъ tverdь. Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rla. Ґllilyіa, glasъ №: I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvoS gDi. Stjhъ: BGъ proslavlsemь vъ sovёtэ s™hhъ. Pričastnый: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ:

(d) S™hhъ myčєnikъ, є3vlampіa i3 є3vlampji.

№i (g) S™agw ґpcla fіljppa, є3di1nagw t sedmi2 dіakwnъ: I# prepod0bnagw nc7A našegw feofana i3spovёdnika, є3pckpa nіkjйskagw. Prokjmenъ, ґllilyіa, i3 pričastnый, segw2 mcca vъ f7 denь. Ґpclъ vъ dэsnіihъ, začalo k7.

(zri2) Vo grzdyщuю nedёlю pamztь prazdnuemъ s™agw sedmagw sob0ra, s™hhъ nc7ъ t…є. Prokjmenъ, glasъ d7, pёsnь nc7є1vъ: Blgoslovenъ є3si2 gDi b9e nc7ъ našihъ, i3 hvalьno i3 proslavleno i4mz tvoE vo vёki. Stjhъ: Ćkw pravedenъ є3si2 nj vsёhъ, ±že sotvori1lъ є3si2 namъ. Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo tld. Ґllilyіa, glasъ №: BGъ bogHvъ gDь glag0la, i3 prizvA zemlю. Stjhъ: Soberi1te є3mY prepodHbnыz є3gw2, zavэщaющыz zavёtъ є3gw2 nj žertvahъ. Pričastnый: Raduйtesz pravednіi nj gDэ:

v7i (v) S™hhъ myčєnikъ pr0va, taraha i3 ґndronjka: I# prpdbnagw nc7A našegw kosmы2 s™ogradca, є3pckpa maіymskagw, i3 tvorcA kanHnwvъ. Prokjmenъ, glasъ d7: S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vsS hotёnіz svoS vъ ni1hъ. Stjhъ: Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu, ćkw njdesnyю menE є4stь, da ne podvi1žusz. Ґpclъ kъ є3feseєmъ začalo slg. Ґllilyіa, glasъ d7: Vozzvaša pravednіi, i3 gDь ўslhša i4hъ. Pričastnый: Raduйtesz: Vъ t0йže denь prazdnovanіe s™0mu їwannu krti1telю gDnю, na pamztь prenesenіz i3z8 malьtы vo gradъ gatčinu krtA i3z8 časti dreva životvorsщagw krtA gDnz: čudotv0rnagw džbraza b9іz m™re, pi1sannagw s™hmъ є3đljstomъ luk0ю: i3 desnhz ruki2 moщeй s™agw їwanna krti1telz.

Gi (a) S™hhъ myčєnikъ, karpa i3 papĐlы.

d7i (z) S™hhъ myčєnikъ, nazarіa, gervasіa, protasіa i3 kelsja: I# prepod0bnыz m™re našez paraskevi. Prokjmenъ prpdbnэй, glasъ d7: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ. Stjhъ: Vъ cRkvahъ blgoslovi1te bGa, gDa t i3stHčnikъ ї}levыhъ. Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo ©i. Ґllilyіa, glasъ №: TerpS poterpёhъ gDa, i3 vnstъ mi2, i3 ўslhša mltvu moю2. Pričastnый: Raduйtesz pravednіi:

є7i (ѕ) Prepod0bnagw nc7A našegw є3vfĐmіa n0vagw: I# s™agw myčenika lukіana, presvĐtera veli1kіz ґntіohji.

ѕ7i (є) S™agw myčenika l0ggіna s0tnika, i4že pri krtЁ gDni. Prokjmenъ, glasъ z7: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2. Stjhъ: Ўslhši b9e glasъ m0й: Ґpclъ kъ tіmofeю, začalo s§v. Ґllilyіa, glasъ d7: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ i4že vъ lіvanэ ўmn0žitsz. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

z7i (d) S™agw pror0ka njsji: I# s™agw prepodobnomyčenika ґndrea i4že vъ kri1tэ.

}i (g) S™agw ґpcla i3 є3đljsta luki2. Prokjmenъ, glasъ }: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ. Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію, tvorenіe že rukY є3gw2 vozvэщaetъ tverdь. Ґpclъ kъ kolossaєmъ, začalo ©x t polY. Ґllilyіa, glasъ №: I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvoS gDi. Stjhъ: BGъ proslavlsemь vъ sovёtэ s™hhъ. Pričastnый: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ:

f7i (v) S™agw pror0ka їHilz: I# s™agw m§nka ўara: I# prpdbnagw nc7A našegw їwanna rhlьskagw. Slyžba є3mY prpdbničeskaz.

k7 (a) S™agw velikom§nka ґrtemіa. Prokjmenъ, glasъ z7: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2. Stjhъ: Ўslhši b9e glasъ m0й: Ґpclъ kъ tіmofeю, začalo s§v. Ґllilyіa, glasъ d7: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ i4že vъ lіvanэ ўmn0žitsz. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

k7a (z) Prepod0bnagw nc7A našegw їlarіHna veli1kagw. Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ: Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rp7i. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blženъ myžъ bosйsz gDa: Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю: I# prenesenіe moщeй, i4že vo s™hhъ nc7A našegw їlarіHna, є3pjskopa megli1nskagw. Slyžba є3mY s™i1telьskaz.

k7v (ѕ) S™agw ravnoap0stolьnagw ґverkіa є3pjskopa, їerap0lьskagw čudotv0rca: I# s™hhъ sedmi2 ntrokHvъ, i5že vo є3fesэ. Prokjmenъ, glasъ №: ЎstA moS vozglюtъ premydrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ. Stjhъ: Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы, vnuši1te vsi2 živyщіi po vselennэй. Ґpclъ kъ є3vreєmъ, začalo t}i. Ґllilyіa, glasъ v7: ЎstA pravednagw poučatsz premydrosti: Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю: Vъ t0йže denь prazdnuemъ pres™ёй bcdэ čudotv0rnыz їkHnы kazanskіz. Prokjmenъ, glasъ G, pёsnь bcdы: Veli1čitъ dš7A moS gDa, i3 vozradovasz d¦ъ m0й nj bz7э sp7sэ moemъ. Stjhъ: Ćkw prizrЁ na smirenіe rabы2 svoeS: se bo t nhnэ ўblažatъ mS vsi2 r0di. Ґpclъ kъ fіlіppisjєmъ, začalo ©m. Ґllilyіa, glasъ }: Slhši dщi2 i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE. Stjhъ: LicY tvoemY pom0lztsz bogatіi lю1dstіi. Pričastnый: Čašu spasenіz prіimY, i3 i4mz gDne prizovY.

k7g (є) S™agw ґpcla їakwva brata b9іz. Prokjmenъ, glasъ }: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ: Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію: Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo ©. Ґllilyіa, glasъ №: I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvoS gDi. Stjhъ: BGъ proslavlsemь vъ sovёtэ s™hhъ. Pričastnый: Vo vsю2 zemlю: I# s™agw i3 blžennagw їakwva borovi1ckagw, n0vagw čudotv0rca. Slyžba є3mY prepod0bničeskaz.

k7d (d) S™agw m§nka ґrefы, i3 i5že sъ ni1mъ. Prokjmenъ, glasъ d7: S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vsS hotBnіz svoS vъ ni1hъ. Stjhъ: Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu, ćkw njdesnyю menE є4stь. Ґpclъ kъ є3vreєmъ, začalo ™l. Ґllilyіa, glasъ d7: Vozzvaša pravednіi, i3 gDь ўslhša i5hъ. Pričastnый: Raduйtesz pravednіi:

k7є (g) S™hhъ m§nkъ i3 notarjй, markіana i3 martĐrіa. Prokjmenъ, glasъ d7: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ. Stjhъ: Vъ cRkvahъ blgoslovi1te bGa, gDa t i3stHčnikъ ї}levыhъ. Ґpclъ kъ є3feseєmъ, začalo sk7d t polY. Ґllilyіa, glasъ d7: Vozzvaša pravednіi, i3 gDь ўslhša i4hъ. Pričastnый: Raduйtesz:

k7ѕ (v) S™agw i3 slavnagw velikomyčenika dimi1trіz mmrot0čca: I# vospominanіe veli1kagw i3 strašnagw trzsenіz. Prokjmenъ, glasъ ѕ7: Spasi2 gDi lю1di tvoS, i3 blgcvi2 dostosnіe tvoE. Stjhъ: Kъ tebЁ gDi vozzovY, b9e m0й, da ne premolči1ši t menE. I# s™agw, glasъ z7: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2. Ґpclъ trzsenіz, kъ є3vreєmъ, začalo tla t polY: I# s™agw, kъ tіmofeю, začalo s§v. Ґllilyіa, glasъ d7: B9e, tri1nulъ nы2 є3si2, i3 nizloži1lъ є3si2 nasъ. Stjhъ: Strsslъ є3si2 zemlю, i3 smuti1lъ є3si2 ю5: i3scэli2 sokrušenіe є3S, ćkw podvi1žesz. I# s™agw: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ i4že vъ lіvanэ ўmn0žitsz. Pričastenъ: Hvali1te gDa sъ nb7sъ: Drugjй: Vъ pamztь vёčnuю:

k7z (a) S™agw myčenika nestora. Na lіturgji slyžba myčenikwmъ džbщaz. Ґpclъ kъ є3feseєmъ, začalo slg. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

k7i (z) S™hhъ myčєnikъ, terentіa i3 neonjlы: I# prpdbnagw nc7A našegw stefana savvajta, i3 tvorcA kanHnwvъ: I# i4že vo s™hhъ nc7A našegw ґrsenіa, ґrhіepckpa serbskagw: Slyžba ґrsenію s™i1telьskaz. I# s™hz m§ncы paraskevi. Myčenicэ: Prokjmenъ, glasъ d7: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ. Stjhъ: Vъ cRkvahъ blgoslovi1te bGa, gDa t i3stHčnikъ ї}levыhъ. Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rp7a. Ґllilyіa, glasъ №: TerpS poterpёhъ gDa, i3 vnstъ mi2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю.

k7f (ѕ) S™hz prpdbnomyčenicы ґnastasji ri1mlznыni: I# prpdbnagw nc7A našegw ґvramіa zatv0rnika: I# prpdbnagw nc7A našegw ґvramіa ґrhіmandrjta, rost0vskagw čudotv0rca. Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi: nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю: Slyžba ґvramію rost0vskomu tazžde.

l (є) S™hhъ myčєnikъ, zin0vіa i3 zinovji.

la (d) S™hhъ ґpclъ, stahĐa, ґmplja, i3 i5že sъ ni1mi: I# s™agw myčenika є3pіmaha.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.