NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

I#zbranіe s™hhъ sedmi1deszti ґpctwlъ

Dwrofea є3pckpa tĐrska, myža drevnz i3 bGon0sna, i3 myčenika bhvša vo vremz lіkіnja i3 kwnstantjna careй.

Seй predrečennый i3 soveršennый myžъ pis†nіz razli1čna njstavi namъ, grečeska že i3 ri1mska: zaneže nbёma ljzhkoma i3zvhklъ bЁ, i3 soveršenъ vъ razumэ. Po ўmertvіi že dіoklitіana i3 lіkіnja, d0йde svoegw2 žili1щa, i3 bЁ pravi1telь tĐrskіz cerkve do їulіana muči1telz: zaneže ne ćvэ, no taй svoi1mi knszi їulіanъ ўbivaše hrtіanы. Paki dwrofeй d0йde ќdska grada, vъ nemže i3 ćtъ bhvъ їulіanovыmi knszi, i3 mn0gi r†nы prіemъ vъ veli1cэй starosti, hrt0va radi i3spovёdanіz, mučenіemъ skončasz, shй lёtъ stA sedmi2. Seй s™hй dwrofeй nj sedmi1desztihъ ґpclэhъ i3 ўčn7cёhъ hrt0vыhъ glag0letъ: t ni1hže mn0žaйšіi є3pckpi vъ razli1čnыhъ kzhcэhъ bhša: i3nji že vъ slyžbahъ sl0va, i5hže b9estvennый pavelъ vъ poslanіihъ cэlyz pominaetъ: po voskresenіi bo i3z8 mertvыhъ gDa bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA, po mn0zэhъ lёtэhъ vsёhъ i5hъ njbrёtъ i3 napisA, i4hže i3menA sytь sіS:

(№) Їakwvъ bratъ gDnь, pervый є3pckpъ їerusali1mu, i4že samёmъ gDemъ postavlenъ, drevomъ bэli1lьnыmъ glavY є3mY sokruši1ša, i3 skončasz.

(v7) Kle0pa, i4že i3 smmeHnъ bratъ gDnь, bhvъ vtorhй є3pjskopъ їerusali1mu: i4že vi1dэ gDa po voskrnіi, dometіanomъ caremъ raspztъ skončasz.

(G) Faddeй, i4že donesE є3pіst0lію ѓvgarю vo є3desъ: seй i3scэli2 є3mY nedygъ.

(d7) Ґnanіa, i4že kresti1vый s™ago ґpcla pavla, vъ damascэ bhstь є3pjskopъ.

(є7) Stefanъ pervomyčenikъ, t їudє1й kamenіemъ pobіenъ, skončasz.

(ѕ7) Fіljppъ, є3di1nъ t sedmi2, i4že krti1vый sjmwna volhvA, i3 kaženika kandakjina, vъ tralji ґsjйstэй bhstь є3pckpъ.

(z7) Pr0hwrъ, i3 t0й є3di1nъ t sedmi1 že, vъ nіkomidji vіfmnjй s™ёй bhstь є3pjskopъ.

(}) Nіkan0rъ, є3di1nъ t sedmi2, vъ t0йže denь ќmre, v0nьže i3 s™hй stefanъ, sъ dvэmA thszщama vёrovavšimi vo hrtA.

(f7) Tjmwnъ, є3di1nъ t sedmi2, vo džstrovэ ґravstэ bhstь є3pjskopъ, sožženъ є4llinы skončasz.

(‹) Parmena, i3 t0й є3di1nъ t sedmi2, i4že pred8 nči1ma ґpclъ ќmre vo svoeй slyžbэ.

(№i) Nіkolaй, i3 t0й є3di1nъ t sedmi2, vъ samarji bhstь є3pckpъ: no t vёrы ўkloni1sz sъ sjmwnomъ.

(v7i) Varnava, i4že sъ pavlomъ posluži2 sl0vu, i3 vъ mjrэ hrtA propovёda, vъ medіolanэ bhstь є3pjskopъ.

(Gi) Marko є3đljstъ, petr0mъ ґp0stolomъ vo ґlexandrji postavlenъ bhstь є3pjskopъ.

(d7i) Sjla, i4že sъ pavlomъ sl0vo propovёdavъ, vъ korjnfэ bhstь є3pjskopъ.

(є7i) LukA, i4že sъ pavlomъ po vselennэй sl0vo propovёda, vъ solynэ bhstь є3pjskopъ. LukA ќbw є3đljstъ bsše r0domъ t ґntіohji sĐrskіz, šedъ vъ fi1vu maked0nskuю pri traіanэ carЁ, vračyzй: napisa že pervэe s™0e є3đlіe kъ fe0fіlu nёkoemu i3gemwnu, vёrovavšu vo hrtA. I# paki po lёtэhъ mn0zэhъ strasteй gDnihъ, povelёvšu s™0mu ґpclu petrY, i3zloži1ti є3mY dэ‰nіz s™hhъ ґpclъ, i3 posemъ i3zloži2 s™hй lukA dэ‰nіz s™hhъ ґp0stwlъ, kъ semyže fe0fіlu. I# sі‰ soverši1vъ, sъ mi1romъ dyšu svoю2 gDvi tdadE: i3 takw poči2 vъ fi1vэ. S™hz že m0щi є3gw2 t fi1vы prenesenы2 bhša vъ cerkovь s™hhъ ґp0stwlъ, i3 pod8 s™0ю trapezoю položeni.

(ѕ7i) Sіluanъ, i4že sъ pavlomъ sl0vo propovёda, vъ solynэ bhstь є3pjskopъ.

(z7i) Krjspъ, є3g0že ґp0stolъ pominaetъ vъ tіmofeevэ vtor0mъ poslanіi, vъ halkid0nэ galіleйstэmъ bhstь є3pjskopъ.

(}i) E#penetъ, є3g0že ґpclъ vъ ri1mstэй є3pіst0lіi pominaetъ, vъ karfagenэ bhstь є3pjskopъ.

(f7i) Ґndronjkъ, є3g0že ґpclъ vъ ri1mstэй є3pіst0lіi pominaetъ, vъ pan0nэ bhstь є3pjskopъ.

(k7) Ґmpljй, є3g0že ґp0stolъ vъ ri1mstэй є3pіst0lіi pominaetъ, na ќdsэ bhstь є3pjskopъ.

(k7a) Ўrvanъ, є3g0že ґpclъ vъ ri1mstэй є3pіst0lіi pominaetъ, vъ maked0nіi bhstь є3pjskopъ.

(k7v) StahĐй, є3g0že ґp0stolъ vъ ri1mstэй є3pіst0lіi pominaetъ, ґndreй ґp0stolъ p0ntskoe m0re preplavaz, i3 došedъ ґgrіkop0lz, є3pjskopa є3go2 vъ vmzantji ўstr0i.

(k7g) Ґpellій, є3g0že ґp0stolъ vъ ri1mstэй є3pіst0lіi pominaetъ, vo i3raklji bhstь є3pjskopъ.

(k7d) Fmgellъ, vo є3fesэ bhstь є3pjskopъ: poslэdi1 že sjmwnovo ўčenіe prіstъ.

(k7є) E#rmogenъ, vъ megarэ fračestэй bhstь є3pjskopъ.

(k7ѕ) Dimasъ, є3g0že ґp0stolъ vъ tіmofeevэ є3pіst0lіi vtor0й pominaetъ, ćkw fmgellъ i3 є3rmogenъ proti1vistasz ўčenію b9ію: ґ dimasъ vozlюbi2 nhnэšnій vёkъ, vъ solynэ їereй bhstь jdwlwmъ, nj ni1hže ґp0stolъ їwannъ pi1šetъ: t nasъ i3zыd0ša, no ne bhša t nasъ.

(k7z) ҐpollHsъ, є3g0že ґp0stolъ pominaetъ, vъ smĐrnэ bhstь є3pjskopъ, prežde s™agw polmkarpa.

(k7i) Ґrіstovylъ, є3g0že ґpclъ vъ ri1mstэй є3pіst0lіi pominaetъ, vo vritanіi bhstь є3pjskopъ.

(k7f) Narkjssъ, є3g0že ґpclъ vъ ri1mstэй є3pіst0lіi pominaetъ, vo ґfi1nэ bhstь є3pjskopъ.

(l) I#rodіHnъ, є3g0že ґpclъ vъ ri1mstэй є3pіst0lіi pominaetъ, vъ patrэ bhstь є3pjskopъ.

(la) Ґgavъ, є3g0že dэ‰nіz ґp0stwlьskaz pominaюtъ, i4že i3 darъ pror0českій prіstъ.

(lv) Ryfъ, є3g0že ґp0stolъ vъ ri1mstэй є3pіst0lіi pominaetъ, vъ fi1vэ bhstь є3pjskopъ.

(lg) Ґsmgkrjtъ, є3g0že ґpclъ vъ ri1mstэй є3pіst0lіi pominaetъ, vo ґrkanэ bhstь є3pjskopъ.

(ld) Flegontъ, є3g0že ґp0stolъ kъ kolossaєmъ vъ є3pіst0lіi pominaetъ, vъ marat0nэ bhstь є3pjskopъ.

(lє) E#rmjnъ, є3g0že ґp0stolъ vъ ri1mstэй є3pіst0lіi pominaetъ, vъ dalmatіi bhstь є3pjskopъ.

(lѕ) Patr0vъ, є3g0že ґpclъ vъ ri1mstэй є3pіst0lіi pominaetъ, vъ potі0lэ bhstь є3pjskopъ.

(lz) E$rma, є3g0že ґp0stolъ vъ ri1mstэй є3pіst0lіi pominaetъ, vъ fіlіppop0li bhstь є3pjskopъ.

(li) Ljnъ, є3g0že ґp0stolъ vъ ri1mstэй є3pіst0lіi pominaetъ, po s™0mъ petrЁ ґp0stolэ, vъ ri1mэ bhstь є3pjskopъ.

(lf) Gaій, є3g0že ґp0stolъ pominaetъ vъ ri1mstэй є3pіst0lіi, po tіmofei ґp0stolэ vo є3fesэ bhstь є3pjskopъ.

(m7) Fіlol0gъ, є3g0že ґp0stolъ pominaetъ, ґndreemъ ґp0stolomъ vъ sіnopji postavlenъ bhstь є3pjskopъ.

(m7a) RodіHnъ, є3g0že ґpclъ pominaetъ, seй vъ ri1mэ so s™hmъ ґp0stolomъ petr0mъ, nerHnomъ ўsэknovє1na bhsta.

(m7v) Lukjй, є3g0že ґp0stolъ pominaetъ vъ ri1mstэй є3pіst0lіi, vъ laodіkji sĐrstэй bhstь є3pjskopъ.

(m7g) Їaswnъ, є3g0že ґpclъ vъ ri1mstэй є3pіst0lіi pominaetъ, vъ tarsэ bhstь є3pjskopъ.

(m7d) Swsіpatrъ, є3g0že ґpclъ pominaetъ vъ ri1mstэй є3pіst0lіi, vo їkonji bhstь є3pjskopъ.

(m7є) Tertій, napisavый kъ ri1mlznwmъ poslanіe, vtorhй є3pckpъ bhstь vo їkonji.

(m7ѕ) E#rastъ, є3g0že ґp0stolъ pominaetъ, їkon0mъ bhstь їerusali1mskіz cerkve: pot0mъ paneadu bhstь є3pjskopъ.

(m7z) ҐppollHsъ, є3g0že ґp0stolъ kъ korjnfznwmъ pominaetъ, vъ kesarji bhstь є3pjskopъ.

(m7i) Ki1fa, vo їkonji bhstь є3pjskopъ.

(m7f) Sofenъ, є3g0že ґp0stolъ pominaetъ, vъ kolofHnэ bhstь є3pjskopъ.

(n7) Tmhjkъ, є3g0že ґp0stolъ pominaetъ, i3 t0й vъ kolofHnэ bhstь є3pjskopъ.

(n7a) E#pafrodjtъ, є3g0že ґp0stolъ pominaetъ, vo ґndrіakji bhstь є3pjskopъ.

(n7v) Kesarь, є3g0že ґp0stolъ pominaetъ, vъ dračji bhstь є3pjskopъ.

(n7g) Marko, sыn0vecъ varnavlь, є3g0že ґp0stolъ pominaetъ, vъ ґpolonіadэ bhstь є3pjskopъ.

(n7d) Їisysъ, rek0mый їystъ, є3g0že ґp0stolъ pominaetъ vъ dэsnіihъ, vъ є3levferop0li bhstь є3pjskopъ.

(n7є) Ґrfema, є3g0že ґpclъ pominaetъ, vъ lĐstrэ bhstь є3pjskopъ.

(n7ѕ) Kli1mentъ, є3g0že ґp0stolъ pominaz, glag0letъ: i3 sъ kli1mentomъ, i3 sъ pr0čimi pospёšniki moi1mi, vъ sredcЁ bhstь є3pjskopъ.

(n7z) Nnisjforъ, є3g0že ґp0stolъ pominaetъ, vъ kmrinji bhstь є3pjskopъ.

(n7i) Tmhjkъ, є3g0že ґp0stolъ pominaetъ, vъ halkid0nэ vіfmnji pervый bhstь є3pjskopъ.

(n7f) Kuartъ, є3g0že ґp0stolъ pominaetъ, vъ vifytэ bhstь є3pjskopъ.

(…) Karpъ, є3g0že ґp0stolъ pominaetъ, vъ berэ fračestэmъ bhstь є3pjskopъ.

(…a) E#v0dъ, i4že po s™ёmъ petrЁ, vo ґntіohji bhstь є3pjskopъ.

(…v) Ґrіstarhъ, є3g0že ґp0stolъ pominaetъ, vo ґmasji sĐrstэй bhstь є3pjskopъ.

(…g) Marko, naricaemый їwannъ, є3g0že lukA vъ dэsnіihъ pominaetъ, vъ bi1blэ bhstь є3pjskopъ.

(…d) ZĐna zak0nnikъ, є3g0že ґp0stolъ pominaetъ, vъ dіosp0lэ bhstь є3pjskopъ.

(…є) Fіlim0nъ, kъ nemyže ґp0stolъ pavelъ napisA є3pіst0lію, vъ gazэ bhstь є3pjskopъ.

(…ѕ) Ґrіstarhъ drugjй,

(…z) Pydъ,

(…i) Trofjmъ: sji trіE vo vsёhъ gonenіihъ, so ґp0stolomъ pavlomъ spostradaša: na konecъ vъ ri1mэ t nerHna carS ўsэknoveni bhša.

(…f) Nni1sіmъ, skončasz vъ potі0lэ, tertĐlomъ є3parhomъ ri1mskimъ.

(o7) Furtunatъ.

Sji vsi2 bhša є3pjskopi vo kzhcэhъ: nj ni1hže seй s™hй i3 treblažennый є3pjskopъ dwrofeй tĐrskіz cerkve bhvый napisA, i3 predadE cerkvi, vъ pamztь s™hhъ ґp0stwlъ. NJ ni1hže i3 pavelъ pisaše, glag0lz: i5že prežde nasъ bhša nj gDэ. Semyže nikt0že ne nevёruй: syщee ќbw sE bhstь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.