NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

Kъ fіlim0nu poslanіe s™agw ґpcla pavla

Znamєnanіz kъ fіlim0nu є3pіst0lіi.

(№) Pohvalenіe kъ fіlim0nu, i3 blagodarenіe nj nemъ.

(v7) Ўstroenіe nni1sіma ўb0gagw rabA, i3 molenіe nj nemъ spasenu bhvšu vёroю.

Skazanіe kъ fіlim0nu poslanіz s™agw ґpcla pavla

SіE posыlaetъ t ri1ma. Vina že poslanіz sіS: nni1sіmъ rabъ fіlim0novъ bэžA, i3 pristyplь ko ґpclu, naučenъ bhstь t negw2, i3 bhstь є3mY potrebenъ vъ služenіe. NJ semъ ќbw pi1šetъ kъ fіlim0nu, prikazыvaz є3mY nni1sіma, da prilэži1tъ nj nemъ i4skrennw: i3 ne mnёti є3go2 ktomY ѓki rabA, no ćkože brata. Zavэщavaetъ že є3mY i3 nbi1telь prigot0viti є3mY, da ѓщe tamw p0йdetъ, njbrsщetъ gdЁ prebydetъ. I# takw skončavaetъ poslanіe.

Vёdomo že da bydetъ, ćkw seй nni1sіmъ svidёtelьstvu spod0bisz, si1rэčь mučenію, vъ ri1mstэmъ gradэ: tertĐllu ќbw džblastь deržaщu, g0leneй sokrušenіe, i3 mečnoe preterpЁ mučenіe.

GlavA pervaz.

(za?) s< № Pavelъ* (Mёszca noemvrіa k7v, na pamztь s™agw ґpcla fіlim0na: Pavelъ*) ю4znikъ ї}sъ hrt0vъ i3 tіmofeй bratъ fіlim0nu vozlю1blennomu i3 spospёšniku našemu, v7 I# ґpfji sestrЁ vozlю1blennэй, i3 ґrhjppu sov0instvenniku našemu, i3 domašnэй tvoeй cRkvi: G Blgodatь vamъ i3 mi1rъ t bGa nc7A našegw, i3 gDa ї}sa hrtA. (№) d7 Blgodarю2 bGa moego2, vsegdA pamztь nj tebЁ tvorS vъ moli1tvahъ moi1hъ, є7 Slhšavъ lюb0vь tvoю2 i3 vёru, ю4že i4maši ko gDu ї}su, i3 ko vsBmъ s™hmъ: ѕ7 Ćkw da nbщenіe tvoeS vёrы dёйstvenno bydetъ, vъ razumэ vsskagw blaga є4že vъ vasъ, nj hrtЁ ї}sэ. z7 Radostь bo i4mamъ mn0gu, i3 ўtэšenіe nj lюbvi2 tvoeй, ćkw ўtrHbы s™hhъ poči1ša tob0ю, brate. } Segw2 radi mn0goe derznovenіe i3mёz vo hrtЁ povelэvati tebЁ, є4že potrebno є4stь: f7 Lюbve že radi pače molю2, tak0vъ shй, ćkože pavelъ starecъ, nhnэ že i3 ю4znikъ ї}sa hrtA: (v7) ‹ Molю1 tz nj moemъ čadэ, є3g0že rodi1hъ vo ќzahъ moi1hъ nni1sіma: №i I#nogdA tebЁ nepotrebnago, nhnэ že tebЁ i3 mnЁ blgopotrebna: v7i E#g0že vozposlahъ ti2, th že є3go2, si1rэčь moю2 ўtr0bu, prіimi2. Gi E#g0že ѓzъ hotёhъ ў sebE deržati, da vъ tebE mёsto poslyžitъ mi2 vo ќzahъ blagovэstvovanіz. d7i Bez8 tvoes že v0li ničt0že voshotёhъ sotvori1ti: da ne ѓki po nyždi blg0e tvoE bydetъ, no po v0li. є7i Negli bo radi segw2 razluči1sz na časъ, da vёčna togo2 prіi1meši: ѕ7i Ne ktomY ѓki rabA, no vhše rabA, brata vozlю1blenna, pače že mnЁ, kolьmi1 že pače tebЁ, i3 po pl0ti, i3 nj gDэ. z7i Ѓщe ќbw i4maši menE džbщnika, prіimi2 sego2 ćkože menE. }i Ѓщe že vъ čes0mъ njbi1dэ tebE, i3li2 d0lženъ є4stь, mnЁ sіE vmэni2. f7i Ѓzъ pavelъ napisahъ ruk0ю moeю, ѓzъ vozdamъ: da ne rekY tebЁ, ćkw i3 samъ sebe mi є3si2 d0lženъ. k7 E$й, brate, ѓzъ °da polučY, є4že prošY ў tebE° (°da p0lьzuюsz tob0ю°) nj gDэ: ўpok0й moю2 ўtr0bu nj gDэ. k7a Nadёzvsz poslušanію tvoemY napisahъ tebЁ, vёdый, ćkw i3 pače є4že glag0lю, sotvori1ši. k7v Kypnw že i3 ўgot0vi mi2 nbi1telь: ўpovaю bo, ćkw moli1tvami vašimi darovanъ bydu vamъ. k7g Cэlyetъ tS є3pafrasъ splёnnikъ m0й, nj hrtЁ ї}sэ: k7d Marko, ґrіstarhъ, dimasъ, lukA, spospёšnicы moi2. k7є Blgodatь gDa našegw ї}sa hrtA so d¦omъ vašimъ. Ґmi1nь.

Konecъ poslanіz, є4že kъ fіlim0nu i3 ґpfji, gDi1nwmъ nni1sіmwvыmъ, i3 ґrhjppu dіakonu kolossaйskіz cRkve: napi1sano bhstь t ri1ma, črez8 nni1sіma rabA: i4matь vъ sebЁ glavY, №: stіhHvъ, k7є: znamenanій černыhъ, v7: bez8 červlenыhъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.