NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

Kъ tjtu poslanіe s™agw ґpcla pavla

Znamєnanіz kъ tjtu є3pіst0lіi

(№) NJ ўči1telehъ klюči1mыhъ na slyžbu, i3 na njbličenіe proti1vnыhъ.

(v7) Na velsщihъ plotskaz njčiщє1nіz tvori1ti, i3 nj duh0vnoй dobrodёteli.

(G) NJ ўčenіi, i4mže podobaetъ ўči1ti vezdЁ komyždo.

(d7) NJ rabёhъ, da i3 tji hrt0vэ blgodati dost0йnw rab0taюtъ.

(є7) NJ poslušanіi vlasti vo hrt0vo pod0bіe.

(ѕ7) NJ ўčenіi, ćkw podobaetъ ўklonstisz t є3retjčeskihъ ўčenій.

Skazanіe kъ tjtu poslanіz s™agw ґpcla pavla.

SіE posыlaetъ t nіkop0lz, tamw bo njzimЁ. Vina že poslanію sіS: vъ kri1tэ njstavi tjta, da ўstr0itъ po gradHmъ kli1rіki, mnHgimъ že syщыmъ tamw načinaющыmъ, i3zvёtomъ zak0na, prelьщati lю1di. SіE ўvёdэvъ pavelъ, pi1šetъ kъ tjtu, i3 pervэe ќbw blgodarS bGa za є3gw2 blgogovёinstvo, skazyetъ ćže nj hrtЁ vёrэ ne n0vэй bhti, no t vёka ўgot0vannэ, i3 njbэtovannэ є4й bhvši t bGa. Taže nj postavlenіi kli1rіkwvъ, i3 sego2 ўči1tъ, kakw, i3 kakovhmъ i5mъ bhti podobaetъ: i3 zapreщati povelэvaetъ є3mY proti1vzщыmsz zdravэй vёrэ, i3 naipače syщыmъ t njbrёzanіz. Vёdэti že kri1tznъ, ćkw prazdni sytь, i3 trebuюtъ preщenіz. I# vs‰ nauči1vъ, br†šna či1sta bhti či6stыmъ: i3 kakovhmъ bhti podobaetъ presvĐterwmъ samhmъ, dHlžnыmъ syщыmъ ўcэlomudrsti ю4nыz: skazyetъ, kakw podobaetъ rabHmъ služi1ti svoi1mъ vladhkamъ. I# vkratcэ reщi2, vospomznyvъ, ćkw sp7sova blgodatь ne t dёlъ nasъ njpravdA, no svoi1mъ člvэkolю1bіemъ. I# zavэщavъ zak0nnыhъ svarwvъ tvraщatisz, ѓki nepoleznыhъ syщihъ, skazyetъ є3mY po є4že poslati kъ nemY ґrtemu, da i3 samъ prіi1detъ kъ nemY, i3 povelэvaetъ є3mY, da ўči1tъ i3 svoi1hъ dHbrыmъ dэlHmъ prilэžati. I# takw skončavaetъ poslanіe.

GlavA pervaz.

(za? ™) s< № Pavelъ* (Ѓvgusta k7є: Pavelъ*) rabъ b9ій, ґpclъ že ї}sъ hrt0vъ, po vёrэ i3zbrannыhъ b9іihъ, i3 razumu i4stinы, ćže po blagočestію: v7 NJ ўpovanіi ži1zni vёčnыz, ю4že njbэtovA nel0žnый bGъ, prežde lёtъ vёčnыhъ: G Kvi1 že vo vremenA svoS sl0vo svoE propovёdanіemъ, є4že mnЁ poručeno bhstь, po povelёnію sp7si1telz našegw bGa: d7 Tjtu pri1snomu čadu po džbщeй vёrэ, blagodatь, mi1lostь, mi1rъ t bGa nc7A, i3 gDa ї}sa hrtA, sp7sa našegw.

Prestupi2 ґpclu, vъ začalo ™v.

(za?) (№) є7 Segw2 radi* (Vъ četvert0kъ k7i nedёli: Čado tjte, segw2 radi*) njstavihъ tS vъ kri1tэ, da nedokonč†nnaz i3spraviši, i3 ўstr0iši po vsёmъ gradHmъ presvĐterы, ćkože tebЁ ѓzъ povelёhъ. ѕ7 Ѓщe kto2 є4stь nepor0čenъ, є3di1nыz ženы2 myžъ, č†da i3mhй vёrna, ne vo ўkorenіi bludA, i3li2 nepokori1va. z7 Podobaetъ bo є3pckpu bez8 por0ka bhti ćkože b9ію stroi1telю: ne sebЁ ўgoždaющu, ne derzu, ne napraslivu, ne gnэvli1vu, ne pіsnicэ, ne bjйcэ, ne skvernostzžatelьnu: } No strannolюbi1vu, blagolю1bcu, cэlomydrennu, pravednu, prepod0bnu, vozderžatelьnu: f7 Deržaщemusz vёrnagw slovesE po ўčenію, da si1lenъ bydetъ i3 ўtэšati vo zdravэmъ ўčenіi, i3 proti1vzщыzsz njbličati. (v7) ‹ Sytь bo mn0zi nepokori1vi, suesl0vcы, i3 ўm0mъ prelьщeni, i3 naipače syщіi t njbrёzanіz: №i I$hže podobaetъ ўstA zagraždati: i5že vsS d0mы razvraщaюtъ, ўčaщe ±že ne podobaetъ, skvernagw radi pribhtka. v7i Reče že nёkto t ni1hъ sv0й i5mъ pror0kъ: kri1tzne pri1snw lži1vi, ѕlji ѕvёrіe, ўtrHbы prazdnыz. Gi Svidёtelьstvo sіE i4stinno є4stь. E#sže radi vinы2 njbličaй i5hъ neщadnw, da zdravi bydutъ vъ vёrэ: d7i Ne vnimaющe їudeйskimъ basnemъ, ni zapovэdemъ čelovBkъ, tvraщaющihsz t i4stinы.

(za? ™a) є7i Vs‰ ќbw či1sta* (Vъ pzt0kъ k7i nedёli: Čado tjte, vs‰ či1sta*) či6stыmъ: njskvernє1nыmъ že i3 nevBrnыmъ ničt0že či1sto: no njskverni1sz i4hъ i3 ќmъ i3 s0vэstь. ѕ7i BGa i3spovёduюtъ vёdэti, ґ dёlы tmeщutsz є3gw2, merzcы syщe, i3 nepokori1vi, i3 na vssko dёlo blag0e neiskysni.

GlavA vtoraz.

s< № Th že glag0li, ±že podobaetъ zdravomu ўčenію.

Konecъ četvertkY.

v7 Starcєmъ trezvєnыmъ bhti, čє1stnыmъ, cэlomydrєnnыmъ, zdravstvuющыmъ vёroю, lюb0vію, terpёnіemъ. G Staricamъ takože vo ўkrašenіi s™olBpnыmъ, ne kleveti6vыmъ, ne vіnY mn0gu poraboщє1nnыmъ, dobrouči1telьnыmъ: d7 Ćkw da ўcэlomydrztъ ю4nыz, muželю1bicamъ bhti, čadolю1bicamъ, є7 Cэlomydrєnnыmъ, či6stыmъ, d0mы d0brэ pravzщыmъ, blagi6mъ, pokarsющыmsz svoi1mъ mužє1mъ, da ne sl0vo b9іe hylitsz. ѕ7 Ю$nošы takožde moli2 cэlomydrstvovati. z7 NJ vsemъ že samъ sebE podavaz džbrazъ d0brыhъ dёlъ, vo ўčenіi °nezavi1stnoe° (°cёlostь°), čestnostь, netlёnіe, } Sl0vo zdravoe, nezaz0rnoe, da proti1vnый posrami1tsz, ničt0že i3mёz glag0lati nj nasъ ўk0rno. (d7) Rabы6, svoi1mъ gospodє1mъ povinovatisz, vo vsemъ blagougHdnыmъ bhti, ne prekoslHvnыmъ, ‹ Ne kraduщыmъ: no vёru vssku kvlsющыmъ blagu, da ўčenіe sp7si1telz našegw bGa ўkrašaюtъ vo vsemъ.

Konecъ pztkY.

(za? ™v) №i Kvi1sz bo* (Na kRщenіe gDne: Čado tjte, kvi1sz*) blgodatь b9іz sp7si1telьnaz vsёmъ čelovёkwmъ, v7i Nakazyющi nasъ, da tvergšesz nečestіz i3 mіrski1hъ pohoteй, cэlomydrennw i3 pravednw, i3 blagočestnw poživemъ vъ nhnэšnэmъ vёcэ. Gi Ždyщe blažennagw ўpovanіz, i3 kvlenіz slavы veli1kagw bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA. d7i I$že dalъ є4stь sebE za nы2, da i3zbavitъ nы2 t vsskagw bezzak0nіz, i3 njči1stitъ sebЁ lю1di i3zbrannы, revni1teli dHbrыmъ dэlHmъ.

Prestupi2 kRщenію.

Čti2 tjtu:

є7i Sі‰ glag0li, i3 moli2, i3 njbličaй so vsskimъ povelёnіemъ, da nikt0že tS °prewbi1ditъ° (°preziraetъ°).

GlavA tretіz.

(є7) s< № Vospominaй tBmъ, načalьstvuющыmъ i3 vladёющыmъ, povinovatisz i3 pokorstisz, i3 ko vsskomu dёlu blagu gotHvыmъ bhti: v7 Ni є3di1nagw hyliti, ne svarli6vыmъ bhti, no ti6himъ, vssku kvlsющыmъ kr0tostь ko vsёmъ čelovёkwmъ. G Bёhomъ bo i3nogdA i3 mы2 nesmhslenni, i3 nepokori1vi, i3 prelьщeni, rab0taющe pohotemъ, i3 slastemъ razli1čnыmъ, vъ ѕl0bэ i3 zavisti živyщe, merzcы syщe, i3 nenavi1dzщe drugъdryga.

Prestupi2 tjtu.

Čti2 kRщenію:

d7 E#gda že blgodatь i3 čelovэkolю1bіe kvi1sz sp7sa našegw bGa: є7 Ne t dёlъ pravednыhъ, i5hže sotvori1homъ mы2, no po svoeй є3gw2 mi1losti, spasE nasъ baneю pakibыtіS, i3 njbnovlenіemъ d¦a s™agw, ѕ7 E#g0že i3zlіS na nasъ nbi1lьnw ї}sъ hrt0mъ, sp7si1telemъ našimъ: z7 Da njpravdi1všesz blgdtію є3gw2, naslёdnicы bydemъ po ўpovanію ži1zni vёčnыz.

Konecъ kRщenію.

(za?) } Čado tjte,* (Vъ pamztь є7-gw sob0ra: Čado tjte,*) vёrno sl0vo, i3 nj si1hъ hoщY tS °їzvэщati° (°ўtverdi1ti°), da pekytsz dHbrыmъ dэlHmъ prilэžati vёrovavšіi bGu: sі‰ sytь polє1zna čelovёkwmъ i3 dwbrA. f7 Byihъ že stzzanій i3 rodosl0vій i3 rvenій, i3 svarwvъ zak0nnыhъ tstupaй: sytь bo nepoleznы i3 syetnы. (ѕ7) ‹ E#retіkA čelovёka, po pervomъ i3 vtor0mъ nakazanіi tricaйsz: №i Vёdый, ćkw razvrati1sz takovhй, i3 sogrэšaetъ i3 є4stь samowsuždenъ.

Čti2 tjtu:

v7i E#gdA poslю2 ґrtemu kъ tebЁ, i3li2 tmhjka, potщi1sz prіiti2 ko mnЁ vъ nіkop0lь: ty bo sudi1hъ njzimёti. Gi Zi1nu zak0nnika i3 ґpollHsa, sk0rw predposli2, i3 da ničt0že i4ma skydno bydetъ.

Prestupi2 tjtu.

d7i Da ўčatsz že i3 naši dHbrыmъ dэlHmъ prilэžati vъ nyžnaz trebwvanіz, da ne bydutъ bezpl0dni.

Čti2 tjtu:

є7i Cэlyюtъ tS so mn0ю syщіi vsi2, cэlyй lю1bzщыz nы2 vъ vёrэ: blgodatь so vsёmi vami. Ґmi1nь.

Konecъ tjtu, i3 sob0ru.

Konecъ poslanіz, є4že kъ tjtu, kri1tskіz cRkve prežde є3pjskopu svzщennu bhvšu: napi1sano bhstь t nіkop0lz maked0nskagw: i4matь vъ sebЁ glavы2 G: zač†lъ cRk0vnыhъ d7: stіhHvъ, m7ѕ: znamenanій černыhъ ѕ7: bez8 červlenыhъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.