NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

Kъ tіmofeю vtor0e poslanіe s™agw ґpcla pavla

Znamєnanіz kъ tіmofeю є3pіst0lіi vtorhz.

(№) PohvalA nj vёrэ tіmofeevэ, i3 podvizanіe kъ terpёnію, ćkw podobaetъ blagodari1ti.

(№) Vъ nemže i3 samъ rečE: preterpS straždY.

(v7) NJ prili1čnэ podasnіi b9estvennыhъ dogm†tъ.

(G) NJ nepopečennэ žitіi2, vъ žitіi2 semъ, i3 nebolёznennэй pi1щi.

(d7) NJ ćže vo hrtA vёrэ, i3 terpёnіi nj nadeždi ži1zni.

(є7) NJ pravomъ ўčenіi, i3 či1stomъ žitіi2.

(ѕ7) Prorečenіe nj ѕl0bэ čelovёčestэй, množaщisz lestnэ njbličaemэ.

(z7) Podvizanіe svoegw2 pod0bіz t proti1vnagw lьsti6vыmъ vъ poslušanіe gDne.

(}) NJ razvraщennыhъ, i5mže proti1vna tvori1tъ tіmofea.

(f7) NJ svoemъ t tёla razrэšenіi.

Skazanіe kъ tіmofeю vtoragw poslanіz s™agw ґpcla pavla.

SіE posыlaetъ paki t ri1ma. Vina že poslanіz sіS: šedšыmъ sъ pavlomъ njstavlьšыmъ є3go2, i3 hotS ґpclъ prіiti2 kъ nemY tіmofea, pi1šetъ poslanіe sіE. I# pervэe ќbw skazyetъ sebE pominati є3gw2 blgogovёinstva, i3 vёrы prarodi1teleй є3gw2. Taže skazyetъ, ćkože syщіi t ґsji, t ni1hže є4stь fmgellъ i3 є3rmogenъ, tvrati1šasz є3gw2, zrsщe є3gw2 veri6gi: nnisjfora že hvalitъ prišedša vъ ri1mъ, i3 prebhvša sъ ni1mъ. Zavэщavaetъ že є3mY tricatisz byihъ stzzanій, za є4že t ni1hъ raždatisz svarwmъ. I$bo v3meneй že i3 fіli1tъ takw prevrati1všesz prestupi1ša i4stinu, glag0lющe: voskrnіe ўžE bhvše, i3 nёkihъ razvraщaюtъ. Pače že povelэvaetъ є3mY vnimati sebЁ i3 ўčenію, i3 vёdэti, ćkw vъ poslёdnzz vremenA bydutъ čelovёcы samolю1bcы, i3 slastolю1bcы pače, neželi bGolю1bcы, i3 predvi1dzщu sі‰ ўtverždati i3nhhъ, da nikt0že nj ni1hъ prelьsti1tsz. I# vo nbhčaehъ i3 i3zvёstіi ўčenіz mn0gimi podvi1gъ є3go2, i3 skazavъ vremeni razrэšenію є3gw2 nastosti, i3 hotsщa myčitisz i3 svidёtelьstvovati, povelэvaetъ є3mY prіiti2 kъ nemY sk0rw, i3 prinesti2 °felHnъ° (°ri1zu°) i3 kni1gi: i3 zavэщavaetъ є3mY blюsti1sz ґlexandra kovačA, ćkw mnHga ѕlA pokazavša є3mY. I# si1ce skončavaetъ poslanіe.

GlavA pervaz.

(za? ©č) s< № Pavelъ ґpclъ* (Vъ pzt0kъ k7z-z nedёli: Pavelъ ґpclъ*) ї}sъ hrt0vъ, v0leю b9іeю, po njbэtovanію ži1zni, ćže nj hrtЁ ї}sэ: v7 Tіmofeю vozlю1blennomu čadu blgodatь, mlctь, mi1rъ, t bGa nc7A i3 hrtA ї}sa gDa našegw.

Prestupi2 pztkY.

(za?) (№) G Blgodarю2 bGa,* (S™0mu ґpclu tіmofeю: Čado tіmofee, blagodarю2 bGa,*) є3myže služY t prarodi1teleй či1stoю s0vэstію, ćkw neprestannuю i4mamъ nj tebЁ pamztь vъ moli1tvahъ moi1hъ, denь i3 n0щь: d7 Želaz vi1dэti tS, pominaz slezы tvoS, da radosti i3sp0lnюsz: є7 Vospominanіe prіemlz nj syщeй vъ tebЁ nelicemёrnэй vёrэ, ćže vseli1sz prežde vъ babu tvoю2 lwjdu, i3 vъ materь tvoю2 є3vnіkjю: i3zvёstenъ že є4smь, ćkw i3 vъ tebE. ѕ7 E#sže radi vinы2 vospominaю tebЁ, vozgrэvati darъ b9ій, živyщій vъ tebЁ vozloženіemъ rukY moeю. z7 Ne bo2 dadE namъ bGъ d¦ъ straha, no si1lы i3 lюbvE i3 cэlomydrіz.

Čti2 pztkY:

(za? s§a) (pz\k) } Ne postыdi1sz ќbw* (Noemvrіa k7i, i3 i3spovёdnikwmъ: Čado tіmofee, ne postыdi1sz*) °strastію° (°svidёtelьstvomъ°) gDa našegw ї}sa hrtA, ni mn0ю ю4znikomъ є3gw2: no spostraždi2 blgovэstvovanію hrt0vu, po si1lэ bGa, f7 Spasšagw nasъ, i3 prizvavšagw zvanіemъ s™hmъ, ne po dэlHmъ našыmъ, no po svoemY °blagovolenію° (°predloženію°), i3 blgodati dannэй namъ nj hrtЁ ї}sэ,

Konecъ ґpclu.

Prežde lёtъ vёčnыhъ: ‹ Ćvlьšisz že nhnэ prosvэщenіemъ sp7si1telz našegw ї}sa hrtA, razruši1všagw ќbw smertь, i3 vozsіsvšagw ži1znь i3 netlёnіe blagovэstvovanіemъ: №i Vъ neže postavlenъ bhhъ ѓzъ propovёdnikъ i3 ґp0stolъ, i3 ўči1telь kzhkwvъ. (№) v7i E#sže radi vinы2 i3 sі‰ straždY, no ne stыždysz: vёmъ bo, є3myže vёrovahъ, i3 i3zvэsti1hsz, ćkw si1lenъ є4stь predanіe moE sohrani1ti vъ denь džnъ. Gi DŽbrazъ i3mёй zdravыhъ slovesъ, i5hže t menE slhšalъ є3si2 vъ vёrэ i3 lюbvi2, ćže nj hrtЁ ї}sэ. d7i D0broe zavэщanіe soblюdi2, d¦omъ s™hmъ živyщimъ vъ nasъ. (v7) є7i Vёsi li sіE, ćkw tvrati1šasz t menE vsi2 i5že t ґsji, t ni1hže є4stь fmgellъ i3 є3rmogenъ; ѕ7i Da dastъ že mi1lostь gDь nnisjforovu d0mu, ćkw mn0gaždы mS ўpok0i i3 veri1gъ moi1hъ ne postыdёsz: z7i No prišedъ vъ ri1mъ, t0щnэe vzыska mz i3 njbrёte. }i Da dastъ є3mY gDь njbrэsti2 mi1lostь t gDa vъ denь džnъ: i3 є3li1kw vo є3fesэ posluži1 mi, d0brэe tы2 vёsi.

Konecъ pztkY, i3 i3spovёdnikwmъ.

GlavA vtoraz.

(za? s§v) s< № Tы2 u5bo čado moE, vozmogaй* (Myčenikwmъ: Čado tіmofee, vozmogaй*) nj blagodati, ćže nj hrtЁ ї}sэ: v7 I# ±že slhšalъ є3si2 t menE mn0gimi svidёteli, sі‰ predaždь vBrnыmъ čelovёkwmъ, i5že dov0lьni bydutъ i3 i3nhhъ nauči1ti. G Tы2 u5bo ѕlopostraždi2 ćkw d0brъ v0inъ ї}sъ hrt0vъ. d7 Nikt0že bo v0inъ bыvaz njbzzyetsz kyplzmi žiteйskimi, da voev0dэ ўg0denъ bydetъ. є7 Ѓщe že i3 °postraždetъ° (°podvizaetsz°) kto2, ne vэnčaetsz, ѓщe ne zak0nnw °myčenъ bydetъ° (°bydetъ podvizatisz°). ѕ7 Truždaющemusz dёlatelю prežde podobaetъ t plodA vkusi1ti. (G) z7 Razumёй ±že glag0lю: da dastъ ќbw tebЁ gDь razumъ nj vsemъ. } Pominaй gDa ї}sa hrtA vostavšago t mertvыhъ, t sёmene dv7dova, po blgovэstvovanію moemY: f7 Vъ nemže ѕlostraždY daže do ќzъ, ćkw ѕlodёй: no sl0vo b9іe ne vsžetsz. ‹ Segw2 radi vs‰ terplю2 i3zbrannыhъ radi, da i3 tji spasenіe ўlučatъ є4že nj hrtЁ ї}sэ, so slavoю vёčnoю.

Konecъ myčenikwmъ.

(za? s§g) (d7) №i Vёrno sl0vo: ѓщe bo sъ ni1mъ* (Vъ subbHtu lg-z nedёli: Čado tіmofee, vёrno sl0vo: ѓщe bo so hrt0mъ*) ўmr0homъ, to2 sъ ni1mъ i3 njživemъ. v7i Ѓщe terpi1mъ, sъ ni1mъ i3 vocari1msz: ѓщe tveržemsz, i3 t0й tveržetsz nasъ: Gi Ѓщe ne vёruemъ, džnъ vёrenъ prebыvaetъ: treщi1 bo sz sebE ne m0žetъ. d7i Sі‰ vospominaй zasvidёtelьstvuz pred8 gDemъ, ne slovoprёtisz, ni na kyюže potrebu, na razorenіe slhšaщihъ. є7i Potщi1sz sebE i3skysna postaviti pred8 bGomъ, dёlatelz neposthdna, pravw pravzщa sl0vo i4stinы. ѕ7i Skvernыhъ že tщeglasій tmetaйsz, naipače bo prespёюtъ vъ nečestіe: z7i I# sl0vo i4hъ ćkw gaggrena ži1rъ njbrsщetъ, t ni1hže є4stь v3meneй i3 fіli1tъ, }i I%že nj i4stinэ pogrэši1sta, glag0lющe: ćkw voskRsenіe ўžE bhstь, i3 vozmuщaюtъ nёkotorыhъ vёru. f7i Tverdoe ќbw njsnovanіe b9іe stoi1tъ, i3myщee pečatь sію2: poznA gDь syщыz є3gw2, i3 da tstypitъ t nepravdы vsskъ i3menyzй i4mz gDne.

Konecъ subbHtэ.

(za? s§d) k7 Vъ veli1cэmъ že domY,* (Vъ ponedёlьnikъ k7i-z nedёli: Čado tіmofee, vъ veli1cэmъ domY*) ne t0čію sosydi zlati i3 srebrzni sytь, no i3 drevzni, i3 gli1nzni: i3 džvi ќbw vъ čestь, džvi že ne vъ čestь. k7a Ѓщe že kto2 njči1stitъ sebE t si1hъ, bydetъ sosydъ vъ čestь njsvzщenъ, i3 blagopotrebenъ vLcэ, na vsskoe dёlo blg0e ўgot0vanъ. (є7) k7v Pohoteй ю4nыhъ bёgaй: derži1sz že pravdы, vёrы, lюbvE, mi1ra, so vsёmi prizыvaющimi gDa t či1stagw serdca. k7g Byihъ že i3 nenakazannыhъ stzzanій tricaйsz, vёdый, ćkw raždaюtъ sv†rы. k7d Raby že gDnю ne podobaetъ svari1tisz, no ti1hu bhti ko vsBmъ, ўči1telьnu, neѕl0bivu, k7є Sъ kr0tostію nakazyющu proti6vnыz: є3dA kakw dastъ i5mъ bGъ pokasnіe vъ razumъ i4stinы: k7ѕ I# vozni1knutъ t dіavolьskіz sёti, ži1vi ўlovleni t negw2 vъ svoю2 є3gw2 v0lю.

Konecъ ponedёlьniku.

GlavA tretіz.

(za? s§є) (ѕ7) s< № Sіe že vёždь,* (Vъ subbHtu ld: Čado tіmofee, sіE vёždь,*) ćkw vъ poslёdnzz dni2 nastanutъ vremenA lю1ta: v7 Bydutъ bo čelovёcы samolю1bcы, srebrolю1bcы, veličavы, g0rdы, hylьnicы, rodi1telєmъ proti1vzщіisz, neblagodarni, nepravedni, nelюb0vni, G Neprimiri1telьni, proderzivi, voznosli1vi, prelagataє, klevetnicы2, nevozdє1ržnicы, nekr0tcыi, neblagolю1bcы, d7 Predatelє, nagli, napыщeni, slastolю1bcы pače, neželi bGolю1bcы: є7 I#myщіi džbrazъ blgočestіz, si1lы že є3gw2 tvergšіisz, i3 si1hъ tvraщaйsz. ѕ7 T si1hъ bo sytь ponыrsющіi vъ d0mы, i3 plэnsющe ženi1šca njtzgoщenы grэhami, vodi1mы p0hotьmi razli1čnыmi, z7 VsegdA ўčaщzsz, i3 nikoli1že vъ razumъ i4stinы prіiti2 mogyщz. } Ćkože їannjй i3 їamvrjй proti1vistasz mwmseю, takožde i3 sji protivlsюtsz i4stinэ, čelovёcы rastlёnni ўm0mъ, i3 neiskysni nj vёrэ: f7 No ne preuspёюtъ b0lэe: bezymіe bo i4hъ kvleno bydetъ vsBmъ, ćkože i3 džnэhъ bhstь.

Konecъ subbHtэ.

(za? s§ѕ)Th že* (Nedёlz lg, nj mыtari2 i3 farіsei: Čado tіmofee,*) poslёdovalъ є3si2 moemY ўčenію, žitію2, privёtu, vёrэ, dolgoterpёnію, lюbvi2, terpёnію, №i I#zgnanієmъ, stradanієmъ, kkwva mi bhša vo ґntіohji, i3 vo їkonji, i3 vъ lĐstrэhъ: kkwvA i3zgn†nіz prіshъ, i3 t vsёhъ mS i3zbavilъ є4stь gDь. v7i I# vsi1 že hotsщіi blagočestnw ži1ti nj hrtЁ ї}sэ, goni1mi bydutъ. Gi Lukavіi že člvёcы, i3 čarodёi preuspёюtъ na g0ršee, prelьщaющe i3 prelьщaemi. d7i Th že prebыvaй, vъ ni1hže naučenъ є3si2, i3 ±že vvёrena sytь tebЁ, vёdый, t kogw2 nauči1lsz є3si2. є7i I# ćkw i3z8 mlada sщ7ennaz pis†nіz ўmёeši, mog{щaz tS ўmudri1ti vo spasenіe, vёroю, ćže nj hrtЁ ї}sэ.

Konecъ nedёli.

(za? s§z) ѕ7i Vssko* (Vo vt0rnikъ k7i nedёli: Čado tіmofee, vssko*) pisanіe bGoduhnovenno i3 polezno є4stь ko ўčenію, ko njbličenію, ko i3spravlenію, kъ nakazanію є4že vъ pravdэ: z7i Da soveršenъ bydetъ b9ій čelovёkъ, na vsskoe dёlo blg0e ўgot0vanъ.

GlavA četvertaz.

(}) s< № Zasvidёtelьstvuю že ѓzъ pred8 bGomъ, i3 gDemъ našimъ ї}sъ hrt0mъ, hotsщimъ sudi1ti živы6mъ i3 mє1rtvыmъ, vъ kvlenіi є3gw2, i3 crtvіi є3gw2. v7 Propovёduй sl0vo, nast0й blagovremennэ, i3 bezvremennэ, njbliči2, zapreti2, ўmoli2, so vsskimъ dolgoterpёnіemъ i3 ўčenіemъ. G Bydetъ bo vremz, є3gdA zdravagw ўčenіz ne poslyšaюtъ: no po svoi1hъ p0hotehъ i3zberytъ sebЁ ўči1teli, češemi slyhomъ. d7 I# t i4stinы slyhъ tvratstъ, i3 kъ basnemъ ўklonstsz.

Konecъ vt0rniku.

(za? s§i) (f7) є7 Th že trezvi1sz* (Nedёlz pred8 prosvэщenіemъ: Čado tіmofee, trezvi1sz*) nj vsemъ, ѕlopostraždi2, dёlo sotvori2 blgovёstnika: služenіe tvoE i3zvёstno sotvori2. ѕ7 Ѓzъ bo ўžE žrenъ bыvaю, i3 vremz moegw2 tšestvіz nastA. z7 P0dvigomъ d0brыmъ podvizahsz, tečenіe skončahъ, vёru soblюd0hъ: } Pr0čee ќbw soblюdaetsz mi2 vэnecъ pravdы, є3g0že vozdastъ mi2 gDь vъ denь džnъ, prvdnый sudіS: ne t0kmw že mnЁ, no i3 vsBmъ vozlю1blьšыmъ kvlenіe є3gw2.

Konecъ nedёli.

(za? s§f) f7 Potщi1sz* (Vъ sredu k7i nedёli: Čado tіmofee, potщi1sz*) sk0rw prіiti2 ko mnЁ: ‹ Dimasъ bo menE njstavi, vozlюbi1vъ nhnэšnій vёkъ, i3 i4de vъ solynь: kri1skentъ vъ galatjю, tjtъ vъ dalmatію. №i LukA є3di1nъ є4stь so mn0ю. Marka poemъ privedi2 sъ sob0ю: є4stь bo mi2 blagopotrebenъ vъ slyžbu. v7i Tmhjka že poslahъ vo є3fesъ. Gi FelHnъ, є3g0že njstavihъ vъ trwadэ ў karpa, grzdhй prinesi2, i3 kni6gi, pače že kHžanыz. d7i Ґlexandrъ kovačь mnHga mi2 ѕlA sotvori2, da vozdastъ є3mY gDь po dэlHmъ є3gw2: є7i T negHže i3 tы2 sebE blюdi2, ѕэlH bo proti1vitsz slovesє1mъ našыmъ. ѕ7i Vъ pervый m0й tvёtъ nikt0že bhstь so mn0ю, no vsi1 mz njstaviša: da ne vmэni1tsz i5mъ. z7i GDь že mnЁ predstA, i3 ўkrэpi1 mz, da mn0ю propovёdanіe i3zvёstno bydetъ, i3 ўslhšatъ vsi2 kzhcы: i3 i3zbavlenъ bhhъ t ќstъ lьvHvъ. }i I# i3zbavitъ mS gDь t vsskagw dёla lukava, i3 spasetъ vo crtvіe svoE nbcnoe: є3myže slava vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь. f7i Cэlyй prіskjllu i3 ґkĐlu, i3 nnisjforovъ d0mъ. k7 E#rastъ njstA vъ korjnfэ, trofjma že njstavihъ vъ mіli1tэ bolsщa. k7a Potщi1sz prežde zimы2 prіiti2. Cэlyюtъ tS є3vvylъ, i3 pydъ, i3 ljnъ, i3 klavdja, i3 bratіz vsS. k7v GDь ї}sъ hrt0sъ so d¦omъ tvoi1mъ: blgodatь sъ vami. Ґmi1nь.

Konecъ sredЁ.

Konecъ vtoragw poslanіz, є4že kъ tіmofeю є3fesskіz cRkve є3pckpu prežde sщ7ennu. Napi1sano bhstь t ri1ma, є3gdA vtor0e stA pavelъ pred8 nerHnomъ kesaremъ ri1mskimъ: i4matь vъ sebЁ glavы2, d7: zač†lъ cRk0vnыhъ, ‹: stіhHvъ, p7g: znamenanій černыhъ, f7: poslёduющee že červlenoe, №.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.