NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

Kъ solynznwmъ vtor0e poslanіe s™agw ґpcla pavla

Znamєnanіz v7 є3pіst0lіi kъ solynznwmъ.

(№) PohvalA solynznwmъ nj vёrэ i3 lюbvi2 i3 terpёnіi.

(v7) NJ džbщeй konči1nэ, i3 nj ґntjhrіstэ, i4že togdA p0slanъ bydetъ na njbličenіe їudeєmъ ne vёrovavšыmъ hrtY.

(G) Blgodarenіe kъ bGu nj prizvanіi i4hъ.

(№) Vъ nemže bэždenіe prebыvanіz, i3 moli1tva ko gDu ї}su hrtY nj ўtverždenіi i4hъ.

(d7) Zavэщanіe, ćkw da m0lztsz nj nemъ, da sl0vo є3đlьskoe tečetъ.

(№) Vъ nemže moli1tva nj ni1hъ vъ lюb0vь b9ію.

(є7) Molenіe dёlanіz, i3 tlučenіe ѕlodёlatєlь.

(ѕ7) Molenіe nj mi1rэ, i4že t bGa.

Skazanіe kъ solynznwmъ vtoragw poslanіz s™agw ґpcla pavla.

SіE posыlaetъ t ri1ma, vina že poslanіz sіS: nёcыi t fessalonіkji prazdni i3 bezči1nni, njbhodsщe bratію prelьщahu, ćkw ўžE prišestvію gDnю nastavšu. Prelьщahu že slhšaщihъ, ćkw ґpclu skazyющu sіE, i3 t d¦a slhšavše. Sі‰ ќbw ўvёdэvъ ґpclъ, pi1šetъ poslanіe sіE. I# pervэe ќbw hvalitъ vёru i4hъ rastsщu, i3 ćkw nj ni1hъ hvalsšesz d0blestvennэ terpsщihъ skHrbi za hrtA. Ўtэšaetъ že i5hъ, ćkw tmщenію hotsщu bhti i5mъ t bGa na njbi1dzщыz i5hъ. Taže nj prišestvіi gDni ўči1tъ, ne poslyšati i5mъ ni є3di1nomu, nižE smuщatisz, nižE d¦omъ, nižE ѓki samomY spisavšu, nižE tnю1dъ mnёti nastavšee prišestvіe є3gw2. Ne prežde bo bhti є3mY, ѓщe ne tstuplenіe prežde prіi1detъ, i3 pot0mъ ґntjhrіstъ shnъ pogi1belьnый, є3gHže prišestvіe vъ znamenіihъ i3 čudesёhъ l0žnыhъ, po dёйstvu sataninY bhti skazyetъ. Taže zavэщavъ i5mъ stosti d0blestvennэ, i3 deržati predanіe, i5mže naučeni bhša t negw2. Povelэvaetъ ni є3di1no soobщenіe i3mёti sъ hodsщimi bezči1nnw, no tgnati i5hъ: bhti bo rečE lukavыmъ, i3 lьsti1vыmъ, skazA sicevhhъ. Tnю1dъ že povelэvaetъ ne poslyšaющago slovesъ є3gw2, sego2 i3z8 cRkve i3zgnati. I# pr0čee pom0lьsz nj mi1rэ i4hъ, skončavaetъ poslanіe, cэlovanіe svoeю ruk0ю napisavъ, є4že znamenію bhti vsskagw poslanіz skazyetъ.

GlavA pervaz.

(za? so7d) (№) s< № Pavelъ i3 sіluanъ* (Ponedёlьnikъ k7є-z nedёli: Pavelъ i3 sіluanъ*) i3 tіmofeй, cRkvi solynstэй, nj bz7э nc7Ё našemъ, i3 gDэ ї}sэ hrtЁ: v7 Blgodatь vamъ i3 mi1rъ, t bGa nc7A našegw, i3 gDa ї}sa hrtA. G Blgodari1ti d0lžni є3smы2 bGa vsegdA nj vasъ bratіe, ćkože dost0йno є4stь, ćkw prevozrastaetъ vёra vaša, i3 mn0žitsz lюb0vь є3di1nagw koegHždo vsёhъ vasъ drygъ ko drygu: d7 Ćkw samёmъ namъ hvali1tisz nj vasъ vъ cRkvahъ b9іihъ, nj terpёnіi vašemъ, i3 vёrэ, vo vsёhъ gonenіihъ vašihъ i3 sk0rbehъ, i5hže prіemlete: є7 Pokazanіe pravednagw sudA b9іz, vo є4že spod0bitisz vamъ crtvіz b9іz, є3gHže radi i3 straždete. ѕ7 Ѓщe ќbw pravedno ў bGa, vozdati sk0rbь njskorblsющыmъ vasъ: z7 Ґ vamъ njskorblsєmыmъ tradu sъ nami, vo tkrovenіi gDa ї}sa sъ nb7sE, so ѓgGlы si1lы svoeS, } Vo ngni2 plamennэ daю1щagw tmщenіe nevёduщыmъ bGa, i3 ne poslyšaющыmъ blagovэstvovanіz gDa našegw ї}sa hrtA. f7 I%že myku prіi1mutъ, pogi1belь vёčnuю, t licA gDnz, i3 t slavы krёposti є3gw2: ‹ E#gdA prіi1detъ proslavitisz vo s™hhъ svoi1hъ, i3 di1venъ bhti vo vsёhъ vёrovavšihъ.

(za?) Ćkw ўvёrisz* (Vo vt0rnikъ k7є-z nedёli: Bratіe, ўvёrisz*) svidёtelьstvo naše vъ vasъ vъ denь džnъ.

Konecъ ponedёlьniku.

№i Za є4že i3 m0limsz vsegdA nj vasъ, da vы2 spod0bitъ zvanію bGъ našъ, i3 i3sp0lnitъ vssko blgovolenіe blagosti, i3 dёlo vёrы vъ si1lэ: v7i Ćkw da proslavitsz i4mz gDa našegw ї}sa hrtA vъ vasъ, i3 vы2 vъ nemъ, po blgodati bGa našegw i3 gDa ї}sa hrtA.

GlavA vtoraz.

(za? so7є) (v7) s< № M0limъ že vы2 bratіe,* (Vъ sredu k7є nedёli: Bratіe, m0limъ vы2,*) nj prišestvіi gDa našegw ї}sa hrtA, i3 našemъ sobranіi nj nemъ, v7 Ne sk0rw podvizatisz vamъ t ўmA, ni ўžasatisz, nižE d¦omъ, nižE sl0vomъ, ni poslanіemъ ѓki t nasъ p0slannыmъ, ćkw ўžE nastoi1tъ denь hrt0vъ.

Konecъ vt0rniku.

G Da nikt0že vasъ prelьsti1tъ ni po є3di1nomu že džbrazu: ćkw ѓщe ne prіi1detъ tstuplenіe prežde, i3 tkrhetsz čelovёkъ bezzak0nіz, shnъ pogi1beli, d7 Proti1vnikъ, i3 prevoznossйsz pače vsskagw glag0lemagw b0ga i3li2 čti1liщa: ćkože є3mY sёsti vъ cRkvi b9іeй ѓki b0gu, pokazyющu sebE ćkw b0gъ є4stь. є7 Ne p0mnite li, ćkw є3щE živhй ў vasъ, sі‰ glag0lahъ vamъ; ѕ7 I# nhnэ njderžaщee vёste, vo є4že kvi1tisz є3mY vъ svoE є3mY vremz. z7 Taйna bo ўžE dёetsz bezzak0nіz, t0čію deržsй nhnэ, d0ndeže t sredы2 bydetъ: } I# togdA kvi1tsz bezzak0nnikъ, є3g0že gDь ї}sъ ўbіetъ d¦omъ ќstъ svoi1hъ, i3 ўprazdni1tъ kvlenіemъ prišestvіz svoegw2: f7 E#gHže є4stь prišestvіe po dёйstvu sataninY, vo vsskoй si1lэ, i3 znamenіihъ i3 čudesёhъ l0žnыhъ: ‹ I# vo vsskoй lьsti2 nepravdы vъ pogibaющihъ, zanE lюbvE i4stinы ne prіsša vo є4že spasti1sz i5mъ. №i I# segw2 radi p0sletъ i5mъ bGъ dёйstvo lьsti2, vo є4že vёrovati i5mъ lži2: v7i Da sydъ prіi1mutъ vsi2 nevёrovavšіi i4stinэ, no blagovoli1vše vъ nepravdэ.

Konecъ sredЁ.

(za? so7ѕ) (G) Gi Mh že d0lžni* (Vъ četvert0kъ k7є-z nedёli: Bratіe, mы2 d0lžni*) є3smы2 blagodari1ti bGa vsegdA nj vasъ, bratіe vozlю1blєnnaz t gDa: ćkw i3zbralъ є4stь vasъ bGъ t načala vo spasenіe, vo s™hni d¦a i3 vёrы i4stinы: d7i Vъ neže prizvA vasъ blgovэstvovanіemъ našimъ, vъ polučenіe slavы gDa našegw ї}sa hrtA. (№) є7i Tёmže ќbw bratіe, st0йte, i3 derži1te pred†nіz, i5mže nauči1stesz, i3li2 sl0vomъ, i3li2 poslanіemъ našimъ. ѕ7i Samъ že gDь našъ ї}sъ hrt0sъ, i3 bGъ i3 nc7ъ našъ, vozlюbi1vый nasъ, i3 davый ўtэšenіe vёčno, i3 ўpovanіe blago vъ blgodati: z7i Da ўtёšitъ serdcA vaša, i3 da °ўtverdi1tъ° (°ўtverdi1tъ vasъ°) vo vsskomъ sl0vэ i3 dёlэ blazэ.

GlavA tretіz.

(d7) s< № Pr0čee že moli1tesz nj nasъ bratіe, da sl0vo gDne tečetъ i3 slavitsz, ćkože i3 vъ vasъ: v7 I# da i3zbavimsz t ѕlhhъ i3 lukavыhъ čelovBkъ: ne vsёhъ bo є4stь vёra. (s®e) G Vёrenъ є4stь gDь, i4že ўtverdi1tъ vы2, i3 sohrani1tъ t lukavagw. d7 Ўpovaemъ že na gDa nj vasъ, ćkw ±že povelэvaemъ vamъ, i3 tvoritE, i3 sotvoritE. (№) є7 GDь že da i3spravitъ serdcA vaša vъ lюb0vь b9ію, i3 vъ terpёnіe hrt0vo.

Konecъ četvertkY.

(za? so7z) (є7) ѕ7 Povelэvaemъ že vamъ bratіe* (Pzt0kъ k7є-z nedёli: Bratіe, povelэvaemъ vamъ*) nj i4meni gDa našegw ї}sa hrtA, tlučatisz vamъ t vsskagw brata, bezči1nnw hodsщa, ґ ne po predanію, є4že prіsša t nasъ. z7 Sami bo vёste, kakw lёpo є4stь vamъ pod0bitisz namъ, ćkw ne bezči1nnovahomъ ў vasъ, } Ni tyne hlёbъ kd0homъ ў kogw2: no vъ trudЁ i3 p0dvizэ, n0щь i3 denь dёlaющe, da ne njtzgči1mъ nikogHže t vasъ. f7 Ne ćkw ne i4mamы vlasti, no ćkw da sebE džbrazъ damы vamъ, vo є4že ўpod0bitisz namъ. ‹ I$bo є3gdA bёhomъ ў vasъ, sіE zavэщavahomъ vamъ: ćkw ѓщe ne h0щetъ kto2 dёlati, nižE da ćstъ. №i Slhšimъ bo nёkіz bezči1nnw hodsщыz ў vasъ, ničt0že dёlaющыz, no lukavnw njbhodsщыz. v7i Takovы6mъ zapreщaemъ, i3 m0limъ nj gDэ našemъ ї}sэ hrtЁ, da sъ bezm0lvіemъ dёlaющe sv0й hlёbъ kdstъ. Gi Vh že bratіe, ne stužaйte si2 d0broe tvorsщe. d7i Ѓщe li že kto2 ne poslyšaetъ slovesE našegw, poslanіemъ sego2 naznamenuйte, i3 ne primэšaйtesz є3mY, da posrami1tsz. є7i I# ne ѓki vragA i3mёйte є3go2, no nakazyйte ćkože brata. ѕ7i Samъ že gDь mi1ra, da dastъ vamъ mi1rъ vsegdA, vo vsskomъ džbrazэ. GDь so vsёmi vami. z7i Cэlovanіe moeю ruk0ю pavleю, є4že є4stь znamenіe, vo vsskomъ poslanіi, si1ce pišY: }i Blgodatь gDa našegw ї}sa hrtA so vsёmi vami. Ґmi1nь.

Konecъ pztkY.

Konecъ vtoragw poslanіz, є4že kъ fessalonjkwmъ: napi1sano bhstь t ґfi1nъ: i4matь vъ sebЁ glavы6, G: začalъ cRk0vnыhъ, є7: stіhHvъ m7g: znamenanій černыhъ, ѕ7: poslёduющihъ že i5mъ červlenыhъ v7.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.