NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

Kъ fіlіppisjєmъ poslanіe s™agw ґpcla pavla

Znamєnanіz kъ fіlіppisjєmъ poslanіz.

(№) NJ dobrodёteli fіlіppisjєvъ, i3 moli1tva nj soveršenіi.

(v7) Povёdanіe podvi1žnagw є3gw2 ўčenіz i3 ўserdіz.

(G) Ўčenіe nj є4že po bz7э є3dinomhslіi, i3 bžctvennэй ži1zni.

(d7) NJ tіmofei i3 є3pafrodjtэ, i5hže poslA kъ ni1mъ.

(є7) NJ d¦0vnэmъ ži1telьstvэ, є4že є4stь podražatelьstvo smerti hrt0vы.

(ѕ7) Poučє1nіz ns0bnaz nBkimъ, i3 vsBmъ džbщa.

(z7) Blgodarenіe vъ poslannэmъ є3mY trebovanіi.

Skazanіe kъ fіlіppisjєmъ poslanіz s™agw ґpcla pavla.

SіE posыlaetъ t ri1ma, vi1dэvъ i5hъ, vkypэ že i3 nauči1vъ, vina že poslanіz sіS: Poslavšыmъ fіlіppisjєmъ služenіe pavlu, i3 i3 nBkimъ njbhodsщыmъ i3 rastlэvaющыmъ slyhi neѕl0bivэйšihъ, vin0ю sёni zak0nnыz i3 njbrёzanіz, i3 glag0lющihъ, kromЁ si1hъ ne moщi2 njpravdatisz. Ўvёdэvъ ґpclъ, pi1šetъ kъ fіlіppisjєmъ: i3 pervэe ќbw hvalitъ i4hъ vёru, i3 skazyetъ sebE pominati i5hъ. Taže povёduetъ, ćkw ćtъ bhstь vъ ri1mэ, i3 tvэщA, i3 ćkw nёcыi tsžcы є3mY bhša vo ќzahъ, zavistь nanь dvi1žuщe. Pot0mъ povelэvaetъ i5mъ drugъdryga lюbi1ti, skazyz sp7sovo čelovэkolю1bіe, ćkw bGъ shй, čelovёkъ bhstь nasъ radi. Taže nj njbrёzanіi, i3 nj vethomъ zak0nэ skazavъ, kvlsetъ prazdno bhvše pr0čee njbrёzanіe, svoeю pri1tčeю i3zvэstvyz i5hъ, i3 glag0lz: ćkw sіS vs‰ vmэni1hъ tщetY za hrtA. Tёmže i3 ўčaщihъ є3щE nj njbrёzanіi, i3 hotsщihъ prelьsti1ti i5hъ ўkori1vъ, i3 rekъ vragi2 hrt0vы bhti |: blgodari1tъ fіlіppisjєvъ, nj є4že kъ nemY dasnіi nbщenіz. I# nauči1vъ paki i5hъ vo nbhčaehъ, skončavaetъ poslanіe.

GlavA pervaz.

(za? slє) s< № Pavelъ* (Vъ ponedёlьnikъ f7i-z nedёli: Pavelъ*) i3 tіmofeй, rabi2 ї}sъ hrt0vы, vsёmъ s™ы6mъ nj hrtЁ ї}sэ, syщыmъ vъ fіljppэhъ, sъ є3pckpы i3 dіakonы: v7 Blagodatь vamъ i3 mi1rъ t bGa nc7A našegw, i3 gDa ї}sa hrtA. (№) G Blagodarю2 bGa moego2 nj vseй pamzti vašeй, d7 VsegdA vo vsskoй moli1tvэ moeй za vsёhъ vasъ, sъ radostію moli1tvu moю2 tvorS. є7 NJ nbщenіi vašemъ vъ blagovэstvovanіe, t pervagw dnE daže i3 do nhnэ: ѕ7 Nadёzvsz na sіE i4stoe, ćkw načnhй dёlo blago vъ vasъ, soverši1tъ є5, daže do dnE ї}sъ hrt0va. z7 Ćkože є4stь pravedno mnЁ sіE mydrstvovati nj vsёhъ vasъ, za є4že i3mёti mi2 vъ serdcэ vasъ, vo ќzahъ moi1hъ, i3 vo tvёtэ, i3 i3zvэщenіi blagovёstіz, soo1bщniki mi2 blagodati vsёhъ vasъ syщihъ.

Konecъ ponedёlьniku.

(za? slѕ) } Svidёtelь bo mi2* (Vt0rnikъ f7i-z nedёli: Bratіe, svidёtelь mi2*) є4stь bGъ, ćkw lюblю2 vsёhъ vasъ, °po mi1losti ї}sъ hrt0vэ° (°ўtr0boю ї}sъ hrt0voю°). f7 I# nj semъ molю1sz, da lюb0vь vaša є3щE pače i3 pače i3zbhtočestvuetъ vъ razumэ, i3 vo vsskomъ čyvstvіi. ‹ Vo є4že i3skušati vamъ l{čšaz, da bydete či1sti, i3 nepretknovenni vъ denь hrt0vъ, №i I#sp0lneni plodHvъ pravdы ї}sъ hrt0mъ, vъ slavu i3 pohvalY b9ію.

(za? slz) (v7) v7i Razumёti že hoщY vamъ bratіe,* (Vъ sredu f7i-z nedёli: Bratіe, razumёti vamъ hoщY*) ćkw ±že nj mnЁ, pače vo ўspёhъ blgovэstvovanіz prіid0ša. Gi Ćkw ќzamъ moi1mъ kvlє1nnыmъ nj hrtЁ bhvšыmъ vo vsemъ sudi1щi, i3 vъ pr0čіihъ vsёhъ. d7i I# mn0žaйšыmъ bratіzmъ nj gDэ, nadёzvšыmsz nj ќzahъ moi1hъ, pače derzati bez8 straha sl0vo b9іe glag0lati.

Konecъ vt0rniku.

є7i Nёcыi ќbw po zavisti i3 revnosti, druzji že i3 za blagovolenіe, hrtA propovёdaюtъ. ѕ7i DŽvi ќbw t rvenіz hrtA vozvэщaюtъ neči1stэ, mnsщe pečalь nanesti2 ќzamъ moi1mъ: z7i DŽvi že t lюbvE, vёdzщe ćkw °vo tvёtэ blagovэstvovanіz ležY° (°vo tvёtъ blagovэstvovanіz ўčinenъ є4smь°). }i Čto2 ќbw; nbače vsscэmъ džbrazomъ, ѓщe °vin0ю° (°licemёrіemъ°), ѓщe i4stinoю, hrt0sъ propovёdaemь є4stь: i3 nj semъ raduюsz, no i3 vozraduюsz. f7i Vёmъ bo, ćkw sіE sbydetsz mi2 vo spasenіe vašeю moli1tvoю, i3 podasnіemъ d¦a ї}sъ hrt0va, k7 Po čaznію i3 ўpovanію moemY.

Konecъ sredЁ.

(za? sli) Ćkw ni nj є3di1nomъ že* (Vъ četvert0kъ f7i-z nedёli: Bratіe, ni nj є3di1nomъ*) postыžysz, no vo vsskomъ derznovenіi, ćkože vsegdA, i3 nhnэ vozveli1čitsz hrt0sъ vъ tёlэ moemъ, ѓщe život0mъ, ѓщe li smertію. k7a Mnё bo є4že ži1ti hrt0sъ: i3 є4že ўmreti, prіwbrёtenіe є4stь. k7v Ѓщe li є4že ži1ti mi2 tёlomъ, sіe mi pl0dъ dёla, i3 čto2 i3zv0lю, ne vёmъ. k7g NJbderži1mь že є4smь t nboю2, želanіe i3mhй razrэši1tisz, i3 so hrt0mъ bhti, mn0gw pače lyčše: k7d Ґ є4že prebыvati vo pl0ti, nyždnэйše є4stь vasъ radi. k7є I# sіE i3zvёstnэ vёmъ, ćkw bydu, i3 sprebydu vamъ vsёmъ vъ vašъ ўspёhъ, i3 radostь vёrы. k7ѕ Ćkw da pohvalA vaša i3zbhtočestvuetъ nj hrtЁ ї}sэ vo mnЁ, moi1mъ prišestvіemъ paki kъ vamъ.

(za? slf) k7z T0čію dost0йnэ* (Vъ pzt0kъ f7i-z nedёli: Bratіe, dost0йnэ*) blagovэstvovanію hrt0vu ži1telьstvuйte,

Konecъ četvertkY.

(G) Da ѓщe prišedъ i3 vi1dэvъ vasъ, ѓщe i3 ne shй ў vasъ, ўslhšu ±že nj vasъ, ćkw i4stinoю stoitE vo є3di1nomъ d©э, i3 є3dinodyšnэ spodvizaющesz, po vёrэ blagovэstvovanіz v0leю, k7i I# ne koleblющesz ni nj є3di1nomъ že t soproti1vnыhъ: є4že tBmъ ќbw є4stь kvlenіe pogi1beli, vamъ že spasenіz, i3 sіE t bGa. k7f Ćkw vamъ darovasz є4že nj hrtЁ, ne t0kmw є4že vъ nego2 vёrovati, no i3 є4že po nemъ stradati: l T0йže p0dvigъ i3myщe, kk0vъ že vo mnЁ vi1dэste, i3 nhnэ slhšite nj mnЁ.

GlavA vtoraz.

s< № Ѓщe u5bo k0e ўtэšenіe nj hrtЁ, i3li2 ѓщe kaz ўtёha lюbvE, ѓщe k0e nbщenіe d¦a, ѓщe k0e miloserdіe i3 щedrHtы: v7 I#sp0lnite moю2 radostь da t0žde mydrstvuete, tyže lюb0vь i3myщe, є3dinodyšni, є3dinomydrenni: G Ničt0že po rvenію, i3li2 tщeslavію, no smirenomydrіemъ drugъdryga čestію b0lьša sebE tvorsщe. d7 Ne svoi1hъ si2 kjйždo, no i3 dryžnihъ kjйždo smotrsйte.

Konecъ pztkY.

(za? ©m) є7 Sіe bo* (Bcdэ: Bratіe, sіE*) da mydrstvuetsz vъ vasъ, є4že i3 vo hrtЁ ї}sэ, ѕ7 I$že vo džbrazэ b9іi shй, ne voshiщenіemъ nepщevA bhti ravenъ bGu. z7 No sebE °ўmalilъ° (°i3stoщi1lъ °), zrakъ rabA prіi1mъ, vъ pod0bіi čelovёčestэmъ bhvъ i3 džbrazomъ njbrёtesz ćkože čelovёkъ. } Smiri1lъ sebE, poslušli1vъ bhvъ daže do smerti, smerti že krtnыz. f7 Tёmže i3 bGъ є3go2 prevoznesE, i3 darovA є3mY i4mz, є4že pače vsskagw i4mene: ‹ Da nj i4meni ї}sovэ vssko kolёno pokloni1tsz, nbcnыhъ, i3 zemnhhъ, i3 preisp0dnihъ: №i I# vsskъ ljzhkъ i3spovёstь ćkw gDь ї}sъ hrt0sъ, vъ slavu bGa nc7A.

Konecъ prazdniku bcdы.

(za? sm7a) v7i Tёmže vozlю1blennіi moi2, ćkože* (Vъ ponedёlьnikъ k7-z nedёli: Bratіe, ćkože*) vsegdA poslyšaste menE, ne ćkože vъ prišestvіi moemъ t0čію, no nhnэ mn0gw pače vo tšestvіi moemъ, so strahomъ i3 trepetomъ svoE spasenіe sodэvaйte. (su\b) BGъ bo є4stь dёйstvuzй vъ vasъ, i3 є4že hotёti i3 є4že dёzti nj blagovolenіi. d7i Vs‰ tvori1te bez8 roptanіz i3 razmыšlenіz, є7i Da bydete nepor0čni i3 cёli, i3 č†da b9іz neporHčna, posredЁ r0da stropti1va i3 razvraщena: vъ ni1hže kvlsetesz ćkože svэti6la vъ mjrэ, ѕ7i Sl0vo živ0tno prederžaщe, vъ pohvalY mnЁ vъ denь hrt0vъ.

Konecъ ponedёlьniku.

(za? sm7v) (d7) Ćkw ne votщE* (Vo vt0rnikъ k7-z nedёli: Bratіe, ne votщE*) tek0hъ, ni votщE trudi1hsz. z7i No ѓщe i3 žrenъ bыvaю, nj žertvэ i3 slyžbэ vёrы vašez raduюsz, i3 sraduюsz vsBmъ vamъ: }i Takožde i3 vы2 raduйtesz, i3 sraduйte mi sz. f7i Ўpovaю že nj gDэ ї}sэ, tіmofea vsk0rэ poslati kъ vamъ, da i3 ѓzъ blagodyšstvuю, ўvёdэvъ ±že nj vasъ: k7 Ni є3di1nagw bo i4mamъ ravnodyšna, i4že pri1snэe nj vasъ popečetsz: k7a Vsi1 bo svoi1hъ si2 i4щutъ, ґ ne ±že hrtA ї}sa. k7v I#skysstvo že є3gw2 znaete, zanE, ćkože nc7Y čado, so mn0ю porab0talъ vъ blagovёstіi. k7g Seg0 že u5bo ўpovaю poslati ѓbіe, po vnegdA ўvёmъ ±že nj mnЁ.

Konecъ vt0rniku.

(za? sm7g) k7d Nadёюsz že nj gDэ,* (Vъ sredu k7-z nedёli: Bratіe, nadёюsz nj gDэ*) ćkw i3 samъ sk0rw prіidY kъ vamъ. k7є Potrebnэe že vozmnёhъ, є3pafrodjta brata, i3 spospёšnika i3 sv0innika moego2, vašego že poslannika, i3 služi1telz potrebэ moeй, poslati kъ vamъ. k7ѕ Poneže želanіemъ želaše vi1dэti vsёhъ vasъ: i3 tužaše, zanE slhšaste, ćkw bolЁ. k7z I$bo bolЁ bliz8 smerti: no bGъ pomi1lova є3go2, ne є3g0 že t0kmw, no i3 menE, da ne sk0rbь na sk0rbь prіimY. k7i Skorёe u5bo poslahъ є3go2, da vi1dэvše є3go2 paki, vozraduetesz, i3 ѓzъ bezpečalenъ prebydu. k7f Prіimi1te u5bo є3go2 nj gDэ so vsskoю radostію, i3 takovhz čestnы i3mёйte: l ZanE za dёlo hrt0vo daže do smerti pribli1žisz: °ponydivъ sebE vsedyšnw° (°prezrёvъ dyšu svoю2°), da i3sp0lnitъ vaše lišenіe, є4že kъ moeй slyžbэ.

Konecъ sredЁ.

GlavA tretіz.

(za? sm7d) (є7) s< № Pr0čee že bratіz moS, raduйtesz nj gDэ:* (Vъ četvert0kъ k7-z nedёli: Bratіe, raduйtesz nj gDэ*) t†zžde bo pisati vamъ mnЁ ќbw nelёnostno, vamъ že tverdo. v7 Blюdi1tesz t psHvъ, blюdi1tesz t ѕlhhъ dёlateleй, blюdi1tesz t sэčenіz nevёrnыhъ. G Mh bo є3smы2 njbrёzanіe, i5že d¦omъ bGu slyžimъ, i3 hvalimsz nj hrtЁ ї}sэ, ґ ne vъ pl0ti nadёemsz. d7 I$bo i3 ѓzъ i3mёю nadёznіe vo pl0ti: ѓщe kto2 i4nъ mni1tъ nadёztisz vo pl0ti, ѓzъ pače. є7 NJbrёzanъ nsmodnevnw, t r0da ї}leva, kolёna venіamjnova, є3vreinъ t є3vrє1й: po zak0nu farіseй, ѕ7 Po revnosti goni1hъ cRkovь b9ію, po pravdэ zak0nnэй bhvъ nepor0čenъ. z7 No ±že mi2 bshu prіwbrёtєnіz, sі‰ vmэni1hъ hrtA radi tщetY. } No u5bo vmэnsю vs‰ tщetY bhti, za prevoshodsщee razuma hrtA ї}sa gDa moegw2.

(za? sm7є) E#gHže radi vsёhъ* (Vъ pzt0kъ k7-z nedёli: Bratіe, vsёhъ*) ttщeti1hsz, i3 vmэnsю vs‰ ўmetы bhti, da hrtA prіwbrsщu.

Konecъ četvertkY.

f7 I# njbrsщusz vъ nemъ, ne i3mhй moeS pravdы, ćže t zak0na, no ćže vёroю ї}sъ hrt0voю, syщeю t bGa pravdu vъ vёrэ, ‹ °Ćkw° (°є4že°) razumёti є3go2, i3 si1lu voskresenіz є3gw2, i3 soobщenіe strteй є3gw2, sowbrazyzsz smerti є3gw2, №i Ѓщe kakw dosti1gnu vъ voskresenіe mertvыhъ. v7i Ne zanE ўžE dostig0hъ, i3li2 ўžE soverši1hsz: gonю1 že, ѓщe i3 posti1gnu, nj nemže i3 postiženъ bhhъ t hrtA ї}sa. Gi Bratіe, ѓzъ sebE ne u5 pomыšlsю dosti1gša: є3di1no že, zadnzz ќbw zabыvaz, vъ prє1dnzz že prostirazsz, d7i °So ўserdіemъ gonю2° (°kъ namёrennomu tekY°), kъ p0česti vhšnzgw zvanіz b9іz nj hrtЁ ї}sэ. є7i E#li1cы ќbw soveršenni, sіE da mydrstvuimъ: i3 є4že ѓщe i4no čto2 mhslite, i3 sіE bGъ vamъ tkrhetъ, ѕ7i Nbače vъ neže dostig0homъ t0že mydrstvovati, i3 tёmže pravilomъ ži1telьstvovati. z7i Pod0bni mi2 bыvaйte bratіe, i3 smotrsйte takw hodsщыz, ćkože i4mate džbrazъ nasъ. }i Mn0zi bo h0dztъ, i5hže mn0gaždы glag0lahъ vamъ, nhnэ že i3 plačz glag0lю, vragi2 krtA hrt0va: f7i I%mže konči1na, pogi1belь: i5mže b0gъ, črevo, i3 slava vъ studЁ i4hъ: i5že zemn†z mydrstvuюtъ.

Konecъ pztkY.

(za? sm7ѕ) k7 Naše bo žitіE* (Svzщennomyčenikwmъ: Bratіe, naše žitіE*) na nb7sёhъ є4stь, tonyduže i3 sp7si1telz ždemъ, gDa našego ї}sa hrtA: k7a I$že prewbrazi1tъ tёlo smirenіz našegw, ćkw bhti semY soobraznu tёlu slavы є3gw2, po dёйstvu є4že vozmogati є3mY, i3 pokori1ti sebЁ vssčєskaz.

GlavA četvertaz.

(ѕ7) s< № Tёmže bratіe moS vozlю1blennaz i3 voždelёnnaz, radoste i3 vёnče m0й, takw st0йte nj gDэ vozlю1blennіi. v7 E#v0dію molю2, i3 smntĐhію molю2, t0žde mydrstvovati nj gDэ. G E$й, molю2 i3 tebE supryžniče pri1snый, spospёšstvuй i5mъ, ±že vo blagovэstvovanіi spodvizašasz so mn0ю, i3 sъ kli1mentomъ, i3 sъ pr0čimi spospёšniki moi1mi, i4hže i3menA vъ kni1gahъ živ0tnыhъ.

Konecъ svzщennomyčenikwmъ.

(za? sm7z) d7 Raduйtesz* (Nedёlz cvэtnaz: Bratіe, raduйtesz*) vsegdA nj gDэ: i3 paki rekY, raduйtesz. є7 Kr0tostь vaša razymna da bydetъ vsёmъ čelovёkwmъ. GDь bli1zъ. ѕ7 Ni nj čemže pechtesz, no vo vsemъ moli1tvoю i3 molenіemъ so blgodarenіemъ, prošє1nіz vaša da skazyюtsz kъ bGu. z7 I# mi1rъ b9ій prevoshodsй vsskъ ќmъ, da soblюdetъ serdcA vaša i3 razumBnіz vaša, nj hrtЁ ї}sэ. } Pr0čee že bratіe moS, є3li6ka sytь i4stinna, є3li6ka čє1stna, є3li6ka pravєdna, є3li6ka preči6sta, є3li6ka prelюbє1zna, є3li6ka dobrohv†lьna, ѓщe kaz dobrodёtelь, i3 ѓщe kaz pohvalA, sі‰ pomыšlsйte. f7 I%mže i3 nauči1stesz, i3 prіsste, i3 slhšaste, i3 vi1dэste vo mnЁ, sі‰ tvori1te, i3 bGъ mi1ra bydetъ sъ vami.

Konecъ nedёli cvэtn0й.

(za? sm7i) (z7) ‹ Vozradovahsz že* (Vъ ponedёlьnikъ k7a nedёli: Bratіe, vozradovahsz*) nj gDэ velьmi2, ćkw ўžE kogdA vospomznyste peщi1sz nj mnЁ: poneže i3 pečastesz, no °ne pog0dnыmъ° (°ne ўd0bnыmъ°) vremenemъ njbderžastesz. №i Ne ćkw po skydosti glag0lю: ѓzъ bo navыk0hъ, vъ ni1hže є4smь, dov0lenъ bhti. v7i Vёmъ i3 smiri1tisz, vёmъ i3 i3zbhtočestvovati: vo vsemъ i3 vo vsёhъ navыk0hъ, i3 nasыщatisz, i3 ґlkati, i3 i3zbhtočestvovati, i3 lišatisz. Gi Vs‰ mogY nj ўkrэplsющemъ mS ї}sэ hrtЁ. d7i Nbače d0brэ sotvori1ste sprіwbщi1všesz pečali moeй. є7i Vёste že i3 vы2 fіlіppisjane, ćkw vъ načalэ blagovэstvovanіz, є3gdA i3zыd0hъ t maked0nіi, ni є3di1na mi2 cRkovь njbщevasz vъ sl0vo dasnіz i3 prіstіz, t0čію vы2 є3di1ni. ѕ7i Ćkw i3 vъ solynь, i3 є3di1noю i3 dvaщi vъ trebovanіe moE poslaste mi2. z7i Ne ćkw i3щY dasnіz, no i3щY plodA mn0žaщagwsz °vъ sl0vo vaše° (°vъ p0lьzu vašu°). }i Prіshъ že vs‰, i3 i3zbhtočestvuю: i3sp0lnihsz, prіemъ t є3pafrodjta pHslannaz t vasъ, vonю2 blgouhanіz, žertvu prіstnu, blgoug0dnu bGu. f7i BGъ že m0й da i3sp0lnitъ vsskoe trebovanіe vaše, po bogatstvu svoemY, vъ slavэ nj hrtЁ gDэ. k7 BGu že i3 nc7Y našemu slava vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь. k7a Cэlyйte vsskago s™a nj hrtЁ ї}sэ: cэlyюtъ vы2 syщaz so mn0ю bratіz. k7v Cэlyюtъ vы2 s™ji vsi2, pače že i5že t kesareva d0mu. k7g Blagodatь gDa našegw ї}sa hrtA so vsёmi vami. Ґmi1nь.

Konecъ ponedёlьniku.

Konecъ poslanіz, є4že kъ fіlіppisjєmъ: napisasz t ri1ma є3pafrodjtomъ: i4matь vъ sebЁ glavы2 d7: zač†lъ cRk0vnыhъ d7i: stіhHvъ Rd: znamenanій černыhъ z7: bez8 červlenыhъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.