NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

Ko є3feseєmъ poslanіe s™agw ґpcla pavla

Znamєnanіz ko є3feseєmъ poslanіz.

(№) NJ i3zbranіi našemъ hrt0mъ, i3 nakazanіi, i3 soveršenіi.

(v7) Moli1tva nj razumэ blgi1hъ, vvedenыhъ vъ nasъ hrt0mъ.

(G) NJ prisvoenіi kъ bGu kzы6kъ i3 їudє1й hrt0mъ.

(d7) NJ dannэй є3mY b9estvennэй premydrosti na prosvэщenіe kzы6kъ, i3 njbličenіe bэsHvъ.

(є7) Moli1tva nj cRkvi, vъ si1lu i3 lюb0vь b9ію.

(ѕ7) Ўčenіe nj lюbvi2 soedini1telьnэй, ѓщe i3 darov†nіz razdэlena sytь ko džbщeй p0lьzэ.

(z7) NJ cэlomydrіi i3 pravdэ, tvorsщihъ nasъ bGovi1dnы.

(}) NJ є4že ži1ti namъ dost0йnw s™hni, ѕl0bu njbličaющe ne slovesы2, no d¦omъ, i3sp0lnenы palmы2, ґ ne vіn0mъ.

(f7) Razčinenіe domašnihъ služenій, načalьstvuєmыmъ, i3 načalьstvuющыmъ.

(‹) Ўčenіe vo džbrazэ njpolčenіz, nj є4že po hrtЁ si1lэ.

Skazanіe ko є3feseєmъ poslanіz s™agw ґpcla pavla.

SіE posыlaetъ t ri1ma, ne u5 vi1dэvъ ќbw i5hъ, slhšavъ že nj ni1hъ. Vina že poslanіz sіS є4stь: є3feszne vёrovavše vъ gDa našego ї}sa hrtA, i4skrennюю i3mёzhu vъ nego2 vёru i3 vo vsS s™ы6z lюb0vь, i3 hotshu t pavla ўtverdi1tisz: ўvёdэvъ u5bo sіE ґpclъ, pi1šetъ kъ ni1mъ sіE poslanіe ўči1telьno. I# pervэe ќbw skazyetъ ne n0vu bhti, є4že po nasъ tainstvu, no i3z8 načala, i3 prežde složenіz mjra, bhvše sіE blagovolenіe b9іe, ćkw hrtY nj nasъ stradati, i3 namъ tёmъ spasti1sz. Taže nj prizvanіi kzы6kъ besёduetъ, da pokažetъ i5hъ dost0йnw vёrovavšihъ: i3 kvlsetъ, ćkw prizvanіe naše bhstь ne čelovёkomъ, no ї}sъ hrt0mъ, i4že є4stь sn7ъ b9ій. Da i3 t togw2 navhknutъ, ćkw ne čelovэkosluži1telє bhša vёrovavše vo hrtA, no i4stinnіi bGočesti1vіi. Skazyetъ že i3 sebE segw2 radi p0slana bhvša, da propovёduetъ є3đlіe: i3 ćkw i3 nj ni1hъ pečašesz. Pot0mъ ўči1tєlьna slovesA, mužє1mъ i3 ženamъ, ntcє1mъ i3 čadwmъ, gospodє1mъ i3 rabHmъ, polagaetъ vъ poslanіi: vkypэ vsёhъ njpolčevaetъ na dіavola, i3 bэsHvъ є3gw2, glag0lz proti1vu i4hъ bhti našeй brani: i3 ćkw nёkій d0brъ podvi1žnikъ, vowruži1lъ vsёhъ slovesы2 na bэs0vskoe ѕlohi1trіe. I# si1ce skončavaetъ poslanіe.

GlavA pervaz.

(za? sѕ7i) (№) s< № Pavelъ poslannikъ* (Vъ četvert0kъ ѕ7i nedёli: Pavelъ poslannikъ*) ї}sъ hrt0vъ, v0leю b9іeю, s™ы6mъ syщыmъ vo є3fesэ, i3 vBrnыmъ nj hrtЁ ї}sэ: v7 Blgdtь vamъ i3 mi1rъ, t bGa nc7A našegw, i3 gDa ї}sa hrtA. G Blgcvenъ bGъ i3 nc7ъ gDa našegw ї}sa hrtA, blgcvi1vый nasъ vsscэmъ blgoslovenіemъ d¦0vnыmъ, vъ nbcnыhъ nj hrtЁ. d7 Ćkože i3zbrA nasъ vъ nemъ prežde složenіz mjra, bhti namъ s™ы6mъ i3 neporHčnыmъ pred8 ni1mъ vъ lюbvi2. є7 Prežde narekъ nasъ vo ўsыnenіe ї}sъ hrt0mъ vъ nego2, po blagovolenію hotёnіz є3gw2, ѕ7 Vъ pohvalY slavы blgodati є3gw2, vъ neйže njblagodati2 nasъ nj vozlю1blennэmъ. z7 NJ nemže

(za? sz7i) I$mamы i3zbavlenіe kr0vію є3gw2,* (Vъ pzt0kъ ѕ7i-z nedёli: Bratіe, i4mamы i3zbavlenіe kr0vію hrt0voю,*) i3 njstavlenіe pregrэšenій, po bogatstvu blgodati є3gw2: } Ю$že preumn0žilъ є4stь vъ nasъ, vo vsskoй premydrosti i3 razumэ, f7 Skazavъ namъ taйnu v0li svoeS, po blgovolenію є3gw2,

Konecъ četvertkY.

E$že prežde položi2 vъ nemъ: ‹ Vъ smotrenіe i3spolnenіz vremenъ, vozglaviti vssčєskaz nj hrtЁ, ±že na nb7sёhъ, i3 ±že na zemli2 vъ nemъ, №i Vъ nemže i3 naslBdnicы bhhomъ, prežde narečeni bhvše, po prozrёnію b9ію, vs‰ dёйstvuющagw po sovёtu v0li svoeS: v7i Ćkw bhti namъ vъ pohvalenіe slavы є3gw2, prežde ўpovavšыmъ vo hrtA. Gi Vъ nemže i3 vы2 slhšavše sl0vo i4stinы, blgovэstvovanіe spasenіz našegw, vъ nemže i3 vёrovavše znamenastesz d¦omъ njbэtovanіz s™hmъ: d7i I$že є4stь njbručenіe naslёdіz našegw, vo i3zbavlenіe snabdёnіz, vъ pohvalY slavы є3gw2. (v7) є7i Segw2 radi i3 ѓzъ slhšavъ vašu vёru nj hrtЁ ї}sэ, i3 lюb0vь ćže ko vsёmъ s™ы6mъ:

(za? s}i) ѕ7i Ne prestaю2 blagodarS* (Vъ subbHtu k7i-ю: Bratіe, ne prestaю2 blagodarS*) nj vasъ, pominanіe nj vasъ tvorS, vъ mltvahъ moi1hъ: z7i Da bGъ gDa našegw ї}sa hrtA, nc7ъ slavы, dastъ vamъ d¦a premydrosti i3 tkrovenіz,

Konecъ pztkY.

Vъ poznanіe є3gw2: }i Prosvэщє1nna nčesA serdca vašegw, ćkw ўvёdэti vamъ, k0e є4stь ўpovanіe zvanіz є3gw2: i3 k0e bogatstvo slavы dostosnіz є3gw2 vo s™hhъ: f7i I# k0e prespёющee veli1čestvo si1lы є3gw2 vъ nasъ, vёruющihъ po dёйstvu deržavы krёposti є3gw2, k7 Ю$že sodёz nj hrtЁ, voskresi1vъ є3go2 t mertvыhъ, i3 posaždь njdesnyю sebE na nbcnыhъ, k7a Prevhše vsskagw načalьstva, i3 vlasti, i3 si1lы, i3 gDьstva, i3 vsskagw i4mene i3menyemagw, ne t0čію vъ vёcэ semъ, no i3 vo grzdyщemъ.

(za? sf7i) k7v I# vs‰* (Vъ ponedёlьnikъ z7i-z nedёli: Bratіe, bGъ i3 nc7ъ gDa našegw ї}sa hrtA, vs‰*) pokori2 pod8 n0zэ є3gw2: i3 togo2 dadE glavY vhše vsёhъ cRkvi, k7g Ćže є4stь tёlo є3gw2, i3spolnenіe i3spolnsющagw vssčєskaz vo vsёhъ.

Konecъ subbHtэ.

GlavA vtoraz.

(G) s< № I# vasъ syщihъ pregrэšenьmi mertvыhъ, i3 grэhi2 vašimi, v7 Vъ ni1hže i3nogdA hodi1ste, po vёku mjra segw2, po knszю vlasti vozdyšnыz: dyha i4že nhnэ dёйstvuetъ vъ sыnёhъ protivlenіz. G Vъ ni1hže i3 mы2 vsi2 ži1homъ i3nogdA, vъ p0hotehъ pl0ti našez, tvorsщe v0lю pl0ti i3 pomыšlenій: i3 bёhomъ є3stestv0mъ č†da gnёva, ćkože i3 pr0čіi.

Konecъ ponedёlьniku.

(za? ©k) d7 BGъ že, bogatъ shй* (Nedёlz k7g: Bratіe, bGъ bogatъ shй*) vъ mlcti, za premn0guю lюb0vь svoю2, є4юže vozlюbi2 nasъ: є7 I# syщihъ nasъ mertvыhъ pregrэšenьmi, sowživi2 hrt0mъ: (blgodatію є3stE spaseni:) ѕ7 I# sъ ni1mъ voskresi2, i3 sposadi2 na nbcnыhъ vo hrtЁ ї}sэ: z7 Da kvi1tъ vъ vёcэhъ grzdyщihъ preѕёlьnoe bogatstvo blgodati svoeS, blgosthneю na nasъ nj hrtЁ ї}sэ. } Blgodatію bo є3stE spaseni črez8 vёru: (i3 sіE ne t vasъ, b9ій darъ:) f7 Ne t dёlъ, da nikt0že pohvalitsz. ‹ TogH bo є3smы2 tvorenіe, sozdani nj hrtЁ ї}sэ na dэlA blagaz, ±že prežde ўgot0va bGъ, da vъ ni1hъ h0dimъ.

Konecъ nedёli.

(za?) №i Tёmže pominaйte,* (Vъ subbHtu k7f: Bratіe, pominaйte,*) ćkw vы2, i5že i3nogdA kzhcы vo pl0ti, glag0lemіi newbrёzanіe, t rek0magw njbrёzanіz vo pl0ti rukotvorennagw: v7i Ćkw bёste vo vremz džno bez8 hrtA, tčuždeni žitіS ї}leva, i3 čyždi t zavBtъ njbэtovanіz, ўpovanіz ne i3myщe, i3 bezb0žni vъ mjrэ. Gi Nhnэ že nj hrtЁ ї}sэ, vы2 bhvšіi i3nogdA daleče, bli1zъ bhste kr0vію hrt0voю.

Konecъ subbHtэ.

(za? sk7a) d7i T0й bo є4stь* (Nedёlz k7d: Bratіe, hrt0sъ є4stь*) mi1rъ našъ, sotvori1vый nbo‰ є3di1no, i3 sredostёnіe njgradы razori1vый, vraždY pl0tію svoeю, є7i Zak0nъ zapovэdeй ўčenьmi ўprazdni1vъ, da džba sozi1ždetъ sob0ю vo є3di1nago n0vago čelovёka, tvorS mi1rъ: ѕ7i I# primiri1tъ nboi1hъ vo є3di1nomъ tёlэ bGovi krt0mъ, ўbi1vъ vraždY na nemъ. z7i I# prišedъ, blgovэsti2 mi1rъ vamъ, d†lьnimъ i3 bli6žnimъ: }i ZanE tёmъ i4mamы privedenіe džboi vo є3di1nomъ d©э ko nc7Y.

(za? sk7v) f7i Tёmže ќbw ktomY* (Vo vt0rnikъ z7i-z nedёli: Bratіe, ktomY*) nёste stranni i3 prišelьcы, no soži1telє s™ы6mъ, i3 pri1snіi bGu: k7 Nazdani bhvše na njsnovanіi ґp0stwlъ i3 prorHkъ, syщu kraeug0lьnu samomY ї}su hrtY, (če\k) k7a NJ nemže vssko sozdanіe sostavlsemo rastetъ vъ cRkovь s™yю nj gDэ: k7v NJ nemže i3 vы2 sozidaetesz vъ žili1щe b9іe d¦omъ.

Konecъ nedёli.

GlavA tretіz.

(d7) s< № Segw2 radi ѓzъ pavelъ, ю4znikъ ї}sъ hrt0vъ, nj vasъ kzhcэhъ pohvalю1sz: v7 °Ѓщe ќbw° (°poneže°) slhšaste smotrenіe blgodati b9іz dannыz mnЁ vъ vasъ, G Ćkw po tkrovenію skaza mi sz taйna, ćkože prednapisahъ vmalэ. d7 °NJ nemže° (°po є3li1ku°) m0žete čtyщe razumёti razumъ m0й vъ taйnэ hrt0vэ: є7 Ćže vo i3nёhъ r0dэhъ ne skazasz sыnHmъ čelovёčєskimъ, ćkože nhnэ tkrhsz svzthmъ є3gw2 ґpctolwmъ i3 pror0kwmъ d¦omъ s™hmъ: ѕ7 Ćkw bhti kzhkwmъ snaslёdnikwmъ, i3 stэlesnikwmъ, i3 spričastnikwmъ njbэtovanіz є3gw2 nj hrtЁ ї}sэ, blagovэstvovanіemъ: z7 E#myže bhhъ služi1telь po daru blgodati b9іz, dannыz mnЁ po dёйstvu si1lы є3gw2.

Konecъ vt0rniku.

(za? sk7g) } M* (Vъ sredu z7i-z nedёli: Bratіe, mnЁ*) menьšemu vsёhъ s™hhъ danA bhstь blgodatь sіS, vo kzhcэhъ blagovэsti1ti neizslёdovannoe bogatstvo hrt0vo, f7 I# prosvэti1ti vsёhъ: čto2 є4stь smotrenіe taйnы sokrovennыz t vэkHvъ vъ bz7э, sozdavšemъ vssčєskaz ї}sъ hrt0mъ. ‹ Da skažetsz nhnэ načalwmъ i3 vlastє1mъ na nbcnыhъ cerkovію, mnogorazli1čnaz premydrostь b9іz, №i Po predloženію vBkъ, ±že sotvori2 nj hrtЁ ї}sэ gDэ našemъ: v7i NJ nemže i4mamы derznovenіe, i3 privedenіe vъ nadёznіi, vёroю є3gw2. Gi Tёmže molю1 vы, ne stužati si2 vъ sk0rbehъ moi1hъ ±že nj vasъ, ćže є4stь slava vaša. (є7) d7i Segw2 radi preklonsю kwlёna moS ko nc7Y gDa našegw ї}sa hrtA, є7i I#z8 negHže vssko ntečestvo na nebesёhъ i3 na zemli2 i3menyetsz: ѕ7i Da dastъ vamъ po bogatstvu slavы svoeS, si1loю ўtverdi1tisz d¦omъ є3gw2, vo vnytrennэmъ čelovёcэ, z7i Vseli1tisz hrtY vёroю vъ serdcA vaša, vъ lюbvi2 vkoreneni i3 njsnovani: }i Da vozm0žete razumёti so vsёmi s™hmi, čto2 širotA, i3 dolgotA, i3 glubinA, i3 vыsotA: f7i Razumёti že prespёющuю razumъ lюb0vь hrt0vu, da i3sp0lnitesz vo vssko i3spolnenіe b9іe. k7 Mogyщemu že pače vs‰ tvori1ti po preizbhtočestvію, i5hže pr0simъ, i3li2 razumёemъ, po si1lэ dёйstvuemэй vъ nasъ: k7a TomY slava vъ cerkvi nj hrtЁ ї}sэ, vo vsS r0dы vёka vэkHvъ, ґmi1nь.

Konecъ sredЁ.

GlavA četvertaz.

(za? sk7d) (ѕ7) s< № Molю2 u5bo vы2 ѓzъ* (Nedёlz k7є: Bratіe, molю2 vы2 ѓzъ*) ю4znikъ nj gDэ, dost0йnw hodi1ti zvanіz, vъ neže zvani bhste, v7 So vsskimъ smirenomydrіemъ i3 kr0tostію, sъ dolgoterpёnіemъ, terpsщe drugъdryga lюb0vію: G Tщaщesz blюsti2 є3dinenіe dyha, vъ soю1zэ mi1ra. d7 E#di1no tёlo, є3di1nъ dyhъ, ćkože i3 zvani bhste vo є3di1nomъ ўpovanіi zvanіz vašegw. є7 E#di1nъ gDь, є3di1na vёra, є3di1no kreщenіe: ѕ7 E#di1nъ bGъ i3 nc7ъ vsёhъ, i4že nad8 vsёmi, i3 črez8 vsёhъ, i3 vo vsёhъ nasъ.

Konecъ nedёli.

(za?) z7 E#di1nomu že* (Nedёlz po prosvэщenіi: Bratіe, є3di1nomu* Sіe že i3 їerarhwmъ.) komyždo nasъ dadesz blagodatь po mёrэ darovanіz hrt0va. } Tёmže glag0letъ: vozšedъ na vыsotY, plэni1lъ є3si2 plёnъ, i3 dadE da‰nіz čelovёkwmъ. f7 Ґ є4že, vzhde, čto2 є4stь, ѓщe ne t0čію, ćkw i3 sni1de prežde vъ d0lьnэйšыz stranы6 zemli2; ‹ Sšedый, t0й є4stь i3 vozšedый prevhše vsёhъ nebesъ, da i3sp0lnitъ vssčєskaz. №i I# t0й dalъ є4stь, džvы ќbw ґp0stolы, džvы že pror0ki, džvы že blagovёstniki, džvы že pastыri i3 ўči1teli, v7i Kъ soveršenію s™hhъ, vъ dёlo služenіz, vъ sozidanіe tёla hrt0va: Gi D0ndeže dosti1gnemъ vsi2 vo є3dinenіe vёrы, i3 poznanіz sn7a b9іz, vъ myža soveršenna, vъ mёru v0zrasta i3spolnenіz hrt0va.

Konecъ nedёli po prosvэщenіi, i3 їerarhwmъ.

(za? sk7є) d7i Da ne bыvaemъ* (Vъ četvert0kъ z7i nedёli: Bratіe, da ne bыvaemъ*) ktomY mladencы, vlaющesz i3 skitaющesz vsskimъ vёtromъ ўčenіz, vo lži2 čelovёčestэй, vъ kovarstvэ k0zneй lьщenіz. є7i I$stinstvuющe že vъ lюbvi2, da vozrasti1mъ vъ nego2 vssčєskaz, i4že є4stь glavA hrt0sъ: ѕ7i I#z8 negHže vsE tёlo sostavlsemo i3 sčinэvaemo prili1čnэ, vsscэmъ njszzanіemъ podasnіz po dёйstvu vъ mёrэ є3di1nыz koesždo časti, vozraщenіe tёla tvori1tъ, vъ sozdanіe samagw sebE lюb0vію.

(za? sk7ѕ) (z7) z7i SіE ќbw glag0lю,* (Vъ pzt0kъ z7i nedёli: Bratіe, sіE glag0lю,*) i3 poslušestvyю nj gDэ, ktomY ne hodi1ti vamъ, ćkože i3 pr0čіi kzhcы h0dztъ, vъ suetЁ ўmA i4hъ, }i Pomračeni smhslomъ, syщe tčuždeni t ži1zni b9іz, za nevёžestvo syщee vъ ni1hъ, za njkamenenіe serdecъ i4hъ: f7i I%že vъ nečaznіe vl0žšesz, predaša sebE studodэsnію, vъ dёlanіe vsskіz nečistotы2 vъ lihoimanіi.

Konecъ četvertkY.

k7 Vh že ne takw poznaste hrtA. k7a °Ѓщe ќbw° (°poneže°) slhšaste є3go2 i3 nj nemъ nauči1stesz, ćkože є4stь i4stina nj ї}sэ: k7v Tloži1ti vamъ po pervomu žitію2 vethago čelovёka, tlёющago vъ p0hotehъ prelestnыhъ: k7g NJbnovlstisz že dyhomъ ўmA vašegw: k7d I# njbleщi1sz vъ n0vago čelovёka, sozdannago po bGu vъ pravdэ, i3 vъ prepod0bіi i4stinы.

(za? sk7z) k7є Tёmže tl0žše lžY,* (Vъ ponedёlьnikъ }i nedёli: Bratіe, tl0žše lžY*) glag0lite i4stinu kjйždo ko i4skrennemu svoemY:

Konecъ pztkY.

ZanE є3smы2 drugъdrygu ќdove. k7ѕ Gnёvaйtesz, i3 ne sogrэšaйte: s0lnce da ne zaйdetъ vъ gnёvэ vašemъ: k7z NižE dadi1te mёsta dіavolu. k7i Kradhй, ktomY da ne kradetъ: no pače da truždaetsz dёlaz svoi1ma rukama blag0e, da i4matь podasti trebuющemu. k7f Vssko sl0vo gni1lo da ne i3sh0ditъ i3z8 ќstъ vašihъ: no t0čію є4že є4stь blago, kъ sozdanію vёrы, da dastъ blagodatь slhšaщыmъ. l I# ne njskorblsйte d¦a s™agw b9іz, nj nemže znamenastesz vъ denь i3zbavlenіz. la Vsska g0restь, i3 gnёvъ, i3 ćrostь, i3 kli1čь, i3 hulA, da v0zmetsz t vasъ so vsskoю ѕl0boю. lv Bыvaйte že drygъ ko drygu blazi, miloserdi, proщaющe drugъdrygu, ćkože i3 bGъ vo hrtЁ prosti1lъ є4stь vamъ.

Konecъ ponedёlьniku.

GlavA pstaz.

(za? sk7i) s< № Bыvaйte ќbw* (Vъ subbHtu l: Bratіe, bыvaйte*) podražateli bGu, ćkože čada vozlю1blєnnaz: v7 I# hodi1te vъ lюbvi2 ćkože i3 hrt0sъ vozlюbi1lъ є4stь nasъ, i3 predadE sebE za nы2 prinošenіe i3 žertvu bGu, vъ vonю2 blagouhanіz. (}) G Blydъ že, i3 vsska nečistotA, i3 lihoi1mstvo, nižE da i3menyetsz vъ vasъ, ćkože podobaetъ svztы6mъ: d7 I# skvernosl0vіe, i3 buesl0vіe, i3 koщynы, i3 ±že nepodHbnaz, no pače blgodarenіe. є7 Sіe bo da є3stE vёduщe, ćkw vsskъ bludni1kъ, i3li2 neči1stъ, i3li2 lihoi1mecъ, i4že є4stь їdwlosluži1telь, ne i4matь dostosnіz vъ crtvіi hrtA i3 bGa. ѕ7 Nikt0že vasъ da lьsti1tъ syetnыmi slovesы2: si1hъ bo radi grzdetъ gnёvъ b9ій na shnы nepokori1vыz. z7 Ne bыvaйte ќbw sopričastnicы si6mъ. } Bёste bo i3nogdA tmA, nhnэ že svёtъ nj gDэ.

Konecъ subbHtэ.

(za? sk7f) f7 Ćkože č†da* (Nedёlz k7ѕ: Bratіe, ćkw č†da* Sіe že i3 vъ ponedёlьnikъ s™agw d¦a.) svёta hodi1te: (Pl0dъ bo d¦0vnый є4stь vo vsskoй blgosthni i3 pravdэ i3 i4stinэ:) ‹ I#skušaющe, čt0 є3stь blagoug0dno bGovi. №i I# ne prіwbщaйtesz kъ dэlHmъ neplHdnыmъ tmы2, pače že i3 njbličaйte. v7i Bыvaєmaz bo w4taй t ni1hъ, sramno є4stь i3 glag0lati. Gi Vs‰ že njbličaєmaz, t svёta kvlsюtsz: vse bo kvlsemoe svёtъ є4stь. d7i Segw2 radi glag0letъ: vostani spsй, i3 voskrni2 t mertvыhъ, i3 njsvэti1tъ tS hrt0sъ. є7i Blюdi1te u5bo, kakw npasnw h0dite, ne ćkože nemydri, no ćkože premydri: ѕ7i I#skupyющe vremz, ćkw dnje lukavi sytь. z7i Segw2 radi ne bыvaйte nesmhslenni, no razumэvaющe, čt0 є3stь v0lz b9іz. }i I# ne ўpivaйtesz vіn0mъ, vъ nemže є4stь blydъ: no pače i3spolnsйtesz d¦omъ, f7i Glag0lющe sebЁ vo palmёhъ i3 pёnіihъ, i3 pёsnehъ d¦0vnыhъ, vospэvaющe i3 poю1щe vъ serdcahъ vašihъ gDvi.

Konecъ nedёli, i3 ponedёlьniku n7-mu.

(za? ©l) (f7) k7 Blgodarsщe* (Vo vt0rnikъ }i-z nedёli: Bratіe, blgodarsщe*) vsegdA nj vsёhъ, nj i4meni gDa našegw ї}sa hrtA, bGu i3 nc7Y: k7a Povinyющesz drugъdrygu vъ strasэ b9іi. k7v Žєnы2, svoi1mъ mužє1mъ povinyйtesz, ćkože gDu: k7g ZanE myžъ glavA є4stь ženы2, ćkože i3 hrt0sъ glavA cRkve, i3 t0й є4stь sp7si1telь tёla. k7d No ćkože cRkovь povinyetsz hrtY, takožde i3 žєnы2 svoi1mъ mužє1mъ vo vsemъ.

(za? sla) k7є Myžіe, lюbi1te* (Vъ sredu }i-z nedёli: Bratіe, lюbi1te*) svoS žєnы2, ćkože i3 hrt0sъ vozlюbi2 cRkovь, i3 sebE predadE za nю2: k7ѕ Da njsvzti1tъ ю5, njči1stivъ baneю vodn0ю vъ glag0lэ.

Konecъ vt0rniku.

k7z Da predstavitъ ю5 sebЁ slavnu cRkovь, ne i3myщu skvernы, i3li2 por0ka, i3li2 nёčto t takovhhъ: no da є4stь s™A i3 nepor0čna. k7i Takw d0lžni sytь myžіe lюbi1ti svoS žєnы2, ćkw svoS tэlesA: lюbsй bo svoю2 ženY, sebE samago lю1bitъ. k7f Nikt0že bo kogdA svoю2 pl0tь voznenavi1dэ: no pitaetъ, i3 grёetъ ю5, ćkože i3 gDь cRkovь. l ZanE ќdi є3smы2 tёla є3gw2, t pl0ti є3gw2, i3 t kosteй є3gw2. la Segw2 radi njstavitъ čelovёkъ ntcA svoego2 i3 materь, i3 prilэpi1tsz kъ ženЁ svoeй, i3 bydeta dvA vъ pl0tь є3di1nu. lv Taйna sіS veli1ka є4stь: ѓzъ že glag0lю vo hrtA, i3 vo cRkovь.

(za? slv) lg NJbače i3 vы2, po є3di1nomu kjйždo* (Vъ četvert0kъ }i-z nedёli: Bratіe, po є3di1nomu kjйždo vasъ*) svoю2 ženY si1ce da lю1bitъ, ćkože i3 sebE:

Konecъ sredЁ.

Ґ ženA da boi1tsz svoegw2 myža.

GlavA šestaz.

(pz\k) s< № Ȇda, poslyšaйte svoi1hъ rodi1teleй nj gDэ: sіe bo є4stь pravedno. v7 Čti2 ntcA tvoego2 i3 materь, (ćže є4stь zapovэdь pervaz vo njbэtovanіi:) G Da blgo ti2 bydetъ, i3 bydeši dolgolёtenъ na zemli2. d7 I# ntcы2, ne razdražaйte č†dъ svoi1hъ, no vospitovaйte i5hъ vъ nakazanіi i3 ўčenіi gDni. є7 Rabi2, poslyšaйte gosp0dій svoi1hъ po pl0ti, so strahomъ i3 trepetomъ, vъ prostotЁ serdca vašegw, ćkože i3 hrtA: ѕ7 Ne pred8 nči1ma t0čію rab0taющe, ćkw člvэkougHdnicы, no ćkože rabi2 hrt0vы, tvorsщe v0lю b9ію t duši2, z7 So blgorazymіemъ služaщe ćkože gDu, ґ ne ćkw čelovёkwmъ: } Vёdzщe, ćkw k0ždo, є4že ѓщe sotvori1tъ blg0e, sіE prіi1metъ t gDa, ѓщe rabъ, ѓщe svob0dь. f7 I# gosp0dіe t†zžde tvori1te kъ ni1mъ, poslablsющe i5mъ preщє1nіz: vёduщe, ćkw i3 vamъ samёmъ i3 tBmъ gDь є4stь na nb7sёhъ, i3 njbinovenіz licA nёstь ў negw2.

Konecъ četvertkY.

(za? slg) (‹) ‹ Pr0čee že bratіe moS, vozmogaйte vo gDэ,* (Nedёlz k7z: Bratіe, vozmogaйte nj gDэ,* Sіe že i3 vъ subbHtu po prosvэщenіi.) i3 vъ deržavэ krёposti є3gw2: №i NJblechtesz vo vsS nryžіz b9іz, ćkw vozmoщi2 vamъ stati proti1vu k0znemъ dіavolьskimъ. v7i Ćkw nёstь naša branь °kъ° (°proti1vu°) kr0vi i3 pl0ti: no kъ načalwmъ i3 ko vlastє1mъ, i3 kъ mіroderži1telєmъ tmы2 vёka segw2, kъ duhovHmъ ѕl0bы podnebє1snыmъ. Gi Segw2 radi prіimi1te vsS nryžіz b9іz, da vozm0žete proti1vitisz vъ denь lю1tъ, i3 vs‰ sodёzvše stati. d7i Stanite u5bo prepossani čreslA vaša i4stinoю, i3 njb0lkšesz vъ bronS pravdы, є7i I# njbyvše n0zэ vo ўgot0vanіe blgovэstvovanіz mi1ra: z7i Nad8 vsёmi že vosprіi1mše щi1tъ vёrы: vъ nemže vozm0žete vsS strёlы lukavagw razžžє1nnыz ўgasi1ti. I# šlemъ spasenіz vosprіimi1te, i3 mečь d¦0vnый, i4že є4stь glag0lъ b9ій.

Konecъ nedёli.

(za? sld) }i Vsskoю* (Vъ pzt0kъ }i-z nedёli: Bratіe, vsskoю*) moli1tvoю i3 molenіemъ, molsщesz na vsskoe vremz d¦omъ: i3 vъ sіE i4stoe bdsщe vo vsskomъ terpёnіi i3 mltvэ, nj vsёhъ s™hhъ, f7i I# nj mnЁ, da dastsz mi2 sl0vo vo tverzenіe ќstъ moi1hъ, sъ derznovenіemъ skazati taйnu blagovэstvovanіz: k7 NJ nemže pos0lьstvuю vo ќzahъ, da vъ nemъ derzaю, ćkože podobaetъ mi2 glag0lati. k7a Da ўvёste že i3 vы2 ±že nj mnЁ, čto2 dёlaю: vs‰ skažetъ vamъ tmhjkъ vozlю1blennый bratъ, i3 vёrenъ služi1telь nj gDэ: k7v E#g0že poslahъ kъ vamъ na sіE i4stoe, da ўvёste ćže nj nasъ, i3 da ўtёšitъ serdcA vaša. k7g Mi1rъ bratіi, i3 lюb0vь sъ vёroю, t bGa nc7A i3 gDa ї}sa hrtA. k7d Blgodatь so vsёmi lю1bzщimi gDa našego ї}sa hrtA vъ neistlёnіi. Ґmi1nь.

Konecъ pztkY.

Konecъ poslanіz є4že ko є3feseєmъ: napi1sano bhstь t ri1ma tmhjkomъ: i4matь vъ sebЁ glavъ, ѕ7: začalъ cRk0vnыhъ, k7: stіhHvъ rn7є: znamenanій černыhъ, ‹: bez8 červlenыhъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.