NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

Kъ korjnfznwmъ pervoe poslanіe s™agw ґpcla pavla

Znamєnanіz pervagw poslanіz kъ korjnfznwmъ.

(№) NJ є4že ne bhti rasprэ drygu so drygomъ t slavolю1bіz, є4že nj čelovёčestэй mydrosti.

(№) Vъ nemže nj b9іeй premydrosti.

(v7) NJ služenіihъ.

(G) NJ є4že ne dost0itъ sudi1ti ўči1teleй.

(d7) NJ є4že ne dost0itъ gordi1tisz.

(v7) NJ bludnicёhъ i3 nj bludЁ, i3 nj soobщaющihsz i5mъ.

(G) NJ є4že ne podobaetъ prёtisz pred8 nevёrnыmi.

(№) Vъ nemže, ćkw ne podobaetъ bludA tvori1ti.

(d7) NJ ženi1tvэ, i3 vdovstvЁ, i3 bezbračіi.

(№) Vъ nemže, ćkw ne podobaetъ razlučatisz myžєmъ t ženъ, i3 ženamъ t mužeй, ѓщe i3 nevёrni sytь.

(v7) NJ čistotЁ i3 dvoebračіi.

(є7) NJ razli1čіi brašenъ, i3 nj tstuplenіi bэs0vskagw čti1liщa.

(№) Vъ nemže nj shoždenіi.

(v7) NJ є4že є3gw2 mnogoobraznэmъ shoždenіi.

(G) NJ є4že ne sowbщatisz demwnwmъ.

(ѕ7) NJ blgoobrazіi mužeй i3 ženъ vъ mltvahъ i3 prbr0čestvahъ.

(z7) NJ soobщenіi bGolёpnomъ.

(}) NJ razli1čіi darovanій i3 stroenій.

(№) Vъ nemže nj lюbvi2 veli1komъ darovanіi.

(v7) NJ pror0čestvэ.

(f7) NJ sob0rnэmъ voskresenіi tэlesъ.

(№) Vъ nemže nj hrt0vэ i3spravlenіi i3 stroenіi.

(v7) NJ pod0bіi vostaю1щihъ rastyщihъ sёmenъ.

(G) NJ i3zmэnenіi vъ slavu i3 si1lu.

Skazanіe kъ korjnfznwmъ pervagw poslanіz s™agw ґpcla pavla.

SіE posыlaetъ t є3fesa ґsjйskagw, vi1dэvъ ўžE i5hъ i3 nauči1vъ, i3 vospominaetъ i5mъ poslanіemъ si1mъ. I#zvёtъ že poslanіz seй є4stь: korjnfzne t lюboprёnіz vodi1mi, razdэlshusz razumы, i3 bёša pr0čыz vъ ni1hъ rask0lы: i3 syщыmъ rask0lwmъ, prezirahu poemšago mačehu svoю2. I#nji že hotshu njstavlsti žєnы2 svoS, i3zvёtomъ vozderžanіz. Nёcыi že vъ trebiщahъ jdwlьskihъ kdshu, ćkw nepovi6nnыmъ syщыmъ їdwložertvєnnыmъ. I#nji že i3nhhъ ќbw ўničižahu, ґ glющihъ razli1čnыmi ljzhki hvalshu, i3 konečnэ prelьщahusz: i3 nj tainstvэ voskrnіz, glющe ne vostati pl0ti seй. Si6mъ vsBmъ vъ korjnfэ dvi6žimыmъ, pi1šutъ lю1dіe ko ґpclu, i3 pr0čee proti1vu vsёhъ tёhъ vospisyetъ. I# pervэe ќbw svidёtelьstvuetъ i5mъ, ćkw i3 mydri i3 razymni sytь, ne hvalitъ že i5hъ tvorsщihъ rask0lы, i3 sovёtuetъ ne vъ sl0vэ, no vъ dёlэ i3 si1lэ dobrodёtelь mnёti bhti. Taže zapreti1vъ poi1mšemu mačehu, i3 pouči1vъ ne i3mёti tzžbы2 drygъ ko drygu, tvэщavaetъ pr0čee nj ni1hže pisaša, nj ženi1tvэ ќbw ўčS, ne rasprsžnu bhti sprzženію, i3 na vremz t0čію vozderžatisz mltvы radi. Ґ za є4že lюbi1ti i5mъ vozderžanіe, pi1šetъ nj dёvstvэ, ćkw ne po nyždi, no po i3zvolenію semY bhti podobaetъ. Taže nj їdwložertvennыhъ zavэщavaetъ, da ne nadыmaюtsz razumomъ, no lюb0vію i3 smirenomydrіemъ da ži1telьstvuюtъ. Vozbransetъ že vъ trebiщahъ jdwlьskihъ pirovati, da ne soblaznsюtsz malіi. Taže nj d¦0vnыhъ darovanіihъ, da ne raznstvuюtъ vъ darovanіihъ, nižE da predpočitaюtъ i3myщago darovanіe sіE, t i3myщagw džno: vsBmъ bo togHže d¦a bhti glag0letъ. I# pr0čee nj voskrnіi ўči1tъ, ćkw pl0tь vostaetъ: ўmiraющi bo tlёnna, vostaю1щi že netlёnna po blgodati gDni. Voskrnіe že sostavlsetъ tёmъ, ćkw i3 hrt0sъ voskrese. I# konecъ, ўči1tєlьna slovesA ko i3spravlenію nravwvъ pi1šetъ: i3 nj mlctыni є4že ko s™hmъ zavэщavaetъ, i3 si1ce skončavaetъ poslanіe.

GlavA pervaz.

(za? rk7v) s< № Pavelъ zvanъ* (Vo vt0rnikъ ѕ7 nedёli: Pavelъ zvanъ*) ґpclъ ї}sъ hrt0vъ, v0leю b9іeю, i3 swsfenъ bratъ: v7 CRkvi b9іeй syщeй vъ korjnfэ, njsvzщє1nnыmъ nj hrtЁ ї}sэ, zvannыmъ s™ы6mъ, so vsёmi prizыvaющimi i4mz gDa našegw ї}sa hrtA, vo vsskomъ mёstэ, tёhъ že i3 našemъ.

(za? rk7g) G Blgodatь vamъ* (SubbHta №i: Bratіe, blgodatь vamъ*) i3 mi1rъ t bGa nc7A našegw, i3 gDa ї}sa hrtA. d7 Blagodarю2 bGa moego2 vsegdA nj vasъ, nj blgodati b9іeй dannэй vamъ nj hrtЁ ї}sэ: є7 Ćkw vo vsemъ njbogati1stesz nj nemъ, vo vsskomъ sl0vэ, i3 vsskomъ razumэ, ѕ7 Ćkože svidёtelьstvo hrt0vo i3zvэsti1sz vъ vasъ: z7 Ćkw vamъ ne liši1tisz ni vo є3di1nomъ darovanіi, čaющыmъ tkrovenіz gDa našegw ї}sa hrtA: } I$že i3 ўtverdi1tъ vasъ daže do koncA nepovi1nnы, vъ denь gDa našegw ї}sa hrtA. f7 Vёrenъ bGъ, i4mže zvani bhste vo nbщenіe sn7a є3gw2 ї}sa hrtA gDa našegw.

Konecъ vt0rniku, i3 subbHtэ.

(za? rk7d) (№) ‹ Molю1 že vы2 bratіe, i4menemъ* (Nedёlz }: Bratіe, molю1 vы i4menemъ*) gDa našegw ї}sa hrtA, da t0žde glag0lete vsi2, i3 da ne sytь vъ vasъ r†spri: da є3ste že ўtverždeni vъ t0mže razumёnіi, i3 vъ t0йže mhsli. №i Vozvэsti1sz bo mi2 nj vasъ, bratіe moS, °p0slannыmi t hl0isa° (°t domašnihъ hl0isa°), ćkw rvє1nіz vъ vasъ sytь. v7i Glag0lю že sE, ćkw k0йždo vasъ glag0letъ: ѓzъ ќbw є4smь pavlovъ, ѓzъ že ґpollHsovъ, ѓzъ že ki1finъ, ѓzъ že hrt0vъ. Gi E#dA razdэli1sz hrt0sъ; є3dA pavelъ raspstsz po vasъ; i3li2 vo i4mz pavlovo krti1stesz; d7i Blagodarю2 bGa, ćkw ni є3di1nago t vasъ krti1hъ, t0čію krjspa i3 gaіa: є7i Da nikt0že rečetъ, ćkw vъ moE i4mz krti1hъ. ѕ7i Krti1hъ že i3 stefani1novъ d0mъ: pr0čee ne vёmъ, ѓщe kogo2 i3nago krti1hъ. z7i Ne posla bo menE hrt0sъ krti1ti, no blgovэsti1ti: ne vъ premydrosti sl0va, da ne i3sprazdni1tsz krtъ hrt0vъ.

(za? rk7є) (№) }i Sl0vo bo krtnoe,* (Vъ pzt0kъ veli1kій: Bratіe, sl0vo krestnoe,* Sіe že i3 na vozdvi1ženіe krtA.) pogibaющыmъ ќbw ю3r0dstvo є4stь, ґ spasaєmыmъ namъ si1la b9іz є4stь.

Konecъ nedёli.

f7i Pi1sano bo є4stь: pogublю2 premydrostь premydrыhъ, i3 razumъ razymnыhъ tvergu. k7 GdЁ premydrъ; gdЁ kni1žnikъ; gdЁ sovopr0snikъ vёka segw2; ne njbui1 li bGъ premydrostь mjra segw2; k7a Poneže bo vъ premydrosti b9іeй ne razumЁ mjrъ premydrostію bGa, blgoizv0lilъ bGъ byйstvomъ pr0povэdi spasti2 vёruющihъ. k7v Poneže i3 їudeє znamenіz pr0sztъ i3 є4llini premydrosti i4щutъ: k7g Mh že propovёduemъ hrtA raspzta, їudeєmъ ќbw soblaznъ, є4llinwmъ že bezymіe: k7d Samёmъ že zv†nnыmъ, їudeєmъ že i3 є4llinwmъ, hrtA, b9ію si1lu i3 b9ію premydrostь.

Konecъ krtY.

k7є ZanE byee b9іe, premydrэe čelovBkъ є4stь: i3 nemoщn0e b9іe, krэpčae čelovBkъ є4stь.

(za?) k7ѕ Vi1dite bo zvanіe vaše bratіe,* (Vъ subbHtu v7i: Bratіe, vi1dite zvanіe vaše,* Sіe že i3 subbHta po vozdvi1ženіi.) ćkw ne mn0zi li premydri po pl0ti; ne mn0zi li si1lьni; ne mn0zi li blgor0dni; (su\b) k7z No byzz mjra i3zbrA bGъ, da premydrыz posrami1tъ: i3 nemwщnaz mjra i3zbrA bGъ, da posrami1tъ krBpkaz: k7i I# hudorHdnaz mjra, i3 ўničižє1nnaz i3zbrA bGъ, i3 ne syщaz, da s{щaz ўprazdni1tъ: k7f Ćkw da ne pohvalitsz vsska pl0tь pred8 bGomъ.

Konecъ subbHtэ.

l I#z8 negHže vы2 є3stE nj hrtЁ ї}sэ, i4že bhstь namъ premydrostь t bGa, pravda že i3 njsvzщenіe, i3 i3zbavlenіe: la Da, ćkože pi1šetsz, hvalsйsz, nj gDэ da hvalitsz.

GlavA vtoraz.

s< № I# ѓzъ prišedъ kъ vamъ bratіe, prіid0hъ ne po prevosh0dnomu slovesi2, i3li2 premydrosti, vozvэщaz vamъ svidёtelьstvo b9іe. v7 Ne sudi1hъ bo vёdэti čto2 vъ vasъ, t0čію ї}sa hrtA, i3 sego2 raspzta.

Konecъ veli1komu pztkY.

G I# ѓzъ vъ nemoщi, i3 strasэ, i3 trepetэ mn0zэ bhhъ vъ vasъ: d7 I# sl0vo moE, i3 pr0povэdь moS ne vъ preprёtelьnыhъ čelovёčeskіz premydrosti slovesёhъ, no vъ kvlenіi d¦a i3 si1lы: є7 Da vёra vaša ne vъ mydrosti čelovёčestэй, no vъ si1lэ b9іeй bydetъ.

(za? rk7ѕ) ѕ7 Premydrostь že* (Vъ subbHtu Gi: Bratіe, premydrostь* Sіe že i3 subbHta pred8 vozdvi1ženіemъ.) glag0lemъ vъ soveršennыhъ: premydrostь že ne vёka segw2, ni knzzeй vёka segw2 prestaю1щihъ: z7 No glag0lemъ premydrostь b9ію vъ taйnэ sokrovennuю, i4že pred8ustavi bGъ prežde vBkъ vъ slavu našu: } Ю$že nikt0že t knzzeй vёka segw2 razumЁ. Ѓщe bo bhša razumёli, ne bhša gDa slavы raspzli. f7 No ćkože є4stь pi1sano:

(za? rk7z) I$hže džko ne vi1dэ,* (Vъ sredu ѕ7 nedёli: Bratіe, i4hže džko ne vi1dэ*) i3 ќho ne slhša, i3 na serdce, čelovёku ne vzыd0ša, ±že ўgot0va bGъ lю1bzщыmъ є3go2.

Konecъ subbHtэ.

Namъ že bGъ tkrhlъ є4stь d¦omъ svoi1mъ: d¦ъ bo vs‰ i3spыtyetъ, i3 glubinы6 b9іz. №i Kt0 bo vёstь t čelovBkъ, ±že vъ čelovёcэ, t0čію d¦ъ člvёka živyщій vъ nemъ; takože i3 b9іz nikt0že vёstь, t0čію d¦ъ b9ій. v7i Mh že ne dyhъ mjra segw2 prіshomъ, no d¦ъ i4že t bGa, da vёmы ±že t bGa darov†nnaz namъ. Gi Я%že i3 glag0lemъ, ne vъ naučenыhъ člvёčeskіz premydrosti slovesёhъ, no vъ naučenыhъ d¦a s™agw, duhHvnaz duh0vnыmi srazsuždaющe. d7i Duševenъ že čelovёkъ ne prіemletъ ±že d¦a b9іz: ю3r0dstvo bo є3mY є4stь, i3 ne m0žetъ razumёti, zanE duh0vnэ vostzzyetsz. є7i Duh0vnый že vostzzyetъ ќbw vs‰, ґ samъ t0й ni t є3di1nagw vostzzyetsz. ѕ7i Kt0 bo razumЁ ќmъ gDnь, i4že i3z8zsni1tъ i5; mh že ќmъ hrt0vъ i4mamы.

GlavA tretіz.

s< № I# ѓzъ bratіe, ne mog0hъ vamъ glag0lati ćkw duhHvnыmъ, no ćkw plHtznыmъ, ćkw mladencєmъ nj hrtЁ. v7 Mlek0mъ vы2 napoi1hъ, ґ ne brašnomъ: ne ќbw možaste, no ni є3щE m0žete nhnэ: G E#щe bo pl0tstіi є3stE. I#dёže bo vъ vasъ z†visti, i3 rvє1nіz, i3 r†spri, ne pl0tstіi li є3stE, i3 po čelovёku h0dite; d7 E#gda bo glag0letъ kto2: ѓzъ ќbw є4smь pavlovъ: drugjй že, ѓzъ ґpollHsovъ: ne pl0tstіi li є3stE; (v7) є7 Kto2 ќbw є4stь pavelъ; kt0 že li ґpollHsъ; no t0čію služi1telє, i4miže vёrovaste, i3 komyždo ćkože gDь dadE. ѕ7 Ѓzъ nasadi1hъ, ґpollHsъ napoi2: bGъ že vozrasti2. z7 Tёmže ni nasaždazй є4stь čto2, ni napaszй, no vozraщazй bGъ. } Nasaždazй že i3 napaszй, є3di1no є3stA, kjйždo že svoю2 mzdY prіi1metъ po svoemY trudY.

Konecъ sredЁ.

(za? rk7i) f7 BGu bo є3smы2* (Nedёlz f7: Bratіe, bGu є3smы2*) pospёšnicы: b9іe tzžanіe, b9іe zdanіe є3stE. ‹ Po blagodati b9іeй dannэй mnЁ, ćkw premydrъ ґrhіtektwnъ njsnovanіe položi1hъ, i4nъ že nazidaetъ: kjйždo že da blюdetъ, kakw nazidaetъ. №i NJsnovanіz bo i3nagw nikt0že m0žetъ položi1ti pače ležaщagw, є4že є4stь ї}sъ hrt0sъ. v7i Ѓщe li kto2 nazidaetъ na njsnovanіi semъ, zlato, srebro2, kamenіe čestn0e: drovA, sёno, tr0stіe: Gi KogHždo dёlo kvleno bydetъ, denь bo kvi1tъ, zanE ngnemъ tkrыvaetsz, i3 kogHždo dёlo kkov0že є4stь, džgnь i3skysitъ. d7i I# є3gHže ѓщe dёlo prebydetъ, є3g0že nazdA, mzdY prіi1metъ. є7i Ґ є3gHže dёlo sgori1tъ, ttщeti1tsz: samъ že spasetsz, takožde ćkože ngnemъ. ѕ7i Ne vёste li, ćkw hramъ b9ій є3stE, i3 d¦ъ b9ій živetъ vъ vasъ; z7i Ѓщe kto2 b9ій hramъ rastli1tъ, rastli1tъ sego2 bGъ: hramъ bo b9ій s™ъ є4stь, i4že є3stE vы2.

Konecъ nedёli.

(za? rk7f) }i Nikt0že sebE* (Vъ četvert0kъ ѕ7-z nedёli: Bratіe, nikt0že sebE*) da prelьщaetъ. Ѓщe kto2 mni1tsz mydrъ bhti vъ vasъ vъ vёcэ semъ, byй da bыvaetъ, ćkw da premydrъ bydetъ. f7i Premydrostь bo mjra segw2, byйstvo ў bGa є4stь. Pi1sano bo є4stь: zapinazй prem{drыmъ vъ kovarstvэ i4hъ. k7 I# paki: gDь vёstь pomыšlє1nіz °čelovёčeska° (°mydrыhъ°), ćkw sytь syєtna. k7a Tёmže nikt0že da hvalitsz vъ čelovёcэhъ: vs‰ bo vaša sytь. k7v Ѓщe pavelъ, i3li2 ґpollHsъ, i3li2 ki1fa, i3li2 mjrъ, i3li2 živ0tъ, i3li2 smertь, i3li2 nasto‰щaz, i3li2 b{duщaz, vs‰ vaša sytь. k7g Vh že hrt0vы, hrt0sъ že b9ій.

Konecъ četvertkY.

GlavA četvertaz.

(za? Rl) (G) s< № Takw nasъ* (Vъ subbHtu d7i: Bratіe, takw nasъ*) da nepщyetъ čelovёkъ, ćkw slugi6 hrt0vы, i3 stroi1teli taйnamъ b9іimъ. v7 Ґ є4že pr0čee i4щetsz vъ stroi1telehъ, da vёrenъ kto2 njbrsщetsz. G Mnё že ne veli1ko є4stь, da t vasъ i3stzžysz, i3li2 t čelovёčeskagw °dnE° (°sudA°): no ni samъ sebE vostzzyю. d7 Ničes0že bo sebE svёmъ: no ni nj semъ njpravdaюsz: vostzzyzй že mS gDь є4stь

(za?) є7 Tёmže prežde vremene* (Vъ pzt0kъ ѕ7-z nedёli: Bratіe, prežde vremene*) ničt0že sudi1te, d0ndeže prіi1detъ gDь, i4že vo svёtэ privedetъ t†йnaz tmы2, i3 njb8zvi1tъ sovёtы serdє1čnыz: i3 togdA pohvalA bydetъ komyždo t bGa.

Konecъ subbHtэ.

(d7) ѕ7 Sі‰ že bratіe moS, prewbrazi1hъ na sebE i3 ґpollHsa, vasъ radi: da t naю naučitesz, ne pače napi1sannыhъ mydrstvovati, da ne є3di1nъ po є3di1nomu gorditesz na drugago. z7 Kt0 bo tS razsuždaetъ; čt0 že i4maši, є3gHže nёsi prіslъ; ѓщe že i3 prіslъ є3si2, čto2 hvališisz ćkw ne prіemъ; } SE shti є3stE, sE njbogati1stesz, bez8 nasъ carstvovaste: i3 є3щE ќbw da vocaritesz, da i3 mы2 bhhomъ sъ vami carstvovali.

Konecъ pztkY.

(za? rla) f7 Mnю1 bo, ćkw bGъ nы2* (Nedёlz ‹: Bratіe, bGъ nы2* Sіe že i3 ґpclwmъ.) poslanniki poslёdnіz kvi2 ćkw nasmertniki: zanE poz0rъ bhhomъ mjru, i3 ѓgGlwmъ, i3 čelovёkwmъ. ‹ Mы2 ќbw byi hrtA radi, vh že mydri nj hrtЁ: mы2 nemoщni, vh že krёpcы: vы2 slavni, mh že bezčestni. №i Do nhnэšnzgw časA i3 ѓlčemъ, i3 žaždemъ, i3 nagotyemъ, i3 straždemъ, i3 skitaemsz, v7i I# truždaemsz, dёlaющe svoi1mi rukami: ўkorsemi, blgoslovlsemъ: goni1mi, terpi1mъ: Gi Hylimi, °ўtэšaemsz° (°m0limъ°): ćkože ntrebi mjru bhhomъ, vsBmъ popranіe doselэ. d7i Ne sramlsz vasъ sі‰ pišY, no ćkože č†da moS vozlю1blєnnaz nakazyю. є7i Ѓщe bo i3 mn0gi pёstunы i4mate nj hrtЁ, no ne mn0gi ntcы2: nj hrtё bo ї}sэ blagovэstvovanіemъ ѓzъ vы2 rodi1hъ. ѕ7i Molю1 že vasъ: pod0bni mnЁ bыvaйte, ćkože ѓzъ hrtY.

Konecъ nedёli, i3 ґpclwmъ.

(za? rlv) z7i Segw2 radi poslahъ* (SubbHta є7i: Bratіe, poslahъ*) kъ vamъ tіmofea, i4že mi2 є4stь čado vozlю1bleno i3 vёrno nj gDэ: i4že vamъ vospomsnetъ puti6 moS, ±že nj hrtЁ ї}sэ, ćkože vezdЁ i3 vo vsskoй cRkvi ўčY. }i Ćkw ne grzdyщu mi2 kъ vamъ, razgordёšasz nёcыi. f7i Prіidy že sk0rw kъ vamъ, ѓщe gDь vosh0щetъ, i3 ўrazumёю ne sl0vo razgordёvšihsz, no si1lu. k7 Ne vъ slovesi1 bo crtvo b9іe, no vъ si1lэ. (v7) k7a Čto2 h0щete; sъ paliceю li prіidY kъ vamъ, i3li2 sъ lюb0vію, i3 d¦omъ kr0tosti;

GlavA pstaz.

s< № Tnю1dъ slhšitsz vъ vasъ bluženіe: i3 takovo2 bluženіe, kkov0 že ni vo kzhcэhъ i3menyetsz, ćkw nёkoemu i3mёti ženY džtčuю. v7 I# vы2 razgordёste, i3 ne pače plakaste, da i4zmetsz t sredы2 vasъ sodёzvый dёlo sіE. G Ѓzъ u5bo ćkw ne ў vasъ shй tёlomъ, ty že živhй d¦omъ, ўžE sudi1hъ ćkw tamw shй, sodёzvšago si1ce sіE, d7 NJ i4meni gDa našegw ї}sa hrtA, sobravšыmsz vamъ i3 moemY d¦u, sъ si1loю gDa našegw ї}sa hrtA, є7 Predati takovago satanЁ vo i3zmoždenіe pl0ti, da dyhъ spasetsz vъ denь gDa našegw ї}sa hrtA

Konecъ subbHtэ.

ѕ7 Ne dobrA pohvalA vaša.

(za? rlg) Ne vёste li, ćkw malъ kvasъ* (Vo s™yю i3 veli1kuю subbHtu na ќtreni: Bratіe, malъ kvasъ*) vsE smэšenіe kvasitъ; z7 NJči1stite u5bo vethій kvasъ, da bydete n0vo smэšenіe, ćkože є3stE bezkvasni: i4bo pasha naša za nы2 požrenъ bhstь hrt0sъ. } Tёmže da prazdnuemъ, ne vъ kvasэ vetsэ, ni vъ kvasэ ѕl0bы i3 lukavstva, no vъ bezkvasіihъ čistotы2 i3 i4stinы.

Prestupi2 veli1koй subbHtэ, vъ začala ©ѕ:

Hrt0sъ nы2 i3skupi2:

(za? rld) f7 Pisahъ vamъ* (Vъ ponedёlьnikъ z7-z nedёli: Bratіe, pisahъ vamъ*) vъ poslanіi, ne primэšatisz bludnikHmъ. ‹ I# ne vsskw bludnikHmъ mjra segw2, i3li2 lihoi1mcєmъ, i3li2 hi1щnikwmъ, i3li2 їdwlosluži1telєmъ: poneže ќbw d0lžni є3stE t mjra segw2 i3zhti. (nLz) №i Nhnэ že pisahъ vamъ, ne primэšatisz: ѓщe nёkій bratъ i3menyemь bydetъ bludni1kъ, i3li2 lihoi1mecъ, i3li2 їdwlosluži1telь, i3li2 dosadi1telь, i3li2 pіsnica, i3li2 hi1щnikъ: sъ takovhmъ nižE ćsti. v7i Čt0 bo mi2 i3 vnёšnihъ sudi1ti; ne vnytrєnnimъ li vы2 sydite; VnBšnimъ že bGъ syditъ: i3 i3zmi1te ѕlago t vasъ samёhъ.

GlavA šestaz.

(G) s< № Smёetъ li kto2 t vasъ, veщь i3mёz ko i3n0mu, sudi1tisz t nepravednыhъ, ґ ne t svzthhъ; v7 Ne vёste li, ćkw s™ji mjrovi hotstъ sudi1ti; i3 ѓщe vami sydъ prіi1metъ mjrъ, nedost0йni є3stE sudi1щєmъ hudhmъ: G Ne vёste li, ćkw ѓggelwmъ sudi1ti h0щemъ, ґ ne t0čію žitє1йskimъ; d7 Žitє1йskaz bo sudi6щa ѓщe i4mate, ўničiženыhъ vъ cRkvi, si1hъ posaždaйte. є7 Kъ sramu vamъ glag0lю: takw li nёstь vъ vasъ mydrъ ni є3di1nъ, i4že m0žetъ razsudi1ti meždY bratій svoi1hъ; ѕ7 No bratъ sъ bratomъ syditsz, i3 to2 pred8 nevёrnыmi. z7 ЎžE ќbw tnю1dъ vamъ sramъ є4stь, ćkw tzžbы6 i4mate meždY sob0ю. Počto2 ne pače njbi1dimi є3stE; počto2 ne pače lišeni bыvaete; } No vы2 sami njbi1dite, i3 lišaete, da є3щE bratію. f7 I#li2 ne vёste, ćkw nepravednicы crtvіz b9іz ne naslёdztъ; ne lьsti1te sebE, ni bludnicы2, ni їdwlosluži1teli, ni prelюbodёi, ni skverni1teli, ni malakji, ni mužel0žnicы, ‹ Ni lihoi1mcы, ni tatіe, ni pіsnicы, ni dosadi1teli, ni hi1щnicы crtvіz b9іz ne naslёdztъ. №i I# si1mi ќbw nёcыi bёste: no njmhstesz, no njsvzti1stesz, no njpravdi1stesz i4menemъ gDa našegw ї}sa hrtA, i3 d¦omъ bGa našegw.

Konecъ ponedёlьniku.

(za? rlє) v7i Vs‰ mi2* (Nedёlz ld nj blydnomъ: Bratіe, vs‰ mi2*) lёtь sytь, no ne vs‰ na p0lьzu: vs‰ mi2 lёtь sytь, no ne ѓzъ njbladanъ bydu t kogw2. Gi Br†šna črevu, i3 črevo brašnwmъ: bGъ že i3 sіE i3 sі‰ da ўprazdni1tъ: tёlo že ne bluženію, no gDvi, i3 gDь tёlu. d7i BGъ že i3 gDa vozdvi1že, i3 nasъ vozdvi1gnetъ si1loю svoeю. є7i Ne vёste li, ćkw tэlesA vaša ќdove hrt0vы sytь; vzemъ li u5bo ќdы hrt0vы, sotvorю2 ќdы bludni1či; da ne bydetъ. (№) ѕ7i I#li2 ne vёste, ćkw prilэplszйsz skvernodёйcэ, є3di1no tёlo є4stь (sъ bludodёйceю); bydeta bo, rečE, džba vъ pl0tь є3di1nu. z7i Prilэplszйsz že gDvi, є3di1nъ d¦ъ є4stь sъ gDemъ. }i Bёgaйte bludodэsnіz: vsskъ bo grёhъ, є3g0že ѓщe sotvori1tъ člvёkъ, kromЁ tёla є4stь: ґ bludsй, vo svoE tёlo sogrэšaetъ. f7i I#li2 ne vёste, ćkw tэlesA vaša hramъ živyщagw vъ vasъ s™agw d¦a sytь, є3g0že i4mate t bGa, i3 nёste svoi2; k7 Kypleni bo є3stE cэn0ю.

(za? rlѕ) Proslavite u5bo bGa* (Vo vt0rnikъ z7-z nedёli: Bratіe, proslavite bGa*) vъ tэlesёhъ vašihъ, i3 vъ dušahъ vašihъ, ±že sytь b9іz.

Konecъ nedёli.

GlavA sedmaz.

(d7) s< № Ґ nj ni1hže pisaste mi2, dobro2 čelovёku ženЁ ne prikasatisz. v7 No bludodэsnіz radi, kjйždo svoю2 ženY da i4matь, i3 kazždo ženA svoego2 myža da i4matь. G ŽenЁ myžъ d0lžnuю lюb0vь da vozdaetъ, takožde i3 ženA myžu. d7 ŽenA svoi1mъ tёlomъ ne vladёetъ, no myžъ: takožde i3 myžъ svoi1mъ tёlomъ ne vladёetъ, no ženA. є7 Ne lišaйte sebE drugъdryga, t0čію po soglasію ko vremeni, da prebыvaete vъ postЁ i3 moli1tvэ: i3 paki vkypэ sobiraйtesz, da ne i3skušaetъ vasъ satanA nevozderžanіemъ vašimъ. ѕ7 Sіe že glag0lю po sovёtu, ґ ne po povelёnію. z7 Hoщy bo, da vsi2 čelovёcы bydutъ ćkože i3 ѓzъ: no k0ždo svoE darovanіe i4matь t bGa, džvъ ќbw si1ce, džvъ že si1ce. } Glag0lю že bezbr†čnыmъ i3 vdovi1camъ: dobro2 i5mъ є4stь, ѓщe prebydutъ ćkože i3 ѓzъ. f7 Ѓщe li ne ўderžatsz, da poszgaюtъ: lyčše bo є4stь ženi1tisz, neželi razžizatisz. (№) ‹ Ґ njženi1všыmsz zavэщavaю, ne ѓzъ, no gDь: ženЁ t myža ne razlučatisz. №i Ѓщe li že i3 razluči1tsz, da prebыvaetъ bezbračna, i3li2 da smiri1tsz sъ myžemъ svoi1mъ: i3 myžu ženы2 ne tpuщati. v7i Pr0čыmъ že ѓzъ glag0lю, ґ ne gDь:

(za? rlz) Ѓщe* (Vъ sredu z7-z nedёli: Bratіe, ѓщe*) kot0rый bratъ ženY i4matь nevёrnu, i3 tA blagovoli1tъ ži1ti sъ ni1mъ, da ne njstavlsetъ є3S.

Konecъ vt0rniku.

Gi I# ženA ѓщe i4matь myža nevёrna, i3 t0й blagovoli1tъ ži1ti sъ neю, da ne njstavlsetъ є3gw2. d7i Svzti1tsz bo myžъ nevёrenъ, nj ženЁ vёrnэ, i3 svzti1tsz ženA nevёrna, nj myži vёrnэ: i3nače bo č†da vaša neči1sta bhli bы, nhnэ že s™a sytь. є7i Ѓщe li nevёrnый tlučaetsz, da razluči1tsz: ne porab0tisz bo bratъ i3li2 sestrA vъ takovhhъ: vъ mi1rъ bo prizvA nasъ gDь bGъ. ѕ7i Čt0 bo vёsi, ženo, ѓщe myža spaseši; i3li2 čto2 vёsi, myžu, ѓщe ženY spaseši; z7i T0čію koemyždo ćkože razdэli1lъ є4stь bGъ, kjйždo ćkože pri1zvanъ bhstь gDemъ, takw da h0ditъ: i3 takw vo vsёhъ cRkvahъ povelэvaю. }i Vo njbrёzanіi li kto2 pri1zvanъ bhstь; °da ne tt0rgnetsz° (°da ne tvori1tъ sebЁ newbrёzanіz °): vъ newbrёzanіi li kto2 pri1zvanъ bhstь; da ne njbrёzuetsz. f7i NJbrёzanіe ničt0že є4stь, i3 newbrёzanіe ničt0že є4stь: no soblюdenіe zapovэdeй b9іihъ. k7 Kjйždo vъ zvanіi, vъ nemže pri1zvanъ bhstь, vъ t0mъ da prebыvaetъ. k7a Rabъ li pri1zvanъ bhlъ є3si2; °da ne neradi1ši° (°da ne pečališisz°): no ѓщe i3 m0žeši svob0denъ bhti, b0lьši porab0ti sebE. k7v Pri1zvannый bo nj gDэ rabъ, svob0dnikъ gDnь є4stь: takožde i3 pri1zvannый svob0dnikъ, rabъ є4stь hrt0vъ. k7g Cэn0ю kypleni є3stE: ne bydite rabi2 čelovёkwmъ.

(za? rli) (v7) k7d Kjйždo vъ nemže pri1zvanъ bhstь bratіe,* (Vъ četvert0kъ z7-z nedёli: Bratіe, kjйždo vъ nemže pri1zvanъ bhstь,*) vъ t0mъ da prebыvaetъ pred8 bGomъ.

Konecъ sredЁ.

k7є NJ dёvahъ že povelёnіz gDnz ne i4mamъ: sovёtъ že daю2, ćkw pomi1lovanъ t gDa vёrenъ bhti. k7ѕ Mnю2 u5bo sіE dobro2 bhti za nastosщuю nyždu: ćkw dobro2 čelovёku takw bhti. k7z Privzzalъ li sz є3si2 ženЁ; ne i3щi2 razrэšenіz: trэši1lъ li sz є3si2 ženы2; ne i3щi2 ženы2. k7i Ѓщe li že i3 njženišisz, ne sogrэši1lъ є3si2: i3 ѓщe possgnetъ dёva, ne sogrэši1la є4stь. Sk0rbь že pl0ti i3mёti bydutъ takovji, ѓzъ že vы2 щaždY. k7f Sіe že glag0lю bratіe, ćkw vremz prekraщeno є4stь pr0čee, da i3 i3myщіi žєnы2, ćkože ne i3myщіi bydutъ. l I# plačuщіisz, ćkože ne plačuщіi, i3 raduющіisz, ćkože ne raduющesz: i3 kupyющіi, ćkw ne soderžaщe. la I# trebuющіi mjra segw2, ćkw ne trebuющe: preh0ditъ bo džbrazъ mjra segw2. lv Hoщy že vasъ bezpečalьnы bhti. Ne njženi1vыйsz pečetsz nj gDnihъ, kakw ўgodi1ti gDvi: lg Ґ njženi1vыйsz pečetsz nj mіrski1hъ, kakw ўgodi1ti ženЁ. Razdэli1sz ženA i3 dёva. ld Ne possgšaz pečetsz nj gDnihъ, da є4stь s™A i3 tёlomъ i3 d¦omъ: ґ possgšaz pečetsz nj mіrski1hъ, kakw ўgodi1ti myžu.

(za? rlf)Sіe že na p0lьzu* (Vъ pzt0kъ z7 nedёli: Bratіe, kъ p0lьzэ*) vamъ samёmъ glag0lю, ne da silo2 vamъ naložY, no kъ blgoobrazію i3 blgopristupanію gDvi bezm0lvnu.

Konecъ četvertkY.

Ѓщe li že kto2 bez8wbrazi1ti nj dёvэ svoeй nepщyetъ, ѓщe є4stь prevozrastna, i3 takw dolžnA є4stь bhti: є4že h0щetъ da tvori1tъ, ne sogrэšaetъ, ѓщe possgnetъ. lz Ґ i4že stoi1tъ tverdw serdcemъ, ne i3mhй nyždы, vlastь že i4matь nj svoeй v0li, i3 sE razsudi1lъ є4stь vъ serdcэ svoemъ blюsti2 dёvu svoю2, d0brэ tvori1tъ. li Tёmže i3 vdasй braku svoю2 dёvu, d0brэ tvori1tъ: i3 ne vdasй, lyčše tvori1tъ. lf ŽenA privszana є4stь zak0nomъ, vъ є3li1ko vremz živetъ myžъ є3S. Ѓщe že ќmretъ myžъ є3S, svob0dna є4stь za neg0že h0щetъ possgnuti, t0čію nj gDэ. m7 Blžennэйša že є4stь, ѓщe takw prebydetъ, po moemY sovёtu: mnю1 bo sz i3 ѓzъ d¦a b9іz i3mёti.

GlavA nsmaz.

(є7) s< NJ їdwložertvennыhъ že vёmы, ćkw vsi2 razumъ i4mamы: razumъ ќbw kiči1tъ, ґ lюbы2 sozidaetъ. v7 Ѓщe li kto2 mni1tsz vёdэti čto2, ne u5 čto2 razumЁ, ćkože podobaetъ razumёti. G Ѓщe že kto2 lю1bitъ bGa, seй poznanъ bhstь t negw2. d7 NJ kdenіi že їdwložertvennыhъ vёmы, ćkw jdwlъ ničt0že є4stь vъ mjrэ, i3 ćkw nikt0že bGъ i4nъ, t0kmw є3di1nъ. є7 Ѓщe bo i3 sytь glag0lemіi b0zi i3li2 na nb7si2, i3li2 na zemli2, (ćkože sytь b0zi mn0zi, i3 gosp0dіe mn0zi:) ѕ7 No namъ є3di1nъ bGъ nc7ъ, i3z8 negHže vs‰, i3 mы2 ў negw2: i3 є3di1nъ gDь ї}sъ hrt0sъ, i4mže vs‰, i3 mы2 tёmъ. (pnde) z7 No ne vo vsёhъ razumъ: nёcыi že s0vэstію jdwlьskoю, daže doselэ ćkože їdwložertvennoe kdstъ, i3 s0vэstь i4hъ nemoщnA syщi, skverni1tsz.

Konecъ pztkY.

(za? Rm) } Brašno že* (Nedёlz lє, mzsopystnaz: Bratіe, brašno*) nasъ ne postavitъ pred8 bGomъ: niže bo ѓщe ćmы, i3zbhtočestvuemъ, nižE ѓщe ne ćmы, lišaemsz. f7 Blюdi1te že, da ne kakw vlastь vaša sіS pretknovenіe bydetъ nemoщnы6mъ. ‹ Ѓщe bo kto2 vi1ditъ tS i3myщa razumъ, vъ trebiщi vozležaщa, ne s0vэstь li є3gw2 nemoщnA syщi sozi1ždetsz їdwložertvєnnaz ćsti; №i I# pogi1bnetъ nemoщnhй bratъ vъ tvoemъ razumэ, є3gHže radi hrt0sъ ќmre. v7i Takože sogrэšaющe vъ bratію, i3 bію1щe i4hъ s0vэstь nemoщnu syщu, vo hrtA sogrэšaete. Gi Tёmže ѓщe brašno soblaznsetъ brata moego2, ne i4mamъ ćsti mssa vo vёki, da ne soblaznю2 brata moegw2.

GlavA devstaz.

s< № Nёsmь li ґpclъ; nёsmь li svob0dь; ne ї}sa hrta li gDa našego vi1dэhъ; ne dёlo li moE vы2 є3stE nj gDэ; v7 Ѓщe ќbw i3nы6mъ nёsmь ґpclъ, no ќbw vamъ є4smь.

(za? rm7a) Pečatь bo moegw2* (Nedёlz №i: Bratіe, pečatь moegw2*) ґpclьstva, vы2 є3stE nj gDэ.

Konecъ nedёli mzsopystnoй.

(№) G M0й tvёtъ vostzzyющыmъ menE, seй є4stь: d7 E#dA ne i4mamы vlasti, ćsti i3 pi1ti; є7 E#dA ne i4mamы vlasti, sestrY ženY vodi1ti, ćkw i3 pr0čіi ґpcli i3 bratіz gDnz, i3 ki1fa; ѕ7 I#li2 є3di1nъ ѓzъ i3 varnava ne i4mamы vlasti є4že ne dёlati; z7 Kto2 v0instvuetъ svoi1mi nbr0ki kogdA; i3li2 kto2 nasaždaetъ vіnogradъ, i3 t plodA є3gw2 ne ćstъ; i3li2 kto2 pasetъ stado, i3 t mlekA stada ne ćstъ; } E#dA po čelovёku sі‰ glag0lю; ne i3 zak0nъ li sі‰ glag0letъ; f7 Vъ mwmseovэ bo zak0nэ pi1šetъ: da ne zagradi1ši ўstnY volA molotsщa. E#dA nj vol0vэhъ radi1tъ bGъ; ‹ I#li2 nasъ radi, vsskw glag0letъ; nasъ bo radi vpisasz, ćkw nj nadeždi d0lženъ є4stь njrsй njrati: i3 molotsй, sъ nadeždeю svoegw2 ўpovanіz pričaщatisz. №i Ѓщe mы2 duhHvnaz sёzhomъ vamъ: veli1ko li, ѓщe mы2 vaša tэlє1snaz p0žnemъ; v7i Ѓщe i3nji vlasti vašez pričaщaюtsz, ne pače li mы2; no ne sotvori1homъ po džblasti seй, no vs‰ terpi1mъ, da ne prekraщenіe k0e damы blgovэstvovanію hrt0vu.

Konecъ nedёli.

(za? rm7v) Gi Ne vёste li,* (Vъ ponedёlьnikъ } nedёli: Bratіe, ne vёste li,*) ćkw dёlaющіi svzщє1nnaz, t svzti1liщa kdstъ, i3 služaщіi nltarю2, so nltaremъ sdэlsюtsz; d7i Takw i3 gDь povelЁ propovёdaющыmъ blgovёstіe, t blgovёstіz ži1ti. є7i Ѓzъ že ni є3di1no sotvori1hъ t si1hъ: ne pisahъ že sі‰, da takw bydetъ nj mnЁ: d0brэe bo mnЁ pače ўmreti, neželi pohvalY moю2 kto2 da i3sprazdni1tъ. ѕ7i Ѓщe bo blgovэstvyю, nёstь mi2 pohvalы2: nyžda bo mi2 naleži1tъ. G0re že mnЁ є4stь, ѓщe ne blgovэstvyю. z7i Ѓщe ќbw v0leю sіE tvorю2, mzdY i4mamъ: ѓщe li nev0leю, stroenіe mi2 є4stь predano2. }i Kaz ќbw mi2 є4stь mzdA; da blagovэstvyzй bez8 mzdы2 položY blagovёstіe hrt0vo, vo є4že ne tvori1ti mi2 po džblasti moeй vъ blagovэstvovanіi.

Konecъ ponedёlьniku.

(za? rm7g) (v7) f7i Svob0denъ bo shй t vsёhъ,* (Vъ navečerіi prosvэщenіz: Bratіe, svob0denъ shй t vsёhъ,*) vsёmъ sebE porab0tihъ, da množaйšыz prіwbrsщu. k7 Bhhъ їudeєmъ, ćkw їudeй, da їudє1i prіwbrsщu: podzakHnnыmъ, ćkw podzak0nenъ, da podzakHnnыz prіwbrsщu. k7a BezzakHnnыmъ, ćkw bezzak0nenъ, (ne shй bezzak0nnikъ bGu, no zak0nnikъ hrtY,) da prіwbrsщu bezzakHnnыz. k7v Bhhъ nemwщnhmъ ćkw nemoщenъ, da nemwщnhz prіwbrsщu: vsёmъ bhhъ vs‰, da vsskw nBkіz spasY. k7g Sіe že tvorю2 za blagovёstіe, da soo1bщnikъ є3mY bydu. k7d Ne vёste li, ćkw tekyщіi vъ poz0riщi, vsi2 ќbw tekytъ, є3di1nъ že prіemletъ p0čestь; takw techte, da posti1gnete. k7є Vsskъ že podvizazйsz, t vsёhъ vozderži1tsz: i3 nni2 ќbw da i3stlёnenъ vэnecъ prіi1mutъ, mh že neistlёnenъ. k7ѕ Ѓzъ u5bo takw tekY, ne ćkw bezvёstnw: takw podvizaюsz, ne ćkw vozdyhъ bіsй: k7z No ўmerщvlsю tёlo moE i3 poraboщaю, da ne kakw i3nы6mъ propovёduz, samъ neklюči1mь bydu.

Konecъ navečerію, є3gdA p0stъ є4stь.

GlavA desstaz.

(za?) s< № Ne hoщy že vasъ ne vёdэti, bratіe,* (Na njsvzщenіe vodы2: Bratіe, ne hoщY vasъ ne vёdэti,*) ćkw ntcы2 naši vsi2 pod8 džblakomъ bhša, i3 vsi2 skvozЁ m0re proid0ša: v7 I# vsi2 vъ mwmsea kresti1šasz vo džblacэ i3 vъ m0ri: G I# vsi2 t0žde brašno duh0vnoe kd0ša: d7 I# vsi2 t0žde pi1vo duh0vnoe pi1ša: pіshu bo t duh0vnagw poslёduющagw kamene, kamenь že bЁ hrt0sъ.

Konecъ navečerію, є3gdA nёstь p0stъ, i3 njsvzщenію vodы2.

(za? rm7d) є7 No ne vo množaйšihъ* (Vo vt0rnikъ } nedёli: Bratіe, ne vo množaйšihъ*) i4hъ blagovoli2 bGъ: poraženi bo bhša vъ pusthni. ѕ7 Sі‰ že džbrazы namъ bhša, ćkw ne bhti namъ pohotnikHmъ ѕlhhъ, ćkože i3 nni2 pohotёša. z7 Ni їdwlosluži1teli bыvaйte, ćkože nёcыi t ni1hъ, ćkože є4stь pi1sano: sэd0ša lю1dіe ćsti i3 pi1ti, i3 vostaša i3grati. } NižE soblydimъ, ćkože nёcыi t ni1hъ sobludi1ša, i3 pad0ša vo є3di1nъ denь dvadesztь tri2 thszщi. f7 Ni da i3skušaimъ hrtA, ćkože nёcыi t ni1hъ i3skusi1ša, i3 t ѕmjй pogib0ša. ‹ Ni ropщi1te, ćkože nёcыi t ni1hъ roptaša, i3 pogib0ša t vsegubi1telz. №i Sі‰ že vs‰ džbrazi prilučahusz džnэmъ: pi1sana že bhša vъ naučenіe naše, vъ ni1hže koncы2 vBkъ dostig0ša.

(za? rm7є) v7i Tёmže mnsйsz* (Vъ sredu }-z nedёli: Bratіe, mnsйsz*) stosti, da blюdetsz, da ne padetъ.

Konecъ vt0rniku.

Gi I#skušenіe vasъ ne dosti1že, t0čію čelovёčeskoe: vёrenъ že bGъ, i4že ne njstavitъ vasъ i3skusi1tisz pače, є4že m0žete, no sotvori1tъ so i3skušenіemъ i3 i3zbhtіe, ćkw vozmoщi2 vamъ ponesti2. (G) d7 Tёmže bratіe moS vozlю1blennaz, bёgaйte t їdwlosluženіz. є7i Ćkw m{drыmъ glag0lю: sudi1te vы2, є4že glag0lю. ѕ7i Čaša blagoslovenіz, ю4že blagoslovlsemъ, ne njbщenіe li kr0ve hrt0vы є4stь; hlёbъ, є3g0že l0mimъ, ne njbщenіe li tёla hrt0va є4stь; z7i Ćkw є3di1nъ hlёbъ, є3di1no tёlo є3smы2 mn0zi: vsi1 bo t є3di1nagw hlёba pričaщaemsz. }i Vi1dite ї}lz po pl0ti: ne kdyщіi li žє1rtvы, džbщnicы nltarevi sytь; f7i Čto2 u5bo glag0lю; ćkw jdwlъ čt0 є3stь; i3li2 їdwložertvennoe čt0 є3stь; k7 No zanE ±že žrytъ kzhcы, bэsHmъ žrytъ, ґ ne bGovi: ne hoщy že vasъ džbщnikwvъ bhti bэsHmъ. k7a Ne m0žete čašu gDnю pi1ti, i3 čašu bэs0vskuю: ne m0žete trapezэ gDneй pričaщatisz, i3 trapezэ bэs0vstэй. k7v I#li2 razdražaemъ gDa; є3dA krэpčaйši є3gw2 є3smы2;

Konecъ sredЁ.

(za? rm7ѕ) k7g Vs‰ mi2* (SubbHta ѕ7i-z: Bratіe, vss mi* Sіe že i3 subbHta mzsopystnaz.) lёtь sytь, no ne vs‰ na p0lьzu: vs‰ mi2 lёtь sytь, no ne vsS nazidaюtъ. k7d Nikt0že svoegw2 si2 da i4щetъ, no є4že bli1žnzgw k0йždo. k7є VsE, є4že na t0ržiщi prodaemoe, kdi1te, ničt0že sumnsщesz za s0vэstь. k7ѕ GDnz bo zemlS, i3 i3spolnenіe є3S. k7z Ѓщe li kto2 t nevёrnыhъ prizыvaetъ vы2, i3 h0щete i3ti2, vsE predlagaemoe vamъ kdi1te, ničt0že sumnsщesz za s0vэstь.

(za? rm7z) k7i Ѓщe li že kto2 vamъ* (Vъ četvert0kъ }-z nedёli: Bratіe, ѓщe kto2 vamъ*) rečetъ: sіE їdwložertvenno є4stь: ne kdi1te, za džnogo povёdavšago i3 s0vэstь: gDnz bo zemlS, i3 i3spolnenіe є3S.

Konecъ subbHtэ.

k7f S0vэstь že glag0lю ne svoю2, no drugagw: vskyю bo svob0da moS syditsz t i3nhz s0vэsti; l Ѓщe ѓzъ blgodatію pričaщaюsz, počto2 hulY prіemlю, nj nemže ѓzъ blagodarю2; la Ѓщe u5bo ćste, ѓщe li pіetE, ѓщe li i4no čto2 tvoritE, vs‰ vъ slavu b9ію tvori1te. lv Bezpretknoveni bыvaйte їudeєmъ, i3 є4llinwmъ, i3 cerkvi b9іeй. lg Ćkože i3 ѓzъ vo vsemъ vsBmъ ўgoždaю, ne i3skjй svoeS p0lьzы, no mn0gihъ, da spasytsz.

GlavA pervaznadesztь.

s< № Podražateli mnЁ bыvaйte, ćkože i3 ѓzъ hrtY. (ѕ7) v7 Hvalю1 že vы2 bratіe, ćkw vs‰ moS p0mnite, i3 ćkože predahъ vamъ, pred†nіz deržitE. G Hoщy že vasъ vёdэti, ćkw vsskomu myžu glavA, hrt0sъ є4stь: glava že ženЁ, myžъ: glava že hrtY, bGъ. d7 Vsskъ myžъ moli1tvu dёzй, i3li2 pror0čestvuzй pokrhtoю glav0ю, sramlsetъ glavY svoю2. є7 I# vsska ženA moli1tvu dёющaz, i3li2 pror0čestvuющaz tkrovennoю glav0ю, sramlsetъ glavY svoю2: є3di1no bo є4stь i3 t0žde (є4že bhti) njstri1žennэй. ѕ7 Ѓщe ќbw ne pokrыvaetsz ženA, da strižetsz: ѓщe li že sramъ ženЁ stri1щisz i3li2 bri1tisz, da pokrыvaetsz. z7 Myžъ bo ne d0lženъ є4stь pokrыvati glavY, džbrazъ i3 slava b9іz shй: žena že slava myžu є4stь.

Konecъ četvertkY.

(za? rm7i) } Nёstь bo myžъ* (Vъ pzt0kъ }-z nedёli: Bratіe, nёstь myžъ*) t ženы2, no ženA t myža: f7 I$bo ne s0zdanъ bhstь myžъ ženы2 radi, no ženA myža radi. ‹ Segw2 radi dolžnA є4stь ženA vlastь i3mёti na glavЁ, ѓgGlъ radi. №i Nbače ni myžъ bez8 ženы2, ni ženA bez8 myža nj gDэ. v7i Ćkože bo ženA t myža, si1ce i3 myžъ žen0ю: vs‰ že t bGa. Gi Vъ vasъ samёhъ sudi1te: lёpo li є4stь ženЁ tkrovennэ bGu moli1tisz; d7i I#li2 i3 ne samoe є3stestvo2 ўči1tъ vы2, ćkw myžъ ќbw ѓщe vlasы2 rasti1tъ, bezčestіe є3mY є4stь. є7i Žena že ѓщe vlasы2 rasti1tъ, slava є4й є4stь: zanE rastёnіe vlasHvъ, vmёstw njdэsnіz dano2 bhstь є4й. ѕ7i Ѓщe li kto2 mni1tsz sp0rlivъ bhti, mы2 takovagw nbhčaz ne i4mamы, nižE cRkvi b9іz. (z7) z7i Sіe že zavэщavaz, ne hvalю2, ćkw ne na lyčšee, no na hydšee sbiraetesz. }i Pervoe ќbw, shodsщыmsz vamъ vъ cRkovь, slhšu vъ vasъ r†spri syщz, i3 častь nёkuю si1hъ vёruю. f7i Podobaetъ bo i3 є3resє1mъ vъ vasъ bhti, da i3skysnіi kvleni bыvaюtъ vъ vasъ. k7 Shodsщыmsz ќbw vamъ vkypэ, nёstь gosp0dskuю večerю ćsti: k7a K0ždo bo svoю2 večerю predvarsetъ vъ snэdenіe: i3 džvъ ќbw ѓlčetъ, džvъ že ўpivaetsz. (vto>) k7v E#da bo domHvъ ne i4mate, vo є4že ćsti i3 pi1ti; i3li2 nj cRkvi b9іeй neraditE, i3 sramlsete ne i3myщыz; čto2 vamъ rekY; pohvalю1 li vы2 nj semъ; ne pohvalю2.

Konecъ pztkY.

(za? rm7f) k7g Ѓzъ bo prіshъ* (Vъ četvert0kъ veli1kій: Bratіe, ѓzъ prіshъ*) t gDa, є4že i3 predahъ vamъ: ćkw gDь ї}sъ, vъ n0щь, vъ nю1že predanъ bыvaše, prіemъ hlёbъ, k7d I# blagodari1vъ, prelomi2, i3 rečE: prіimi1te, kdi1te: sіE є4stь tёlo moE, є4že za vы2 lomi1moe: sіE tvori1te vъ moE vospominanіe. k7є Takožde i3 čašu po večeri, glag0lz: sіS čaša n0vый zavёtъ є4stь vъ moeй kr0vi: sіE tvori1te, є3li1ždы ѓщe pіete, vъ moE vospominanіe. k7ѕ E#li1ždы bo ѓщe ćste hlёbъ seй, i3 čašu sію2 pіete, smertь gDnю vozvэщaete, d0ndeže ќbw prіi1detъ. k7z Tёmže i4že ѓщe ćstъ hlёbъ seй, i3li2 pіetъ čašu gDnю nedost0йnэ, povi1nenъ bydetъ tёlu i3 kr0vi gDni. k7i Da i3skušaetъ že čelovёkъ sebE, i3 takw t hlёba da ćstъ, i3 t čaši da pіetъ. k7f Kdhй bo i3 pіsй nedost0йnэ, sydъ sebЁ ćstъ i3 pіetъ, ne razsuždaz tёla gDnz. l Segw2 radi vъ vasъ mn0zi nemoщni i3 nedyžlivi i3 °spstъ° (°ўsыpaюtъ°) dov0lьni.

(za? Rn) la Ѓщe bo bhhomъ* (Vъ ponedёlьnikъ f7 nedёli: Bratіe, ѓщe bhhomъ sami*) sebE razsuždali, ne bhhomъ njsuždeni bhli. lv Sudi1mi že t gDa, nakazyemsz, da ne sъ mjromъ njsydimsz.

Konecъ veli1komu četvertkY.

lg Tёmže bratіe moS, shodsщesz ćsti, drugъdryga ždi1te. ld Ѓщe li kto2 ѓlčetъ, vъ domY da ćstъ, da ne vъ grёhъ sh0ditesz. NJ pr0čihъ že, є3gdA prіidY, ўstr0ю.

GlavA vtoraznadesztь.

(}) s< № NJ duh0vnыhъ že bratіe, ne hoщY vasъ ne vёdэti. v7 Vёste, ćkw є3gdA nevёrni bёste, ko jdwlwmъ bezglasnыmъ ćkw ved0mi ved0stesz. G Tёmže skazyю vamъ, ćkw nikt0že d¦omъ b9іimъ glag0lzй, rečetъ ґnafema ї}sa: i3 nikt0že m0žetъ reщi2 gDa ї}sa, t0čію d¦omъ s™hmъ. d7 Razdэlє1nіz že darovanій sytь, ґ t0йžde d¦ъ: є7 I# razdэlє1nіz služenій sytь, ґ t0йžde gDь: ѕ7 I# razdэlє1nіz dёйstvъ sytь, ґ t0йžde є4stь bGъ, dёйstvuzй vs‰ vo vsёhъ.

Konecъ ponedёlьniku.

(za? rn7a) z7 Komyždo že* (Noemvrіa z7i, s™0mu grig0rію: Bratіe, komyždo*) daetsz kvlenіe d¦a na p0lьzu. } DŽvomu bo d¦omъ daetsz sl0vo premydrosti: i3n0mu že sl0vo razuma, nj t0mže d©э: f7 Drug0mu že vёra, tёmže d¦omъ: i3n0mu že darov†nіz i3scэlenій, nj t0mže d©э. ‹ Drug0mu že dBйstvіz si1lъ, i3n0mu že prbr0čestvo, drug0mu že razsuždє1nіz duhovHmъ, i3n0mu že r0di ljzhkwvъ, drug0mu že skaz†nіz ljzhkwvъ. №i Vs‰ že sі‰ dёйstvuetъ є3di1nъ i3 t0йžde d¦ъ, razdэlsz vlastію koemyždo, ćkože h0щetъ.

Konecъ s™0mu.

(za? rn7v) v7i Ćkože bo tёlo* (Vo vt0rnikъ f7 nedёli: Bratіe, ćkože tёlo*) є3di1no є4stь, i3 ќdы i4matь mn0gi: vsi1 že ќdы є3di1nagw tёla, mn0zi syщe, є3di1no sytь tёlo, takw i3 hrt0sъ. Gi I$bo є3di1nэmъ d¦omъ mы2 vsi2 vo є3di1no tёlo krti1homsz, ѓщe їudє1i, ѓщe є4llini, i3li2 rabi2, i3li2 svob0dni: i3 vsi2 є3di1nэmъ d¦omъ napoi1homsz. d7i I$bo tёlo nёstь є3di1nъ ќdъ, no mn0zi. є7i Ѓщe rečetъ nogA, ćkw nёsmь rukA, nёsmь t tёla: є3dA segw2 radi nёstь t tёla; ѕ7i I# ѓщe rečetъ ќho, ćkw nёsmь džko, nёsmь t tёla: є3dA segw2 radi nёstь t tёla; ѓщe vsE tёlo džko, gdЁ slyhъ; z7i Ѓщe že vsE slyhъ, gdЁ ўhanіe; }i Nhnэ že položi2 bGъ ќdы, є3di1nago koeg0ždo i4hъ vъ tэlesi2, ćkože i3zv0li. f7i Ѓщe li bhša vsi2 є3di1nъ ќdъ, gdЁ tёlo; k7 Nhnэ že mn0zi ќbw ќdove, є3di1no že tёlo. k7a Ne m0žetъ že džko reщi2 rucЁ: ne trebэ mi2 є3si2. I#li2 paki glavA nogama, ne trebэ mi2 є3stE. k7v No mn0gw pače mnsщіisz ќdi tёla nemoщnёйši bhti, nyžnэйši sytь: k7g I# i5hže mni1mъ bezčestnэйšihъ bhti tёla, si1mъ čestь mn0žaйšuю prilagaemъ: k7d I# neblagoobraznіi naši, blagoobrazіe mn0žaйše i4mutъ: ґ blagoobraznіi naši, ne trebэ i4mutъ. No bGъ rastvori2 tёlo, hudёйšemu b0lьšu davъ čestь: k7є Da ne bydetъ raspri vъ tэlesi2. No °da t0žde vъ sebЁ° (° da ravnw є3di1nъ nj drug0mъ°) pekytsz ќdi. k7ѕ I# ѓщe straždetъ є3di1nъ ќdъ, sъ ni1mъ straždutъ vsi2 ќdi: ѓщe li že slavitsz є3di1nъ ќdъ, sъ ni1mъ raduюtsz vsi2 ќdi.

Konecъ vt0rniku.

(za? rn7g) k7z Vh že є3stE* (S™ы6mъ bezsrebrenikwmъ: Bratіe, vы2 є3stE*) tёlo hrt0vo, i3 ќdi t časti. k7i I# džvы ќbw položi2 bGъ vъ cRkvi, pervэe ґpclы, vtor0e prbr0ki, tretіe ўči1teli: pot0mže si6lы, taže darov†nіz i3scэlenій, zastuplє1nіz, pravlє1nіz, r0di ljzhkwvъ: k7f E#dA vsi2 ґpcli; є3dA vsi2 prbr0cы; є3dA vsi2 ўči1teli; є3dA vsi2 si6lы; l E#dA vsi2 darov†nіz i4mutъ i3scэlenій; є3dA vsi2 ljzы6ki glag0lюtъ; є3dA vsi2 skazyюtъ; la Revnyйte že darovanій b0lьšihъ: i3 є3щE po prevoshoždenію pytь vamъ pokazyю.

GlavA tretіznadesztь.

(№) s< № Ѓщe ljzы6ki čelovёčeskimi glag0lю i3 ѓgGlьskimi, lюbve že ne i4mamъ, bhhъ (ćkw) mёdь zvensщi, i3li2 kmmvalъ zvzcazй. v7 I# ѓщe i4mamъ pror0čestvo, i3 vёmъ t†йnы vsS, i3 vesь razumъ: i3 ѓщe i4mamъ vsю2 vёru, ćkw i3 g0rы prestavlsti, lюbve že ne i4mamъ, ničt0že є4smь. G I# ѓщe razdamъ vsS i3mBnіz moS, i3 ѓщe predamъ tёlo moE vo є4že sžeщi2 є5, lюbve že ne i4mamъ, nikaz p0lьza mi2 є4stь.

(za? rn7d) d7 Lюbы2* (Vъ sredu f7-z nedёli: Bratіe, lюbы2*) dolgoterpi1tъ, mlcrdstvuetъ: lюbы2 ne zavi1ditъ: lюbы2 ne prevozn0sitsz, ne gordi1tsz: є7 Ni bezči1nstvuetъ, ne i4щetъ svos si, ne razdražaetsz, ne mhslitъ ѕlA: ѕ7 Ne raduetsz nj nepravdэ, raduetsz že nj i4stinэ: z7 Vs‰ °lю1bitъ° (°pokrыvaetъ°), vsemY vёru є4mletъ, vs‰ ўpovaetъ, vs‰ terpi1tъ: } Lюbы2 nikoli1že tpadaetъ,

Konecъ s™ы6mъ.

Ѓщe že pror0čєstvіz ўprazdnstsz, ѓщe li ljzhcы ўm0lknutъ, ѓщe razumъ i3sprazdni1tsz. f7 Tčasti bo razumэvaemъ, i3 t časti pror0čestvuemъ. ‹ E#gda že prіi1detъ soveršennoe, togdA є4že t časti, ўprazdni1tsz.

(za?) №i E#gdA bёhъ* (Ki1rmku i3 їuli1ttэ: Bratіe, є3gdA bёhъ*) mLnecъ, ćkw mLnecъ glag0lahъ, ćkw mladenecъ mydrstvovahъ, ćkw mladenecъ smыšlshъ: є3gda že bhhъ myžъ, tverg0hъ mLnčєskaz. v7i Vi1dimъ bo nhnэ ćkože zercalomъ vъ gadanіi togda že licemъ kъ licY: nhnэ razumёю t časti togda že poznaю, ćkože i3 poznanъ bhhъ. Gi Nhnэ že prebыvaюtъ vёra, nadežda, lюbы2, tri2 sіS: b0lьši že si1hъ, lюbы2.

GlavA četvertaznadesztь.

s< № Derži1tesz lюbvE: revnyйte že duhHvnыmъ, pače že da pror0čestvuete. v7 Glag0lzй bo ljzhki, ne čelovёkwmъ glag0letъ, no bGu: nikt0že bo slhšitъ, d¦omъ že glag0letъ t†йnы. G Pror0čestvuzй že, čelovёkwmъ glag0letъ sozidanіe, i3 ўtэšenіe, i3 ўtverždenіe. (v7) d7 Glag0lzй bo ljzhki, sebE zi1ždetъ: ґ pror0čestvuzй, cRkovь zi1ždetъ. є7 Hoщy že vsёhъ vasъ glag0lati ljzhki, pače že da proricaete: b0lій bo pror0čestvuzй, neželi glag0lzй ljzhki, razvэ ѓщe kto2 skazyetъ, da cRkovь sozidanіe prіemletъ.

Konecъ sredЁ i3 ki1rmku.

(za? rn7є) ѕ7 Nhnэ že bratіe, ѓщe* (Vъ četvert0kъ f7-z nedёli: Bratіe, ѓщe*) prіidY kъ vamъ ljzhki glag0lz, kyю vamъ p0lьzu sotvorю2, ѓщe vamъ ne glag0lю i3li2 vo tkrovenіi, i3li2 vъ razumэ, i3li2 vъ pror0čestvіi, i3li2 vъ naučenіi; z7 Nbače bezd{šnaz glasъ daю1щaz, ѓщe sopёlь, ѓщe gysli, ѓщe raznstvіz piskanієmъ ne dadstъ, kakw razymno bydetъ piskanіe, i3li2 gudenіe; } I$bo ѓщe bezvёstenъ glasъ trubA dastъ, kto2 ўgot0vitsz na branь; f7 Takw i3 vы2 ѓщe neblagorazymno sl0vo daditE ljzhkomъ, kakw ўrazumёetsz glag0lemoe, bydete bo vъ vozdyhъ glag0lющe. ‹ Toli1ki ќbw, ѓщe klюči1tsz, r0di glasHvъ sytь vъ mjrэ, i3 ni є3di1nъ i4hъ bezglasenъ. №i Ѓщe u5bo ne ўvёmъ si1lы glasa, bydu glag0lющemu i3nozzhčnikъ: i3 glag0lющій, mnЁ i3nozzhčnikъ. v7i Takw i3 vы2, poneže revni1teli є3stE d¦ovHmъ, ±že kъ sozdanію cRkve °prosi1te° (°i3щi1te°), da i3zbhtočestvuete. Gi Tёmže glag0lzй ljzhkomъ, da m0litsz, da skazyetъ. d7i Ѓщe bo molю1sz ljzhkomъ, d¦ъ m0й m0litsz, ґ ќmъ m0й bez8 plodA є4stь. є7i Čto2 u5bo є4stь; pomolю1sz d¦omъ, pomolю1sz že i3 ўm0mъ: vospoю2 d¦omъ, vospoю1 že i3 ўm0mъ. ѕ7i Poneže ѓщe blgoslovi1ši d¦omъ, i3spolnszй mёsto nevёždы, kakw rečetъ, ґmi1nь, po tvoemY blagodarenію: poneže ne vёstь, čto2 glag0leši. z7i Tы2 ќbw d0brэ blgodari1ši: no drugjй ne sozidaetsz. }i Blagodarю2 bGa moego2, pače vsёhъ vasъ ljzhki glag0lz: f7i No vъ cRkvi hoщY pstь slovesъ ўm0mъ moi1mъ glag0lati, da i3 i4nы p0lьzuю, neželi tmы6 slovesъ ljzhkomъ.

Konecъ četvertkY.

(za? rn7ѕ) k7 Bratіe, ne dёti* (Vъ subbHtu z7i-ю: Bratіe, ne dёti*) bыvaйte ўmы2, no ѕl0boю mladenstvuйte, ўmh že soveršeni bыvaйte. k7a Vъ zak0nэ pi1šetъ: ćkw i3nhmi ljzhki, i3 ўstnы2 i3nhmi vozglag0lю lю1demъ si1mъ: i3 ni takw poslyšaюtъ menE, glag0letъ gDь. k7v Tёmže ljzhcы vъ znamenіe sytь, ne vёruющыmъ, no nevBrnыmъ: ґ pror0čestvo, ne nevBrnыmъ, no vёruющыmъ. k7g Ѓщe ќbw sni1detsz cRkovь vsS vkypэ, i3 vsi2 ljzhki glag0lюtъ: vni1dutъ že i3 nerazymivіi, i3li2 nevёrnіi, ne rekytъ li, ćkw bэsnyetesz: k7d Ѓщe že vsi2 pror0čestvuюtъ, vni1detъ že nёkій nevёrenъ, i3li2 nevёžda: njbličaetsz vsёmi, i3 i3stzzyetsz t vsёhъ. (s®e) k7є I# si1ce t†йnaz serdca є3gw2 kvlє1na bыvaюtъ: i3 takw padъ ni1cъ, pokl0nitsz bGovi, vozvэщaz, ćkw voi1stinnu bGъ sъ vami є4stь.

Konecъ subbHtэ.

(za? rn7z) k7ѕ Čto2 u5bo є4stь bratіe; є3gdA sh0ditesz,* (Vъ pzt0kъ f7-z nedёli: Bratіe, є3gdA sh0ditesz,*) k0ždo vasъ pal0mъ i4matь, ўčenіe i4matь, ljzhkъ i4matь, tkrovenіe i4matь, skazanіe i4matь: vs‰ že kъ sozdanію da bыvaюtъ. k7z Ѓщe ljzhkomъ kto2 glag0letъ, po dvэmA, i3li2 mn0žae po trіemъ, i3 po časti, i3 є3di1nъ da skazyetъ. k7i Ѓщe li ne bydetъ skazatelь, da molči1tъ vъ cRkvi, sebё že da glag0letъ i3 bGovi. k7f Prbr0cы že dvA i3li2 trіE da glag0lюtъ, i3 druzji da razsuždaюtъ. l Ѓщe li i3n0mu tkrhetsz sэdsщu, pervый da molči1tъ. la M0žete bo vsi2 po є3di1nomu pror0čestvovati, da vsi2 ўčatsz, i3 vsi2 ўtэšaюtsz. lv I# dysi pror0čestіi, pror0kwmъ povinyюtsz. lg Nёstь bo nestroenіz bGъ, no mi1ra, ćkw vo vsёhъ cRkvahъ s™hhъ. ld Žєnы2 vašz vъ cRkvahъ da molčatъ, ne povelёsz bo i5mъ glag0lati, no povinovatisz, ćkože i3 zak0nъ glag0letъ. lє Ѓщe li česomY nauči1tisz hotstъ, vъ domY svoi1hъ mužeй da voprošaюtъ: sramno bo є4stь ženЁ vъ cRkvi glag0lati. lѕ I#li2 t vasъ sl0vo b9іe i3zhde; i3li2 vъ vasъ є3di1nыhъ dosti1že; lz Ѓщe kto2 mni1tsz pror0kъ bhti i3li2 duh0venъ, da razumёetъ, ±že pišY vamъ, zanE gDni sytь zapwvэdi. li Ѓщe li kto2 ne razumёetъ, da ne razumэvaetъ. lf Tёmže, bratіe moS, revnyйte є4že pror0čestvovati: i3 є4že glag0lati ljzhki ne vozbransйte. m7 Vs‰ že blagoobraznw i3 po či1nu da bыvaюtъ.

Konecъ pztkY.

GlavA pztaznadesztь.

(za? rn7i) (f7) s< № Skazyю že vamъ bratіe,* (Nedёlz v7i: Bratіe, skazyю vamъ*) blagovэstvovanіe, є4že blagovэsti1hъ vamъ, є4že i3 prіsste, vъ nemže i3 stoitE: v7 I$mže i3 spasaetesz, kacэmъ sl0vomъ blagovэsti1hъ vamъ, ѓщe soderžitE, razvэ ѓщe ne vsye vёrovaste. G Predahъ bo vamъ i3sperva, є4že i3 prіshъ, ćkw hrt0sъ ќmre grBhъ našihъ radi, po pisanієmъ, d7 I# ćkw pogrebenъ bhstь, i3 ćkw vostA vъ tretій denь, po pisanієmъ. є7 I# ćkw kvi1sz ki1fэ, taže є3dinonadesztimъ. ѕ7 Pot0mъ že kvi1sz b0le pzti2 sHtъ bratіzmъ є3di1noю, t ni1hže mn0žaйšіi prebыvaюtъ doselэ, nёcыi že i3 poči1ša. z7 Pot0mъ že kvi1sz їakwvu: taže ґpclwmъ vsёmъ. } Poslэdi1 že vsёhъ, ćkw nёkoemu i4zvergu, kvi1sz i3 mnЁ. f7 Ѓzъ bo є4smь mnjй ґpclwvъ, i4že nёsmь dost0inъ nareщi1sz ґpclъ, zanE goni1hъ cRkovь b9ію. ‹ Blgodatію že b9іeю є4smь, є4že є4smь, i3 blgodatь є3gw2, ćže vo mnЁ, ne tщA bhstь, no pače vsёhъ i4hъ potrudi1hsz: ne ѓzъ že, no blagodatь b9іz, ćže so mn0ю. №i Ѓщe ќbw ѓzъ, ѓщe li nni2, takw propovёduemъ, i3 takw vёrovaste.

Konecъ nedёli.

(za? rn7f) (№) v7i Ѓщe že hrt0sъ* (Vъ ponedёlьnikъ ‹-z nedёli: Bratіe, ѓщe hrt0sъ*) propovёduetsz, ćkw i3z8 mertvыhъ vostA, kakw glag0lюtъ nёcыi vъ vasъ, ćkw voskrnіz mertvыhъ nёstь; Gi I# ѓщe voskrnіz mertvыhъ nёstь, to2 ni hrt0sъ vostA. d7i Ѓщe že hrt0sъ ne vostA, tщE u5bo propovёdanіe naše, tщa že i3 vёra vaša. є7i NJbrэtaemsz že i3 lžesvidёtelє b9іi, ćkw poslušestvovahomъ na bGa, ćkw voskresi2 hrtA, є3gHže ne voskresi2, ѓщe ќbw mertvіi ne vostaю1tъ: ѕ7i Ѓщe bo mertvіi ne vostaю1tъ, to2 ni hrt0sъ vostA. z7i Ѓщe že hrt0sъ ne vostA, syetna vёra vaša, є3щE є3stE vo grэsёhъ vašihъ. }i U%bo i3 ўmeršіi nj hrtЁ, pogib0ša. f7i I# ѓщe vъ životЁ semъ ўpovaющe є3smы2 vo hrtA t0čію, nkasnnэйši vsёhъ čelovBkъ є3smы2.

Konecъ ponedёlьniku.

(za? Rx) k7 Nhnэ že hrt0sъ* (Vъ pamztь ўmeršihъ: Bratіe, hrt0sъ*) vostA t mertvыhъ, načatokъ ўmeršыmъ bhstь: k7a Poneže bo člvёkomъ smertь bhstь, i3 člvёkomъ voskrnіe mertvыhъ. k7v Ćkože bo nj ґdamэ vsi2 ўmiraюtъ, takožde i3 nj hrtЁ vsi2 njživytъ. k7g K0ždo že vo svoemъ činY: načatokъ hrt0sъ, pot0mъ že hrtY vёrovavšіi, vъ prišestvіi є3gw2. k7d Taže konči1na, є3gdA predastъ crtvo bGu i3 nc7Y: є3gdA i3sprazdni1tъ vssko načalьstvo, i3 vssku vlastь i3 si1lu. k7є Podobaetъ bo є3mY carstvovati, d0ndeže položi1tъ vsS vragi2 pod8 nogama svoi1ma. k7ѕ Poslёdnій že vragъ i3sprazdni1tsz smertь: k7z Vs‰ bo pokori2 pod8 n0zэ є3gw2, vnegda že reщi2, ćkw vs‰ pokorє1na sytь є3mY, ćvэ ćkw razvэ pok0ršagw є3mY vs‰. k7i E#gda že pokori1tъ є3mY vssčєskaz, togdA i3 samъ sn7ъ pokori1tsz pok0ršemu є3mY vssčєskaz, da bydetъ bGъ vssčєskaz vo vsёhъ.

Konecъ mє1rtvыmъ.

k7f Poneže

(za? r…a) Čto2 sotvorstъ* (Vo vt0rnikъ ‹-z nedёli: Bratіe, čto2 sotvorstъ*) krestsщіisz mertvыhъ radi; ѓщe tnю1dъ mertvіi ne vostaю1tъ, čto2 i3 kreщaюtsz mertvыhъ radi; l Počt0 že i3 mы2 bэdы6 prіemlemъ na vsskъ časъ; la Po vsS dni2 ўmiraю, takw mi2 vaša pohvalA bratіe, ю4že i4mamъ nj hrtЁ ї}sэ gDэ našemъ. lv Ѓщe bo po čelovёku so ѕvёremъ borshsz vъ є3fesэ, kaz mi2 p0lьza, ѓщe mertvіi ne vostaю1tъ; da ćmы i3 pіemъ, ќtrэ bo ќmremъ. lg Ne lьsti1tesz: tlstъ nbhčai blagi besёdы ѕlы6. ld I#strezvi1tesz pravednw, i3 ne sogrэšaйte: nevёdэnіe bo b9іe nёcыi i4mutъ: kъ sramu vamъ glag0lю. (v7) lє No rečetъ nёkto: kakw vostanutъ mertvіi; k0imъ že tёlomъ prіi1dutъ; lѕ Bezymne, tы2 є4že sёeši, ne njživetъ, ѓщe ne ќmretъ. lz I# є4že sёeši, ne tёlo byduщee sёeši, no golo2 zerno, ѓщe sluči1tsz, pšeni1cы i3li2 i3n0go t pr0čihъ: li BGъ že daetъ є3mY tёlo, ćkože vosh0щetъ, i3 koemyždo sёmeni svoE tёlo.

Konecъ vt0rniku.

(za? r…v) lf Ne vsska pl0tь,* (Vъ subbHtu }i-ю: Bratіe, ne vsska pl0tь*) ta že pl0tь: no i4na ќbw pl0tь čelovёkwmъ, i4na že pl0tь skotHmъ, i4na že rhbamъ, i4na že pti1camъ. m7 I# tэlesA nbcnaz, i3 tэlesA zemnaz: no i4na ќbw nbcnыmъ slava, i3 i4na zemnы6mъ. m7a I$na slava s0lncu, i3 i4na slava lunЁ, i3 i4na slava ѕvэzdamъ: ѕvэzda bo t ѕvэzdы2 raznstvuetъ vo slavэ. m7v Takožde i3 voskrnіe mertvыhъ: sёetsz vъ tlёnіe, vostaetъ vъ netlёnіi: m7g Sёetsz ne vъ čestь, vostaetъ vъ slavэ: sёetsz vъ nemoщi, vostaetъ vъ si1lэ: m7d Sёetsz tёlo duševnoe, vostaetъ tёlo d¦0vnoe: є4stь tёlo duševnoe, i3 є4stь tёlo d¦0vnoe. m7є Takw i3 pi1sano є4stь: bhstь pervый člvёkъ ґdamъ vъ dyšu ži1vu, poslёdnій ґdamъ, vъ d¦ъ životvorsщъ.

Konecъ subbHtэ.

m7ѕ No ne prežde d¦0vnый, no duševnый: pot0mъ že d¦0vnый.

(za? r…g) m7z Pervый* (Vъ pamztь ўmeršihъ: Bratіe, pervый*) čelovёkъ t zemli2 perstenъ, vtorhй člvёkъ gDь sъ nb7sE. m7i Kk0vъ perstnый, takovi2 i3 perstnіi: i3 kk0vъ nbcnый, tacы že i3 nbcnіi. m7f I# ćkože njblek0homsz vo džbrazъ perstnagw, da njblečemsz i3 vo džbrazъ nbcnagw. n7 Sіe že glag0lю, bratіe, ćkw pl0tь i3 kr0vь crtvіz b9іz naslёditi ne m0gutъ, nižE tlёnіe netlёnіz naslёdstvuetъ. (G) n7a SE taйnu vamъ glag0lю: vsi1 bo ne ќspnemъ, vsi1 že i3zmэni1msz, n7v Vsk0rэ, vo mgnovenіi džka, vъ poslёdnэй trubЁ: vostrybitъ bo, i3 mertvіi vostanutъ netlёnni, i3 mы2 i3zmэni1msz. n7g Podobaetъ bo tlёnnomu semY njbleщi1sz vъ netlёnіe, i3 mertvennomu semY njbleщi1sz vъ bezsmertіe. n7d E#gda že tlёnnoe sіE njblečetsz vъ netlёnіe, i3 smertnoe sіE njblečetsz vъ bezsmertіe, togdA bydetъ sl0vo napi1sannoe: požerta bhstь smertь pobёdoю. (če\k) n7є Gdё ti smerte, žalo; gdё ti ѓde, pobёda; n7ѕ Žalo že smerti, grёhъ: si1la že grэhA, zak0nъ. n7z BGu že blagodarenіe, davšemu namъ pobёdu gDemъ našimъ ї}sъ hrt0mъ.

Konecъ mє1rtvыmъ.

(za? r…d) n7i Tёmže, bratіe moS vozlю1blєnnaz, tverdi bыvaйte,* (Vъ subbHtu f7i-ю: Bratіe, tverdi bыvaйte,*) nepostypni, i3zbhtočestvuющe vъ dёlэ gDni vsegdA: vёdzщe, ćkw trydъ vašъ nёstь t0щъ pred8 gDemъ.

GlavA šestaznadesztь.

s< № NJ mi1lostыni že, ćže ko s™ы6mъ, ćkože ўstr0ihъ cRkvamъ galatjйskimъ, takw i3 vы2 sotvorsйte. v7 Po є3di1nэй t subbHtъ k0ždo vasъ da polagaetъ ў sebE, sohransz є4že ѓщe čto2 blgo pospэši1tsz: da ne є3gdA prіidY, togdA sobr†nіz bыvaюtъ. G E#gda že prіidY, i5hže ѓщe i3skysite poslanьmi, si1hъ poslю2 tnesti2 blgdtь vašu vo їerusali1mъ.

Konecъ subbHtэ.

(za? r…є) d7 Ѓщe že* (Vъ sredu ‹-z nedёli: Bratіe, ѓщe*) dost0йno bydetъ i3 mnЁ i3ti2, so mn0ю p0йdutъ. є7 Prіidy že kъ vamъ, є3gdA maked0nію preйdY: (maked0nію bo prohoždY.) ѕ7 Ў vasъ že, ѓщe sluči1tsz mnЁ, prebydu, i3li2 i3 njzimёю, da vh mz prov0dite, ѓmože ѓщe poidY. z7 Ne hoщy bo vasъ nhnэ vъ mimohoždenіi vi1dэti: ўpovaю že vremz nёkoe prebhti ў vasъ, ѓщe gDь poveli1tъ. } Prebydu že vo є3fesэ do pentіk0stіi: f7 Dverь bo mi2 tverzesz veli1ka i3 pospёšna, i3 soproti1vnіi mn0zi. ‹ Ѓщe že prіi1detъ tіmofeй, blюdi1te, da bez8 straha bydetъ ў vasъ: dёlo bo gDne dёlaetъ, ćkože i3 ѓzъ. №i Da nikt0že u5bo є3go2 ўničiži1tъ: provodi1te že є3go2 sъ mi1romъ, da prіi1detъ ko mnЁ: ždy bo є3go2 sъ bratіeю. v7i NJ ґpollHsэ že bratэ, mn0gw moli1hъ є3go2, da prіi1detъ kъ vamъ sъ bratіeю: i3 vsskw ne bЁ v0lz, da nhnэ prіi1detъ: prіi1detъ že, є3gdA ўprazdni1tsz.

Konecъ sredЁ.

(za? r…ѕ) Gi B0drstvuйte,* (Nedёlz Gi: Bratіe, b0drstvuйte,*) st0йte vъ vёrэ, mužaйtesz ўtverždaйtesz. d7i Vs‰ vamъ lюb0vію da bыvaюtъ. є7i Molю1 že vы2 bratіe: vёste d0mъ stefani1novъ, ćkw є4stь načatokъ ґhaіi, i3 vъ služenіe s™ы6mъ ўčini1ša sebE: ѕ7i Da i3 vы2 povinyйtesz takovы6mъ, i3 vsskomu spospёšstvuющu i3 truždaющusz. z7i Vozradovahsz že nj prišestvіi stefani1novэ, i3 furtunatovэ, i3 ґhaіkovэ, ćkw vaše lišenіe sji i3sp0lniša. }i Pok0iša bo m0й dyhъ i3 vašъ: poznavaйte u5bo takovы6z. f7i Cэlyюtъ vы2 cRkvi ґsjйskіz. Cэlyюtъ vы2 nj gDэ mn0gw ґkĐla i3 prіskjlla, sъ domašneю i4hъ cRkovію. k7 Cэlyюtъ vы2 bratіz vsS. Cэlyйte drugъdryga lobzanіemъ s™hmъ. k7a Cэlovanіe moeю ruk0ю pavleю. k7v Ѓщe kto2 ne lю1bitъ gDa ї}sa hrtA, da bydetъ pr0klztъ: °maran ґfA° (°gDь našъ prіi1de° (sĐrskій glasъ).). k7g Blgodatь gDa našegw ї}sa hrtA sъ vami: k7d I# lюbы2 moS so vsёmi vami, nj hrtЁ ї}sэ, ґmi1nь.

Konecъ nedёli.

Konecъ pervagw poslanіz kъ korjnfznwmъ, є4že napisasz t fіl‡ppъ, stefani1nomъ, i3 furtunatomъ, i3 ґhaіkomъ, i3 tіmofeemъ: i4matь vъ sebЁ glavъ, ѕ7i: začalъ cRk0vnыhъ m7z: stіhHvъ µlz: znamenanій černыhъ, f7: poslёduющihъ že i5mъ červlenыhъ, є7i.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.