NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

Sob0rnoe poslanіe їydino

Znamєnanіz їydinы є3pіst0lіi.

(№) NJ vnimanіi vёrы hrt0vы, za nai1tіe nečesti1vыhъ, i3 lюbodёйcъ m{žъ.

(№) Vъ nemže nj byduщeй mycэ i4hъ, po pod0bію drevnihъ i5mъ, grёšnikwvъ že i3 lюbodёєvъ.

(v7) NJkasnіe i4hъ nj lьsti2 i3 nečestіi, i3 nečistotЁ, i3 hulЁ, i3 sotvorenіz licemёrіz na lestь, dara mnёnіe.

(G) NJ ўtverždenыhъ vъ vёrэ, nj mi1lostыni že i3 щadёnіi i4skrennzgw na spasenіe vo s™hnю.

(d7) Moli1tva nj ni1hъ vo s™hnю, i3 derznovenіe či1sto, so slavosl0vіemъ b9іimъ.

Skazanіe їydina sob0rnagw poslanіz.

SіE poslanіe pi1šetъ vёrovavšыmъ ўžE, їudeєmъ že i3 kzhkwmъ. Vina že poslanіz є4stь sіS: Lestcє1mъ nёkimъ ćvlьšыmsz, i3 ўčaщыmъ nepovi1nnu bhti grэhY, i3 tmetaющыmsz gDa: nyždu i3mЁ pisati i3 ўkrэpi1ti bratію. I# pervэe ќbw m0litъ i5hъ podvizatisz, i3 prebыvati vъ predannэй i5mъ vёrэ. Taže njbličaetъ, i3 tgonsetъ i5hъ ćkože lestcы2, i3 povelэvaetъ vBrnыmъ, ni є3di1no i3mёti soobщenіe sъ takovhmi. I# da vёdztъ, ćkw ne dovlёetъ ko spasenію, є4že prizv†nыmъ bhti t0čію, ѓщe nedost0йnэ zvanію h0dimъ. I$bo i3 drevnіz lю1di i3zvedъ t є3gĐpta gDь, i3 ne prebhvšihъ vъ b9estvennomъ zak0nэ, pogubi2: i3 ѓggelwvъ že nesohranšihъ svoegw2 či1na ne poщadЁ. Podobaetъ u5bo t takovhhъ tlučatisz: zanE i3 mіhai1lъ ґrhagGlъ ne preterpЁ hulы2 dіavoli: bhti že glag0letъ pogi1beli i4hъ, ćkože i3 sod0mlznъ. Taže nakazyetъ nj nravэhъ: i3 pomoli1vsz nj ni1hъ, ўtverždenію vъ vёrэ darovatisz i5mъ t gDa, skončavaetъ poslanіe.

GlavA pervaz.

(za? o7z) (№) s< № Їyda ї}su hrtY* (Vo vt0rnikъ shrnый: Їyda ї}su hrtY*) rabъ, bratъ že їakwvu, syщыmъ nj bz7э nc7Ё njsvzщє1nnыmъ, ї}sъ hrt0mъ soblюdє1nnыmъ zv†nnыmъ: v7 Mi1lostь vamъ, i3 mi1rъ, i3 lюbы2 da ўmn0žitsz. G Vozlю1blennіi, vssko tщanіe tvorS pisati vamъ nj džbщemъ spasenіi vašemъ, nyžda mi2 bhstь pisati vamъ, molS podvizatisz nj predannэй vёrэ s™ы6mъ є3di1noю. d7 Privnid0ša bo nёcыi čelovёcы (drevle pred8ustavlennіi na sіE njsuždenіe,) nečesti1vіi, bGa našegw blgodatь prelagaющіi vъ skvernu, i3 є3di1nagw vLki bGa, i3 gDa našegw ї}sa hrtA tmetaющіisz. (№) є7 Vospomznyti že vamъ hoщY, vёduщыmъ i3 vamъ є3di1noю sіE, ćkw gDь lю1di t zemli2 є3gĐpetskіz spasE, poslэdi2 nevёrovavšыz pogubi2. ѕ7 Ѓggelы že ne soblю1dšыz svoegw2 načalьstva, no njstavlьšыz svoE žili1щe, na sydъ veli1kagw dnE, ќzami vёčnыmi pod8 mrakomъ soblюdE. z7 Ćkože sod0ma i3 gom0rra, i3 nkrestnыz i4hъ gradы, pod0bnыmъ i4hъ džbrazomъ prebludi1všz, i3 hodi1všz vъ slёdъ pl0ti i3nhz, predležatъ vъ pokazanіe, ngnS vёčnagw sydъ pod8emše. } Takožde ќbw i3 sji sHnіz vi1dzщe, pl0tь ќbw skvernstъ, gDьstva že tmetaюtsz, slavы že hylzщe (ne trepeщutъ). f7 Mіhai1lъ že ґrhagGlъ, є3gdA so dіavolomъ °razsuždaz° (°prepirazsz°) glag0laše nj mwmseovэ tэlesi2, ne smёzše sudA navesti2 hylьna, no rečE: da zapreti1tъ tebЁ gDь. ‹ Sji že є3li6ka ќbw ne vёdztъ, hylztъ: є3li6ka že po є3stestvY ćkw bezslovє1snaz živHtnaz vёdztъ, vъ si1hъ °skvernstsz° (°rastlэvaюtsz°).

Konecъ vt0rniku.

(za? o7i) (v7) №i G0re i5mъ,* (Vъ četvert0kъ shrnый: G0re i5mъ,*) ćkw vъ pytь kaіnovъ hodi1ša, i3 vъ lestь valaamovы mzdы2 prolіsšasz, i3 vъ prerэkanіi korreovэ pogib0ša. v7i Sji sytь vъ lюbvahъ vašihъ skverni1teli, sъ vami kdyщe, bez8 boszni sebE pasyщe: džblacы bezv0dni, t vBtrъ prenosi1mi: drevesA є3senna, bezplHdna, dvaždы ўmerša, i3skorenє1na: Gi V0lnы svirёpыz m0rz, vospэnsющe svoS stыdBnіz: ѕvёzdы prelє1stnыz, i5mže mrakъ tmы2 vo vёki blюdetsz. d7i Pror0čestvova že i3 nj si1hъ sedmhй t ґdama є3nHhъ, glag0lz: sE prіi1detъ gDь vo tmahъ s™hhъ (ѓgGlъ) svoi1hъ, є7i Sotvori1ti sydъ nj vsёhъ, i3 i3z8wbliči1ti vsёhъ nečesti1vыhъ nj vsёhъ dёlэhъ nečestіz i4hъ, i4miže nečestvovaša, i3 nj vsёhъ žest0kihъ slovesёhъ i4hъ, i5hže glag0laša nanь grёšnicы nečesti1vіi. ѕ7i Sji sytь ropotnicы2, ўkori1teli, častь por0čna, vъ p0hotehъ svoi1hъ hodsщe, nečestіemъ i3 zakonoprestuplenіemъ: i3 ўstA i4hъ glag0lюtъ pregHrdaz, čudsщesz li1camъ p0lьzы radi. z7i Vh že vozlю1blennіi, pominaйte glag0lы prežderečennыz t ґpclъ gDa našegw ї}sa hrtA. }i ZanE glag0lahu vamъ, ćkw vъ poslёdnee vremz bydutъ rugateli, po svoi1hъ p0hotehъ hodsщe i3 nečestіihъ. f7i Sji sytь tdэlsющe sebE t є3di1nosti vёrы, i3 sytь °tэlesni° (°duševni°), d¦a ne i3myщe. k7 Vh že vozlю1blennіi, s™0ю vašeю vёroю nazidaющe sebE, d¦omъ s™hmъ, i3 molsщesz, k7a Sami sebE vъ lюbvi2 b9іeй soblюdaйte, ždyщe mi1losti gDa našegw ї}sa hrtA, vъ ži1znь vёčnuю. k7v I# džvэhъ ќbw mi1luйte razsuždaющe: k7g DŽvэhъ že strahomъ spasaйte, t ngnS voshiщaющe: njbličaйte že sъ bosznію, nenavi1dzщe i3 ćže t pl0ti njskvernenuю ri1zu. k7d Mogyщemu že sohrani1ti vы2 bez8 grэhA, i3 bez8 skvernы, i3 postaviti pred8 slavoю svoeю nepor0čnы vъ radosti, k7є E#di1nomu premydromu bGu i3 sp7su našemu, (ї}somъ hrt0mъ gDemъ našimъ) slava i3 veli1čіe, deržava i3 vlastь, prežde vsegw2 vёka, i3 nhnэ, i3 vo vs‰ vёki. Ґmi1nь.

Konecъ četvertkY shrnomu.

Konecъ poslanіz їydina, i3myщagw vъ sebЁ glavY №: zač†lъ cRk0vnыhъ v7: stіhHvъ k7є: znamenanій černыhъ d7: poslёduющee že i5mъ červlenoe №.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.