NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

Sob0rnoe poslanіe tretіe s™agw ґp0stola їwanna bGosl0va

Znamєnanіz їwannovы є3pіst0lіi G-z.

(№) Moli1tva nj soveršenіi, i3 nj pohvalЁ, i3 nj i3spovёdanіi, i3 nj strannolю1bіi bratіi hrtA radi.

(№) Vъ nemže nj razvraщenіi lьsti2, i3 bratonenavidёnіi.

(v7) NJ dimi1trіi, є3myže svidёtelьstvuetъ nj dobrodёteli.

(G) NJ prišestvіi kъ ni1mъ vsk0rэ na p0lьzu.

Skazanіe їwannova tretіzgw poslanіz.

E$stь poslanіe sіE nj strannolю1bіi. I# pervэe ќbw hvalitъ gaіa, svidёtelьstvuema t vsёhъ nj strannolю1bіi: i3 m0litъ є3go2 vъ takov0mъ i3zvolenіi prebыvati, i3 prіimati i3 provoždati bratію. Paki že prin0sъ є3gw2 hvalitъ. Ўkorsetъ že dіotrefi1sa, ćkw ni samъ daetъ ni1щыmъ, no i3 i3nы6mъ vozbransetъ, i3 mn0gw bludsщa. Takovhhъ že glag0letъ čyždihъ bhti t i4stinы, i3 ne vёdэti bGa. Dimi1trіa že prіimati, svidёtelьstvuz є3gw2 dHbraz dэlA.

GlavA pervaz.

(za? o7ѕ) (№) s< № Starecъ* (Vъ ponedёlьnikъ shrnый: Starecъ*) gaіevi vozlю1blennomu, є3g0že ѓzъ lюblю2 voi1stinnu. v7 Vozlю1blenne, pače vsёhъ molю1sz nj tebЁ, spёztisz tebЁ, zdravstvovati, ćkože spёetsz ti2 dušA. G Vozradovahsz ѕэlw2 prišedšыmъ bratіzmъ, i3 svidёtelьstvuющыmъ tvoю2 i4stinu, ćkože tы2 vo i4stinэ h0diši. d7 B0lьši seS ne i4mamъ radosti, da slhšu moS č†da vo i4stinэ hodsщz. є7 Vozlю1blenne, vёrnw tvori1ši, є4že ѓщe dёlaeši vъ bratію, i3 vъ str†nnыz: ѕ7 I%že svidёtelьstvovaša nj tvoeй lюbvi2 pred8 cRkovію, i5hže predposlavъ dost0йnw bGu, d0brэ tvori1ši. z7 NJ i4meni bo є3gw2 i3zыd0ša, ničt0že prіemlющe t kzы6kъ. } Mы2 u5bo d0lžni є3smы2 prіimati takovhhъ, da pospёšnicы bydemъ i4stinэ. (№) f7 Pisahъ cRkvi: no pervstvolю1becъ i4hъ dіotrefi1sъ ne prіemletъ nasъ. ‹ Segw2 radi ѓщe prіidY, vospomznY є3mY dэlA, ±že tvori1tъ, slovesы2 lukavыmi ўkorsz nasъ: i3 nedov0lenъ bыvaz nj si1hъ, ni samъ prіemletъ bratію, i3 hotsщыmъ vozbransetъ, i3 t cRkve i3zg0nitъ. №i Vozlю1blenne, ne ўpodoblsйsz ѕl0mu, no blg0mu. Blgotvorsй t bGa є4stь: ґ ѕlotvorsй, ne vi1dэ bGa. (v7) v7i Dimi1trіevi svidёtelьstvovasz t vsёhъ, i3 t samыz i4stinы: i3 mh že svidёtelьstvuemъ, i3 vёste, ćkw svidёtelьstvo naše i4stinno є4stь. (G) Gi MnHga i3mёhъ pisati, no ne hoщY černi1lomъ i3 tr0stію pisati tebЁ. d7i Ўpovaю že ѓbіe vi1dэti tS, i3 ўstы2 ko ўstHmъ glag0lati. є7i Mi1rъ tebЁ. Cэlyюtъ tS dryzi: cэlyй drygi po i4meni. Ґmi1nь.

Konecъ ponedёlьniku shrnomu.

Konecъ poslanіz їwannova tretіzgw, i3myщagw vъ sebЁ glavY №: cRk0vnoe začalo №: stіhHvъ є7i: znamenanій černыhъ G: poslёduющee že i5mъ červlenoe №.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.