NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

Sob0rnoe poslanіe vtor0e s™agw ґp0stola їwanna bGosl0va

Znamєnanіz їwannovы є3pіst0lіi vtorhz.

(№) NJ proglašenіi, nj pervэmъ žitіi2 vъ lюbvi2 b9іeй, vёroю blagočestnoю, i3 nepril0žnu grэsЁ.

(№) Vъ nemže, ćkw ne podobaetъ є3retіkA vъ d0mъ prіimati, i3li2 cэlovati nj grэsЁ.

(v7) NJ njbэщanіi prišestvіz є3gw2, i3 nj ўpovanіi na p0lьzu.

Skazanіe vtoragw sob0rnagw poslanіz s™agw їwanna bGosl0va.

(su\b) SіE ćkw starecъ pi1šetъ gospodhni i3 čadwmъ є3S. Nepщevanіe že poslanію sіE є4stь: Vi1dz č†da є3S d0brэ hodsщa vъ vёrэ, i3 mn0gi lestcы2 njbhodsщihъ, i3 glag0lющihъ ne bhti prišestvію hrt0vu vo pl0ti: pi1šetъ poslanіe sіE, i3 pervэe ќbw hvalitъ č†da є3S. Taže ўčS ne n0vu bhti є4že po namъ tainstvu, paki pi1šetъ nj lюbvi2, i3 da prebыvaюtъ vo ўčenіi predannэmъ i5mъ t negw2. I# pr0čee ўči1tъ ґntjhrіstu bhti, glag0lющemu, ne prišedša hrtA vo pl0ti. Zavэщavaetъ že, ćkw takovhhъ ni є3di1nagw prіimati vъ d0mъ, nižE glag0lati takovы6mъ, radovatisz. I# si1ce skončavaetъ poslanіe.

GlavA pervaz.

(za? o7є) (№) s< № Starecъ* (Pzt0kъ lє-z nedёli: Starecъ*) i3zbrannэй gospodhnэ, i3 čadwmъ є3S, i5hže ѓzъ lюblю2 voi1stinnu: i3 ne ѓzъ t0čію, no i3 vsi2 razumёvšіi i4stinu: v7 Za i4stinu prebыvaющuю vъ nasъ, i3 sъ nami bydetъ vo vёki. G Da bydetъ sъ vami blgodatь, mi1lostь, mi1rъ t bGa nc7A, i3 t gDa ї}sa hrtA sn7a dž§a, vo i4stinэ i3 lюbvi2. d7 Vozradovahsz ѕэlw2, ćkw njbrэt0hъ t č†dъ tvoi1hъ hodsщz vo i4stinэ, ćkože zapovэdь prіshomъ t nc7A. є7 I# nhnэ molю1 tz, gospožE, ne ćkw zapovэdь pišY tebЁ n0vu, no ю4že i4mamы i3sperva, da lю1bimъ drugъdryga. ѕ7 I# sіS є4stь lюbы2, da h0dimъ po zapovэdemъ є3gw2. SіS є4stь zapovэdь, ćkože slhšaste i3sperva, da vъ neй h0dite. z7 ZanE mn0zi lestcы2 vnid0ša vъ mjrъ, ne i3spovёdaющe ї}sa hrtA prišedša vo pl0ti: seй є4stь lьstecъ i3 ґntjhrіstъ. } Blюdi1te sebE, da ne pogubitE ±že dёlaste dHbraz, no da mzdY soveršennu vosprіi1mete. f7 Vsskъ prestupazй, i3 ne prebыvazй vo ўčenіi hrt0vэ, bGa ne i4matь: prebыvazй že vo ўčenіi hrt0vэ, seй i3 nc7A i3 sn7a i4matь. (№) ‹ Ѓщe kto2 prih0ditъ kъ vamъ, i3 segw2 ўčenіz ne prin0sitъ, ne prіemlite є3go2 vъ d0mъ, i3 radovatisz є3mY ne glag0lite. №i Glag0lzй bo є3mY radovatisz, sowbщaetsz dэlHmъ є3gw2 ѕlhmъ. (v7) v7i MnHga i3mёhъ pisati vamъ, i3 ne voshotёhъ hartіeю i3 černi1lomъ: no nadёюsz prіiti2 kъ vamъ, i3 ўstы2 ko ўstHmъ glag0lati, da radostь vaša bydetъ i3sp0lnena. Gi Cэlyюtъ tS čada sestrы2 tvoeS i3zbrannыz. Ґmi1nь.

Konecъ pztkY.

Konecъ sob0rnagw poslanіz їwannova vtoragw, i3myщagw vъ sebЁ glavY №: začalo cRk0vnoe №: stіhHvъ Gi: znamenanій černыhъ v7: poslёduющee i5mъ červlenoe №.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.