NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

Sob0rnoe poslanіe pervoe s™agw ґp0stola їwanna bGosl0va

Znamєnanіz sob0rnagw poslanіz їwannova pervagw.

(№) E#đlьskoe bGosl0vіe nj hrtЁ.

(№) Vъ nemže i3 nj vnimanіi є4že ne sogrэšati.

(v7) Ćkw soblюdenіe zapovэdi b9іz razumъ ўtverždaetъ.

(v7) NJ lюbvi2, bez8 nesže nёstь spasenіz.

(№) Vъ nemže ўčenіe nj blgodati, komyždo po v0zrastu, i3 nj tvraщenіi lюbvE, ćže kъ mjru.

(G) NJ lži1vыhъ bratіzhъ tmє1tnikъ t bGa: i3 ćkw blgočestіe є4že vo hrtA, dž§ee i3spovёdanіe: dž§ee bo slavosl0vіe, sn7u є4stь bGosl0vіe.

(№) Vъ nemže nj b9іi d¦0vnэ darovanіi, vo s™hni na ўpovanіe vъ razumъ b9ій.

(v7) Ćkw vsskъ i4že nj gDэ, kromЁ grэhA є4stь: sogrэšazй že t dіavola є4stь.

(d7) NJ lюbvi2 ćže ko i4skrennemu, i3 nj nbhčai podatelьnэ.

(№) Vъ nemže nj s0vэsti blazэ, syщeй vъ vёrэ ї}sъ hrt0vэ.

(v7) NJ razsmotrenіi duhHvъ, vo i3spovёdanіe vočelovёčenіz gDnz.

(є7) NJ bratolю1bіi vo blgočestіi.

(ѕ7) NJ bGosl0vіi ї}sovэ vъ slavэ dž§i: i3 nj pobёdэ na dіavola, vёroю ї}sъ hrt0voю, vъ ži1znь.

(z7) NJ pod8stіi sogrэšaющagw brata moli1tvoю, i3 nj nesogrэšenіi.

(№) Vъ nemže tmetanіe bэs0vskіz lesti.

Skazanіe sob0rnagw poslanіz їwannova pervagw.

SіE posыlaetъ blžennый їwannъ spisavый s™0e є3đlіe, ўtverždaz i3 vospominaz vёrovavšыmъ ўžE vъ gDa. I# pervэe ќbw, ćkože vo є3đlіi, si1ce i3 vъ semъ poslanіi bGosl0vstvuetъ nj bz7э sl0vэ, skazyz togo2 pri1snw bhti vъ bz7э, i3 ўči1tъ nc7A svёtъ bhti: da i3 si1ce ўrazumёemъ sl0va, ćkože sіsnіe t negw2 bhti. BGosl0vstvuz že povёdaetъ ne n0vo bhti є4že po namъ tainstvo, no i3z8 načala ќbw i3 pri1snw bhti є3mY: nhnэ že ćvlьšeesz gDemъ, i4že є4stь ži1znь vёčnaz, i3 bGъ i4stinenъ. I# vin0vnoe že prišestvію є3gw2 i3 kvlenію polagaetъ glag0lz, na razorenіe dэlHmъ dіavolьskimъ bhvšee sіE, i3 da nasъ svobodi1tъ t dіavola i3 smerti. I# vёdati namъ nc7A, i3 togo2 samago sn7a, gDa našego ї}sa hrtA. Pi1šetъ ќbw ko vsskomu v0zrastu, kъ dёtemъ, ko ю4nošamъ, kъ starcєmъ, ćkw bGъ ќbw poznanъ bhstь, ґ dіavole dёйstvo pobэdi1sz, pr0čee ўprazdni1všeйsz smerti. Taže pr0čee vo vsemъ poslanіi ўči1tъ nj lюbvi2, hotS nasъ da drugъdryga lю1bimъ, poneže i3 hrt0sъ vozlюbi1lъ є4stь nasъ. Taže po rsdu skazyetъ nj razli1čіi straha i3 lюbvE, i3 č†dъ b9іihъ i3 č†dъ dіavolihъ: i3 nj grэsЁ smertnэ i3 nj nesmertnэ, i3 nj razli1čіi duhHvъ. I# pr0čee razdэlsetъ, kot0rый ќbw d¦ъ t bGa є4stь, kot0rый že lьstečь; i3 kogdA ќbw poznavaemsz č†da b9іz, kogda že dіavolz; i3 nj k0emъ grэsЁ d0lžni є3smы2 moli1tisz nj sogrэšaющihъ, i3 nj k0emъ ne podobaetъ moli1tisz; i3 ćkw ne lюbsй bli1žnzgw, nёstь dost0inъ hrtіanskomu zvanію, ni m0žetъ glag0latisz hrt0vъ: i3 є3dinenіe sn7a ko nc7Y skazyetъ, i3 ćkw tmetazйsz sn7a, ni nc7A i4matь. Razsuždaetъ že vъ poslanіi semъ, glag0lz: čto2 є4stь sv0йstvenno ґntjhrіstu; bhti že sіE є4že glag0lati, ne bhti ї}sa samogo2 hrtA: si1ce skazyz, ćkw ne syщu džnomu, togo2 reщi2 bhti lži1va. Ўči1tъ že vo vsemъ poslanіi ne prenemogati vёruющыmъ vъ gDa, ѓщe nenavi1dimi bыvaюtъ vъ mjrэ, no pače radovatisz: ćkw nenavistь mjra kvlsetъ vёruющыz preйti2 t segw2 mjra, i3 bhti pr0čee nbcnыz ži1teli. I# na koncё že poslanіz paki vospominaetъ glag0lz: ćkw sn7ъ b9ій ži1znь vёčnaz є4stь, bGъ i4stinenъ: i3 ćkw da semY rab0taющe, hrani1mъ sebE t jdwlъ.

GlavA pervaz.

(za? …i) (№) s< № E$že bЁ* (Mcca maіa vъ }-й denь: E$že bЁ*) i3sperva, є4že slhšahomъ, є4že vi1dэhomъ nči1ma našima, є4že ўzrёhomъ, i3 ryki našz njszzaša nj slovesi2 živ0tnэmъ: v7 (I# živ0tъ kvi1sz, i3 vi1dэhomъ, i3 svidёtelьstvuemъ, i3 vozvэщaemъ vamъ živ0tъ vёčnый, i4že bЁ ў nc7A, i3 kvi1sz namъ.) G E$že vi1dэhomъ i3 slhšahomъ, povёdaemъ vamъ, da i3 vы2 nbщenіe i4mate sъ nami: nbщenіe že naše so nc7emъ i3 sъ sn7omъ є3gw2 ї}somъ hrt0mъ. d7 I# sі‰ pi1šemъ vamъ, da radostь vaša bydetъ i3sp0lnena. (№) є7 I# sіE є4stь njbэtovanіe, є4že slhšahomъ t negw2, i3 povёdaemъ vamъ ćkw bGъ svёtъ є4stь, i3 tmы2 vъ nemъ nёstь ni є3di1nыz. ѕ7 Ѓщe rečemъ, ćkw nbщenіe i4mamы sъ ni1mъ, i3 vo tmЁ h0dimъ, lžemъ, i3 ne tvori1mъ i4stinы. z7 Ѓщe li že vo svёtэ h0dimъ, ćkože samъ t0й є4stь vo svёtэ, nbщenіe i4mamы drygъ ko drygu, i3 kr0vь ї}sa hrtA sn7a є3gw2 njčiщaetъ nasъ t vsskagw grэhA.

Konecъ bGosl0vu.

(za? …f) } Ѓщe rečemъ,* (Vъ četvert0kъ ld-z nedёli: Vozlю1blennіi, ѓщe rečemъ,*) ćkw grэhA ne i4mamы, sebE prelьщaemъ, i3 i4stinы nёstь vъ nasъ. f7 Ѓщe i3spovёdaemъ grэhi2 našz, vёrenъ є4stь i3 pravedenъ, da njstavitъ namъ grэhi2 našz, i3 njči1stitъ nasъ t vsskіz nepravdы. ‹ Ѓщe rečemъ, ćkw ne sogrэši1homъ: lžA tvori1mъ є3go2, i3 sl0vo є3gw2 nёstь vъ nasъ.

GlavA vtoraz.

s< № Ȇdca moS, sі‰ pišY vamъ, da ne sogrэšaete: i3 ѓщe kto2 sogrэši1tъ, hodataz i4mamы ko nc7Y, ї}sa hrtA prvdnika. v7 I# t0й njčiщenіe є4stь nj grэsёhъ našihъ: ne nj našihъ že t0čію, no i3 nj vsegw2 mjra. (v7) G I# nj semъ razumёemъ, ćkw poznahomъ є3go2, ѓщe zapwvэdi є3gw2 soblюdaemъ. d7 Glag0lzй, ćkw poznahъ є3go2, i3 zapwvэdi є3gw2 ne soblюdaetъ, l0žъ є4stь, i3 vъ semъ i4stinы nёstь. є7 I$že bo ѓщe blюdetъ sl0vo є3gw2, poi1stinnэ vъ semъ lюbы2 b9іz soveršenna є4stь. NJ semъ razumёemъ, ćkw vъ nemъ є3smы2: ѕ7 Glag0lzй vъ nemъ prebыvati, d0lženъ є4stь, ćkože džnъ hodi1lъ є4stь, i3 seй takožde da h0ditъ.

Konecъ četvertkY.

(za? o7) (v7) z7 Vozlю1blennіi, ne zapovэdь* (Vъ pzt0kъ ld-z nedёli: Vozlю1blennіi, ne zapovэdь*) n0vu pišY vamъ, no zapovэdь vethu, ю4že i3mёste i3sperva: zapovэdь vetha є4stь sl0vo, є4že slhšaste i3sperva. } Paki zapovэdь n0vu pišY vamъ, є4že є4stь poi1stinnэ vъ nemъ i3 vъ vasъ, ćkw tmA mi1mw h0ditъ, i3 svёtъ i4stinnый seй sіsetъ. f7 Glag0lzй vo svёtэ bhti, ґ brata svoego2 nenavi1ditъ, vo tmЁ є4stь doselэ. ‹ Lюbsй brata svoego2, vo svёtэ prebыvaetъ, i3 soblazna vъ nemъ nёstь: №i Ґ nenavi1dzй brata svoego2, vo tmЁ є4stь, i3 vo tmЁ h0ditъ, i3 ne vёstь kamw i4detъ, ćkw tmA njslэpi2 džči є3mY. (№) v7i PišY vamъ čadca, ćkw njstavlsюtsz vamъ grэsi2 i4mene є3gw2 radi. Gi PišY vamъ ntcы2, ćkw poznaste beznačalьnago. PišY vamъ ю4nwši, ćkw pobэdi1ste lukavago. d7i PišY vamъ dёti, ćkw poznaste nc7A. Pisahъ vamъ ntcы2, ćkw poznaste i3sk0nnago. Pisahъ vamъ ю4nwši, ćkw krёpcы є3stE, i3 sl0vo b9іe vъ vasъ prebыvaetъ, i3 pobэdi1ste lukavago. є7i Ne lюbi1te mjra, ni ±že vъ mjrэ: ѓщe kto2 lю1bitъ mjrъ, nёstь lюbvE dž§i vъ nemъ. ѕ7i Ćkw vsE є4že vъ mjrэ, p0hotь plotskaz, i3 p0hotь nči1ma, i3 g0rdostь žiteйskaz, nёstь t nc7A, no nj mjra segw2 є4stь. z7i I# mjrъ preh0ditъ, i3 p0hotь є3gw2: ґ tvorsй v0lю b9ію prebыvaetъ vo vёki.

Konecъ pztkY.

(za? o7a) (G) }i Dёti,* (Vъ ponedёlьnikъ lє-z nedёli: Dёti,*) poslёdnzz godi1na є4stь: i3 ćkože slhšaste, ćkw ґntjhrіstъ grzdetъ, i3 nhnэ ґntjhrіsti mn0zi bhša: t segw2 razumэvaemъ, ćkw poslёdnій časъ є4stь. f7i T nasъ i3zыd0ša, no ne bёša t nasъ: ѓщe bы t nasъ bhli, prebhli ќbw bhša sъ nami: no da kvstsz, ćkw ne sytь vsi2 t nasъ. k7 I# vы2 pomazanіe i4mate t s™agw, i3 vёste vs‰. k7a Ne pisahъ vamъ, ćkw ne vёste i4stinы, no ćkw vёste ю5: i3 ćkw vsska lžA t i4stinы nёstь. k7v Kt0 є3stь lži1vый, t0čію tmetazйsz, ćkw ї}sъ nёstь hrt0sъ: seй є4stь ґntjhrіstъ, tmetazйsz nc7A i3 sn7a. k7g Vsskъ tmetazйsz sn7a, ni nc7A i4matь: ґ i3spovёdazй sn7a, i3 nc7A i4matь. k7d Vы2 ќbw є4že slhšaste i3sperva, vъ vasъ da prebыvaetъ. I# ѓщe vъ vasъ prebydetъ є4že i3sperva slhšaste, i3 vы2 vъ sn7э i3 nc7Ё prebydete. k7є I# sіE є4stь njbэtovanіe, є4že samъ njbэщA namъ, živ0tъ vёčnый. (№) k7ѕ Sі‰ pisahъ vamъ nj lьstsщihъ vasъ: k7z I# vы2 pomazanіe є4že prіsste t negw2, vъ vasъ prebыvaetъ, i3 ne trebuete, da kto2 ўči1tъ vы2: no ćkw to2 samo pomazanіe ўči1tъ vы2 nj vsemъ, i3 i4stinno є4stь, i3 nёstь l0žno: i3 ćkože nauči2 vasъ, prebыvaйte vъ nemъ. k7i I# nhnэ č†dca, prebыvaйte vъ nemъ, da є3gdA kvi1tsz, i4mamы derznovenіe, i3 ne posrami1msz t negw2 vъ prišestvіi є3gw2. k7f Ѓщe vёste, ćkw pravednikъ є4stь, razumёйte, ćkw vsskъ tvorsй pravdu, t negw2 rodi1sz.

GlavA tretіz.

s< № Vi1dite, kakovY lюb0vь dalъ є4stь nc7ъ namъ, da č†da b9іz narečemsz, i3 є3smы2: segw2 radi mjrъ ne znaetъ nasъ, zanE ne poznA є3gw2. v7 Vozlю1blennіi, nhnэ č†da b9іz є3smы2, i3 ne u5 kvi1sz, čto2 bydemъ: vёmы že, ćkw є3gdA kvi1tsz, pod0bni є3mY bydemъ, i3 ќzrimъ є3go2, ćkože є4stь. G I# vsskъ i3mёzй nadeždu sію2 nanь, njčiщaetъ sebE, ćkože džnъ či1stъ є4stь. (v7) d7 Vsskъ tvorsй grёhъ, i3 bezzak0nіe tvori1tъ: i3 grёhъ є4stь bezzak0nіe. є7 I# vёste, ćkw džnъ kvi1sz, da grэhi2 našz v0z8metъ i3 grэhA vъ nemъ nёstь. ѕ7 Vsskъ i4že vъ nemъ prebыvazй, ne sogrэšaetъ: vsskъ sogrэšazй, ne vi1dэ є3gw2, ni poznA є3gw2. z7 Čadca, nikt0že da lьsti1tъ vasъ: tvorsй pravdu, pravednikъ є4stь, ćkože džnъ pravedenъ є4stь. } Tvorsй grёhъ, t dіavola є4stь, ćkw i3sperva dіavolъ sogrэšaetъ. Segw2 radi kvi1sz sn7ъ b9ій, da razruši1tъ dэlA dіavolz. (pz\k) f7 Vsskъ roždennый t bGa, grэhA ne tvori1tъ, ćkw sёmz є3gw2 vъ nemъ prebыvaetъ: i3 ne m0žetъ sogrэšati, ćkw t bGa roždenъ є4stь. ‹ Segw2 radi kvlena sytь čada b9іz, i3 čada dіavolz.

Konecъ ponedёlьniku.

(za? o7v) Vsskъ* (Vo vt0rnikъ lє-z nedёli: Vozlю1blennіi, vsskъ*) ne tvorsй pravdы, nёstь t bGa, i3 ne lюbsй brata svoegw2. №i Ćkw sE є4stь zavэщanіe, є4že slhšaste i3sperva, da lю1bimъ drugъdryga: (d7) v7i Ne ćkože kaіnъ t lukavagw bЁ, i3 zaklA brata svoego2: za kyю vinY zaklA є3go2; ćkw dэlA є3gw2 lukava bёša, ґ brata є3gw2 pravєdna. Gi Ne čudi1tesz bratіe moS, ѓщe nenavi1ditъ vasъ mjrъ. d7i Mы2 vёmы, ćkw preid0homъ t smerti vъ živ0tъ, ćkw lю1bimъ bratію: ne lюbsй bo brata, prebыvaetъ vъ smerti. є7i Vsskъ nenavi1dzй brata svoego2, čelovэkoubjйca є4stь: i3 vёste, ćkw vsskъ čelovэkoubjйca ne i4matь životA vёčnagw vъ sebЁ prebыvaющa. ѕ7i NJ semъ poznahomъ lюb0vь, ćkw džnъ po nasъ dyšu svoю2 položi2: i3 mы2 d0lžni є3smы2 po bratіi dyšы polagati. z7i I$že u5bo i4matь bogatstvo mjra segw2, i3 vi1ditъ brata svoego2 trebuющa, i3 zatvori1tъ ўtr0bu svoю2 t negw2, kakw lюbы2 b9іz prebыvaetъ vъ nemъ; }i Čadca moS, ne lю1bimъ sl0vomъ, nižE ljzhkomъ, no dёlomъ i3 i4stinoю. f7i I# nj semъ razumёemъ, ćkw t i4stinы є3smы2, i3 pred8 ni1mъ smirsemъ serdcA naša: k7 ZanE ѓщe zaziraetъ namъ serdce naše, ćkw b0lій є4stь bGъ serdca našegw, i3 vёstь vs‰.

Konecъ vt0rniku.

(za? o7g) (№) k7a Vozlю1blennіi, ѓщe serdce naše* (Vъ sredu lє-z nedёli: Vozlю1blennіi, ѓщe serdce naše* Sіe že i3 na večerni bGosl0vu, čtenіe №.) ne zazritъ namъ, derznovenіe i4mamы kъ bGu: k7v I# є3gHže ѓщe pr0simъ, prіemlemъ t negw2: ćkw zapwvэdi є3gw2 soblюdaemъ, i3 ўgHdnaz pred8 ni1mъ tvori1mъ. k7g I# sіS є4stь zapovэdь є3gw2, da vёruemъ vo i4mz sn7a є3gw2 ї}sa hrtA, i3 lю1bimъ drugъdryga, ćkože dalъ є4stь zapovэdь namъ. k7d I# soblюdazй zapwvэdi є3gw2, vъ nemъ prebыvaetъ, i3 t0й vъ nemъ: i3 nj semъ razumёemъ, ćkw prebыvaetъ vъ nasъ, t d¦a, є3g0že dalъ є4stь namъ.

GlavA četvertaz.

(v7) s< № Vozlю1blennіi, ne vsskomu dyhu vёruйte, no i3skušaйte dyhi, ѓщe t bGa sytь: ćkw mn0zi lžepror0cы i3zыd0ša vъ mjrъ. v7 NJ semъ poznavaйte d¦a b9іz, i3 dyha lestča: vsskъ d¦ъ, i4že i3spovёduetъ ї}sa hrtA vo pl0ti prišedša, t bGa є4stь. G I# vsskъ dyhъ, i4že ne i3spovёduetъ ї}sa hrtA vo pl0ti prišedša, t bGa nёstь: i3 seй є4stь ґntjhrіstovъ, є3g0že slhšaste, ćkw grzdetъ, i3 nhnэ vъ mjrэ є4stь ўžE. d7 Vы2 t bGa є3stE čadca, i3 pobэdi1ste tёhъ: ćkw b0lій є4stь i4že vъ vasъ, neželi i4že vъ mjrэ. є7 Nni2 t mjra sytь, segw2 radi t mjra glag0lюtъ, i3 mjrъ tёhъ poslyšaetъ. ѕ7 Mы2 t bGa є3smы2: i4že znaetъ bGa, poslyšaetъ nasъ: i3 i4že nёstь t bGa, ne poslyšaetъ nasъ. NJ semъ poznavaemъ d¦a i4stinы, i3 dyha lestča.

Konecъ sredЁ, i3 paremіi2 pervoй.

(є7) z7 Vozlю1blennіi, vozlю1bimъ drugъdryga, ćkw lюbы2 t bGa є4stь: i3 vsskъ lюbsй, t bGa roždenъ є4stь, i3 znaetъ bGa. } Ґ ne lюbsй, ne poznA bGa: ćkw bGъ lюbы2 є4stь. f7 NJ semъ kvi1sz lюbы2 b9іz vъ nasъ, ćkw sn7a svoego2 є3dinor0dnago poslA bGъ vъ mjrъ, da ži1vi bydemъ i4mъ. ‹ NJ semъ є4stь lюbы2, ne ćkw mы2 vozlюbi1homъ bGa, no ćkw t0й vozlюbi2 nasъ, i3 poslA sn7a svoego2 njčiщenіe nj grэsёhъ našihъ.

(za?) №i Vozlю1blennіi,* (ParemіA vtoraz: Vozlю1blennіi*) ѓщe si1ce vozlюbi1lъ є4stь nasъ bGъ, i3 mы2 d0lžni є3smы2 drugъdryga lюbi1ti.

(za?) (ѕ7) v7i BGa* (Septemvrіa k7ѕ: Vozlю1blennіi, bGa*) nikt0že nigdёže vi1dэ. Ѓщe drugъdryga lю1bimъ, bGъ vъ nasъ prebыvaetъ, i3 lюbы2 є3gw2 soveršenna є4stь vъ nasъ. Gi NJ semъ razumёemъ, ćkw vъ nemъ prebыvaemъ, i3 t0й vъ nasъ, ćkw t d¦a svoegw2 dalъ є4stь namъ. d7i I# mы2 vi1dэhomъ i3 svidёtelьstvuemъ, ćkw nc7ъ poslA sn7a sp7si1telz mjru: є7i I$že ѓщe i3spovёstь, ćkw ї}sъ є4stь sn7ъ b9ій, bGъ vъ nemъ prebыvaetъ, i3 t0й vъ bz7э. ѕ7i I# mы2 poznahomъ i3 vёrovahomъ lюb0vь, ю4že i4matь bGъ vъ nasъ. BGъ lюbы2 є4stь, i3 prebыvazй vъ lюbvi2, vъ bz7э prebыvaetъ, i3 bGъ vъ nemъ prebыvaetъ.

Konecъ paremіi2 vtor0й.

z7i NJ semъ soveršaetsz lюbы2 sъ nami, da derznovenіe i4mamы vъ denь sydnый: zanE ćkože džnъ є4stь, i3 mы2 є3smы2 vъ mjrэ semъ. }i Straha nёstь vъ lюbvi2, no soveršenna lюbы2 v0nъ i3zgonsetъ strahъ: ćkw strahъ myku i4matь: bosйsz že, ne soverši1sz vъ lюbvi2. f7i Mы2 lю1bimъ є3go2, ćkw t0й pervэe vozlюbi1lъ є4stь nasъ.

Konecъ ґpclu.

(za? o7d) k7 Ѓщe* (Vъ četvert0kъ lє-z nedёli: Vozlю1blennіi, ѓщe* Sіe že i3 paremіA tretіz.) kto2 rečetъ, ćkw lюblю2 bGa, ґ brata svoego2 nenavi1ditъ, l0žъ є4stь: i4bo ne lюbsй brata svoegw2, є3g0že vi1dэ, bGa, є3gHže ne vi1dэ, kakw m0žetъ lюbi1ti; k7a I# sію2 zapovэdь i4mamы t negw2, da lюbsй bGa, lю1bitъ i3 brata svoego2.

GlavA pstaz.

s< № Vsskъ vёruzй, ćkw ї}sъ є4stь hrt0sъ, t bGa roždenъ є4stь: i3 vsskъ lюbsй r0ždšago, lю1bitъ i3 roždennago t negw2. v7 NJ semъ vёmы, ćkw lю1bimъ č†da b9іz, є3gdA bGa lю1bimъ i3 zapwvэdi є3gw2 soblюdaemъ. G Sіs bo є4stь lюbы2 b9іz, da zapwvэdi є3gw2 soblюdaemъ, i3 zapwvэdi є3gw2 tsžki ne sytь. d7 Ćkw vsskъ roždennый t bGa, pobэždaetъ mjrъ: i3 sіS є4stь pobёda pobёždšaz mjrъ, vёra naša. є7 Kto2 є4stь pobэždazй mjrъ, t0kmw vёruzй, ćkw ї}sъ є4stь sn7ъ b9ій;

Konecъ paremіi2 G.

ѕ7 Seй є4stь prišedый vod0ю i3 kr0vію i3 d¦omъ, ї}sъ hrt0sъ, ne vod0ю t0čію, no vod0ю i3 kr0vію: i3 d¦ъ є4stь svidёtelьstvuzй, ćkw d¦ъ є4stь i4stina. z7 Ćkw trіE sytь svidёtelьstvuющіi na nb7si2, nc7ъ, sl0vo, i3 s™hй d¦ъ: i3 sji tri2 є3di1no sytь. } I# trіE sytь svidёtelьstvuющіi na zemli2, d¦ъ i3 vodA, i3 kr0vь: i3 trіE vo є3di1no sytь. f7 Ѓщe svidёtelьstvo čelovёčeskoe prіemlemъ, svidёtelьstvo b9іe b0le є4stь: ćkw sіE є4stь svidёtelьstvo b9іe, є4že svidёtelьstvova nj sn7э svoemъ. ‹ Vёruzй vъ sn7a b9іz, i4matь svidёtelьstvo vъ sebЁ: ne vёruzй bGovi, lžA sotvori1lъ є4stь є3go2, ćkw ne vёrova vo svidёtelьstvo, є4že svidёtelьstvova bGъ nj sn7э svoemъ. №i I# sіE є4stь svidёtelьstvo, ćkw živ0tъ vёčnый dalъ є4stь namъ bGъ, i3 seй živ0tъ vъ sn7э є3gw2 є4stь. v7i I#mёzй sn7a b9іz, i4matь živ0tъ: ґ ne i3mёzй sn7a b9іz, životA ne i4matь. Gi Sі‰ pisahъ vamъ vёruющыmъ vo i4mz sn7a b9іz, da vёste, ćkw živ0tъ vёčnый i4mate, i3 da vёruete vo i4mz sn7a b9іz. d7i I# sіE є4stь derznovenіe, є4že i4mamы kъ nemY, ćkw ѓщe česw2 pr0simъ po v0li є3gw2, poslyšaetъ nasъ. є7i I# ѓщe vёmы, ćkw poslyšaetъ nasъ, є4že ѓщe pr0simъ, vёmы, ćkw i4mamы prošє1nіz, i4hže prosi1homъ t negw2. (z7) ѕ7i Ѓщe kto2 ќzritъ brata svoego2 sogrэšaющa grёhъ ne kъ smerti, da pr0sitъ, i3 dastъ є3mY živ0tъ, sogrэšaющыmъ ne kъ smerti. E$stь grёhъ kъ smerti: ne nj t0mъ glag0lю, da m0litsz. z7i Vsska nepravda grёhъ є4stь, i3 є4stь grёhъ ne kъ smerti. }i Vёmы, ćkw vsskъ roždennый t bGa ne sogrэšaetъ: no roždennый t bGa blюdetъ sebE, i3 lukavый ne prikasaetsz є3mY. f7i Vёmы, ćkw t bGa є3smы2, i3 mjrъ vesь vo ѕlЁ leži1tъ. k7 Vёmы že, ćkw sn7ъ b9ій prіi1de, i3 dalъ є4stь namъ svёtъ i3 razumъ, da poznaemъ bGa i4stinnago, i3 da bydemъ vo i4stinnэmъ sn7э є3gw2 ї}sэ hrtЁ: seй є4stь i4stinnый bGъ, i3 živ0tъ vёčnый. (№) k7a Ȇdca, hrani1te sebE t trebъ jdwlьskihъ. Ґmi1nь.

Konecъ četvertkY.

Konecъ sob0rnagw poslanіz їwannova pervagw, i3myщagw vъ sebЁ glavъ є7: zač†lъ cRk0vnыhъ z7: stіhHvъ Rє: znamenanій černыhъ z7: poslёduющihъ i5mъ červlenыhъ }.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.