NASLOVNA » Opšte » Bogorodičin psaltir

Bogorodičin psaltir

Kafjsma v7

Pal0mъ f7.

I#spovёmsz tebЁ, gpcžE, vsёmъ serdcemъ moi1mъ i3 povёmъ vъ lю1dэhъ vs‰ čudesA tvoS, hvalY i3 slavu tvoю2: po gDэ bz7э tebЁ podobaetъ slava, i3 tebЁ da voznesetsz serdečnый glasъ hvalы2: kaющіisz bo grёšnicы ў bGa i3 vъ bz7э njbrэtaюtъ sp7senіe tob0ю: vozdohnytъ nni2 smirenne, i3 tы2, serdob0lьnaz m™i, i3scэlseši sokrušenіe serdecъ i5hъ, vъ mi1rэ i3 tišinЁ po trudёhъ stranstvіz svoegw2, pri tvoemъ ўtэši1telьnomъ predstatelьstve, počію1tъ nni2 nj gDэ.

Pal0mъ ‹.

Na gpcžY prečctuю dv7u mRjю ўpovaю radi щedrHtъ i3 mlcti є3S: džči є3S na ni1щihъ priziraюtъ i3 rycэ є3S kъ sir0tamъ i3 vdovi1camъ prostertы: vzыщi1te ю5 t ю4nosti vašez i3 proslavitъ vasъ pred8 licemъ bGa hodataйstvo є3S kъ prt0lu є3gw2, thmetъ mn0žestvo našihъ grэhHvъ, mlctь i3 ўtэšenіe nbcnoe vsegdA nnA namъ prin0sitъ. Q, prnodv7o preblgoslovennaz, prostri2 kъ namъ krёpkuю desni1cu tvoю2, so blgogovёnіemъ ю5 lobыzaemъ, i3 ne tvrati2 t nasъ licE tvoE.

Pёsnь vmёstw slavы:

Pres™az dv7o, m™i hrtA bGa našegw, smirennw molю1sz ti2: duši2 moeS strasti lю1tыz i3scэli2, i3 proщenіe daruй moi1mъ mn0gimъ pregrэšenіzmъ, i5hže bezymne sodёzhъ ѓzъ. Dyšu i3 tёlo njskverni1hъ njkasnnый, ќvы mnЁ, čto2 sotvorю2 vъ časъ džnъ, vnegdA gr0znіi ѓgGli dyšu moю2 razlučatъ t strastnagw moegw2 tэlese; togdA pom0щnica mi2 bydi i3 predstatelьnica teplёйšaz, tS bo i4mamъ tverduю i3 newbori1muю stёnu rabъ tv0й.

Pal0mъ №i.

Sp7si2 mS, m™i premlctivaz, i3st0čniče blgosthni i3 bezdno щedrHtъ: k0lь krasnы sytь putіE tvoS, i3 k0lь mi1rnы stezi2 tvoS! Vъ tebЁ sіsetъ nbcnaz dobr0ta čctotы2, svёtъ pravdы i3 svёtlosti, i3 i4stinы: pače s0lnečnagw svёta ndэsna є3si2 ri1zami pozlaщennыmi, preispeщrennыmi, preukrašennыmi krasot0ю čctёйšihъ tvoi1hъ dobrodёteleй: dvanadesztь presvёtlыhъ nbcnыhъ ѕvёzdъ sostavlsюtъ vэnecъ, i4že na glavЁ tvoeй: slava tebЁ, vsёhъ vёrnыhъ hrtіanъ ўserdnaz zastypnice.

Pal0mъ v7i.

Dok0lэ, gpcžE, zabydeši mS i3 ne i3zbaviši mS vъ denь sk0rbi moeS; dok0lэ voznesetsz duševnый vragъ m0й na mS; si1loю i3 vlastію tvoeю sokruši2 є3gw2, bydi mnЁ nemoщnэйšemu, gpcžE, st0lpъ krёposti i3 nryžіe sokrušaющee vragA, vozveli1ču tS, blgdtnuю, serdcemъ i3 ўstami proslavlю ćkw nepobэdi1muю voev0du.

Pal0mъ Gi.

RečE bezymnый, ѓdskій proti1vnikъ vъ serdcэ svoemъ: poženY i3 posti1gnu vёrnыhъ hrt0vыhъ, i3 ўbіetъ i5hъ rukA moS. Vostani, gpcžE, predvari2 є3gw2, zapni2 є3mY, i3 nizloži2 vsS ѕlhz sovёtы є3gw2: tvoemY mogyщestvu kto2 proti1vu stanetъ; tvoeй vlasti kto2 vosprotivorečitъ; tvoю2 m™rnюю lюb0vь kъ vёrnыmъ kto2 presečetъ; Ѓdъ trepeщetъ s™ёйšagw i4meni tvoegw2, mertvыz vostaю1tъ t si1lы tvoeS: t є3di1nagw manovenіz tvoegw2 bezči1slennыz krovožadnыz v0instva pogibaюtъ: q prnodv7o bcde! Nevmэsti1magw vsemogyщagw bGa vo ўtr0bэ tvoeй vmэsti1la i3 nosi1la є3si2.

Pёsnь vmёstw slavы:

Raduйsz, prostrannэйšій dv0rэ i3 presvэtlёйšaz palato, mRje, m™i hrtA bGa našegw: sp7si2 pэvcы2 tvoS, ćkw da vъ byrnomъ nkeanэ ži1zni sez vsegdA kъ tebЁ pribэgaemъ.

Pal0mъ d7i.

GpcžE, kto2 nbitaetъ vъ žili1щi b9іi, i3li2 kto2 vseli1tsz vo s™yю g0rnюю sіHnskuю g0ru, i3dёže prisэщaetъ svёtъ licA b9іz; T0й bGolю1becъ, i4že po bz7э vsE ўpovanіe svoE na tS є3di1nu vozlagaetъ, t0й bGolю1becъ, i4že vo ўmЁ svoemъ njbn0sitъ vsegdA sladčaйšee i4mz tvoE, t0й bGolю1becъ, i4že vospэvaetъ čudesA i3 mlcti tvoS, t0й bGolю1becъ, i4že podražaetъ smirenію, kr0tosti i3 cэlomydrію tvoemY, t0й vseli1tsz vъ preblžennoe žili1щe b9іe, i4že, q preblgoslovennaz prnodv7o mRje, veli1čitъ dušeю gDa i3 raduetsz dyhomъ nj є3di1nomъ bGэ sp7sэ svoemъ. Potecemъ grёšnicы, potečemъ po stezsmъ m™ri b9іeй, derži1msz za st0pы є3S krёpkw i3 ne tstypimъ mltvami t neS, kolэnopreklonszsz pred8 s™hmъ i3zobraženіemъ licA є3S, vozvodS ќmъ na pervoo1braznoe, d0ndeže nbrsщemъ mlcti є3S vo blgovremennu p0moщь kъ naslёdію nbcnagw nbэtovanіz.

Pal0mъ є7i.

Sohrani2 mS, gpcžE, ćkw i3zlіssz na tS neizčerpaemый t0kъ b9іeй blgdti, i3zleй i3 na mS kaplю є3S: črevo bo tvoE dёvstvennoe, ўtr0ba tvoS čctёйšaz vsevhšnzgw bGa, vozlю1blennagw sn7a, t d¦a s™agw rodi2: blgosloveni prečctіi soscы2 tvoS, i4mi že spctelz ї}sa hrtA pitala є3si2: i3spovёdaйte є4й hvalы2, dёvы cэlomydrennыz, ѓщe t0kmw nbrэli2 є4ste blgdtь i3 mlctь є3S, dadi1te velikolёpіe i4meni є3S i3 hvali1te vъ vёkъ vёka začatіe i3 roždestvo2 є3S.

Pal0mъ ѕ7i.

Ўslhši, gpcžE, pravdu moю2, i3 tženi2 t menE sk0rbь moю2: i3spovёmsz tebЁ vo glasэ radovanіz i3 voskliknovenіz, є3gdA i3zlіetsz na mS mlctь tvoS: ўpod0bitesz є4й vъ bGolю1bіi i3 vы2, s™ji dёvы b9іi, proslavite ю5 vo glasэ ќstъ i3 serdca vašegw: si1ce bo є3S blgdtь vosprіsša dёvы m§enicы, i3 pr0čіi plэnennіi lюb0vію sladčaйšagw ї}sa vosprіsša t negw2 netlёnnыz raйskіz vэncы2: slava tebЁ, vLčice, lю1bzщimъ tS dёvamъ netemlemoe sokr0viщe.

Pёsnь vmёstw slavы:

Raduйsz, m™i mRje, ѕvэzdo2 prnosіsющaz, t neS že s0lnce pravdы hrt0sъ bGъ našъ vozsіS, є3gw2 že svёtlostію slёpіi prozrёša. Moli2 za nasъ, grёšnыhъ rabHvъ tvoi1hъ, i3 mnogom0щnыmi tvoi1mi mltvami pomozi2 vi1dэti tS, vozveli1čennuю gpcžu ѓgGlwvъ, i3 spod0bitisz sъ ni1mi slaviti tS vъ g0rnэmъ sіHnэ vo vёki vёkHvъ. Ґmi1nь.

Po v7 kafjsmэ tropari2, glasъ v7:

TebЁ, bcdэ, sъ vёroю pr0simъ, bёdъ mn0gihъ i3 pregrэšenій da i3zbavimsz, i4bo i3nagw, prečctaz, sk0ragw ne i4mamы ўtэšenіz, razvэ tebE blgoutr0bnыz, podaю1щіz vsёmъ sp7senіe.

E#di1na bGa bez8 i3stlёnіz r0ždšaz, tebЁ pripadaemъ, prnod7vo, so strahom i3 lюb0vію vzыvaющe: strasteй i3 nedygwvъ lю1tыhъ i3zbavi nы2.

E#gdA dušA i4matь razluči1tisz t tэlesE, togdA predstani mi, bGoradovannaz, i3 vragHvъ sovёtы razryši, i4щuщihъ pogloti1ti mS, ćkw da svobodi1vsz tob0ю knszeй tmы2, časti i3zbrannыh spod0blюsz mltvami tvoi1mi.

Mltva po kafjsmэ v7:

Prečctaz vLčice bcde! Vёmъ, ćkw ѓzъ skvernavъ i3 neči1stъ, i3 nedost0inъ є4smь, i3 vsskagw grэhA i3sp0lnenъ є4smь. Segw2 radi, ćkw povi1nnый, so mn0gimъ stыd0mъ i3 so slezami vopію2 ti2, vLčice moS bcde: pomi1luй mS i3 pomozi2 mi2 i3 ўtёši mS, nedost0йnagw rabA tvoegw2 (i3m>kъ). M™i vsskaz ўtёhi, sn7a tvoegw2 i3 bGa našegw moli1ti ne prestaй, ćkw grёšnaz i3 njkasnnaz moS dušA sni1de vo glubinY ѕHlъ. Ѓzъ že, grёšnый i3 neči1stый, pomhšlzz nj prežnihъ i3 nhnэšnihъ svoi1hъ grэsёhъ, rёhъ: nёstь ѕl0bы nik0ez, є3sže ѓzъ njkasnnый ne sotvori1hъ. Togw2 radi ўžasaюsz i3 boю1sz sn7a tvoegw2 i3 bGa moegw2 i3 pravednagw є3gw2 sudi1щa. Tёmъ že sъ sokrušennыmъ serdcemъ i3 so slezami vopію2 ti2: ўmlcrdisz, vLčice moS bcde, pomi1luй mS, samovlastnыmъ ўm0mъ prestupi1všagw njpravdanіz i3 povelёnіz sn7a tvoegw2 i3 bGa moegw2. Ne njstavi mS pogi1bnuti vъ moi1hъ grэh0vnыhъ skvernahъ i3 nbhčazhъ, no posli2 na mS mlcti tvoS bogatыz. Th bo є3si2 mlcrdіz i3 mlcti m™i, ne pri1zri mS gi1bnuщagw, no njbrati2 mS i3 i3st0rgni mS i3z8 ti1nы grэh0vnыz, ćkože drevlэ sn7ъ tv0й i3st0rgъ bludni1cu, blydnagw shna i3 mhtarz. Daruй mi2 i3st0čnikъ slezъ i3 njmhй skvernu grэhHvъ moi1hъ. Ne tri1ni menE, ne gnušaйsz menE skvernagw, no vodami щedrHtъ tvoi1hъ ўgasi2 i3zgorёvšuю napastьmi dyšu moю2, i3zbavi mS plameni bэs0vskagw njbderžanіz, i3 t laznіz i5hъ i3shi1ti mS, da vi1ždu tS tgonsющuю t menE vo vremz tšestvіz moegw2 temnoli1čnыhъ bэsHvъ, predavši mS blgi1mъ i3 svэtloli1čnыmъ li1kwmъ s™hhъ ѓgGlwvъ. Th bo є3si2, bcde, grёšnikwmъ sp7senіe, tčaznnыmъ zastuplenіe i3 njbraщenіe, pečalьnыmъ ўtёha. Tebё bo sn7ъ tv0й bGъ našъ darovA hodataicu namъ, prizыv†ющimъ tS t vsegw2 serdca. Sp7si2 mS, pres™az bcde, nedost0йnagw rabA, radi mlcti sn7a tvoegw2 i3 bGa našegw. Ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.