NASLOVNA » Opšte » Bogorodičin psaltir

Bogorodičin psaltir

Kafjsma k7

Pal0mъ rm7g.

Blgoslovenna є3si2, gpcžE, ćkw naučaeši nasъ, rabHvъ tvoi1hъ, na branь pr0tivu mjra, pl0ti i3 dіavola, pr0tivu mjra, є4že bы tvraщati džči t prelesteй є3gw2, ne privszыvati serdce kъ suetamъ є3gw2, pr0tivu pl0ti, є4že bы soderžati sebE vъ cэlomydrіi i3 ne kasatisz zapovёdannыhъ veщeй, pr0tivu dіavola, є4že bы razumэvati i3skušenіz є3gw2 i3 soblaznы i3 dёйstvію i5hъ vsevozm0žnw proti1vitisz. Q vsem0щnaz vLčice! M0limъ tS i3 mlti ne prestanemъ, blesni2 m0lnіeю si1lы tvoeS i3 razženi2 i5hъ, posli2 strёlы sk0ragw zaщiщenіz tvoegw2 i3 porazi2 i5hъ, proslavi t vыs0tы s™hz slavы tvoeS vъ seй brani krёpkuю desni1cu tvoю2 da vospэvaz vospoemъ mы2 rabi2 tvoi2, i3zbavlьšesz t ѕlhhъ, si1lu, slavu i3 hvalY tvoю2: vёsi, vLčice, koli1kw mы2 grэhopopolznovennы є4smы, i3 mnogopotrebna namъ p0moщь tvoS, vosplameni2 vъ serdcahъ našihъ želanіz nbcnыz i3 i3sp0lni dyhomъ sladosti raйskіz.

Pal0mъ rm7d.

VoznesY tS, vozlю1blennuю m™rь sn7a b9іz, i3 na vsskъ denь vospoю2 tebЁ hvalы2: po vseй zemli2 lю1dіe proslavlzюtъ dэlA i3 mlcti tvoi2, i3 džstrovi mn0zi veli1čaюtъ čudesA tvoS, ѓgGli i3 ґrhagGli propovёduюtъ s™hnю duši2 tvoeS, i3 vsi2 s™ji provozvэщaюtъ kr0tostь i3 smirenіe tvoE: džči naši ўpovaюtъ na tS, gpcžE, pošli2 namъ brašno i3 pi1щu vo blgo vremz, ѓlčuщuю že dyšu napitaй i3 nashti nbcnoю sladostію, i3 mы2 rabi2 tvoi2 blgoslovi1mъ tS ćkw premlcrdnuю m™rь vo vёki vёkHvъ.

Pёsnь vmёstw slavы:

Raduйsz, pres™az prnodv7o mRje, vozlю1blennaz m™i spctelz hrtA bGa našegw, kristallovi1dnый i3st0čniče, nbcnыmi sladostzmi i3sp0lnennый, raйskій vertograde, preispeщrennый vsёmi s™hmi dobrodёtelzmi, mhslennoe nb7o, dyši i3 serdcA ўveselsющee! Q, prekrasnэйšaz i3 preblgoslovennaz vъ ženahъ, njsэni2 mS grёšnagw lučami blgosthni tvoeS, da vъ tišinЁ i3 mi1rэ prebydu vъ seй stranЁ i3 vъ sёni smertnэй i3 pot0mъ, tebЁ pomogaющeй, dosti1gnu ntečestva nbcnagw.

Pal0mъ rm7є.

Hvali2, dušE moS, gpcžY prnodv7u mRjю, neprestannw hvali2, d0ndeže njbitaeši vъ tёlэ semъ: є3gdA že i3zhdeši i3z8 temni1cы brennыz pl0ti, nnA predstanetъ tebЁ, ćkw zastypnica i3 vъ puti2 neznaemэmъ bydetъ nadežnaz predvodi1telьnica, polki2 lukavыhъ bёswvъ pred8 svёtomъ є3S i3zčeznutъ, i3 provedešisz bez8 straha do vratъ vёčnagw mi1ra. Slava, hvalA i3 čestь cRi1cэ nbcnэй, ćže sob0ю mlctivnw privedetъ nasъ vъ cRstvіe nbcnoe.

Pal0mъ rm7ѕ.

Hvali1te gpcžY prnodv7u mRjю, ćkw blgъ є4stь pal0mъ: ўslaždenna i3 krasna sicevaz є4й hvalA: sіS bo є4stь pom0щnica sokrušennыhъ serdcemъ i3 ўmaщaetъ i5hъ blgov0nnыmъ mĐromъ blgovolenіz nj ni1hъ: veliki2 mlcti є3S, blgdtь i3 щedr0tы є3S ne i4mutъ koncA: predvari1te є4й vъ voskliknovenіi, vo i3spovёdanіi palmHvъ p0йte є4й, blgovoli1tъ bo cRi1ca nbcnaz vъ proslavlsющihъ ю5 i3 ўpovaющihъ na mlcti є3S.

Pal0mъ rm7z.

Hvali2, cRkovь b9іz, vozlю1blennuю m™rь spctelz hrtA, proslavlsй ю5, novoblgodatnый sіHne, shnove bo tvoi2 blgoslovstsz t neS i3 rasprostranstsz t m0rz do m0rz, mi1romъ blgi1mъ blgoukrasztsz, i3 nadežda i5hъ ne postыdi1tsz: vъ r0dъ i3 r0dъ voshvalztъ tS.

Pёsnь vmёstw slavы:

Preslavnaz bcde, prnodv7o mRje, ži1zni našez voždE, b9іz blgodati hodataice, morS mjra segw2 volnyющagosz blgoti1šnoe pristaniщe, i3sprosi2 ў vozlю1blennagw sn7a tvoegw2, spctelz našegw mlctь namъ grёšnыmъ, da vъ vёrэ, nadeždэ i3 lюbvi2 kъ nemY prebydemъ nepokolebi1mi i3 konči1nы hrtіanskіz ўdost0imsz.

Pal0mъ rm7i.

Hvali1te gpcžu mRjю t nb7sъ, hvali1te ю5 vъ vhšnihъ, i3dёže sэdi1tъ na prt0lэ nepristypnыz slavы, vъ ri1zahъ pozlaщennыhъ ndёzna i3 preukrašena: hvali1te ю5, vsi2 člvёcы, i3 sk0ti, i3 pti1cы nbcnыz, i3 rhbы morskjz: hvali1te ю5, s0lnce i3 lunA, hvali1te ю5, ѕvёzdы i3 svёtъ, hvali1te ю5, heruvjmi i3 serafjmi, prt0li, gDstvіz i3 vlasti, hvali1te ю5 vsi2 ѓgGli i3 ґrhagGli i3 vsS či1nы v0instvъ nbcnыhъ: slava, hvalA, čestь prnodv7э mRji.

Pal0mъ rm7f.

Vosp0йte gpcžЁ našeй i3 cRi1cэ veli1koй pёsnь n0vuю: hvalA є3S vъ s0nmэ pravednыhъ, veselstsz nb7sa nj slavэ є3S, džstrovi morstji i3 vsS vselennaz, vodA i3 džgnь, mrazъ i3 zn0й, m0lnіz i3 svёtъ proslavlsюtъ ю5. Voznošenіe є3S vъ gortani pravednыhъ, i3 hvalы2 є3S vъ li1kahъ vsёhъ s™hhъ: grade b9ій, sіHne nbcnый, toržestvyй nj neй vёčnw vъ pёsnэhъ hvalenіz.

Pal0mъ rn7.

Hvali1te, pravovёrnыi, veli1kuю gpcžY, si1lьnuю vLčicu, nbcnuю cRi1cu, premlcrdnuю vašu m™rь, sk0ruю pom0щnicu, ўserdnuю zastypnicu, prečctuю i3 preblgoslovennuю prnodv7u mRjю, hvali1te vыs0kіz dobrodёteli i3 veli1kіz čudesA є3S: hvali1te ю5, či1nы patrіarhwvъ i3 prbr0kwvъ, hvali1te ю5 ґpcli i3 svzti1teli, hvali1te ю5, myčenicы i3 i3spovёdnicы, hvali1te ю5, dёvstvennicы i3 vozderžnicы, hvali1te ю5, pusthnnicы i3 monasi, hvali1te ю5, vsi2 vёrnіi vsskagw sosl0vіz, hvali1te ю5, mladencы i3 vsE pravednыz dyši nbcnыhъ graždanъ, vsskoe dыhanіe da hvalitъ pres™agw gDa, da hvalitъ i3 blgodatnuю prnodv7u mRjю. Ґmi1nь.

Pёsnь vmёstw slavы:

Preblgoslovenna є3si2, gpcžE mRje, vozlю1blennaz m™i gDa našegw ї}sa hrtA, i4že vopl0щsz i3z8 tebЁ posэti2 nasъ i3 sotvori2 vёčnoe i3zbavlenіe namъ, lю1demъ svoi1mъ, i4že tS vozdvi1že t d0mu dv7da, ntr0ka svoegw2, i4že i3sp0lni tob0ю klstvu, є4юže klstsz ko ntcє1mъ našimъ ґvraamu i3 sёmeni є3gw2 daže do vёka, i4že nizloži2 si1lьnыz so prestHlъ i3 prevoznese tS smirennuю na nb7si2 i3 na zemli2: i3 tы2, blgodatnaz prnodv7o mRje, veli1kaz prbr0čica t nasъ i3menyešisz, poneže predreklA є3si2, ćkw vsi2 r0di ўblžatъ tS, i3 ўblžaemъ i3 ўblžati tS ne prestanemъ. Q, ѕvэzdo2 ќtrennzz, prnw sіsющaz na nb7si2 i3 na zemli2, njsvэщaй nasъ lučami p0moщi tvoeS vo dni2 i3 vъ n0щi, da ne zablydimъ vъ konecъ vo mracэ grэh0vnыz suetы2: th bo є3si2 slava nbcnыmъ i3 namъ zemnhmъ neposthdnoe ўpovanіe: mn0gw bo m0žetъ tvoS m™rnzz mltva na ўmolenіe nj nasъ nbcnagw vLki, є3myže ćkw premlcrdnomu bGu našemu i3 tebЁ ćkw ўserdnoй zastypnice našeй da bydetъ t nasъ grёšnыhъ čestь i3 slava vo vsS vёki vёkHvъ. Ґmi1nь

Po k7 kafjsmэ tropari2, glasъ }:

Bžctvennagw svёta svэti1lьniče zlatozarnый, prenepor0čnaz gpcže, dyšu moю2, njmračaemuю mgl0ю strasteй, bezstrastіz svёtlostію njzari2, molю1sz, i3 njkasnnoe serdce moE njmhй slezami pokasnіz: tS bo i4mamъ nadeždu rabъ tv0й.

G0restь tamošnihъ mykъ i3 žest0kostь muči1teleй, tmY nesvэti1muю i3 vsegdašnюю, negrёющій i3 ledensщій tartarъ, ćdon0snый i3 neusыpaющій červь, strašnый skrežetъ zubHvъ, plamenь geenskій i3 nesterpi1moe žženіe, ўžasnый v0plь i3 rыdanіe, razlučenіe t pravednыhъ i3 naslёdіz i5hъ lišenіe pomыšlsющi, sodrogni1sz dušE moS, i3 stenanьmi i3 plačemъ m™rь sudіi2 ўmoli2, zovyщi: bcde, i3sprosi2 mi2 proщenіe ѕlhhъ, kъ pokr0vu tvoemY sъ vёroю pritekaющemu.

Raйskimi dobr0tami naslaždatisz i3 vъ nbcnыhъ čert0gahъ nbitati, vLčice, podaždь mi2, bGa bžctvennый čert0že, ўluči1ti že blžennый nevёstnikъ spod0bi i3 pričaщatisz tamw slavы hrt0vы i3 nasыщatisz sladčaйšihъ lučeй i3 sіsnіz neizrečennыz krasotы2 є3gw2, ćkw da raduzsz poю2 vёčnw so ѓgGelы nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, trbcu nerazdёlьnuю, i3z8 nesyщihъ premydrэ vsS njsuщestvovavšuю, i3 tebЁ prnw slavlю, bGoproslavlennaz.

Mltva po kafjsmэ k7:

Pres™az vLčice moS bcde, s™hmi tvoi1mi i3 vsesi1lьnыmi molьbami tženi2 t menE smirennagw, i3 njkasnnagw rabA tvoegw2: ўnhnіe, zabvenіe, nerazymіe, neradёnіe i3 vsS skvernaz, lukavaz i3 hylьnaz pomыšlenіz t njkasnnagw moegw2 serdca i3 t pomračennagw ўmA moegw2: i3 pogasi2 plamenь strasteй moi1hъ, ćkw ni1щь є4smь i3 njkasnenъ. I# i3zbavi mS t mn0gihъ i3 lю1tыhъ vospominanій i3 predprіstій i3 t vsёhъ dёйstvъ ѕlhhъ svobodi2 mS, ćkw blgoslovenna є3si2 t vsёhъ rodHvъ, i3 slavitsz prečtcnoe i4mz tvoE vo vёki. Ґmi1nь.

 

 

Komentarisanje nije više omogućeno.