NASLOVNA » Opšte » Bogorodičin psaltir

Bogorodičin psaltir

Kafjsma }i

Pal0mъ rf7i.

Kъ tebЁ, gpcžE, vnegdA skorbёti mi2, vozzvahъ, i3 ўslhša mS: molю1sz že ti2: i3zbavi dyšu moю2 t vsskagw ѕlA vo vsёhъ dnehъ ži1zni moeS, strёlы i3skusi1telz i3zoщrennыz padaюtъ na glavY moю2, i3 vъ njpasnosti grэhA, ўvы2 mnЁ, nah0ditsz dušA moS, no tы2, vLčice, si1loю tvoeю sokruši2 glavY ѓdskagw ѕmjz, lю1tagw vragA moegw2, da ne poraduetsz džnъ nj padenіi moemъ, vozraduюsz že ѓzъ i3 vozveselю1sz nj є3di1nomъ bz7э sp7se moemъ, vozveli1ču i3 tS, pom0щnicu moю2, vъ vёčnomъ hvalenіi.

Pal0mъ rk7.

Vozdvig0hъ mhslennыz džči moi2 gorЁ, i3dёže tы2, cRi1ce nbcnaz, prebыvaeši, i3 prіi1de vъ serdcэ moE velіe ўtэšenіe, ćkw tы2 ne vozdremleši, nižE ўsneši, sohransz mS t vsёhъ vražіihъ navёtwvъ, vhoždenіe moE i3 i3shoždenіe moE vsegdA mlctivnw naziraeši: slava tebЁ, premlcrdaz m™i, pekyщeйsz i3 i4щuщeй vёčnagw sp7senіz grёšnэй moeй dušE.

Pal0mъ rk7a.

Vozveseli1hsz dyhomъ vёrы i3 nadeždы nj tebЁ, preslavnэй cRi1ce nb7se i3 zemli2: pod8 tvoi1mъ bo predstatelьstvomъ ѓщe blgočestnw poživY, na vёčnoe žili1щe vъ d0mъ gDenь preйdY, vo їerli1mъ nbcnый veli1kій gradъ, є3g0že slava b9іz prosvэщaetъ, i3 svэti1lьnikъ є3gw2 ѓgnecъ. Q, vLčice! Molю1sz ti2 so slezami, podkrэpi2 moю2 vёru vo nbэtovanіz nebёsnыz, njživotvori2 nadeždu na mlcti vozlю1blennagw tvoegw2 sn7a, gDa našegw ї}sa hrtA, vosplameni2 lюb0vь, vo є4že tvori1ti mnЁ blgoug0dnw s™ёйšuю v0lю є3gw2: slava tebЁ, preblgaz moS nastavnice na puti2 i4stinы i3 sp7senіz.

Pal0mъ rk7v.

Kъ tebЁ vozdvig0hъ džči moi2, vseщedraz m™i, i4že sъ vozlю1blennыmъ sn7omъ tvoi1mъ carstvueši na nb7sёhъ, sE ćkw džči rabhni vъ rukY gospoži2 svoeS, takw džči naši kъ tebЁ, vLčice, d0ndeže polyčimъ t tebЁ blgovremennuю p0moщь: blgoslovennw da bydetъ zastuplenіe tvoE, blgoslovenna є3si2 na nb7si2 i3 na zemli2, vъ m0ri i3 vo vsёhъ bezdnahъ blgoslovennw dёvstvo i3 čistotA tvoS, blgoslovenna da bydetъ s™az dušA tvoS i3 preproslavlennoe tёlo tvoE.

Pal0mъ rk7g.

Ѓщe ne gpcža naša prnodv7a mRjz zastypitъ nj nasъ ў bGa, posti1gnutъ nasъ grёhъ radi našihъ mn0gaz bёdы: vnegdA vostat1i ѓdskimъ vragamъ na nы2, živhhъ ќbw požerli bhša nasъ, no tы2, premlctivaz zastypnice, sъ nami, i3 mы i3zbavleni t ni1hъ bhhomъ: p0moщь naša vo i4mz gDa i3 mlctivoe i4mz tvoE, vLčice.

Pёsnь vmёstw slavы:

Raduйsz, njbrad0vannaz t bGa prnodv7o mRje! T prizыvanіz s™ёйšagw i4meni tvoegw2 bёsы trepeщutъ, t njblistanіz slavы tvoeS vlasti temnыz i3sčezaюtъ, tvoi1mъ roždestv0mъ vratA raйskіz tverzaюtsz i3 i3zbrannіi b9іi, sъ ni1mi že i3 vsi2 grёšnicы, mhtari i3 bludni1cы, pokazvšіisz bGu, vh0dztъ vъ ni1hъ nevozbrannw, molю1sz že ti2 vsepriležnw: posэti2 i3 moю2 ўb0guю dyšu, da vo vsS dni2 ži1zni moeS vёrnw poslužY tebЁ, i3 i3zbaviši mS t vlasti temnыz.

Pal0mъ rk7d.

Nadёющіisz na tS, m™rь b9ію, ne ўbostsz li1ca vražіz: veseli1tesz i3 raduйtesz, vsi2 lю1bzщіi bcdu, i4bo pom0žetъ vamъ vъ denь pečali vašeй: pomzni2 щedr0tы tvoS, gpcžE, i3 njhrani2 stranstvіe naše na zemli2, nbrati2 presvёtloe licE tvoE na nasъ i3 niѕloži2 vragHvъ našihъ, i4щuщihъ pogi1beli našeй, da vъ mi1rэ i3 tišinЁ poživemъ i3 vo vsskomъ blgočestіi i3 čistotЁ, proslavlsz tS, vLčicu našu i3 pom0щnicu.

Pal0mъ rk7є.

VnegdA nbrati1ši presvёtloe m™rnee licE tvoE na nasъ, vэdyщihъ tS i3 molsщihsz tebЁ, serdcA i3 duši2 naša veselstsz b9іeю blgdtію i3 tvoi1mi mlctzmi: preblgoslovenna є3si2 tы2 t bžctvennыz si1lы ї}sa hrtA pače vsёhъ ženъ na zemli2: ne njskudёetъ hvalA tvoS t ќstъ našihъ, nižE vёra i3 lюb0vь kъ tebЁ, vLčice, t serdecъ našihъ: blgogovёйnw počitaющіi tS blgoslovstsz t bGa i3 ne lišatsz vsskagw blga.

Pal0mъ rk7ѕ.

Ѓщe bы ne gpcža vLčica naša cRica nbcnaz predstatelьstvovala nj nasъ grёšnыhъ kъ pravosudnomu bGu, podvigli bы grэhi naša pravednый gnёvъ є3gw2 kъ tmщenію, i3 ѓщe bы nnA, ćkw mhslennoe s0lnce ne njzarsla vsS koncы2 zemli2 di1vnыmi znamenmi i3 preslavnыmi čudesami, tmA nevёrіz i3 mglA nevёžestvіz njb8sli bы člvёkwvъ. Q, premlcrdnaz vLčice, vёruemъ nesomnennw, m0limsz smirennw i3 poklansemsz tebЁ blgonadežnw, pred8 nb7omъ i3 zemleю i3spovёduz, ćkw tы2 є3si2 nbcnый nemercaющій svёtъ, vo tmЁ zemnhhъ suetъ svэtsщій, ćkw tы2 є3si2 vsёmъ kaющimsz grёšnikwmъ sporyčnica vo sp7senіe, ćkw tы2 є3si2 vozlю1blennaz m™rь b9іz, preblgoslovennaz vъ r0dъ i3 r0dъ, gDь sъ tob0ю i3 tob0ю sъ nami!

Pal0mъ rk7z.

Blženi vsi2, ўmilennw molsщіisz tebЁ, gpcžE, blženi vэdyщіi s™yю v0lю tvoю2 i3 želaющіi tvori1ti tebЁ ўg0dnaz: trudы2 sladkihъ plodHvъ svoi1hъ snёdztъ i3 ўzrstъ vёčnaz blgaz g0rnzgw їerli1ma: blženi ќbw r0ždšіi tS, vLčicu pamztь i5hъ sъ pohvalami prebydetъ vъ vёkъ vёka: blžennw črevo tvoE, nosi1všee po pl0ti ї}sa hrtA, i3 soscA, ćže t0й ssA. Q, preblžennaz i3 preblgoslovennaz vъ ženahъ! NJbrati2 m™rnee licE tvoE na nasъ i3 ўm0lena bydi nj vsёhъ prizыvaющihъ tS.

Pal0mъ rk7i.

Mn0žiceю brašasz so mn0ю t ю4nosti moeS ѓdstіi vrazi2 moi2, no tы2, vLčice, i3zbavila mS є3si2 t ni1hъ: mn0žiceю brašasz, no tы2, pom0щnice moS, dyšu moю2 ne predalA vъ vёčnw gi1belьnuю vlastь i5hъ, tы2 sohrani1la є3si2 vsS vnytrennzz i3 vnešnzz moS. Q, sporyčnice sp7senіz moegw2, pomozi2 mi2 sotvori1ti plodы2 dost0йnыz pokasnіz, da blgonadežnw prіi1du kъ hrtіanskoй konči1nэ moeй i3 spod0blюsz ўzrёti s™ёйšій pl0dъ čreva tvoegw2, premlcrdnagw spctelz moegw2 i3 i3skupi1telz.

Pёsnь vmёstw slavы:

Raduйsz, preblgoslovennaz prnodv7o mRje, g0rlice pustыnnolю1bnaz, golubi1ce čctёйšaz: kvi2 zrakъ tv0й i3 ўslhšanъ sotvori2 glasъ tv0й, ćkw glasъ tv0й sladokъ i3 džbrazъ tv0й krasenъ. Q, cRi1ce nbcnaz! S0tъ i3skapaюtъ ўstnЁ tvoi2, medъ i3 mleko2 pod8 ljzыk0mъ tvoi1mъ, i3 blgov0nіe ri1zъ tvoi1hъ ćkw blgouhanіe lіvana. Q, nevёsto nenevёstnaz. Q, s™ёйšaz prnodv7o mRje! Serdce naše privleklA є3si2 vo blgdtь tvoю2, vъ slёdъ tebЁ tečemъ, sodёlaй že, vLčice, da i3sp0lnitsz nno2 neizrečennыmi nbcnыmi vozdыhanіzmi nj hrtЁ ї}sэ.

Pal0mъ rk7f.

I#z8 glubinы2 serdca moegw2 vozzvahъ kъ tebЁ, gpcžE, ўslhši glasъ molenіz moegw2, ćkw ў gDa bGa mlctь i3 mn0goe ў tebЁ i3zbavlenіe, i3zmi2 mS, vLčice, t ruki2 vragHvъ moi1hъ, posrami2 i3 rastoči2 navёtы i3 sovёtы i5hъ na mS, pomi1luй mS vъ denь lю1tъ i3 vъ časъ smerti ne njstavi ўb0guю dyšu moю2, predstani є4й so ўtэšenіemъ vёčnagw sp7senіz.

Pal0mъ rl.

GpcžE, ne voznesesz serdce moE nj veli1kihъ i3 di1vnыhъ mjra segw2, preh0ditъ bo mjrъ seй i3 džbrazъ є3gw2: no tы2, vLčice, s™hneю, slavoю i3 čestію prevozneslasz є3si2 nad8 vsёmi, tS ќbw є3di1nu vozlюbi2 dušA moS: mĐro i3zlіsnnoe i4mz tvoE i3 v0nz mlcteй tvoi1hъ pače vsёhъ ґromatъ: tы2 є3di1na vo mracэ grэh0vnэmъ pronicaющaz predo mn0ю ѓki ќtro, dobrA ćkw lunA, i3zbranna ćkw s0lnce, polagaю ќbw tS cRi1cu nbcnuю, ѓki pečatь na serdcэ moemъ, i3 poklansюsz s™ёйšemu veli1čestvu tvoemY.

Pal0mъ rla.

Pomzni2, gpcžE, carstvuющagw prbr0ka i3 veli1kagw praotca tvoegw2 dv7da, є3myže klstsz gDь i4stinoю i3 ne tveržesz є3S, th bo t negw2, ćkw t blgoslovennagw k0rnz, procvэlA є3si2 namъ raйskaz traslь: tы2 є3si2 cvёtъ p0lьnый i3 krjnъ ўd0lьnый, procvёtšій namъ nbcnoe blgouhanіe i3 veselіe. Q, životv0rnый duševnый raю! Tob0ю ўtэšaemsz na zemlЁ stranstvovanіz našegw, veseli1msz bogatstvomъ slavы tvoeS vъ niщetЁ našeй, sotvori2 i3 pomozi2, vLčice, da vъ ži1zni seй lюbooh0tnw pitazsz sleznыmъ hlёbomъ i4stinnagw nj grэsёhъ raskaznіz, nashtimsz nёkogda i3 hlёbomъ živ0tnыmъ, blgoslovennыmъ i3 s™ёйšimъ pl0domъ čreva tvoegw2 vo vёki vёkHvъ.

Pal0mъ rlv.

SE k0lь dobro2 i3 k0lь bGoug0dnw vёrnыmъ namъ blgočestnw počitati i3 ўblžati tS, nbcnuю cRi1cu, ćkw samъ gDь njsэnsetъ nasъ za sіE blgoslovenіemъ svoi1mъ i3 byduщimъ vёčnыmъ blženstvomъ voznagradi1tъ. Q, blgoutr0bnый trіedi1nый b9e! K0lь mn0goe mn0žestvo mlcti tvoeS i3zlivaeši na nasъ grёšnыhъ črez8 predstatelьstvo kъ tebЁ nj nasъ preblgoslovennыz prnodv7ы mRji. Da bydetъ tebЁ čestь i3 slava. Ґmi1nь.

Pal0mъ rlg.

SE nhnэ blgoslovi1te vozlю1blennuю m™rь b9ію, vsi2 ўpovaющіi na i4mz s™0e є3S, vo dni2 i3 vъ n0щi vozdёžite ryki vaša vъ prenbcnaz s™az, i3dёže predstoi1tъ nnA vъ neizrečennoй slavэ s™ёйšemu licY b9ію, ўtёšatsz bo blgdtію є3S preizobi1lьnw njgorčennыz serdcA i3 dyši vaša: blgoslovi1te ю5, vsi2 blgoslovennіi rabi2 є3S, blgoslovi1te ю5, vsi2 ѓgGli i3 ґrhagGli, i3 vsi2 s™ji b9іi, hvali1te ю5, nb7sA nb7sъ i3 vodA, ćže prevhše nb7sъ, hvali1te vo vёki vёkHvъ čudesA є3S.

Pёsnь vmёstw slavы:

Raduйsz, hrtіanskaz čadolюbi1vэйšaz m™i mRje, bezdna mlcteй i3 щedrHtъ! NJči1sti, molю1sz ti2, serdce moE t grэh0vnыhъ strasteй, i3 ѓщe čto2 tebЁ ne blgoug0dnw, i4mi že vёsi sudьbami tvrati2 t menE, kъ nbcnыmъ nbэtovanіzmъ vosplameni2 dyhъ m0й i3 є4že mydrstvovati i3 є4že dёzti nj gDэ pomozi2.

Po }i kafjsmэ tropari2, glasъ d7:

Poemъ tS, bgonevёsto, slavzщe roždestvo2 tvoE nepostiži1moe, i4mže i3zbavihomsz prelesti dіavoli i3 vssčeskihъ bёdъ, i3 vёrnw vopіemъ: pomi1luй stado tvoE, dv7o vsepёtaz.

Pobori2, vsecari1ce, b0rющыz nы2 vragi2, ćkože bo v0lcы ѓlčutъ pogubi1ti naslёdіe tvoE i3 dostosnіe sn7a tvoegw2, kъ nemyže moli1tvami tvoi1mi pogubi2 kzhkъ derzosti, da poznaюtъ si1lu tvoю2 ѕlji ratolю1bcы, bžctvennыmъ tvoi1mъ manіemъ nizloži2 i5hъ, pobёdы daruz blgočesti1vomu ЇMPERA~TORU našemu ҐLEXA~NDRU ҐLEXA~NDROVIČU i3 є3gw2 hrtolюbi1vomu v0instvu.

Prevozšedšaz činы2 ѓgGlъ, vsečctaz, so ѓgGlы moli2 ѓgGlHvъ vLku svobodi1tisz namъ strasteй gubi1telьnыhъ i3 naslёdnikami bhti netlёnnыz ži1zni.

Mltva po kafjsmэ }i:

Kъ tebЁ, prečctёй b9іeй m™ri, ѓzъ njkasnnый pripadaz molю1sz: vёsi, cRi1ce, ćkw bezprestannw sogrэšaю i3 prognёvlsю sn7a tvoegw2 i3 bGa moegw2, i3 mn0gaždы ѓщe kaюsz, l0žь pred8 bGomъ nbrэtaюsz i3 kaюsz trepeщa, da ne kogdA gDь porazi1tъ mS: i3 po časэ paki tazžde tvorю2. Vёduщi sіS, vLčice moS, gpcžE bcde, molю2: da pomi1lueši, da ўkrэpi1ši i3 blgaz tvori1ti da podasi mi2: vёsi bo, vLčice moS bcde, ćkw tnю1dь i4mamъ vъ nenavisti ѕlaz moS dэlA i3 vseю mhslію lюblю2 zak0nъ bGa moegw2: no ne vёmъ, gpcžE prečctaz, tkydu, ćže nenavi1ždu, tA lюblю2, ґ blgaz prestupaю. Ne popuщaй, prečctaz, v0li moeй soveršatisz, ne ўg0dna bo є4stь: no da bydetъ v0lz sn7a tvoegw2 i3 bGa moegw2, da mS sp7setъ, i3 vrazumi1tъ, i3 podastъ blgdtь s™agw d¦a, da bhhъ ѓzъ tselэ prestalъ skvernodёйstva i3 pr0čee poži1lъ bhhъ vъ povelёnіi sn7a tvoegw2, є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь, i3 deržava, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, i3 pres™hmъ i3 blgi1mъ, životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 prnw, i3 vo vёki vёkHvъ. Ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.