NASLOVNA » Opšte » Bogorodičin psaltir

Bogorodičin psaltir

Kafjsma z7i

Pal0mъ r}i

Blženi nepor0čnіi, vъ pytь hodsщіi vъ zak0nэ gDni, blženi i3 poslёdstvuющіi s™hmъ dobrodёtelemъ m™ri b9іeй: blženi podražaющіi smirenію є3S, blženi, lюbi1teli kr0tosti serdca є3S, blženi i4že nbёtami s™hmi slyžatъ є4й, blženi i3mёющіi na nю2 tverdoe ўpovanіe i3 blgyю nadeždu, blženi, i5hže vosprіi1metъ vъ svoE predstatelьstvo cRi1ca nbcnaz. Q, vsemlctivaz vLčice! Da i3zlію1tsz na nasъ džnыz blgodatnыz mlcti tvoS, i3 nasladi1msz džnыhъ ćkw nj vsskomъ bogatstvэ.

Vozdaždь namъ, rabHmъ tvoi1mъ, gpcžE, sію2 tvoю2 veli1kuю blgdtь, vo є4že sъ lюb0vію tvori1ti s™yю v0lю vozlю1blennagw sn7a tvoegw2: ne skrhй t nasъ щedr0tы tvoS, i3 ўrazumёemъ čudesA tvoi2 na nasъ, vozželA dušA naša prnw vospэvati hvalY tvoю2, črez8 tebЁ bo sp7senіe naše nj gDэ. Čto2 vozdadimъ tebЁ nj vsёhъ, ćže vozdala є3si2 namъ; Zak0nъ m™rnіz voli tvoeS, nj s™hhъ s™ёйšaz, položi1la i3 ўtverdi1la є3si2 vъ serdcahъ našihъ: prikloni2 dyši naša kъ vhšnэй lюbvi2 i3 tvrati2 džči naši, є4že ne vi1dэti suetы: strahъ b9ій da bydetъ namъ vъ sыn0vnій strahъ, i3 smirennoe blgogovёnіe kъ tebЁ da ўtёšitъ nasъ vo smirenіi našemъ. Q, vsemlctivaz vLčice! M0limsz licY tvoemY, i3 preklonsemъ kolёna serdecъ našihъ pred8 tob0ю, pomi1luй nasъ po mlcti tvoeй.

Blgdtь sotvori1la є3si2 vo vsskomъ r0dэ i3 r0dэ so vsёmi vo i4stinэ prizыvaющimi tS, gpcžE, vъ p0moщь, vospominaemъ i3 mы2, grёšnіi, di1vnыz čudesA tvoS i3 ўtverždaemsz vo ўpovanіi nbcnыz nadeždы: njbыšedše njbыd0ša nы2 napasti, no krёpkaz desni1ca tvoS i3z8stъ nasъ t ni1hъ: blgo dušЁ našeй, ćkw tsgotoю i5hъ smirsemsz. Q, vsemlctivaz m™i! Daždь namъ duh0vnый razumъ, vo є4že poklanstisz blgosti živagw bGa i3 smirstisz pred8 n§eskimъ є3gw2 nakazanіemъ.

Pёsnь vmёstw slavы:

Raduйsz, vseblgoslovennaz prnodv7o mRje, tы2 є3si2 svёtъ vo tmё grэh0vnэй i3 neposthdnaz nadežda vsёhъ na tS ўpovaю1щihъ: smirennw m0limsz tebЁ, ўtoli2 zakonoprestypnыz strasti serdca našegw i3 i3skušenіz pl0ti i3 mjra tvrati2: povёdaюtъ namъ zakonoprestypnicы glumlenіz svoi2, no tы2, zastypnice, daždь namъ čyvstvo plakati nj grэsёhъ našihъ, da skončaemsz hrtіanskoю konči1noю i3 spod0bimsz b9ію mlctь poluči1ti.

Pal0mъ t0йže.

I#zčezaюtъ dušA i3 serdce naše, i4щuщіz sp7senіz t tebЁ, vLčice: kvi2 namъ blgodatnый zrakъ tv0й, njživi2 nasъ mlctію tvoeю, vo vёkъ ne zabydemъ blgosthni tvoeS, ćkw ѓщe bы ne tы2 predstosla nj nasъ, ўmolsющi vozlю1blennagw sn7a tvoegw2 i3 bGa našegw, pogi1bli bы vъ mnogosyetnoй ži1zni našeй: tы2 nemercaющій svэti1lьnikъ namъ vo tmЁ grэh0vnэй: pače vsёhъ ўčaщihъ nasъ ўrazumёemъ zak0nъ b9ій i3 t zapovэdeй spctelz našegw ne ўkloni1msz, ѓщe tы2, cRi1ce nbcnaz, pom0žeši namъ.

Di1vnы mlcti i3 щedr0tы tvoS, nj s™ёйšaz m™i b9іz, di1vnы čudesA tvoS na nasъ, bliz8 є3si2 tы2 vsёhъ vёrnыhъ i3 i3zbrannыhъ b9іihъ, i3 vsi2 pytіe tvoi2 i4stina, dalečэ že sp7senіe i3 p0moщь tvoS t neradi1všihъ nj blgogovёйnomъ služenіi i3 poklonenіi tebЁ, ćkw nepravednw є4stь pomыšlenіe i5hъ: da prіi1dutъ že, smirennw m0limъ tS, щedr0tы tvoS na nasъ i3 živi2 nj gDэ bydemъ: k0lь sladka gortani našeй hvalA tvoS, pače meda ўst0mъ našimъ vseblgoslovennoe i4mz tvoE! Vosprіi1mi nasъ, stranstvuющihъ vo blgo, i3 sohrani2 t ѓdskіz neprіszni.

Pёsnь vmёstw slavы:

Raduйsz, pres™az bcde mRje, pod8 tvoю2 m™rnюю mlctь i3 pokr0vъ sъ vёroю i3 lюb0vію pribэgaemъ: dnesь i3 na vsskій denь i3 n0щь i3 vъ časъ smerti našez tebЁ dyšu i3 tёlo naše vručaemъ, vsю2 nadeždu vo vseй ži1zni na tS vozlagaemъ, ćkw da tvoi1mъ zastuplenіemъ i3 p0moщію vsS naša dэlA i3spravztsz i3 premёnztsz po s™ёйšeй v0lэ vozlю1blennagw sn7a tvoegw2, spctelz našegw.

Pal0mъ t0йže:

Pri1zri na nasъ, vsemlctivaz gpcžE, i3 pomi1luй nasъ, lю1bzщihъ s™0e i4mz tvoE: vsёmъ serdcemъ našimъ vzыvaemъ i3 m0limsz tebЁ, vLčice, napravi stopы2 naša na pytь sp7senіz, i3 da ne nbladaetъ v0leю našeю vsskoe bezzak0nіe. Ўslhšite, nb7sa, i3 vnuši2, zemlE, ćkože mladenecъ bez8 pitatelьnicы ne m0žetъ ži1ti, takw bez8 gpcži2 našeй prnodv7ы mRji ne m0žemъ poluči1ti vёčnoe sp7senіe. Mjrъ mn0gъ lю1bzщimъ, počitaющimъ i3 poklansющimsz cRi1cэ nbcnэй, pod8 zaщiщenіemъ bo є3S prebыvaющіi dalečэ bydutъ t vёčnoй pogi1beli.

Knszi ѓdstіi njbhšedše njbыdošA nasъ, povsю1du sёti ѕl0bы podnebesnыz pol0ženi sytь vo ўlovlenіe serdca našegw i3 dyši, no t prizыvanіz s™agw i4meni tvoegw2, nj vozlю1blennaz m™i b9іz, ćkw dhmъ, i3sčezaюtъ k0zni vragHvъ. Mjrъ mn0gъ lю1bzщimъ i4mz tvoE, i3 nёstь i4mъ soblazna, živA bydetъ dušA naša i3 voshvalitъ tS, premlcrdnuю svoю2 vLčicu: mlcti tvoS vsegdA pom0gutъ namъ: sedmeri1ceю dnemъ vospэvaemъ tebЁ hvalы2 gDni i3 ne njstavimъ tS prizыvati, pom0щnicu našu, vo vsёhъ dnehъ ži1zni našez, ne zabludi1mъ bo črez8 sіE, ćkw nvčA pogi1bšee, poneže putіE tvoi2 nbcnый svёtъ i3 i4stina.

Pёsnь vmёstw slavы:

Raduйsz, blgodatnaz prnodv7o mRje: kto2 tS dost0йnw m0žetъ vozblgodari1ti i3 voshvali1ti; i3sp0lnenы nb7sA slavы tvoeS i3 i3sp0lnena zemlS mlcti tvoeS, bezsёmennыmъ bo prečctыmъ roždestv0mъ tvoi1mъ t tli2 vёčnыz smerti dyši naša svobodi1la i3 vъ raй bezsmertіz vodvori1la є3si2.

Po z7i kafjsmэ tropari2, glasъ №:

Veseli1tsz hrtіanъ mn0žestvo, i4mz tvoE, bcde, na vsskъ denь prizыvaющihъ i3 lюb0vію vыsotы2 tvoS veličaющihъ. Th bo pohvalA i3 pom0щnica i3 predstatelьnica neposthdnaz є3si2 vsёhъ vёroю čtyщihъ tS.

Sraduйtesz zemnor0dnіi m™ri gDnэй, voshvali1te ю5 nbcnыz si1lы, proslavite carstvuющіi na zemli2, prіidi1te vsi2, raduйsz rcemъ bcdэ soglasnw, vёroю veselsщesz.

N0voe nb7o, vmэsti1všee neizrečennw syщee na nb7sёhъ nevmэsti1moe sl0vo, njduševlennaz palato vLki tvari, preslavnый i3 preimeni1tый gradэ sp7sa našegw: nbcnagw ntečestva graždani1na m‰ sotvori2.

Mltva po kafjsmэ z7i:

Pres™az gpcžE, vLčice bcde! Kъ tebЁ pribэgaemъ, čctaz: th bo є3si2 stэnA newbori1maz, predstatelьstvo i3 pokr0vъ vsёmъ pribэgaющimъ kъ tebЁ sъ vёroю i3 ўpovanіemъ! M0limъ tS, preblgoslovennaz, ўslhši mltvu nedost0йnыhъ rabъ tvoi1hъ i3 predstani prnw za ўs0pšihъ rabHvъ tvoi1hъ. Tы2 vhnu hodataйstvueši nj pravoslavnw čtyщihъ tS, pribэgaющihъ kъ pokr0vu tvoemY, i3 teplэ molsщihsz tebЁ vъ bolёznэhъ, sk0rbэhъ i3 napastэhъ: no tvoE hodataйstvo, tvoE zastuplenіe naipače blgopotrebnw namъ po smerti našeй: tы2 vhnu kvlseši sk0ruю p0moщь tvoю2 rab0mъ tvoi1mъ i3 ne prestaeši vsёmъ molsщimsz tebЁ kvlsti svoE blgoserdіe i3 i3zlivati veli1kіz i3 bogatыz mlcti sn7a tvoegw2 i3 bGa našegw na vsёhъ vёruющihъ: na tS є3di1nuю po bz7э i4mamы tverduю nadeždu i3 ўpovanіe: nikt0že tebЁ molssz th0ditъ t tebЁ bez8 p0moщi, radosti, i3 ўtэšenіz, i3 ўslaždenіz. M0limъ tS, q pres™az bcde, vLčice mjra, nadeždo nenadežnыhъ, bydi ќbw dnesь hodataiceю kъ r0ždšemusz t tebЁ za ўs0pšihъ rabHvъ tvoi1hъ, ўmoli2 sn7a tvoegw2 i3 bGa našegw dati i4mъ proщenіe i3 njstavlenіe pregrэšenій. Moli2, bcde, mn0gw bo m0žetъ molenіe m™rnee ko blgoserdію vLki: t tebЁ bo prіemletъ gDь vsskw sl0vo prošenіz, prіimi2 ќbw i3 tы2 naši mltvы i3 molenіz, prinosi1mыz tebЁ, pres™az dv7o, t vsegw2 serdca našegw i3 vseS duši2 našez za dyši ўs0pšihъ rabHvъ tvoi1hъ. M0limъ tS, pomozi2 i4mъ, vLčice, m™rnimъ tvoi1mъ ko gDu derznovenіemъ dosti1gnuti ti1hagw pristaniщa vъ nbcnomъ їerli1mэ: pomozi2 i4mъ, zastypnice ўserdnaz, neposthdnw predstati na strašnэmъ i3 vtor0mъ prišestvіi sn7a tvoegw2, i3dёže kjйždo t svoi1hъ dёlъ i3li2 proslavitsz, i3li2 postыdi1tsz: pomozi2 i4mъ, blgodatnaz, njpravdatisz pred8 licemъ sэdsщagw na prt0lэ slavы, da ne postыdstsz pred8 ѓgGlы i3 vsёmi s™hmi, pred8 vsёmъ mjromъ g0rnimъ i3 d0lьnimъ. Q, vsepёtaz m™i, vLčice bcde. M0limъ tS, zastupi2, sp7si2, sohrani2 i3 byduщіz i3zmi2 myki ўs0pšihъ rabHvъ tvoi1hъ, da ne pogi1bnutъ vo vёkъ, no da sp7sytsz tvoi1mi mltvami i3 preйdytъ t smerti vъ živ0tъ. Mh že, grёšnіi i3 nedost0йnіi rabi2 tvoi2, ne tstypimъ t tebЁ, ne prestanemъ vo ўmilenіi vzыvati kъ tebЁ: pres™az gpcžE, cRice i3 vLčice! Moli2 sn7a tvoegw2 i3 bGa našegw džbъ ўs0pšihъ rabёhъ tvoi1hъ, da dastъ i4mъ gDь tpuщenіe pregrэšenій: posli2 i4mъ, blgodatnaz, dosti1gnuti voždэlennagw ntečestva i3 ўzrёti blga nbcnыz, i5hže džko ne vi1dэ, ќho ne slhša i3 na serdcэ člvёku ne vzыd0ša: moli2 nj ni1hъ, bcde, da spod0bztsz, po tvoemY predstatelьstvu, vkušati blga sіi2 vo cRstvіi sn7a tvoegw2, hrtA bGa našegw, th bo є3si2 є3di1naz blgoslovennaz vъ ženahъ mnogom0щnaz zastypnica, nadežda, pokr0vъ i3 pribёžiщe vsёmъ pritekaющimъ kъ tebЁ, tы2 є3si2 m0stъ, prevodsй syщihъ t zemli2 na nb7o, i3 raйskihъ dvэrёй tverzenіe. Ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.