NASLOVNA » Opšte » Bogorodičin psaltir

Bogorodičin psaltir

Kafjsma є7i

Pal0mъ Rє.

I#spovёdaйtesz vLčicэ bcdэ, ćkw blga є4stь vъ щedr0tahъ svoi1hъ: kto2 vozglag0letъ si1lы є3S, slhšanы sotvori1tъ vsS hvalы2 є3S; blgopospэši2, q premlcrdnaz m™i, njburevaemыmъ namъ vъ nkeanэ syetnagw mjra segw2 sp7senіemъ tvoi1mъ: vsёmъ serdcemъ m0limъ tS i3 vseю dušeю veličaemъ tS, ўslhši glasы vozdыhaющihъ kъ tebЁ, pomozi2 bezp0moщnыmъ, ўtёši plačuщihъ, vozveseli2 skorbsщihъ, th bo є3si2 živon0snый mlcteй i3st0čnikъ dlS vsёhъ, sъ vёroю i3 mltvami kъ tebЁ pribэgaющihъ: slava tebЁ, neposthdnaz nadeždo naša.

Pёsnь vmёstw slavы:

Q, pres™az vLčice moS bcde, mlcrdіz syщi i3st0čnikъ, pokr0ve, ўpovanіe i3 pribёžiщe hrtіanъ, tebЁ, vsesi1lьnэй predstatelьnice i3 sporyčnice pokasnіz i3 sp7senіz moegw2, ѓzъ, grёšnый rabъ tv0й, vručaю dyšu i3 tёlo moE, vh0dъ i3 i3sh0dъ m0й, vёru i3 ži1telьstvo moE, konči1nu i3 čislo2 dneй moi1hъ, glag0lы i3 pomыšlenіz moS, dэlA i3 načinanіz moS. Th že, mlctivaz m™i b9іz, mn0ю rukov0dstvuй, pokrыvaй, soblюdaй i3 sp7saй mS t vsёhъ bэs0vskihъ k0zneй nevredi1ma, da nem0lčnw, do poslёdnzgw i3zdыhanіz moegw2 vzыvaю ti2: raduйsz, nevёsto nenevёstnaz.

Pal0mъ Rѕ.

I#spovёdaйtesz gDevi, ćkw blgъ: i3spovёdaйtesz i3 vozlю1blennэй є3gw2 m™ri, ćkw velіz mlctь є3S na nasъ: nastavlsetъ bo nasъ na pytь i4stinnыz mydrosti, pokazyetъ mi1rnыz stezi2 nbcnoй i4stinы, naučaetъ strahu gDnю i3 i3z8 lю1bzщagw ю5 serdca i3zgonsetъ lюb0vь kъ mjru, ćže є4stь vraždA na bGa: blženi mы2, ѓщe mltvы naši kъ neй blgoug0dnы є4й: k0sti naši ўtučnstsz t tyka blgodati є3S, nashtztsz ѓlčuщіz dyši i3 žažduщіz napostsz, i3z8 čreva bo є3S proistečE živhй i3 vёčnый i3st0čnikъ sp7senіz našegw.

Pёsnь vmёstw slavы:

Raduйsz, є3demskій cvёte, i3spuщaющій neizrečennoe blgouhanіe: raduйsz, prenepor0čnaz čistoto2, ю4že vozlюbi2 d¦ъ s™hй: raduйsz, slava vsёhъ dёvstvuющihъ nj gDэ: pomozi2 vLčice, m0limsz ti2, i3 namъ sohrani1ti duševnuю i3 tэlesnuю čistotY: blženi bo či1stіi serdcemъ, ćkw tji bGa ќzrztъ.

Pal0mъ Rz.

Got0vo serdce moE, gpcžE, got0vo serdce moE hvalы2 tebЁ pёti: i3skati blgdtь tvoю2 lyčši є4stь, pače zlata i3 kamene mnogocёnna, mlcti gDni na tёhъ, i4že tS vo i4stinэ počitaюtъ: proslavlsющіi tS proslavztsz i3 dalečэ bydutъ t vёčnoй pogi1beli, prizыvaющіi tS vъ napastэhъ i3 i3skušenіzhъ njhranstsz prostertіemъ kri1lъ sk0rыz p0moщi tvoS.

Pal0mъ Ri.

GpcžE, hvalы2 kъ tebЁ moeS da ne premolči1ši i3 sіE i3zrečennoe tebЁ palmopёnіe prіsti da i3zv0liši: prizri2 na trydъ m0й seй, i3 sotvori2 є3gw2 tebЁ blgoug0dnыmъ, soblюdi2 mS nevredi1ma pod8 zaщiщenіemъ desni1cы tvoeS i3 ўtёši sokrušennuю dyšu blgostію i3 mlctію vozlю1blennagw sn7a tvoegw2, i4stinnagw moegw2 spctelz gDa i3 bGa.

Pёsnь vmёstw slavы:

Q, preblgoslovennaz prnodv7o mRje, vozlю1blennaz dщerь nc7A nbcnagw, molю1sz ti2: bydi mnЁ grёšnomu k0rmčaz, d0ndeže vъ byrnomъ m0re vёka segw2 plavaю, ґ pače pri konči1nэ ži1zni moeS, blgopolyčnw da dosti1gnu pristaniщa nbcnagw їerli1ma, i3dёže tS bydu hvali1ti i3 blži1ti vo vsS vёki vёkHvъ Ґmi1nь.

Po є7i kafjsmэ tropari2, glasъ z7:

Vseщedragw bGa nj nasъ, dv7o, ўmoli2, i3zbavitisz dyšamъ našыmъ t vsskagw vredA ѕmjina.

Vozdыhaющa mS, gDi, prіimi2 ćkw mi1lostivъ, i3 pomi1luй mS ćkw mыtarS, m™re tvoeS hodataйstvomъ.

Ko mn0žestvu mi1losti tvoeS nhnэ pribэgaю, razrэši2 veri1gi, bcde, sogrэšenій moi1hъ.

Mltva po kafjsmэ є7i:

Q, pres™az vLčice bcde, nbcnagw cRS m™i, naša že preblgaz nadeždo, predыzbrannaz bGootrok0vice, nenadёющimsz nadёznіe, grёšnыmъ sp7senіe, si1rыmъ prіsteliщe, nagimъ ndэsnіe, skorbsщimъ ўtэšenіe i3 radostь, nbi1dimыmъ pokrovi1telьnice i3 vsёmъ syщimъ vъ bёdahъ i3 napastэhъ vspomoženіe i3 zastuplenіe. Q, vsemlctivaz gpcžE dv7o bcde, zri1ši moю2 bэdY i3 sk0rbь i3 napastь: pomozi2 mi2, bёdnomu i3 nemoщnomu, skvernomu i3 ўnhlomu, pečalьnomu, sk0rbnomu i3 nenadežnomu, i3 t8imi2 t menS pečalь sію2, ćkw strannu, nbi1du moю2 tы2 vёsi, razrэši2 tY, vsenepor0čnaz, ćkw v0liši i3 m0žeši, ne daždь vo tčaznіe vpasti, ćkw ne i4mamы i3nhz p0moщi, razvэ sn7a tvoegw2, prevёčnagw mladenca, i3 tebЁ, b9іz m™i. Q, vLčice mjra, q cRi1ce vseS tvari, q golubi1ce pres™az, na tv0й prečydnый džbrazъ sъ prevёčnыmъ mladencemъ vziraю, so vozdыhanіemъ i3 sokrušenіemъ serdca preklonsю kolэna i3 glavY do zemli2, prizri2 blgoserdыmъ džkomъ, vsepёtaz bcde, i3 ўslhši, preblgaz, i3 ne tri1ni, no blgovoli2 pomi1lovati i3 ne tverži moegw2 vozdыhanіz, nikto2 že bo pritekazй kъ tebЁ posramlenъ t tebЁ i3sh0ditъ, no pr0sitъ blgodati i3 prіemletъ darъ na p0lьzu prošenіz. Ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.