NASLOVNA » Opšte » Bogorodičin psaltir

Bogorodičin psaltir

Kafjsma d7i

Pal0mъ Ra.

GpcžE, ўslhši mltvu moю2, i3 v0plь m0й serdečnый kъ tebЁ da prіi1detъ, da ne tvrati1ši pres™0e licE tvoE t menE, nižE vozgnušaešisz za nečistotY moю2: ne njstavi mS pogi1bnuti t ѕlhhъ na mS sovёtwvъ duše6vnыhъ vragHvъ moi1hъ i3 ne popusti2 i4mъ sъ lю1tыmъ ponošenіemъ posmэ‰tisz nado mn0ю: ўpovaющіi na tS ne ќbostsz tomsщihъ njѕloblenій i5hъ, i3 voshvalsющіi tS mltvami tvoi1mi i3zbavztsz t vsёhъ vražіihъ navёtwvъ: n0siši bo na rukahъ tvoi1hъ pobэdi1telz ѓda i3 smerti.

Pal0mъ Rv.

Blgoslovi2, dušE moS, vozlю1blennuю m™rь gDa našegw ї}sa hrtA, i3 vsS vnytrennzz moS i4mz s™0e є3S: ne zabydemъ blgotvorenій є3S, nižE mlcteй i3 щedr0tъ є3S, blgdtію є3S grэhi2 zaglaždaюtsz i3 bolёzni vračyюtsz. Blgoslovi1te ю5, vsS si1lы nb7sъ, blgoslovi1te ю5, vsi2 neb9i1teli i3 zemnor0dnіi.

Pёsnь vmёstw slavы:

Raduйsz, blgor0dnэйšaz rodi1telьnice є3dinor0dnagw sn7a b9іz, prnodv7o mRje, ćže vsёmъ mlcti nёdro tverzaeši, t s™hni tvoeS prіemlemъ vsi2 blgdtь. Prіimi2, vseblgoslovennaz, mltvы naša, t ўstenъ njskvernennыhъ pred8 tob0ю prolivaemыz, i3 moli2 za nasъ vozlю1blennagw tvoegw2 sn7a, da є3gw2 s™ёйšimъ blgovolenіemъ po ži1zni seй spod0bimsz ўzrёti tS vo cRstvіi b9іi so nc7emъ, sn7omъ, i3 s™hmъ d¦omъ vo vsS vёki.

Pal0mъ Rg.

Blgoslovi2, dušE moS, gDa, vozveli1čivšagosz ѕэlw2, ѕэlw2 blgoslovi2 i3 prnodv7u mRjю, vъ nbcnuю velelэpotY nblekšuюsz: ćkw pri1zrэ gDь na smirenіe rabы2 svoez, i3 mы2, hrtіanstіi r0di, sъ ўmilenіemъ serdcA da ўblžaemъ ю5, pače meda i3 s0ta sladčaйša dušЁ našeй pamztь є3S i3 blgousladi1telьna besёda nj velіihъ čudesёhъ є3S: nnA є4stь premlcrdnaz m™rь, nj nasъ, ćkw nj čadэhъ veselsщazsz, i3 mы2, ćkw ptencы2, rasprostertыmi krilami p0moщi є3S vsegdA zaщiщaemыz, posredЁ samыz sёni smertnыz ne ќboi1msz ѕlA, sъ nami vLčica naša, sъ nami mlctь i3 p0moщь є3S.

Pёsnь vmёstw slavы:

Spod0bi mS vsegdA, vo vsЁ dni2 ži1zni moeй tvori1tь blgoug0dnoe člvэkolюbi1vomu bGu, i3 dok0lэ prebыvaю vъ semъ mnogobolёznennomъ žitіi2, soblюdaй mS, pokrыvaй, sohransй: bydi so mn0ю vъ plavanіi moemъ, sopytstvuй mnЁ, є3gdA putešestvuю: hrani2 mS, є3gdA b0drstvuю: pokrыvaй mS, є3gdA splю2: i3 vsE puti2 moi2 napravlsй ko blgu. Vo vremz že i3sh0da moegw2 i3z8 tёla bydi mi2 predstatelьniceю, bGolюbi1vaz vLčice, i3 nesterpi1muю džnuю bolёznь smzgči2, trydъ njblegči2, toskY moю2 ўtoli2 i3 bёdnuю moю2 dyšu privэdi2 kъ vёčnыmъ nbi1telzmъ, da ne vstretitъ mS temnaz si1la i3 da ne ўvlečetъ vo glubinY ѓda. Daždь mi2 ўzrёtь sudію2 mlcrdagw, mlctivo na mS vziraющa: daždь i3zbavitisz, po tvoemY hodataйstvu, bGonevёstnaz dv7o, t vёčnagw plameni i3 naslaždatisz veselіemъ raйskimъ vъ cRstvэ nbcnэmъ.

Pal0mъ Rd.

I#spovёdaйtesz vъ teplыhъ mltvahъ cRi1cэ našeй bcdэ i3 prizыvaйte sъ serdečnыmъ čyvstvovanіemъ s™0e i4mz є3S, p0йte є4й vъ pёsnэhъ i3 pёnіihъ duh0vnыhъ, preslavnw povёdaющe vъ r0dъ i3 r0dъ drevnіz i3 n0vыz si1lы i3 čudesA є3S, hvali1te i3 prevoznosi1te ю5, dёvы, dщeri sіHnskіz, poneže nbruči2 vasъ prekrasnomu nbcnomu ženihY, cRю2 slavы, poklansйtesz sъ blgogovёйnыmъ strahomъ s™olёpnomu licY є3S, sp7senіe bo dyšamъ vašimъ vёčnoe deržitъ na rukahъ svoi1hъ, i3 i4že dost0йnw ю5 počitaetъ, vosprіi1metъ t gDa pravednuю mzdY.

Pёsnь vmёstw slavы:

Raduйsz, neuvzdaemый raйskій cvёtэ: molю1sz ti2, da njblgouhaetъ mS ґromatnaz v0nz tvoS, serdce moe6 tS lю1bitъ, čyvstva veselstsz, vesь ќmъ m0й vosparsetъ.

Po d7i kafjsmэ tropari2, glasъ ѕ7:

Demonskimi pril0gi koleblemu mnЁ, dv7o, na kameni ўtverdi2 mS bžctvennыhъ povelёnій hrt0vыhъ, da ne pot0pitъ menE, čctaz, pregrэšenій byrz i3 p0mыslwvъ ѕlhhъ trevolnenіe.

Strasteй nahoždenіz vъ r0vъ pogi1beli ni1zъ vlačatъ i3znemogaющuю dyšu moю2, no ўmlcrdisz nado2 mn0ю, r0ždšaz sp7sa vsemi1lostivagw, i3 i3zbavi rabA tvoegw2 byduщagw preщenіz.

Voi1stinnu pače ўmA tvoS, čctaz, darovanіz, i5hže spodoblseši rabы2 tvoS, teplэ tS slavzщыz i2 tvoemY džbrazu sъ vёroю poklansющыzsz, čtyщыz že t duši2 i3 blgogovёйnw lobыzaющыz, kъ ni1mže sopričti2 i3 menE, ѓщe i3 nёsmь dost0inъ tvoeS mi1losti.

Mltva po kafjsmэ d7i:

BGoradovannaz vLčice, preproslavlennaz m™i щedrHtъ i3 člvэkolю1bіz, vsemlctivaz nj vsёmъ mjrэ hodataice, pril1ežnw rabi2 tvoi2, kъ tvoemY bžctvennomu predstatelьstvu pribэgaющe i3 prečydnomu džbrazu tvoemY so ўmilenіemъ pripadaющe, m0limsz: mltvu tepluю sn7u tvoemY i3 bGu našemu sotvori2, nj vsepёtaz cRi1ce i3 vLčice, da vsskihъ bolёzneй i3 pečaleй nasъ tebЁ radi i3zbavitъ i3 t grэhHvъ vsskihъ svobodi1tъ, cRstvіz svoegw2 nbcnagw naslёdniki nы2 pokažetъ: velіe bo i3 neizrečennoe, ćkw m™i, i4maši derznovenіe kъ nemY i3 vsS m0žeši, є3li1ka vosh0щeši, є3di1na vo vёki blgaz i3 blgoslovennaz. Ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.