NASLOVNA » Opšte » Bogorodičin psaltir

Bogorodičin psaltir

Kafjsma №i

Pal0mъ o7z.

Vnemlite, lю1dіe b9іi, zak0nu bGa živagw, prikloni1te ќho vaše vo glы spctelz hrtA, ne zabydite mlcti i3 щedrHtъ i3 vozlю1blennыz є3gw2 m™ri, preblgoslovennыz prnodv7ы mRji, tverzite ўstA i3 serdcA kъ slavoslovію є3S, vozvёщaйte t r0da vъ r0dъ hvalы2, si1lы i3 čudesA є3S, položi1te preslavnoe i4mz є3S ćkw znamenіe i3li2 pečatь na serdcahъ vašihъ, ćkw že bo k0košъ, pokrыvaetъ nnA vsёhъ nasъ voskri1lіemъ ri1zъ svoi1hъ.

Pёsnь vmёstw slavы:

Raduйsz, pres™az bcde, prnodv7o mRje, t tebЁ cRь carstvuющihъ i3 gDь gosp0dstvuющihъ pl0tь vosprіsti i3zv0li, tы2 hodataica meždu bGomъ i3 člvёki, nb7o i3 zemlS tvoi1mъ blgoslovennыmъ pl0domъ primi1renы: i3shodataйstvuй ў člvэkolю1bca bGa i3 moi1mъ sogrэšenіzmъ proщenіe, ćkw da vsёmъ serdcemъ vozlю1blю sn7a tvoegw2, gDa našegw ї}sa hrtA, i3 tS, mnogomlctivuю m™rь nhnэ i3 vo vёki vёkHvъ.

Pal0mъ o7i.

GpcžE! V0lьnыz moS grэsi2 i3 dysi neči1stыz prіid0ša vo s™hй hramъ duši2 moeS i3 njpustoši1ša є3gw2 derznostnэ: ўvы2. Plača plaču so їeremjeю, i3 slezы moi2 na lani1tэhъ moi1hъ: kakw potemnЁ zlato vёrы moeS; kakw i3zmэni1sz srebro lюbvi2 kъ sladčaйšemu ї}su; kakw razshpašasz stzžanіz s™hni hrtіanskіz; ќvы! Sogrэši1hъ na nb7o i3 pred8 tob0ю, vLčice, zastupi2 za mS grёšnagw pred8 bGomъ, prisovokypi mS paki kъ likY i3zbrannыhъ є3gw2, njdoždi2 njgorčennomu serdcu moemY kapli sladosti nbcnыz blgodati tvoeS.

Pal0mъ o7f.

Pashй ї}lz drevnzgw, njblgodatstvovavый n0vagw, vъ vozlю1blennэmъ tvoemъ sn7e, spctelэ hrtЁ, premlcrdnый dž§e nbcnый! Spod0bi nasъ grёšnыhъ dost0йnw ўblži1ti prenepor0čnuю prnodv7u mRjю, ćkw rodi1všuю bžctvennagw našegw i3zbavitelz i3 spctelz r0da člvёčeskagw, ćkw vo vsю2 ži1znь stranstvіz sn70vnz na zemli2 bhvšuю t negw2 netlyčnoю i3 vsёmъ є3gw2 stradanіzmъ i3 ponošenіzmъ myžestvennoю spodvi1žniceю. Q, vozlю1blennaz i3 s™ёйšaz m™i b9іz, spod0bi nasъ i3mёti vo ўstnahъ i3 vъ serdcэ prbr0českuю tvoю2 pёsnь sію2: se bo t nhnэ ўblžatъ mS vsi2 r0di.

Pal0mъ p7.

Raduйtesz gpcžE pom0щnice našeй, voskli1knite є4й vъ veselіi serdca vašegw: ne njstavitъ tщetnw smirennoe molenіe vaše, i3sp0lnitъ vo blgi1hъ vsS prošє1nіz vašz, t0kmw da podražaimъ smirenію, poslušanію i3 kr0tosti є3S: lю1bitъ bo nnA bGobozzli1vaz serdcA: blgdtь є3S vsegdA prebыvaetъ sъ takovhmi: pritechte ќbw kъ neй vsi2 so nbэщanіzmi s™hmi, i3 neizrečennыhъ blgi1hъ є3S pričasti1tesz: slava tebЁ, vLčice, net8emlemoe sokr0viщe dyšъ našihъ!

Pёsnь vmёstw slavы:

Raduйsz, pres™az, pače vsёhъ ženъ blgoslovennaz bcde mRje, po є3dinor0dnomъ tvoemъ i4stinnoe vsёhъ vёrnыhъ sp7senіe: sotvori2, vLčice, da nikak0ю lюb0vію mjra segw2 pristrastnw njbderžysz, no prezrёvъ vsS soblaznы i3 p0hoti pl0tskіz, vъ trіedi1nomъ bz7э i3 vъ m™rnэmъ blgopokrovi1telьstve tvoemъ i4stinnый pok0й dušЁ i3 tёlu moemY i3mёti vsegdA bydu.

Pal0mъ p7a.

BGъ sta vъ s0nmэ bogHvъ: t vыsočaйšagw blgovolenіz є3gw2 ćkw raйskій cvёtъ proizhde m™rь b9іz. Prіidi1te i3 pripadi1te kъ stopamъ є3S, vsi2 lю1bzщіi i3 počitaющіi ю5: nnA bo є4stь i3st0čnikъ vёčnыz ži1zni, tyne napasetъ žažduщihъ, i3 pію1щіi t segw2 ne vžaždutsz vo vёki.

Pal0mъ p7v.

VLčice, kto2 po bz7э pod0benъ tebЁ na nb7si2 i3 na zemli2, ćkw čestію i3 slavoю prevosh0diši nb7oži1teleй i3 zemnor0dnыhъ; ćkože tstostъ nb7sA t zemli2, si1ce prevozneslasz є3si2 nad8 vsёmi tvorenіzmi. PrilьpE dušA moS po tebЁ, cRi1ce nbcnaz, sotvori2 mS vhnu mhslennw vzirati na slavu i3 veli1čestvo tvoE, ćkw da nashщusz nenashtimoю blgdtію tvoeю.

Pal0mъ p7g.

Kolь vozlю1blenna g0rnzz selenіz tvoS, preproslavlennaz gpcžE mRje, i3 k0lь lюbi1telьna ski1nіz vёčnagw pok0z tvoegw! NJbrati1sz, nbrati1sz, g0restnaz dušE moS, vsёmъ tvoi1mъ želanіemъ kъ vёčnomu džnomu tvoemY pok0ю, vёčnaz nerukotvorennaz hramina i3 tebЁ got0va є4stь: cRi1ce nbcnaz i4щetъ tvoegw2 sp7senіz, predstoS prt0lu b9ію vhnu mltsz nj nemъ, i3 mltvы є3S pače lіvana i3 kadi1la blgov0nnagw pred8 vozlю1blennagw sn7a є3S spctelz našegw vosh0dztъ. Slava tebЁ, vLčice, vъ mltvahъ nj nasъ grёšnыhъ neusыpaющeй, i3 vъ predstatelьstvahъ neprel0žnoe naše ўpovanіe!

Pal0mъ p7d.

Blgovoli1lъ є3si2, gDi, njs™i1ti ўtr0bu prenepor0čnыz prnodv7ы mRji tvoi1mъ sp7si1telьnыmъ vočlvёčenіemъ: sіS bo є4stь prekrasnэйšaz vo dщerэhъ їerli1movыhъ, i3 i4mz є3S vo blgoslovenіi. Preblgoslovennuю prnodv7u mRjю p0йte, s™ji ѓgGli i3 ґrhagGli i3, slavite ю5, si1lы i3 gDstvіz, vёrnіi, vzыщi1te mydrostь є3S, ўb0zіi, bogati1tesz sokr0viщami щedrHtъ є3S, želaющіi vёčnw sp7sti1sz, prizыvaйte ю5 vъ p0moщь vъ prostotЁ serdca vašegw.

Pёsnь vmёstw slavы:

Raduйsz, cRi1ce nbcnaz, tы2 ćkw bagrznovi1dnaz zarS sіseši, ćkw lunA p0lna i3 svёtla, ćkw lučezarnoe s0lnce vsS njsvэщaeši: daždь mnЁ grёšnomu, molю1sz ti2, blgodarnыz tebЁ mltvы vozsыlati vsegdA i3 ničt0že i4no želati, t0kmw є4že bы džči tvoi2 m™ernіi t menE ne tvraщeni bhli, tji džči, i4že ѓgGlьskihъ nčesъ čistёйšіi sytь, q s™ёйšaz prnodv7o mRje!

Po №i kafjsmэ tropari2, glasъ G:

Čydo velіe, kakw na rukahъ tы2 nosi1la є3si2, dv7o m™i, dlanію svoeю vs‰ soderžaщagw, i2 t sosc{ tvoє1ю pitala є3si2 mlek0mъ piщedatelz, є3g0že prilёžnw moli2 pres™az, darovati namъ velію mi1lostь.

Pokasnіz stezю2 sokrušennuю prohodi1ti mlj ўkrэpi2, vsesi1lьne sp7se, dэsnіi že blgi1mi njbogati2 ўb0guю dyšu moю2 i3 t strasteй tэsnotы2 vъ širotY bezstrastіz vozvedi2 ю5, moli1tvami bGor0dicы, є3di1ne člvэkolю1bče.

Pristaniщe sp7si1telьnoe tS i3mamы, bGor0dice, vъ puči1nэ žiteйstэй njburevaemіi. Tы2 ќbw sp7si2 t vsskіz bёdы pritekaющihъ kъ tvoeй blgosti.

Mltva po kafjsmэ №i:

Q, vsepёtaz gpcžE, vLčice, dv7o bcde mRje! ЃgGlьskihъ činHvъ veselіe i3 pravoslavnыhъ hrtіanъ neprestannoe radovanіe! Smirennw pripadaz pred8 tvoi1mъ neispovэdi1mыmъ veli1čіemъ, ўmi1lьnw molю2 tS grёšnый i3 nedost0йnый rabъ tv0й: prіimi2 t vseS dyši vozsыlaemoe tebЁ t menE blgodarstvennoe sіE hvalenіe i3 svoeю lюb0vію, ćkw lюbveobi1lьnэйšaz m™i, sogrёй hladnoe serdce moE, ўmoli2 svoi1mъ teplыmъ predstatelьstvomъ r0ždšagosz t tebЁ gDa bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA, da prosti1tъ mi2 vsS sogrэšenіz moS i3 preposšetъ mS si1loю svoeю svhše ko i3spolnenію bžctvennыhъ zapovэdeй svoi1hъ. NJzari2 dyšu moю2 nemercaющimъ tvoi1mъ svёtomъ, i4že da bydetъ mnЁ stranstvuющemu vъ seй zemn0й ži1zni putevodi1telemъ kъ g0rnemu ntečestvu, їerli1mu nbcnomu. Da takw, po bz7э i3mёz vъ tebЁ є3di1nэй tverduю nadeždu i3 ўpovanіe sp7senіz moegw2, proslavlю vses™0e i3 velikolёpoe i4mz nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, vsegdA, nhnэ i3 vъ bezkonečnыe vёki. Ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.