NASLOVNA » Opšte » Bogorodičin psaltir

Bogorodičin psaltir

Kafjsma f7

Pal0mъ …d.

TebЁ podobaetъ pёsnь, b9e, vъ vhšnэmъ sіHnэ, i3 tebЁ, gpcžE, hvalA i3 voskliknovenіe vъ g0rnэmъ їerli1mэ: dadE tebЁ gDь hvalY i3 slavu pred8 vsёmi lюdьmi2, slava tvoS vhše slavы činHvъ ѓgGlьskihъ i3 ґrhagGlьskihъ, blgdtь i3 sladostь vloži2 bGъ vo ўstA tvoS, ndeždoю slavы njblečE prečctoe tёlo tvoE, vэnecъ cvэtoneuvzdaemый položi2 na glavЁ tvoeй, i3 vsёmi dobrodёtelzmi ўkrasi tS vъ mlcti svoeй, q preblgoslovennaz m™i b9іz.

Pal0mъ …є.

Voskli1knite gpcžE našeй prnodёvэ mRji, voskli1knite vsS zemlS: vosp0йte presladkuю pёsnь preslavnomu i4meni є3S, dadi1te slavu hvalЁ є3S: vni1demъ vъ d0mъ, є3S i4meni posvzщennый, sъ serdečnыmъ vsesožženіemъ i3 vozdadi1mъ pred8 s™0ю їkHnoю є3S teplыz naši mltvы: nnA prizri1tъ na niщetY našu i3 vsskuю g0restь ўsladitъ: blgoslovenъ bGъ blgoslovi1vый nasъ blgoslovennoю m™rію po pl0ti sladčaйšagw ї}sa hrtA.

Pal0mъ …ѕ.

B9e, ўщedri nы2 i3 blgoslovi2 nы2, i3 tы2, vsemlctivэйšaz gpcžE, moli2 є3gw2 za nasъ, nbrati2 mnogosyetnuю pečalь našu vo s™yю radostь, prosvэti2, q ѕvэzdo2 ќtrennzz, grэh0vnuю temnotY, ўtoli2 žaždu mіrolюbi1vagw serdca, desni1ca tvoS da vozdvi1gnetъ mS padšagw i3 zastuplenіe tvoE da njsvzti1tъ hrtіanskuю konči1nu moю2: slava tebЁ, neposthdnaz nadeždo moS: tы2 carstvueši na nb7sёhъ: pomzni2 mS, vLčice, vo cRstvіi vozlю1blennagw sn7a tvoegw2, s™ёйšagw moegw2 spctelz.

Pёsnь vmёstw slavы:

Raduйsz, nbcnaz cRi1ce, blgoukrašennый d0me nepostiži1magw cRz: raduйsz, cerk0vnoe nezahodi1moe i3 lučezarnoe svэti1lo, raduйsz, nbcnый svёtъ blgočesti1vыhъ: raduйsz, ti1hoe pristaniщe njburevaemыhъ, raduйsz, plačuщihъ i3 vsёhъ skorbsщihъ raйskoe ўtэšenіe. Pomi1luй mS, njkasnnagw grёšnika, i3 ў vsemlctivagw gDa našegw ї}sa hrtA i3sprosi2, da є3gw2 blgdtію vsS vethaz vъ dušЁ moeй mimoi1detъ i3 vo njbnovlenіi ži1zni h0diti pred8 licemъ bGa bydu.

Pal0mъ …z.

Da voskresnetъ blgdtь pres™hz bcdы vъ dušahъ našihъ, vъ glub0komъ grэh0vnomъ snЁ pogryžennыhъ, i3 rastočatsz vrazi2 naši, i3 vsE k0zni i5hъ i3sčeznutъ. Q, vsemlctivaz gpcžE! Nizloži2 vsю2 ѓdskuю ѕl0bu i5hъ, tvrati2 v0lю moю2 t i5hъ lesti, voskri1li ю5 kъ s™ёйšeй v0lэ vozlю1blennagw sn7a tvoegw2 i3 bGa našegw, prosvэti2 ўsыplennuю s0vэstь moю2, da ne njskudeetъ hvalA tvoS t ўstenъ moi1hъ, nižE lюb0vь moS kъ tebЁ vnytrь menE: mjrъ mn0gъ lю1bzщimъ tS, gpcžE, dyši i5hъ ne ўzrstъ vёčnoй smerti vo vёki.

Pёsnь vmёstw slavы:

M™i b9іz, molю2 tS ўserdnw, ne njstavi menS bez8 tvoeS vsesi1lьnыz p0moщi, naipače vo vremz i3skušenіz, є3gdA ѓzъ vъ suetЁ mztyщisz, zabыvaю nj bGЁ i3 sp7senіi svoemъ. CRi1ce nbcnaz, ne njstavi menE svoi1mъ mlctivыmъ pokr0vomъ i3 vъ ži1zni seй, i3 pri konči1nэ moeй.

Pal0mъ …i.

Sp7si2 mS, vLčice, ćkw vni1doša v0dы grэh0vnыhъ strasteй moi1hъ do dyši moeS, ўglэb0hъ vъ timenіi glubinы2 džnыhъ, plačuщi rыdahъ vo dni2 i3 vъ n0щi, ćkw prognёvahъ gDa bGa moegw2, i3 nёsmь dost0inъ vozzrёti na vыsotY nbcnuю. Kъ komY ќbw pribёgnu njkasnnый ѓzъ, ѓщe ne kъ tebЁ, vsemlctivaz zastypnice; sp7si2 dyšu moю2, ćkw tob0ю i4stinnoe sp7senіe vsemY mjru darovasz, є3gdA vozvэщaющu ґrhagGlu si1la vhšnzgw njsэni2 tS i3 blgovolenіe n§ee posэti2 tS.

Pal0mъ …f.

GpcžE, vъ p0moщь moю2 v0nmi, mlctію tvoeю prosvэti2 njmračennый ќmъ m0й, da razumёю blgostь tvoю2, i3 predi1vnaz čudesA tvoS, kvlsemыz kъ kaющimsz grёšnikamъ, zapečatleю | vъ serdcэ moemъ: pomi1luй vsёhъ vёruющihъ, vъ ni1hъ že naricaetsz s™ёйšee i4mz vozlю1blennagw sn7a tvoegw2 spctelz hrtA i3 preslavnoe i4mz tvoE. Pomi1luй i3 ne popusti2 namъ ўtesnstisz vražіimi i3skušenіzmi, da nэkogda rekytъ nj nasъ: blgože, blgože, no tы2 є3di1na, vLčice, da njs™i1šisz vъ nasъ, vёsi bo syщіz svoS.

Pёsnь vmёstw slavы:

Raduйsz, m™i mRje, mlcti i3st0čniče, mi1rovi pribёžiщe, krasoto2 nbcnaz, ѓgGlwvъ cRi1ce i3 s™hhъ vsёhъ radoste, predstani mnЁ vo vsёhъ napastэhъ, vъ sk0rbэhъ, vъ tesn0tahъ i3 vъ nemoщehъ moi1hъ i3 i3sprosi2 ў bGa vsёmъ sogrэšenіemъ moi1mъ proщenіe, ćkw da ne lišysz cRstvіz nbcnagw.

Po f7 kafjsmэ tropari2, glasъ №:

Ўpovanіe hrtіanъ i3zvёstnoe, mi1losti podatelьnice, i3st0čniče sostradanіz, klюčY, tverzaющій b9ію blgosthnю, tverzi namъ mlcrdіz dveri, vseblgaz vLčice.

Ќtro tai1nstvennoe kvi1lasz є3si2, dv7o, i3z8 tebє2 bo s0lnce vozsіS hrt0sъ vo mrakЁ tčaznіz sэdsщimъ. Tёmže prosvёщšіisz ўblažaemъ tS po d0lgu, ćkw vinY člvёčeskagw njbnovlenіz.

Raй na zemli2 slovesnый tS nasadi1vъ gDь, nasadi1telь raz pervagw, posredЁ tebE, bGonevёsto, ćkw ži1zni drevo procvёte. E#g0že moli2 pi1щi raйskіz spod0biti nasъ.

Mltva po kafjsmэ f7:

Pres™az vLčice moS bcde, g0rcэ slhšavšaz bіenіe mlata, є3gdA prigvoždahu ko krestY sn7a tvoegw2 i3 bGa našegw, sp7si2 mS, є4že ne slhšati skrežeta zubnagw vo ѓdэ. Rыdanіemъ tvoi1mъ ў krestA spctelz moegw2 vёčnagw plača i3shi1ti mS. TebЁ sam0й dyšu proйdE nryžіe ў krestA, sotvori2, da mi1mo i3dytъ menE byduщіz ўgrыzenіz s0vэsti. Kupino2 newpali1maz, ю4že provi1dэ mwmseй, plameni geenskagw i3zbavi mS. Nёstь mi1 po bz7э i3nhz p0moщi i3 i3nagw zastuplenіz, razvэ tebЁ, m™i b9іz, cRi1ce nb7sЁ i3 zemli1. Vёruю tvoeй vsem0щnэй blgodatnэй si1lэ i3 i3spovэduю mlcrdіe tvoE kъ grёšnikamъ. I$bo kto2 pritekazй kъ tebЁ, bez8 p0moщi t tebЁ i3sh0ditъ, segw2 radi i3 ѓzъ, grёšnый, po vsS dni2 pribэgaю kъ tebЁ vo vsёhъ nyždahъ i3 pečalэhъ moi1hъ. No nёstь mi1 vo vsskoe vremz b0lьše seS nuždы2, razvэ vёčnagw žrebіz moegw2, є3gdA bydu ѓzъ vъ desnhhъ i3li2 šyіihъ, naslёduю raй i3li2 nizverženъ bydu vъ preisp0dnюю. Ўslhši že, vLčice, sію2 mltvu moю2, da ne posti1gnetъ mS vёčnoe njsuždenіe, da ne poйdY sъ sudi1liщa vъ proti1vnuю stranY t tebЁ, vLčice, no potekY za tob0ю, vkypэ sъ pr0čimi dost0йnыmi vёčnagw veselіz na nb7э. Q, premlcrdaz m™i b9іz, kъ tebЁ pripadaю, ćkw že zri1ši, sъ sokrušennыmi slezami i3 dušeю, sp7saющi sp7si2 dyšu moю2. Ўmoli2 nj mnЁ gDa, da prіimY hotS krupi1cы padaющіz t trapezы s™hhъ vъ cRstvіi nbcnomъ i3 takw geennskagw ngnS i3zbavlюsz i3 nbrsщu raй tob0ю, blgoslovennaz. Ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.