NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Strastima Hristovim

Kondakъ №

Vozbrannый voev0do, i3 gDi nb7sE i3 zemli, tebe2, cRS bezsmertnago, zrS na krtЁ vi1szщa, vsS tvarь i3zmэni1sz, nebo ўžasesz, njsnov†nіz zemli2 voskolebašasz. Mh že, nedost0йnіi, blgodarstvennoe poklonenіe tvoemY nasъ radi stradanію prinossщe, sъ razb0йnikomъ vopіemъ ti2:

Ї}se, sn7e b9ій, pomzni2 nasъ, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Jkosъ №

ЃgGlwvъ likosto‰nіz vospolnsz, ne t ѓgGlъ vosprіslъ є3si2, no menє2 radi, bGъ shй, člvёkъ bhvъ, čelovёka grBhъ radi ўmerša, životvorsщimъ tёlomъ i3 kr0vію tvoeю njživi1lъ є3si2. Tёmže, toli1cэй lюbvi2 tvoeй blgodarni syщe, vopіemъ ti2:

Ї}se, b9e, lюbы2 predvёčnaz, takw nj nasъ, zemnor0dnыhъ, vozblgovoli1vый: ї}se, mlcte bezmёrnaz, kъ čelovёkwmъ padšыmъ d0lu nizšedый. Ї}se, vъ pl0tь našu njbolkjйsz i3 smertію svoeю smerti deržavu razruši1vый: ї}se, b9estvennыmi tvoi1mi taйnami nasъ njboži1vый. Ї}se, stradanьmi i3 krt0mъ tvoi1mъ vesь mjrъ i3skupi1vый:

Ї}se, sn7e b9ій, pomzni2 nasъ, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Kondakъ v7

Vi1dэvъ tS ѓgGlъ vъ vertogradэ gefsіmanstэmъ, do p0ta krovava vъ mltvэ podvizaющasz, predstavъ ўkrэplsše tS, є3gdA ćkw bremz tsžkoe grэsi2 našz njtzgotёša na tebЁ: th bo ґdama pogi1bšago, na ramo vosprіi1mъ, nc7Y predstavilъ є3si2, prekl0nь kolёna molssz. W^ semъ ќbo sъ vёroю i3 lюb0vію poю2 tebЁ: Ґllilyіz.

Jkosъ v7

Razuma neurazumёnna v0lьnagw tvoegw2 stradanіz ne ўrazumёša їudeє: segw2 radi є3gdA vъ noщi2 so svэti1lьniki i4щuщыmъ tS reklъ є3si2: ѓzъ є4smь, ѓщe i3 pad0ša na zemli2, no po semъ, svzzavše tS, ved0ša na sudi1щe. Mh že na semъ puti2, pripadaющe kъ tebЁ, sъ lюb0vію zovemъ:

Ї}se, svёte mjra, t mjra lukavagw voznenavi1dэnnый: ї}se, živhй vo svёtэ nepristypnэmъ, t džblasti temnыz ćtый. Ї}se, sn7e b9ій bezsmertnый, t shna pogi1beli na smertь ўkazannый: ї}se, vъ nemъ že lьsti2 nёstь, t predatelz lestію lobzannый. Ї}se, tyne sebE vsёmъ podavazй, za srebreniki prodannый:

Ї}se, sn7e b9ій, pomzni2 nasъ, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Kondakъ G

Si1loю bžctvA tvoegw2 proreklъ є3si2 trikratnoe tverženіe ўčenikY: džnъ že posemъ ґщe i3 trečesz tebє2 sъ klstvoю, nbače є3gdA ўzrЁ tS vo dvorЁ ґrhіereйstэmъ, gDa svoego2 i3 ўči1telz, ўmili1vsz serdcemъ, i3zšedъ v0nъ, plakasz g0rьkw. Pri1zri ќbw i3 na mS, gDi, i3 porazi2 žest0koe serdce moE, da slezami moi1mi njmhю grэhi2 mo‰, poS tebЁ: Ґllilyіz.

Jkosъ G

I#mёzй voi1stinu vlastь po či1nu melhіsedekovu, ćkw ґrhіereй vo vёki, stalъ є3si2 pred8 bezzak0nnыmъ pervosvzщennikomъ kaіafoю, vLka i3 gDь vsёhъ: t tvoi1hъ ќbw rabHvъ prіsvый mučenіe, prіimi2 t nasъ sicev†z:

Ї}se bezcёnnый, cэn0ю kyplennый, stzži1 mz vъ tv0e vёčnoe naslёdіe: ї}se, želanіe vsёhъ, t petrA straha radi tveržennый, ne tverži mS, grёšnago. Ї}se, ѓgnče neѕl0bive, t lю1tыhъ vepreй terzaemый, i3zmi1 mz t vr†gъ moi1hъ: ї}se, ґrhіereю, svoeю kr0vію všedый vo s™†z s™hhъ, njči1sti mS t skvernъ plotski1hъ. Ї}se svszannый, i3mёzй vlastь vzzati i3 rэši1ti, razrэši2 mo‰ t‰žkaz pregrэšє1nіz:

Ї}se, sn7e b9ій, pomzni2 nasъ, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Kondakъ d7

Byreю hrtoubjйstva dhšuщe їudeє, poslyšavše glasa ntcA lži2 i3 člvэkoubjйcы i3skoni2, dіavola, tverg0ša tebЁ, pravый pytь, i4stinu i3 živ0tъ. Mh že tS, hrtA, b9ію si1lu, vъ nemže vs‰ sokrHviщa premydrosti i3 razuma sokrovena sytь, i3spovёduющe vopіemъ: Ґllilyіz.

Jkosъ d7

Slhša pіlatъ krHtkіz tvo‰ glg0lы, ѓki dost0йnago smerti predade tz na propstіe, ѓщe i3 samъ svidёtelьstvovaše, ćkw ni є3di1nыz vinы2 njbrёte vъ tebЁ: rycэ ќbo svoi2 ўmы2, no serdce njskverni2. Mh že, čudsщesz taйne v0lьnagw stradanіz tvoegw2, so ўmilenіemъ zovemъ:

Ї}se, sn7e b9ій i3 sn7e dv7ы, t sыnHvъ bezzak0nіz ўmyčennый: ї}se, porygannый i3 njbnažennый, dasй lёpotu krjnwmъ sє1lьnыmъ i3 njdэvazй nebo džblaki. Ї}se, nasыщennый ranami, pztію2 hlёbы pstь thszщъ nashtivый: ї}se, cRю2 vsёhъ, vmёstw dani lюbvE i3 blgodarenіz žestHkіz m{ki prіemый. Ї}se, nasъ radi vesь denь ćzvlennый, ўvračyй ćzvы dušъ našihъ:

Ї}se, sn7e b9ій, pomzni2 nasъ, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Kondakъ є7

BGot0čnoю kr0vію tvoeю vesь njbleklsz є3si2, njdэsйsz svёtomъ ćkw ri1zoю: vёmъ, voi1stinu vёmъ so prbr0komъ počto2 červlenы ri6zы tvo‰: ѓzъ, gDi, ѓzъ grэhi2 moi1mi ўzzvi1hъ tS. TebЁ ќbw, menє2 radi2 ўszvlennomu, blgodarstvennw zovY: Ґllilyіz.

Jkosъ є7

Provi1dэvъ tS vъ dysэ bGoglag0livый i3saіa bezčestіemъ i3 ranami i3sp0lnena, ўžassz vopіsše: vi1dэhomъ є3go2, i3 ne i3mёzše vi1da, ni dobr0tы. Mh že, zrsщe tS na krtЁ sъ vёroю i3 ўdivlenіemъ zovemъ:

Ї}se, bezčestіe terpsй, člvёka slavoю i3 čestію vэnčavый: ї}se, na neg0že ѓgGli zrёti ne m0gutъ, po lani1toma zaušennый. Ї}se, po glavЁ tr0stію ўdarennый, prekloni2 vo smirenіe glavY moю2: ї}se, svBtlaz tvo‰ nčesA kr0vію njmračє1nnaz i3mёvый, tvrati2 džči moi2, є4že ne vi1dэti suetы2. Ї}se, t n0gъ do glavы2 ne i3mёvый cёlosti, vsegw2 cёla i3 zdrava sotvori1 mz:

Ї}se, sn7e b9ій, pomzni2 nasъ, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Kondakъ ѕ7

Propovёdnikъ tvoegw2 nezl0bіz ćvlьsz pіlatъ, pokazA nar0du ničt0že bhti vъ tebЁ dost0йno smerti: no їudeє, ćkw ѕvёrіe di1vіi, kr0vь ўzrёvše, skrežetahu na tS zubы2 svoi1mi: raspni2, raspni2 є3go2, vopію1щe. Mh že, lobыzaющe prečctыz ćzvы tvo‰, zovemъ: Ґllilyіz.

Jkosъ ѕ7

Vozsіslъ є3si2 vъ poz0rъ i3 udivlenіe ѓgGlwmъ i3 člvёkwmъ, glag0lющu nj tebЁ pіlatu: sE člvёkъ. Prіidi1te ќbw, porygannomu nasъ radi і}su pokloni1msz, vopію1щe:

Ї}se, tv0rče i3 sudіE vsёhъ, t tvari svoeS sudi1mый i3 myčimый: ї}se, premydrosti podatelю, tvёta bez{mnыmъ ne davый. Ї}se, vračY ўszvlennыhъ grэhmi2, daždь mi2 vračevstvo2 pokasnіz: ї}se, pastыrю poražennый, porazi2 bэsHvъ, i3skušaющihъ mS. Ї}se, pl0tь i3mhй sokrušennu, sokruši2 serdce moE strahomъ tvoi1mъ:

Ї}se, sn7e b9ій, pomzni2 nasъ, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Kondakъ z7

Hotsй člvёka t rab0tы vražіz i3zbaviti, smiri1lъ є3si2 sebє2 pred8 vragi6 tvoi1mi, ї}se, i3 ćkw ѓgnecъ bezglasenъ na zakolenіe vedenъ bhlъ є3si2, vezdЁ ćzvы terpsй, da vsego2 i3scэli1ši člvёka, zovyщa: Ґllilyіz.

Jkosъ z7

Di1vnoe pokazalъ є3si2 dolgoterpёnіe, є3gdA v0ini, rugaющesz tebЁ, po glag0lu nepravednagw sudіi2 lюtёйšimi ranami ўzzvlshu prečtcoe tёlo tvoE, ćkw njbagri1tisz є3mY t n0gъ do glavы2 kr0vію. Segw2 radi so slezami vopіemъ ti2:

Ї}se člvэkolюbi1vый, t čelovёkъ ternіemъ ўvэnčannый: ї}se, bžctvomъ bezstrastnый, strti terpsй, da nasъ t strasteй svobodi1ši. Ї}se, sp7se m0й, sp7si1 mz, povi1nnago vsёmъ mykamъ: ї}se, vsёmi njstavlennый, ўtverždenіe moE, ўtverdi1 mz. Ї}se, t vsёhъ njskorblennый, radoste moS, vozveseli1 mz:

Ї}se, sn7e b9ій, pomzni2 nasъ, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Kondakъ }

Di1vnw i3 strannw kvi1stasz tebЁ mwvseй i3 i3lіA na favHrэ, glagHlющa nj i3sh0dэ tvoemъ, є3g0že nhnэ skončavaeši vo їerli1mэ: tamw ќbw vi1dэvše slavu tvoю2, zdЁ že sp7senіe naše ўzrёvše, zovytъ: Ґllilyіz.

Jkosъ }

VezdЁ t їudє1й goni1mый, mnHgіz, radi mn0žestva grэhHvъ moi1hъ, preterpёlъ є3si2 ponošє1nіz i3 m{ki: є3di1ni bo tS proti1vna bhti kesarю glg0lюtъ, druzji ćkw ѕlodёz njsuždaюtъ, i3nji že: vozьmi2, vozьmi2 i3 raspni2, vopію1tъ. T vsёhъ ќbw njsuždennomu i3 na propstіe ved0momu, tebЁ, gDu, i3z8 glubinы2 duši2 glg0lemъ:

Ї}se, nepravэdnw njsuždennый sudіE našъ, ne njsudi2 nasъ po dэlHmъ našыmъ: ї}se, i3znemogazй na puti2 pod8 krtomъ si1lo moS, vъ časъ sk0rbi i3 njѕloblenіz moegw2 ne njstavi menE. Ї}se, vzыvazй nj p0moщi ko nc7Y, podvigopol0žniče m0й, vъ nemoщi moeй ўkrэpi1 mz: ї}se, bezčestіe prіemый, slavo moS, t slavы tvoeS ne tri1ni menE. Ї}se, džbraze presvёtlыz v3postasi dž§іz, prewbrazi2 moE neči1stoe i3 mračnoe žitіE:

Ї}se, sn7e b9ій, pomzni2 nasъ, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Kondakъ f7

VsE є3stestvo2 smztesz, zrS tebє2 na krtЁ povёšena: na nebesi2 s0lnce luči2 svo‰ skrы2, zemlS potrzsesz, zavёsa hrama razdrasz, kamenіe raspadesz, ѓdъ ўmeršыz i3zver1že: mh že poklansemsz na mёstэ, i3dёže stosstэ prečctэi n0zэ tvoi2, poю1щe: Ґllilyіz.

Jkosъ f7

Vэt‡i mnogovэщannіi, ґщe i3 mn0gw glag0lюtъ, no ne m0gutъ dost0йnagw blagodarenіz vozdati b9estvєnnыmъ strtemъ tvoi6mъ, člvэkolю1bče. Naša že dušA i3 tёlo, serdce i3 vs‰ sostavы, so ўmilenіemъ kъ tebЁ vzыvaюtъ:

Ї}se, prigvoždёйsz na krtЁ, prigvozdi2 i3 ўprazdni2 rukopisanіe grэhHvъ našihъ: ї}se, rycэ so krtA prostirazй ko vsBmъ, privlecы2 i3 mS, zablyždšago. Ї}se, dvere nvcamъ, vъ rє1bra probodennый, vvedi1 mz ćzvami tvoi1mi vъ čert0gъ tv0й: ї}se, pl0tію raspstый, raspni2 pl0tь moю2 so strastьmi2 i3 pohotьmi2. Ї}se, skončavazйsz vъ mykahъ, daždь mi2, da serdce moE ne syditъ i4no čto2 vёdeti, t0čію tebє2 raspzta:

Ї}se, sn7e b9ій, pomzni2 nasъ, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Kondakъ ‹

Spasti2 hotsй mjrъ, slэphhъ, hromhhъ, prokažennыhъ, nэmhhъ i3 gluhi1hъ i3scэli1lъ є3si2, duhHvъ lukavыhъ tgnalъ є3si2: nerazymnіi že їudeє, zl0boю dhšuщe i3 zavistію myčimi, prigvozdi1ša tS ko krtY, ne vЁduщe pёti: Ґllilyіz.

Jkosъ ‹

CRю2 prevёčnый, ї}se, vesь straždeši za moE nevozderžanіe, da vseg0 mz či1sta sotvori1ši, vo vsemъ džbrazъ namъ podasй, da poslёduemъ stopamъ tvoi1mъ, zovyщe:

Ї}se, lюbы2 neizslёdimaz, raspenšыmъ tS grэhA ne postavivый: ї}se, sъ v0plemъ krёpkimъ i3 so slezami vъ vertogradэ molsйsz, nauči2 i3 nasъ moli1tisz. Ї}se, vs‰ pror0čєstvіz nj tebЁ i3sp0lnivый, i3sp0lni vo blgi1hъ žel†nіz serdca našegw: ї}se, d¦ъ tv0й vъ rycэ nc7Y predavый, vъ časъ i3sh0da moegw2 prіimi2 dyhъ m0й. Ї}se, ri6zы tvo‰ razdэli1ti ne vozbrani1vый, kr0tkw dyšu moю2 t tёla tdэli2:

Ї}se, sn7e b9ій, pomzni2 nasъ, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Kondakъ №i

Pёnіe vseumilennoe prinošaše tebЁ vsenepor0čnaz m™rь tvoS, glg0lющe: ѓщe i3 straždeši na krtЁ, no vёmъ tS i3z8 čreva prežde denni1cы t nc7A roždenna, vi1ždu bo, ćkw tvarь vs‰ sostraždetъ tebЁ: predaeši d¦ъ tv0й nc7Y i3 m0й dyhъ prіimi2 i3 ne njstavi menE, zovyщago: Ґllilyіz.

Jkosъ №i

Ćkw svэtoprіemnaz svэщA, ў krtA tvoegw2 gorsše lюb0vію kъ tebЁ i3 m™rneю, dv7a prenepor0čnaz njbderžašesz bolёznію, zahodsщu tebЁ vo gr0bъ, i4stinnomu slncu pravdы. Sъ neюže i3 serdca našegw moli1tvы prіimi2 sicevы6z:

Ї}se, vozneshйsz na drevo, da nasъ, padšihъ, sovozneseši ko nc7u svoemY: ї}se, dёvstvenniku prisnodv7u vъ m™rь darovavый, da nasъ dёvstvu i3 čistotЁ nauči1ši. Ї}se, tebe2 bGa sl0va r0ždšeй, ўčenikA bGosl0va vruči1vый, vruči2 i3 nasъ vsёhъ є3S m™rnemu zastuplenію: ї}se, mjra i3 ѓda pobэdi1telю, pobэdi2 nevёrіe, g0rdostь žiteйskuю i3 p0hotь nčesъ vъ nasъ živyщыz. Ї}se, smerti deržavы razruši1telю, vёčnыz smerti i3zbavi mS:

Ї}se, sn7e b9ій, pomzni2 nasъ, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Kondakъ v7i

Blgodatь tvoю2 podaždь mnЁ, ї}se, b9e m0й, prіimi1 mz, ćkože prіslъ є3si2 їHsifa sъ nіkodi1momъ, da ćkw či1stuю plaщani1cu dyšu moю2 prinesY tebЁ, i3 vonsmi dobrodёteleй pomažu prečctoe tёlo tvoE, i3 ćkw vo gr0bэ, vъ serdcэ moemъ i3mёю tS, zovhй: Ґllilyіz.

Jkosъ v7i

Poю1щe tvoE v0lьnoe raspstіe, poklansemsz strtemъ tvoi6mъ, hrtЁ, vёruemъ sъ s0tnikomъ, ćkw voi1stinu b9ій sn7ъ є3si2, prіiti2 i3mёzй na džblacэ sъ si1loю i3 slavoю mn0goю: togdA ќbw ne posrami2 nasъ, kr0vію tvoeю i3skyplennыhъ i3 takw vopію1щihъ:

Ї}se, mnogostradalьnый, rыdanіemъ dv7ы, m™re tvoeS, vёčnagw plača i3shiti1 nы: ї}se, t vsёhъ njstavlennый, ne njstavi mS є3di1nago vъ časъ smerti moeS. Ї}se, sъ magdali1noю nogamъ tvoi6mъ kasaющasz, prіimi1 mz: ї}se, sъ predatelemъ i3 raspenšimi tS ne njsudi1 mz. Ї}se, sъ razb0йnikomъ blgorazymnыmъ vъ raй vvedi1 mz:

Ї}se, sn7e b9ій, pomzni2 nasъ, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Kondakъ Gi

Q ї}se hrtЁ, ѓgnče b9ій, vzemlzй grэhi2 mjra, prіimi2 maloe sіE t vseS duši2 našez prinosi1moe tebЁ blgodarenіe, i3 i3scэli1 nы sp7si1telьnыmi tvoi1mi stradanьmi t vsskіz bolёzni duševnыz i3 tэlesnыz, njgradi1 nы krt0mъ tvoi1mъ t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, i3 pri konči1nэ životA našegw ne njstavi nasъ, da smertію tvoeю i3zbavlьšesz vёčnыz smerti, vhnu zovemъ tebЁ: Ґllilyіz.

Seй kondakъ glag0li tri1ždы.

I# paki čtetsz №-й jkosъ: ЃgGlwvъ likosto‰nіz:

I# paki kondakъ pervый: Vozbrannый voev0do:

Ml™va ko gcdu ї}su raspstomu

Na krtЁ prigvoždennый za nы2, ї}se hrtЁ, є3dinor0dnый bGa nc7A sn7e, mlcti, lюbvE i3 щedr0tъ neizčerpaemaz bezdno! Vёmъ, ćkw grэhHvъ radi moi1hъ, t neizrečennagw člvэkolю1bіz, kr0vь tvoю2 prolіsti na krtЁ i3zv0lilъ є3si2, ю4že ѓzъ, nkasnnый i3 neblagodarnый, doselэ skvernыmi moi1mi dёlы popirahъ i3 ni vo čt0že vmэnshъ. Tёmъ ќbo i3z8 glubinы2 bezzak0nіz i3 nečistotы2 moeS ќmnыma nči1ma na raspstago tS na krtЁ i3skupi1telz moego2 vozzrёvъ, so smirenіemъ i3 vёroю vo glubinY ćzvъ, tvoegw2 mlcrdіz i3sp0lnennыhъ, sebE povergaю, grэhHvъ proщenіz i3 skvernagw žitіS moegw2 i3spravlenіz prosS. Mi1lostivъ bydi mnЁ, vLko i3 sudіE m0й, ne tri1ni mS t licA tvoegw2, no vsesi1lьnoю tvoeю ruk0ю samъ mS kъ tebЁ njbrati2 i3 na pytь i4stinnagw pokasnіz nastavi, da tnhnэ položY sp7senіz moegw2 načalo. B9estvennыmi stradanьmi tvoi1mi ўkroti2 mo‰ plotsk‡z str†sti: i3zlіsnnoю tvoeю kr0vію njči1sti mo‰ dušє1vnыz skvє1rnы: raspstіemъ tvoi1mъ raspni1 mz mjru sъ soblaznami є3gw2 i3 pohotьmi2: krt0mъ tvoi1mъ njgradi1 mz t nevi1dimыhъ vr†gъ, lovsщihъ dyšu moю2. Probodennыma nogama tvoi1ma t vsskagw puti2 lukavagw vozbrani2 nogamъ moi6mъ: probodennыma rukama tvoi1ma rycэ moi2 t vsskagw neug0dnagw tebэ2 dёla vozderži2. Prigvoždennый pl0tію, prigvozdi2 strahu tvoemY plotь moю2, da ўkloni1vsz t zlA, tvorю2 blgo pred8 tob0ю. Prekloni1vый glavY tvoю2 na krtЁ, kъ zemli2 smirenіz prikloni2 voznesennuю moю2 gordhnю: vэncemъ tvoi1mъ tern0vыmъ njgradi2 mo‰ ўšesA, vo є4že ne slhšati kromЁ poleznagw: želčь ўstami vkusi1vый, položi2 hranenіe neči6stыmъ ўstHmъ moi6mъ: tverstoe kopіemъ i3mёzй serdce, serdce či1sto vo mnё sozi1ždi: vsёmi tvoi1mi ćzvami vsegH mz sladcэ vъ lюb0vь tvoю2 ўzzvi2, da tebЁ, gDa moego2 vozlюblю2 vseю dušeю, vsёmъ serdcemъ, vseю krepostію i3 vsёmъ pomыšlenіemъ. Daždь mi2 sebE stranna i neimyщa gdЁ glavы2 podkloni1ti: daždь mi2 sebE vseblgago, i3zbavlsющagw dyšu moю2 t smerti: daždь mnЁ sebE vsesladkagw, ўslaždaющago mS vъ sk0rbэhъ i3 napastэhъ svoeю lюb0vію, da є3g0že pervэe nenavi1dэhъ, prognэvlshъ, t sebє2 i3zgonshъ i3 ko krtY prigvoždahъ, sego2 nhnэ vozlюblю2, raduzsz prіimY i3 sladcэ krtъ є3gw2 do koncA ži1zni moeй ponesY. Ne daždь tsele, q vseblgjй i3skupi1telю m0й, ni є3di1noй moeй v0lэ sovэršatisz, poneže ѕlA є4stь i3 nepotrёbna, da ne paki vpadY vъ tsžkuю rab0tu carstvovavšagw vo mnЁ grэhA: no tvoS v0lz blgaz, sp7sti1 mz hotsщaz, da soveršaetsz vo mnЁ vsegdA, є4йže mS vručaz, tebE, raspstagw gDa moegw2, ќmnыmъ nčesemъ moegw2 serdca predstavlsю i3 molю2 i3z8 glubinы2 duši2, da i3 vъ razlučenіi moemъ t brennagw moegw2 tЁla, tebE є3di1nago na krtЁ tvoemъ ўzrю2, vъ rycэ mS zaщiщenіz svoegw2 prіemlющa i3 t vozdyšnыhъ duhHvъ ѕl0bы hransщa, vselsющa že so grёšniki, pokasnіemъ tebЁ blagougodi1všimi. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.