NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Roždestvu Hristovom

Kondakъ №

I#zbravый t vsёhъ rodHvъ prečctёйšuю ѓgGlъ dv7u i3 t ne‰ rodi6vыйsz pl0tію, hrtE b9e našъ, blgodarstvennaz prin0simъ ti2 rabi2 tvoi2, vLko. Th že, ćkw i3mёzй mlcrdіe neizrečennoe, t vs‰kihъ nasъ bёdъ svobodi2, zovyщihъ:

Ї}se, sn7e b9ій, voploti1vыйsz nasъ radi, slava tebЁ.

Jkosъ №

ЃgGlъ mn0žestvo sobrasz vъ vifleemэ vi1dэti neposti1žnoe roždestvo2: i3, vi1dэvše tvorcA svoegw2, vo ćslэhъ ćkw mladenca ležaщa, ўdivi1šasz, i3, strahomъ blgogovёющe, r0ždšagosz i3 r0ždšuю bGolёpnэ počitahu, poю1щe takovaz:

Slava tebЁ, sn7e b9ій, prežde vёkъ t nc7A roždennый. Slava tebЁ, so nc7emъ i3 d¦omъ vs‰ sotvori1vый. Slava tebЁ, sp7sti2 pogi1bšіz prišedый. Slava tebЁ, daže do rabіz zraka snizšedый. Slava tebЁ, vzыskatelю zablyždšihъ. Slava tebЁ, spctelю pogi1bšihъ. Slava tebЁ, sredostёnіe vraždы2 razryšivšu. Slava tebЁ, raй, preslušanіemъ zatvorennый, paki tverzšu. Slava tebЁ, r0dъ člvёčeskій neizrečennw vozlюbi1všu. Slava tebЁ, na zemli2 vertepъ nb7o kvi1všu. Slava tebЁ, r0ždšuю tS dv7u, prt0lъ heruv‡mskій pokazavšu.

Ї}se, sn7e b9ій, voploti1vыйsz nasъ radi, slava tebЁ.

Kondakъ v7

Vi1dzщe bezpl0tnіi ѓgGli svoegw2 vLku, t čctыz dv7ы pl0tь prіemša, ўžas0šasz i3 drygъ ko drygu reša: preslavnoe sіE tainstvo nepostiži1mw namъ kvlsetsz bhti. Nbače divsщesz neizrečennomu togw2 snizhoždenію, so strahomъ poshu: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

Razymnaz vs‰ tvarь ўžasaющisz i3 blgodarsщi, poetъ tvoegw2 roždestvA, vLko, tainstvo: si1lы nbcnыz raduюtsz poю1щe: slava vъ vhšnihъ bGu, i3 zemlS sъ člvёki veseli1tsz, mh že neprestannw vopіemъ:

Slava tebЁ, vъ vhšnihъ slavimomu bGu. Slava tebЁ, mi1rъ na zemli2 sotvori1všemu. Slava tebЁ, nasъ sob0ю primiri1všemu. Slava tebЁ, na zemli2 namъ kvi1všemusz. Slava tebЁ, t dv7ы neizrečennw voploti1všemusz. Slava tebЁ, ѕvэzdY vozsіsvšemu. Slava tebЁ, t0ю volhvы2 na poklonenіe tebЁ prizvavšemu. Slava tebЁ, darы t ni1hъ mi6lostivnw prі‰všemu. Slava tebЁ, vsю6 tvarь tebЁ služi1ti nauči1všemu. Slava tebЁ, i3 nasъ tebЁ pёti nastavivšemu. Slava tebЁ, sebє2 namъ soedini1všemu. Slava tebЁ, nasъ sob0ю sp7sšemu.

Ї}se, sn7e b9ій, voploti1vыйsz nasъ radi, slava tebЁ.

Kondakъ G

Si1lьnый vъ krёposti, bGъ mjra i3 nc7ъ щedrHtъ, prіi1de na zemlю sp7sti2 mjrъ pogibaющій, nhnэ vъ vifleemэ ćkw mladenecъ raždaetsz t dv7ы, ю4že m™rь i3 hodataicu sp7senіz pokazA vsёmъ togw2 voploщenіe slavzщimъ i3 poю1щimъ: Ґllilyіa.

Jkosъ G

I#myщe tebE prečctw r0ždšuю, nj nasъ neprestannw molsщuюsz, raduющesz poemъ tvoegw2 vočlvёčenіz, vLko, tainstvo, i3 roždestvo2 t dv7ы bGprіstnыz slavosl0vzщe, vopіemъ:

Slava tebЁ, sn7e b9ій, nasъ radi voploti1vыйsz. Slava tebЁ, sn7e dv7ы, t dv7ы neskazannw rodi1vыйsz. Slava tebЁ, člvэkolю1bіz bezdnu na nasъ pokazavšemu. Slava tebЁ, nasъ neizrečennw vozlюbi1všemu. Slava tebЁ, zablyždšee nvčA vzыskav1šemu. Slava tebЁ, njb8 njbrёtenіi togw2 sradovatisz ѓgGlwmъ rekšemu. Slava tebЁ, na ramo sію2 vosprіemšemu. Slava tebЁ, ko nc7Y t0e privedšemu. Slava tebЁ, člvёki so ѓgGlы vo є3di1nw stado sovokyplьšemu. Slava tebЁ, mjrъ t prelesti i3zbavlьšemu. Slava tebЁ, veli1kuю i3 neizrečennuю mi1lostь namъ kvi1všemu. Slava tebЁ, nasъ pače vsёhъ tvareй proslavlьšemu.

Ї}se, sn7e b9ій, voploti1vыйsz nasъ radi, slava tebЁ.

Kondakъ d7

Byrю vnytrь pomыšlenій sumni1telьnыhъ prežde i3mёvый cэlomydrennый їHsifъ, nhnэ vnytrь bžctvennagw vertepa vi1ditъ preslavnыz. Ѓщe bo i3 ćkw člvёka vi1dzщe t dv7ы roždaemagw, no razumэvaše t vёщeй bGa bhti i4stinnagw: tёmъ i3 bGolёpnэ pokloni1vsz, radostnw posše: Ґllilyіa.

Jkosъ d7

Slhšaša pastыrіe ѓgGla, vozvэщaющa i4mъ r0ždšagosz sp7sa mjru vo gradэ dv7dovэ, i3, sk0ro tekše, vi1dэša segw2 ćkw ѓgnca nepor0čna, vo črevэ dv7ыz ўpasšasz, vo ćslэhъ ležaщa, i3 r0ždšuю, blgogovёйnw služaщu, i3 їHsifa, so str†homъ predsto‰щa: skazaša nj glag0lannыhъ kъ ni1mъ i3, pokloni1všesz r0ždšemusz, reša:

Slava tebЁ, ѓgnče b9ій, sp7se mjra. Slava tebЁ, sn7e b9ій, neizrečennoe čydo namъ pokazavый. Slava tebЁ, ѓgGlьskihъ pёnій slhšateli nasъ bhti kvi1vый. Slava tebЁ, sъ ni1mi i3 nasъ slavosl0viti tS nauči1vый. Slava tebЁ, ѓgGlы i3 člvэki pёti tS vrazumi1vый. Slava tebЁ, na zemli2 i3 na nb7si radostь sotvori1vый. Slava tebЁ, ćkw nj tebЁ nbcnaz sraduюtsz zemnhmъ. Slava tebЁ, ćkw tob0ю zemnaz sovokuplsюtsz nbcnыmъ. Slava tebЁ, krёpostь dіavolю nemoщnu pokazavšemu. Slava tebЁ, t togw2 muči6telьstva nasъ i3zbavlьšemu. Slava tebЁ, vъ tS vёruющimъ neizrečennaz radoste. Slava tebЁ, lю1bzщimъ tS neizglag0lannaz sladoste.

Ї}se, sn7e b9ій, voploti1vыйsz nasъ radi, slava tebЁ.

Kondakъ є7

BGtečnuю ѕvэzdY, hrt0vo roždestvo2 pred8zvlsющuю, ўzrёvše ѕvэzdoblюsti1teli volsvi2, t0z voždenіemъ nepostiži1magw dostig0ša i3 nevi1dimagw vi1dэša, vozradovašasz že, tomY vopію1щe: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

Vi1dzщe carіe persjdstіi na rukY dv7i1ču cRS carstvuющihъ, ćkw na prt0lэ heruv‡mstэmъ sэdsщa, i3 vLku togw2 razumэvaющe, ѓщe rabій prіstъ zrakъ, potщašasz darы є3mY prinesti2: zlato ćkw cRю2 vsёhъ: lmvanъ že ćkw bGu: smĐrnu ćkw bezsmertnomu, i3, pokloni1všesz, poshu:

Slava tebЁ, svёtъ vsёmъ vozsіsvый. Slava tebЁ, nasъ ѕvэzd0ю na poklonenіe tebЁ prizvavый. Slava tebЁ, ѕl0bu lю1tagw i4rwda njbliči1všemu. Slava tebЁ, syetnw togw2 ўmыšlenіe pokazavšemu. Slava tebЁ, nasъ t togw2 prelesti i3zbavlьšemu. Slava tebЁ, poklanstisz tebЁ, s0lncu pravdы, nauči1všemu. Slava tebЁ, vs‰ svёtomъ razuma prosvэti1všemu. Slava tebЁ, tvoi1mъ roždestv0mъ mnogob0žіz prelestь ўprazdni1všemu. Slava tebЁ, vražіe vladhčestvo do koncA nizloži1všemu. Slava tebЁ, so nc7emъ i3 d¦omъ tebЁ poklanstisz nasъ nauči1všemu. Slava tebЁ, prelьsti1všagw nasъ ѕmjz glavY sokruši1všemu. Slava tebЁ, t vёčnыz smerti nasъ i3zbavlьšemu.

Ї}se, sn7e b9ій, voploti1vыйsz nasъ radi, slava tebЁ.

Kondakъ ѕ7

Propovёdnikъ bGon0snыhъ vэщanіz ćže t tebЁ i3spolnsz, na zemli2 kvi1lъ є3si2 sebE, sp7se, vo ўb0zэmъ nhnэ vertepэ r0ždьsz t čctыz dv7ы, i3, bogatъ shй, n†sъ radi njbniщalъ є3si2 v0leю, da člvёki njbogati1ši, vёroю tebЁ poю1щіz: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

Vozsіslъ є3si2 t dv7ы i3 neiskusomyžnыz tvoeS m™re, ї}se, ćkw s0lnce prosvэщaz i3 progonsz lži2 tmY: demwni bo, sp7se, neterpsщe tvoeS krёposti, vsi2 vostrepetaša, i3 ѓdъ, vi1dэvъ čydo, ќbossz: mh že blgodarsщe vopіemъ ti2:

Slava tebЁ, člvёkъ spctelю. Slava tebЁ, bёswvъ potrebi1telю. Slava tebЁ, prelesti načalьnika tvoi1mъ roždestv0mъ ўstraši1všemu. Slava tebЁ, їdHlьskuю prelestь ўprazdni1všemu. Slava tebЁ, svёtomъ bGopoznanіz vs‰ njsіsvšemu. Slava tebЁ, tmY nevёdэnіz tgnavšemu. Slava tebЁ, kamenю, v0du sp7senіz vsёmъ i3stoči1vый. Slava tebЁ, žaždu ґdamovu i3 dv7dovu ўtoli1vый. Slava tebЁ, ćkw s0lncemъ, tvoi1mъ roždestv0mъ vs‰ prosvэti1všemu. Slava tebЁ, luči2 blgdti vselennэй njblistavšemu. Slava tebЁ, zemlю nbэtovanіz namъ pokazavšemu. Slava tebЁ, t vser0dnыz klstvы nasъ i3zbavlьšemu.

Ї}se, sn7e b9ій, voploti1vыйsz nasъ radi, slava tebЁ.

Kondakъ z7

HotS t vёka sokrovennuю taйnu namъ kvi1ti, t vse‰ tv†ri služi1teli tainstvu pokazalъ є3si2, spce: t ѓgGlъ gavrіi1la, t člvёkъ dv7u, t nb7sъ ѕvэzdY, t zemli2 vertepъ, vъ nemže rodi1tisz blgovoli1lъ є3si2: tёmže divsщesz tvoeй neizrečennэй premydrosti, zovemъ: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

N0vuю pokazalъ є3si2 tvarь, ćvlьsz pl0tію vsёhъ ziždi1telь, i3z8 bezsёmennыz prozsbъ ўtr0bы, i3 sohrani1vъ ю5, ćkože bЁ netlёnnu, i3 hodataicu sp7senіz pokazalъ є3si2 poю1щimъ:

Slava tebЁ, sn7e b9ій, tS r0ždšuю m™rь miloserdіz pokazavый. Slava tebЁ, tyю i3 po roždestvЁ dv7u sohrani1vый. Slava tebЁ, sp7sti ґdama prišedый. Slava tebЁ, slezы є4vinы ўtoli1vый. Slava tebЁ, vs‰ sp7sti2 vozželavый. Slava tebЁ, voskresenіz džbrazъ njblistavый. Slava tebЁ, grэhHvъ našihъ rukopisanіe razdravый. Slava tebЁ, sob0ю smirenіz džbrazъ namъ pokazavый. Slava tebЁ, nasъ radi njbniщavый. Slava tebЁ, tvoeю niщet0ю nasъ njbogati1vый. Slava tebЁ, ndeždoю sp7senіz nasъ ndэsvый. Slava tebЁ, tvoeю lюb0vію nasъ ўsladi1vый.

Ї}se, sn7e b9ій, voploti1vыйsz nasъ radi, slava tebЁ.

Kondakъ }

Strannoe i3 preslavnoe roždestvo2 tvoE vi1dэvše, vъ vertepэ soveršaющeesz, ўstrani1msz s{etnagw m‡ra, ќmъ na bžctvennaz prel0žše. SegH bo radi bGъ na zemli2 kvi1sz smirennый člvёkъ, da na nb7sa vozvedetъ tomY vopію1щіz: Ґllilyіa.

Jkosъ }

Vesь є3si2 želanіe, vesь sladostь lю1bzщimъ tS, hrte b9e, i3 tvoE bžctvennoe snizhoždenіe slavsщimъ: t dv7ы bo čctыz r0ždьšsz na zemli2, nasъ na nb7sA vozv0diši, poю1щihъ:

Slava tebЁ, sn7e b9ій, na zemli2 rodi1vыйsz. Slava tebЁ, t dv7ы neizrečennw voploti1vыйsz. Slava tebЁ, sebE namъ pokazavšu. Slava tebЁ, nasъ, t tebЁ dalečэ syщihъ, prizvavšu. Slava tebЁ, neizrečennaz naša radoste. Slava tebЁ, serdecъ našihъ sladoste. Slava tebЁ, vъ roždestvЁ tvoemъ svёtъ sp7senіz vozsіsvый. Slava tebЁ, slezы radi našegw sp7senіz prolіsvый. Slava tebЁ, tёmi plamenь strasteй našihъ ўgasi1vый. Slava tebЁ, nasъ t skvernы grэh0vnыz njmhvый. Slava tebЁ, prestuplenіe razryšivšemu. Slava tebЁ, t tlёnіz nasъ i3zbavlьšemu.

Ї}se, sn7e b9ій, voploti1vыйsz nasъ radi, slava tebЁ.

Kondakъ f7

Vs‰koe razumёnіe i3 vs‰kъ ќmъ ѓgGlьskій i3 člvёčeskій ne postigaetъ tvoegw2 neposti1žnagw roždestvA tainstva razumёti: nbače, vLko blgjй, našu lюb0vь i3 vёru prіimi2, i3 sp7si2 nasъ, tebЁ poю1щihъ: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

Vэt‡z mnogovэщ†nnыz ćkw rhbы bezglasnыz vi1dimъ nj tvoemъ voploщenіi, vLko, nedoumёюtъ bo glag0lati, kakw, bGъ shй soveršenъ, člvёkъ soveršennый kvi1sz, i3 t dv7ы neiskusobračnыz kakw rodi1sz: mh že, taйnы ne i3spыtyющe, vёroю є3di1noю slavimъ tS, vopію1щe:

Slava tebЁ, v3postasnaz b9іz premydroste. Slava tebЁ, neizglag0lannoe vsёhъ veselіe. Slava tebЁ, lюbomydrы nemydrыz kvi1vый. Slava tebЁ, nj tebЁ i3spыtyющihъ posrami1vый. Slava tebЁ, vs‰ basnotv0rnaz pletenіz rasterzavый. Slava tebЁ, svёtъ bGovёdэnіz vsёmъ vozsіsvый. Slava tebЁ, mydrostь vo tvoi1hъ dёlэhъ prolіsvый. Slava tebЁ, mn0gimъ razumъ prosvэti1vый. Slava tebЁ, pytь sp7senіz namъ pokazavый. Slava tebЁ, neizčetnaz bezdno miloserdіz. Slava tebЁ, puči1no щedrHtъ i3 člvэkolю1bіz.

Ї}se, sn7e b9ій, voploti1vыйsz nasъ radi, slava tebЁ.

Kondakъ ‹

Sp7ti voshotёvъ mjrъ pogibaющій, i4že vsёhъ ўkrasitelь, t dv7ы, ćkw mladenecъ raždaetsz i3 vo ćslэhъ pelenami povivaetsz, razrэšazй mnogopletє1nnыz plёnicы pregrэšenій: i3 sn7ъ shй b9ій, dv7ыz sn7ъ bыvaetъ, i3 vs‰ mydre ўstrosetъ, da sp7setъ tomY poю1щіz: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

StэnA i3 st0lpъ ѕl0bы bGoproti1vnыz i4rwdъ prebezzak0nnый pokazasz, ži1znь vsёmъ podaю1щagw ўbi1ti bGob0recъ tщašesz, i3 neѕlobi1vыz mladє1ncы, ćkw klasы nezrёlы, mečemъ požinahusz: tёmže i3 mы2 ѕlo6bu vs‰kuю t serdecъ našihъ tri1nuvše, nasъ sp7sti prišedšagw proslavimъ, vopію1щe:

Slava tebЁ, i4rwdovo ўmыšlenіe tщetnw pokazavый. Slava tebЁ, t togw2 i3zbіennыz mladє1ncы so ѓgGlы sopričthй. Slava tebЁ, ѕl0bы potrebi1telю. Slava tebЁ, smirenіz nastavniče i3 smertnыhъ lюbi1telю. Slava tebЁ, r0gъ g0rdosti slomi1vый. Slava tebЁ, svёtъ pravdы vsёmъ vozsіsvый. Slava tebЁ, kr0tosti i3 smirenію vsёhъ sob0ю nauči1vый. Slava tebЁ, vs‰ vъ tvoE poznanіe privedhй. Slava tebЁ, tS r0ždšіz ўtr0bu tvoi1mъ roždestv0mъ njs™i1vый. Slava tebЁ, t pastыreй čydo i3 t volhvHvъ darы prіsvый. Slava tebЁ, i3 bezslovesnыz tebЁ služi1ti nauči1vый. Slava tebЁ, vsю2 tvarь njs™i1vый.

Ї}se, sn7e b9ій, voploti1vыйsz nasъ radi, slava tebЁ.

Kondakъ №i

Pёnіe vs‰koe tvoemY є4že nasъ radi voploщenію dost0йnw prinesti2 hotsщihъ pobэždaetsz: tёmže i3 namъ ўd0bэe є4stь lюbi1ti molčanіe, i4bo ѓщe i3 ravnoči1slennыz peskA morskagw pёsni prin0simъ ti2, cRю2 pres™hй, ničt0že soveršaemъ dost0йnw: tёmže so strahomъ poёmъ: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Svёtъ tS nezahodi1mый syщіi vo tmЁ i3 sёni smertnэй sэdsщіi, sp7se našъ, ўzrёvše, t dv7ы vozsіsvša, prosvэti1šasz ngnemъ tvoegw2 b9estvA: i3 tebЁ, premydrosti i3 smhsla podatelю, poshu sicevaz:

Slava tebЁ, sn7e b9ій, svёte neizrečennый. Slava tebЁ, s0lnce pravdы, tvoi1mъ roždestv0mъ vs‰ prosvэti1vый. Slava tebЁ, mnogosvёtloe prosvэщenіe vozsіsvšemu. Slava tebЁ, mnogotekyщuю blgdti rёku namъ i3stoči1všemu. Slava tebЁ, žažduщihъ vod0ю sp7senіz bogatnw napoi1všemu. Slava tebЁ, lю1bzщimъ tS i4go blgo i3 bremz tvoE legko2 pokazavšemu. Slava tebЁ, t bremenэ grэh0vnagw nasъ njblegči1všemu. Slava tebЁ, nasъ t rab0tы vražіz i3zbavlьšemu. Slava tebЁ, tvoi1mъ na zemli2 kvlenіemъ vs‰ vozveseli1vый. Slava tebЁ, ўtэšatisz namъ nadeždeю pakibыtіS darovavый. Slava tebЁ, namъ želanій našihъ kraй sebE kvi1vый. Slava tebЁ, nasъ, vragHvъ syщihъ, so nc7emъ primiri1vый.

Ї}se, sn7e b9ій, voploti1vыйsz nasъ radi, slava tebЁ.

Kondakъ v7i

Blgdtь vsёmъ podati i3 dolgi2 člvёkwvъ razrэši1ti prišedый, sp7se našъ, tvoi1mъ voploщenіemъ i3 naša dolgi2 razrэši2 i3 grэhHvъ rukopisanіe razderi2, tvoE neskazannoe roždestvo2 slavzщimъ i3 neprestannw poю1щimъ: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

Poю1щe tvoE vočlvёčenіe, hvalimъ, blgoslovi1mъ i3 poklansemsz tebЁ, sp7se našъ, i3 vёruemъ, ćkw gDь i3 bGъ є3si2, sp7sazй vsёhъ na tS ўpovaющihъ, i3 tvoE є4že t dv7ы neizrečennoe roždestvo2 slavosl0vzщihъ i3 poю1щihъ takovaz:

Slava tebЁ, sn7e b9ій, vъ vhšnihъ so nc7emъ i3 d¦omъ poklansemый. Slava tebЁ, t vsёhъ kolёnъ nbcnыhъ i3 zemnhhъ slavimый. Slava tebЁ, sokrovennoe t vёka tainstvo tkrhvый. Slava tebЁ, tvoю2 kъ namъ neizrečennuю lюb0vь kvi1vый. Slava tebЁ, vse‰ tvari ўkrasitelю. Slava tebЁ, namъ vsemi1lostivый spctelю. Slava tebЁ, blgočestnw carstvuющihъ na zemli2 skĐpetrы ўtverždazй. Slava tebЁ, s™i1teli blgogovёйnыz i3 їerє1i premydrostію i3 blgolёpіemъ ўkrašazй. Slava tebЁ, cRkve nsnovanіe i3 ўtverždenіe. Slava tebЁ, vsёmъ vёrnыmъ sp7senіe i3 ўkrašenіe. Slava tebЁ, tэlesъ našihъ vračY i3 i3scэlenіe. Slava tebЁ, dyšъ našihъ ўkrasitelю i3 spctelю.

Ї}se, sn7e b9ій, voploti1vыйsz nasъ radi, slava tebЁ.

Kondakъ Gi

Q, presladkій i3 vseщedrый ї}se, spctelю našъ, tv0rče i3 vLko. Prіimi2 nhnэ maloe sіE molebnoe blgodarenіe i3 slavosl0vіe naše, ćkože prіslъ є3si2 t volhvHvъ poklonenіe i3 darы, i3 sohrani2 nasъ, tvoi1hъ rabHvъ, t vs‰kіz napasti, i3 grэhHvъ proщenіe daruй, i3 vёčnыz myki i3zbavi vёrnw slavzщihъ tvoE t čctыz dv7ы, roždestvo2 i3 vopію1щihъ ti2: Ґllilyіa.

Seй kondakъ čtetsz tri1ždы.

I# paki1 jkosъ №-й: ЃgGlъ mn0žestvo:

I# kondakъ №-й: I#zbravый t vsёhъ rodHvъ:

Mltva

Prebeznačalьnoe načalo, b9e s™hй i3 vёčnый, i3 vse‰ tv†ri sodёtelю. Kjimi slovesы2 vozblgodari1mъ i3 kjimi pёsnьmi vozveli1čimъ tvoE nasъ radi člvёkъ neizrečennoe snishoždenіe; v0leю b9estvA svoegw2 ne tstyplьše, i3 nedrъ dž§ihъ ne razlučazsz, bGъ shй, ćkw člvёkъ, vъ vertepэ bezslovesnэmъ nhnэ položi1lsz є3si2, hrte b9e našъ. Kto2 i3spovёstь neizglag0lannagw segw2 tainstva veli1čіe i3 preslavnagw sbhtіz tainstvo; sn7ъ b9ій, sn7ъ dv7ы kvlsetsz, da svobodi1tъ mjrъ t klstvы zak0nnыz, i3 sыnы2 grэhA i3 bezzak0nіz čadami b9іimi, naslёdnikami vёčnыhъ blgъ sodёlaetъ, sebe že, ćkw žertvu nepor0čnuю i3 vses™yю, vъ zal0gъ sp7senіz padšagw člvёka da prinesetъ. Ї}se sladčaйšій, vLko vsemi1lostivый. Tvoi1mъ prebžctvennыmъ snizhoždenіemъ ю3d0lь zemnaz vъ hramъ bžctvennыz slavы tvoeS njs™i1sz, i3 vsЁ živyщіi na neй nbcnыmъ veselіemъ i3sp0lnišasz. Spod0bi ќbw i3 nasъ vъ denь preslavnagw roždestvA tvoegw2 čctыmъ serdcemъ i3 tverstoю dušeю i3spovёdati tS i4stinnagw ѓgnca b9іz, ўslaždaющagw i3 ўkrэplsющagw nasъ nadeždoю grzdyщihъ blgъ vъ nemerknuющemъ svёtэ trisіstelьnagw b9estvA, i4mže vs‰ živetъ i3 dvi1žetsz, i4mže njbnovlenіe našegw pervoobraznagw bыtіS da ўsoverši1tsz. E$й, gDi, vs‰kagw blgodэsnіz bogatый datelю, i3 podatelю blgjй, za є4že takw vozlюbi1lъ є3si2 mjrъ, ćkw vs‰ sk0rbi i3 bolёzni naša na sebЁ ponesti2 i3zv0lilъ є3si2, ne njstavi nasъ, d0ndeže suetA zemnaz skorbьmi2 i3 napastьmi ne i3zsuši1la duši2 naša, i3 ne pogi1be pytь sp7senіz pod8 nogama našima, da ne posmэю1tsz nj nasъ vrazi2 naši, no daruй namъ vъ svёtэ tvoegw2 bžctvennagw tkrovenіz poznati pytь mjra, dobrA i3 i4stinы, i3 vozzovi2 nenashtnoю žaždoю po tebЁ, spctelэ našemъ, vo є4že tvori1ti v0lю tvoю2 preblgyю vo strasэ tvoemъ, i3 vъ pohvalY neizrečennomu snizhoždenію tvoemъ, ćkw kadi1lo blgov0nnoe, prinosi1ti tebЁ žitіE neskvernoe i3 lюb0vь nelicemёrnuю, da vъ dёlэhъ našihъ i3 vo ўpovanіi vёrы našez neprestannw soveršaetsz v0lz tvoS s™az, i3 vo vёki ne ўm0lknetъ pod8 nb7sёmъ slava tvoS: slava, ćkw є3dinor0dnagw t nc7A, i3sp0lnь blgdti i3 i4stinы. Ćkw nj tebЁ, nhnэ pl0tію t beznevёstnыz i3 prečctыz dv7ы mRji r0ždšemsz, vs‰ kolёna nbcnaz i3 zemnaz, radosti i3spolnsющesz, veleglasnw i3spovёduюtъ: sъ nami bGъ, є3myže čestь i3 poklonenіe podobaetъ nc7Y i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.