NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Presvetoj Trojici

Kondakъ №

Predvёčnый cRю2 vэkHvъ i3 gDi, vseS tvari vi1dimыz i3 nevi1dimыz sodёtelю, є3myže vъ trbcэ s™ёй slavimomu bGu, vssko kolёno poklansetsz nbcnыhъ, zemnhhъ i3 preisp0dnihъ: tёmže i3 mы2, ćkw kRщenіi vъ tris™0e i4mz tvoE, ѓщe i3 nedost0йnіi, hvalebnoe sіE derzaemъ prinesti2 tebЁ pёnіe: th že, ćkw tvorecъ, promыsli1telь i3 sudіS našъ, vonmi2 glasu r†bъ tvoi1hъ, i3 ne tstavi mi1losti tvoeS t nasъ, da i3z8 glubinы2 duši2 vhnu zovemъ ti2:

S™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 gDi b9e našъ, pomi1luй nы2, padšee sozdanіe tvoE, i4mene radi s™agw tvoegw2.

Jkosъ №

ҐrhagGli i3 ґgGli, nač†la i3 vl†sti, prt0li i3 gospHdstvіz, predstosщe samomY prt0lu slavы tvoeS, ne dovlёюtъ i3zreщi2 veli1čіz soveršenstvъ tvoi1hъ: mnogooči1tіi že heruvi1mi i3 šestokrыlatіi serafjmi, zakrыvaющe li6ca svo‰, t0čію sъ trepetomъ i3 lюb0vію vzыvaюtъ drygъ ko drygu: s™ъ, s™ъ, s™ъ gDь savaHfъ. namъ ќbw, i5že prahъ i3 pepelъ є3smы2, kolьmi2 pače ўd0bэe lюbi1ti molčanіe: no, da ne toli1kihъ щedr0tъ, vъ sozdanіi i3 i3skuplenіi na nasъ i3zlіsnnыhъ, nepamztlivi kvi1msz i3 neblagodarni, podražaz g0rnemu slavosl0vію, sъ vёroю i3 lюb0vію vzыvaemъ:

S™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 gDi b9e našъ, neispovэdi1maz soveršenstvъ vыsoto2 i3 neizslёdimaz t†inъ puči1no. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, vezdЁ shй i3 vs‰ i3spolnszй, є3di1nый i3 t0йžde včerA, dnesь i3 vo vёki. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, vs‰ mogjй, naricazй nesyщaz ćkw syщaz, nizvodsй daže do ѓda i3 paki vozvodsй. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, i3spыtyzй serdcA i3 ўtrHbы člvёčєskіz, i3sčitazй ѕvёzdы i3 vsBmъ i5mъ i3menA naricazй. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, є3gHže vsi2 putіE i4stinnы i3 vs‰ sudьbы6 njpravdannы vkypэ i3 voždelennы. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, tdaS grэhi2 ntcє1vъ na č†da, mi1luzй že i3 nagraždazй vъ r0dы rodHvъ.

S™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 gDi b9e našъ, pomi1luй nы2, padšee sozdanіe tvoE, i4mene radi s™agw tvoegw2.

Kondakъ v7

Vi1dэvъ tS i3saіa na prt0lэ vыs0cэ i3 prevoznesennэ, glag0laše: q njkasnnый ѓzъ, ćkw člvёkъ shй i3 neči1stы ўstnЁ i3mhй, i3 gDa savaHfa vi1dэhъ nči1ma moi1ma. E#gda že ќglь gorsщій, nosi1mый t ѓgGla, prikosnysz ўstHmъ є3gw2, či1stэ voshvalsše tebЁ nc7A i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, є3di1nago bGa. Popali2 ќbw, q pres™az trbce, ngnemъ bžctva tvoegw2 ternіe i3 našihъ mn0gihъ bezzak0nій, da či1stыmъ serdcemъ vozopіemъ tebЁ: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

Razumъ neurazumennый razumёti i3щA veli1kій vo prbr0cэhъ mwmseй, glg0laše: kvi2 mnЁ licE tvoE, da razymnw vi1ždu tS. th že kъ nemY: z†dnzz mo‰ ќzriši, lice že moE ne kvi1tsz tebЁ: ne bo2 ќzritъ čelovёkъ licE moE i3 ži1vъ bydetъ. Namъ že, ѓщe i3 nedostHйnыmъ, blagovoli1lъ є3si2 kvi1ti sebE vъ licЁ є3dinor0dnagw sn7a tvoegw2: tёmže blagodarnэ vopіemъ:

S™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 gDi b9e našъ, serafjmwvъ plamennogorsщaz lюbы2 i3 heruvjmwvъ vhnu svэtsщaz premydroste. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, nebesnыhъ prest0lwvъ prevhšnій cRю2 i3 premjrnыhъ gosp0dstvій vsei1stinnый gDi. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, vhšnihъ si1lъ nepobэdi1maz krёposte i3 g0rnihъ vlasteй vsэmogyщій vlasti1telю. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, ґrhagGlwvъ vseradostnoe blagovёstіe i3 ѓgGlwvъ neumolkaющaz pr0povэdь. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, razymnыhъ nač†lъ verh0vnoe vsenačalo, i3 vsёhъ pr0čihъ nebesnыhъ činHvъ deržavnый poveli1telю. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, є3di1nъ i3mёzй bezsmertіe i3 živhй vo svёtэ nepristypnэmъ, so i3zbrannыmi že tvoi1mi, я4kw so drygi, licemъ kъ licY besёduzй.

S™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 gDi b9e našъ, pomi1luй nы2, padšee sozdanіe tvoE, i4mene radi s™agw tvoegw2.

Kondakъ G

Si1loю neizrečennagw mogyщestva tvoegw2 vs‰ soderži1ši, sl0vomъ neizslёdimыz premydrosti tvoeS vs‰ str0iši, d¦omъ ќstъ tvoi1hъ vs‰ živi1ši i3 radueši, q tris0lnečne vsedёtelю. I#zmёrilъ є3si2 nebo dlanію i3 zemlю psdію, n0siši i3 pitaeši vsю2 tvarь, vs‰ po i3meni2 prizыvaeši, i3 nёstь mogjй ўtai1tisz vlasti1telьnыz desni1cы i3 vz0ra tvoegw2: segw2 radi so vsёmi vhšnimi i3 ni1žnimi si1lami, so ўmilenіemъ pripadaющe, zovemъ ti2: Ґllilyіa.

Jkosъ G

I#mёzй vsskoe sozdanіe rab0tno povelё1nію tvoemY, vsю1du kvlseši slэdы2 pr0mыsla i3 neizčetnыhъ soveršenstvъ tvoi1hъ: tёmže nevi6dimaz tvo‰ i3 prisnosyщnuю si1lu i3 bžctvo2, tvorenьmi pomыšlsema vi1dzщe, so ўdivlenіemъ i3 radostію zovemъ:

S™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 gDi b9e našъ, vlasti1telьnый sodёtelю vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, i3 lюbveobi1lьnый stroi1telю nastosщihъ i3 grzdyщihъ. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, t čethrehъ stihjй sostavivый tvarь i3 čethrьmi vremenы2 krygъ lёta venčavый. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, povelёvый s0lncu svэti1ti vo dni2, i3 lunЁ so ѕvэzdami prosvэщati n0щь. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, i3zvodsй vёtrы t sokr0viщъ, njdэvazй nebo džblaki, i3 posыlazй d0ždь i3 r0su vъ prohlaždenіe zn0z. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, prepozsyzй h0lmы radostію i3 d0lы veselіemъ, ўkrašazй kri1nы sє1lьnыz i3 vэnčazй polS klasami. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, posыlazй pi1щu ptencє1mъ vranwvыmъ, napaszй vs‰ ѕvёri selьnыz, i3 polagazй щedrHtы svo‰ na vsёhъ dёlэhъ svoi1hъ.

S™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 gDi b9e našъ, pomi1luй nы2, padšee sozdanіe tvoE, i4mene radi s™agw tvoegw2.

Kondakъ d7

Byrю vnytrь i3mёz dušepagubnыz є4resi, vtorhй їyda, ґrій bezymnый, tveržesz tebє2 sn7a b9іz, є3di1nagw t prebžctvennыz trbcы bhti: mh že ѓщe i3 i4no licE dž§ee, i4no sn70vnee, i4no s™agw d¦a glag0lemъ: no dž§ee, sn70vnee i3 s™agw d¦a є3di1no bžctvo2, ravnu si1lu, soprisnosyщno veli1čestvo, serdcemъ, i3 ўstnы2 i3spovёduemъ, i3 ćkw tris0lnečnыmъ svёtomъ vъ kupeli kRщenіz njzarennіi, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, є3di1nomu bGu poklansemsz zovyщe: Ґllilyіa.

Jkosъ d7

Slhšavše pastыrіe i3 ўči1telіe s™hz cRkve ѓrіz, ćkw lю1tago ѕvёrz, vt0rgšasz vъ slovesnoe hrt0vo stado, i3 voshiщaющa džvcы t i3sti1nnagw i3spovёdanіz pravoslavnыz vёrы, sošedšesz vъ nіkei na sob0rэ, bGa, ґ ne tvarь, hrtA i3spovёdaša, i3 ravna nc7Y sn7a i3 s™ago d¦a čtyщe, gromoglasnэ vozglasi1ša:

S™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 gDi b9e našъ, b9e dž§e, b9e sn7e, b9e dš7e s™hй, є3di1nый i4stinnый b9e, ґ ne tri2 b0zi. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, nesozdannый dž§e, nesozdannый sn7e, nesozdannый dš7e s™hй, є3di1ne vkypэ nesozdanne, ґ ne tri2 njs0bь nesozdannы. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, nc7ъ raždazй predvёčnw sn7a, sn7ъ raždaemый bezlёtnw t nc7A, d¦ъ s™hй, i3z8 negHže t vBkъ proishodsй, no ne raždazsz. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, nc7ъ, vozzvavый nasъ t nebыtіS, sn7ъ, i3skupi1vый nasъ padšihъ krt0mъ svoi1mъ, d¦ъ s™hй, njsvzщazй i3 životvorszй vsёhъ svoeю blagodatію. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, vъ dyhэ, dušЁ i3 tёlэ našemъ trehčastnuю ski1nію na vselenіe svoE njsnovati blagovoli1vый, i3 vsekonečnэ grэh0mъ razryšitisz є4й vъ nasъ ne popusti1vый. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, znamenіe trіmpostasnagw suщestvA svoegw2 na vsёhъ dёlэhъ rykъ svoi1hъ vъ mjrэ vi1dimomъ i3 nevi1dimomъ, položi1vый.

S™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 gDi b9e našъ, pomi1luй nы2, padšee sozdanіe tvoE, i4mene radi s™agw tvoegw2.

Kondakъ є7

Prebeznačalьnaz i3 vsedёtelьnaz trbce, sozdavъ nasъ po džbrazu i3 po pod0bію tvoemY, zapovёdala є3si2 tvori1ti ўgHdnaz pred8 tob0ю: mh že, njkasnnіi, ѕlyю v0lю našu vozlюbi1vše, nbёtы kRщenіz tverg0homъ, džbrazъ tv0й pomrači1homъ: nhnэ že paki kъ tebЁ pribэgaemъ i3 m0limsz: podaždь namъ blagodatь tvoю2, i3shi1ti nasъ i3z8 ruki2 vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, i3 spasi1 nы i4miže vёsi sudьbami, da vo vёki vёkwvъ zovemъ tebЁ: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

Vi1dz razumъ prevoshod‰щaz soveršє1nstva tvo‰ i3 neizrečє1nnaz blgodэ‰nіz kъ bBdnыmъ sыnamъ ґdamlimъ: vъ ts bo trіedi1nago bGa i4stinnw vёruzй, mertvый dyhomъ njživlsetsz, njskvernennый s0vэstію njčiщaetsz, pogi1bšій sp7saetsz, blgodarnыmъ ўm0mъ, blgodarnыmъ serdcemъ, blgodarnыmi ўstы2, t tebє2 sozdannыmi, prekl0nьše kwlёna, glag0lemъ:

S™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 gDi b9e našъ, vъ trіmpostasnomъ sovёtэ tvoemъ položi1vый sotvori1ti člvёka, i3 vъ tёlo є3gw2, t persti vzstoe dыhanіe ži1zni i3z8 ќstъ tvoi1hъ vdohnyvый. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, džbrazomъ i3 pod0bіemъ tvoi1mъ vъ licЁ ґdama vsёhъ nasъ počthй, i3 raS sladosti naslёdniki ўčini1vый. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, razumomъ prevhše vsegw2 vi1dimagw vozneshй nasъ, i3 tvarь vsю2 d0lьnюю pod8 n0zэ našz pokori1vый. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, drevo ži1zni vъ pi1щu namъ darovavый i3 daromъ bezsmertіz nы2 njbogati1vый. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, preslyšavšihъ zapovэdь prarodi1teleй našihъ i3 po grэhopadenіi ne njstavivый, no na ўpovanіi spasenіz prsmw є3dema vseli1vый. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, i3zvedhй i3 nasъ i3z8 čreva matere našez i3 blgodatію є3đlіa, po roždenіi, njsvzti1vый.

S™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 gDi b9e našъ, pomi1luй nы2, padšee sozdanіe tvoE, i4mene radi s™agw tvoegw2.

Kondakъ ѕ7

Propovёdnikъ pravdы i3 revni1telь s™agw i4meni tvoegw2, i3lіA dostočydnый, vozzvanъ t ѓgGla, stA vъ gorЁ hwri1vэ: bhstь že dyhъ krёpokъ, nizlagazй g0rы, bhstь trysъ velій i3 džgnь palsщъ, no ne vъ si1hъ tS vi1dэ, i3 po ngni2 glasъ hlada t0nka, i3 tamw gDь: pokrhvъ ќbw licE mi1lotію, sъ veselіemъ i3 strahomъ vzыvaše: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

Vozsіslъ є3si2 vъ prosvэщenіe vsэmY mjru sіsnіe trisvёtlagw b9estvA tvoegw2, tgnalъ є3si2 vs‰ jdwlьskaz zabluždє1nіz, trіmpostasnый b9e i3 gDi: vesь že r0dъ člvёčeskій t d0lgіz tьmы2 kzhčestva vъ čydnый svёtъ є3đlіz privelъ є3si2, i4mže njzarennіi, slavimъ vsederžavnый pr0mыslъ tv0й nj nasъ, zovyщe:

S™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 gDi b9e našъ, do koncA rastlennuю grэh0mъ tvarь vodami pot0pnыmi potrebi1vый, i3 vъ licЁ nHa njbnovi1vый vёsь r0dъ člvёčь. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, tluči1vый ntcA vёruющihъ ґvraama t smэšenіz kzы6kъ, i3 vъ pot0mstvэ є3gw2 i4stinnuю cRkovь njsnovavый. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, i3zvedhй lю1di svo‰ i3z8 є3gi1pta, prepitavый i5hъ mannoю vъ pusthnэ i3 vvedhй vъ zemlю, kipsщuю medomъ i3 mlek0mъ. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, vozdvi1gій davjda, i3sp0lnivый d¦omъ svoi1mъ prbr0ki i3 tёmi sredi2 ї}lz vёru vъ njbэtovannagw i3skupi1telz sohrani1vый. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, plёnomъ vavmlHnskimъ sogrёššыz lю1di svo‰ nakazavый i3, po skončanіi є3gw2, paki їerusali1mu vozgradi1tisz povelёvый. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, makkavei vъ vёrэ i3 predanіzhъ ntečeskihъ nepokolebi1mыmi do smerti pokazavый, i3 cRkovь pod8zak0nnuю, ćkw nevёstu, do prišestvіz vozlю1blennagw ženihA, cёlu soblюdhй.

S™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 gDi b9e našъ, pomi1luй nы2, padšee sozdanіe tvoE, i4mene radi s™agw tvoegw2.

Kondakъ z7

HotS prozvi1ti veli1čіe lюbvE i3 miloserdіz tvoegw2 kъ padšemu r0du člvёčeskomu, є3gdA prіi1de konči1na lёta, poslalъ є3si2 є3dinor0dnago sn7a tvoego2, raždaema t ženы2, bыvaema pod8 zak0nomъ, da podzakHnnыz i3skypitъ, i4že poži1vъ na zemli2 ćkw člvёkъ i3 i3skupi1vъ nы2 krt0mъ svoi1mъ, voznesesz na n7bo, tnю1duže, i3spolnszй njbэtovanіe, nizposlA namъ pres™ago d¦a svoego2, da zovemъ vsi2: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

Di1vnoe voi1stinnu i3 n0voe pokazalъ є3si2 čydo, di1vnый vъ vыs0kihъ gDi, є3gdA po nizposlanіi pres™ago d¦a na i3zbr†nnыz ў§nki2 i3 ґpctolы, i3zvelъ є3si2 i5hъ na pr0povэdь vsэmY mjru, da vozvэststъ veli1koe i4mz pres™hz trbcы i3 plэnstъ vs‰ kzhki vъ poslušanіe vёrы: tёmže, čudsщesz si1lэ i3 dёйstvію bGoduhnovennыhъ slovesъ i4hъ, sъ radostію zovemъ:

S™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 gDi b9e našъ, i3zbravый nemwщnaz, hudorHdnaz i3 b{іz mjra, da posramstъ krBpkіz, sl†vnыz i3 prem{drыz. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, vowduševi1vый bezči1slєnnыz s0nmы myčenikwvъ, da tьmami mučenій i3 smerteй zapečatlёюtъ i4stinu є3đlіz i3 si1lu blgodati hrt0vы. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, serdce ravnoapctolьnagw kwnstantjna znamenіemъ krestA prekloni1vый, i3 tёmъ konecъ lю6tыmъ gonenіzmъ na hrtіanъ položi1vый. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, sedmію2 vselenskimi sob0rы bGon0snыhъ ntє1cъ, ćkw sedmію2 stolpы2, cRkovь njgradi1vый, i3 є3reti1čєskimъ trevolnenіzmъ nepristypnu sotvori1vый. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, bGom{drыmъ ўči1telєmъ i3 veli6kimъ podvi1žnikwmъ blagočestіz, ćkw presvBtlыmъ ѕvэzdamъ na tverdi cRkvi, vozsіsti darovavый. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, i3 vladhku zemli2 rwssjйskіz vladi1mіra, kъ svёtu i4stinnыz vёrы nastavivый, i3 tёmъ vsю2 stranY našu t prelesti mnogob0žіz svobodi1vый.

S™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 gDi b9e našъ, pomi1luй nы2, padšee sozdanіe tvoE, i4mene radi s™agw tvoegw2.

Kondakъ }

Strannw i3 čydnw ў dyba mamvrjйskagw ўzrёvъ tS ґvraamъ vo džbrazэ trіehъ mužeй, ѓki kъ є3di1nomu besёdovaše, glg0lz: gDi, ѓщe njbrэt0hъ blagodatь pred8 tob0ю, ne mini2 rabA tvoegw2. Trіemъ ќbw, vъ trіehъ ćvlьšihsz є3mY li1cэhъ, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, є3di1nomu že vъ suщestvЁ bGu, do zemli2 pokloni1sz, zovhй: Ґllilyіa.

Jkosъ }

Vesь є3si2 vezdЁ i3 vsegdA, ne t0čію mogyщestvomъ neizčetnыz si1lы tvoeS, no i3 bogatstvomъ vsedёtelьnagw promыšlenіz tvoegw2 nj vsskomъ sozdanіi tvoemъ: namъ že, ćkože rečE sn7ъ tv0й, i3 vlasi glavnji vsi2 i3zočteni sytь ў tebє2, da ni є3di1nъ i3z8 ni1hъ padetъ bez8 v0li tvoeS: tёmže, ўpovaющe na pr0mыslъ tv0й, so derznovenіemъ i3 lюb0vію zovemъ:

S™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 gDi b9e našъ, blgovoli1vый vsэmY r0du člvёčeskomu razdeli1tisz na plemenA i3 kzhki, i3 koemyždo i5hъ mёsto i3 vremz ži1telьstva ўkazavый. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, i4mže carіe carstvuюtъ i3 si1lьnіi pi1šutъ pravdu, soblюdazй i3zbrannыhъ svoi1hъ, ćkw zёnicu džka. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, t negHže i3sh0ditъ vsska premydrostь i3 razumъ, vsska krёpostь i3 si1la, vssko zdravіe i3 lёpota. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, navodsй i3 temlzй brani, vэnčazй pobёdoю pravoe nryžіe, nepravoe že, posredЁ samыhъ pobёdъ predwpredelszй kъ sokrušenію. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, dasй znamenіz na nebesi2 i3 na zemli2, posыlazй džgnь, ćzvu, i3 gladъ na lю1di, da ne do koncA zabludstъ t puteй tvoi1hъ. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, voznossй smirє1nnыz t zemli2, є4že posadi1ti so knszi lюdeй svoi1hъ, i3 nizlagazй gHrdыz, ćkw ne njbrэsti1sz mёstu i4hъ.

S™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 gDi b9e našъ, pomi1luй nы2, padšee sozdanіe tvoE, i4mene radi s™agw tvoegw2.

Kondakъ f7

Vsskoe є3stestvo2, gorЁ i3 ni1zu, neprestannw slavitъ tS predvёčnagw tvorcA i3 bGa: na nb7si2 є3di1ni s™ъ, s™ъ, s™ъ, denь i3 n0щь vzыvaюtъ, druzji že vэncы2 svo‰ kъ podn0žію n0gъ tvoi1hъ polagaюtъ: na zemli1 že so vseю tvarію mы2, ćkw ўkrašєnnыz džbrazomъ prisnosyщnыz tvoeS slavы, kъ tebЁ m0limsz i3 t tebє2 veli1kіz i3 bogatыz mi1losti čaemъ, zovyщe: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

Vэt‡z mnogovэщ†nnыz, ѓщe i3 mn0gw truždaюtsz mhslію vo i3spыtanіi nj tainstvэ pres™hz trbcы, no ne m0gutъ razumёti, kakw є3stestv0mъ є3di1nъ є4stь bGъ, vъ trіehъ že soveršennыhъ li1cэhъ: mh že vёruemъ t0čію semY i3 i3spovёduemъ, kakože, ne i3spыtyemъ, i3 neizčetnыz blagodэsnіz kъ namъ koegHždo i3z8 trіehъ bžctvennыhъ li1cъ d0brэ vёduщe, sъ vёroю i3 blgodarenіemъ zovemъ:

S™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 gDi b9e našъ, pravednыmъ sud0mъ tvoi1mъ vsBmъ namъ vъ zemlю, t nesže vzstы є3smы2, vozvrati1tisz, i3 paki vъ de1nь voskrnіz i3z8 neS vostati, položi1vый. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, s0lncu, lunЁ i3 ѕvэzdamъ nёkogda pomerknuti, zemlЁ i3 vsёmu, є4že na neй, ngnemъ prewbrazi1tisz predwpredэli1vый, da vmёstw i5hъ kvi1tsz nebo n0vo i3 zemlS novA, vъ ni1hže pravda živetъ. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, ўstavivый denь, vъ džnь že predstanutъ na sydъ vs‰ plemenA i3 kzhcы, da vosprіi1metъ kjйždo po dэlHmъ svoi6mъ. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, i3mёzй vъ denь vozdasnіz reщi2 pravєdnыmъ: prіidi1te, blgoslovennіi nc7a moegw2, i3 naslёduйte crtvіe, ўgot0vannoe vamъ t složenіz mjra. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, t negHže neraskaznnіi grёšnicы ўslhšatъ togdA so strahomъ: tidi1te t menє2 proklstіi vo džgnь vёčnый, ўgot0vannый dіavolu i3 ѓggelwmъ є3gw2. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, njbэщavый cRkovь svoю2 do koncA mjra nepokolebi1mu soblюsti2, vo є4že ne njdolёnneй bhti є4й i3 t vratъ ѓdovыhъ.

S™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 gDi b9e našъ, pomi1luй nы2, padšee sozdanіe tvoE, i4mene radi s™agw tvoegw2.

Kondakъ ‹

Spasti2 hotS mjrъ, kvi1lasz є3si2 na їwrdanstэй rэcЁ, pres™az i3 prebžctvennaz trbce: nc7ъ vo glasэ sъ neba, svidёtelьstvuzй nj vozlю1blennэmъ sn7э, sn7ъ vo džbrazэ člvёčestэmъ, prіemlzй kRщenіe t rabA, d¦ъ s™hй, shodsй na kreщaemago vъ vi1dэ golubi1nэ: tёmže vo i4mz є3di1nago bGa, vъ tri1 že licA, nc7A, sn7a i3 s™ago d¦a, nauči1homsz prosvэщati kRщenіemъ vsskago grzdyщago vъ mjrъ člvёka, zovyщe: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

CRю prevёčnый, sіszй s0lnce svoE na blag‡z i3 ѕlы6z, pravєdnыz lюbsй, grBšnыz že mi1luzй, skvernu duševnuю i3 tэlesnuю našu njmhй, nbi1telь svoю2 vъ nasъ, ѓщe i3 nedost0йnыhъ rabЁhъ tvoi1hъ sotvori1ti blgovoli2, potrebi2 neči6staz n†ša pomыšlє1nіz, i3zgladi nepodHbnaz dэ‰nіz, napravi ljzhkъ glg0lati blgougHdnaz pred8 tob0ю, da či1stыmъ serdcemъ i3 ўstnы2 so ўmilenіemъ zovemъ:

S™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 gDi b9e našъ, nj nemže ґpclьskій li1kъ ćvэ glag0letъ, kъ nemyže prbr0českій sob0rъ vhnu vziraetъ. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, є3g0že p0lkъ myčeničeskій bGolёpnw i3spovёduetъ, i3 prpdbnыhъ v0instvo pres™0e i4mz slavosl0vitъ. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, nj nemže pusthnnikwvъ mn0žestvo pri1snw vozdыhaetъ, t negHže p0stnikwvъ p0dvigi vэnčaюtsz. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, є3myže s™i1telіe i3 pastыrіe blgodarstvennoe prin0sztъ pёnіe, i4mže vselenstіi ўči1telіe vo spasenіe naše bGomydrstvuюtъ. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, prіimi2 molьbY nj nasъ i3 predstatelьstvo vsёhъ s™hhъ, pače že prostiraющuю kъ tebЁ nj nasъ rycэ svoi2, dёvu prečctuю. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, njgradi2 nasъ s™hmi tvoi1mi ѓgGlы, i3 tženi2 t nasъ duhHvъ ѕl0bы podnebesnыhъ.

S™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 gDi b9e našъ, pomi1luй nы2, padšee sozdanіe tvoE, i4mene radi s™agw tvoegw2.

Kondakъ №i

Pёnіe vsskoe i3znemogaetъ, tщaщeesz prinesti2 d0lžnoe blgodarenіe tebЁ nj vsёhъ i3 za vs‰, vъ trbcэ slavimomu bGu: ne njbrэtaetsz bo ni razuma, mogyщa srasprostretisz mhslію ko mn0žestvu щedr0tъ tvoi1hъ na nasъ, ni sl0va, vo є4že dost0йnэ i3zreщi2 |: nbače za vs‰, nami vi6dimaz i3 namъ podaє1maz, bydi tebЁ, pres™az trbce, blgodarenіe t nasъ, čestь i3 slava, kkovh že tы2 samA tvoegw2 veli1čestva dostHйnы i3 tebЁ ўgHdnы vёsi: mh že, poklansющesz tebЁ, so smirenіemъ i3 lюb0vію zovemъ: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Ćkw svэtopodatelьna tS vo njbэtovanіzhъ tvoi1hъ svэti1lьnika, syщыmъ namъ vo tьmЁ nevёdэnіz nj byduщemъ žrebіi našemъ ćvlьšasz, blgodarnэ i3spovёduющe, i3 ponE є3di1nagw i3z8 blženstvъ, є3dinor0dnыmъ sn7omъ tvoi1mъ vozvэщennыhъ, ўluči1ti želaющe, vseumi1lьnw sъ vёroю vopіemъ:

S™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 gDi b9e našъ, ўgot0vavый i3zbr†nnыmъ svoi6mъ blaga, i5hže džko ne vi1dэ, ќho ne slhša, i3 ±že na serdce člvёku ne vzыd0ša. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, є3g0že vsi2 či1stіi serdcemъ ќzrztъ, ćkože є4stь, i3 poznaюtъ, ćkože t negw2 sami p0znani sytь. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, vъ nemže vsi2 ѓlčuщіi i3 žažduщіi pravdы njbrэtytъ nikoli1že njskudэvaющee nasыщenіe. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, t negHže mirotv0rcы, ćkw podražateli vs‰ ўmirotvori1všagw є3dinor0dnagw sn7a tvoegw2, vozlю1blennыmi sыnami narekytsz. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, ў negHže kr0tcыi naslёdztъ zemlю i3 ni1щіi d¦omъ ўlučatъ nekončaemoe crtvіe. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, njbэщavый vёčnoe pomi1lovanіe mi1luющыmъ, i3 bezkonečnoe radovanіe plačuщыmъ.

S™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 gDi b9e našъ, pomi1luй nы2, padšee sozdanіe tvoE, i4mene radi s™agw tvoegw2.

Kondakъ v7i

Blgodatь tvoю2 vsesi1lьnuю podaždь namъ, pres™az trbce: prіimi2 i3spovёdanіe grэhHvъ našihъ pred8 veli1čestvomъ slavы tvoeS, pri1zri na vozdыh†nіz n†ša, nizposli2 namъ d¦a ўmilenіz i3 щedr0tъ, da njčiщennіi dš7eю i3 serdcemъ, spod0bimsz newsuždennw zvati kъ tebЁ na zemli2, ćkože vzыvaюtъ ґgGli na nb7si2: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

Poю1щe tvoE vsečlvэkolю1bnoe smotrenіe, slavimъ tS vsi2, prebeznačalьnaz trbce, vёruemъ vo є3di1nago bGa nc7A, bGa sn7a i3 bGa d¦a s™ago, i3n0gw, razvэ tebє2, gDa ne vёmы, kъ tebЁ pripadaemъ i3 tebЁ m0limsz vopію1щe:

S™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 gDi b9e našъ, bydi namъ vo spasenіe, da ne ўboi1msz nikoegHže ѕlA, i3 vъ zaщiщenіe životA našegw, da ne ўstraši1msz nikoegHže vragA. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, grBšnыz kaющыzsz spasazй, spasi2 ќbw i3 nasъ mnogogrёšnыhъ. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, ўmnožazй vsBmъ mlctь tvoю2, ўmn0ži ю5 i3 na nasъ i3 pomi1luй nы2, ćkw nemoщni є3smы2. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, prodolži2 namъ vёkъ kъ pokasnію i3 ne njsudi2 nasъ na posэčenіe so smok0vniceю bezpl0dnoю. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, i3zbavi nы2 i3skušenій, t mjra, pl0ti i3 dіavola nahodsщihъ, i3 ўkrэpi2 vъ vёrэ i3 lюbvi2 kъ tebЁ. S™ъ є3si2 gDi b9e našъ, spod0bi nы2 licemъ kъ licY ўzrёti tS i3 vni1ti vъ svёtlый čert0gъ tv0й na brakъ ѓgnčій.

S™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 gDi b9e našъ, pomi1luй nы2, padšee sozdanіe tvoE, i4mene radi s™agw tvoegw2.

Kondakъ Gi

Q pres™az, životvorsщaz, nerazdэli1maz i3 vsedёtelьnaz trbce, dž§e, sn7e i3 dš7e s™hй, є3di1ne i4stinnый b9e i3 tv0rče našъ. Nhnэšnee naše prіemši blgodarenіe, nizposli2 namъ blgodatь i3 si1lu t vыsotы2 s™agw prt0la tvoegw2, da, popravše vs‰ plotsk‡z p0hwti, vo vsskomъ blgočestіi i3 čistotЁ poživemъ do koncA dneй našihъ, vhnu voshvalsющe pres™0e i4mz tvoE i3 zovyщe: Ґllilyіa, ґllilyіa, ґllilyіa.

Seй kondakъ glag0li tri1ždы.

I$ paki čtetsz №й i4kosъ: ҐrhagGli i3 ґgGli:

I$ paki kondakъ pervый: Predvёčnый cRю2:

Mltva

Pres™az trbce, є3dinosyщnaz deržavo, vsёhъ blagi1hъ vinA, čto vozdadi1mъ tebЁ za vs‰, ±že vozdalA є3si2 namъ grBšnыmъ i3 nedostHйnыmъ prežde, neže na svёtъ proizыd0homъ, za vs‰, ±že vozdaeši koemyždo nasъ po vs‰ dni2, i3 ±že ўgot0vala є3si2 vsBmъ namъ vъ vёcэ grzdyщemъ. Podobaše ќbw, za toli6kіz blgodэ‰nіz i3 щedr0tы, blgodari1ti tS ne slovesы2 t0čію, no pače dёlы, hransщe i3 i3spolnsющe zapwvэdi tvo‰: mh že, strastemъ našimъ i3 ѕlы6mъ nbhčazmъ vnemše, vъ bezči1slєnnыz t ю4nosti nizverg0homsz grэhi2 i3 bezzakHnіz. Segw2 radi, ćkw neči6stыmъ i3 njskvernє1nnыmъ, ne t0čію pred8 trisvёtloe licE tvoE bezstydnw kvi1tisz, no nižE i4meni tvoegw2 pres™agw i3zreщi2 dovlёzše namъ, ѓщe bы ne tы2 samA blgoizv0lila, vo ntradu našu, vozvэsti1ti, ćkw či6stыz i3 pravєdnыz lюbS, i3 grёšniki kaющыzsz mi1lueši i3 blagoutr0bnэ prіemleši. Pri1zri ќbo q preb9estvennaz trbce, sъ vыsotы2 s™hz slavы tvoeS na nasъ mnogogrёšnыhъ, i3 blg0e proizvolenіe naše, vmёstw blgi1hъ dёlъ, prіimi2, i3 podaždь namъ dyha i4stinnagw pokasnіz, da voznenavi1dэvъ vsskій grёhъ, vъ čistotЁ i3 pravdэ, do koncA dneй našihъ poživemъ, tvorsщe pres™yю v0lю tvoю2, i3 slavzщe či1stыmi p0mыslы i3 blagi1mi dэsnьmi sladčaйšee i3 velikolёpoe i4mz tvoE. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.