NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Pre Svetog Pričešća

Kondakъ №

I#zbrannый ženi1še dyšъ i3 serdecъ, vočlvёčenіemъ svoi1mъ i3 smertью na krtЁ, njbruči1vый sebЁ na vёki vesь r0dъ člvёčь, i3 davый namъ vъ zal0gъ vёčnыz ži1zni samoe prečct0e tёlo i3 kr0vь svoю2, sE po glasu tvoemY i3 ѓzъ, nedost0йnый, derzaz prihoždY kъ b9estvennэй trapezэ tvoeй, i3 poraženъ veli1čіemъ є3S vopію2:

Ї}se, b9e serdca moegw2, prіidi2 i3 soedini1 mS sъ tob0ю na vёki.

Jkosъ №

ЃgGla tvoegw2 kъ provi1dcu їsaіi so ќglemъ gorsщimъ t nltarS nbcnagw poslalъ є3si2, vo є4že njči1stiti tёmъ ўstnЁ є3gw, є3gdA vi1dэvъ tS, sэdsщa na prest0lэ, nj nečistotЁ svoeй sokrušašesz: ѓzъ že, njskvernennый dušeю i3 tёlomъ, kakw derznY pristupi1ti ko pričaщenію b9estvennыhъ tvoi1hъ tainъ, ѓщe ne tы2 samъ njči1stiši mS svhše. Tёmže i3z8 glubinы2 duši2 vopію2 ti2:

Ї}se vseblgjй, kosni1sz ngnemъ blgodati tvoeS i3 moi1hъ neči1stыhъ ўstє1nъ. Ї}se, popali2 ternіe moi1hъ mn0gihъ pregrэšenій. Ї}se, sozi1ždi vo mnЁ serdce či1sto, i3 njbnovi2 vo ўtr0bэ moeй dyhъ pravый. Ї}se, i3zvedi2 i3z8 temni1cы strasteй bёdnuю dyšu moю2. Ї}se, potrebi2 vo mnЁ neči6stыz p0mыslы i3 ѕl†z pohotBnіz. Ї}se, napravi sl†bыz stwpы2 mo‰ na pytь zapovэdeй tvoi1hъ.

Ї}se, b9e serdca moegw2, prіidi2 i3 soedini1 mS sъ tob0ю na vёki.

Kondakъ v7

Želanіemъ vozželavый ćsti so ўčeniki2 poslёdnюю pred8 stradanіemъ tvoi1mъ pashu, da prepodasi i5mъ, sredi2 є3S, poslёdnій i3 naib0lьšій zal0gъ lюbvi2 tvoeS, prežde dvoю2 dnю2 predposlalъ є3si2 dvA t ni1hъ vo їerli1mъ, da šedše ўgot0vaюtъ ю5. Poučazsz tsю1du, kakw i3 namъ podobaetъ blgovremennэ ўgotovlsti sebE kъ snэdenію našez b9estvennыz pashi, si1rэčь tёla i3 kr0vi tvoeS, blgodarstvennw zovY ti2: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

I#zyй sapogi2 t nogY tvoeю, zemls bo, na neй že stoi1ši, s™A є4stь, reklъ є3si2 mwmseю i3z8 kupinы2 gorёvšіz i3 nesgoravšіz, t nevi1dimagw vo džnoй prisytstvіz tvoegw2. Sosydъ sъ b9estvennыmъ tёlomъ i3 kr0vію tvoeю voi1stinu b0lэe i3 s™ёe newpali1mыz kupinы2 є4stь: ѓzъ že perstenъ, neči1stъ, pr0danъ pod8 grёhъ. Tёmže so smirenіemъ i3 vёroю vopiю2 ti2:

Ї}se, vsemogyщій, sovlecы2 m‰ vethagw člvёka sъ dэsnьmi є3gw2. Ї}se, ўmertvi2 sёmz tli2, vo mnЁ gnэzdsщeesz. Ї}se, rast0rgni ќzы grэhA, i4miže svzzA m‰ vragъ. Ї}se podaždь mi2 serdce smirennw i3 dyhъ sokrušenъ. Ї}se, tženi2 t menE i3skušenіz i3 soblaznы. Ї}se, ўtverdi2 m‰ vъ vёrэ i3 lюbvi2 kъ tebЁ.

Ї}se, b9e serdca moegw2, prіidi2 i3 soedini1 mS sъ tob0ю na vёki.

Kondakъ G

Ntcы2 naša kd0ša mannu vъ pusthni i3 ўmr0ša: ѓzъ є4smь hlёbъ, shodsй sъ nb7sE, da ѓщe kto2 ćstъ t negw2, ži1vъ bydetъ vo vёki: i3 hlёbъ, є3g0že ѓzъ damъ, pl0tь moS є4stь, ю4že ѓzъ damъ za živ0tъ mjra, reklъ є3si2 їudewmъ, i3skavšimъ vi1dэti t tebЁ znamenіe sъ nb7si2, pod0bnoe mannэ mwmseevoй. E#gw2 že mы2 slhšaщe i3 sbыtіE predrečє1nnagw vi1dzщe, so strahomъ zovemъ: Ґllilyіa.

Jkosъ G

Vozstavъ sъ večeri, ćkw že povэstvyetъ s™hй їwannъ, i3 prepossavsz lentіemъ, ўmhlъ є3si2 n0gi ўčenikHmъ, naučaz si1mъ, da ne pristupaemъ kъ b9estvennэй trapezэ tvoeй, newmhtіi slezami pokasnіz, vo grэsёhъ našihъ. NJщuщaz prezёlьnuю nyždu segw2 tainstvennagw njmovenіz i3 skydostь slezъ njžestočennagw serdca moegw2, sъ petr0mъ vopію2 ti2:

Ї}se preblgjй, samъ mi2 ўmhй ne n0zэ t0kmo, no i3 rycэ i3 glavY. Ї}se, njbnaži2 pred8 mn0ю bezdnu duševnagw moegw2 rastlёnіz. Ї}se, razverzi vo mnЁ i3st0čnikъ sokrušenіz serdečnagw. Ї}se, njrosi2 m‰ kaplzmi tvoegw2 mlcrdіz. Ї}se, njbvёй m‰ strahomъ suda i3 mykъ vёčnыhъ. Ї}se, vozbudi2 s0vэstь, spsщuю vo mnЁ, i3 ўkrэpi2 glasъ є3S.

Ї}se, b9e serdca moegw2, prіidi2 i3 soedini1 mS sъ tob0ю na vёki.

Kondakъ d7

Ne seй li є4stь ї}sъ, shnъ їHsifovъ, є3g0že mы2 znaemъ nc7a i3 m™rь. Kakw ќbw glag0letъ seй, ćkw sъ nbcsE snid0hъ. I# kakw m0žetъ dati namъ pl0tь svoю2 ćsti, glag0lahu meždY sob0ю ži1dovє, ўslhšavše nj preslavnomъ njbeщanіi tvoemъ datisz vъ snёdь vёrnыmъ. Ne vёduщe, po njkamenenію serdecъ svoi1hъ, so smirenіemъ vёrovati i3 vzыvati kъ tebЁ: Ґllilyіa.

Jkosъ d7

Ѓщe ne snёste pl0ti sn7a člvёčeskagw i3 ne pіete kr0ve є3gw2, životA ne i4mate vъ sebЁ, provэщalъ є3si2 k0snыmъ vo є4že vёrovati їudewmъ, є4že sl0vo žestoko kъ slhšanію pokazasz i3 nёkіimъ t ўčeni1kъ tvoi1hъ, nevёduщimъ є3щE tainъ crtvіz b9іz. Mh že, njzarennіi svёtomъ є3đlіz i3 tkrovennыmъ licёmъ b9estvennuю slavu tvoю2 zrsщe, sъ vёroю i3 lюb0vію zovemъ ti2:

Ї}se, vs‰ mogjй veli1čestvomъ si1lы i3 deržavы tvoeS. Ї}se, tvorsй i3 soveršazй pače, neže m0žemъ razumёti i3 pomhsliti. Ї}se, mannu sъ nb7a nёkogda, vъ znamenіe nastosщagw tainstva, njdoždi1vый. Ї}se, kъ prowbrazovanію tog0žde, v0du i3z8 kamenє i3stoči1vый. Ї}se, džblakъ krasteleй vъ napitanіe ѓlčuщimъ vъ pusthnэ їudewmъ poslavый. Ї}se, pred8 džčію sami1hъ sumnsщihsz їudeєvъ, pstію hlёbы pstь thszщъ nar0da nashtivый.

Ї}se, b9e serdca moegw2, prіidi2 i3 soedini1 mS sъ tob0ю na vёki.

Kondakъ є7

Kdyщimъ na večeri ўčenikHmъ, prіemъ hlёbъ, blgoslovi1vъ i3 prelomi1vъ, podalъ є3si2 i5mъ, rekъ: prіimi1te, kdi1te, sіE є4stь tёlo moE, za vы2 lomi1moe, vo njstavlenіe grэhHvъ. Pot0mъ že čašu podavъ, reklъ є3si2: pjйte t ne‰ vsi2, sіS є4stь kr0vь mo‰, za vы2 i3zlivaemaz, vo njstavlenіe grэhHvъ. SemY b9stvennomu i3 presladkomu glasu vnemlющe, so blgodarenіemъ zovemъ: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

Kdhй moю2 pl0tь i3 pіsй moю2 kr0vь vo mnЁ prebыvaetъ i3 ѓzъ vъ nemъ: t0й i4matь živ0tъ vёčnый i3 ѓzъ voskrešY є3gw2 vъ poslёdnій denь, sіE є4stь vъ voskresenіe životA i3 blženstva. Segw2 ќbw voždelёnnagw voskresenіz vъ živ0tъ i3щA spod0bitisz, i3z8 glubinы2 duši2 vopію2 ti2:

Ї}se, pribli1zisz ko i4щuщemu soedinenіz sъ tob0ю. Ї}se, vni1di vo ўtr0bu, vo vs‰ sost†vы i3 vs‰ k0sti moS. Ї}se, bydi svёtomъ moegw2 pomračennagw ўmA. Ї}se, nap0lni sob0ю nenashtimuю vsёmъ mjromъ bёzdnu moegw2 serdca. Ї}se, vэщaй glasomъ moeS s0vэsti. Ї}se, dvi1ži i3 ўpravlsй moeю v0leю.

Ї}se, b9e serdca moegw2, prіidi2 i3 soedini1 mS sъ tob0ю na vёki.

Kondakъ ѕ7

Ґmi1nь, ґmi1nь, glag0lю vamъ: є3di1nъ t vasъ predastъ mS, reklъ є3si2 vъ sk0rbi dyha ўčenikHmъ tvoi1mъ na večeri. Nni2 že, ѓщe i3 či1sti t zamыsla predanіz, є3dA ѓzъ є4smь, voprošahu tS kjйždo, pokazyz si1mъ glubinY svoegw2 smirennomydrіz. Ѓzъ že, čto2 rekY ti2, sedmi1ždы na denь padazй i3 i3zmэnszй tebЁ. Nbače tы2 samъ soblюdi2 mS, da ne tpadY vъ konecъ, vzыvaz ti2 blagodarnэ: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

Ćkože rozgA ne m0žetъ plodA tvori1ti nj sebЁ, ѓщe ne bydetъ na lozЁ, tako i3 vы2, ѓщe vo mnЁ ne prebydete: ґ i4že bydetъ vo mnЁ i3 ѓzъ vъ nemъ, t0й sotvori1tъ pl0dъ mn0gъ: si1ce, taйnodёйstvuz, poučalъ є3si2 vozlю1blennыz ўčeniki2 tvoS na puti2 vъ gefsіmaniю. SemY ќbw nastavlenію vnemlz, i3 vёdый nemoщь є3stestvA moegw2 bez8 blgodati tvoeS, priležno vopію2 ti2:

Ї}se, prenbcnый dёlatelю, samъ m‰ vsadi2 vъ živon0snый vertogradъ tv0й. Ї}se, lozA i4stinnaz, prikrэpi2 m‰ kъ tebЁ, ćkw r0zgu di1kuю. Ї}se, k0renю neizsыhaющій, i3sp0lni m‰ s0komъ ži1zni vёčnыz. Ї}se, pobэdi1telю vsskіz mertvennosti, trebi2 є4že i3z8s0hlo є4stь vo mnЁ t zn0z strasteй. Ї}se, krasnый dobr0toю, ўkrasi m‰ cvэtami blgi1hъ čyvstvъ i3 pomыšlenій. Ї}se, bogatый vъ mlcti, ўщedri m‰ plodami i4stinnagw pokasnіz i3 pravdы.

Ї}se, b9e serdca moegw2, prіidi2 i3 soedini1 mS sъ tob0ю na vёki.

Kondakъ z7

I# kto2 є4stь predazй tS, voprosi1všu ўčenikY, i4že vozležE na večeri na perszhъ tvoi1hъ. T0й є4stь, tvэщalъ є3si2, є3myže ѓzъ, njmoči1vъ vъ soli1lo, hlёbъ podamъ. I# njm0čь hlёbъ, podalъ є3si2 їydэ sjmwnovu їskariHtskomu, podvizaz є3gw2 na pokasnіe. DŽnъ že, njžestočenъ shй dyhomъ ѕl0bы, ne voshotЁ razumёti glasa lюbvE svoegw2 ўči1telz i3 gDa. Takovagw žestokoserdіz da bydu i3zbavlenъ blgodatію tvoeю, zovS ti2 vhnu: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

ЩadS nemoщь є3stestvA našegw, tvraщaющagosz vkušenіz pl0ti člvёčeskіz, ne ćvэ, no pod8 vi1domъ hlёba i3 vіnA blgovoli1lъ є3si2 prepodati namъ prečctoe tёlo i3 kr0vь tvoю2: premydre i3 člvэkolю1bіe str0zй vsE dёlo sp7senіz našegw, ї}se, samaz sp7si1telьnaz tainstva tvoS prisposoblszй kъ nemoщi našegw razumёnіz i3 čyvstvъ. Čudssz nj takov0mъ snishoždenіi premydrosti tvoeS kъ nemoщi є3stestvA našegw, blgodarnэ slavosl0vlю tS si1ce:

Ї}se, premydrэ i3 člvэkolюbnэ str0zй vsE dЁlo sp7senіz našegw. Ї}se, samыz sp7si1telьnыz tainstva tvoi2 prisposoblszй kъ nemoщi našegw razumёnіz i3 čyvstvъ. Ї}se, vo ўvэrenіe sumnsщihsz na s™ёй trapezэ mn0gaždы vmёstw hlёba i3 vіnA, samoe tёlo i3 kr0vь tvoю2 prozvi1vый. Ї}se, dost0йnыmъ služi1telzmъ nltarS d¦a pres™agw na njsщ7enіe darHvъ shodsщa, pokazavый. Ї}se, vmёstw nedost0йnыhъ služi1teleй nltarS ѓgGlwvъ tvoi1hъ nevi1dimw, dlS soveršenіz bžctvennagw tainstva, posыlazй. Ї}se, kvlenіemъ čudesъ na s™ёй trapezэ mn0gіz iz8 samыhъ ѕlovёrnыhъ kъ vёrэ njbrati1vый.

Ї}se, b9e serdca moegw2, prіidi2 i3 soedini2 mS sъ tob0ю na vёki.

Kondakъ }

I# po hlёbэ, si1rečь po vkušenіi t p0dannagw tob0ю hlёba predatelю, ćkože povэstvyetъ s™hй їwannъ, vni1de vъ džnь satanA. DŽle, strašnыz kazni za nevёrіe. DŽle, ѕlopolyčnagw žrebіz predatelz. E$že vo sp7senіe dolženstvovaše bhti, vъ smertь i3 pogi1belь є3mY njbrёtesz. Pred8 takovhmъ ќbw sud0mъ pravdы tvoeS blgogovёz, so strahomъ i3 trepetomъ zovY ti2: Ґllilyіa.

Jkosъ }

SіE tvori1ti vъ moE vospominanіe, reklъ є3si2 ўčenikHmъ na večeri, prepodavъ i4mъ pod8 vi1domъ hlёba tёlo, ґ pod8 vi1domъ vіnA kr0vь svoю2. Tёmže ќbw є3li1ždы t hlёba kdi1mъ i3 čaši pіemъ, smertь tvoю2 vozvэщaemъ, po sl0vu s™agw pavla. Vospominaz ќbw nhnэ stradanіz tvoS, so ўmilenіemъ zovY ti2:

Ї}se, vъ rycэ vragHvъ tvoi1hъ dl‰ sp7senіz mjra sebE proizv0lьnэ predavый. Ї}se, legі0nwmъ ѓgGlwvъ vъ zaщi1tu tvoю2 kvi1tisz ne popusti1vый. Ї}se, nevёrnagw ўčenikA vozzrёnіemъ na negw2 i3 glasomъ ґlektora kъ pokaznію njbrati1vый. Ї}se, kaіafe i3 pilatu, nerazymnw voprosi1všimъ tS, tvёta ne davый. Ї}se, so krtA raspenšimъ tS ў nc7A tpuщenіe grэhHvъ prosi1vый. Ї}se, m™ri tvoeй vozlю1blennagw ўčenikA premlcrdnэ ўsыnovi1vый.

Ї}se, b9e serdca moegw2, prіidi2 i3 soedini1 mS sъ tob0ю na vёki.

Kondakъ f7

Їydo, lobzanіemъ li sn7a člvёčeskagw predaeši, vozzvalъ є3si2 g0rcэ kъ ўčenikY nevёrnomu, є3gdA džnъ prіi1de so spi1roю vъ vertogradъ gefsіmanskій, i3щA predati tS lobzanіemъ. Nbače i3 seй preo1strый glag0lъ ne porazi2 raskaznіemъ duši2, vo ѕlЁ njžestočennыz. Vёdый ќbw nepostosnstvo i3 moeS v0li strašysz, da ne damъ ti2 kogdA i3 ѓzъ, neblagodarnый, lobzanіz їydina. Tы2 samъ ќbw ўkrэpi2 mS blgodatію tvoeю, da so blgorazymnыmъ razb0йnikomъ vhnu zovY: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

§e, da vsi2 є3di1no bydutъ: ćkože tы2 vo mnЁ i3 ѓzъ vъ tebЁ, da i3 tji vъ nasъ є3di1no bydutъ, da i3 mjrъ vёru i4mэtъ, ćkw ѓzъ t tebЁ i3z8ыd0hъ, takw vozglasi1lъ є3si2 vъ poslёdneй veli1ceй mltvэ ko nc7Y. SemY presladkomu glasu tvoemY poslёduz i3 nj si1lэ mltvы tvoeS derzaz, sъ vёroю vozglašaю ti2:

Ї}se, vsS sovokuplszй vo є3di1nw, vozsoedini2 vsёhъ nasъ nerazlyčnэ sъ tob0ю i3 nc7emъ tvoi1mъ. Ї}se, vsS primirszй, daždь da bydemъ vsE є3dinomhslenni vъ vёrэ i3 lюbvi2 kъ tebЁ. Ї}se, ne terpsй vraždы2 i3 razdэlenіz, potrebi2 ѕločesti1vыz є4resi i3 raskHlы. Ї}se, vsёhъ lюbsй i3 mi1luzй, soberi2 vo є3di1no stado vsS zabl{dšіz džvcы. Ї}se, mi1rъ vsёmъ podavazй, ўtoli2 zavistь i3 prerekanіz meždY prizыvaющimi i4mz tvoE. Ї}se, pričaщazй mS samagw2 tёla i3 kr0vi tvoeS, da bydu voi1stinu pl0tь t pl0ti tvoeS i3 k0stь t kosteй tvoi1hъ.

Ї}se, b9e serdca moegw2, prіidi2 i3 soedini1 mS sъ tob0ю na vёki.

Kondakъ ‹

Na večeri vъ kanэ galіleйstэй, v0du vъ vіno2 pretvori1vъ, pervoe si1mъ znamenіe b9estvennыz si1lы tvoeS pokazalъ є3si2. ThodS že na krtъ, ćkw ženi1hъ dyšъ, poslёdnee čydo lюbvi2 vёruющimъ vъ tS kvi1lъ є3si2, pretvori1vъ hlёbъ vъ tёlo tvoE i3 vіno2 vъ kr0vь tvoю2, i4mže nasыщazsz i3 ѓzъ vъ živ0tъ vёčnый, blgodarnэ zovY ti2: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

Vъ denь voskRsenіz tvoego2, dv0ю t ўčeni1kъ tvoi1hъ sputešestvuz vo w4brazэ strannika vo є3mmaysъ, poučalъ є3si2 i5hъ nj taйnэ stradanій tvoi1hъ: džnэma že deržastesz džči, da tS ne poznasta, ѓщe i3 serdce i5hъ gor‰ bЁ vъ ni1hъ t sladosti slovesъ tvoi1hъ. E#gdA že prekl0nьsz na molenіe i5hъ, všelъ є3si2 sъ ni1mi njbleщi2, i3 blgoslovi1vъ hlёbъ, podalъ є3si2 i4mъ: ѓbіe tverz0stesz i4ma džči, da tS poznasta. Pod0bzsz si1mъ ўčenikHmъ, derzaz i3 ѓzъ so smirenіemъ voznesti2 kъ tebЁ sicevhй glasъ:

Ї}se, dolgoterpэli1vый, ne njstavi i3 menE є3di1nagw na puti2 ži1zni za skydostь vёrы moeS. Ї}se, nauči2 mS, ćkože i3 džnэhъ, razumёti prbr0čestvіz nj tebЁ i3 taйnu blgodatnagw soedinenіz sъ tob0ю. Ї}se, sogrёй i3 vosplameni2, ćkože i3 džnэhъ ўčenikHvъ, i3 moE hladnoe serdce. Ї}se preblgjй, njblszi i3 so mn0ю, ćkw ўžE prekloni1lsz є4stь kъ večeru denь moeS ži1zni. Ї}se, daždь mi2 poznati tS voi1stinu vъ nastosщemъ prelomlenіi tainstvennagw hlёba i3 vъ pitіi2 t čaši. Ї}se, sotvori2, da i3 ѓzъ, poznavъ si1lu lюbvE tvoeS, bydu provozvёstnikomъ džnыz dlS bratій moi1hъ.

Ї}se, b9e serdca moegw2, prіidi2 i3 soedini1 mS sъ tob0ю na vёki.

Kondakъ №i

Pobэždaющemu nbэщalъ є3si2 dati ćsti t dreva živ0tnagw, є4že є4stь posredi2 raz b9іz, i3 t mannы sokrovennыz. Kъ semY vkušenію na nb7si2, da bydetъ mi2 prіugotovlenіemъ na zemli2 pričaщenіe tёla i3 kr0vi tvoeS, kъ nemyže ѓzъ, nedost0йnый, nhnэ pristupaz, zovY: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Kdhй i3 pіsй nedost0йnэ, sydъ sebЁ ćstъ i3 pіetъ, ne razsuždazй tёla i3 kr0vi gDni, vrazumlsetъ pristupaющihъ ko pričaщenію nebošestvennый pavelъ. Tёmže i3 ѓzъ strašysz i3 trepeщu svoegw2 nedost0instva, no da ne nad0lzэ ўdalslsz tvoegw2 nbщenіz, t mhslennagw v0lka ѕvэroulovlenъ bydu, prihoždY kъ tebЁ so glasomъ takovhmъ:

Ї}se, prіimi2 mS, ćkože prіslъ є3si2 mыtarS, bludni6cu i3 razb0йnika. Ї}se, ne vozgnušaйsz vni1ti pod8 kr0vъ duši2 moeS, ѓщe i3 vesь pystъ i3 palsz є4stь. Ї}se, razverzi i3 moS duševnыz džči, ćkože razverzlъ є3si2 slёpu t roždenіz. Ї}se, prorcы2 i3 mnЁ, ćkože i3 džnomu razslablennomu: vozstani i3 hodi2. Ї}se, ўstavi t0kъ neči1stыhъ poželanій duši2 moeS, ćkože ўstavilъ є3si2 t0ki ženы2 krovotoči1vыz. Ї}se, ўvračyй prokazu duši2 i3 s0vэsti moeS.

Ї}se, b9e serdca moegw2, prіidi2 i3 soedini1 mS sъ tob0ю na vёki.

Kondakъ v7i

Zavistію dіavola, ўstы2 ѕmjz glag0lavšagw, vesь r0dъ člvёčeskій vkušenіemъ t plodA zapreщennagw. Raй pogubi2 i3 smerti predadesz. Vkušenіemъ že t prečctagw tёla i3 kr0ve tvoeS, vsi2 zemnor0dnіi, paki vёčnыz spodoblsюtsz ži1zni i3 vosh0dztъ na pervoe dostosnіe. Vračestvo2 bo t ćda ѕmіi1na i3 sёmz bezsmertіz є4stь pričaщenіe životvorsщihъ tainъ tvoi1hъ. Tёmže blgodarnэ zovY ti2: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

SE pred8 sosydomъ sъ b9estvennыmi tainami tvoi1mi predstoю2, ѕlhhъ že pomыšlenій moi1hъ ne tstupaю: є3di1na vsemogyщaz blgodatь tvoS njbodrsetъ i3 privlekaetъ mS. Tёmže, povergaz sebS vъ bezdnu mlcrdіz tvoegw2, vopію2:

Ї}se, prizыvazй kъ pok0ю vъ tebЁ vsёhъ truždaющihsz i3 njbremenennыhъ, prіimi2 i3 menE, ўtruždennagw suet0ю mjra. Ї}se, prišedšій prizvati ne pravednыz, no grёšnыz na pokasnіe, razrэši2 i3 mS t grёhwvъ i3 strasteй moi1hъ. Ї}se, i3scэlszй vsskій nedygъ i3 vsskuю ćzvu, ўvračyй ranы i3 gnoenіe duši2 moeS. Ї}se, nasыщazй ѓlčuщіz, nashti mS tёlomъ i3 kr0vію tvoeю. Ї}se, voskrešazй mertvыz, njživi2 mS, ўmeršagw grэhami. Ї}se, pobэdi1telю ѓda, i3zvlecы2 mS i3z8 čelюsteй dyha ѕl0bы.

Ї}se, b9e serdca moegw2, prіidi2 i3 soedini1 mS sъ tob0ю na vёki.

Kondakъ Gi

Q, presladkій i3 vseщedrый ї}se. Vhnu shodsй, ćkw manna sъ nb7sE, dlS pitanіz dyšъ i3 tэlesъ našihъ, vъ tainstvэ prečctagw tёla i3 kr0vi tvoeS, spod0bi mS newsuždennw pričasti1tisz b9estvennыhъ tainъ tvoi1hъ, da i3scэlenъ, nasыщenъ, njsщ7enъ i3 njb9enъ tob0ю na vёki, blgodarnэ zovY: Ґllilyіa.

Seй kondakъ čtetsz tri1ždы.

I# paki jkosъ №-й: ЃgGla tvoegw2:

I# kondakъ №-й: I#zbrannый ženi1še:

Mltva

VLko hrtE b9e, i4že strastьmi2 svoi1mi strasti moS i3scэli1vый i3 ćzvami svoi1mi ćzvы moS ўvračэvavый, daruй mnЁ, mn0go tebЁ pregrэši1všemu, slezы ўmilenіz: srastvori2 moemY tёlu t njbonsnіz životvorsщagw tёla tvoegw2, i3 nasladi2 dyšu moю2 tvoeю čtcn0ю kr0vію t g0resti, є4ю že mS soproti1vnikъ napoi2: vozvhsi m0й ќmъ kъ tebЁ, d0lu poni1kšій, i3 vozvedi2 t pr0pasti pogi1beli: ćkw ne i4mamъ pokasnіz, ne i4mamъ ўmilenіz, ne i4mamъ slezы ўtэši1telьnыz, vozv0dzщіz č†da ko svoemY naslёію. Nmrači1hsz ўm0mъ vъ žiteйskihъ strastёhъ, ne mogY vozzrёti kъ tebЁ vъ bolёzni, ne mogY sogre6tisz slez†mi, ćže kъ tebЁ lюbvE. No, vLko gDi ї}se hrtE, sokr0viщe blgi1hъ, daruй mnЁ pokasnіe vsecёloe i3 serdce lюbotrydnoe vo vzыskanіe tvoE, daruй mnЁ blgodatь tvoю2 i3 njbnovi2 vo mnЁ zraki tvoegw2 džbraza. NJstavihъ tS, ne njstavi menE: i3zhdi na vzыskanіe moE, vozvedi2 kъ pažiti tvoeй i3 sopričti2 mS džvcamъ i3zbrannagw tvoegw2 stada, vospitaй mS sъ ni1mi t ѕlaka bžctvennыhъ tvoi1hъ tainstvъ, mltvami prečctыz tvoeS m™rэ i3 vsёhъ s™hhъ tvoi1hъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.