NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Pokajanja iz Velikog Kanona

Kondakъ №

Vozbrannый voev0do i3 gDi, radoste kaющihsz rabHvъ tvoi1hъ, kъ tebЁ ѓzъ, grёšnый, vъ pokasnіi pribэgaю. Prіimi2 mS, dž§e, kaющagosz, ne tri1ni slezъ moi1hъ i3 vozdыhanій serdečnыhъ i3 ne prezri vo ўmilenіi tebє2 zovyщagw:

Mlctive, pomi1luй mS, padšagw.

Jkosъ №

Ґdamu pervozdannomu porevnovavъ ѓzъ vъ prestuplenіi, naryšihъ zapovэdi bGa moegw2, dyšu bo i3 tёlo njskverni1hъ dэsnьmi lю1tыmi. I# sъ čegw2 načnY njplakivati svoE skvernoe žitіE; kak0e že položY načalo nhnэšnemu rыdanію; No prіidi2, njkasnnaz moS dušE, sъ pl0tію svoeю, i3spovёdaйsz sozdatelю vsёhъ i3 vozopjй є3mY so slezami:

Mlctive, vozzri2 na mS džkomъ tvoi1mъ blgoutr0bnыmъ i3 prіimi2 moE teploe pokasnіe. Mlctive, sogrэši1hъ ѓzъ pače vsёhъ člvBkъ, є3di1nъ ѓzъ sogrэši1hъ pred8 tob0ю, no tы2, ćkw bGъ, pomi1luй sozdanіe tvoE. Mlctive, ćkw bludni1ca, prolivaю i3 ѓzъ slezы, pomi1luй mS po blgosnishoždenію tvoemY. Mlctive, njskverni1hъ ѓzъ ri1zu pl0ti moeS i3 njčerni1hъ vъ sebЁ sozdannoe po džbrazu tvoemY i3 pod0bію. Mlctive, pomrači1hъ ѓzъ dyšu svoю2 strastnыmi ўdov0lьstvіzmi i3 vesь ќmъ sodёlahъ prahomъ. Mlctive, nagъ ѓzъ ležY t dobrodёteleй i3 stыždysz.

Mlctive, pomi1luй mS, padšagw.

Kondakъ v7

Vi1ždь, dušE moS, ćkw konecъ približaetsz, bliz8 pri dverehъ sudіS є4stь. Probudi1sz, razmhsli nj dёlэhъ svoi1hъ, ćže tы2 sodёlala є3si2, predstavi i5hъ pred8 džči tvo‰ i3 proleй kapli slezъ tvoi1hъ: povёdaй so derznovenіemъ dэlA i3 pomыšlenіz tvo‰ hrtY i3 vo ўmilenіi serdca vozopjй є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

Razumёhъ ѓzъ, sp7si1telю m0й, ćkw nёstь vъ ži1zni ni grэhA, ni dэsnіz, ni ѕlA, vъ k0emъ ѓzъ ne sogrэši1hъ bы ўm0mъ, sl0vomъ i3 proizvolenіemъ pače vsёhъ člvBkъ. S0vэstь njbličaetъ mS, s0vэstь njsuždaetъ mS vъ ѕlhhъ dёlэhъ moi1hъ. No sudіE, i3zbavitelю m0й i3 vёdče, poщadi2, i3zbavi i3 sp7si2 mS, rabA tvoegw2, tebЁ vopію1щagw:

Mlctive, sogrэši1hъ, sogrэši1hъ, prodavъ dyšu svoю2 grэhHvnыmъ navыkamъ, ćkože bratіz їHsifa. Mlctive, ćkože kaіnъ, i3 ѓzъ prines0hъ ti2 žertvu por0čnuю: dэ‰nіz skvє1rnaz i3 žitіE nepotrebnoe, tёmže i3 ўsudi1hsz. Mlctive, t ю4nosti zapovэdi tvo‰ prestupi1vъ, vъ ўnhnіi žitіE preid0hъ, sp7si2 mS mlctію tvoeю. Mlctive, ćkw blydnый shnъ, rastoči1hъ i3 ѓzъ bogatstvo svoE vъ bludЁ i3 gladomъ duševnыmъ i3stazvaю, tёmže i3 vopію2 ti2: щedrый, napitaй moю2 dyšu bLgtію tvoeю. Mlctive, vesь ѓzъ ўzzvi1hsz pomыšlenіzmi moi1mi, vesь i3sp0lnihsz ranъ, ćkw vpadhй vъ razb0йniki, no tы2, prišedъ, i3scэli2 mS. Mlctive, vnёmli stenanіzmъ duši2 moeS, prіimi2 slezы nčeй moi1hъ i3 njčisti mS, kaющagosz.

Mlctive, pomi1luй mS, padšagw.

Kondakъ G

Si1loю tvoeю, sp7se, i3zgnanъ bhstь dost0йnw ґdamъ i3z8 є3dema, ćkw ne sohrani1vъ є3di1nu tvoю2 zapovэdь: i3 seй sэdsše prsmo raS i3, svoю2 nagotY g0rьkw rыdaz, vopіsše: ўvы2 mnЁ raю2, raю2 m0й prekrasnый. Ѓzъ že čto2 postraždY, gDi m0й i3 b9e, tmetaz vsegdA životvHrnaz tvo‰ slovesA; No daždь mi2 vremz, da plačusz dёlъ moi1hъ g0rьkw i3 tebЁ vospoю2: Ґllilyіa.

Jkosъ G

I#mёzй vo ўmЁ mn0žestvo sodёznnыhъ mn0ю lю1tыhъ, trepeщu njkasnnый. I# čto2 ќbw sotvorю2, є3gdA prіi1detъ gDь so tmami ѓgGlъ sudi1ti vselennэй; Ўvы2 mnЁ, ўvы2. B9e ntcє1vъ, preždэ daže ne zatvori1ši mi2 dverь tvoegw2 mlcrdіz, kъ tebЁ pribэgaю, щedre, i3 vkypэ sъ dv7domъ vopію2:

Mlctive, vo grэsёhъ roždenъ є4smь ѓzъ i3 priloži1hъ kъ ćzvamъ svoi1mъ i3nы6z r†nы, no pomi1luй mS, ntcє1vъ b9e. Mlctive, ćkw dv7dъ sogrэši1hъ tebЁ i3 ѓzъ: ўranihъ bo dyšu svoю2 strэl0ю prelюbodёйstva, no, ćkože i3 džnъ, vopію2 ti2: pomi1luй mS po mlcti tvoeй. Mlctive, vozbudi2 ќmъ m0й ko njbraщenію, prіimi2 mS, kaющagosz, ўmlcrdisz kъ vzыvaю1щemu: sogrэši1hъ ti2, sp7si2. Mlctive, ni strannika, ni pytnika ne vved0hъ ѓzъ pod8 kr0vъ sv0й, tri1nuvъ blg0e proizvolenіe samarіtsnki, tёmže i3 rыdaю: ne liši2 mS tvoegw2 čert0ga. Mlctive, srebrolю1bіemъ njderži1mь є4smь ѓzъ, tёmže, ćkw gіezій, i3 njsuždaюsz. Mlctive, proizvolenіemъ bhhъ ўbjйca s0vэsti duševnэй, vooruži1vsz na nю2 lukavыmi moi1mi dэsnьmi.

Mlctive, pomi1luй mS, padšagw.

Kondakъ d7

Byrz grэhHvъ nbhde mS, i3 kto2 prostretъ mi2 rukY p0moщi, ѓщe ne tы2, vozsіsvый t dv7ы ї}se. Sp7si2 mS, vopію1 ti, sp7si2, ćkw sp7slъ є3si2 petrA ўtopavšagw: da ne pot0pitъ menє2 byrz strasteй. Privedi2 mS kъ pristaniщu bezmztežnomu, da sъ lюb0vію vospoю2 ti2: Ґllilyіa.

Jkosъ d7

Slhša, ćkw njdoždi1vъ i3nogdA gDь džgnь, popali2 zemlю2 sod0mskuю, ўvы2. Vopію2, dušE, vostani. Da ne njpali1tъ mS džgnь geenskій. Bэži2 t zapalenіz, bэži2 t gorsщagw sod0ma, bэži2 t bžctvennagw plamene, na gorЁ sp7saйsz, ćkože lHtъ, vzыvaz kъ bGu:

Mlctive, ѓщe i3 sogrэši1hъ, no vёmъ, ćkw člvэkolю1becъ є3si2, nakazyeši mlctivw, i3 mlcrdstvueši teplэ, i3 pospэšaeši, ćkw ntecъ, prizыvaz blydnagw. Mlctive, ri1zu skvernuю sotkA mi2 grёhъ vo njbličenіe moi1hъ samov0lьnыhъ strasteй, njbnaži1vъ mS pervыz bGotkannыz ndє1ždы. Mlctive, prilэpi1hsz ѓzъ kъ veщemъ zemnhmъ i3 tsžkimъ bremenemъ njbl0ženъ є4smь. Mlctive, ўkrasihъ ѓzъ kumjra pl0ti moeS ndэsnіemъ skvernыhъ p0mыslwvъ, prezrёvъ vnytrennюю bGoobraznuю ski1nію. Mlctive, pogreb0hъ strastьmi2 pervagw džbraza krasotY, ю4že, ćkw nёkogda drahmu, vzыskavъ, njbrsщi. Mlctive, sogrэši1hъ, vzыvaю ti2, ćkw bludni1ca, є3di1nъ ѓzъ sogrэši1hъ pred8 tob0ю, no prіimi2, ćkw džnыz, i3 moS slezы.

Mlctive, pomi1luй mS, padšagw.

Kondakъ є7

BGot0čnuю kr0vь tы2, sp7se, i3zlіslъ є3si2 na krtЁ, da njmheši mS: dyhъ predalъ є3si2, da mS privedeši tvoemY rodi1telю: є3demъ zatvorennый tverzesz, vs‰ tv†rь i3 vsi2 kzhcы sp7seni poklansюtsz tebЁ i3 vospэvaюtъ pri1snw: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

Vi1dite, vi1dite, ćkw ѓzъ є4smь bGъ. Vnэmli2, dušE moS, gDa vopію1щa, ўdali1sz prežnzgw grэhA i3 ўb0йsz gDa, ćkw pravednagw sudіi2 i3 bGa. Nbrati1sz, pokaйsz, tkrhй sokrovennaz, pripadi2 kъ nemY, ćkw blydnый shnъ, so slezami i3, bіS vъ persi, glag0li bGu, vs‰ vёduщemu:

Mlctive, i3zranenъ i3 i3z8szvlenъ є4smь ѓzъ: sE strBlы vragA pronz0ša dyšu i3 tёlo, tёmže i3 pribэg0hъ kъ tebЁ so slezami. Mlctive, ćkw mыtarь, vopію2 ti2: njči1sti, njči1sti mS, nikt0že bo syщihъ i3z8 ґdama, ćkože ѓzъ sogrэši1hъ tebЁ. Mlctive, snimi2 tsžkoe bremz grэhHvъ moi1hъ i3 njstavi mi2 pregrэšє1nіz. Mlctive, vo6lьnaz mo‰ i3 nevo6lьnaz sogrэšє1nіz, ćvnaz i3 taйnaz, vёdomaz i3 nevёdomaz, prosti1vъ, sp7si2 mS. Mlctive, byrz strasteй potoplsetъ mS, i3 nёstь mi2 sp7senіz, no prostri2 i3 mnЁ tvoю2 rukY, ćkw petr0vi. Mlctive, ne zatvori2 dvє1ri mlcrdіz tvoegw2 vъ denь sydnый, no tverzi | kaющemusz tebЁ g0rcэ.

Mlctive, pomi1luй mS, padšagw.

Kondakъ ѕ7

Pustыnnolю1bnaz g0rlica, glasъ vopію1щagw, hrt0vъ svэti1lьnikъ predteča vsBmъ vozglasi2 lю1demъ: pokaйtesz i3 predwči1stitesz: i3 їudez vsS i3 samarjz, slhšavše, tečahu i3 i3spovёdahu grэhi2 svo‰. Tecы2 ќbw i3 tы2, dušE moS, kъ i3st0čniku ži1zni, da ne ўvszneši vъ bezzak0nnыz sёti, njblobыzaй ќbw pokasnіe i3 vosp0й hrtY: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

Vonmi2, nb7o, i3 vozglag0lю, zemlЁ, vnušaй glasъ, kaющійsz kъ bGu. Kt0 bo t člvBkъ sogrэši2 takw, ćkože ѓzъ: ќmъ i3zranenъ, bolёznuetъ tёlo, nemoщestvyetъ dyhъ, ўmn0žišasz strypы. VračY blgdtnый, prežde daže do koncA ne pogi1bnu, sp7si mS, takw tebЁ vopію1щagw:

Mlctive, tы2 є3si2 bGъ, i3spыtyzй serdcA, i3stzzyzй namёrenіz i3 i3zwbličazй dэlA, popali2 ternіe grэhHvъ moi1hъ i3 kvi2 mS či1sta pred8 tob0ю. Mlctive, tы2 є3si2 pastыrь d0brый, vzыщi2 menE, ćkw nvcY, vъ ternіi grэhHvъ pogibaющagw. Mlctive, tы2 є3si2 m0й sozdatelь, tob0ю, sp7se, njpravdaюsz. Mlctive, tы2 є3si2 ži1zni i3st0čnikъ, i3stoči2 dušЁ moeй ži1znь, njživotvori2 ю5, d0ndeže ne posti1že mS konči1na. Mlctive, pod0bnikъ bhhъ i4že pri nHi grэhi2 sotvHršimъ, tёmže, ćkože džnыz, pogružaюsz vъ vodahъ pot0pa. Mlctive, ne prikrhhъ ѓzъ bli1žnzgw sramotы2, s0vэstь njskverni1hъ naglыmъ ljzыkovэщanіemъ, ўpod0bisz si1mъ hamu ntceubjйce.

Mlctive, pomi1luй mS, padšagw.

Kondakъ z7

HotS vsBmъ sp7sti1sz i3 vъ razumъ i4stinы prіiti2, tы2, sn7e b9ій, snizšelъ є3si2 na zemlю, vočlvёčivsz i3 prizvavъ kъ pokasnію razb0йniki i3 bludni6cы, i3 tverzlъ є3si2 dvє1ri crtvіz vsBmъ kaющimsz. Pokasnіz tverzi i3 mnЁ dvє1ri, žiznodavče, kъ tebё bo ќtrenюю i3 tebЁ vopію2: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

Di1vnoe pokasnіe bGu prines0ša nіnevjtzne, є3gdA їHna prbr0kъ vozglasi2 i4mъ nj pogi1beli i5hъ, njblekšesz vo vretiщa i3 peplomъ glavы6 svo‰ posыpaющe, plačъ velій tvorsщe, glag0lющe: da tvrati1tъ gDь gnёvъ sv0й pravednый. Vosplači ќbw i3 tы2, dušE moS, vozsteni2 kъ bGu, ćkw nіnevjtzne, i3 takw glag0li:

Mlctive, їsmai1lъ i3zgnanъ bhstь, ćkw poroždenіe rabhni, da ne posti1gnetъ mS sіE za lюbostrastіe. Mlctive, v0leю rabolёpstvovahъ ѓzъ grэhY i3, ćkože ґgarь, porodi1hъ n0vagw їsmai1la derzostь. Mlctive, ne tri1ni molє1nіz vospэvaющihъ tS i3 prossщimъ sъ vёroю proщenіe daruй. Mlctive, pomi1luй, vopію2 ti2, pomi1luй, є3gdA prіi1deši so ѓgGlami vozdati komyždo po dostosnію dэsnій. Mlctive, ne prezri sozdanіz svoegw2, ѓщe i3 sogrэši1hъ pače vsёhъ člvBkъ. Tы2 gDь vselennыz, ѓzъ že perstь, i3 vъ tvoeй vlasti tpusti1ti grэhi2 mo‰. Mlctive, ѓщe i3 njskverni1hъ dyšu i3 tёlo, no tы2, sp7si1telю m0й, njči1sti, njmhй, sodёlaй mS bэlёe snёga.

Mlctive, pomi1luй mS, padšagw.

Kondakъ }

Stranna sebє2 sotvori1hъ pred8 tob0ю, ї}se, predpočetъ kladzzi hananeйskihъ p0mыslwvъ pače kamene tvoegw2 sъ i3st0čnikomъ premydrosti i3 svinaz mssa pače pi1щi nbcnыz. Tёmže, ćkw blydnый shnъ, gladomъ i3stazvaю, ne razumёz pёti: Ґllilyіa.

Jkosъ }

Vesь ѓzъ, ўzzvi1hsz pomыšlenьmi moi1mi i3 i3sp0lnihsz ranъ, ćkw vpadый vъ razb0йniki, i3, vi1dэvъ mS, svzщennikъ mimoi1de i3 levjtъ takožde, ўzrёvъ ležaщa vъ bэdЁ, prezrЁ. No tы2 samъ, hrte, vozleй na mS maslo i3 vіno2, takw tebЁ vopію1щagw:

Mlctive, da, bydetъ mi2 kupelію njčiщenіz i3 pitіemъ tradы kr0vь tvoS i3 vodA, i3stekšaz i3z8 rebrъ tvoi1hъ, i3 njživotvori2 mS sob0ю. Mlctive, ćkw farіseй, nadmэvaюsz i3, ćkože džnъ, derzostь pred8 tob0й sotvorsю, no potrebi2 vo mnЁ grёhъ i3 serdce smi1rennw mi2 daruй. Mlctive, vёmъ, ćkw sogrэši1hъ pred8 tob0ю, no kaющasz ѓzъ prіimi2 mS, vopію1щa vozstavi, da ne bydu stzžanіemъ i3 snёdію vragA, samъ ўmlcrdisz nado mn0ю. Mlctive, ne poslyšahъ ѓzъ glasa tvoegw2, ni pisanію tvoemY pokori1hsz, tёmže i3 nagъ predstoю2 pred8 tob0ю. Mlctive, n0щь grэhA moegw2 bhstь mi2 tm0ю i3 glub0kimъ mrakomъ, no tы2, sp7si1telю m0й, shnomъ dnЁ mS sodёlaй. Mlctive, ўvы2 mnЁ, ćkw ќmъ njskverni1hъ nečistot0ю, no molю2 blgostь tvoю2, njmhй mS vъ kupeli slezъ moi1hъ i3, ćkw snёgъ, ўbэli2 ndeždu pl0ti moeS.

Mlctive, pomi1luй mS, padšagw.

Kondakъ f7

Vethagw zavёta vs‰ privoždY ti2, dušE moS, kъ pod0bію. Podražaй pravednыhъ bGolюbi6vaz dэ‰nіz, i3zbёgni že paki lukavыhъ grэhHvъ, da poщadi1tъ tS hrt0sъ vъ denь sydnый i3 da spod0bišisz vospёti є3mY so vsёmi s™hmi: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

Vэt‡z mnogovэщannыz nedoumэvaюtъ, kjimi slovesы2 pobuždati mS kъ pokasnію: njžestoči1sz bo serdce vo mnЁ, i3 ne i4mamъ ѓzъ nižE slezъ, nižE plača. Mlctive, щedre, kosni1sz serdca moegw2 blgostію svoeю i3 d¦omъ vLčnimъ ўtverdi2 mS, tyču slezъ pošli2 mi2, rabY tvoemY, tebЁ molsщemusz:

Mlctive, ćkw krovotoči1vaz, pribэg0hъ kъ tebЁ, kasazsz voskri1lій ri1zъ tvoi1hъ, da rečeši i3 mnЁ, ćkože džnoй: vёra tvoS sp7sE tS. Mlctive, i3stoči2 mi2 stryi živi1telьnыz i3z8 prečctыhъ ži1lъ tvoi1hъ, nap0й mS, ćkw samarsnыnю, da ne vžaždusz vo vёkъ. Mlctive, da bydutъ sіlwamomъ slezы mo‰ mnЁ, da njmhю i4mi ѕBnicы duši2 moeS i3 ўm0mъ ќzrю svёtъ tv0й prisnosyщnый. Mlctive, prinošY tebЁ slezы nčeй moi1hъ i3 glub0kіe vzd0hi. SerdcE vopіetъ vo mnЁ: b9e, sogrэši1hъ pred8 tob0ю: ўmlcrdisz, prosti2. Mlctive, ćkw dafanъ i3 ґvіrHnъ, ўdali1sz t tebє2 dušA moS, tёmže i3 zovY ti2: poщadi2, da ne pogloti1tъ mS zemlS, ćkože džnыhъ. Mlctive, v0lnы grэhHvъ moi1hъ pokrhli mS sytь, ćkože vsadniki є3gĐpetskіz čermn0e m0re, no vozzovi2 mS i3z8 ѓda preisp0dnzgw i3 i3zbavi t tlёnіz živ0tъ m0й.

Mlctive, pomi1luй mS, padšagw.

Kondakъ ‹

Sp7sti1sz hotsй bžctvennagw plamene, bэžA lHtъ i3z8 sod0ma, ćkože povelЁ є3mY gDь. DušE moS, ѓщe i3 tы2 h0щeši sp7sti1sz, pravednomu podražaй, bэži2 t plameni grэhA, bэži2 t požara, voždelёnіemъ bezymnыmъ vozžžennagw, ne bydi st0lpъ slanый, vozvrati1všisz vspstь, džbrazъ da ўstraši1tъ tS sod0mskій. BGu vosp0й: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

CRю2 s™hй, vremz žitіS moegw2 malo i3 i3sp0lnenw bolёzneй i3 lukavstva, no vъ pokasnіi mS prіimi2 i3 vъ razumъ prizovi2, da ne bydu stzžanіemъ, ni brašnomъ čyždemu, samъ ўmlcrdisz nad8 vopію1щimъ:

Mlctive, tы2 є3si2 pristaniщe newburevaemoe, ўskori2 i3 i3zmi2 mS i3z8 glubinы2 grэhA, da ne tčaznіz pogloti1tъ mS džgnь. Mlctive, ѓzъ є4smь drahma pogi1bšaz, vzыщi2 mS, vozžži2 sv0й svёtъ i3 njbrsщi sv0й džbrazъ. Mlctive, dv7dъ ќbw sugybw sogrэši2, nbače plakasz g0rьkw, ѓzъ že pače segw2 ѕlo2 sodёzvъ, plodHvъ ne prines0hъ ti2 pokasnіz. Mlctive, solomHnъ, nёkogda premydrый, vozlюbi2 raspytnыhъ ženъ i3 t bGa tstupi2, semY že i3 ѓzъ podražahъ vъ mhslehъ posthdnыmъ proizvolenіemъ. Mlctive, ўvы2 mnЁ. Vъ merzostэhъ sravni1hsz ѓzъ sъ ґhavomъ, dyšu bo sodёzvъ svoю2 vitaliщemъ pl0tskihъ nečist0tъ i3 sosydomъ gnysnыhъ strasteй. Mlctive, njčerni1sz vs‰ dobrotA vo mnЁ, i3 t strasteй svэti1lьnikъ ўgase, no ўmlcrdisz i3 vozdaždь mi2, ćkože poetъ dv7dъ, radovanіe.

Mlctive, pomi1luй mS, padšagw.

Kondakъ №i

Pёsnь čydnuю prednapisA ti2 i3nogdA dv7dъ, є3g0že dэsnіe njbličaetъ, є4že sodёz, da tы2, dušE moS, pokaešisz i3 vozsteneši, njstaviši ѕl†z dэlA svo‰ i3, ćkože džnъ, vozglasi1ši: pomi1luй mS, tebЁ bo є3di1nomu sogrэši1hъ, vsёhъ bGu, samъ njči1sti mS po mlcti tvoeй, i3 da vozm0žeši či1stыmъ serdcemъ pёti є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Svэtodavče gDi, nisposli2 svёtъ tv0й i3 prosvэti2 serdce moE, dyšu moю2 t vsskagw grэhA njči1sti, kъ tebё bo, ćkw їHna, vopію2, si1ce glag0lz:

Mlctive, i3sčezaюtъ dni2 moi2, ćkw s0nъ, tёmže i3 plaču, ćkw є3zekjz na l0ži, prodli2 moю2 ži1znь i3 da nmhю svo‰ sogrэšє1nіz. Mlctive, ćkw razb0йnikъ, vopію2: pomzni2 mS. Ćkw petrъ, plaču g0rьkw, ćkw mhtarь, vzыvaю: prosti2 mS, sp7si1telю. Mlctive, ćkw bludni1ca, prolivaю slezы, prіimi2 moE rыdanіe, ćkože nёkogda žєnы2 hananeйskіz. Mlctive, tы2 є3si2 є3di1nъ vračъ, ўvračyй ćzvы duši2 moeS, vozloži2 na nю2 plastыrь, vozleй maslo i3 vіno2 i3 daruй mi2 ўmilenіe i3 slezы. Mlctive, ćkw krovotoči1vaz, prikasaюsz kъ voskri1lіzmъ ri1zъ tvoi1hъ i3 plaču, ćkw marfa i3 mRjz nad8 lazaremъ. Mlctive, i3zlivaю slezы mo‰ tebЁ, ćkw sosydъ mĐra na glavY, prinošY molenіe i3 prošY proщenіe mi2 darovati.

Mlctive, pomi1luй mS, padšagw.

Kondakъ v7i

Blgdtь tvoю2 ne tыmi2 t menє2, blgjй ї}se, ѓщe bo i3 sogrэši1hъ pače vsёhъ člvBkъ, tы2 є3si2 bGъ mlcrdnый, ne h0щeši smerti grёšnika, proщaeši kaющihsz i3 prizыvaeši zablyždšihъ. NJs™i2 mS blgdtію svoeю i3 d¦ъ pravый njbnovi2 vo ўtr0bэ moeй. Tebё bo vъ pokasnіi zovY: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

Plaču i3 rыdaю, gDi, nj sodёznnыhъ mn0ю ѕlhhъ i3 blgostь tvoю2 molю2: plodHvъ dost0йnыhъ pokasnіz ne i3stsži t menє2, i4bo krёpostь moS vo mnЁ njskudЁ: serdce mi2 daruй pri1snw sokrušennoe, niщetY že duh0vnuю, da sіS tebЁ prinesY, ćkw prіstnuю žertvu. Sp7si2 mS, tebЁ vopію1щagw:

Mlctive, vi1ždь strahъ m0й, vi1ždь sokrušenіe duši2 moeS i3 proщenіe mi2 daruй. Mlctive, tы2 є3si2 sudіS m0й i3 bGъ, da vnemletъ semY dušA moS i3 da tstypitъ t vsskagw grэhA, ćkože tы2 povelэvaeši. Mlctive, ne vni1di so mn0ю vъ sydъ, ne i3stzzyй mo‰ dэ‰nіz, no prezri, ćkw щedrъ, pregrэšenіz mo‰ i3 sp7si2 mS, vsesi1lьne. Mlctive, tebЁ pripadaю, sogrэši1hъ ti2, njči1sti, vozmi2 bremz t menє2 tsžkoe grэh0vnoe i3, ćkw blgoutr0benъ, daždь mi2 slezы ўmilenіz. Mlctive, povёdahъ ti2 grэhi2, ćže sodёzhъ, i3 duši2 i3 tёla moegw2 ćzvы, ćže vnytrь ўbjйstvennіi p0mыslы razb0йničeski na mS vozloži1ša. Mlctive, poveržena mS pred8 vratы2 tvoi1mi, ćkw nepotrebnagw, ne nizvedi2 menE vo ѓdъ, no preždэ koncA daždь mi2 njstavlenіe pregrэšenій.

Mlctive, pomi1luй mS, padšagw.

Kondakъ Gi

Q preblgjй i3 vseщedrый ї}se, vs‰ taйnaz serdca moegw2 i3 vs‰, ćže sodёzhъ t ю4nosti moeS daže do dnЁ segw2, i3spovёdahъ ti2, sudіi2 moemY. Vi1ždь stenanіe moE, vi1ždь sk0rbь moю2 i3 vonmi2 sudY moemY nhnэ, i3 samъ mS pomi1luй, ćkw blgoutr0benъ, tebЁ vopію1щagw: Ґllilyіa.

Seй kondakъ čtetsz tri1ždы.

I# paki jk0sъ №-й: Ґdamu pervozdannomu:

I# kondakъ №-й: Vozbrannый voev0do;

Mltva

GDi, gDi, sE predstoю2 pred8 tob0ю, ćkw blydnый shnъ, i3spovёduz grэhi2 svo‰ blgosti tvoeй. Sogrэši1hъ ti2, sp7si1telь m0й, sogrэši1hъ. T ю4nosti bo moeS grBhъ sodёzhъ i3 njskverni1hъ dyšu i3 tёlo dэsnьmi lю1tыmi. Sogrэši1hъ ti2, ćkože praotcы naši ґdamъ i3 є4va, preslyšavъ zapovэdi tvoS: sogrэši1hъ, ćkože kaіnъ i3 ćkw vsi2 lю1dіe grBšnicы vethagw i3 n0vagw zavёta. Ќmъ njčerni1hъ p0mыslami nepod0bnыmi, serdce i3sp0lnihъ nečistot0ю i3 vsskimъ grэh0vnыmъ čyvstvomъ, v0lю njslabihъ lёnostію i3 skl0nnostію ko grэhY. Vesь njbl0ženъ є4smь ćzvami grэh0vnыmi, ćkože vpadšій vъ razb0йniki: vsi2 r†nы duši2 moeS i3stočaюtъ gn0й. Kto2 i3scэli1tъ mS; i3li2 kto2 vozstavitъ mS i3z8 glubinы2 grэh0vnыz žizni, ѓщe ne tы2, vračY blgodatnый; Segw2 radi kъ tebЁ pribэg0hъ, cRю2 m0й i3 b9e m0й, sleznw molssz. Ўvračyй i3 i3scэli2 mS. Ќmъ m0й njči1sti t nepotrebnыhъ p0mыslwvъ, serdce svobodi2 t grэh0vnыz nečistotы2, da vozmogY či1stыmъ serdcemъ i3 ўm0mъ slaviti tS, sozdatelz moegw2 i3 bGa. V0lю moю2 ўkrэpi2 na dэlA blg†z, vo є4že tvori1ti mi2 t0čію ўg0dnaz tebЁ i3 dost0йnaz tvoeS s™hni. Prosti2 mi2 vsskoe sogrэšenіe, v0lьnoe i3 nev0lьnoe, i3 vs‰, ćže vъ vёdэnіi i3 vъ nevёdэnіi sodёznnoe mn0ю. Tы2 є3si2 samA blgostь i3 samA lюb0vь i3 i4maši vlastь tpuщati grэhi2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ nhnэ, i3 prnw, i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.